Standardsida

Vecka 47 2021

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

David's Comment: Hanukkahs relevans 2021
1 Korintierbrevet 15:57 ”Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus”.

Hanukkah eller Invigningsfesten är nu mer än halvvägs igenom den 8 dagar långa festivalen. Så den här veckan vill jag dela de viktigaste punkterna ur det budskap jag gav under flera Zoom-möten, som jag blev inbjuden att tala på. Det finns tre huvudpunkter som jag vill fokusera på för att välsigna er och uppmuntra er med, särskilt mot bakgrund av utbrottet av den nya Omicrom-varianten av Covid-19, vilket kan leda till både förföljelse och undanhållande av dagliga nödvändigheter för dem som väljer att inte böja sig för de oupphörligt totalitära och globalt anpassade regeringarnas diktatur.

Som Stefan skrev förra veckan, är Hanukkah en hyllning till GUD som gav seger till den mycket underlägsna Judiska skaran av fanatiker, över den mycket större och mer välutbildade och utrustade Grekiska /Syriska armén. Det var helt övernaturligt och mirakulöst, vilket påminde om lille Davids seger över jätten Goliat och senare Israels militära seger över de mycket större arméerna från Egypten, Syrien och Jordanien, under sexdagarskriget 1967. Det andra stora miraklet i Hanukkah skedde efter rensningen och Återinvigningen av Templet, då mängden av den speciellt beredda oljan för bara en dags brinntid, istället räckte för att få den Eviga Lampan i det allra Heligaste att lysa under hela 8 dagar, lika länge som det tog att producera en ny sats olja. Det är därför vi firar Hanukkah i 8 dagar och tänder ytterligare ett ljus varje natt och äter oljefyllda livsmedel och kakor.

Det är dessa två mirakel som det Judiska folket firar varje år, vid denna tidpunkt. Men vi bör alla komma ihåg att fira dessa två mirakel, eftersom det finns två saker som borde vara mycket uppmuntrande för oss alla när vi står inför de utmaningar som ökar nästan dagligen. Det här är de 2 viktiga budskapen som vi kan hämta från Hanukkah ........

1/ SEGERN Att poängtera från Hanukkah-berättelsen, är att precis som i berättelsen om David och Goliat och sexdagarskriget, är att när YHVH är på din sida spelar storleken på fienden eller situationen som du står inför, inte så stor roll. YHVH, Universums Skapare, är större och mäktigare än dina problem. Med Israels GUD är ingenting omöjligt, så du behöver inte vara orolig. Kasta din oro och alla bekymmer på HERREN.

2/ HAN FÖRSER Det andra Hanukkah-miraklet inträffade efter att Judarna rengjort och återinvigt Bet Miqdash (Templet). Den eviga lågan som brann ovanför den allra Heligaste platsen, brann med en mycket speciell olja som tog 8 dagar att förbereda, men de hittade bara en burk olja vilket normalt borde bara ha räckt för 1 dag. Jag antar att de tände lampan i tro och HERREN förlöste miraklet, eftersom lampan brann i hela åtta dagar. Detta är inte inspelat i Bibeln, och det kan mycket väl bara vara en traditionell myt, men den typen av mirakel är inte en stor sak för HERREN. Han som delade Röda havet, Han som försåg med mat & vatten under de 40 år som Israeliterna var i öknen, Han som förvandlade vattnet till vin och som matade folkskarorna med bara några få fiskar och lite bröd. Israels GUD idag är samma GUD som han var för 2000 år sedan. Min poäng är att vad som än händer under de kommande dagarna - nedstängningar, brist på försörjningen, hungersnöd, vår GUD kan tillgodose alla våra behov. Han är GUDen ”som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss”(Efesierbrevet 3:20).

YMPATS IN
En av de främsta anledningarna till att det är viktigt att ha en djup förståelse av den sanna innebörden av Romarbrevet 11:17 och Efesierbrevet 2:11-19, är att om du ympas in i Olivträdet, som representerar Israels rike, så är du inte längre gäst eller främling utan medborgare, då har du ett jämlikt arv med det Judiska folket. Och vad YHVH lovar att göra för det Judiska Israel, kommer Han att göra för dig. Du har kungarikets rättigheter, men du måste vara 100% säker på din plats i Olivträdet.

När vi går längre in i de oroliga tiderna i Matteus 24, Lukas 21 och Uppenbarelseboken är den enda förvissning vi kommer att ha vara GUDS Ord, och kunskapen om vem Israels GUD verkligen är – en Förbundsgörare och en Förbundshållande Fader. När Hanukkah 2021 närmar sig sitt slut vill jag uppmuntra dig att be en bön om Återinvigning.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 46 2021

 

 

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Stefans Hanukkah Kommentar: En tid av Återinvigning
Johannesbrevet 8:12 ” Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Med alla dåliga nyheter som cirkulerar idag, så kommer här några goda nyheter: Även om inte julen kommer tidigare i år, så gjorde Hanukkah det! När större delen av västvärlden börjar dekorera och planera inför julen som börjar om fyra veckor, kommer Israel att fira början på en tidig Hanukkah redan på Söndag, även känd som den Judiska Tempelinvigningsfesten eller ”Ljusfesten”.

Även om Hanukkah inte är en av Herrens högtider som omnämns i 3 Moseboken 23, så är det bra att förstå dess historiska sammanhang och betydelse vilket är mycket relevant för oss idag som troende i Messias. Hanukkah firar minnet av Återinvigningen av templet i Jerusalem efter att det skändades av den ökända Hellenistiska Grekiska kungen Antiochos IV Epifanes 167 f.Kr. Hanukkah betyder ”invigning”, på Hebreiska.

Antiochos Epifanes gick in i Jerusalem efter att ha lidit nederlag i en militär kampanj i Egypten och rykten om hans död spreds över hela landet. Ett uppror var redan på gång efter att den Hellenistiska marionett prästen, som Antiochos tidigare hade installerat, störtades och avlägsnades. De grymheter som utfördes av Antiochos och hans soldater, när de stormade in i Jerusalem och de omgivande områdena, var brutala och motbjudande och därefter förbjöds alla Judiska traditioner och sedvänjor helt och hållet. Dyrkan av Zeus blev obligatorisk; Hans staty restes inne i templet och altaret förorenades av avgudar och orena offer, nämligen grisar och andra orena djur. Den som ertappades med att hålla några Judiska /Bibliska seder, eller som vägrade att delta i den Hellenistiska hedniska avgudadyrkan, mördades brutalt.

På grund av detta avskyvärda, gudlösa förtryck som försökte tvinga Judiska människor som i lydnad mot Israels Gud och hans föreskrifter fortfarande inte hade anpassat sig till den Hellenistiska livsstilen, där uppstod en grupp krigarpräster vid namn Mackabéerna, ledda ursprungligen av Mattathias Hasmoneanen (en präst eller ”Cohen”) och hans fem söner. Den mest kända av de fem är den tredje sonen, Mackabéen Juda (även känd som ”Hammare”) som fortsatte att leda upproret efter sin fars död 166 f.Kr. Mackabéerna vägrade att böja sina knän för hednisk avgudadyrkan och ledde en revolt som framgångsrikt befriade det Judiska folket, vilket ledde till rensning och Återinvigning av templet i Jerusalem och de införde åter en sann överstepräst och de Bibliska traditionerna och praxis som lagen i landet igen.

Idag har fokus på den helgdagen blivit mer utav ett folklore ”mirakel”, där en liten behållare med ren olja hittades i templet och användes för att hålla Menorah tänt, medan templet rengjordes. I stället för att bara räcka för en dag som det normalt skulle ha gjort med den lilla mängden olja, så varade det istället i åtta dagar tills mer ren olja kunde förberedas och templet kunde återinvigas. Även om det är en trevlig berättelse, visar den sig bara för första gången skriftligen runt slutet av det första århundradet, samtidigt som Fariseisk /rabbinsk Judendom tog kontroll. Många historiker och forskare ifrågasätter starkt händelsen av detta ”mirakel” som ägde rum, eftersom det inte nämns i andra samtida böcker (ex Mackabee boken) och det var inte heller anledningen för festivalen, utan det var Återinvigningen.

Med det sagt firade Yeshua Hanukkah och var faktiskt i Jerusalem vid tiden för invigningsfesten och undervisade om att vara världens ljus (se Johannesbrevet 10:22-23). Johannes berättar också i början av sitt evangelium hur? I honom fanns livet, och livet var människornas ljus. Ljuset skiner i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.?

I dag lever vi också i en tid då samma slags angrepp som Antiochos åstadkom mot Judarna, sker mot Messias sanna anhängare. Det goda kallas ont och det onda goda. Ljuset kallas mörker och mörkerljus. Trycket på oss ökar, för att överge de sätt som vi har blivit befallda att gå på. Sakta men säkert vänder sig de krafter som nu är och hela samhället bort från Gud och Hans vägar och vänder sig mot det som motsätter sig Honom.

Ändå är vi kallade att stå för det som är rätt, heligt, rättvist och rent och att lysa Messias ljus. Johannes skrev att mörkret inte kan övervinna ljuset och när mörkret blir mörkare kommer varje ljus, även det svagaste av dem, att lysa starkare. När människor är i mörker och de ser ett ljus, kommer en av två saker att hända; De kommer antingen att dras till det och vill att det ska belysa dem, eller så kommer de att vilja släcka det till varje pris eftersom det avslöjar och stör deras system.

När slutet på ännu ett instabilt och tufft år närmar sig sitt slut, är detta en perfekt tid att låta Messias ljus och kärlek fylla ditt liv på nytt. Ta tillfället i akt att låta Hans ljus lysa upp allt mörker i ditt liv och återinvig dig till honom. Kom ihåg vad vi kämpar för, vad vi står för och vems ljus vi reflekterar. Jag uppmuntrar er att hålla ögonen på den slutliga lönen, rättfärdighetens krona som Herren själv kommer att ge er när ni står inför honom. Hur mörkt det än är ute, ”De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. (Ps. 36:9-10).

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 46 2021

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

David's Comment : Varför & Var kommer Templet att Återuppbyggas? 2 Krönikeboken 7:16 ”Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats”.

I tiderna I.C. (Innan Covid) när jag var inbjuden till möten och det var tid för frågor, så var det en fråga som alltid kom upp: .... "Kommer templet att återuppbyggas?" Jag får ofta meddelanden, som det jag fick tidigare i veckan, vilket har fått mig att repetera det jag skrev för flera år sedan om templet. Någon i en bönegrupp, som jag just har gått med i, publicerade ett meddelande om att det inte finns något behov av ett tempel eftersom Herren nu bor i oss och att det är hädelse att ens tänka på ett nytt tempel. Denna typ av tänkande är baserat på en anti-semitisk, grekisk baserad förståelse av skrifterna och ett felaktigt perspektiv på Guds rike. Jag är säker på att det finns många av våra läsare som fortfarande undrar över templet, så jag ber att veckans kommentar kommer att klargöra saker för dig. Jag ska försöka att hålla min artikel så tydlig som möjligt ............

När vi har en kontroversiell fråga angående ett ämne i Bibeln, så kan vi bara få tag på sanningen om vi studerar det på originalspråket, oavsett om det är på Hebreiska för Gamla testamentet eller på Grekiska för Nya testamentet. På Hebreiska kallas Templet Beit ha Migdash eller bokstavligen Det Heliga huset. Israels GUD anser att Tempelberget är Hans adress på jorden. Det finns många verser i de Hebreiska Skrifterna, där Gud talar om att Sions berg är Hans boning på jorden. (Psalm 2:6, Psalm 9:1, Psalm 99:2, Psalm132:13) Sions berg eller Moria berg som det också kallas, är den plats där YHVH kallade Abraham att offra sin son Isak. Det är den plats där det första Judiska templet och det andra Judiska templet stod. YHVH instruerade Mose att bygga Honom ett hus, enligt Hans design och på sin utvalda plats, så att Han kunde komma och närvara med sitt folk Israel. Guds Ande bodde med Israeliterna genom Förbundsarken, som var placerat i hjärtat av templet. Sions berg är också den plats dit GUD sände sin Son, Yeshua, för att bli ett offer. Detta verkar vara den enda platsen på jorden där GUD har valt att interagera med sitt folk.

På grundval av detta tror jag också att Edens lustgård låg på samma plats - Jerusalem. Detta bekräftas av den inledande versen där GUD säger att Hans namn kommer att bo där för alltid. Ytterligare ett bevis gavs till mig av en syster från Kanada - Från Genesis vet vi att Livets träd var i Edens lustgård. I uppenbarelseboken läser vi att Livets träd är på båda sidor av floden, som visar sig när Yeshuas fötter landar på Olivberget och delar det itu. Olivberget ligger i Jerusalem. Edens lustgård, där YHVH skapade Adam och Eva, måste ha varit där Jerusalem ligger. Det finns också en plakett på tempelgården, plats av rabbinska forskare, som säger att det här är platsen där GUD skapade Adam & Eva. Därför är min punkt nummer 1 att Israels GUD har och kommer alltid att bo bland sitt folk utifrån Hans heliga hus (templet) i Jerusalem.

När vi formar vår förståelse av Bibeln måste vi ta hänsyn till hela Bibeln, från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Personligen tror jag att Bibeln från Första Mosebok till Uppenbarelseboken verkligen handlar om återupprättandet av GUDS rike på jorden. Jag tror också att de flesta av de strategiska händelserna i världshistorien verkligen handlar om kampen mellan GUD och hans ärkefiende, som alltid har försökt göra allt i hans makt att göra myteri (Jesaja14:1) - och avbryta GUDS plan, vilket är det som jag har nämnt ovan, att bo med sitt folk på jorden. Det är precis vad satan gör i dag genom den Muslimska Arabvärlden, genom FN, EU och sekulära regeringsledare, genom sekulära medier och till och med genom den stora delen av kyrkan som bedragits av ersättningsteologin. Därför ser vi ett ständigt ökande internationellt motstånd mot Israel och det Judiska folket, som sägs ockupera hela det land som GUD har lovat dem.

Min punkt nummer 2 är att återupprättandet av Israel 1948, det Judiska folkets pågående återvändande till sitt forntida hemland och det mirakulösa återupprättandet av Nationen Israel på världsscenen, är i själva verket en förberedelse för återupprättandet av GUDS rike på jorden, vilket enligt de många skrifterna, kan endast lokaliseras på Sions berg i Jerusalem.

Enligt vad jag förstår om Nya testamentet, är att när Guds rike återupprättas på jorden, kommer det att vara YHVH i form av hans Son Yeshua som kommer att regera och regera över riket i 1000 år, innan de nya himlarna och det nya Jerusalem frambringas. Jag litar på att jag har rätt när jag antar att vi alla ser fram emot Yeshuas andra tillkommelse (2 Petrus 3:12), denna gång för att bli kungarnas Kung och herrarnas Herre. Det är min uppfattning från skrifterna att Yeshua kommer tillbaka i sin nya förhärligade kropp. Det är en fysisk kropp och Bibeln säger att Messias kommer att sitta på Davids tron. Jag tror att detta inte bara är andligt utan det är bokstavligt,

Därför är min punkt nummer 3 att Yeshua kommer tillbaka för att bli kung av YHVH:s kungarike. Kungar bor i palats. Yeshua bär sin Faders namn, och Fadern har i sitt Ord sagt till oss att hans namn för alltid ska bo i hans heliga hus på Tempelberget. (2 Krönikor 7:16) Från min läsning av Bibeln finns det bara en plats på planeten där Guds Son kommer att regera och regera under millenium över hela jorden från - det heliga av heliga, i ett ombyggt tempel, på samma plats som de tidigare 2 templen stod, på toppen av Moriaberg i hjärtat av Jerusalem, den odelade huvudstaden Israel.

Jag litar på att det jag har skrivit har besvarat frågan ........ Varför & Var kommer templet att återuppbyggas - MARANATHA Yeshua !!!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 45 2021

 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Davids kommentar: Hur man Praktiskt Förbereder Sig när Trycket i Ändetiden ökar  Att inte förbereda sig är förberedelse för att misslyckas - (Joel Chernoff)

För två veckor sedan använde jag citatet ovan som titel för min kommentar, som var utformad för att väcka oss alla till den sena timmen som vi lever i. Jag avslutade kommentaren med att lova att dela mina tankar om hur vi bäst förbereder oss och de som står oss varmt om hjärtat. Hur vi kan uthärda och segra i dessa utmanande tider, som enligt Yeshuas ord i Matteus 24 kommer att bli mycket mer utmanande under de kommande dagarna. Så som utlovat, här är mina tankar och förslag ..........

Ända sen den nuvarande Covid-19-pandemin började i början av 2020, har vardagen förändrats dramatiskt för många människor runt om i världen. Nedstängningar, maskmandat och "gröna pass" som krävs för inträde på offentliga platser, har gjort många människor i dessa Nationer arga, deprimerade och till och med lett till självmord. För oss Yeshua troende, har många av våra möten församlingarna begränsats till ett litet antal människor, eller blivit tvungen att stängas helt i veckor eller månader. Det har hindrat oss från att umgås med varandra, medan aposteln Paulus uppmuntrar oss att umgås mer när dagarna blir mörkare. Att försörja sig, gå i skolan, gå till din församling och träffa andra bröder och systrar, familj och vänner kan bli ännu svårare och i ändetiderna kanske det blir mer omöjligt. Hur förbereder vi oss bäst för det här scenariot, när det blir verklighet?

1. Att vara beredd andligt är det viktigaste jag kan uppmuntra dig att vara. Vi måste ha båda fötterna fast förankrade i klippan och den klippan är Yeshua och det är hans dyrbara blod som förseglar vår Förbundsrelation med vår Himmelske Fader. Vi måste vara nära Yeshua och genom honom nära Fadern, så att Han kan leda oss och vägleda oss genom sin Helige Ande. En av mina favoritbibelverser är i Daniel 11:32 ”De som känner sin GUD ska vara stå fasta och hålla ut”. Nyckeln i den versen är att känna vår GUD och Hans Ruachs (Andes) tysta stilla röst.

2. Att vara beredd känslomässigt för att kunna hantera stressen i vår värld som kan falla isär runt omkring oss. Om människor faller isär nu för att de inte kan gå till köpcentret, gymmet, restaurangerna, barerna och nattklubbarna, hur kommer de då att handla känslomässigt om de inte kan köpa eller sälja alls (utan det accepterade märket) och inte kunna träffa sin familj eller vänner? Hur blir det för de unga mödrarna till spädbarn och små barn som skriker ut lungorna för att de svälter, utan att ha mat i sina hem att ge dem? Återigen är det enda svaret på den mycket pressade situationen att ”förströsta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”. (Ordspråk 3:5-6) Kom ihåg att de 3 miljoner Israeliter överlevde 40 år i öknen, utan stormarknader eller ens en hörnbutik i sikte. En av de mest förbisedda miraklerna i Bibeln, är att deras kläder och sandaler inte slets ut under alla dessa år. YHVH kan tillgodose alla våra behov om vi litar på honom.

3. Att vara beredd fysiskt .... Ända sedan jag blev troende och studerade Ändetiderna, insåg jag att vi alla måste upprätthålla en rimlig grad av fysisk kondition. Det kan vara nödvändigt eftersom vi kan behöva gå eller till och med springa långt när saker blir skrämmande, för att rädda vårt eget liv eller våra familjers och vänners liv, eller om vi måste uthärda någon annan fysisk utmaning för att överleva det som väntar. Jag talar inte om att bli Stålmannen eller Superkvinnan, utan bara att vi bör hålla våra fantastiska Gudagivna kroppar i rimlig form och kondition. Det betyder att vi måste äta hälsosamt och hålla vår vikt i ordning (jag predikar för mig själv här - har precis börjat Keto-dieten eftersom jag behöver gå ner 10 kg)

4. Att vara beredd praktiskt taget Finns det ett välkänt ordspråk på engelska, "GUD hjälper dem som hjälper sig själva". Jag har inte funnit det i Bibeln, men jag tror att det finns någon sanning i det. Jag har sett det fungera i mitt eget liv i flera situationer där jag bad GUD att göra något praktiskt för mig. Jag inte bara bad och lutade mig tillbaka och väntade på att GUD skulle göra det, utan jag vidtog själv några enkla åtgärder och GUD andades på min enkla handling och böneförfrågan besvarades. Vi kommer med största sannolikhet inte att kunna rädda oss själva fullt ut under de dagar av problem, som vi kommer att ställas inför under de kommande dagarna. Men jag tror att om vi gör vad vi kan för att se om vår överlevnad, kommer GUD att träda in (som han gjorde för Israel i sexdagarskriget 1967) och ge oss segern.

Här är några praktiska förberedelser .......

 • ett bra medicinskt kit och lager av medicinska förnödenheter på en praktisk och säker plats 
 • en förnuftig tillgång på icke-färskvara och dricksvatten som lagras på en praktisk och säker plats, och vissa behållare med vatten för tvättning 
 • ficklampor och en tillförsel av batterier 
 • en batteridriven radio för att övervaka nyhetsrapporter och offentliga meddelanden 
 • ett reservkroppsavfall & skräphanteringsplan 
 • en krisplan för att kunna kontakta familj, vänner och människor som du är i regelbunden gemenskap med - kraftfulla walkie-talkies är en bra idé 
 • för dem i kalla klimat behövs en värmekälla - bästa alternativet en vedstuva om tillgängligt 

Några andra förslag ........

 • ett system för att generera el eller ladda uppladdningsbara batterier - kanske sol- eller vinddrivna 
 • delta i en första hjälpen-kurs 
 • Om du är Jude och fortfarande lever i fångenskap i Nationerna, behöver du en nödplan för att komma till Israel 
 • Om du inte är Jude, gör planer på att hjälpa Judar i ditt område att fly och komma till Israel 

Det jag har delat ovan är specifikt relevant för att hjälpa oss att överleva ändetidsscenariot som vi ser i Matteus 24, Lukas 21 och Uppenbarelseboken. Men mycket av det jag har skrivit gäller också för alla typer av naturkatastrofer som kan drabba det område där vi bor, ex stormar, bränder, jordbävningar och till och med föremål från rymden kan slå till var som helst, ofta utan förvarning. Då ges ingen tid att förbereda ett överlevnadskit. Kom ihåg: "Att inte förbereda sig är förberedelse för att misslyckas." Dröj inte - börja dina förberedelser så snart du kan och Må HERREN leda dig, vägleda er och tillgodose alla era behov, i Yeshuas namn - AMEN!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 44 2021

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Stefans kommentar: Praktiska Punkter för Andlig Krigföring
Efesierbrevet 6:11-18 ”Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga”.

Som en uppföljning av min kommentar för två veckor sedan, vill jag ta upp några ytterligare aspekter som berör hela Guds rustning och andlig krigföring.

Jag minns att när jag växte upp hörde jag folk säga att vi måste förkunna Efesierbrevet 6:14-17 och "andligt" ta på hela Guds vapenutrustning och säga med våra läppar att vi tar på oss Sanningens bälte, att vi tar på oss Rättfärdighetens bröstplatta etc. och att detta kommer att skydda oss från fienden.

Även om det är bra att proklamera dessa verser för att påminna oss själva om den andliga strid som vi utkämpar, så är det inte tillräckligt för att få oss att "stå fasta" (vers 13) och inte heller för att fånga Paulus avsedda betydelse för Efesierna då eller för oss idag. Hur kan vi då skydda oss och stå fasta?

Att sätta på sig Sanningens bälte, Rättfärdighetens bröstplatta och Beredvillighetens skor kan sammanfattas i vad Paulus skrev till Romarna 13:14 – ”ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv”. När vi ikläder oss Messias betyder det att när vi går som han gick, följer Guds ord såsom han exemplifierade för oss i sitt liv, vi förnekar vårt kött och dess önskningar, så tar vi i huvudsak på oss Sanning, Rättfärdighet och Frid. Vi tar dessa element och gör dem till en del av vilka vi är, en del av vårt dagliga liv från de ord vi talar till hur vi handlar. När vi går i sanning, agerar i rättfärdighet och är fyllda med frid, så skyddas vi från fiendens attacker.

Det är en daglig kamp för oss alla och naturligtvis är ingen perfekt. Fienden letar alltid efter öppningar i vår rustning och små sprickor att bryta sig igenom. Men allt detta för att säga att Sanningens bälte, Rättfärdighetens bröstplatta och Beredvillighetens skor inte bara är en slogan eller ett mantra för oss att be eller förkunna, utan de är i själva verket hur vi ska leva våra liv enligt Guds ord och följa Messias exempel.

Å andra sidan, om vi inte går i sanning, om vi inte agerar i rättfärdighet och inte är fyllda med frid och om vi tillåter vårt kötts önskningar och lusta att ta över, kommer vi inte att skyddas från fiendens planer och kommer förmodligen att skadas av honom, oavsett hur många gånger vi proklamerar att vi sätter på oss dessa rustningar.

På så sätt kan vi skyddas med Guds fulla rustning. Men ska vi bara ha defensiva positioner i den andliga striden? Du har förmodligen hört talesättet "det bästa försvaret är ett starkt anfall" och det gäller även i den andliga krigföringen. När vi gör motstånd mot djävulen flyr han. Att stå emot har både en defensiv och en offensiv aspekt.

Paulus skrev till Korintierna att "även om vi vandrar i köttet för vi inte krig enligt köttet. ”Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus" (2 Kor 10:3–5). Att förstöra fästen, argument och ta tankar till fånga uppnås inte genom en defensiv handling, snarare i en offensiv handling. Så hur går vi till offensiven? – Med Trons sköld, Frälsningens hjälm och Andens svärd.

Trons sköld är inte något som vi "ikläder oss" utan snarare något vi måste "hålla upp". Trons sköld, ungefär som den Romerska skölden, kan användas både defensivt och offensivt. Romerska sköldar var 66 cm breda och 106 cm höga, vilket gav fullt skydd till en knästående soldat och skydd av alla vitala organ för en stående soldat. Dessa sköldar var gjorda av trä, läder och järn, väger cirka 10 kg, därav behovet av att lyfta den! De var utformade för att släcka eldiga pilar, som hade potential att orsaka direkta skador från pilens spets och sidoskador från elden. I en historisk berättelse, rapporterades en Romersk soldat ha träffats av mer än 220 pilar på sin sköld, i slutet av en intensiv strid - men han överlevde!

Mitt på utsidan av skölden hade de en utbuktning av järn, som användes för att avvisa och skada en överhängande fiende. Också när Romerska soldater grupperade sig tillsammans, bildade de genom det något som kallas "sköldpaddskalet". De placerade sina sköldar bredvid varandra, framför, på sidorna och ovanför och bildade ett nästan ogenomträngligt defensivt skal som skulle göra det möjligt för krigarna att tryggt stå fast eller avancera, även under tung fiendeattack.

Vår sköld är inte gjord av trä, läder och järn - den bildas av vår djupa tro på Israels Gud och Yeshua hans Son, ur vår ... ”förvissning om vad vi hoppas på, vår övertygelse om saker som inte setts", att vi är en ny skapelse utan fördömande och från vår vetskap om att döden bara är början på evigheten, i Guds närhet. Dessa sanningar (och mer) är det som hjälper oss att släcka fiendens eldiga pilar och som bröder och systrar i Messias, när vi samlas i tro bildar vi också ett "sköldpaddsskal" av vår kombinerade tro som skyddar oss och tillåter oss att avancera och attackera fienden med Andens svärd. Därav vikten av att inte överge vår församling, tillsammans och uppmaningen att bära varandras bördor och därmed uppfylla Messias lag.

Guds ord är vårt främsta attackvapen, som tillsammans med Frälsningens hjälm (eller hoppet om frälsning som beskrivs i 1Thess 5:8) som Paulus säger att vi måste ta tag i, vilket innebär att omfamna helhjärtat och innerligt koppla utan att släppa taget, oavsett vad.

När vi tar tag i och proklamerar ordet, drar vi vårt Andliga svärd. Vi behöver inte vässa vårt svärd för det är ständigt skarpt och allsmäktigt på egen hand, som Hebréerbrevet 4:12-13 säger: "Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”.

Men vad som behöver slipas och finslipas är vår urskiljningsförmåga och förmågan att använda vårt svärd när vi för Andlig krigföring. Jag tror att det mäktigaste vi kan göra, är att proklamera Guds ord och det görs vanligtvis genom bön. Därför fortsätter Paulus omedelbart i vers 18 för att tala om uthållig personlig bön i Anden och kollektiv bön för alla helgon – återigen genomförandet av "sköldpaddsskalet" formationen, i andlig krigföring.

Vi lever i tider av prövning, vilket kräver att vi håller oss alerta och framhärdar i att vara proaktiva. Och vi ska omgjorda oss själva, gå i sanning, i rättfärdighet och i frid. Vi behöver lyfta upp och till och med utvidga vår tro, fatta hoppet om vår frälsning och om Guds ord, lära oss att göra det på ett skickligt sätt så att vi kan gå till motattack mot fienden när han försöker attackera och sluka oss eller våra nära och kära.

Vi prisar Herren tillsammans att striden tillhör Herren och att det ska ske inte genom makt och inte med styrka, utan genom hans Ande, säger Herren!

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 43 2021

   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Davids kommentar: Att inte Förbereda Sig är Såsom Förberedelser för Att Misslyckas (citat från Joel Chernoff)    Jesaja 40:3 ”Bana väg för Herren”

Förra veckan skrev jag om det andliga kriget som rasar runt omkring oss och nästa vecka kommer Stefan att dela den andra delen av sitt budskap, angående andlig krigföring. Den här veckan kommer jag att fokusera på att förbereda sig inför livet i en värld som snabbt rör sig in i vad Bibeln kallar "Sluttiderna" eller "Ändetiden". Kanske någon tänker att "nu kör David sitt "ändetids snack” igen" .... Du har rätt, men jag tror att Herren är med i det. Så snart jag blev troende 1987 blev jag presenterad för "ändetider" av en Nya Zeeländsk evangelist, den framlidne Barry Smith. Evangelisation flödade i Barrys blod och han använde infon som han fann i media, för att bevisa för dem i mötena att vi verkligen levde i "Sluttiderna". Det blev som en motivation för dem att ge sina liv tillbaka till GUD och hitta tryggheten och löftet om evighet, i YHVH:s kungarike. Barrys metod för att nå människor fungerade och han kunde leda tusentals själar in i kungariket.


Liksom Barry, har jag också kallelsen som evangelist och jag har en iver att se människor hitta tillbaka till sin GUD och Messias- det Judiska folket främst och även Hedningarna. (Romarbrevet 1:16). Så från det att jag stötte på informationen om sluttidsplanerna, när han arbetade genom Illuminati- och New World Order-grupperna, kände jag att den Helige Ande ledde mig att följa i Barrys fotspår. Så jag samlade information från hans verksamhet, i många år. Tyvärr gick Barry in i evigheten för några år sedan. Jag var inbjuden talare till ett möte i Malaysia, när jag hörde att han hade gått bort. Så jag bad folket i mötet att be över mig, att HERREN skulle vidarebefordra en del av Barrys smörjelse över mig.

Jag tror också att HERREN har kallat mig att undervisa kyrkan om den bibliska sanningen om Israel. Men det skapar inget problem för mig, eftersom de två ämnena passar bra ihop. Sanningen är att man inte kan skilja Israel åt ifrån Sluttiderna. I de snabbt närmande Sluttiderna, kommer Yeshua att återvända för att styra världen från ett återuppbyggt tempel på Tempelberget, i hjärtat av Jerusalem och i Israels odelade huvudstad.

Med den information och kunskapen som jag har samlat in under de senaste 30 åren, är jag övertygad om att vi ser kommer att få se allt som Barry Smith predikade om i vår tid. Och sedan den tid då Covid-19 kom på världsscenen, i början av 2020, har jag sett en dramatisk acceleration i uppfyllandet av profetiorna som talar om slutet av tidsåldern. Det vi brukade kalla "Den Nya Världsordningen" (NWO) kallas nu "Den Stora Återställningen"(The Great Reset), enligt skaparen Klaus Schwab. Ni kanske har hört talas om "World Economic Forum"(Världsekonomiskt Forum) som anordnar en årlig konferens, som vanligtvis hålls i Davis i Schweiz. Konferansen besöks av "WHO- Världshälsoorganisationen”, av de mest förmögna, mäktiga och inflytelserika människorna från nästan alla Nationer - kungligheter, politiker, affärsmän och kändisar från underhållningsvärlden. Jag brukade tro att WEF var någon form av officiell statlig organisation, men det visar sig vara skapat och kontrollerat av Klaus Schwab.


Tro inte att det jag har skrivit ovan är i kategorin Konspirationsteorier – utan det är ett konspirations faktum - jag kommer att publicera några relevanta länkar i slutet av denna kommentar. Klaus Schwab har offentligt sagt på video att han arbetar för att återställa världen, till en värld där "ingen äger någonting och alla kommer att bli lyckliga". Befolkningsminskning är också ett av målen för WEF och jag såg och hörde Schwab uttala att ett ytterligare mål är att göra det möjligt för människor att interagera med Internet med ett WiFi-implantat i sina hjärnor. En av fördelarna med det säger han är att när en person vill lära sig ett nytt språk kommer de helt enkelt att ladda ner det i sin hjärna. Låter det långt bort? Det är redan här - Elon Musk, hjärnan bakom Tesla elbilsföretaget, har redan skapat en uppsättning chip som kan inplanteras i hjärnan och ansluta den hjärnan till Internet. Militära ledare är mycket intresserade av denna teknik, eftersom den kommer att göra det möjligt för dem att skapa hybrida supersoldater. Naturligtvis kan denna typ av teknik ha några stora fördelar, men samtidigt kommer den att vara extrem; Detta är Anti-Kristi ande!

Jag kommer att ställa några kontroversiella frågor och låta er själva överväga svaret. Kan Covid-19-pandemin och den oöverträffade drivkraften att vaccinera varje person i världen, ha något att göra med den Stora Återställningen? Varför vill någon där ute ha "en dos i varje arm?" Kan denne vara den onde, den som kallas djävulen i Bibeln? (Matt 4:1 - 1 Joh 5:19)

Som alltid har jag skrivit denna kommentar för att uppfylla min kallelse som Messiansk Jude att vara en välsignelse och ett ljus för Nationerna. Som titeln på kommentaren antyder, är min avsikt att uppmuntra er att förbereda er för vad jag tror kommer att drabba oss alla inom en snar framtid. Jag känner att vi är mycket nära något stort - kanske en Israelisk attack mot Iran, som har potential att påverka livet för många av oss. Vi måste vara förberedda så gott vi kan, innan det händer - inte efteråt. Kom ihåg.... Att inte förbereda sig är såsom förberedelser för att misslyckas. Vi vill inte misslyckas och vi vill inte se någon av våra värdefulla vänner i Nationerna misslyckas. Vi måste vara förberedda andligt, känslomässigt och praktiskt. I min nästa kommentar (om 2 veckor) kommer jag att dela mina tankar om hur man kan förbereda sig, inför de kommande dagarna.

Video links: 

Know Time  this is one of the best - please pass on to Believers and unBelievers alike - powerful Gospel message at the end.
The Fourth Industrial Revolutuon 
 
Who runs the World 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecke 41 2021

 

 

Stefans kommentar: Andlig Krigföring
Efesierbrevet 6:10 ”Till sist, bli starka i HERREN och i Hans väldiga kraft”

Många av oss känner av den intensifierade andliga striden, som pågår runt omkring oss. Keren och jag både ser och känner det, våra partner i ämbetet känner det tillsammans med många andra av våra vänner och familjer runt om i världen. Det är inte så förvånande, eftersom Uppenbarelseboken 12:12 lär oss att djävulens dagar är numrerade och för varje dag som går kommer vi närmare hans slutliga död, men Herrens återkomst. Därför är han vred och rasande och söker på alla sätt att fortsätta sin uråldriga strävan över att stjäla, döda och förstöra Guds skapelse, särskilt mänskligheten. Men hans mest föraktade mål är vi, Guds söner och döttrar, vi som övervinner djävulen med Lammets blod och kraften i vårt vittnesbörd, som har fått våra liv förvandlade och fått en personlig relation med universums Skapare! Därav hans våldsamma och pågående attacker mot oss, som intensifieras för varje dag.

Efesierna kände också effekterna av djävulens planer, i den andlig krigföringen. I sitt brev till dem, beskriver Paulus i kapitlen 1-3 hur en Messias lärjunge bör förhålla sig. I kapitel 4-6 beskriver han hur man lever ett liv i tro, inklusive verkligheten i den andliga krigföringen som omnämns i 6:10-18, vilket är en oskiljaktig del av våra liv som anhängare till Messias.

Han börjar sin uppmaning med att "var stark i Herren och i Hans väldiga makt", vilket är vad vi behöver stå fasta på för att vara effektiva i striden. I de följande verserna ser jag att Paulus ger flera tips att uppnå detta. Så jag vill bara lite kort påminna oss om dem, för att ta med dem när vi engagerar oss i den andliga striden:

* Identifiera det andliga kriget som rasar. Detta kan tyckas självklart, men eftersom den andliga sfären inte är något som vi ser till vardags (eller inte ens ser alls) och vi har en tendens att glömma av det som inte hela tiden ser, eller åtminstone periodvist inte finns framför våra ögon, så måste vi ständigt påminnas om det. Dessutom är en av djävulens huvudstrategier, i hans krig mot oss, att förblinda hela världen för hans existens (som citerats tidigare i 2 Kor 4:4), eller åtminstone få oss att glömma den andliga verkligheten så länge som möjligt. C.S. Lewis avslöjade denna strategi i sin fantastiska och djupgående bok "Från helvetets brevskola" (som jag starkt rekommenderar att läsa för att förstå djävulens planer och strategier och kan hittas online skriftligt eller berättas på YouTube), i brev #7:

"Min kära Warmwood (Malört)

Jag undrar om du bör fråga mig om det är nödvändigt att hålla patienten ovetande om din egen existens. Den frågan, åtminstone i den nuvarande fasen av kampen, har besvarats oss av Högsta Ledningen: Vår politik är för tillfället att dölja oss själva.. Detta har naturligtvis inte alltid varit så. Vi står verkligen inför ett grymt dilemma. När människorna förnekar vår existens förlorar vi alla tillfredsställande resultat av en direkt terrorism. Å andra sidan, när de tror på oss, kan vi inte göra dem till materialister eller skeptiker"

Tvivel, materialism och skepsis angående djävulens existens men även angående det andliga riket i allmänhet – inklusive Gudsfruktan, änglarna, den andliga striden m.m. är vad han försöker så in. På Hebreiska har vi ett talesätt: "långt från ögat, avlägset från hjärtat", vilket säger att vi lätt glömmer vad vi inte ögat fysiskt ser regelbundet. Så det första är att alltid vara medveten om att det pågår en andlig strid. Det upphör aldrig, det bleknar aldrig, det pågår oavsett om vi ser det eller är medvetna om det, eller inte.

* Identifiera den verkliga fienden och hans planer korrekt. Vår verkliga och gemensamma fiende är djävulen och de onda krafter som verkar under hans ledning och kontroll. Den verkliga fienden är inte människorna omkring oss, inte omständigheterna i våra liv, inte någon organisation eller jordisk regering. Dessa kan verka som kärl i fiendens händer, men är ingen fiende i sig själv. Kom ihåg att när Paulus skrev ner dessa ord, var han fängslad i Rom. Varje dag mötte han de Romerska soldaterna som vaktade honom, han bevittnade Romarens hedniska ritualer och traditioner, han såg Roms enorma symboler för makt och auktoritet: Senaten, Colosseum, Caesars palats m.m. Jag tror att på grund av detta påminde Anden honom om att det inte är väsen av "kött och blod" som är den verkliga fienden, utan det är snarare de osynliga makterna, furstendömena, härskarna över denna tids mörker och andliga härskare av ondska på de himmelska platserna, som är de verkliga fienderna. Många gånger har vi den tendensen att rikta vår ammunition mot varandra, snarare än mot fienden. Det är precis vad han vill! Hur mycket bättre är det väl inte att få besättningen att skjuta på varandra, inifrån. Vi måste i varje omständighet tänka på vem vi möter, vem den verkliga fienden är, vad hans plan är och vad som blir slutresultatet om han vinner. Kom ihåg att våra bröder och systrar i Messias inte är den verkliga fienden, ingen icke-troende är den verkliga fienden, inte ens "Murphys lag", trots att det kan verka frustrerande och inte heller någon regering eller jordisk makt.

* Var alert, stå stark och stå emot. Dessa ord återkommer flera gånger i vers 10, 11, 14 och underförstått i vers 18. Petrus upprepar det vid ett liknande tillfälle och använder exakt samma Grekiska ord i 1Petrus 5:8-9: Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden." Först måste vi vara vakna, alerta, vaksamma, på vakt. Fienden är alltid på jakt efter hur han ska kunna så in frön av tvivel, splittring, ilska, stolthet, rädsla, skam, lust (och listan fortsätter) i våra sinnen och han kommer inte att missa ett tillfälle att försöka göra det. Men om vi är uppmärksamma, identifierar honom och hans plan, står fasta och gör motstånd, då utlovas vi bli de som ståndaktigt står kvar efter att ha fullgjort allt, eller med andra ord att ha segrat! Jakob skrev också: "Underordna dig därför Gud, gör motstånd mot djävulen och han kommer att fly från dig." (4:7). En annan viktig aspekt att tänka på är att attacker vanligtvis kommer i flera vågor, en följd av flera attacker blir en strid och flera strider mynnar ut i ett krig. Så när vi får en seger kan vi inte förvänta oss att det är slutet. Han kommer förmodligen att göra ytterligare försök från olika håll och på olika sätt. Men slutresultatet kommer att förbli detsamma om vi står fast och står emot, tills vi har nått fullständig seger.

* Stå emot och motangrepp med Guds fulla rustning. Ingen soldat går ut i strid med partiell utrustning. När jag tjänstgjorde i IDF handlade grundutbildningen om att det skulle sitta i ryggraden behovet av operativ beredskap. Allt behövde vara klart och förberett. Vapen som rengjorts och kalibrerats, ammunition full och räknad, hjälmar, stridsvästar och annan utrustning helt startklar, kamouflerad, säkrad och redo att användas med kort varsel. Om vi missade någon liten detalj, skulle vi bli hårt tillrättavisade och ofta få våra helgpass indragna. Usch! När jag senare själv blev stridsofficer, krävde även jag samma operativa beredskapsstandard från mina egna soldater. I den andliga striden måste vi vara redo med hela Guds rustning, för att föra ett effektivt krig mot djävulen och hans planer.

* Uthållig i bön. Paulus avslutar sin uppmaning med ihärdig och kontinuerlig bön i Anden och för våra bröder och systrar i tron, även för de som du finner mer utmanande. Det mesta som händer i denna värld, ligger utanför vår kontroll av fysiskt inflytande och det finns inte så mycket som vi kan åstadkomma i vår egen kraft. Men genom trofast bön och förbön kan vi lägga fram våra önskemål till vår gode Far i himlen, och så länge vi ber i enligt med Hans vilja lovar Han att höra och agera för vår räkning.

Jag tror att under de kommande veckorna och månaderna kommer vi att se striden fortsätta att rasa, kanske ännu mer intensivt. Men om vi tar dessa grundläggande sanningar och håller fast vid dem, kommer vi inte att ge djävulen något utrymme (Ef 4:27) och vi kommer att "kunna stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt" (Efe 6:13). 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalo


Ps 79:4 Vi föraktas av våra grannar, hånas av dem som bor omkring oss.
Israels premiärminister Naftali Bennett (mitten) under ett möte med Bahrains utrikesminister Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani (till vänster) och Förenade Arabemiratens inrikesminister Khalifa Shaheen Almarar (till höger) i New York, USA, den 26 september (foto: Avi Ohayon, GPO).

I måndags högtidlighöll Knesset (Israels parlament) ettårsjubileet av Abrahamavtalet, det normaliseringsavtal som slöts mellan Israel och de två gulfstaterna Förenade Arabemiraten och Bahrain i slutet av förra sommaren. Ytterligare två muslimska länder, Sudan och Marocko, anslöt sig några månader senare, och fler stater sägs vara på gång. Turister från Bahrain kan nu ses ströva omkring i Jerusalem, och i gulfstaternas överflöd flockar turister från Israel. Det som var otänkbart för bara ett par år sedan är nu vardag.

Normaliseringsavtalets namn, Abrahamavtalet, syftar på den bibliske patriarken Abraham, som ju både judar och muslimer vördar som sin anfader. Faktum är att Abraham genom historien ofta har figurerat som en förenande symbol när judar, muslimer och även kristna har strävat efter fredlig samexistens. Trots de stora skillnaderna som existerar mellan de monoteistiska världsreligionerna åkallar de alla Abrahams Gud. Att en fyratusenårig berättelse än idag kan inspirera människor från så vitt skilda kulturer och religioner visar hur relevant denna berättelse fortsätter att vara.

Berättelsen om Abraham råkar vara aktuell just denna vecka i den judiska bibelläsningscykeln. Den gångna sabbaten lästes Parashat Noach (1 Mosebok 6:9 - 11:32) i synagogor världen över, där Abram - ännu inte Abraham - dyker upp på slutet. Kommande sabbat läser man Parashat Lech Lecha (1 Mosebok 12:1–17:27), ett bibelstycke uppkallat efter Guds svåröversättliga uppmaning till Abram: Lech lecha. Gå din väg. Lämna ditt land, lämna din familj, lämna till och med ditt namn, och gå till det nya land som jag vill visa dig. Där ska du få en ny familj och ett nytt namn. De två orden lech lecha innehåller allt detta och markerar inte bara mänsklighetens övergång från polyteism till monoteism, utan också övergången från ett cykliskt till ett linjärt tänkande. Abraham påbörjade ett projekt vars slut han bara kunde ana: han var världens förste entreprenör.

Orden lech lecha innehåller dock även andra och betydligt mörkare konnotationer, för några kapitel senare (1 Mosebok 22:2) upprepar Gud samma uppmaning när han beordrar Abraham att gå sin väg, men denna gång för at offra sin son Isak. Abraham lyder Gud ordlöst och är sedan på vippen av skära halsen av pojken innan en ängel dyker upp i sista sekunden och stoppar honom. I kapitlet dessförinnan försöker Abraham även göra sig av med sin andre son Ismael genom att förvisa honom och hans mamma Hagar ut i öknen.

Vi är så vana vid att läsa dessa berättelser att vi ofta går miste om deras brutalitet. Ett barn skickas ut i öknen för att törsta ihjäl; det andra barnet bakbinds på ett altare och ser sin pappa lyfta kniven för det dödande snittet. Isak går lydigt i sin faders spår, men ändå är det den aggressiva "vildåsnan" Ismael som texten indikerar att Abraham favoriserar. Man kan lätt föreställa sig vilka djupa själsliga sår allt detta måste ha orsakat de båda pojkarna.

Att använda Abraham som en symbol för religiös samexistens är således ett tveeggat svärd. Berättelserna om honom präglas av Första Moseboks extrema moraliska ambivalens, och ättlingarna till hans två (rimligtvis) traumatiserade söner Isak och Ismael slåss än i dag om företräde. Vem är egentligen älskad? Och vem är utvald?

De bibliska berättelserna må vara brutala, men de förklarar ursprunget till denna fyratusenåriga och ständigt aktuella familjekonflikt. Och förmodligen är det bara genom att återvända till detta ursprung och lyssna till samtliga parters perspektiv som traumat kan börja läka. Riktigt så långt har parterna inte kommit bara för att de har uppkallat de nu aktuella normaliseringsavtalet efter Abraham, men det är ett viktigt steg i rätt riktning.

Paul Widen

Vecka 40 2021

 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Gästkommentar: Varför bör Nya Förbundets Troende fira Nymånen?  Inledning: Jag tror att tidpunkten för Sabbaten och Bibliska högtiderna synkroniseras med urverket i det Fysiska Universumet och alla troende bör synkronisera sina liv med Guds timing. Detta inkluderar också de Nymånar som Gud befallde Israeliterna att observera.

De flesta som läser det här är kommer förstå att medan den större delen av världen följer en kalender efter solen som spåras tillbaka till Julius Caesars tid, så finns det en helt annan Gudomligt ordinerad kalender som finns nämnd på flera skriftställen i både Gamla och Nya testamentet. För några månader sedan uppmärksammade jag något i ett avsnitt i Nya testamentets skrift som jag tidigare till stor del ignorerat. Jag hade faktiskt aldrig tänkt så mycket på det. Stycket i fråga är ifrån Kolosserbrevet 2:16-17, som lyder: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller Nymånad eller Sabbat. Allt detta är bara en skugga (på grekiska är detta ord "soma" som betyder den kropp som kastar skuggan) av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus”.

Nymånen är omnämnd i denna passage, liksom högtiderna och Sabbaten. Jag hade aldrig tänkt så mycket på den här hänvisningen till Nymånen. Men texten visar att Nymånar är en profetisk skuggbild av Yeshua, lika mycket som högtiderna och Sabbaten. Enligt Paulus har Nymånen en profetisk betydelse, som pekar på något som ännu inte har kommit.

Runt om i världen har flera troende nu vaknat upp för iakttagandet av Herrens högtider och Hans Sabbater, men mycket få har uppmärksammat Nymånen. Nymånen är början på en månad. På Hebreiska kallas det Rosh Chodesh, bokstavligen översatt månadens huvud. Nymåne inträffar var 29,5:e dag när solen, månen och jorden är i perfekt ordning, i den sekventiella ordningen. Även om solen är 1,4 miljoner kilometer i diameter (870 000 miles), är månen bara 3 475 kilometer i diameter. Men på grund av månen är mycket närmare jorden, så ser månen ut att vara exakt lika stor som solen på himlen. Detta innebär att månen helt kan förmörka solen, men detta kan bara inträffa vid den astronomiska Nymånen.

När jag började söka i skrifterna angående Nymånen upptäckte jag att det finns över 45 referenser till nymånen i Skriften, även om de översattes på lite olika sätt. Det förekommer 12 eller 13 nymånar varje år och två av dem har ytterligare en betydelse. Den första dagen i den första månaden (Nyåret) och den första dagen i den sjunde månaden (Basunklangens dag). Det var ytterligare utsedda och bestämda offergåvor som offrades under Nymånarna. På två ställen i Skriften uppmanas att Shofaren ska blåsas eller att stöta i basunen, under Rosh Chodesh. Under hela de Bibliska berättelserna inträffade många viktiga händelser vid en Nymånar; såsom slutet på Noas översvämning, uppförandet av tabernaklet, folkets Gudomligt ordinerade folkräkning, Israels ankomst till Sinai, Moses sista tal till Israels barn, rensningen av templet m.m. Ezras resa hem från fångenskap började och slutade under en Nymåne. Ezra startade en offentlig församling under en Nymåne och dess mandat slutfördes av en Nymåne.

Dessutom finns det profeter som fick profetior på Nymånar, t ex Hesekiel profeterade vid minst fem olika tillfällen. Det finns flera fall i Skriften som hänvisar till firandet av Nymånar, i samma utsträckning som Sabbater och festhögtider. De är grupperade i samma kategori av särskilt utsedda dagar. Skriften tycks också tyda på att Nymånar kommer att observeras under årtusendet och i den nya himlen och den nya jorden. Där står det också i skriften att månen inte längre kommer behöva lysa, på grund av Herrens härlighet. Det står inte att månen kommer att upphöra att existera, utan bara att månljuset kommer att vara överflödigt.

Mot bakgrund av allt som Skrifterna säger om Nymåne, hur ska vi då reagera? Ska vi anpassa oss till YHVH:s heliga kalender genom att markera Nymånar med att blåsa i Shofaren, kungörelser och bön? Vad är den framtida profetiska innebörden av den Nymåne som Paulus var medveten om?

Psalm 81:4 ”Stöten i basun på Nymånaden”..(1917)   Klicka här för att se

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 39

 

 

David's Comment: Tider av Glädje och Tacksamhet
Psalm 136 ”Hodu L'Adonai Ki L'Olam Chasdo - Tacka HERREN för Han är god, ty Hans Nåd varar i evighet”.

Herrens sista Moedim ligger nu bakom oss, när vi just firade Suckot / Lövhyddofesten och Simchat Torah. En av instruktionerna för Suckot, är att glädjas inför HERREN och tacka för Hans godhet. I det gamla Israel och på högtidens sista datum, var sedvänjan att översteprästen skulle ta en stor guldkanna med vatten från Siloachs pool (Siloam) och hälla ut den vid tiden för morgonoffren. Hundratusentals Judar skulle samlas runt tempelområdet för att delta i denna händelse. Vid ett tillfälle sjöng åhörarna de orden från psalm 136 hodu L'Adonai Ki L'Olam Chasdo” – ”Tacka HERREN för han är god, ty Hans Nåd varar i evighet”. Låt oss pausa en stund och meditera över vad som händer här.

Bibeln säger oss att ord är kraftfullt och att vi har död eller liv på vår tunga. Och vi vet att musik också är mycket kraftfullt, så när du kombinerar GUDS Ord med musik finns det ännu mer makt i HERRENS Ord. I budskapet som Stefan delade, under det senaste Suckot Zoom-mötet, är det starka ljudet av en 100-manna kör i en stor kyrka eller katedral, mycket imponerande och kraftfullt. Så kan du ens börja föreställa dig ljudet av hundratusentals röster, som prisar Gud med dessa ord: Hodu L'Adonai Ki L'Olam Chasdo. Och det är en försmak av hur det kommer att bli när tusentals och åter tusentals samlas runt tronen i himlen och prisar HERREN, av hela sitt hjärta.

Veckan med Suckot / Lövhyddofesten blev mycket fullbokad med flera Zoom-möten, där jag delade om Moedim med kyrkor och grupper i ett antal länder. Det var en välsignelse att se så många människor från olika bakgrund, som hungrade efter att lära sig om hur man firar YHVH:s högtider. Det är mycket tydligt att HERREN "upprättar" många människor i Yeshuas kropp, tillbaka till Hans rikets sanna vägar. Det är också en stor välsignelse att jag fortfarande har rösten i behåll, eftersom jag har kämpat med problem i mina stämband i mer än ett år nu. Vädret var mycket behagligt under festveckan. Det var fint, soligt väder och svalare temperatur nu när sommaren ger plats för hösten. Och även om Israelerna är under mer press än vanligt, på grund av Covid-pandemin, fanns det en fantastisk känsla av lugn, tystnad och glädje över större delen av landet. Så vi gläder oss fortfarande och tackar HERREN för en av Lövhyddofestens mest välsignade högtid.

Josie och jag känner oss också mycket välsignade. Det var så många av er som svarade på vår önskan om att få ekonomisk hjälp, p g a flytten till lägenheten vi har köpt. Genom era generösa högtidsoffer har HERREN välsignat oss över våra förväntningar och vi har nått det totala belopp vi behövde. Så vi säger Hallelu YAH och Todah Rabah (ett stort tack) till alla som välsignade oss. Och vi ber att HERREN som bor i dig, ska välsigna din gåva tillbaka till dig och din familj i Hans stora överflöd. Vi står verkligen i vördnad för vad vår GUD har gjort för oss, under denna årstid av högtiderna. Och vi står i vördnad för er kärlek och trofasthet mot oss, och att ni står tillsammans med oss i kärlek och solidaritet, tillsammans med vår familj och den verksamhet som HERREN har kallat oss till.

Som jag ofta upprepar i mina meddelanden, så är Josie och jag engagerade i YHVH:s kallelse till Israel och det Judiska folket att vara ett ljus och en välsignelse för nationerna. Vårt sätt att mötas i Nationerna blev snabbt abrupt när Covid-19 avbröt internationella flygresor. Och istället för att "zooma" runt om i världen på flygplan, har jag istället under de senaste 18 månaderna begränsats till att mötas via Zoom-möten. Det har varit bra, men inte detsamma som att mötas ansikte mot ansikte. Vi kände oss alla riktigt välsignade av antalet av er som deltog i familjens Lövhyddo Zoom-möte, förra söndagen. Och vi får fortfarande e-postmeddelanden från människor som delar hur välsignade de blev av Kerens lovsång och av Stefans budskap.

Lövhyddo Zoom-mötet var så välsignad att vi vill gärna möta er alla igen och vara en välsignelse för varandra oftare och mer regelbundet. Vi planerar logistiken med Stefan och Keren och vi kommer att meddela dig när vi har detaljerna. Men konceptet är att tillbe mycket, ha lite undervisning och en tid för bön.

Hodu L'Adonai Ki L'Olam Chasdo - Tacka HERREN för Han är god, Hans nåd varar i evighet.

Och vi tackar HERREN för alla er ................

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 38 Lövhyddofesten fortsätter

 

 

 

 

 

 

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

David's Comment: "Simchat Torah" (Glädjen i Toran)
Psalm 19:7 ”HERRENS lag (Tora)är utan brist och vederkvicker själen”. (1917)


Vi är nu lite mer än halvvägs genom den sista av HERRENS högtider (Moedutsedda mötes tider) - Suckot eller Lövhyddohögtiden. Suckot slutar vid solnedgången den 7:e dagen, som är Måndag kväll, men Tisdagen är en annan speciell Sabbat eller Heligt dag. Skriften har inte namngett denna 8:e dag, men det har kommit att firas såsom Simchat Torah eller Glädjen i Toran. Bara namnet på denna festival säger oss att det Judiska folket som älskar YHVH, har en annan inställning till Tora än vad majoriteten av Kristna har. Tora är grunden för hela Bibeln, som är instruktionsboken för YHVH:s Kungarike. Men i nästan 2000 år har icke-Judiska Messiastroende (Yeshua / Jesus) förklarat att vi är inte under lagen, utan under nåden! och därmed förkastat "Skaparens" manual för det bästa tänkbara för oss, medan vi lever på planeten Jorden.

Grekisk orienterad kristendom kallar det "lagen", men det Hebreiska ordet är Tora, vilket mer exakt och betyder "instruktioner". Kung David sammanfattade det fint när han sa i Psalm 19:7 ”HERRENS (YHVH:s) lag (Tora) är utan brist och vederkvicker själen”. David fortsätter i hela Psalm 119 att uttrycka sin kärlek till YHVH:s Tora. Varje person som påstår sig älska GUD borde också ha Davids inställning till Tora, vilket återspeglas i det Judiska firandet av Simchat Torah. Anledningen till denna speciella dag är att Torarullarnas årliga läscykel har kommit till ända och rullen rullas tillbaka till början och läscykeln börjar om från början. Inte alla naturligtvis, men många av de religiösa Judarna älskar Guds Ord så mycket att det anser att det är värt att med glädje fira det.

Normalt på den dagen, i varje synagoga i Israel och runt om i världen på Simchat Torah, tas Tora-rullarna ut, rullas tillbaka till början och bärs sedan runt i helgedomen. Många människor kommer att sträcka ut händerna för att röra vid rullen och sedan kyssa sin hand som rörde vid Guds Ord. Om detta bara görs för traditionens skull, så är det bara en värdelös religiös handling. Men majoriteten av Judarna som älskar HERREN, gör detta för att de verkligen är mycket tacksamma och uppskattar att Universums Skapare, Israels Gud, hade nåden att ge oss sin Tora - instruktioner för att hjälpa oss att leva på bästa sätt. Jag har sett människor med glädjetårar i ögonen när Torarullen bärs runt i helgedomen. Vid västra muren i Jerusalem ser du ortodoxa judiska män som bär runt rullarna och dansar med stor glädje och glöd, under Simchat Torah .

Min poäng är detta - om det Judiska folket som inte har den Helige Ande på insidan, kan ha rätt inställning till Toran, varför vill då många kristna inte ha något med det att göra? Hur kommer det sig att många icke-Judar inte vill ha något att göra med Skaparhandboken, för vårt bästa? Tror vi att YHVH, genom att vara en nådens GUD, betyder att Han inte bryr om sig när Hans söner och döttrar väljer att ignorera Hans instruktioner, vilket många gånger orsakat sjukdom och sorg i deras liv och i deras familjers liv?

Om vi verkligen lever i Ändetiderna som många tror, i så fall måste upprättelsen av Israel fullbordas innan himlen släpper Yeshua för återkomsten till Jerusalem (Apg 3:21), vilket kommer åtföljas av "Kyrkans" upprättelse och tillbaka till tider av tecken, underverk och mirakel som borde vara "normen" snarare än undantaget.. I så fall måste det vara dags för varje på-nytt-född Kristen att återta sin uppskattning och kärlek till Toran. Faktum är att Tora är själva kärnan i det Nya Förbundet - Jeremia 31:31 ”Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund” .......”Jag skall lägga min lag (Tora)i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den”.

Jag tror att jag som Messiansk Levit är kallad att undervisa Nationerna om dessa saker såsom en tjänst inför Gud, i Ändetiderna. Jesaja 2:2-3 ”Och det skall ske i kommande dagar”…”Ty från Sion skall lag utgå”. Josie och jag, och ett stadigt växande antal troende runt om i världen, känner att HERREN önskar att hela Messias kropp skulle fira hela hans Moedim, liksom Simchat Torah, i Ande och sanning, och kunna proklamera tillsammans med kung David i Psalm 19:7 ”HERRENS lag (Tora)är utan brist och vederkvicker själen”. Vi ber att denna kommentar ska inspirera dig att se Tora i ett nytt ljus och att den Helige Ande ska tala till ditt hjärta och bekräfta det jag har skrivit kommer från vår Himmelske Fader.

Som jag delade i förra veckornas kommentar, så visar HERRENS högtider Hans planer för världens återlösning och upprättelsen av Hans Kungarike på jorden. Även om Simcha Torah inte är en biblisk HERRENS högtid, så har den en fantastisk profetisk relevans för framtiden. Precis när rullarna rullas tillbaka till början och läscykeln börjar igen, så kommer GUD att i slutet av millenium, rulla upp den nuvarande himlen och jorden, (avsluta den) och Han kommer att börja om med en Ny och Icke Korrupta Himlar och Jord. HERRENS Återlösningsplan kommer att vara perfekt! - Hallelu YAH.

Sukkot-Lövhyddofesten

 

 

Davids kommentar: Sukkot - Lövhyddohögtiden
3 Moseboken 23:33-36 ”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är Herrens Lövhyddohögtid, i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt Herren. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete skall ni då utföra”.

Herrens sista högtid eller bestämda mötestid, Sukkot eller Lövhyddohögtiden börjar denna Måndag vid solnedgången. Denna festival, eller Moed, varar i 7 nätter/ dagar och följs av en speciell Sabbat den 8:e natten/ dagen (mer om det nästa vecka). Det Hebreiska ordet Sukka (plural Sukkott), hänvisar till ett tält eller en tillfällig boning. Syftet med den bestämda tiden för Sukkot är att påminna oss om den tid då YHVH bodde bland Israeliterna, under deras tid i öknen. Han gav Mose detaljerna för tabernaklet och det allra heligaste, och när det var klart kom HERREN ner i form av sin Helige Ande och "tabernaklade" med sitt folk. Jag är mycket fascinerad över den berömda målningen av Eldpelaren ovanför Tabernaklet i öknen och alla tält med Israels 12 stammar som är uppställda runt omkring det. GUD bodde bokstavligen mitt bland sitt folk.

Var och en av de sju Moedim eller YHVH:s bestämda tider har också ett profetiskt syfte - att visa oss framtiden och var vi befinner oss i GUDS plan för återupprättelse av Hans rike på jorden - i Jerusalem. Sukkot är en profetisk bild av Millenium, den 7:e tusenårsperioden då Yeshua kommer att regera som Kungars Kung och Herrarnas Herre, regera i Israel utifrån ett ombyggt tempel på Tempelberget i hjärtat av Jerusalem, vilket kommer att stå på exakt den plats där Al Aksa-moskén står som har ockuperat platsen sedan 690 e.Kr. Från händelser som vi ser äga rum över hela världen - det civila våldet i Hongkong, i Irak och i Libanon, ett försämrat moraltillstånd, västvärlden som återvänder till sin gamla hedendom, Brexit i England, den politiska turbulensen i Israel, i Storbritannien, i USA och andra platser och kaoset med vädret – är alla indikatorer på att slutet på denna allt ondare tidsålder håller på att ta slut och att det slutliga fullbordande Sukkot är mycket nära. Maranatha Yeshua!

Som jag har delat ovan och många gånger tidigare, så skildrar YHVH:s moedim Hans plan för världens återlösning och upprättandet av Hans rike på jorden. Även om Simcha Torah inte räknas såsom en Biblisk HERRENS högtid, har den en fantastiskt profetisk relevans för framtiden. Mer om det nästa vecka.

Precis när Torarullarna rullas tillbaka till början igen och läscykeln börjar om i slutet av millenium, kommer GUD att rulla upp den nuvarande himlen och jorden (avsluta den) och Han kommer att börja om med nya och icke korrupta himlar och jord. HERRENS Återlösningsplan kommer att vara klar - Hallelu YAH.

Nu när vi förstår relevansen av denna sista Moedim, låt oss fira och glädjas över Sukkot med det Judiska folket. Gör dig själv till en Sukka och tillbringa tid i HERRENS närvaro och låt oss be att folkmassorna kommer att få en uppenbarelse om vad dessa underbara YHVH:S bestämda tider, Israels Gud verkligen representerar.

Om du inte har tagit tillfället i akt att välsigna och välsignas över Moedim, kan du skicka din Sukkot-gåva. Gå till vår webbplats för att hitta donationsinformationen för ditt land http://www.outofzion.org/partn... för PayPal  Click Here

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

 

 

David's Comment:  Varje dag är "Yom Kippur" i det Nya Förbundet  3 Moseboken 23:27-28 "Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. 

Då skall ni hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt Herren. På den dagen skall ni inte utföra något arbete, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för er inför Herren, er Gud”. Bara en kort kommentar den här veckan, eftersom vi är mitt i de Bibliska Högtiderna, eller Moedim på Hebreiska. I tisdags firade den Judiska världen Basunklangens högtid, som vi tror är en profetisk bild av dagen då Yeshua återvänder vid Shofarens sista ljudande. Nästa onsdagskväll börjar årets Heligaste dag för det Judiska folket - Yom Kippur eller Försoningsdagen. Här i Israel kommer hela landet, förutom polis, räddningstjänst, sjukhuspersonal och nödvändig militär personal, att stanna upp från Onsdag eftermiddag till solnedgången på Torsdag. Synagogor i Israel och runt om i världen är vanligtvis fullpackade på Yom Kippur med Judiska människor som försöker få sina synder utraderade och deras överträdelser utplånade ur boken. Men för andra året i rad, i Israel och i många andra länder där Covid-19-viruset härjar, är många synagogmöten antingen inställda eller begränsade till ett begränsat antal.

Som jag har delat med er tidigare finns det 7 HERRENS högtider eller Moedim, som börjar vid Påsk på våren och slutar med Sukkot eller Lövhyddofesten i slutet av sommaren. De första 4 Moedim har uppfyllts av Yeshuas död och uppståndelse och den Helige Andes utgjutelse i Shavuot eller Pingst för 2000 år sedan. De sista 3 högtiderna har ännu inte uppfyllts i det naturliga. Jag säger det eftersom Yeshua redan har uppfyllt dem, andligt sett. De människor som verkligen blivit Födda på Nytt i det Nya Förbundet under de senaste 2000 åren har fått full försoning genom Yeshuas blod, och GUD har "tabernaklat"(tältat) med sitt folk genom närvaron av Ruach ha Kodesh (Helige Ande) som bor inom oss - Hallelu YAH!

Poängen jag vill fokusera på i denna kommentar, är att när det Judiska folket försöker få sina synder förlåtna och rengjorda på Yom Kippur, finns det inget tempel eller altare för uppoffringar att göra, och de har inget försoningsblod. 3 Moseboken 17:11 säger: ”Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar” och Hebreerbrevet 9:22 förklarar att utan blodsutgjutelse finns det ingen förlåtelse för synden. Det framgår tydligt av dessa två verser att endast i det Nya Förbundet finns förlåtelse, försoning och frälsning, och att alla andra religioner helt enkelt är meningslösa, blodlösa religioner. Vi måste be för att de ska se och acceptera Yeshuas blodsoffer.

De människor som är i ett Förbundsförhållande med Israels Gud, förseglade av hans Son Yeshuas blod, har ständigt tillgång till Lammets dyrbara, renande blod. Vi kan utnyttja det varje dag och så många gånger på en dag som behövs. Hebreerbrevet 9:13-15 ”Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. För folket i det Nya Förbundet är Yom Kippur inte bara en dag om året, utan varje dag Yom Kippur, och vi måste ta vara på Israels Guds fantastiska barmhärtighet och nåd.

Låt denna Yom Kippur bli en dag av fasta och bön för att det Judiska folket ska få en övernaturlig uppenbarelse om vem den sanna Messias är. Be att när Shofaren ljuder i synagogorna runt om i Israel och runt om i världen, som brukligt på Yom Kippur, att slöjan som hindrar majoriteten av det Judiska folket att känna igen sin Messias lyftas av från deras ögon och att detta år verkligen kommer att vara Yom Kippur för massor av Judar. Och låt oss som redan ingår i det nya förbundet glädjas över att vi har 365 dagar Yom Kippur varje år. Hebreerbrevet 4:16 ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid”. Tack HERRE!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Ett Messiansk Judiskt Ministry, baserat på Karmelberget – i Israel webbplats:www.outofzion.org     E-post:david@outofzion.org

 

Familj och Ministry Nyhetsbrev - September 2021

 

Shalom och hälsningar än en gång från vårt hem, på Karmelberget 

 

Vi ber att ni ska må väl och glädjas över HERRENS godhet, oavsett den galenskap som går över hela världen just nu. Vi följer de Internationella nyheterna varje dag, så vi är medvetna om vad som händer i ert land likväl vad som händer här i Israel. Som jag ofta skriver i mina veckokommentarer bevittnar vi säkerligen utvecklingen av de händelserna som står omskrivet i Matteus 24 och Luke 21. Det är dags att se uppåt, för vår återlösning närmar sig. 

 

Här i Israel och runt om i världen förbereder sig det Judiska folket för att fira HERRENS tre sista högtider. De är inte "Judiska högtider" som många kallar dem, utan de anses som mycket speciella och utsedda tider för HERREN. Därför är det relevant för oss att dessa högtider, eller Moedim på Hebreiska, bör vara av intresse och firas av alla som är i HERRENS rike. Jag tar upp detta ämne i Carmel Alerts nyhetsbrev, som vi skickar till er varje Fredag. 

 

Även om Delta-varianten av Covid19-viruset härjar här i Israel, med ett nuvarande genomsnitt på 8000 nya fall varje dag, lovar regeringen att inte lagföra en ny nedstängning, åtminstone inte under Högtiderna. Vad som händer efter det, kommer sannolikt att bero på hur spridningen skett av viruset när vi firat med familj och vänner. Över 7 000 Israeler har dött av Covid sedan starten i Februari 2020. Be för oss att viruset ska minskas ner på ett betydande sätt och be att det inte uppstår några hot och fientligheter från Hamas, Hizbollah eller Iran under Högtiderna. 

 

På den politiska fronten har Israel äntligen en regering, om än en mycket bräcklig koalition av 8 olika politiska partier, däribland ett Muslimskt Arabiskt parti. Den nuvarande Premiärministern Naftali Bennett återvände för några dagar sedan från att ha träffat President Biden i Vita huset och hävdade att han uppnådde sitt främsta mål med ett Amerikanskt stöd för att förhindra Iran att producera kärnvapen. Be att koalitionsregeringen ska hålla ihop under hela mandatperioden och att alla partier ska ha landets bästa och folkets säkerhet som deras högsta prioritet. 

 

Vi tackar HERREN för helande i Davids knä och Josies rygg och att vi får njuta god hälsa båda två. Det största problemet har varit med Josies rygg, vilket nu är mycket bättre, men hon behöver fortfarande förbön. Josie vet att det är på grund av HERREN som har svarat på era böner, så fortsätt gärna att lyfta upp henne i bön. Mitt aktuella hälsobekymmer är för närvarande problemet med mina stämband, så be gärna att HERREN ska visa orsaken till problemet och att Han ska hela mig. 

 

Resor i tjänsten. På grund av den pågående Covid-19-pandemin har det inte varit möjligt för David att resa, sedan i slutet av 2019. Vi kan nu bara använda vårt mandat att vara ett ljus och en välsignelse för Nationerna genom vårt nyhetsbrev varje vecka, den månatliga förbönen för Israel bulletin och genom Zoom möten. Vi är mycket angelägna om att delta i tjänst via Zoom möten, så vänligen kontakta oss om du kan ordna en inbjudan till oss. Vi har vårt eget Zoom-möte, som är ett Q & A-forum, varje tisdag klockan 21.00 Israelisk tid. Vi vill gärna att du är med - mötes-ID är 823 5158 2826 - Lösenord: 146188 Tabernacles Zoom Meeting – 

 

Lövhyddohögtiden - "Tider av vederkvickelse". Åter igen, på grund av Covid-19 är det inte möjligt för pilgrimer att resa till Israel för att fira Lövhyddofesten i Jerusalem, som de har gjort i många årtionden nu. Därför tror vi att några av våra vänner till ministeriet, skulle bli välsignade om vi ordnade ett Lövhyddofest-evenemang via Zoom. Josie öppnar i bön, Keren välsignar oss med lite lovsång, och Stefan och jag delar var sitt budskap. Utmaningen är att hitta en tidslucka som passade så många människor som möjligt över tidszonerna – omöjligt uppdrag! Vi har valt det bästa alternativet vi kunde för att passa så många av er som möjligt - söndagen den 26 september klockan 9.00 Jerusalemtid. Mötet varar ca 1,5 timme. Mötes-ID är 823 5158 2826 - Lösenord: 146188. Vänligen hjälp oss genom att registrera ditt intresse för att vara en del av detta evenemang. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till david@outofzion.orgVi kan komma att justera tidpunkten och kommer att skicka ut ett flygblad med slutliga detaljer nästa vecka. 

 

Förbedjare för Israels återupprättande.  På grund av Covid-viruset och den fortsatta osäkerheten och om möjligheten för turister att komma in i landet, så har vi ännu inte kunnat fastställa ett datum för nästa IRI-bönekonferans. Vi ber att situationen ska förbättras i Israel och i era Nationer, så att vi kan gå vidare och planera för en bönekonferans 2023. Vi kommer att hålla dig uppdaterad. 

 

Stefan och Keren. Stefan, Keren och flickorna har haft några hektiska månader. I juni var deras skolavslutning på ett mycket ovanligt skolår för Abigail och Danielle, som båda fick mycket bra betyg. Under de första två veckorna i Juli deltog de båda i ett två veckor långt Messianskt sommardagsläger och njöt av det väldigt mycket. Sedan hade vi alla en välbehövlig semester under två veckor vid Döda havet, i Eilat. Och efter det gjorde vi dagsturer runt om på platser i landet som har naturliga källor och vattenställen. Stefan och Keren fortsätter att tjäna sin lokala församling, mitt i den ständigt föränderliga utvecklingen av Covid. Danielle firade sin 7-årsdag i början av Augusti och nu förbereder sig Stefan och Keren och alla tre flickorna sig för ett nytt skolår, och Selah som börjar dagis i år. Be för fortsatt hälsa, skydd och ekonomisk försörjning, när de troget tjänar Herren. 

 

 

Jordan och Limor mår bägge bra. Och som alla av oss, gör de sitt bästa för att försöka förbli friska i denna tid av Covid-pandemin. Jordan är fortfarande upptagen med att arbeta med Tree of Life videoproduktionsteam och ta hand om grafiken för Out of Zion. Limor har nu börjat ett nytt jobb inom redovisning och de kommer också att flytta till en annan lägenhet om några veckor. Be att HERREN välsignar deras äktenskap, deras arbete och deras flytt till den nya lägenheten i November. 

 

 

Till slut: Vi fortsätter att stå i tro, trots att världens skakande händelser blir allt vanligare och intensivare. Som jag sa i öppningsavsnittet är vi säkerligen i "Ändetiden", vilket betyder, såsom den gamla lovsången säger "Soon and very soon, we are going to see the King”(”Snart, ja mycket snart kommer vi att få möta Kungen”). Och den andra sången vi brukade sjunga, "No turning back"(”Ingen återvändo”).

 

 

Yom Teruah / Lövhyddo gåva. Josie och jag har en personlig önskan som vi vill be dig att i bön överväga, särskilt om du inte är en vanlig ekonomisk supporter. Vi har sålt vår nuvarande lägenhet där vi bott de senaste tjugo åren, och vi hoppas kunna flytta in i en ny lägenhet i December. Vi fick inte det priset på den nuvarande lägenheten som vi hade hoppats kunna få, på grund av Covid-pandemins inverkan på värdet på fastigheter, i Israel. Kan du tänka dig att välsigna Josie och mig med en Yom Teruah eller Lövhyddo gåva föratt hjälpa oss med vår flytt? Om det är möjligt, så kan du skriva till mig så kommer jag att ge dig relevanta bankkontouppgifter. 

Vi tackar GUD för var och en av er varje morgon, för er orubbliga kärlek och trofasthet. Och vi ber att HERREN ska fortsätta att beskydda er familj och släkt med god hälsa, fysiskt beskydd och förökning på alla områden av era liv. Heb 12:1 ”Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss”.

 

Med vår kärlek och Abrahams välsignelse ..... David & Josie 

Harvest of Asher <harvestofasher@hoamail.org>

Det finns tolv månader i det judiska kalenderåret och en gång vart tredje år finns det tretton månader. Elulmånaden, enligt judisk tradition, är en månads omvändelse som förberedelse för Trumpets högtid (Rosh Hashanah) som infaller den första i Tishrei. Tishrei -månaden är början på det judiska året och tre av de sju högtiderna i 3 Mosebok 23 inträffar under den månaden.

Enligt judisk kultur skapade Gud människan den dagen och det är dagen då han kommer att döma världen. Det är också under den tiden som Livets bok är öppen; vilket är anledningen till att Eluls månad tas som en tid för omvändelse; under vilken tid ytterligare böner om ånger läggs till.

Jag var i Jerusalem den senaste månaden och jag kunde höra bönerna varje morgon och kväll. Folk reste sig tidigt för att be och bad hela natten också. Allt detta för att förbereda sitt hjärta inför trumpetens dag som i judisk kultur är Rosh HaShanah; början på det judiska nyåret.

Från trumpeternas dag till den tionde i månaden intensifieras bönerna tills de når en höjdpunkt på Yom Kippur, då enligt judisk tradition är Livets bok stängd. Yom Kippur betyder bokstavligen försoningsdag. (3 Moseboken 23:27) Det är vanligt att hälsa varandra med ordspråket G’mar Chatimah Tovah, (må ni vara inskrivna i Livets bok för gott). Meningen med detta är att Gud har tittat på ditt hjärta och funnit att du är ångerfull och omvänd. Att han har gett dig det kommande året och förseglat dig i Livets bok.

Hänvisningar till Livets bok finns i hela Guds ord.

Mose i 2 Moseboken 32: 32-33
Sedan återvände Mose till Herren och sade: ”Ack, detta folk har begått en stor synd, och de har skapat en guldgud åt sig själva. Men nu, om Du vill, förlåt deras synd - och om inte, snälla utplåna mig från din bok som du har skrivit! ” Herren sade till Mose: ”Den som har syndat mot mig, jag kommer att utplåna honom ur min bok.

Kung David i Psalm 69: 27-28
Lägg till orättvisor till deras missgärning,
Och må de inte komma in i din rättfärdighet.
Må de raderas ur livets bok
Och må de inte registreras med de rättfärdiga.

Yeshua citeras i Lukas 10:20
Gläd dig ändå inte över att andarna är underkastade dig, men gläd dig över att dina namn är registrerade i himlen. ”

Sist men inte minst, Uppenbarelseboken 20:15
Och om någons namn inte hittades skrivet i livets bok, kastades han i eldsjön.

För att förstå det judiska konceptet och kulturen angående Livets bok på en ännu djupare nivå har jag inkluderat dessa ytterligare skriftställen.

Daniel 12: 1 ”Nu kommer Michael, den store prinsen som står vakt över ditt folks söner, att uppstå. Och det kommer att finnas en tid av nöd som aldrig inträffat eftersom det fanns en nation fram till den tiden; och då kommer ditt folk, alla som finns skrivna i boken, att räddas.

Psaltaren 56: 8 Du har tagit hänsyn till mina vandringar;
Lägg mina tårar i din flaska.
Finns de inte i din bok?

Psaltaren 139: 16 Dina ögon har sett min oformade substans;
Och i din bok var alla skrivna
De dagar som var ordinerade för mig,
När det ännu inte fanns en av dem.

Malaki 3:16 Då talade de som fruktade Herren till varandra, och Herren gav uppmärksamhet och hörde det, och en bok om erinring skrevs inför honom för dem som fruktar Herren och som uppskattar hans namn.

För att slutföra tankecykeln, låt oss titta på ytterligare referenser i Nya testamentet.

Hebreerbrevet 12: 22-23 Men ni har kommit till Sions berg och till den levande Guds stad, det himmelska Jerusalem och till otaliga änglar, till de förstfödda som är inskrivna i himlen och till kyrkan och till Gud , domaren över alla, och till de rättfärdigas andar fullkomnade,

Filipperna 4: 3 Ja, sann följeslagare, jag ber dig också att hjälpa dessa kvinnor som har delat min kamp för evangeliets sak, tillsammans med Clement också och resten av mina medarbetare, vars namn finns i livets bok.

Uppenbarelseboken 3: 5 Den som övervinner kommer således att vara klädd i vita kläder; och jag kommer inte att radera hans namn från livets bok, och jag kommer att bekänna hans namn inför min Fader och inför hans änglar.

Uppenbarelseboken 13: 8 Alla som bor på jorden kommer att tillbe honom, alla vars namn inte har skrivits från världens grundläggning i Lammets liv som har slagits.

Uppenbarelseboken 17: 8 ”Djuret som du såg var och är inte, och kommer att komma upp ur avgrunden och gå till undergång. Och de som bor på jorden, vars namn inte har skrivits i livets bok från världens grundläggning, kommer att undra när de ser vilddjuret att han var och inte är och kommer och kommer.

Uppenbarelseboken 21:27 och inget orent, och ingen som bedriver styggelse och lögn, kommer någonsin att komma in i det, utan bara de vars namn är skrivna i lammets livets bok.

Som en messiansk judisk, ser 

Vecka 34 2021

 

 

Davids kommentar: Förberedelser för att Fira Hösthögtiderna (Moedim)   3Moseboken 23:1 – ”Herren talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Herrens högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider”.........

Hösthögtiderna börjar på måndagen den 6 september, i Israel. Den Judiska kalendern kretsar kring de årliga Bibliska högtiderna, som är kopplad till den årliga skördecykeln. Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken handlar det om en skörd - YHVH:s plan för återlösning, där han förbereder sig för att skörda ett folk som kommer att leva i evighet med Honom i hans rike. GUD håller på att återställa allt inför sin Sons återkomst Yeshua (Apg 3:21) för att ta sig an sin profeterade roll som Messias, Frälsare och jordens Konung. I Psaltaren 102:16 säger Ordet att Herren ska bygga upp Sion och sedan kommer Han att framträda i sin härlighet. När Bibeln säger Sion, betyder det Israel, men om Kyrkan är i sin rätta bibliska position, ympad i det naturliga olivträdet (Romarbrevet 11:17), då är hon också en del av Sion / Israel och ingår därmed också i upprättelseprocessen. Men på grund av konsekvenserna av kyrkans 2:a århundradets separation från hennes Bibliska rötter och effekterna av Ersättningsteologin, har majoriteten av kristna ledare kallat dessa för Judiska högtider som de inte ville ha något att göra med. Därmed har HERRENS högtider ignorerats under större delen av de senaste 1900 åren. Men nu är vi i tiden för återställandet av allt för Israel och kyrkan (se mitt häfte om upprättelsen)

Josie och jag tar denna uppmaning på största allvar, att främja Israels återupprättande. Och vi gör vårt bästa för att undervisa våra icke-Judiska landsmän (Efesierbrevet 2:19) i Nationerna hur vi ska hålla högtiderna på ett Bibliskt sätt. När hösthögtiderna kommer, publicerar vi en enkel undervisning om hur du kan följa de Bibliska instruktionerna för varje högtid. Josie säger ofta att det finns en rikedom och skönhet i Herrens högtider, som de flesta kristna går miste om. Vi ber att du genom den undervisningen ska lära dig mer om Israels Gud och hans Smorde - Yeshua vår Messias och snart kommande Kung. Må du också upptäcka rikedomar och välsignelser från Herrens högtider.

Anledningen till att jag har gjort ordet Högtid med fetstil varje gång i denna kommentar, är att det Hebreiska ordet för högtid i Bibeln är Moed, vilket betyder Utsedd mötestid. Dessa Utsedda mötestider är de dagar som GUD själv har Utsett för att interagera med sitt folk. Naturligtvis kan vi träffa HERREN när som helst, men Moedim är de datum som Han har valt att träffa oss på ett mycket speciellt sätt. Från och med nu kommer jag att använda det ursprungliga hebreiska ordet Moed eller Moedim (plural).

Högtidernas betydelse och varför alla som älskar HERREN bör leva efter Hans kalender.


1/. Ett mycket viktigt syfte med Moedim är att lära oss själva och våra barn om GUDS natur och karaktär. YHVH i är trofast och Hans trofasthet kan tydligt ses i Moedim och det finns en tydlig profetisk bild av Messias i alla de sju högtiderna. Det faktum att det Judiska folket fortfarande existerar, trots att de har en 4000-årig historia av inspirerade män som har gjort sitt bästa för att försöka förgöra oss, är tydliga bevis på GUDS trofasthet och att Han håller sina löften. Det Judiska folket existerar fortfarande, till förtret för våra muslimska grannar och antisemiter över hela världen. Och Judarna kan åter igen fira de sju Moedim årligen i det förlovade landet, vilket är ett tydligt tecken på att Messias återkomst är mycket nära.

2/. Att hålla YHVH:s Moedim gör oss heliga eller helgade, vilket egentligen betyder att avskiljas. Att hålla HERRENS Moedim och inte några andra religiösa högtider, skiljer oss från resten av världen. Tyvärr skiljer det oss även från många andra i våra familjer och i våra församlingar, vilka väljer att INTE följa GUDS tider och årstider. Ja, det finns ett pris att betala för dem som väljer att tillbe Honom i ande och i sanning och det kan vara ett mycket högt pris för vissa människor.

3/. De sju Moedim (intressant nummer) visar en profetisk bild av GUDS återlösningsplan för världen och var vi befinner oss i den profetiska tiden. Biblisk historia visar att YHVH bara gör strategiska drag på dessa sju datum. De stora händelserna i Nya Testamentet har alla inträffat under Moedim och Numerologin är slående exakt. Påskens Moedim, Osyrat brödets högtid uppfylldes vid Yeshuas död och uppståndelse, och Shavuot uppfylldes genom utgjutandet av den Helige Ande på Pingst. Den sista Moedim handlar om Messias återkomst och en tusenårig regeringstid utifrån Jerusalem. Föreställ dig att du ber någon om vägbeskrivning från en punkt till en annan och de ger dig sju vägpunkter. Om de första fyra vägpunkterna stämde exakt med där personen sa att de skulle vara, så skulle du vara övertygad om att de sista tre kommer att visa dig till din destination. På samma sätt är det att om vi noterar de fyra första Moedim som har uppfyllts, så kan vi vara säkra på att de sista tre kommer att uppfyllas med precision, vilket för oss till vår förväntade slutdestination.

Låt oss därför avskilja oss från världen och lära oss att fira YHVH:s Moedim och genom att göra det lära våra barn om Israels GUD .......... Under de kommande två veckorna kommer jag att fokusera på var och en av de tre Höst Moedim när var och en närmar sig. Jag tror att vi kommer att uppleva HERREN på ett nytt och kraftfullare sätt, när vi synkroniserar våra liv med Hans kalender och avskiljer oss under Hans bestämda mötestider.

Det är Bibliskt att ge HERREN ett särskilt offer på Moedim. Josie och jag har en personlig önskan och vi ber er att överväga att ge en gåva, speciellet om ni inte är en regelbunden ekonomisk supporter. Vi har sålt vår nuvarande lägenhet där vi bott de senaste tjugo åren, och vi hoppas kunna flytta in i en ny lägenhet i december. Vi fick inte priset på den nuvarande lägenheten som vi beräknade på, på grund av Covid-pandemins inverkan på fastighetsvärden i Israel, därför har vi ett underskott. Kan ni vara snäll och överväga att välsigna Josie och mig med ett Moedim-offer för att hjälpa oss att bidra mot detta underskott. Om så är möjligt, vänligen skriv till mig så ger jag dig relevanta bankkontouppgifter.

Om din kyrka eller bönegrupp vill att jag ska ta med en undervisning på Moedim on Zoom, vänligen kontakta mig så kan vi ordna ett datum och tid. Må HERREN Israels Gud välsigna er rikligt på ett speciellt sätt under denna speciella årstid.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 33 2021

 

 

Davids kommentar: Vad Kommer efter Delta och Hur Skyddar vi Oss?  Matteus 24:7 - 8 ............. ”och det skall bli hungersnöd och jordbäv-ningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna”]

Som de flesta av er säkert är medvetna om, sprider sig Delta-varianten av Covid-19 viruset och ökar snabbt i många länder, inklusive Israel. För 6 veckor sedan verkade det som att Israel hade besegrat viruset, med mindre än 10 nya infektioner dagligen och totalt antalet svårt sjuka på sjukhus som låg under 50 personer. Regeringen hävdade framgång och lättade på reglerna, upphävde kravet med gröna vaccinpass och landet var tillbaka i livet, nästan som vanligt. Men för ungefär 6 veckor sedan hittade Delta-varianten in i landet, via Ben Gurions Internationella flygplats, och började sprida sig runt städerna. Sedan i början av Augusti har antalet nya infektioner i Israel ökat till cirka 8 000 om dagen och antalet svårt sjuka är nu över 560 personer, en statistik som inte setts sedan i Februari 2021. Redan sprider sig en ny variant som heter Lambda, runt Sydamerika, och rapporteras vara ännu farligare än Delta. Fortsatta Internationella flygresor kommer förmodligen att sprida Lambda till andra kontinenter, på kort tid.

När vi närmar oss höstfesterna med Basunklangens högtid, med start den 6 september och Lövhyddohögtiden den 20 september, står Israelerna möjligen inför ännu en nedstängning om siffrorna inte minskar nämnvärt. Regeringen pressar alla Israeler att vaccinera sig och ger redan den tredje boosten av vaccin, redan innan den godkänns av amerikanska FDA. De pressar också 12-18-åringar att vaccinera sig och tittar till och med på yngre än 12-åringarna, även mot FDA-råd. Det finns för närvarande omkring 1 miljon vuxna ovaccinerade, många av dem är Israeliska Araber och majoriteten av Beduinerna. Manipulationen och trycket att vaccinera sig ökar för varje dag, underblåst av ökningen av nya infektioner och möjligheten att Lambda hittar in i landet, genom Israeler som återvänder från sin sommarsemester.

Josie och jag fortsätter att övervaka effekterna av vaccinet, så att vi kan besluta oss för om vi ska ta det eller inte. Vi vill vara i en position där vi vet sanningen, innan vi ger andra råd om vad de ska göra när det gäller vaccinet. Vi ser en viss utveckling ju längre tiden går och mer information blir tillgänglig. Flera rapporter dyker upp nu om troliga vaccin-relaterade dödsfall och allvarliga biverkningar, rapporterar nu av vissa mediakanaler. Jerusalem Post publicerar rapporter om att viruset kan behandlas av Ivermectin för under 1 US-dollar per dag, men hälsoministeriet och regeringsledarna verkar inte lyssna eller vara intresserade av något annat än Big-Pharma-vaccinerna. Om de verkligen ville stoppa pandemin, rädda liv och få liv till någon form av normalitet, skulle det säkert vilja titta på alla möjliga alternativ.

Livet för Josie och jag skulle vara något lättare om vi vaccinerades, så länge vi inte fick allvarliga biverkningar. Det råder ingen tvekan om att mRNA-vaccinerna kan orsaka allvarliga hälsoproblem, till och med dödsfall, men riskprocenten för det är extremt låg. Vi är mycket mer oroade över de långsiktiga skador som vissa medicinska "experter" proklamerar kommer att vara fallet för ett stort antal människor, som har vaccinerats. Vi planerar att vänta så länge som möjligt innan vi fattar ett beslut, såvida vi inte tvingas för att träffa våra familjemedlemmar eller gå ut för att köpa viktiga förnödenheter. Då kommer vi att lita på att HERREN övernaturligt kommer att beskydda oss. Men under tiden kommer vi att be om beskydd och boosta vårt GUDs-designade immunförsvar med C- vitamin och D- och L-Lysene, som alla finns tillgängliga över disk i hälsobutiker och apotek.

Liksom vi är de flesta av er förmodligen överbelastade med videor från båda sidor av vaccinkontroversen. Många av anti-vax-kommentatorerna är involverade i alternativ medicin, vilket jag inte säger är dåligt, men vissa av dem verkar vara mycket starkt emot traditionell medicin. Ett mindre antal delar totalt nonsens, så vi måste vara mycket försiktiga med vem vi lyssnar på. När vi tänker på vaccinfrågan tillsammans med de öppet uttalade målen för World Economic Forum (The Great Reset) och Bill Gates och andra som kräver betydande befolkningsdepopulation, och det allmänna försämrade tillståndet i världen, måste vi, så gott vi kan, informeras om sanningen bakom vad vi ser och hör på nyheterna.

Nedanstående videor kommer från medicinska personer som har referenser, bakgrund och erfarenhet av virus och vacciner. De är värda att lyssna på och överväga deras information, för att hjälpa oss att komma fram till beslutet att vaccinera eller inte. Och om det finns läkemedel. Jag säger inte att jag håller med dem till 100%, men lyssna och försök så gott du kan att utvärdera deras information.

Dr Robert Malone - uppfinnaren av mRNA-vacciner
Dr Michael Yeardon - tidigare Vice President och Chief Scientist
Dr Zelenko - Ortodox judisk familjeläkare som framgångsrikt har behandlat över 6000 personer inklusive 

Dr Peter McCullogh  - Doktor i internmedicin & kardiolog - Varför "en nål i varje arm"?

Snälla, håll upp oss i era böner, mig och Josie. Och vi ber att den Helige Ande ska leda er och vägleda er i att besluta hur ni ska skydda er och era nära och kära från Delta och allt annat som ligger framför oss. Vi ber att när vi sätter vårt förtroende till YHVH Rapha ( HERREN vår Helare ) kommer han att hålla oss alla i perfekt hälsa och säkerhet. B Shem Yeshua - AMEN


Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rättatt existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och medalla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för allasoldater i den israeliska militären (IDF).


Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 32 2021

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188|)   

 

 

Gästkommentar: Tecken på Ändetiden - Pest, Hungersnöd och Brusande höga Vågor  av Errol Francis    Lukas 21:7-11 ”Då frågade de honom: Mästare, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren? 8 Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda…. Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända… 10 Vidare sade han till dem: "Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. 11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.”

Lukas 21:25 & 28 (förkortad)” 25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna”…” 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

De flesta författare som skriver om den ändetidens tecken, börjar ofta i Matteus kapitel 24. Men det finns tecken i Lukas (som inte nämns i Matteus) som jag tycker verkar mycket relevanta idag, oavsett hur nära eller hur långt vi är ifrån slutet av denna tidsålder. Först ska jag dock hänvisa till Daniel, Hebréerbrevet och Uppenbarelseboken. ”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid.” Daniel 12:4

Många har hävdat att de världsomfattande resorna med Jumbo Jets, var den exakta uppfyllelsen av ”kunna åka hit och dit”. Men Covid-19 har stoppat det, åtminstone för tillfället. När vi begrundar .......,”men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen” Hebréerbrevet 12:26 (förkortat), så kan man se att det har skakat flygbolagen ut ur himlen eller luftutrymmet. Och på grund av det har ekonomin vacklat i flera Nationer, då en minskad utbyteshandel gjort att priserna på livsmedel har ökat. Återigen kan vi anta att vi närmar oss den inflation som anges härnäst: ....”Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada." Uppenbarelseboken 6:5 & 6

Daniel nämnde om en ökad kunskap för den här sista tiden, och med Internet passar det väl in. All Internetkunskap är dock inte bra eftersom den är fylld med konspirationer, falska nyheter och försök att kväva yttrandefriheten. Om en ökad hackning gör intrång i stora delar av Internet, vad kommer dess "kunskapsmoln" att vara värt då? Ett sjukhus i Nya Zeeland fick nyligen sina data låst, och de underlät att betala lösensumman vilket gjorde att många patienters personuppgifter läckte ut på den svarta webben. Det är ingen positiv kunskapsökning. När vi prövar de profetiska förutsägelserna om ändetiden, bör vi inte vara rädda eller känna oss övervunnen. Yeshuas ord ger oss hopp: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” Lukas 21:28.

Nu återvänder jag till passagerna i Lukas som jag citerade först. Ordet pest nämns där och Covid-19 är verkligen en farsot. Men det har funnits andra pester; Fågel- och Svininfluensa, Aids, Ebola och Spanska sjukan. Även om Covid-19 kanske inte är Guds slutliga vredesdom, så bör vi ta det som en varning. Våra böner bör inte vara inriktade på att be att Nationerna kommer tillbaka till samma normala tillstånd som före Covid, utan snarare be om att vi får vara under Herrens beskydd: Visst kommer han att ”rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. 4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. 5 Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, 6 inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Psalm 91:3-6.

Vissa profetiska talare beskriver att själva Covid-19, hur mycket regeringen censurerar och responsen från Big Tech-företagen bevisar att det liknar en testkörning inför Antikrists vedermödor. Det kanske inte stämmer, men i alla fall måste vi se upp och inte ner. Vårt fokus är att vara på Yeshuas sida och inte på hans motståndares.

Klimatförändringarna är en sanning för vissa och en lögn för andra, det är verkligen kontroversiellt. I Lukas ovan nämns att ”havet och vågorna ryter”. Differentiella temperaturer i haven orsakar våra vädermönster och om de ökar kommer stormar, översvämningar och torka även att öka. Återigen får vi inte gripas av panik... ”Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Psalm 91:7.

Om ovanstående beskrivning innebär förestående tecken på slutet av tidsåldern, så bör vi även hålla konstant fokus på det andliga uppvaknandet, som kommer att bli såsom uppståndelsen ifrån de döda för hela Israel. Om någon frågar mig om något som är positivt i sluttidens tecken, så är det alltid det här jag citerar. ”Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?” Romarbrevet 11:11 & 15.

En fråga som är värd att be över, är att den nya regeringen i Israel (utan den ultraortodoxa kabinettens inflytande) kommer att ge Messianska Judar frihet att förklara det Nya Förbundet i Yeshua. Så att Messianska öppet kan uppfylla alla dessa roller. Det var han (Yeshua) …”som gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.” Efesierbrevet 4:11 & 12.

Fotnot. Det finns mer att diskutera angående ändetiden än vad som diskuterats här, som krig, förföljelse och en kommande stor/ond regering. I det här fallet har jag ett smalare fokus - Errol.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och medalla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för allasoldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 31 2021

Fortsättningen från sida BLOGG

 


Kontroverserna om vad det gäller säkerheten och effektiviteten hos mRNA-vaccinerna, vad det gäller abort eller rätten till liv för de ofödda, homosexualitetfrågan, klimatförändringarnas hot, konspirationsanspråken och i mindre utsträckning den medförande hälsorisken av 4G & 5G-mobilnät är de viktigaste områdena där extrema och motsatta åsikter finns i överflöd. Vi kanske till och med kan lägga till nationen Israel på den listan. Under tiden som livet går vidare, rör sig de motsatta fraktionerna längre ifrån varandra, vilket kan leda till eventuellt fysiskt våld när de motsatta sidorna kolliderar.

I Lukasevangeliet 8:18 varnade Yeshua folket för att vara försiktiga med vad de hör, vilket betyder att vara försiktiga med vad vi tillåter oss att utsättas för. Jag är säker på att Han skulle säga samma sak om Han var här nere med oss personligen idag. Den myriad av information, sann och falsk, som sprids på internet och på sociala medieplattformar har ett mycket kraftfullt inflytande på dem som lyssnar på det. När människor tror på vad de ser eller hör utan att kontrollera källan och den vetenskapliga bakgrunden bakom informationen, öppnar de sig för att tro på lögner och de blir lurade.

Miljondollarfrågan är hur vi ska kunna hitta och lära känna igen sanningen? Svaret på frågan är inte lätt. Till att börja med tar det mycket tid och ansträngning, men det är möjligt. Det första vi bör göra, är att be den Helige Ande att ge oss det inre vittnesbördet om huruvida vi lyssnar på sanning eller inte. För det andra publiceras nästan all oklassificerad information på Internet, så allt du behöver göra är att skriva in din fråga i din webbläsare och en oändlig tråd av information öppnas för dig. Nu kommer den svåra och tidskrävande delen - att kontrollera vem som är källan till den information som publicerades, bakgrunden till den personen eller organisationen som publicerat den och sedan dubbelkolla giltigheten av de fakta de presenterar.

Jag får många e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier varje dag om viruset, vacciner na och farorna med 5G. Om Anden vittnar om att få mig att vara misstänksam mot det jag läser, följer jag omedelbart ovanstående ordning. Och jag måste säga att mycket av det som skickas till mig är inte är sant - det är falska nyheter, som USA:s tidigare president kallade det. Så för att upprepa Yeshuas ord; Var mycket försiktig med vad du tittar på, läser eller lyssnar på - KOLLA UPP DET NOGA innan du accepterar det som sanning, även om det passar in med vad du redan tror.

Det fanns åtminstone en strimma av hopp i Israel den här veckan i vaccinkontroversen. Jerusalem Post, en krediterad mainstream-nyhetsmedia, publicerade en artikel om en ansedd Israelisk forskare som förklarade att Covid-19-patienter framgångsrikt kunde behandlas för 1 US-dollar per dag. Detta är ett stort avsteg från den vanliga mainstream-mediepositionen att bekräfta endast WHO- och CDC-godkända vacciner som legitim behandling för Covid -19. Förhoppningsvis är detta en vändpunkt och vi kommer att få se mer mainstreammedier rapportera sanningen.

Låt mig avsluta med en bön: Abrahams Gud, Isak & Jakob och Israels Gud .... Vi älskar dig, vi prisar dig och vi tillber dig. Abba, Du ser vad som händer i världen som Du skapade - lögner och bedrägeri överallt. Abba, det blir mörkare för varje vecka, om inte för varje dag. Abba, Ditt ord lovar oss att Ruach ha Kodesh (Helige Ande) kommer att leda oss till all sanning, så Fader vi ber dig att fylla oss alla på nytt med Din Ruach och leda oss in i all sanning, skydda ditt folk från lögner och bedrägeri när dagarna blir mörkare. Abba, vi ber Dig att avslöja lögnerna och avslöja sanningen när det gäller de frågor som berör oss just nu - i Yeshuas namn vi ber.... AMEN,

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rättatt existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och medalla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för allasoldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 27 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

David's Comment:  Uppdaterat perspektiv på Viruset och Vaccinet

Ett antal personer har kontaktat Josie och mig för att få råd om vaccinet och söker information om vad som händer med Covid-19 i Israel. Av olika skäl har Josie och jag inte vaccinerats ännu, men jag skriver inte för att föreslå att du gör det eller inte. Jag vill bara uppdatera dig på hur vi ser på situationen med viruset och vaccinerna efter 15 månaders bombardering varje dag med många e-postmeddelanden och videor från människor på båda sidor av den stora klyftan, och en stor klyfta är det sannerligen.

Låt oss titta på viruset först. Det ursprungliga Covid-19-viruset som började spridas runt om i världen i slutet av 2019 och början av 2020, kommer troligen från viruslaboratoriet i Wuhan i Kina. Om det släpptes ut oavsiktlig eller om det var en medveten handling, är vi fortfarande inte säkra på. Utredningen fortsätter av Världshälsoorganisationen (WHO) och Amerikanska Centret för Kontroll av Sjukdomar (US Center for Disease Control - CDC), utan att få någon större hjälp av Kina att avslöja sanningen i frågan. De extrema anti-vaxers försöker berätta för oss att Covid-19-pandemin är en bluff, men jag känner personligen ett antal troende som smittades av det och som kan vittna om att det inte bara var en vanlig influensa. Och jag vet med säkert att en broder som intervjuade mig på en kristen TV-kanal, dog på grund av det. Så det stämmer inte överens med vad anti-vax människorna säger. Nu är den vanligaste stammen av Covid den som härstammar från Indien och kallas nu Delta-varianten, som påstås vara 60% mer smittsam men mindre skadlig för dem som smittas med den. Ny Israeliska data visar att Pfizer-vaccinet är cirka 64% effektivt mot Delta-stammen , jämfört med 94% effektivt mot tidigare stammar. Deltaviruset sprider sig snabbt runt om i världen och den fjärde vågen av Covid-pandemin tornar upp sig, över ett antal nationer.

Nu ska vi titta på vaccinerna. De 4 viktigaste Covid-vaccinerna är föremål för de mest extrema ställningstaganden som någon av oss har sett, under vår livstid. På den positiva sidan är de flesta av våra politiska ledare (inte medicinska experter), de flesta konservativa medier (inte medicinska experter) och en stor andel av medicinska experter övertygade om att de 4 vaccinerna är säkra och mycket effektiva för att förhindra att de som har vaccinerats ska smittas. Dessa vaccinvänliga personer har i sin tur lyckats övertyga majoriteten av befolkningen i allmänhet att vaccinera sig så snart som möjligt.

På den negativa sidan producerar antivaccinfolket en enorm mängd artiklar och videor som försöker övertyga oss om att vaccinerna utgör en allvarlig fara för vår hälsa och kan döda miljontals människor på lång sikt. Här är några av deras argument .............

* mRNA-vaccinerna är egentligen inte vacciner i ordet vaccins sanna mening - det är sant, men de är avsedda att göra samma sak som en vaccin - skydda oss mot Covid-viruset.
* mRNA-vaccinerna är fortfarande experimentella och har inte testats fullt ut, icke godkända och licenserad av FDA - detta är också lagligt sant men den globala Covid-pandemin skapade behovet av att förkorta testtiden och snabbt få vaccinet till människor.
* Hydroxyklorokin och Ivermectin är säkra läkemedel som har funnits tillgängliga över disk i årtionden och är effektiva mot Covid-19. Dessa användes i början av Covid-pandemin, men av någon mystisk anledning blev det plötsligt förbjudet att använda dem i behandlingar i de flesta västländerna. De hävdade att de var ineffektiva och möjligen farliga. Bara under de senaste dagarna har en stor provins i Indien rapporterat att de gav Ivermectin till de flesta av befolkningen och viruset minskades med över 90%.
* mRNA-vaccinerna har potential att spridas till varje cell i våra kroppar och kommer att förstöra vårt eget GUDs skapade immunsystem, som lämnar oss utan det egna skyddet mot framtida infektioner. Detta har ännu inte visat sig vara fallet
* mRNA-vaccinerna kan göra både män och kvinnor infertila. Detta har inte heller ännu visat sig vara fallet.
* mRNA-vaccinerna gör människor magnetiska. Jag känner många människor som har vaccinerats och inte en enda av dem kan få metallföremål att hålla sig till sina kroppar.
* de mest extrema anti-vaxers hävdade att miljontals människor skulle börja dö 6 månader efter att ha vaccinerats. Detta har ännu inte blivit verklighet och vi ber att det aldrig gör det

Vad är min åsikt? Under hela perioden av kontroversen med viruset / vaccinet har jag försökt hålla ett öppet sinne. Jag har läst och tittat på det mesta som skickats till mig och har helt enkelt vilja veta mer och dela med av sanningen med våra värdefulla bönepartners. Eftersom jag inte är en medicinsk expert, har det visat sig vara ett "omöjligt uppdrag" att hitta sanningen. Som jag har sagt många gånger under de senaste 16 månaderna, så offentliggör högt kvalificerade medicinska experter helt motsatta åsikter och rekommendationer. Pfizers tidigare VD sa i en intervju att vaccinet kan skada immunsystemet, medan forskaren som uppfann mRNA-vaccinet sa i en intervju att konceptet radikalt kommer att förbättra medicinsk behandling i framtiden, men att dessa inte har testats under en acceptabel tid.

Regeringarna och medierna driver fortfarande på för att hela befolkningen, inklusive barn och till och med spädbarn, ska vaccineras. Men allt fler rapporter om allvarliga reaktioner rapporteras. CDC / VAERS, som är den officiella organisationen för rapportering av vaccinskador, publicerade i veckan statistik som visar att mer än 369 miljoner doser av Covid-vaccinerna har administrerats. Mellan den 14 december 2020 och den 25 juni 2021 har det totalt registrerats 411 931 biverkningar, 47 400 allvarliga reaktioner och 6985 dödsfall ökat med 872 dödsfall under föregående vecka. Flera ungdomar har dött kort efter vaccinationerna och det verkar som om vaccinets var orsaken. Vi kan dock se att procentsatserna är mycket låga. Totala biverkningar = 1,12% Allvarliga biverkningar = 0,013% Dödsfall = 0,0019% Påstådda dödsfall i Covid-19 621,561 = 0,2%

Att vaccinera eller att inte vaccinera? ... Fråga först och främst Ruach ha Kodesh (Helige Ande) vad du ska göra. Det är frågorna vi måste ställa oss själva .......

1) vems betänkande tror vi på? ..... och 2) överväger de påstådda fördelarna med vaccinets möjliga riskerna? 

Vad ska vi göra? Josie och jag bestämde oss i början av vaccinkampanjen för att vänta så länge som möjligt för att låta sanningen avslöjas och att observera de långsiktiga effekterna, om det blir några. Under tiden ber vi och äter Herrens måltid varje morgon (genom hans sår är vi helade (Jesaja 53:6). Vi håller oss borta från stora grupper, bär våra masker där det behövs och ökar vårt immunförsvar med C-vitamin och D och L-Lysin. Vi har också lite Ivermectin till hands, om (Gud förbjude) vi någonsin skulle behöva ta det.

Må HERREN ge dig visdom från höjden, att beskydda dig från viruset och hålla dig och alla dina nära i fullkomlig hälsa - i Yeshuas namn ..... amen.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 26 2021

 

 

Stefans Kommentar: Se till att få Dig en God Måltid 

Psalm 34:9 “Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom”.

När var det senast som du fick dig en riktigt god måltid? Då menar jag inte bara en smaklig måltid, utan även en näringsrik måltid, med eller utan tillsatser av konserveringsmedel, smaktillsatser, sodium, socker eller fett. Och hur var sällskapet som du inbjöd hem till dig för att dela måltiden med?

Maten, drycken och sällskapet man delar måltiden med har alltid haft en bytande del i den Judiska kulturen. Abraham förberedde fettet från kalven och valde smör för att bjuda de tre männen på, som besökte honom (där en av dem var Yeshua själv). Första århundradets troende gick kontinuerligt från hus till hus, för att bryta brödet tillsammans och studera Apostlarnas undervisning. Än idag så samlas de Judiska familjerna varje Fredagkväll (den Hebreiska Sabbaten). Och även fler och fler av icke-Judiska familjer väljer att samlas efter en lång arbetsvecka, för att söka Herren, komma in i Hans vila, reflektera över Guds ord, få vara tillsammans och dela en hjärtlig måltid.

Uppenbarelseboken 3:20 säger: “Se, Jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör Min röst och öppnar dörren, skall Jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med Mig”. Yeshua visar också att Han vill komma in till oss och dela måltid med oss. Vad är det för måltid han syftar på och hänvisar till, när han väl blivit inbjuden? Kan det vara maten av Hans Ord och den tid vi tillbringar med Honom i Ordet? I dagens värld, speciellt i de västerländska samhällena, handlar de flesta lunchrestaurangerna, snabbmatskedjorna och gatumaten bara om att servera maten så snabbt som möjligt, byta bordsgäster så snabbt som möjligt, få maten att se så god ut som möjligt och smaka bra, oavsett hur mycket kemikalier, socker, salt och fett de har tillsatts. Det är skadligt för vår hälsa och kan få stora negativa konsekvenser på lång sikt och även aspekten om att umgås och dela måltid tillsammans förändras.

Vår andliga hälsa är inte så mycket mer annorlunda. Aposteln Petrus ger oss en vink om det, i Psaltaren 34:9. I början av kapitlet 2 i hans första epistel, uppmanar han sin audiens och oss idag, att längta efter den rena andliga mjölken som leder till hälsa, när vi smakar och ser att HERREN är god. Petrus refererar till den kraft Guds ord har, som kan göra oss friska, hela och kompletta. Precis som Paulus undervisade sin andlige son Timotius att: “Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”. (2 Tim 3:16-17).

En nylig gjord studie vid en av Israels ledande centers övervakades två olika grupper av yngre möss, där vardera grupp fick olika diet under en sex veckors period. Till den första gruppen gavs rester av vegetabilier m.m medan den andra gruppen fick processad mat för människor (hamburgare, chips, soda m.m.) och de sammanställde resultaten. Den första gruppen växte bra. Men den andra gruppen led av en försämrad benstruktur, full av hål och som visade sig vara inledningsfasen till benskörhet (osteoporosis).

När vi ersätter det rena Guds ordet med andra källor, eller blandar upp det med andra källor, eller blandar in varierande tillsatser och smaktillsatser ur media, tidiga kulturer eller t o m uråldriga kulturer, filosofer, traditioner eller någonting annat som motsäger Guds ord – så invaggas vårt smaksinne i att acceptera dessa tillsatser. Vi sätter oss själva på en bana där konsekvenserna blir att tron försvagas och den blir mer mottaglig för ’sprickor och hål’. 

För snart tio år sedan bestämde jag mig för att ta bort sockertillsatser från min diet, inkluderat i dryck såsom kaffe, te, juicer och annan mat också. Till en början var det svårt att anpassa sig, eftersom jag hade vant mig vid höga halter av socker. Men med tiden fungerade det bättre och jag kände att jag inte bara blev friskare, utan upptäckte också den verkliga smaken av kaffe, te och annan mat som nästan helt maskerats och där sockret tagit över smaken.

I det Nya Testamentets epistlar, nämns det ofta om falska lärare som predikar ett annat evangelium. Dessa falska lärare blev identifierad och utmanad, men idag verkar allting vara mer svåråtkomligt. Vi har alla fått vår del av falska lärare än idag, men så många uttalade ord, åsikter och koncept som inte går i linje med Guds ord, är smart invävda i sånger, filmmanus, nya rapporter och även samtida lovsånger! 

Hur ska vi hålla vår andliga diet fri från alla dessa tillsatser? I 5Moseboken 8:3 säger Gud …”människan lever inte bara av bröd, utan allt som utgår från HERRENS mun”. Hans ord är tillräckligt för att förse oss med allt vi behöver, för att vara andligt hälsosamma och hela. Det är en komplett och hjärtlig måltid (Jer 15:16), det är mjölk för de som är ung och det är nyttig mat för de som är äldre (Heb 5:12-14), det är såsom utsökta rätter (Ps 63:5-6) och sötare än honung och honungskakor (Ps. 19:10, 119:103).

Och så, när vi regelbundet sitter ner vid HERRENs underbart dukade bord och äter av Hans rätter, så blir inte bara fyllda och nöjda utan vi kan också njuta av fullheten och godheten i Hans närvaro. Han längtar efter oss, att få dela måltid och umgås med oss. Han kallar oss att till att smaka och se att Han är god och Han inbjuder oss att ta vår tillflykt till Honom. “Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.” (Ps. 16:11)

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 25 2021

 

Davids kommentar: Lär Dina Barn Väl
Du som är på väg (till evigheten) måste ha ett rättesnöre som du kan leva efter ....... Lär dina barn väl (sång av Crosby, Stills & Nash 1968)


Ett stort antal av Israels trofasta evangelikala kristna anhängare bevittnade Israels mirakulösa återuppståndelse i maj 1948 och många fler bevittnade den mirakulösa Israeliska segern över tre stora Arabiska arméerna i Juni 1967. För dessa människor bekräftar de 2 händelserna sanningshalten i de Bibliska profetiorna och placerar oss direkt i Sluttiderna eller i slutet av denna tidsålder. Idag fortsätter många av dessa människor att noga övervaka världshändelser, särskilt de händelser som involverar Israel och Mellanöstern. Även det ständigt ökande inflytandet och kontrollen av människorna bakom den Nya Världsordningen, som har omprofilerats till Den Fjärde Industriella Revolutionen eller The Great Reset.

Sedan Covid-19 och vaccinkontroversen började har perspektiven och åsikterna hos människor i och ut ur Yeshuas kropp blivit mycket extrema, vilket underblåser lågor av hat och anklagelser om att vara en konspirationsteoretiker. Klyftan har uppstått p g a att perspektiv och åsikter mellan äldre och yngre generationer, ökat i en alarmerande takt. Det har varit uppenbart i några år nu att Yeshuas kropp (kyrkan) förlorar många ungdomar till världens vägar.

Följande rubrik är från Jewishpress.com under förra veckan ...... Dramatisk minskning av Israelstöd under 2019, av de unga evangelikala. Det unga evangelikala stödet för Israel minskade från 69 procent under 2018, ner till 33,6 procent under 2021. Samtidigt har stödet för en Palestinsk stat ökat. Om inte HERREN vänder på detta drag, när den äldre generationen går vidare, kommer Israel få ett minskat stöd från sina enda vänner - de Kristna Sionisterna.

Det är inte bara över stöd för Israel, som denna klyfta ökar mellan generationerna. Det gäller även sexualiteten, synen på äktenskap och de oföddas rättigheter som bör skyddas, eftersom den yngre generationen hjärntvättas bort från Biblisk rättfärdighet. Denna rubrik är från CNN .... Allt fler evangelikala ungdomar förkastar de äldres politik. Nästa generation av Kyrkans ledare hjärntvättas. Eller kan man säga att deras hjärnor smutsas ner av det sataniska inflytandet, från media och sociala medieplattformar. Om denna mycket uppenbara trend tillåts fortsätta, kommer splittringen i kyrkan att intensifieras till en punkt där Markus 13:12 kommer att uppfyllas ...”Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja och fadern sitt barn, och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och få dem att dödas”.

Inte särskilt trevliga utsikter för framtiden, men för att avsluta positivt anser jag att det finns ett botemedel; Guds ord. Vi måste omdirigera de yngre generationerna tillbaka till att läsa och tro på Bibeln, få dem att ändra sin attityd och beteende och att ställa sig i linje med den Bibliska livsstilen. Följande verser bör vara en källa till stor uppmuntran till alla som har "förlorade" i sina familjer, även om de aldrig har haft någon relation till HERREN. Han lovar att din insats i deras liv, dåtid, nutid och framtid kommer att belönas.

Jeremia 31:16-18 ”Men så säger HERREN: Hör upp med din högljudda gråt och låt dina ögon icke mer fälla tårar; ty ditt verk ska få sin lön, säger HERREN, och de skola vända tillbaka från sina fienders land. Ja, det finnes ett hopp för din framtid, säger HERREN; dina barn skola vända tillbaka till sitt land”(1917)

Lär dina barn väl .....

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 38 2021

 

 

Varför bör Judarnas Återkomst till Israel Vara en Nyckelfråga för Varje Kristen?
Apg 3:21 ”Han (Yeshua)måste stanna kvar i himlen tills den tid kommer då allt det blir upprättat som GUD för länge sedan talat om genom sina heliga profeter”
Hesekiel 36:10 ”Jag ska föra samman på er många människor, hela Israels hus.” (+84 fler liknande verser )

SLUTSATS: Majoriteten av det Judiska folket måste återvända till sina förfäders land innan Yeshua kan komma åter.


Josies kommentar: Återvänder till Framtidens Nation
  Jeremia 16:14-16 ”Se dagar skola komma, säger Herren, då man inte mer ska säga; Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land"; utan Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla länder, dit han hade drivit bort dem”

Tillströmningen av Aliyah har ökat under de senaste 1,5 åren på grund av Covid-viruspandemin, det senaste kriget mellan Israel och Gaza och en explosion av Antisemitism globalt, vilket också ökade på grund av det kriget. Giftet flödar och locket har blåsts av. Det Judiska folket har också insett att de kan arbeta självständigt hemifrån och från var som helst i världen. Det har förutspåtts att minst 250 000 Judar gör Aliyah inom de närmaste 3 till 5 åren. Det förutspås också att majoriteten av dessa invandrare kommer att vara ungdomar. Förra året ökade förfrågningar angående Aliyah enormt mycket. Detta har resulterat i en 91-procentig ökning av antalet nya ansökningar av invandring från västländer, inklusive en ökning på 40-procent från Nordamerika. Det är en 50-procentig ökning av förfrågningar från engelsktalande länder och en ökning med 70 procent från fransktalande länder.

Kopplat till dessa händelser som skett under de senaste 1,5 åren, är hotet om att bli utestängd från Israel, inte kunna resa hit inför Festdagar eller att få träffa sina familjemedlemmar och hotet om tider av framtida problem, som är avgörande som driver det Judiska folket att fatta beslutet att komma hem. Gud använder uppenbarligen alla dessa händelser för att skaka om och väcka sitt folk. Det är varningstecknen. Jabotinsky varnade det Judiska folket före andra Världskriget att det var dags att flytta, innan det var för sent. Vi vet vad som hände.

Jag vill utmana var och en av er i Nationerna att läsa den här bulletinen, var en modern "Jabotinksy" och var frimodig att berätta för alla Judar du möter att det är dags att flytta hem. Var beredd att beskriva varför. Många sekulära Judar vet inte vad Aliyah betyder, inte heller vad som står skrivet i deras Tanakh, som talas genom profeternas mun. Tungan har makt över liv och död (våra ord). Ordspråk 18:21 Tala liv.

Davids syster och hennes make landade på Ben Gurions flygplats förra veckan för Aliyah. Anledningen? Allt ovanstående uppräknat. Deras två söner bor redan här. De var fast i Australien och fick inte lämna landet och var utestängda från Israel, tills vi öppnade upp för några månader sedan för att ett fåtal människor skulle kunna komma in. De var tvungna att bevisa och visa upp alla officiella papper, bevis på invandringen, flyguppgifterna, ambassaduppgifterna för att komma ut ur Australien. Det var inte lätt, och ändå är det här fortfarande de ganska "lätta tider". Australiens gränser kommer tydligen att vara stängda till nästa år.

Fast - är ett ord som jag tror kommer att bli verklighet i framtiden. Vi vill inte att vårt folk ska bli utestängda från den här arken Israel, för det är vad det är och vad det kommer att bli. Israel blir en tillflyktsort och säkerhet för alla Judar, under de kommande dagarna. Och vi vill inte att de ska bli fast, i de länder där de bor nu. Situationer kan förändras över natten, medan vi sover. Psalm 137:4 "Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i ett främmande land?...” Vid Babylons floder satte vi oss ner och grät."

Vid floderna i Nationerna sitter vårt folk och gråter, på grund av vad som händer runt dem.

Be att Gud väcker den Sionistiska drömmen i dem, be att han lägger ner en djup hemlängtan och längtan och en medvetenhet om att flytta tillbaka till Israel permanent Be att Guds Ande öppnar deras ögon, för att se Herrens skrift på väggen.

Psalm 124 "Låt Israel nu säga: Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss då hade de slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss, då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljts över oss, ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss . . Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan såsom fångelfängarens snara”….”vår hjälp är i Herrens namn."

Gud har gett sitt folk i världen en plats att fly till. En blomstrande, framgångsrik, välsignad, stark Nation att komma och leva i och att vara trygg, även i stormens öga.

En del av Davids brev

 

Ett Messiansk Ministry stationerad på Karmelberget

Out of Zion Ministries står under det andliga beskyddet av ledarskapet för Carmel Assembly Leadership och Pastor Mike Fryer (Wales)

 The Carmel Alert - 11 e Juni  2021

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

 

Stefans kommentar: Israels Frälsning i Vågskålen: När Kristna Tappar Fokus på Målet  Romarbrevet 1:16: "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först Juden sedan Greken."

Tidigare i veckan började det cirkulera ett öppet brev hos stora Israeliska och internationella medier, författat av Mike Evans. Mike, som är en framstående, väl insatt och mycket inflytelserik evangelisk kristen ledare och som är ledare för Friends of Sion Heritage Center, tillsammans med flera andra organisationer. Brevet var riktat till den snart Israeliska premiärministern Naftali Bennett och hans politiska medpart Yair Lapid.

Brevet var hårt skrivet, även mätt med världsliga mått, för att inte nämna de normer som troende är kallade till och särskilt en kristen ledare med tiotals miljoner följare. Här är ett kort utdrag ur brevet: "Kalla dig inte en försvarare av Sion, för det är du inte", skrev Evans. "Du förrådde just de principer som en generation gav sitt blod för och dog för. Du går i säng med det Muslimska brödraskapet och vänstern. Må Gud vara nådig mot din själ. Du är en patetisk, bitter liten man som är så besatt av att avsätta Netanyahu, att du är villig att skada staten Israel för din värdelösa sak skull." Han sade att han skulle "kämpa [Bennett] för varje steg på vägen, men du har förlorat evangelikalernas stöd till 100 procent... Vi gav dig fyra år av mirakel under Donald Trump och det är så här du visar din uppskattning, rätt i ansiktet på oss. Hur vågar du!" (Hämtad från Jerusalem Posts webbplats).

Evans är en stark Kristen Sionistisk anhängare av Israel och är en personlig vän till Netanyahu, sedan flera år. Men tyvärr är hans inställning av att höja Netanyahu på en oåtkomlig piedestal och genom support och stöd för Israel överskuggar det syftet med Israels återetablering, vilket inte är ovanligt i den pro-israeliska kristna världen. Fenomenet där landet Israel får mycket fokus, gör att Israels frälsning och Guds suveränitet över Nationen kommer på andra plats (i bästa fall).

Evans släppte senare ett brev där han bad om ursäkt. Men det som oroar mig är att genom sin fixering av att försöka hålla Netanyahu vid makten och härmed "säkra" Israels framtid, räknar han inte med den verkliga mirakelgöraren, Han som upphöjer kungar och avsätter dem, Jakobs krigare. Han som ensam återsamlar det Judiska folket från hela jorden och planterar oss tillbaka i vårt eget land, för att aldrig ryckas upp igen (Amos 9:15).

Vecka 22 2021

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

David's Comment: Vad ligger Bakom Antisemitismens Dramatiska Uppgång?  Psalm 2:1-2 ”Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och Hans Smorde?”

Efter Ramadan och det 11 dagar långa Gaza kriget i Maj, har Antisemitismen ökat dramatiskt i många länder. Judar i Kanada, USA, Berlin och Storbritannien har hotats och flera har blivit fysiskt attackerade och allvarligt skadade. Detta är inget nytt eftersom det Judiska folket har upplevt hat och våld redan innan vi blev ett folk. Varför hatar så många människor fortfarande djupt det Judiska folket även på 2000-talet, när de mesta av de goda saker som gynnar deras liv - medicinska framsteg, vetenskapliga framsteg, kommunikationsteknik, konst, musik och filmer - kommer från det Judiska folket? Detta intensiva hat mot det Judiska folket är både uråldrigt och irrationellt. Den här veckan vill jag informera om vad jag tror ligger bakom fientligheten och hatet.

För det första är hat mot det Judiska folket egentligen inte Antisemitism. Ordet Semit kommer från namnet på Noahs son Shem. Abraham var en direkt ättling till Shem, vilket innebär att det Judiska folket och det Arabiska folket alla är ättlingar till Shem. Båda folkgrupperna är Semiter. Men människor som hatar Judarna har vanligtvis inte samma hat mot Araberna, så det är inte Antisemitismen vi tittar på. Jag tror att det vi verkligen diskuterar är hat mot den sanna GUDEN eller SKAPAREN, YHVH eller Israels Gud. Och genom samband är det mot Messias som var Faderns manifestation i mänsklig form. Därför är hatet mot det Judiska folket mest exakt Anti-Messias eller Anti-Kristus. Mer om detta senare .....

Vecka 21 2021

 

 

 

 

Ett Messiansk Ministry stationerad på Karmelberget

Out of Zion Ministries står under det andliga beskyddet av ledarskapet för Carmel Assembly Leadership och Pastor Mike Fryer (Wales)

 The Carmel Alert - 28 e May 2021

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

Join us to Pray for Israel on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time   -   Sweden 20.00 pm
Meeting ID #
823 5158 2826        Password 146188

 

 

David's Kommentart : Vad Ligger Egentligen Bakom den Arabiska / Israeliska konflikten?  Jesaja 14:12-13 "Hur har du inte fallit från himmelen, du (Lucifer) strålande morgonstjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sa i ditt hjärta: "Jag vill stiga upp till himlen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr”.

Det 11 dagar långa kriget mellan Israel och Hamas, är bara ett av de senaste våldsutbrotten mellan de Muslimska Araberna och Judarna, som har pågått sedan vi blev en Nation. Det är ett uråldrigt hat som har kostat mångas liv under de senaste 4000 åren och kommer förmodligen att fortsätta att kosta mer liv, tills Yeshua återvänder. Förra veckan delade jag med mig av vad som verkligen låg bakom kriget med Hamas. Och den här veckan vill jag än en gång titta på vad som verkligen ligger bakom den längsta pågående, den mest livstärande fejden genom tiderna. Jag har delat detta tidigare, men jag vill vara säker på att ni känner till fakta så att ni kan försvara Israel och det Judiska folket, när världen alltmer vänder sig mot oss. Som med allt i Universum, finns det ett naturligt hjärta och ett andligt hjärta i denna konflikt.

Den Arabiska / Judiska konfliktens Naturliga hjärta (som verkligen har rätt till landet?)

* Som jag skrev ovan är det en fejd - en familjefejd mellan ättlingarna till Isak och Ismael, den längsta pågående familjefejden genom tiderna.
* När Mohammed kom till platsen år 600 e.Kr. och senare blev fader till Islam, utvecklades denna familjefejd till ett Jihad eller ett heligt krig.
* Denna familjefejd som blev till ett heligt krig, handlar främst om rättigheterna till det land som GUD lovade vår gemensamma förfader, Abraham. I 1 Moseboken 21:12 ser vi att säden/ arvet är genom Isak inte Ismael

1 Mosebok 15:18 ”På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod till den stora floden, floden Eufrat”.
Psaltaren 105:7-11 ...”Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund”.

I början av 1900-talet bekräftade både den Brittiska delningen och San Remo-konventionen, att det Judiska folket var de rättmätiga invånarna i landet. Grunden för det första templet och det andra Judiska templet, ligger också direkt under Al Aksa-moskén – genom arkeologi kan du veta vem som var där först, vem som äger grunden som ligger på botten.

Till och med PLO:s exekutivkommittéledamot Zahir Muhsein, erkände att det så kallade "Palestinska folket" var en propagandauppfinning. I en intervju med den Nederländska tidningen Trouw 1977, sa han: "Det palestinska folket existerar inte. Skapandet av en palestinsk stat är bara ett sätt att fortsätta vår kamp mot staten Israel, för vår Arabiska enhet."

Den Arabiska /Judiska konfliktens Andliga hjärta (där problemet verkligen ligger)

En grundläggande förståelse av Bibeln, visar mycket tydligt att från Första Mosebok till Uppenbarelseboken är sammankopplade med de viktigaste händelserna i världshistorien. Bibeln är berättelsen om den urtida konflikten mellan YHVH och Lucifer och om återetableringen av GUDS rike på jorden. Bibeln är också mycket tydlig med att Guds rikes hjärta var, är och kommer alltid att vara Tempelberget, i hjärtat av Jerusalem.

2 Krönikeboken 7:12 ”Och Herren uppenbarade sig YHVH på natten och sade till honom: "Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig själv som en offerplats. 2 Krönikeboken 7:16 ”Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara skall vara där för evig tid”.
Joel 3:17 ”Och ni skall förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg”.
Psalm 2:6 ”Det är Jag som har insatt min Konung på mitt helga berg”.

Man ser mycket tydligt att Jerusalem, och speciellt Tempelberget, är i hög grad centrum för konflikten. Islam trotsar det inledande skriftstället från Jesaja 14:12-13. De skryter om Mohamed och hävdar att han besteg Tempelberget och därifrån steg upp till himlen, vilket återspeglar och uttrycker Lucifers skryt, att han kommer att sitta (ockupera) den heliga platsen.

När Yeshua återvänder till jorden för att bli Kungars Kung och Herrarnas Herre i sin Faders rike, så är platsen för ett återuppbyggt tempel på den exakta platsen där moskén står idag. Där är YHVH:s personliga adress på jorden. Det var där Han skapade Adam & Eva, det var där Han kallade Abraham att bygga altaret för att offra Isak och det var där det allra heligaste var beläget i 1:a och 2:a templet. Yeshua kommer att sitta på Davids tron på just den platsen ...... Och djävulen vet det! I själva verket visar den onde sin avsikt, genom att ockupera samma plats (Jesaja 14:12-13). Och han har ockuperat den allt sedan moskén byggdes, år 690 e.Kr.

Nu bör det vara mycket klart med ovanstående fakta, vad som verkligen står i centrum för konflikten. Det handlar om det Judiska folket Gudagivna rätt att bo i HELA det förlovade landet (Jeremia 30:3) och särskilt rätten till Jerusalem såsom en icke delad huvudstad i Israel. Och det är över VEM som slutligen kommer att härska och regera från den omtvistade marken, i 1000 år, och sedan i all Evighet när det Nya Jerusalem kommer ner till exakt samma plats.

Inte undra på att djävulen är upprörd. Inte undra på att större delen av världen står tillsammans med Israels fiender och inte undra på att nivån på antisemitiska attacker ökar igen. Även USA, som har varit en säker fristad för Judar att leva i - fram till nu. Inte undra på att de flesta sekulära medier skyller på Israel och dess supportrar, för anti-semitsmens flammor.

Det som förvånar mig är varför majoriteten av Pastorerna inte inser dessa fakta och undervisar sitt folk om sanningen om Israel och prioriterar bön och stöd för Israel, vilket bör vara naturligt för varje bibelkristen som ser fram emot Herrens återkomst. Men, det är egentligen inte så konstigt. Anledningen är att på de flesta bibelskolor och i olka seminarier där nästa generation pastorer och ledare förbereds för ämbetet, fortfarande är under inflytande av Ersättningsteologin.

Israel och det Judiska folket har utsatts för förföljelse, allt sedan den tid då Gud tilldelade Abraham & hans säd det utlovade landet.

Om vi verkligen lever i den tid som föregår Messias andra ankomst, bör vi inse att denna fråga är central för det slutliga uppfyllandet av alla profetior. De profetior som måste ske innan Herren kan släppas från himlen (Apg 3:21 ), för att komma för att hämta sin brud och regera i tusen år.

De sekulära världsledarna och de sekulära medierna har ingen möjlighet att någonsin förstå sanningen och roten till problemet, eftersom de inte ger någon plats åt Bibelns auktoritet.

Psalm 24:1 ”Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren” Det är Herrens land och Han gör med den som Han väljer
Psalm 115:16 ”Himlen är Herrens himmel och jorden har Han givit åt människors barn” Vi har ingen tillgång till himlen än - men Han har gett oss jorden
Apg 17:26 ”Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de bo”


Många kommer att säga "-Ja men, ... Israel bröt förbundet" - Nej det gjorde de inte. Abraham sov när Gud slöt detta landförbund - det är ett ovillkorligt förbund (1Mos 15:17)

"-Ja, men Israel lydde inte Gud" - Det gör inte vi heller nästan varje dag. Betyder det att Gud bryter sitt förbund med oss? Rom 11:29 ........ ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra”

"-Ja, men Gud skingrade dem". – Ja, men Han lovade också att Han skulle återsamla dem i slutet av tidsåldern. Jeremia 30:3 ”Ty se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land Jag gav åt deras fäder. Och de skall ta det i besittning”.

Så om du inte var säker förut, så kan du vara säker på nu att du vet vems land det är. Du vet något som 99,9% av världen inte verkar känna till, såsom CNN, BBC, UN & EC-politiker som inte verkar veta vems land det verkligen är.

Som söner och döttrar till Israels Gud som lever i dessa sista dagar i smörjelsen av Ruth, Esther och Elia, är vi kallade att vara Israels vänner, att gå inför kungar för Israels räkning, och att frimodigt och oförfärat predika Herrens Ord.

Det här är Elias Dagar - dags att förkunna Herrens Ord - det är källan till sanningen. Känn dig inte dum över att vara en ensam röst - det är Elias tjänst - en ensam röst som ropar i vildmarken ............ GÖR DIG REDO - FÖRBERED DIG PÅ HERRENS VÄG !!! Dela gärna denna kommentar med alla som inte vet vad kärnan i den Arabiska - Israeliska konflikten är.

För mer information om vems mark det verkligen är läs detta Vems land är det egentligen?   -  Ingen palestinsk stat.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rättatt existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utandela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och medalla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för allasoldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

dliga beskyddet av ledarskapet för Carmel Assembly Leadership och Pastor Mike Fryer (Wales)

 The Carmel Alert - 21 e May  2021

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

Davids kommentar: Vad ligger Bakom den SenasteIsrael / Hamaskonflikten?    BREAKING NYHETER: Vapenvila i Gazakriget (se Nyheter # 6)

Psaltaren 83:1-5 ”Gud var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! Ty se, Dina fiender larmar, och de som hatar Dig lyfter huvudet. Mot Ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som Du beskyddar”. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så ingen mer tänker på Israels namn!” ......

Den senaste striden mellan Israel och Hamas har åter igen kostat människoliv och många fler skadade på båda sidor. Dessutom har det kostat båda sidor enorma summor pengar, som istället kunde ha använts för att hjälpa de många familjerna i Israel och Gazaremsan som fortfarande lider ekonomiskt på grund av Coronakrisen. De flesta sekulära medier får som vanligt det att se ut som om att Israel orsakade detta våldsutbrott och förvärrade antisemitismen i flera Nationer. Jag vill förklara för er fakta bakom detta krig, så långt som jag förstår det, så att ni kan dela sanningen med er familj och vänner som har påverkats och vänt sig mot Israel genom mediernas partiskhet.

Den muslimska heliga månaden Ramadan började i april - en hel del hatisk anti-Israelisk bön bads ut i andevärlden. Många kristna böneministerier uppmanade också till intensifierad bön under Ramadan - båda sidorna av andevärlden pumpades upp med bön och redo att brista - vilket verkligen är vad som har hänt.

Under Ramadan hörde Israels högsta domstol de fall som gällde 7 hem i förorten Sheikh Jarrah vid östra Jerusalem, som har bebotts av Arabiska familjer sedan 1948. En Judisk organisation hade lämnat in dessa fall med krav på vräkning av dessa familjer av följande skäl:
1) Före staten Israels förklaring 1948, ägdes dessa hem lagligt och beboddes av Judiska familjer, som tvingades fly i säkerhet när Jordanien annekterade östra Jerusalem under kriget 1948.
2) Jordanien placerade Arabiska flyktingfamiljer i de hem som Judarna lämnade under de år som Jordanien annekterade den östra sidan av Jerusalem
3) De familjer som ockuperar dessa hem har ingen laglig rätt till dem och har aldrig betalat hyra - de ockuperar olagligt dessa hem som ägs
av det Judiska folket.

Högsta domstolen beslutade att skjuta upp sitt beslut med vetskapen om att det kunde skapa oro och våld under Ramadan. När Ramadan utspelade sig, började våld bryta ut vid Damaskusporten och på Tempelberget. Den Israeliska polisen känner till att stenar och andra våldsföremål förvaras inne i moskén. Det fanns en ökad polisnärvaro vid Damaskusporten och på Tempelberget, men bara för att upprätthålla fred och ordning. När Ramadans dagar var över, ökade oroligheterna och våldet och säkerhetsteamen var tvungen att agera mer kraftfullt för att hålla ordning och reda på bägge platserna. Vi kunde se att det blev mer spänt för varje dag. På måndagseftermiddagen, förra veckan, hotade Hamas Israel att inom en timme avlägsna säkerhetsteamen från Tempelberget, eller möta hotet om raketattacker. Hamas fullföljde sitt hot och började skjuta raketer in i Israel sent på måndagseftermiddagen och inledde därmed den senaste krigsrundan, som i skrivande stund fortsätter att eskalera.

I tidigare konflikter med Hamas, är skadorna och döds- och skadesiffran mycket högre på Hamas sida. Och än en gång anklagar sekulära medier Israel, för att använda oproportionerligt våld och göra sig skyldigt till krigsförbrytelser. De hävdar att Israel är ansvarigt för kriget, på grund av den eventuella vräkningen av dessa sju familjer som nämns ovan. Alla dessa anklagelser är falska och befängda av följande skäl ..........

1) Hamas startade kriget genom att avfyra missiler mot Israel. Även om situationen i rättsfallet och de eventuella vräkningarna var juridiskt fel, är det ingen anledning att starta ett krig och avfyra missiler mot civilbefolkningen i Israel.

2) Hamas officiella stadga kräver en total utplåning av staten Israel, det är anledningen till att Hamas terrororganisation skapades och etablerades i Gaza.

3) Hamas och alla andra terrororganisationer som attackerar Israel, inklusive Hizbollah i Libanon, kontrolleras, finansieras och tillhandahålls av Iran. Jag anser att Iran beordrade Hamas att inleda detta krig, för att hämnas mot Israel för de många attackerna mot Iranska tillgångar i Syrien och de senaste sabotagehandlingarna som allvarligt har skadat Irans kärnvapenprogram.

4) För att besvara påståenden om att Israel använder "oproportionerligt" våld som orsakar oproportionerliga dödsfall och skador? Israel attackerar specifika mål som de vet är terrorbaser eller hem och kontor med anknytning till Hamas, medan Hamas specifikt skjuter mot civilbefolkningens centra. Israel följer Internationell rätt och Hamas begår ett krigsbrott varje gång (4000) de avfyrar en raket mot civila.

5) Det Israeliska flygvapnet har släppt mer än 1000 bomber på Hamas terrorplatser och dödat mer än 240 personer, varav minst 160 var terrorister. Hamas har avfyrat mer än 4 000 raketer mot befolkningscentra. Om bara 10 procent av dessa Hamasraketer hade träffat hem i Israel, skulle dödssiffran vara mycket högre än i Gaza.

6) De som är oroliga för barnens välbefinnande i Gaza, visar ingen oro för de Judiska barnen i de områden som attackeras av raketer.

7. Om Israel går med på ett för tidigt eldupphör, innan Hamas är kraftigt försvagat, kommer de att återuppbygga och starta ett nytt krig om några år igen och ingenting har vunnits. Den enda långsiktiga lösningen är faktiskt att Israel återtar kontrollen inne på Gazaremsan, som är en Bibliskt legitim del av det förlovade landet. Naturligtvis skulle Nationerna och medierna korsfästa Israel om de gjorde det.

De sekulära medierna rapporterar först om attackerna mot Hamas, innan de nämner Hamas raketattacker mot Israel, vilket får det att se ut som om Israel initierade konflikten.
De sekulära medierna insinuerar också att Israel är ansvarigt för den fattigdom och de svåra levnadsförhållanden som många familjer i Gaza måste utstå. Det verkliga skälet till att dessa familjer i Gaza lever under dessa förhållanden är att de miljontals dollar och euro som internationella regeringar och hjälporganisationer ger för att förbättra levnadsvillkoren i Gaza, tas av Hamas för att betala för raketer och bygga det omfattande och sofistikerade tunnelsystemet enbart i syfte att attackera Israel!

Nu har ni några solida fakta för att försvara Israels agerande mot dem som anklagar Israel för oproportionerlig aggression i Gaza.

-Fortsätt att be för att GUD ska öppna ögonen på alla som motsätter sig Israels rätt till det land som GUD lovade Abraham och Israels rätt att försvara sin äganderätt av hela landet.
-Be att ett eldupphör endast ska ske när Israel har uppnått sitt mål att försvaga Hamas.
-Be för att det folk i Gaza som vet att de skulle ha det mycket bättre om de levde i fred med Israel, ska resa sig upp och kasta ut alla Hamasterrororer från Gaza.

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till försvar för dess rätt att existera, det land som är givet till det Judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel vänder tillbaka till deras Gud. Var inte tysta utan dela detta med dina kristna vänner, med dina pastorer och med dem som du har möjlighet att tala med. Låt oss också be för ett genombrott i muslimvärlden, och vänligen kom ihåg att be om Gudomligt beskydd för alla soldater inom IDF.


Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 19 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Stefans's Shavuot Message

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

Davids kommentar: Att Binda ihop Shavuot, Pingst och Rut   3Moseboken 23:15-16 ”Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten; Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren”.
   
Denna kommande söndagskväll är kvällen före den Bibliska festivalen Shavuot, eller Veckofesthögtiden. Det Hebreiska namnet Shavuot är plural av vecka, eller 7 x 7 dagar som är 49 dagar. En vecka senare firar den kristna världen Pingst, ett Grekiskt ord som betyder 50 dagar. Även om de två evenemangen är en vecka ifrån varandra i år, är jag säker på att ni redan ser sambandet. Här är lite mer dynamik som förbinder Shavuot och Pingst.

                    Shavuot                                                               Pingst

Gud kommer ner till Sinaiberget        Den Helige Ande kommer ner till Jerusalem (Moriaberget).
Åska - Blixt - Eld - Skakningar             Herrens buller - rök – eld.
Eldfingret skriver buden på tavlor      Tungor av eld - skriver Torah på deras hjärtan.
3000 människor dör (2 Mos 32:28)    3000 människor föds på nytt (Apg 2:41).

GUD kallar de Bibliska festmåltiderna "Mina högtider" eller på Hebreiska "Moedim" vilket betyder - Bestämda mötestider. YHVH har speciella datum där Han kommer ner för att möta med sitt folk. 7 av dessa Moedim finns i den årliga cykeln; Påsk, Osyrade brödets högtid, Förstlingsfrukten, Shavuot, Basunhögtiden, Yom Kippur och Suckot (Lövhyddofesten). Förutom att vara speciella möten med vår Skapare, har dessa 7 Moedim några andra mycket viktiga syften:

1/ . För att lära oss om Hans natur och karaktär
2/.  För att hjälpa oss att undervisa våra barn om vem GUD är
3/.  Festcykeln och deras relevans är en bild av den profetiska tidsklockan för att hjälpa oss att veta var vi befinner oss i GUDS planer och syften. Vi ser bakåt i historien för att se vad framtiden har för oss.


Med grundval av vad jag har skrivit ovan, bör väl alla som har ett förbundsförhållande med Israels GUD vara mycket intresserade av att lära sig om de speciella dagarna och synkronisera våra liv med vår Skapares kalender, snarare än kalendern för det andra riket.

Hur är Shavuot / Pingst personligen relevant för alla troende idag?

1/ Vi lever i mycket svåra tider – lögner och andar av bedrägeri överallt, därför måste vi alla vara ledda och fyllda av den Helige Ande

2/ Israels GUD vill välsigna sina barn, men det finns förutsättningar ........
     a)  1Mosebok 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig” - välsignar Abrahams säd
 
   b)  Ruth 2:11-12 ”Jag har hört allt du gjort mot din svärmor” Naomi.. ”må Israels GUD ge dig full lön för det”.


Naturligtvis vill vi alla bli välsignade av vår Far i himlen och ovanstående verser visar oss hur vi kan vara säkra på att vara i rätt inför GUD så Han kan förlösa välsignelserna över oss. Det är enkelt, vi måste välsigna Israel och det Judiska folket. Jag uppmanar inte att vi ska välsigna Israel såsom en metod för att bli välsignade. GUD lurar man inte – utan det måste komma från våra hjärtan. Vi älskar och välsignar Israel för att vi älskar HERREN och vi vill vara en välsignelse inför Honom. Därefter följer Hans välsignelser enligt Hans Ord.

Ett sätt att välsigna Israel, är att ekonomiskt välsigna det Judiska folket. Men det största sättet att välsigna Israel är att stå vid vår sida och be för oss, särskilt i denna mycket utmanande tid. Israel är inte bara under raketattack från Gazaremsan, utan våldsamheter mellan unga Judar och Araber har även brutit ut i många städer runt om i landet. Israel behöver dina böner just nu, så var en sann Rut och be som aldrig förr för:

* Att Hamas raketattacker stoppas och för att freden ska återställas
* Att Fred får återställas i de städer där dessa upplopp har ägt rum
* Ett helande av relationerna mellan Judar och Araber i alla åldrar men särskilt hos ungdomarna
* Att en ny regering ska bildas så snart som möjligt

Om du också vill vara en ekonomisk välsignelse och du inte är en regelbunden ekonomiskt stödjare för denna verksamhet, så är högtiderna en perfekt tid att ge en gåva. Om du vill ge en Shavuot-gåva till Out of Zion, vänligen gå till vår websida för att hitta detaljerna hur man gör det: www.outofzion.org/partner-with-us

Josie och jag ber att denna Shavuot / pingst ska bli den mest fantastiska du någonsin har upplevt och att HERREN kommer att möta dig på ett mycket speciellt och kraftfullt sätt – Amen!


För att ge en gåva från Sverige, som vidarebefordras till fam David Silver:
Nordea konto nr: 3300 1759 30 63844
Mottagare och kontaktperson: Darko Maric    Tel: 0700-615 340

Herren

välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt

att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt

oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan

dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med

alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott

för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla

soldater i den israeliska militären (IDF).

vecka 18 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

Davids kommentar: Att förstå Tragedin i 'Lag B'Omer'
Sakarja 13:1-3 ”På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen skall det ske, säger HERREN Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem”.


Jag är säker på att ni alla har hört talas om tragedin som inträffade på Torsdag kväll på toppen av berget Meron, i norra Israel. Som jag har delat under de senaste veckorna, så befinner vi oss i en 50-dagarsperiod efter påsk, i den så kallade 'Omerräkningen' och som slutar med Shavuot-festivalen, vilket är motsvarigheten till Nya Förbundets Pingsthelg. Under förra Torsdagskvällen firades det Judiska Lag B'Omer, vilket firas under den 33:e natten efter påsk. Varje år samlas tiotusentals ortodoxa Judar på toppen av berget Meron för att sjunga, dansa och be hela natten och tända eldar. De firar att pesten avslutades, vilket inträffade under slutet av det första århundradet e.Kristus. Pesten dödade 24 000 av studenterna till den berömde och vise Rabbi Akiva, men Rabbin Shimon bar Yochai överlevde pesten och blev senare blev en erkänd Judisk bibellärare. Han dog under den 33:e Omerdagen och hans grav ligger på Mt. Meron, som intressant nog är belägen på 33:e meridianen.

Området runt Rabbi Yochais grav är en av de mest vördade platserna i kabbalistisk Judendom, vilket är belägen på toppen av berget. Det har vuxit till att bli en mycket osammanhängande och oorganiserad by med synagogor och undervisningscentrum sammanknutna genom smala gångvägar, som enligt säkerhetsrekommendationer bara rymmer cirka 15 000 personer. Förra året avbröts Lag B'Omer-evenemanget på grund av den första Covid nedstängningen, så det förväntades att tiotusentals skulle delta i år. Men cirka 100.000 män, kvinnor och barn anlände till Mt. Meron förra torsdagen och överskred med råge säkerheten för anläggningens kapacitet.

I mer än 10 år har säkerhetsexperter varnat för den mycket höga risken av en katastrof och klockan 01.00 på fredag morgon blev det ett faktum! Efter de börjat tända båleldar, började tusentals män och grabbar ta sig mot utgången. När den täta folkmassan rörde sig som i en sardinburk, gled en del av folket och föll och nedtrampades av den ostoppbara folkmassan. Rörelsen orsakade en dominoeffekt och krävde 45 liv, både män och tonåringar. TV-nyheterna är fulla av videofilmer som visar den fruktansvärda händelsen och det fullständiga kaoset, som uppstod. Nu ser vi tårarna och den fullständiga förtvivlan hos de sörjande familjerna. Det som hände på Mt. Meron på morgonen på fredag morgon beskrivs med all rätt, såsom den värsta civila katastrofen i det moderna Israels historia!

Naturligtvis är förlusten av 45 personer en tragedi och våra hjärtan går ut till alla de som är personligen drabbade. Men tyvärr måste jag rapportera att denna katastrof har varit väntad under flera år tillbaka och tyvärr har den ultraortodoxa gemenskapen utsatt sig för riskerna för en sådan tragedi, som nu hände under Lag B'Omer. Det finns flera anledningar till varför jag tror det hände.....

1 / Lag B'Omer är ingen Biblisk festival, utan är i själva verket en ockult fest som är rotad i Kabbalah (Judisk mystisism) och liknas vid en avgudadyrkan / tillbedjan av en sedan långt tillbaka död rabbin. Ja, dessa ultra-ortodoxa Judar är fortfarande GUDs utvalda folk, men de kan inte förvänta sig att ha ett beskydd från sådana katastrofer, medan de utövar ockult avgudadyrkan.

2 / En av de ultraortodoxa regeringsmedlemmarna ansträngde sig till det yttersta för att se till att det inte fanns några begränsningar för folkmängd, under årets Lag B'Omer-festlighet.

3 / Regeringens säkerhetsinspektioner har varnat ledarna för de engagerade religiösa grupperna att risken fanns för en större katastrof, om de fortsatte att överbelasta platsen. Bara 8 dagar före evenemanget utfärdades en varning, men ignorerades som alltid.

4 / Närhelst de lokala myndigheterna som ansvarar för platsen har försökt göra säkerhetsförbättringar, har de religiösa ledarna i Jerusalem stoppat det omedelbart.

5 / Hälsoministeriet begärde att antalet deltagare skulle hållas nere p g a Covid-relaterade hälsoskäl, men det ignorerades.

6 / Många av deltagarna vägrade att följa instruktionerna från vaktmästarna, polisen och säkerhetspersonalen.

Men allt detta får vi lägga åt sidan och även tanken på att några av de skadade förbannade och vägrade ta emot hjälp från de kvinnliga IDF-soldater, som hade kommit för att hjälpa de skadade. Vi måste visa HERRENS medkänsla för dessa människor och familjer, som för alltid har påverkats av Lag B 'Omer-tragedin.

Under de senaste månaderna har jag känt att HERREN vill att Messias kropp väsentligt ska öka bönen för Judarnas frälsning i Israel och i Nationerna. Min främsta anledning till att skriva den här kommentaren är att uppmana dig att allvarligt be för det Judiska folkets frälsning, både de sekulära, religiösa och ultrareligiösa. GUDS ord förklarar att detta kommer att hända innan Yeshua återvänder Romarna 11:26 ”Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet”. Ty Herren kommer bara att återvända till jorden när Judarna i Jerusalem är redo att välkomna honom tillbaka Matteus 23:39 ”Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger Baruch ha Bah b Shem Adonai. (Välsignad är Han som kommer i Herrens namn)

Vi kan också be att HERREN snabbt gör vad han lovar och skalar bort avgudadyrkan och ockulta metoder, som har blivit en del av Judendomen. Sakarja 13:1-3 ”På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen skall det ske, säger HERREN Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem”.

En annan vers som vi kan proklamera inför HERREN är Sakarja 12:10 ”Men över Davids hus och Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja Honom så som man sörjer ende sonen”.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud.  Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin  Gud.  Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon,  dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet  att tala med.  Låt  oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF). 

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 17 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

Stefans Kommentar: Planterad i HERRENS Hus
Psalm 92:13-15: ”De rättfärdiga grönskar som palmer, som cedrar på Libanon växer de till. De är planterade i Herrens hus, de grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.”


Även om det kan vara svårt att tro, men Israel består av två tredjedelar öken där bara en tredjedel är "grön". Jag sätter grönt i citationstecken för när man kommer från det frodiga gröna Nya Zeeland, landet med oändliga skogar och vildbuskar, så bleknar Israels gröna i jämförelse. Men vi är tacksamma för den tredjedel grönt, som vi har i vårt torra ökenområde. Och för närvarande är Israel mitt i en av sina vackraste årstider, även ökendelen. Över hela landet blommar vildblommorna. Vallmo, Cyklamen, Irisblommor, Lupiner och andra blommor ses på varje icke brukat fält, omgivna av grönt gräs, lapande sol och som matas av den återstående fukten som fortfarande finns kvar i marken.

För att vara ärlig är jag inte särskilt kunnig inom botanik (förutom min frus favoritbukett), men att se Israel blomma och när det blommar under våren är en syn värd att uppleva. Min familj är välsignad att bo vid av de grönaste områdena, Karmelberget, som inte bara är grön på våren utan året runt. Skriften är fylld med analogier, metaforer och exempel från den botaniska världen. På Hebreiska finns det ett talesätt som säger "Människan är [såsom] ett träd på fältet". Det är första raden i en välkänd Israelisk sång, skriven av Natan Zach en berömd Israelisk kompositör och sången är kopplad till 5Moseboken kapitel 20:19-20. Resten av sången går så här:

"Liksom människan, växer trädet också.
Liksom trädet, huggs mannen ner och
Jag vet inte var
Jag har varit och var kommer jag att
Vara som fältets träd."

Yeshua liknade oss också vid träd, när han sa att vi kommer att känna sanna anhängare av Messias genom deras frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt och dåligt träd kan inte bära god frukt. Druvor växer inte på törnbuskar och tistlar (de växer också på fälten vid denna tidpunkt) kan inte bära fikon (Matt 7:16). Ett friskt träd trivs, växer och producerar sina blommor och frukter, oavsett vilken form de tar. Ett friskt träd tål också stormar, extremväder, skadedjur och sjukdomar även om det blir något skadat i processen. Ett ohälsosamt träd växer inte bra (eller inte alls), det är svagt, producerar lite frukt, viker lätt för sjukdom och skadedjur och kan inte motstå extremt väder. Vad avgör om ett träd kommer att vara starkt och producera bra frukt eller svag och inte producera någon frukt? Trädets omgivningar spelar förvisso en roll, men den viktigaste faktorn är jorden den planteras i; Är det en rik och fuktig jord, full av mineraler och näringsämnen som kan absorberas genom rötterna? Eller är jorden torr, hård och saknar godhet.

När vi flyttade in i vår tidigare lägenhet 2011, köpte vi ett litet olivträd och placerade i en relativt stor kruka på vår balkong. Trädet växte fint i ett år eller två och producerade till och med arton oliver på sin topp! Men sedan stagnerade dess tillväxt och trots att den vattnades regelbundet upphörde den att blomma och producera oliver. Förra sommaren flyttade vi in i ett eget hem (prisa Herren!). Jag bestämde mig för att ta med mig olivträdet och plantera det i vår trädgård för att se om det växer. Och "voila", inom 8 månader har den vuxit fenomenalt, nästan fördubblats i storlek och med våren här har tillväxttakten accelererat ännu mer. Det som förändrades, var jorden den planterades i. Att gå från en begränsad kruka till en större och en rik naturlig jord gjorde hela skillnaden. Var är era hjärtan rotade idag? Hur ser "trädet" ut i ditt liv? Växer blommorna och producerar det frukt, eller är det stillastående och fruktlöst?

Jeremia återger orden i Psalm 1:1-4 genom kapitel 17 och vers 5-8: ”Så säger Herren:
Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. 8 Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt”.

Båda passagerna visar två typer av växter: De torra taggiga ökenbuskar och agn som drivs av vinden å ena sidan, å andra sidan starka robusta träd som är planterade vid vatten och som ständigt producerar frukt och vars löv inte förtorkar även vid utmanande väder.

Världen har gått igenom en mycket utmanande säsong och många Nationer upplever fortfarande mycket död och svårigheter (Indien, Brasilien etc.). Guds ord säger oss att mer kommer och att det kommer bara att intensifieras. Därför måste vi vara fast förankrade i Herren och i Hans ord och sätta vår tillit, inte till människan eller materialet, utan enbart på Honom. Detta kommer att göra det möjligt för oss att alltid blomstra och kunna bära frukt och ge Herren ära med allt vi är och i allt vi gör.

Psalm 92:13-15: ”De rättfärdiga grönskar som palmer, som cedrar på Libanon växer de till. De är planterade i Herrens hus, de grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.”

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud.   Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 16 2021

r Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

David's Kommentar: Efter Påsk Räknar vi Omer   3Moseboken 23:15 ”Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren”

Den Årliga 8-dagars Påskfestival, avslutades för två veckor sedan. Nu är det Judiska folket i en nedräkning under 49 dagar, inför nästa Bibliska utsedda mötestid med YHVH. Denna 49-dagarsperiod, som började på Påskens andra dag, är känd som Omerräkningen och avslutas dagen före Shavuot (Pingst) eller Veckofesten (7 x 7 =49). På Israels gamla tid, var syftet med Omerräkningen att dela upp kornet. Under de 49 dagarna är frisering och rakning förbjudet, att lyssna på musik och att delta i bröllop och dans. Det är en tid av eftertanke och självrannsakan inför firandet av Shavuot, när Toran gavs till Mose på Sinaiberget.

För oss som är privilegierade att ha kommit in i det Nya Förbundet, Förbundet med YHVH - Universums Skapare, som är förseglad med det dyrbara blodet från GUDS påsklamm - Yeshua, så är det mycket viktigt att veta och förstå att händelsen känd som Pingstdagen uppstod samtidigt på Shavuots första dag – dvs den 50:e dagen efter Yeshua död på Golgatakors. Israels Gud är en Gud av mönsterbilder. Anledningen till att stora delar av kyrkan har gått vilse på många områden, är att icke-Judiska män övertagit Messias församling på 2000-talet. Av djupt hat mot allt "Judiskt", skar de bort Ecclesia (församlingen) från allt som de ansåg vara Judiskt, inklusive de Bibliska Högtiderna som YHVH kallar "Mina utsedda mötestider".

Som jag har delat många gånger tidigare gav YHVH oss dessa mycket speciella dagar av fler skäl:.....

1. Att undervisa våra barn om de underbara saker som GUD har gjort för oss.
2. För att påminna oss om Hans trofasthet
3. För att visa oss mönsterbilden från tidigare, så att vi bättre kan veta vad Han gör just nu, och vad Han har planerar för framtiden

Detta är skälen till att Josie och jag starkt tror (och fler troende med oss) att HERREN kallar Messias församling tillbaka till hur den var innan Romarna och Grekerna korrumperade den. Om du inte redan har läst den, har du möjlighet att läsa mer om Kyrkans Upprättelse i mitt kostnadsfria 35-sidiga häfte - Klicka här.

För att koppla ihop det jag har skrivit om till vår nuvarande världssituation, så är vi nu i tiden för Räkning av Omer. Vi räknar ner till firandet av Shavuot och Pingstdagen. Det Judiska folket kommer att fira givandet av Toran och Messias församling kommer att fira den Helige Andes utgjutande. Eftersom världen fortsätter att skakas av effekterna från COVID-19 och kommer sannolikt att göra det under ytterligare en tid, så behöver vi troende fyllas av den Helige Ande så mycket är möjligt. Jag är övertygad om att nästan alla vi har seriösa beslut att fatta, eftersom vi måste anpassa våra liv för att ta oss igenom Covid-19-krisen.

För att överleva och dessutom kunna blomstra, måste vi ledas av den Helige Ande. Vi måste betjäna andra genom den Helige Ande. Vi måste vittna om den Helige Ande för de icke-troende och vi måste be för dem som behöver helande och andra slags mirakel, under den Helige Andes smörjelse. Eftersom det Judiska folket räknar Omer och förbereder sig för att fira mottagandet av Toran, så vill jag uppmuntra alla, inklusive mig själv, att fira Pingstdagen och inte bara fira som en händelse som hände för 2000 år sedan, utan som något som vi alla kan, bör och behöver uppleva varje dag. Och särskilt mot bakgrund av de dagliga utmaningar, som är kopplade till viruset och andra utmaningar som vi står inför.

Och viktigt är de förberedelserna för de dagar och utmaningar som kan ligga precis framför oss. Även om Covid-19 försvinner, så enligt spegelbilden från påsken och profetiorna så kan det bli mycket värre innan Yeshua kommer tillbaka. När händelserna i Matteus 24, Lukas 21 och Uppenbarelseboken börjar utvecklas, så behöver vi alla den Helige Andes tillförsikt, visdom, vägledning och smörjelse för att vi ska kunna fungera och överleva dessa dramatiska och farliga tider.

Låt oss alla ropa i bön till Israels Helige mellan nu och Shavuot /Pingst, att Han fyller oss och vägleder oss dagligen genom Hans Ruach ha Kodesh (Helige Ande) och att detta kommer att bli ett år då vi upplever ett stort flöde av Ruach ha Kodesh på Shavuot-dagen, den 16 maj!

Vecka 15 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

David's Comment:  Från Sorg till Dans på Några Timmar - Rak b' Yisrael (Endast i Israel)  Psaltaren 30:11 ”Då förvandlade Du min klagan i fröjdesprång; Du klädde av mig sorgens dräkt och omgjordade mig med glädje” 


Om du har välsignats med att ha besökt Israel, kommer du sannolikt att ha märkt att det är en Nation fylld av ytterligheter och det Israeliska folket är också extremt på många sätt. Den senaste veckans händelser är ett tydligt bevis på att detta är sant. Låt mig berätta .... I onsdags var det Yom ha Zicharon (Minnesdagen) för Israels fallna soldater och offren för terrorattacker. Den moderna staten Israel har förlorat 23 928 av sina soldater i följden av krig, sedan landets mirakulösa pånyttfödelse den 14 maj 1948. Och mer än 3000 män, kvinnor och barn har mördats i terrorattacker mot civila mål sedan 1948.

Israeler har smeknamnet "Sabra" som är namnet på en lokal frukt som på utsidan har ett taggigt skal, men innanför skalet är den mjuk, den perfekta beskrivningen av den genomsnittliga Israelen. För dem som inte känner Israeler personligen kan vi fortfarande verka vara ett taggigt, arrogant och hårdhjärtade. Men även de mest "taggiga" Israeliska hjärtana mjukas upp 2 dagar om året; Förra veckan firade Israel Yom ha Shoar (Förintelsens minnesdag) och många hjärtan mjukades upp till tårar när Nationen stannade upp för att minnas de 6,5 miljoner Judiska män, kvinnor och barn som fick avsluta sina liv genom rök och aska i Nazisternas koncentrationsläger. Det finns fler än 180 000 överlevande från Förintelsen, som fortfarande lever i Israel och ett stort antal av Israeler som är 1:a eller 2:a generationens ättlingar till de överlevande. De fasor som det Judiska folket fick uthärda, är den mörkaste handlingen i mänsklighetens historia och ett mycket verkligt och smärtsamt minne.

En annan dag som återkommer varje år och som berör Israelers hjärtan, är Yom ha Zicharon. Med nästan 25 000 offer genom krig eller terror i en befolkning på 6,8 miljoner Judar, har återigen en stor andel av familjerna drabbats eller står nära en familj som har lidit en tragisk förlust, så Yom Ha Zicharon är en mycket speciell och mycket känslig dag för nästan hela landet. De flesta restauranger är stängda och radio- och TV-kanaler sänder lämplig musik och program. Det är brukligt att familjer och vänner besöker kyrkogårdarna där deras nära och kära lagts till vila. Förra året stängdes kyrkogårdarna för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset, men nu när viruset är under kontroll kommer människor återigen att kunna besöka sina nära och käras grav.

När Yom Zicharon började på tisdagskvällen stod Josie och jag utanför på vår balkong och lyssnade på den 2 minuter långa minnessirenen och tittade sedan på den officiella ceremonin vid Västra muren på vår TV. Vi är alltid djupt rörda när vi hör vittnesmålen från de familjer som har förlorat sina unga soldater och terroroffer, och vi påminns om hur HERREN har skonat våra söner Stefan och Jordan medan de var ute på farliga uppdrag under tiden som stridssoldater i IDF. Todah Rabah Abba - Tack fader! Och vi tackar och välsignar alla er som troget stod med oss och "höll upp våra armar" i bön under de år som våra två söner var inom IDF, och särskilt under de krigstider som de tjänstgjorde i.  Om du vill se hela ceremonin med engelsk översättning Klicka här

Som alltid vid denna tidpunkt varje år, förvandlas sorgen till dans från det att solen går ner under Yom Zicharon och när sen de flesta Israeler började firandet av Yom Ha'atzmaut (Självständighetsdagen). I år är det Israels 73-års jubileum efter hennes mirakulösa återuppståndelse den 14 maj 1948. Sorgen och högtidligheterna under de senaste 24 timmarna förvandlades till 24 timmar av glatt ätande, sång och dans när vi firade Israels födelsedag. Som jag skrev i titeln på denna kommentar är jag säker på att detta radikala känslomässiga skifte bara sker Rak b'Yisrael - bara i Israel.Klicka här för att se den officiella 73:e självständighetsdagen som hölls på onsdagskvällen i Jerusalem.

Jag har delat detta med er den här veckan, eftersom vi tror att varje kristen är kallad att be för Israel och det judiska folket. Och nyckeln till bön som förändrar, är att vi kan identifiera oss och ha en medkänsla för de människor vi ber för. Det Judiska folket har uthärdat hat, förföljelse och försök till folkmord sedan de blev ett folk, eftersom de är nyckeln till Messias återkomst och återetableringen av YHVH:s Kungarike på jorden. Därför försöker rikets fiende fortfarande förgöra Israel och det Judiska folket i dag.

På grund av förlusten av mer än 6 miljoner Judar genom Förintelsen, återuppstod Nationen Israel 1948. Och på grund av Israelernas uppoffrande militärtjänst under de senaste 73 åren, där många fått ge sina liv, finns det fortfarande ett Israel i dag. Varje kristen i världen bör vara tacksam för dessa två fakta. För om fallet vore så att det inte Israel fanns, så skulle det inte finnas någon plats för Herren Yeshua att återvända till. Varje troende som väntar på Messias återkomst och ser fram emot att tillbringa evigheten i YHVH:s närvaro, är skyldig det Judiska folket sin tacksamhet. Det bästa sättet att återgälda denna skuld, är genom bön och förbön för Israel och det Judiska folket.

Vi vet att många av er redan ber för Israel, men det är alltid bra att bli påmind och upplivad. Öka gärna din bön för det Judiska folkets frälsning, och mot bakgrund av de upptrappade spänningarna mellan Israel och Iran, öka din bön för Gudomligt beskydd över Israel och det Judiska folket i Nationerna,

I år intensifierades smärtan och sorgen under Yom Zicharon genom nyheten att en IDF-veteran som var inblandad i en av de värsta striderna under Gazakriget 2009, satte eld på sig själv som en protest mot hur han och andra IDF-veteraner behandlades av staten. Denna före detta krigare, som såg 13 av sina kamrater dödas i den striden, befinner sig nu själv i ett kritiskt tillstånd med 100% av hans kropp allvarligt brändskadad. Be att den Helige Ande ska fylla sjukhusrummet med YHVH Rafas helande kraft och att denne unge man ska bli mirakulöst helad. Och låt det bli ett vittnesbörd att familjen, läkarna och sjuksköterskorna får vittna för resten av Nationen om att Israels Gud är mäktig att göra mirakel. Mannen heter Detzhik Saidyan.

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till försvar för dess rätt att existera, det land som är givet till det Judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel vänder tillbaka till deras Gud. Var inte tysta utan dela detta med dina kristna vänner, med dina pastorer och med dem som du har möjlighet att tala med. Låt oss också be för ett genombrott i muslimvärlden, och vänligen kom ihåg att be om Gudomligt beskydd för alla soldater inom IDF.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 13 2021

David's Kommentar: :Det är Dags att "Passera" Påsk
3 Moseboken 23:4 - 5 ”Detta är HERRENS högtider, de heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider: I den första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är HERRENS Påsk”.


Förra helgen firade den Judiska världen Pesach (Påsk) som påminnelse av deras mirakulösa befrielse från slaveriet i Egypten och nu till helgen kommer de flesta kristna runt om i världen att fira Påsk. Denna separation mellan det Judiska och kristna firandet av årets första högtidsvecka, påminner om hur det vi kallar "Kyrkan" idag har glidit bort från hennes ursprungliga Bibliska rötter. 1000-talets kyrka firade inte Påsken, utan följde den Bibliska cykeln av högtiderna, varav Påsken är årets första högtid. Ända sedan 2000-talet har Kyrkan till stor del varit avskuren från sina Bibliska rötter och kristendomen har drivit allt längre bort från de första troendes praxis och livsstil. Vilket påminner mig nu om att jag missat för 10 dagar sedan att be om att du ska få ett välsignat Nyår, eftersom den 1:a av Nisan är det Bibliska Nyåret, snarare än högtiden som kallas Rosh ha Shana (’årets huvud’) i September / Oktober.

Uttåget (Passover (eng.)) är grunden för den Påskens händelse. Uttåget är berättelsen om Israeliternas befrielse från slaveriet i Egypten. GUD sade till Mose att instruera varje familj att utvälja och offra ett felfritt lamm och applicerade dess blod på dörrposterna, till sina hus. Senare samma natt passerade en ängel sänt av YHVH, över hela Egypten och dräpte den förstfödde sonen i varje familj. När dödsängeln såg blodet på Israeliternas dörrar passerade han de Judiska familjernas hus och de förstfödda Judiska pojkarna skonades, därav namnet Passover (eng). Till och med Faraos son dödades, vilket fick Farao att sluta testa Gud och tillät slutligen Moses att leda Israeliterna ut i frihet.

Vid tiden för Påsken för ungefär 2000 år sedan, när det Judiska folket förberedde sig för att fira högtiden, förberedde sig Fadern i himlen för sin särskilda Påsk. När Judarna köpte sina lamm på den tionde dagen i månaden Nisan, så kom GUDS Lamm ridande in i Jerusalem på en åsna och uppfyllde därmed den Messianska profetian i Sakarja 9:9. Kristna firar denna dag som Palmsöndagen. I Egypten inspekterade Israeliterna sina lamm i 4 dagar och slaktade dem klockan 15.00 under den 14:e Nisan. Samma dag och tid, klockan 15.00 den 14:e Nisan, förblödde Guds heliga Lamm på ett kors vid Golgata i Jerusalem.

Utan tvekan är det mycket lätt att se likheterna mellan det Gamla Förbundets original och det Nya Förbundets uppfyllande, som båda sker exakt samtidigt på samma datum i den Hebreiska kalendern. Den viktigaste detaljen i händelserna den 14:e Nisan, är att det var blodet från familjens offerlamm som befriade Israeliterna från slaveriet i Egypten, och det är blodet från GUDS Lamm Yeshua, som befriar oss från syndens slaveri och från syndens lön - DÖDEN.

Den andra detaljen är att om "Påskveckan" ska kunna uppfylla typologin om Påsken, kan man inte ha både Palmsöndag och Långfredag, eftersom det bara är 4 dagar mellan den 10:e och 14:e i Nisan. Jag anser att Palmsöndagen är korrekt. Om korsfästelsen skedde på en fredag, skulle det i så fall bli under 6 dagar som Yeshua inspekterades. Jag tror att Yeshua korsfästes på onsdag eftermiddag och placerades i graven strax innan Sabbaten för Påsken började (det var inte en vanlig Fredagssabbat). Det är det enda sättet Yeshua kunde ha varit i graven i 3 dagar och 3 nätter, vilket var det enda tecknet Yeshua gav till folket som bevis att Han var Människosonen - läs Matteus 12:39 - 40.


Om jag har rätt så har Kristendomen firat på fel datum, sedan rådet i Nice 325 e.Kr. Det finns också funderingar över ordet Easter (eng)(Påsk). Det finns vissa bevis för att ordet är relaterat till Ishtar, en ockult gudinna. Oavsett om det är sant eller inte, så är det sorgliga faktumet det att eftersom Påsken har blivit bortkopplad från uttåget, så har firandet för de flesta människor reducerats till en helgdag som fokuserar på chokladägg och kaniner, trots den största offerhandling som någonsin gjorts i historien. För många har kopplingen gått förlorad om frälsning och löftet om evigt liv i Guds rike genom Yeshuas död och uppståndelse, Guds Son och Guds lamm. Iklädd min evangelisthatt tror jag på att berätta historien bakom Påsken och att fokusera på och förklara kraften i Lammets blod, har mycket större effekt för att nå de förlorade i familjen och vänskapskretsar. För flera år sedan ledde jag ett Påskfirande för 570 personer i Hongkong och till i slutet av mötet 40 personer fram för att ta emot Yeshuas offer.

Om 1900 år av denna icke-Judiska förståelse av Bibeln fick kyrkan att fira sin viktiga händelse på fel dag - det Nya Förbundet som initierade korsfästelsen av Guds Son, så måste man undra "vad har vi mer gjort fel"?

* Är Sabbaten på Lördag eller Söndag?
* Är de Bibliska högtiderna fortfarande viktiga för kristna?
* Gäller alla de tio budorden fortfarande?
* Kom Yeshua för att avskaffa Torah eller förkroppsliga Torah och visa hur man bor i Kungariket enligt sin Fars design och instruktioner?

Mina budskap fokuserar vanligtvis på relevansen av återupprättandet av det Judiska folket till deras land och till Messias. Men jag har under en tid insett att GUD också håller på att upprätta Kyrkan till sina Bibliska rötter. Varje år börjar fler och fler kristna fira den Bibliska sabbaten, Påsken, Shavuot (Pingst) och Lövhyddohögtiden. YHVH förbereder för att återupprätta Sitt rike på jorden med sin Son Yeshua, Påskalammet som återvänder till Jerusalem såsom Lejonet av Juda stam, för att regera utifrån Davids tron som Kungarnas Kung och Herrarnas Herre. (se mitt häfte - Kyrkans upprättelse)

Josie och jag ber att du ska få fina möjligheter att dela sanningen om Yeshuas offerdöd och hans uppståndelseliv, när du tillbringar tid med din familj och vänner i helgen. Och att de människor som ligger dig närmast kommer att få lära känna honom som sin Herre och personliga Frälsare.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

porter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Purim 2021 - För En Tid som Denna – Ingenting har Förändrats  Ester 4:14 "För om du tiger denna gång, ska Judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

På torsdagskvällen firade det Judiska folket i Israel och runt om i världen återigen Högtidsfesten Purim, för att minnas historien om hur Ester räddade sitt folk från att utplånas genom den demoniskt inspirerade Haman. Haman var bara en i raden av många män som gjorde sitt yttersta för att förgöra det Judiska folket, då satan försökte förhindra att Bibelprofetior skulle uppfyllas. Ända sedan Israel blev en Nation för nästan 4000 år sedan, har satan försökt utplåna Nationen. Historiskt kan det sammanfattas med att en tronföljd av demoniskt inspirerade onda män har brukats av satan för att försöka utplåna Israel; I listan finns Egyptens Farao, Haman i Persien, Antiochus Epifanes, Herodes, Titus och Hitler. Prisad vare YAH så misslyckades de alla och Purim firas fortfarande av Judarna. Och alltsedan 1948 har vi vårt eget land att fira Purim i.

Det finns inget nytt under solen och ingenting förändras egentligen i det andliga riket, eller i det naturliga riket. Israel attackeras fortfarande av dem som tjänar satans syften i dag. Jag ska försöka att inte vara onödigt pessimistisk, men vid årets Purim ser det fortfarande ut som om en stor upptrappning av situationen skulle vara på gång här. Iran (forntida Persien) fortsätter att hota att förgöra Israel och de har lidit många och pinsamma förluster av sina militära installationer, som de försökte etablera i Syrien. Många Iranska militärer har skadats och dödats, likaså Israeler. Den radikala Islamiska regimen verkar vara besatt av att slå tillbaka mot Israel. Den Israeliska / "Palestinska" fredsprocessen är så gott som död och vi måste be att den förblir så. PA:s ledning varnar för att utsikterna för ett fredsavtal är nästan lika med noll, efter att USA och andra Nationer flyttat sina ambassader till Jerusalem. Och det "Palestinska" folket har förlorat allt hopp om att ha en stat med Jerusalem som huvudstad, vilket har resulterat i våld och terror som enda alternativet.

Antisemitismen ökar än en gång i större delen av världen, även i Nationer som USA och England, där till och med politiker öppet framlägger sina åsikter. Det borde inte förvåna eller chockera oss eftersom Bibeln säger att för närvarande är satan guden i denna tidsålder (2 Kor 4:4) och hela världen ligger under hans inflytande (1 Joh 5:19). Satan hatar Israel och det Judiska folket, eftersom han känner till profetiorna. Och samma hat följer med dem som medvetet eller omedvetet är under hans inflytande. Det Judiska folket vet att världen, när den är som bäst, inte gillar oss. Och i värsta fall hatar den och föraktar oss.

Anledningen till det intensiva hatet mot Judarna är inte på grund av vilka vi är, utan på grund av Vem vår existens som folk, vittnar om. Det rapporteras att den sista Ryska Tsaren bad en av sina rådgivare att bevisa GUDS existens. Mannen svarade med ett ord - JUDARNA! Det Judiska folket och Nationen Israel är ett banér för den här världen (Jesaja 11:12), som den Bibliske GUDEN säger och de hatar oss för det. Under de senaste decennierna har djävulen varit mycket framgångsrik vad det gäller att vända nästan alla de tidigare kristna Nationerna, tillbaka till att återigen vara hedniska Nationer. Nu hatar större delen av världen också pånyttfödda Kristna, eftersom de vittnar om samma Gud - Israels Gud. Snart kommer större delen av världen, under inflytande av den onde, att ventilera sin demoniskt inspirerade vrede på ett sätt som aldrig tidigare skådats mot Israel, mot det Judiska folket och mot Messias kropp. Covid-19-pandemin har påskyndat dessa sluttidshändelser.

Men det här är inte en tid att vara rädd. Detta är en tid att arbeta med HERREN när han för fram denna nuvarande onda tidsålder till sitt klimax. Josie och jag tror att vi alla, precis som Ester, har kommit till riket "för en tid som denna". De som regelbundet får våra uppdateringar har hört mig säga det tidigare. Men jag tror verkligen att det är sant och jag kommer fortsätta att säga det. Jag känner en maning att ständigt påminna och inspirera GUDS folk att koppla ihop med Faderns intressen, d.v.s. återupprättande och beskyddet av Israel och det Judiska folket, när nu Fadern förbereder sig för att övernaturligt uppenbara sin Son Yeshua Messias för Israel (Sakarja 12:10), som förberedelse för upprättandet av Hans rike på jorden i Jerusalem.

Jag vill upprepa min utmaning till varje kristen vid denna tid av Purim, att vara en Ester, att uppfylla det syfte och den kallelse som du har kommit till riket för, i denna strategiska tid. Världen drar sig närmare Israel och även den sanna Kyrkan. Nu är det definitivt dags att vara såsom Ester, att låta Herrarnas Herre som bor inom dig, resa sig upp och ge dig frimodighet att träda inför "Kungarna" och vädja för Israels räkning. Det måste resas många profetiska röster som låter sig tala för GUDS och för Israels räkning. Det är faktiskt mycket lättare för oss idag, än vad det var för Ester. Hon var tvungen att träda inför en riktig Kung, med risk för sitt liv. Vi känner alla till de berömda orden hon sa "Därefter skall jag gå inför Kungen…Ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad” (Ester 4:16)

Nu är inte rätt tid att tiga! Gud förbjude att vi skulle vara bland dem som det profetiskt sades: "För om du tiger denna gång, ska Judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras"(Esther 4:14). Vänligen öka gärna din bön och förbön för det Judiska folkets Aliyah och för deras Frälsning, och låt oss också frimodigt tala närhelst det finns en möjlighet att dela med av vad vi vet och tror. Om Josie och jag på något sätt kan hjälpa dig med information eller resurser, tveka inte att maila oss.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & J

Vecka 6  2921

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

Davids kommentar: Är Mänskligheten på Väg att Överlista sig Själv?

Observera: Den här kommentaren är inspirerad av denna video och det är min tanke att uppmuntra för Evangelisation ......

Som jag skrev i en tidigare kommentar, var år 2020 ett år av förändring som ingen av oss någonsin har sett, under vår livstid. Och år 2021 kommer med stor sannolikhet innehålla ännu snabbare förändringar. På 1700-talet förändrades hela världen ständigt och i accelererande takt med den industriella revolutionen som initierades av uppfinningen av ångdrivna motorer. Ångdrivna maskiner kunde göra många människors arbete, vilket resulterade i många mekaniska och tekniska framsteg och med stora förändringar i människors vardag. Nackdelen var att denna nya ångkraft skapade föroreningar, den tog arbetstillfällen för mängder av människor och berövade dem deras enda inkomstkälla.

Därefter kom revolutionen inom el- och kommunikation med ytterligare avancerade maskiner och en teknik som gjorde flygresor möjliga, vilket ledde till många dramatiska förändringar i människornas livsstil och ännu mer av föroreningar. Detta var den 2:a industriella revolutionen som slutligen ledde till den 3:e revolutionen, när datorer och senare Internet och mobiltelefoner kom in på världsscenen. Då skedde ytterligare dramatiska förändringar i vår livsstil i en nära bländande takt och återigen så ökade föroreningarna.

Nu verkar det som om vi går in i vad vissa kallar "Den 4:e industriella revolutionen". Jag har inte tid eller expertis för att kunna berätta vad det handlar om, men detta väl presenterade dokumentär video kommer att chockera och skaka om dig, som det gjorde med mig. Jag håller med de flesta av vad videon hävdar - att Covid-19 pandemi, kaoset i den Amerikanska politiska scenen, frisläppandet av 5G-kommunikationen och den snabba utvecklingen av Artificiell Intelligens ( AI ) inte är separata delar utan i själva verket är de alla kopplade till Den 4:e industriella revolutionen eller The Great Reset eller den Nya Världsordningen som några tjänster (inklusive mig) med fokus på Ändetiderna har skrivit och talat om under en tid.

Jag behöver inte säga mycket mer eftersom allt finns i videon och jag uppmuntrar dig verkligen att titta på hela filmen till slutet, även om du är skeptisk till dessa saker. Detta är inte en konspirationsteori, det är konspirationsfakta. Det finns en plan redan i rörelse av människor som ser sig själva som en Elit eller anser sig bättre rustade än resten av oss, att forma denna värld vi lever i. Och naturligtvis är de tjänare av mörkrets rike, även om de flesta inte erkänner det och de vill forma en obiblisk, mycket ond framtid om de får sin väg. Bara för att ge dig en liten vink om innehållet i videon; Elon Musk, som är VD för Tesla elbilar och har ”många bollar i luften”, är en av världens rikaste, mest inflytelserika människor på planeten idag. Han är brilliant när det gäller digital teknik och ett av hans projekt är att ansluta människor till Internet genom att implantera ett chip i hjärnan. Om det låter som science fiction för dig läs detta, och titta på videon.

Jag tror att idén om att koppla Guds yttersta skapelse, mänskligheten, till Internet eller till maskiner är droppen. Det är människan som vill vara GUD, och att ta hans plats som de planerade att göra vid Babels torn, och vi vet alla vad som hände med Babels Torn. Som vi ser i videon, har överljudshastigheten av datorteknikens framsteg fört oss till en tidsålder av total digital samhörighet. Och nu kommer Artificiell Intelligens leda oss till den 4:e industriella revolutionen eller ’The Great Reset’ (Den stora återställningen) / NWO.

För att avsluta på ett positivt sätt; om videon bara skulle vara 50% sann, så är det fortfarande mycket illa. Men.....vi får se det som ett bevis på att Yeshuas återkomst är mycket nära. YHVH stoppade deras arbete med att bygga det ursprungliga Babels Torn, innan de nådde sina mål med att försöka ersätta Skaparen. Och jag är säker på att detta andra Babels Torn, som inte är gjort av tegelstenar, utan kiselchips, kommer att möta samma öde som det försöker uppnå samma mål. Mänskligheten är på väg att utplåna sig själv! Vi tävlar mot slutet av tidsåldern eller rättare sagt slutet av denna tidsålder och mot det kommande Kungariket i racerfart. Maranatha Yeshua !!!

Jag vill upprepa att syftet med denna kommentar är att skapa en brådska för ökad evangelisation till familj, vänner, grannar, arbetskollegor och de människor som vi möter varje dag. Här är länken igen Den fjärde industriella revolutionen Du kanske också är intresserad av den filmen här från Daystar TV -Rising Darkness

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Dags att ta Ställning för Sanning & Andlig Integritet Johannes 4:23 ”Men den tid skall komma, ja den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning, ty sådan tillbedjare vill Fadern ha” (1917)

Jag har väntat med att skriva denna kommentar tills efter sista minuten ifall HERREN gjorde en sista minuten vändning i situationen - men det skedde inte. Joe Biden har svurits in som USA:s 46:e president, vilket gör att man ställer sig frågan över många kristna ledare och "profeter" som försäkrade oss om att Donald Trump? Jag tänker inte nämna några namn här, men vi såg en mycket framstående Amerikansk predikant säga att han otvetydigt kunde säga att Donald Trump kommer att bli omvald i November. Några "profeter" insisterar fortfarande på att de hör rätt och att det fortfarande inte är över. Vems röst är de hör?

Hittills har bara pastor Jeremiah Johnson offentligt erkänt att han hört fel och ångrat sig. Som svar blev han fruktansvärt attackerad på sociala medier, fick många kränkande e-postmeddelanden och till och med dödshot - från människor som påstår sig vara kristna. Hemskt och skamligt är inte tillräckligt starka ord för att beskriva dessa attacker mot en broder, som hade ödmjukheten att erkänna att han hade fel. Det är en tydlig spegelbild på hur icke helgade många människorna är, som hävdar att de är medlemmar i Yeshua Kropp. Kan det vara så att HERREN blottlägger dessa ting och kallar kyrkan att omvända sig för att återgå till sanning och andlig redbarhet?

När jag reflekterade över det slutliga resultatet av valet och att Joe Biden nu är USA:s president, såg jag ett annat scenario, än de människor som ville se Trump fortsätta som president. Jag gillar inte Donald Trump som person, men vi är inte kallade att tycka om våra ledare, utan be för dem. Visst han har varit bra för Israel. Och den nya Administrationen kommer sannolikt inte att upprätthålla samma nivå av solidaritet som DT gjorde. Visst, DT drog USA ur det farliga kärnvapenavtalet med Iran medan Biden redan har antytt att han kommer att återuppta det, vilket i sin tur äventyrar livet för 9 miljoner Israeler. Visst, DT gjorde sitt bästa för att störta ”Roe v Wade” (abortlag) beslut och rädda livet på otaliga ofödda barn, som den nya duon istället kommer att avancera och finansiera. Visst, DT fick råd av många evangeliska ledare och han stödde kyrkan. Visst, DT var framgångsrik i att göra Amerika mer blomstrande på många sätt, än hur det var när han tog över som President för 4 år sedan. Visst, de kommande fyra åren i Amerika och även i Israel, kunde sannolikt ha blivit bättre under Donald Trump.

Om ni fortfarande undrar varför 'profeternas' ord och den massiva mängden bön för DT, verkar ha ignorerats av HERREN, har ni då tänkt på detta; Jag är säker på att de flesta av oss är överens om att under de senaste 10 månaderna, sedan pandemin drabbade Nationerna och det efter det Amerikanska valet, har världen gått snabbare och djupare in i tiden för uppfyllandet av ändetidernas händelser som vi ser i Matteus 24 och Lukas 21. Läs gärna igenom dessa kapitel igen - ser du om situationen har vänt eller har förbättrats? Nej, det har det inte. Bedrövelserna har bara intensifieras. Kan vi då tro på att situationen ska förbättras och att be för 4 år som gör Amerika blomstrande? Kan det vara att be mot GUDS ändetider med dess planering och timing.

I 2 Petrus 3:12 uppmanas vi att påskynda dagen för Herrens återkomst. Att bara be för vad vi personligen vill se ska hända och inte synkroniserat med HERREN, kommer att fördröja återkomsten av Yeshua. Jag måste erkänna att jag har gjort mig skyldig till detta emellanåt. Jag minns i valet som ledde till Obamas första mandatperiod som president, då ryktet började cirkulera om att han inte var född i Amerika och inte kvalificerade sig för att bli President. Jag visste inte något om Obama, jag hade bara en dålig känsla över att han var President. Så jag skickade ett mail till mina Amerikanerna vänner i min adressbok, uppmuntrade dem att kolla upp det och om det var sant, att göra något åt det. Några dagar senare när jag bad jag kände HERREN säga till mig "Hur kan du vara så säker på att Jag inte vill Barack Obama ska vara President." Jag bad genast om Hans förlåtelse.

När det gäller den andra frågan, som större delen av världen har stått inför sedan mars 2020, att många har bett HERREN att stoppa Covid-19 pandemi. Men Han kan mycket väl ha använt situationen till att få världen på knä i djup omvändelse. Åter, att be bort det kan det vara emot vad HERREN vill göra? Jag vill uppmuntra alla att verkligen tänka på vad vi ser och hör på nyheterna eller sociala medier, och att göra vårt bästa för att se det genom linsen av skrifterna. Och tänka på hur vi har bett i fråga om den Amerikanska politiska scenen och Covid-19 pandemin. Låt oss vara säkra på att våra böner verkligen hjälper till att påskynda dagen för HERRENS återkomst och inte motsatsen.

Jag känner att vi ska be ........ ABRAHAMS, Isak & Jakobs, ISRAELS GUD .... förlåt oss om vi har lyssnat på fel röster. Abba, förlåt oss om vi inte med rätta har kunna urskilja sanna profetiska ord ifrån falska. Abba, förlåt oss om vi har bett emot dina planer och dina syften. Abba, förlåt oss om vi har påverkats av falska nyhetsinslag. Abba, tvätta oss och rena oss med Blodet från Yeshua och fyll oss på nytt med din Ruach ha Kodesh. Helige Ande led oss och vägled oss in i all sanning och hjälp oss att leva och tjäna med integritet och rättfärdighet - B Shem Yeshua .... Amen.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

22 januari 2021

17/1 -21

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Om Du inte Märkt det…….men Det Börjar bli Galet där Ute!   
Lukas 21:28 ”Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft upp era huvuden, för er befrielse närmar sig”

När vi ser på de senaste veckornas händelser, förundras vi över hur snabbt situationen har utvecklats och accelererat. Vanligtvis är vår uppmärksamhet riktad mot Israel och Mellanöstern. Men sedan före valet i USA i November förra året, har vi sett utvecklingen av de händelser som ledde till upploppet i US Capitol i onsdags och saker som har hänt sedan dess och vi har ännu inte sett slutet på det.

När president Trump avslutade sitt tal och publiken började röra sig mot Capitol Building, började kaoset bryta ut. Och när världen såg på förändrades USA för alltid, på bara några timmar. Och det inte bara Amerika som har förändrats – utan miljontals liv i andra Nationer har påverkats genom de medieplattformar som de flesta av oss använder varje dag. Google, Facebook och Twitter reagerade mycket snabbt och började ändra sin politik.

Dessa gigantiska medieföretag hävdade att dessa förändringar är ett svar på den oupphörliga mängden falska nyheter och inflammatoriskt innehåll av videor som har översvämmat internet, särskilt i samband med det amerikanska valet. Tyvärr har ett stort antal av dessa kränkande videor cirkuleras av människor som påstår sig vara kristna. Ännu mer chockerande är nyheten om den Amerikanske pastorn Jeremiah Johnson som släppte åtminstone en profetia som uppenbarligen inte visade sig vara HERRENS Ord och efter att offentligt ha ångrat sig för att fått det fel, har han sen blivit brutalt attackerad och hotad på sociala medier och via e-post, av människor som påstår sig vara kristna.

Jag planerar att skriva en mer detaljerad kommentar om detta ämne, efter det visar sig vad som kommer att ske den 20 januari, dagen för inställelse av nästa Amerikanska president. I det naturliga är det uppenbart att Joe Biden kommer att sväras in, men YHVH är inte begränsas av det naturliga och med Israels Gud är allt möjligt.

Den senaste händelsen är att Google, Facebook och Twitter, de sociala mediers maffia, ökar sin kontroll över Internets innehåll. De stänger ner människors konton och censurerar vad som tillåts att läggas ut. Det innebär i princip att vi inte får berätta sanningen längre, men de galna demonbesatta människorna kan säga vad de vill. Jag tänker inte sluta säga sanningen, men jag tror att vi alla måste använda mycket mer diskretion i vad vi säger och hur vi säger det. Nivån på övervakningen har ökat dramatiskt, så var försiktig med vad du lägger ut eller vidarebefordrar till andra.

Till exempel fick jag detta i onsdags .... Vid kl 3.00 denna morgon Amerikansk tid, var varje vald demokrat i USA kongressen ARRESTERAD & är i fängelse inklusive Biden & Pelosi tillsammans med Demokratiska Guvernörer & ägare av sociala medier. Bara början, Undantagstillstånd i USA från kl 15.00 & Gen Flynn blir den nya Amerikanska Vicepresidenten. Inget av detta var sant och det är så galet att alla med bara en hjärnhalva omedelbart borde ha förstått det som falska nyheter. De människor som skickade ut det, borde hanteras av myndigheterna. Och de människor som vidarebefordrade det till andra, borde ångra sin dumhet att ljuga för andra. Ja det är starkt språk men jag har fått nog av människor som slösar bort min tid med sådant skräp.

Jag anser inte att vi bör förvänta oss att saker och ting förbättras. I Matteus 24 och Lukas 21, läser jag att saker och ting inte kommer bli bättre. Med de händelser som vi har bevittnat sedan den 6 januari, inser Josie och jag utan tvekan att vi går längre och längre in i ändetiderna. Jag har delat lite mer i videon som är knuten till denna Carmel Alert och jag uppdaterar min Powerpoint om Illuminati med den senaste informationen kopplat till Great Reset, som är det nya namnet för den Nya Världsordningen. Om du vill ha mer information just nu, så se gärna på en av de mest detaljerande avslöjanden över vad som ligger bakom turbulensen och galenskap som vi nu bevittnar:Video Clik here 

Josie och jag ber att HERREN ska beskydda dig och dina kära från bedrägeri och från personliga angrepp när du fortsätter att söka sanning och Faderns vilja för ditt liv ...... i Messias Namn Yeshua.

 

Vecka 2 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment : :Så här Lågt har Den icke-Troende Världen Sjunkit – Det är Sjukt!  1Moseboken 5:1-2 Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade Han dem; och Han välsignade dem och gav dem namnet Människa, när de blev skapade”.   

USA är mitt uppe i en pandemi som dödar mer än 1000 amerikaner varje dag och mer än 320.000 under de senaste 10 månaderna. Att hantera Covid-19-pandemin borde prioriteras av den Amerikanska regeringen. Men det verkar som om jämställdheten är viktigare för Demokraterna i representanthuset, än att övervinna viruset och rädda livet på de människor de ska representera.

Tidigare i veckan var Demokraterna inriktade på att anta ett lagförslag i representationshuset, som förbjuder användning av traditionella pronomen!? Det innebär att ord som används för att beskriva vem en person är, kommer inte att bli tillåtet! Ord som far, mor, son, dotter, pojke, flicka, henne själv eller honom själv. Istället måste de säga förälder 1, förälder 2, barn 1, barn 2, de själv. Det är inte bara befängt löjligt, utan det är en skymf mot Skaparen, YHVH! Som vi läser i bibelvers ovan, säger Guds Ord mycket tydligt att Han skapade människor med ett specifikt förutbestämt kön - man eller kvinna och ingenting annat. Att förneka och utplåna mänskliga könsskillnader är att direkt motsätta sig GUDS auktoritet, eller att förneka att GUD ens existerar. Detta är konsekvenserna av att våra ledare och samhällen har blivit toleranta. De tolererar och böjer sig för de homosexuella lobbyisternas onda agenda. YHVH kallar dessa lurade människors beteende för en styggelse, så i förlängningen är de människor som utövar eller tolererar samkönade aktiviteter, utan ursäkt inför GUD.

Jo, GUD älskar dem fortfarande. Men Han har tydligt varnat för att om de inte vänder om kommer de att dömas till Eldsjön, i evigheternas evighet. Gay-lobbyn har inte för avsikt att omvända sig, utan de utkämpar ett krig mot den anständiga sektorn i våra samhällen, för att påtvinga sina onda vägar på resten av oss. En sak som satan ofta gör, är att han överspelar sin hand, och detta är definitivt fallet med detta könsneutrala nonsens! Jag är säker på att ni håller med mig om att hela denna fråga är helt onödig, och kostar bara skattebetalarnas pengar och statlig tid. Det är ett kriminellt slöseri! Du och jag kan se det, men dessa liberala vänsterpolitiker är så bedragna att de inte kan se den absoluta dårskapen i vad de gör. De gör faktiskt just det de påstår sig vilja förhindra - de tar bort legitimiteten och respekten för personen GUD skapade denne att vara. Jag hörde även någon avsluta bönen i den Amerikanska Senaten, genom att säga "A-men”(man) & ”A-women” (kvinna) för att vara könsneutral och korrekt. De är uppenbarligen inte medvetna om att Amen inte ens är ett Engelskt ord, utan ett Hebreiskt ord och betyder trogen och har ingenting att göra med män.

Jag tycker denna dumhet visar tydligt på hur långt ifrån GUD, de flesta människor i världen har drivit. Och det är också ett mycket tydligt tecken på att vi går längre och längre in i Ändetiderna. De fasansfulla scenerna av upploppet på US Capitol på onsdag är en bild av världens framtid som det profeterades om i händelserna i Matteus 24 och Lukas 21. Med Joe Biden, Karmala Harris och Demokraterna som ledare för USA, kan vi bara förvänta oss en acceleration och ökning av detta omoraliska och andliga jordskred. Vad som händer nu i Amerika kommer att upprepas i de flesta Västerländska Nationerna. Det framgår av de Heliga skrifterna att ogudaktighet, uppror, fördärv, våld och bedrägeri kommer att accelerera när den 2:a ankomsten för Messias, drar sig närmare. Det kommer att bli en trevlig överraskning om vi ser en förbättring, trots att jag inte ser att det ska ske någon förbättring i händelserna i Matteus 24 eller Lukas 21.

Världen är sjuk och blir alltmer sjuk för varje vecka som går, majoriteten av folket är under inflytande av den onde. (1 John 5:19) Är det konstigt att en nano-storlek, osynlig molekyl av protein har fört större delen av världen till en nästan stillastående. Det är mycket möjligt att GUD använder pandemin för att försöka fånga uppmärksamheten hos de miljarder av Hans barn, som inte längre tror att Han existerar, för att föra dem ner på knä i omvändelse.

Som alltid är mina avsikter när jag skriver dessa kommentarer, inte för att trycka ner dig eller skapa rädsla, utan för att inspirera Dig fortsätta söka GUD, fyllas med Ruach ha Kodesh (Helige Ande), tillbringa mer tid i Ordet och dela Evangeliet med alla så ofta Du kan. Josie och jag ber att du och alla dina nära och kära, ska förbli friska och trygga, och att de som ännu inte är i Kungariket, snart vaknar upp till sanningen och omvänder sig.

Vecka 1  2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment:  2021 är här – Spänn fast säkerhetsbältet och håll i hatten
Matteus 25: 4 - 8 ”Då svarade Jesus och sade till dem: Se till att ingen förvillar er. Ty många skall komma under Mitt namn och säga: Jag är Messias, och skola förvilla många. Och ni skolen höra krigslarm och rykten om krig; se då till att inte förlora besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu inte änden inne. Ja folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra, men allt detta är allenast begynnelsen på födslovåndorna. 

Även om jag försöker att inte bara följa den Gregorianska kalendern, eftersom det inte är rikets kalender, så är det svårt att inte tänka på det faktum att 2020 nu ligger bakom oss och 2021 är på ingång. 2020 var ett år i förändring och jag säker på att alla ni som läser denna kommentar, har livet förändrats förmodligen på olika sätt. För mig är en av de största förändringarna att jag, som i mer än 20 år har rest i tjänst till olika nationer varje månad, nu inte har suttit på ett flygplan eller tåg på 12 månader och 2 veckor. Naturligtvis saknar jag att möta med människor ansikte mot ansikte, men det har varit bra för mitt familjeliv och bra för min fysiska kropp. Här i Israel är vi nu inne på vår 3:e nedstängning, så vi får tacka YAH för Internet och för Zoom, som gör det möjligt att fortfarande kunna hålla kontakten med våra bröder i Nationerna.

När 2020 inleddes, kom ett antal "profetiska" budskap ut, mestadels med positiva utsikter för året, men för de flesta har var 2020 inte alls varit något speciellt bra år. Men som dagens rubrik säger, bättre att spänna fast sig inför 2021 som kan visa sig bli ännu ett svårare år. Jag finner ingen glädje i att vara en "Jeremia" - jag älskar goda nyheter - men sanningen är sanningen och vi måste vara realistiska. I Israel har antalet nya fall av Covid ökat från 700 dagligen för det var för en månad sedan, över till 5000 fall per dag. I USA, Storbritannien och många andra Nationer i Europa, har viruset ökar dramatiskt. Och den nya varianten som sprider sig nu, verkar vara mer smittsam än den ursprungliga. USA och Storbritannien slår för närvarande tidigare rekord. Och antalet kan komma att öka under nästa månad eftersom vi ser att fler och fler människor smittas genom att delta i Jul och Nyårsaftons händelser, och använder tåg och flygplan för att komma dit.

Ja vaccinerna görs nu tillgängliga, men det kan ta månader och till och med år att vaccinera de flesta av befolkningen, vilket är målet för WHO, CDC och Nationella regeringar. Det vaccin som människor får nu, skyddar inte helt förrän 10 dagar efter den 2:a injektionen. Så effekten av vaccinerna kommer inte att ses än på några veckor. Endast tiden får utvisa om vaccinerna är effektiva och säkra. Många människor kommer att motstå att injiceras med ett vaccin som inte har någon långsiktig historia. Vägran att vaccineras kommer att ses som anti-social i början, men kan bli ett brott om detta eller andra allvarligare virus kommer längre fram, vilket är mer än troligt.Titta på denna 20 minuters dokumentär på CNN.

Jag vill upprepa att dessa vacciner inte är Vilddjurets märke från Uppenbarelseboken 13. Men Josie och jag tror att Covid-19 / vaccin- situationen används för att allmänhetens hjärntvätt för att förbereda befolkningen att bli mer följsam en statlig kontroll för liknande situationer i framtiden. Och i slutändan förbereda de flesta människor som inte tar Uppenbarelseboken på allvar, att en dag acceptera Märket utan motstånd. De som gör det kommer att döma sig själva till helvetet för evigheten! Så de saker som äger rum när vi går in i 2021 bör tas på största allvar.

En av de största effekterna av Covid-19 / vaccin frågan, är den klyfta som skapas i familjer, mellan vänner och även i grupper av Bibel troende. Med tiden kommer klyftorna att öka allt mer. Ena sidan anser att pandemin är uppåt vägarna och att masker och sociala avståndstagande inte gör någon skillnad, utan bara är Läkemedelsföretagen och regeringarnas försök att kontrollera oss. Den andra sidan anser att all statistik som medierna rapporterar är sanning och många lever i total rädsla. Den ena sidan anser att vaccinerna är ett allvarligt hot mot vår hälsa och inte bör accepteras. Den andra sidan anser att vaccinerna är helt säkra och utgör inget långsiktigt hot mot deras hälsa. Internet är fullt av "experter" på båda sidor av dessa frågor som förklarar att det är de som har sanningen. Hela situationen är laddat för misstro, bedrägeri och splittring som skapar mer förvirring och rädsla. 

Om man inte är utbildad i Human biologi och genetik är det nästan omöjligt att veta vem som talar sanning, men det är möjligt att lära sig. Jag tillbringade förra helgen studera grundläggande genetik och humanbiologi på Internet. Det finns många kurser och videor tillgängliga. Jag lärde mig snabbt av en opartisk vetenskaplig källa att vissa människors påstående att dessa nya vacciner kan förändra vårt DNA och göra oss till "trans-mänskliga" är dumheter och lögner. Det finns ingen mekanism för mRNA att komma in i DNA så dessa påståenden är falskt. Jag vill uppmuntra dig att göra samma sak när det gäller de frågor som berör dig och din familj. INTE tro någon, inklusive mig ....... men använda Internetresurserna som är fritt tillgängliga och ta reda på det själv. Var bara säker på att källan till information inte har en dagordning, på ett eller annat sätt. Och var noga med att kolla information, innan du vidarebefordrar den till andra. Om vi skickar ut falska uppgifter nu, kommer folk inte att ta till sig när vi skickar ut legitima varningar i framtiden.

Den andra frågan som kan påverka många av oss under de närmaste veckorna är det slutliga resultatet av det Amerikanska valet. Det verkar som om det finns en möjlighet att det nuvarande resultatet av valet kan vändas den 6 januari genom någon form av valförfarande, som redan finns i det Amerikanska systemet. Titta på detta för mer information. Om detta är korrekt och Donald Trump säkrar presidentposten i ytterligare 4 år, kommer hela helvetet att bryta ut över HELA USA. Och det våld som bryter ut i Amerika kan snabbt sprida sig till andra Nationer.

Så .... var redo för en tuff resa 2021. Spänn på dig det enda säkra bältet ...... i Israels GUD - in i Hans Ord och in i Hans Helige Ande. 

Josie och jag vill än en gång tacka alla er som så troget har stått med oss i bön under 2020, och vi tackar er på förhand för att ni bett för oss inför det kommande året. Och tack till alla som har fortsatt att stödja oss ekonomiskt, trots de utmaningar som pandemin presenterade under de senaste 10 månaderna - Vi är ödmjuka och förvånade över hur HERREN har fyllt alla våra behov 2020, och det har ökat vår trosnivå att Han kommer att göra detsamma under 2021. 

Gåvoavslut för året: Om du inte var en ekonomisk gåvogivare under 2020, kanske vi kan be dig om att så in en ekonomisk välsignelse i tjänsten och i arbetet som HERREN har kallat Josie och mig till....... Klicka här för att donera

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 49  2020

e December 2020

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Förbereder De Vägen för Vilddjurets Märke?
Uppenbarelseboken 13:16-18 ”Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, Vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.”

* Arutz 7 Nyheter 27 november "Regeringen kommer inte att tvinga dig att ta vaccin, det kommer Amazon att göra, det kommer flygbolagen att göra, bankerna kommer att göra det. Du kommer inte att kunna köpa, sälja, eller handla utan vaccinet."
* UK Daily Mail Newspaper - 1 december Front Page Headline: "Inte vaccinerad - Du är spärrad"


Denna kommentar kommer att bli längre än vanligt, eftersom det jag vill dela är av yttersta vikt. Flera gånger i år har jag nämnt den Nya Världsordningens / Illuminatis plan för att inrätta en Global Regering och en falsk Global Religion. Jag har studerat dessa 2 organisationer sedan jag blev Messiansk troende, för 32 år sedan 1987. Jag hjälpte den Nya Zeeländska ändetids-evangelisten Barry Smith, att producera sin första uppsättning videor med undervisning 1988. När jag senare invandrade till Israel 1992, lämnade jag ändetids-fokuset bakom mig, för att istället fokusera på att undervisa om Israel och Kyrkan. Men för ca 5 år sedan kände jag HERREN påminde om ändetiden igen och jag insåg snabbt att Israel och ändetiden är oskiljaktiga, eftersom alla ändetidens händelser kretsar kring Yeshua Messias återkomst till Jerusalem för att regera över Kungariket ifrån ett återuppbyggt Tempel på Tempelberget.

En stor del av HERRENS process när han förde mig till tro, var att låta mig höra om 666 och Vilddjurets märke, som vi läste om i Uppenbarelseboken 13. Efter bara några veckor träffade jag Barry Smith och blev djupt påverkad av den information och bevis som han presenterade angående Illuminati och den Nya Världsordningens planer för att åstadkomma En Världsregering och En enda Världsreligion. (du kan begära min power-point presentation med mer info angående dessa grupper). Åren efter Barry gick bort 2002, har mörkrets rikes ändetidsplaner ständigt accelererat. Och jag tror att 2020 har upplevt en sådan stor acceleration, till den grad att ovanstående ord nästan citerades direkt ur Uppenbarelseboken 13, vilket publicerades av den ortodoxa Judiska nyhetsmedia sidan, Arutz 7, i fredags.

När Josie upplyste mig om artikeln i Arutz 7, hade jag tyvärr redan skickat ut den veckans Carmel Alert med min kommentar angående Covid pandemin och kaoset kring det Amerikanska valet, (se punkt 1 i denna vecka nyheter) Jag blev chockad, trots att jag har väntat i 30 år på att detta skulle hända. Jag brukade tänka att kanske händelserna i Uppenbarelseboken 13 inte kan påverka Israel? Men denna nyhetsrapport har fått mig att tänka om. Nu tror jag att det kan kanske till och med hända först i Israel?

Titta igen på orden i Uppenbarelseboken 13:16-18 och sedan på nyhetsrapporten. Bibeltexten säger att utan Vilddjurets Märke kommer ingen att kunna köpa eller sälja. Israel hälsomyndighet föreslår att om en person inte tar vaccinet, kommer de inte att kunna resa, använda banken, köpa eller sälja. De säger att vaccinet inte kommer att vara obligatoriskt, men samtidigt säger de också att om inte en person vaccineras kommer de inte att kunna fungera i samhället. Israel är det första landet som offentligt tillkännager detta. Men jag tror att de flesta andra Nationerna kommer att följa Israels exempel.

Jag tror att detta tillkännagivande av den Israeliska hälsomyndigheten ger mycket starka bevis som backar upp uttalanden från de många läkare, virologer, Kristna ministerier och politiska kommentatorer, att det pågår en konspiration av WHO, CDC, Bill Gates, ID 2020 och andra. Det kan visa sig vara sant att Covid-19-viruset skapades eller ändrades, och sedan släpptes ut i Nationerna, för att i människor i slutändan ska acceptera ett vaccin, som antingen kan orsaka allvarliga sidoeffekter eller t o m innehålla en form av övervakningskod. Det kan vara sant att de människor som arbetar mot en Ny Världsordning eller att de ledare med en Global agenda ligger bakom detta scenario.

Den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair är en viktig aktör på den Globala dagordningen. För några månader sedan förklarade en annan tidigare brittisk PM, Gordon Brown, att världen behövde en Global regering för att övervinna Covid-viruset. Obama och flera av demokraterna är också starka anhängare av Globalism, medan president Trump är precis tvärtom - vilket kan förklara desperationen att producera en brottslig manipulation av röstningssystemet, för att säkerställa att Donald Trump inte vinner en andra mandatperiod i Vita huset. Vad jag här antyder, om det är sant, är att det är en symbol för det onda och det kan mycket väl ha infiltrerat det politiska etablissemanget i USA och många andra Nationer.

Den Nya Världsordningen / Iluminati människor är mycket smart och mycket bedrägliga. Nu har de en ny term för den Nya Världsordningen som de upprepar som ett mantra och hjärntvättar och förbereder människor - The Great Reset (Den stora Återställningen). Denna nya term främjas av Världsekonomiskt Forum, Klaus Shwabb, Kanadas Premiärminister Trudeau, prins Charles och många andra. De har redan gjort omslaget till Time Magazine. Här är 2 länkar till relevanta webbplatser ... . www.weforum.org - https://id2020.org/. Du kommer att se att några av deras offentligt uttalade mål är:
* omstrukturering av Nationella regeringar
* att sköta miljövården - en prioritet (i sig inte en dålig sak - men det är en fälla)
* USA kommer inte längre att vara den ledande Nationen i den fria världen
* större Högteknologisk digital övervakning för att säkerställa efterlevnad av sina regler och förordningar
* att ingen kommer att äga något eller skyldig någon något 2030

Den nuvarande Covid-19 pandemi används som en motivering för Den stora Återställningen. Men deras plan har ingenting att göra med hälsa, utan den innehåller en långsiktig plan för att övervaka och kontrollera världen genom Högteknologisk digital övervakning. Det är ett massivt finansierat, Internationellt samordnat projekt för att göra världen helt beroende av digital teknik. Det leds av de ledande Internationella företag och extremt rika elitister som Bill Gates, George Soros, Facebook, Twitter, Amazon etc. Det är ett maktgrepp av en aldrig tidigare skådad omfattning och innebär en omstrukturering av sociala klasser för att förstöra demokratin, radera Nationella gränser och möjliggöra styrning av samhällen av ledare som folket inte röstade på. Som jag skrev ovan, det som tidigare kallades "Ny Världsordning" kallas nu istället "Den stora Återställningen" och det styr dig genom ett elektroniskt ID kopplat till ditt bankkonto och patientjournal, men ger dig även en Social kredit-ID som kan användas i varje aspekt av ditt liv. Detta är inte en konspirationsteori, utan det är verkligt - och det händer just nu!

Allt detta låter för mig som absolut totalitarism och kommunism och kom ihåg att kommunismen också tar bort GUD från samhället. Som jag skrev i min kommentar för 2 veckor sedan, hur röstningsvanor förändrats genom åren allt sedan 1967. Och hur yngre generationer har hjärntvättats och indoktrinerats av musiken, såpoperor på TV, filmer och media. De har tyvärr fått en mycket skev världsbild, utan någon kunskap av Skaparen och Hans existens och auktoritet - YHVH. De är antingen förespråkare, eller så har de betingats att tro att Den stora Återställningen kommer att vara en god sak, och miljontals människor kommer att manipuleras till att tjäna satans planer och syften, helt omedvetna om detta faktum.

Jag tror att de 2 stora nyheter och frågor som jag skrev om förra veckan, är viktiga delar iden Stora Återställningen. Covid-19-pandemin används för att manipulera folket till att vaccineras, genom att vi hindras från att fungera i samhället. Vaccinerna kan möjligtvis eller inte, innehålla en identifieringsmetod. Och mitt i kaoset i det Amerikanska valet, försöker Återställningens / Nya Världsordningens elit att dra i alla trådar för att bli av med Donald Trump, eftersom han en av de få människor i världsledarskapet som de inte kan kontrollera! Han är ett hot och ett hot mot deras planer. De har infiltrerat och kontrollerar de Juridiska och Politiska systemen och kommer att inte stoppa för något, för att få igenom sin väg. Men jag har nyheter för dem - Vår GUD är större, vår GUD är högre och vår GUD är över alla varandra. YHVH vinner!!!

I ljuset av vad jag har delat, är frågan vad vi, Messias kropp, ska göra? Vaka och be och tala! Vi måste vaka över att Guds Ord kommer ske - Vi måste be som den Helige Ande leder oss - Vi måste tala (berätta) vad vi tror händer och varna vår familj, våra vänner, våra grannar och alla vi kommer i kontakt med. Berätta att de händelser som utspelar sig i vår värld i dag, är ett tecken på att vi är i de sista dagarna före Herrens återkomst. Och uppmana dem att få det rätt ställt med GUD genom att acceptera blodsoffret av Hans Son, Yeshua, och be dem inbjuda Honom att vara deras Herre och Frälsare!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 48 2020  

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment:  Att Försöka Få ett Grepp om Allt och Ha en Balanserad Syn....
Joh 14:26 ”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er”.(1917)


I början av 2020 fanns det ett antal profetiska ord om vad året skulle innehålla. Några av de profetiska ord som nämns är en 20/20 vision. Nu när vi nästan är i slutet av 2020, så tvivlar jag på att någon av dessa profeter verkligen såg vad som väntade. Faktum är att 2020 har visat sig vara ett år som ingen kunde förutspå - och ändå är det inte riktigt över än. De två största frågorna som ännu inte gett svar än .......
1) Är Donald Trump god eller ond, var valresultatet ärlig och vem ska bli nästa president i USA?
2) Vad är sanningen bakom Covid-19 pandemin? Är Bill Gates och WHO / CDC att lita på och kommer de olika vacciner som nu förbereds för distribution, visa sig vara säker och effektiv?

Alla ovanstående frågor tänder en passionerad dialog mellan dem som tror att Donald Trump är den kandidat som står för rättfärdighet och är det bästa valet att leda Amerika under de kommande 4 åren och av de som hatar tanken på ytterligare 4 år med Trump i Vita huset. Och samma passionerade dialog har pågått i mer än 6 månader över Covid-19 viruset. På ena sidan av de två dialogerna, finns de som inte ser något illavarslande som pågår bakom kulisserna och som följer den tankeriktning som de flesta av de traditionella medierna presenterar. På andra sidan finns de människor som ser en mörk konspiration bakom dessa frågor och ständigt delar videor som främjar deras perspektiv, på sociala medier och plattformar.

Som jag har sagt från och med att Covid började sprida sig i Israel och Nationerna i Mars i år, så har jag försökt att rapportera fakta som jag tror är sant, utan att påtvinga mina läsare min personliga åsikt. Jag har studerat och trott i mer än 30 år nu att Illuminati verkligen existerar, och att ett antal individer och organisationer konspirerar och samarbetar för att skapa en Ny Världsordning som kontrolleras av en Global regering. Tidigare i år lade jag all information som jag har, i en Powerpoint presentation. Om du inte har sett denna, så maila mig eller skicka via WhatsApp, så skickar jag dig en kopia.

Det mesta av den information jag har insamlat kunde ses som irrelevant, om de följande verserna inte fanns i Bibeln. Uppenbarelseboken 13:16 - 18 ”Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom dem som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut att betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextio sex”.(1917) Dessa verser gör det mycket klart för mig att någon gång i framtiden kommer ett digitalt, kontantlöst system kommer att införas av Anti-Christ systemet och kommer att verkställas i större delen av världen. Tekniken för att kunna göra det och för att övervaka och kontrollera de flesta människor i världen finns nu, och används redan i ett antal länder.

Så hur ser jag personligen den nuvarande situationen och framtiden? Jag tror att Covid-pandemin och det Amerikanska valkaoset är kopplade till ändetiden. Det förefaller mig som att sedan början av 2020, har världen snabbt rört sig längre in i de tider som vi läser om i Matteus 24 och Lukas 21. Hela helvetet bryter lös och Mörkrets rike arbetar övertid för att implementera den onda plan för att lura hela världen, inklusive många i kyrkan. Satan menar allvar och han kommer aldrig att ge upp, inte förrän han blir fastkedjad i avgrunden. Mot bakgrund av detta, så är jag inte säker på ens Donald Trump kan stå upp mot mörkrets krafter som har invaderat den Amerikanska politiska arenan. Just nu ser det nästan omöjligt ut att sanningen och rättfärdigheten ska kunna överstyra de påstådda lögnerna och korruptionen i det senaste valet. Men jag tror också att GUD kan och fortfarande har möjlighet att göra just detta. De flesta av de engagerade bibeltroende vi är kopplade till, ber för att Donald Trump ska tjäna en 2:a mandatperiod. Men om inte GUD gör något spektakulärt, så ser inte Trumps chanser ut att lyckas.

Oavsett resultatet av det Amerikanska valet, står Amerika inför en mycket turbulent tid under de kommande månaderna. Situationen kompliceras ytterligare av den ökande Covid-pandemin. I många stater i USA och i många andra Nationer, sprider sig fortfarande viruset och ökar i antal varje dag. Chanserna för att livet ska återvända igen till en liknande grad av det normala i tiderna före Covid, anses som mycket små. Jag misstänker att båda dessa frågor är kopplade till denna sammandrabbning av Kungarikena. Vi lever alla mitt i denna andliga konflikt som har rasat mellan YHVH & Satan allt sedan tiden för Uppenbarelseboken 12:7, och jag tror att vi är mycket nära klimax.

Sammanfattnings, Illuminati / New World Orders personer kan ligga bakom förvirringen och kaoset bakom valfusket och de gör allt i sin makt för att bli av med Donald Trump. Och samma människor kan ligga bakom Covid pandemin, vilka planerar att göra det obligatoriskt för alla att acceptera ett vaccin som kan orsaka långsiktig påverkan, eller t o m innehålla någon form av högteknologisk övervakningsteknik? Eller så är båda dessa scenarier inget annat än ogrundade konspirationsteorier. Bara tiden kan avslöja sanningen.

Så vilket tillvägagångssätt bör vi ha? Svaret på den frågan är enkel ...... Be den Helige Ande om urskillning och visdom och vi behöver be för det bästa resultatet, men vara beredda på det värsta. Det är absolut nödvändigt att oavsett vad det slutliga resultatet är, måste vi alltid komma ihåg och acceptera att YHVH inte har förlorat kontrollen och aldrig kommer göra det heller.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 42  2020

för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Hur Mönstret hos Valröstare Förändrats
2 Timoteusbrevet 3:1-4 ”Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älskare sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning mer än GUD och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft”. 

Det har nu passerat 60 år sedan världen förändrades, under 1960-talet. En av de grekiska filosoferna uttryckte det klokt - När musiken förändras, förändras samhället i takt med det och det är precis vad som har hänt sedan 1960-talet. Det populära Amerikanska Rock 'N Roll musiker med Chuck Berry, Little Richard och Elvis Presley, togs över av unga Brittiska popgrupper som Beatles, Rolling Stones och många andra grupper. Influerad av den Amerikanska folket / rocksångaren Bob Dylan, började de ledande Brittiska grupperna att använda droger för att använda sin musik. Och några gjorde som Beatles, åkte till Indien för att sitta vid Hinduiska Maharishis fötter. Som Bob Dylan sjöng, The Times They Are Changing och faktiskt var det så. Hippierörelsen, som började runt 1967 och Woodstock musikfestivalen 1969, förändrades för alltid den yngre generationen i Amerika, i Europa och stora delar av världen. Jag tror att denna tid av stora förändringar var kopplad till den mirakulösa israeliska segern i sexdagskriget i juni 1967, och förändringarna har accelererat och förvärrats under årtiondena sedan 1960-talet.

Många av de politiska ledarna idag är en produkt av 1960-, 1970- och 1980-talet. De tänker och bättre sig mycket mer annorlunda än de tidigare generationerna. Oavsett om de deltog i drogmissbruk eller inte eller sexuell omoral, har de flesta av dem inte samma moraliska kod som tidigare generationer. Efter att ha utbildats i ett system som lär ut Darwins evolutionsteori som om det skulle vara fakta, så har inte många av dem någon tro på Gud eller håller sig till Guds normer och lever på ett rättfärdigt sätt, när de gör affärer och när de leder sina Nationer och sina medborgare.

Det får mig att tänka på den allmänna vardagsmänniskan i dag, som röstar för att dessa ogudaktiga och omoraliska människor ska vara ledare för sina Nationer. När den äldre generationens väljare går bort, eller helt enkelt slutar att lägga sin röst, intar de yngre generationerna sin plats, välja sina ledare och påverkar inriktningen på Nationen. De flesta av dessa yngre människor har blivit bedragna genom den musik de har lyssnat på och av filmen och TV-program som de har påverkat av och de har ingen aning om den bibliska moralen. Jag själva verket är de en uppföljning av Bibelns vers ur Jesaja 5:20 som säger att de kallar gott för ont och ont för gott. Eftersom de är under inflytande av den onde, så är de helt blinda för Biblisk sanning och politisk verklighet. Därför bör det inte komma som någon chock eller överraskning att de röstar på de politiska ledare som har samma förvrängda moraliska kod och världsbild, som de har.

Nu kan vi förstå, om valresultatet 2020 i USA visar sig vara något sånär ärligt genomfört, varför liberala politikern Joe Biden, Karmala Harris och det Demokratiska partiet fick den mängd väljarstöd som de fick. Den bedragna allmänheten röstade för dessa bedrägliga ledare att ta över ledarskapet över landet, kräver bara kan resultera i ytterligare bedrägeri och välja nedgången i USA. Allt sedan Nationen flyttar längre och längre bort från GUD, så försörjer Amerika närmare och närmare dagar för dom. Eftersom världen fortfarande påverkas av vad som har förändrats i Amerika, med samma mönster av förändring, kommer samma dom falla på Nationerna.

Finnar det något vi i Messias kropp kan göra för att påverka situationer och vända tillbaka strömmen av ondska som svämningar över, i världen vi lever i? Jag är säker på att ni tänker samma sak som jag håller på att skriva. VARA!!! Ja, vi tror på att bönens makt flyttar Guds hand och att bönens makt kan förändra förloppet i en Nation. Nu är det dags för Guds armé, vi bröder och systrar, att resa oss upp och låta våra röster höras i Himlarna. Var och en av våra böner förenas tillsammans med alla de andra och kommer att göra en skicklighet i våra Nationer och Internationellt. Och kom ihåg det mäktigaste sättet att vara, är att vara Guds Ord tillbaka till Honom. Och kom ihåg Första Mosebok 12: 3, vara för Israel först.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 45 2020

s senaste videouppdateringar

 


David's Kommentar: Hur Kommer de Sista 2 Månaderna av 2020 Se Ut?

Det Amerikanska valet är över, så vad kan hända i vår värld innan 2020 avslutas? Valet är egentligen inte över, utan det är förvirring och kaos till följd av att ingen tydlig vinnare ännu finns. Det kan dra ut på tiden i flera veckor, tills Högsta domstolen fattar ett beslut om vem som har mandat att bli president. När jag skriver den här kommentaren ser det ut som att Trump kampanjen kommer att bestrida resultaten i minst 4 viktiga stater och hävda att rösträkningen har manipulerats. Detta kan ta lite tid, vilket innebär att det inte blir någon bekräftad vinnare förrän Högsta domstolen gör sitt beslut offentligt. Vänsterkanten, anti-Trump-grupper, demonstrerar redan på gatorna och de mer radikala grupperna hotar med våld. Vi såg just en ung kvinnlig demonstrant som intervjuas av en Israelisk rapportör. De antyder att Vita huset kan brännas ner om saker och ting inte blir som de vill. De antyder också möjligheten till inbördeskrig och en politisk kupp. Detta politiska uppror och våld har byggts upp under en tid nu. Och avsaknaden av ett starkt svar från myndigheterna, gör att framtiden ser mycket osäker ut för Förenta staterna och andra Nationer dit samma upproriska anda sannolikt kommer att sprida sig. Låt oss be för en ärlig rösträkning och för Shalom över städerna i USA

I Europa och Storbritannien härjar Covid-19 viruset och stiger till rekordantal. Och Frankrike, Tyskland och Storbritannien är nu inne på sin 2:a nedstängning. Men med den kyliga och fuktiga Europeiska vintern framför oss, kan viruset bli ännu mer utbrett. Det kan resultera i att många fler människor dör och att inte sjukhusens kapacitet kommer klara av att hantera alla med allvarliga symtom. Om viruset fortsätter att öka i större grad, kan regeringarna besluta att förlänga nedstängningen, vilket orsakar fler förlorade jobb och ytterligare ekonomiska svårigheter för många familjer. Om inte ett effektivt vaccin utan biverkningar kommer snart, kommer detta lilla och osynliga virus att fortsätta att vara en fiende till vår hälsa och vår dagliga livsstil. Vi har ännu inte sett någon form av Nationell omvändelse, vilket kanske skulle förhindra att denna Internationella pest fortsätter sin framfart, vilket kan vara eller inte kan vara Guds hand och som vars syfte kan vara att dra sina barn tillbaka till honom. Låt oss be för att omvändelsens Ande ska släppas på Jorden.

Här i Israel är sommaren nästan över och fick en försmak av vintern när en storm passerade över oss på onsdagen, med stark vind och regn. Vi är fortfarande på väg ut ur nedstängning, där små butiker håller öppet och förskola och årskurserna 1 - 4 som är tillbaka i sina klasser. Men de är begränsade till små kluster och masker krävs för både lärarna och barnen. Under de senaste 6 månaderna av Covid har hundratals småföretag tvingats lägga ned och tiotusentals arbetstagare har förlorat sina arbeten och sin inkomst, vilket gör det nästan omöjligt att försörja sina familjer. Förhoppningsvis kommer den 2:a nedstängningen att vara den sista. Men det är beroende av om infektionen håller sig kvar nere där den är nu, eller att den minskar ytterligare. Jag läste att den spanska influensaviruset som härjade i världen för 100 år sedan, hade 4 vågor innan den besegrades. Låt oss be att det inte är samma sak med Covid-19

Premiärminister Minister Netanyahu och Benny Gantz fortsätter att arbeta tillsammans för att behålla den nuvarande koalitionsregeringen. Men det är mycket skakigt i och med att ingen av ledarna litar på den andra. Gantz sade till och med i veckan, att han inte tror på att premiärminister Netanyahu kommer att lämna över premiärministerposten när det är dags att göra det i oktober nästa år. Chanserna för att koalitionen håller ihop är mycket små, och om den faller isär kommer resultatet att bli ännu ett allmänt val som sannolikt kommer att få samma dödläge. Låt oss be att den nuvarande koalitionen kommer att bestå till slutet av terminen

Det har just meddelats att Malawi flyttar sin ambassad till Jerusalem, och det är troligt att ytterligare 2 eller 3 muslimska Nationer kommer att normalisera förbindelserna med Israel före årets slut. Detta kommer att gynna Israel ekonomiskt, åtminstone på kort sikt, och lindra de skador på Israels ekonomi som orsakats av Covid-nedstängningen och den totala nedstängningen av turistnäringen. Förhoppningsvis kommer turisterna att börja återkomma inom kort. Resultatet av det Amerikanska valet kommer att påverka situationen i Mellanöstern. Joe Biden har redan förklarat att han kommer att återinföra Obamas Kärnvapen-överenskommelse med Iran, som både president Trump och PREMIÄRMINISTER Netanyahu beskrev som en "katastrof". En Biden/ Harris administration gynnar mycket sannolikt de s k Palestinierna, över Israel.

Sammanfattningsvis, de sista veckorna av 2020 ser ut att bli mycket orolig i USA, Mellanöstern och flera andra Nationer. Saker och ting kanske inte utvecklas som vi förväntade oss, eller som vi ville att de skulle utvecklas. Men vi måste alltid komma ihåg orden i låten "Han har hela världen i sin hand, han har hela världen i sin hand" - YHVH är fortfarande på tronen och Han har inte, eller kommer någonsin att förlora kontrollen över vad som sker i denna värld.

 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Sukkot-Lövhuddotiden

Vecka 40   2020

 

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

Davids kommentar: Sukkot - Lövhyddohögtiden

3 Mosebok 23:33-36 ”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är det HERRENS Lövhyddohögtid i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt HERREN. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt HERREN. Det är högtidsförsamling. Inget arbete ska ni då utföra”.  

 

Den sista Högtiden eller utsedda mötestid med HERREN, Sukkot eller Lövhyddohögtiden börjar denna Fredag vid solnedgången. Denna festival varar i 7 kvällar /dagar och följs av en speciell Sabbat den 8:e kvällen / dagen (mer om det nästa vecka). Det hebreiska ordet Sukkah (plural Sukkot) syftar på ett tält eller en tillfällig tältbostad. Syftet med Sukkot festivalen eller den av Gud bestämda tiden, är att påminna oss om när HERREN bodde bland Israeliterna under deras tid i öknen. Han gav Mose mönstret och detaljerna för Mötestältet och det Heligaste och när det var färdigt kom HERREN ned i sin Helige Andes gestalt och 'tabernaklade' med Sitt folk. Jag är mycket inspirerad av den berömda målningen med pelaren av eld ovanför Tabernaklet i öknen och alla tält av de 12 Israels stammar är inrättade runt omkring den. GUD var synlig mitt ibland Sitt folk.

 

Var och en av de 7 högtiderna eller utsedda tiderna av HERREN, har också ett profetiskt syfte - att visa oss framtiden och var vi är i GUDS plan att för återupprätta Sitt Rike på jorden - i Jerusalem. Sukkot är en profetisk bild av Millenium, det 7:e årtusendets period då Yeshua kommer att regera som Kung och Herrars Herre i ett ombyggt tempel på Tempelberget i hjärtat av Jerusalem, på den plats där Al Aksa moskén har ockuperat sedan 690 e Kr. De händelser som äger rum runt om i världen - det civila våldet i Hongkong, Irak och Libanon, det försämrade moraltillståndet, västvärlden som återvänder till sin gamla hedendom, brexit i Storbritannien, den politiska turbulensen i Israel, Storbritannien, USA och på andra platser, vädret - är alla indikatorer på att slutet på att denna onda tidsålder närmar sig sitt slut, och den slutliga fullbordade sukkot är mycket nära. Maranata Yeshua!

 

Som jag har delat ovan och många gånger tidigare, skildrar HERRENS högtider Hans plan för världens återlösning och återställelsen av Hans Rike på Jorden. Även om Simcha Torah inte är en Biblisk högtid av YHVH, har det en fantastisk profetisk relevans för framtiden. Precis som tora rullarna rullas tillbaka till början och läscykeln börjar om igen i slutet av Millenium, kommer GUD att rulla upp den nuvarande Himlen och Jorden (avsluta det) och Han kommer att börja igen med en ny och en icke korrupt Himmel och Jord. HERRENS plan för återlösning kommer att vara fullständig - Hallelu YAH.

 

Nu när vi förstår relevansen av dessa sista Festivaler, låt oss fira och glädjas över Sukkot med det Judiska folket och låt oss be att skaror kommer att få en uppenbarelse om vad dessa underbara Utsedda Tider av YHVH, Israels Gud, verkligen representerar.

Basun Högtiden börjar ikväll...

Vecka  38  2020

 

David's kommentar:  HERRENS "Hösthögtider"

Tredje Moseboken 23:1-2 ”Herren talade till Mose, Han sade: Säg till Israels barn: HERRENS Högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina Högtider”........

 

Inledning Hösthögtiderna börjar i Israel på fredag kväll. Den Judiska kalendern kretsar kring den årliga bibliska "Högtidscykel", som är kopplad till den årliga skördecykeln. Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, handlar bibeln om en skörd – d v s GUDS plan för återlösning och han förbereder sig för att skörda ett folk som ska leva för evigt med honom i Hans rike. YHVH är i färd med att förberedelse för återkomsten av hans Son, Yeshua (Apg 3:21) för att ta upp Hans profeterade roll som Messias, Frälsare och Jordens Konung. Psaltaren 102:16 berättar Ordet att Herren skall bygga upp Sion och sedan skall Han framträda i Sin härlighet. När Bibeln säger Sion, betyder det Israel, men om kyrkan är i sin korrekta bibliska position, ympade i den naturliga Olivträdet (Romarbrevet 11:17), då är hon också en del av Sion, och därmed också ingår i restaureringsprocessen. Men på grund av effekterna av 2:a århundradets separation av kyrkan från hennes sanna rötter och effekterna från Ersättningsteologin, så kallar majoriteten av de kristna ledare dem för Judiska högtider, som de inte ville ha något att göra med och därmed ignorerades "Herrens Högtider " av de flesta under de senaste 1900 åren. Men nu befinner vi oss i tiden för upprättelsen av allt för Israel och kyrkan (se mitt häfte om kyrkans upprättelse) och saker och ting förändras. Josie och jag tar denna uppmaning att påskynda upprättelsen, på stort allvar. Och vi gör vårt bästa för att lära våra icke-judiska 'medmänniskor' (Ep 2:19) i Nationerna hur man firar 'Högtiderna' på ett bibliskt sätt. Allt eftersom 'Högtiderna' inträffar, kommer vi att publicera en enkel undervisning om hur man kan följa de bibliska instruktionerna för varje 'Högtid.' Som Josie säger, så finns det en "rikedom" i "Herrens Högtider " som de flesta kristna går miste om. Vi ber att genom denna undervisning ska du få lära dig mer om Israels Gud och hans Ende Smorde - Yeshua vår Messias och blivande Kung. Må ni också upptäcka "Högtidernas rikedomar och välsignelser" eller HERRENS utsedda tider. Hag Sameach

 

'Högtiderna' relevans - Varför Alla som älskar HERREN bör leva efter Hans kalender.

 

1/. Anledningen till att jag har citattecken om ordet "Högtider", är för att det hebreiska ordet i Bibeln inte är ’Högtid’, utan ’Moed’, vilket betyder Herrens utvalda tider. Dessa fastställda datum är de dagar som GUD har suveränt Utsett att interagera med sitt folk. Naturligtvis kan vi möta HERREN när som helst, men Moedim är de datum som han har valt att möta med oss på ett mycket speciellt sätt.

 

2/. Det finns 7 Moedim (intressant tal) och de skildrar en profetisk bild av Guds tidsplan och förlossningsplanen för världen. Biblisk historia visar att YHVH bara gör strategiska drag på dessa 7 datum. De stora händelserna i Nya testamentet har alla inträffat på Moedim datum och siffror är slående exakt. Påskhögtiderna, det Osyrade Brödet, Förstlingsfrukterna och Pingst har uppfyllts genom Yeshuas död och uppståndelse och Pingst med den Helige Andes utgjutande.

Den sista 3 Moedim handlar om Messias återkomst och Milleniums regeringstid från Jerusalem. Föreställ dig att du frågar någon om vägbeskrivning från en plats till en annan och de ger dig 7 vägpunkter. Om de första 4 är exakt där personen beskrev de skulle vara, så skulle du vara övertygad om att de slutliga 3 kommer att få dig till din destination. På samma sätt, om vi noterar de första 4 Moedim, kan vi vara säkra på att de sista 3 kommer att uppfyllas exakt, vilket för oss till vårt hopp och vår slutdestination.

 

3/. Att hålla YHVH:s Moedim gör oss "heliga" eller "helgade", vilket egentligen betyder att vi blir avskiljda. Att hålla Herrens Moedim och inte de andra religiösa högtiderna skiljer oss från resten av världen. Och det skiljer oss sorgligt nog även från många andra i våra familjer och i våra församlingar, som väljer att inte anpassa sig till GUDS tider och årstider. Ja det finns ofta ett pris att betala för dem som väljer att dyrka HONOM i ande och i sanning. Och det kan vara ett för högt pris för vissa människor.

 

4/. Slutligen, ett annat mycket viktigt syfte med Moedim, är att undervisa nästa generation om GUDS natur och Messias återkomst. YHVHs trofasthet kan tydligt ses i Moedim och det finns en tydlig profetisk bild av Messias i alla de 7. Det faktum att det Judiska folket fortfarande existerar, trots att vi har en 4000 år historia inspirerade män att göra sitt bästa för att förstöra för oss tydliga bevis på GUDS trofasthet att hålla Han håller sina löften. Det Judiska folket är fortfarande här, till mycket missnöje för våra muslimska grannar och antisemiter över hela världen. Och återigen kan vi fira 7 Moedim varje år i det förlovade landet, vilket också är ett tydligt tecken på att Messias återkomst är mycket nära.

 

Så låt oss avskilja oss från världen och lära oss att fira HERRENS högtider och därigenom lära våra barn om Israels GUD..........

 

Denna Fredagnatt är den första av höstens Moedim ... Yom Ha Teruah – minneshögtid med Basunklangen. Tredje Mosebok 23: 24 "I den sjunde månaden, på den första dagen i månaden, skall ni hålla en Sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst”. De flesta judiska familjer firar med traditionella böner och en familjemåltid på kvällen då festivalen börjar. I Israel är de närmaste 2 dagarna helgdagar. Religiösa Judar tillbringar mycket av Yom ha Teruah att be i Synogogorna där Shofar blåses ett antal gånger. Sekulära Judar i Israel tillbringar dagarna på stranden eller i nationalparkerna. Eftersom de flesta judiska människor ser denna festival som det nya året, är traditionen att äta äpplen doppade i honung och önskar varandra ett sött år framåt. De flesta rabbiner lär att YHVH skapade Universum vid den här tiden på året.

 

Hur troende i Yeshua kan fira Yom ha Teruah

 

Som bäst bör vi åtminstone erkänna att denna 24 timmars period är en av HERRENS Utsedda Tider att möta med oss på ett speciellt sätt. Eftersom det är att vara en helig kallelse eller sammankomst, bör vi också ägna en tid av bön och beröm och njuta av gemenskap över en måltid med Troende familj och vänner på tröskeln till högtiden. Och om möjligt ta nästa dag ledigt från att göra vårt vanliga arbete.

 

Viktigare är den profetiska aspekten av Yom ha Teruah. Idag säger många Bibelkommentatorer att de tror Uppryckelsen av Guds folk kommer att inträffa ett år på dagen för Yom Ha Teruah (1 Kor 15;52 - vid den sista Basunen ).  Alla sanna troende bör se fram emot den dagen, som är nära, men ändå några år (minst 7) i framtiden. Det är säkert något att se fram emot, men vi kommer alla att vara här ett tag ännu, och vi är inblandade i ett krig - ett krig mellan de 2 andliga rikena. Liksom Ester har vi alla kallats till kungariket vid en sådan tidpunkt som denna, inte för att vara åskådare, utan att vara soldater i Guds armé.  (2 Tim 2:3 & 4 - Efe 6:12-18 - 2 Kor 10:4)

 

Trots den chock och sorg som många känner när vi bevittnar Covid-19 och andra frågor som skakar vår värld, så vill Josie och jag önska alla våra Judiska bröder Hag Sameach - en glad och välsignad Yom Ha Teruah och till alla våra "inympade-troende medmänniskor inbjuder vi att njuta av en försmak av evigheten och fira denna Basunklangens Högtid med det Judiska folket i Israel och i Nationerna.

 

Det är bibliskt att göra ett särskilt offer åt HERREN på Moedim. Om du inte är en regelbunden finansiell givare för Out of Zion, ber vi dig om du har möjlighet att styra ditt speciella erbjudande till detta ministerium.

 

Må Herren rikligt välsigna dig denna Yom ha Teruah när som du vaknar till Shofarljudet, och vänligen se till att VAKA, BE och hjälp till att FÖRBEREDA vägen för Herrens återkomst

                                             

Vecka 34  2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  21 e August    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:   kommentar: Är Fredsavtalet med UAE en Bra Sak?

 

Efter tillkännagivandet i slutet av förra veckan av president Trump, har USA bidragit till att säkra ett fredsavtal mellan Israel och Förenade Arabemiraten (UAE). Detta är det 3:e fredsavtalet som Israel har undertecknat med en muslimsk Arabisk Nation, sedan 1948. De andra 2 länderna som Israel har ett fredsavtal med, är Egypten och Jordanien. Fördraget omfattar full normalisering av förbindelserna mellan de 2 nationerna, för den första gången sedan Israels nations födelse 1948. Denna normalisering kommer att innebära ett utbyte av ambassader, varje nations flygbolag kommer att kunna flyga till varandras flygplatser, full tillgång till varandras affärs-, teknik- och finansmarknader och med-borgarna i varje nation kommer att kunna resa till den andra, plus annat. Både president Trump och premiärminister Netanyahu förväntar sig att andra Arabiska Nationer nu kommer att försöka normalisera förbindelserna med Israel under de kommande månaderna, vilket kommer att leda till en stor förändring i den nuvarande situationen i Mellanöstern

 

I det naturliga och med den sekulära synen, ser detta fredsavtal ut att vara mycket bra för Israel. Särskilt mot bakgrund av den ekonomiska påfrestningen på landet, som orsakats av Covid-19-krisen. Och löftet om en ökad chans till fred mellan Israel och hennes muslimska Arabiska grannar, har orsakat optimistisk glädje bland Internationella politiker och västerländska sekulära medier. Naturligtvis är Iran och de mytomspunna &quot;palestinierna&quot; absolut emot fredsavtalet. PA ledare förklarade det som att UAE har huggit dem i ryggen och förstört deras chanser till en 2-statslösning. Irans ledare uttalade att Förenade Arabemiraten har gjort ett allvarligt misstag i normaliseringen av förbin-delserna med Israel. Så är Israel /UAE fredsavtalet en bra sak ?

 

Som jag redan skrev i ovanstående punkt, kan detta fredsavtal visa sig att vara till fördel för alla berörda parter. Det kan hjälpa president Trumps chanser till omval i November, som säkert kan ha skadats för att USA inte har lyckats med att få Covid-19 under kontroll och på grund av den skada som den ekonomiska, affärsmässiga, utbildnings- och sociala sektorn har skadats. Det kan ta ge PM Netanyahu lite medvind, trots anklagelser om korruption mot honom, oenighet och missmod orsakat av den 2:a vågen av Covid-19. Israel är en mycket betryckt och splittrad nation för närvarande. Så avtalet med Förenade Arabemiraten är goda nyheter för många Israeler. Men hur är det med Israels GUD och hans planer och syften för denna lilla men mycket inflytelserika Nationen?

 

Den primära frågan som rör fredsavtalet med Förenade Arabemiraten, är det faktum att den Israeliska regeringen nu har gått med på att stoppa planerna på att återta delar av Judéen och Samarien, områden som gavs det Judiska folket genom Guds eviga Förbund med Abraham i Första Moseboken kapitel 12 och 15 och Psaltaren 105:6 - 11. Det finns många fler bibelverser som bekräftar att detta omtvistade land är en del av det

Förlovade Landet och ger det Judiska folket full rätt att ockupera hela landet från Nilen till Eufrat, inklusive Sinaihalvön, Gazaremsan, hela Judéen och Samarien, hela

 

Jordanien, de nedre delarna av Libanon och Syrien och halva Irak. Det är det Förlovade Landet. Vi läser också i Bibeln att YHVH är mycket beskyddande och vakar över Hans förbundslöften. HAN ger Israeliterna fullständiga rättigheter att leva i det Förlovade Landet, men HAN varnar dem att inte dela upp det, handla med det eller sälja det (Tredje Mosebok 25:23 - Hesekiel 48:14). Och i Joel 3:2 förklarar HAN genom profeten

att HAN skall döma nationerna på grund av det sätt som de har behandlat det Judiska folket OCH eftersom de delade Hans land. Ända sedan slutet av sexdagarskriget i juni 1967, har FN och EU, som omfattar de flesta av världens regeringar, drivit Israel att dela det land som GUD sa åt dem att inte dela. Om president Trumps utrikesdepartement har pressat premiärminister Netanyahu att hålla tillbaka återupprättandet av någon del av det förlovade landet– då är Trumps regering inte någon sann vän till Israel, och har istället utsätt båda Nationerna i riskzonen för Guds missnöje och de allvarliga konsekvenserna av att göra det.

 

Tiden får utvisa om Israel /UAE fredsavtalet är en bra sak för Israel, Förenade Arabemiraten och USA  .........  Må GUD välsigna dig för att du välsignar

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

  

Shabbat Shalom ...... David & Josie 

Vecka 32   2020

rna under kristider  7 e Augusti    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Vädjan om Bön för Staten Israel

Jakob 5:16 ”mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft”(1917)

 

När jag såg den situation som Israel befinner sig i just nu, kände jag mig manad att låta denna veckas kommentar bli en önskan om bön. Jag tvekade över att skriva nästkommande mening, men tyvärr är det sanningen ...... Staten Israel befinner sig i det värsta skick någonsin, sedan hennes mirakulösa återfödelse den 14 maj 1948, från att ha varit en "död nation". Från tiden för den moderna Staten Israels deklaration av den första premiärministern David Ben Gurion och under de årtionden som följde, dominerades en "pionjäranda" av de flesta nya invandrarna till den spirande nationen. Detta var mycket tydligt eftersom folket inom Kibbutzrörelsen arbetade tillsammans med socialistiska värderingar, för att bygga upp landet under svåra omständigheter. Och de lyckades (med Guds hjälp) att göra Israel världsledande inom vetenskap, medicin, kommunikation, Internet Teknologi och mycket mer. Samt att bli den 6:e starkaste militära makten i världen.

 

Tyvärr är dessa dagar nu historia och Israel är ett helt annat land i dag. Israel är inte en lätt plats att leva på, men som jag har delat många gånger är denna nation ett mirakel. Vi gör vårt bästa för att förbli positiva, men jag kommer försöka att vara realistisk så att du vet specifikt hur du bör be. Vår familj har bott i Israel i 28 år och vi har aldrig sett en sådan nivå av ilska, missnöje och oenighet. Denna exempellösa situation är främst ett resultat av det kaos och ekonomiska svårigheter som orsakats av nedstängningen p g a Covid-19 och den besvikelse och de ekonomiska svårigheter som orsakats av Netanyahus regerings poliser. Jag anser att samma anda av uppror och våld som ligger bakom de våldsamma demonstrationerna i USA och andra länder också påverkar folket i Israel. Sommarens hetta och det faktum att Israeler inte kan resa internationellt som de gör varje sommar bidrar också till stress, ilska och våldsamma reaktioner. Förbittringen mot premiärminister Benjamin Netanyahu har blivit så intensiv att det har förekommit allvarliga dödshot mot honom och hans familjemedlemmar.

 

Vi bör även lägga till behovet av ökad bön för Israel för det offentliga uttalandet från underrättelsetjänsten, att av Iran stödda Hizbollah förbereder sig för att genomföra någon form av större terrorattack mot Israel. Det har skett flera mindre incidenter vid den norra gränsen mot Syrien, under de senaste veckorna. Men ingen potentiell högnivåattack har ännu inträffat. Vid denna tidpunkt finns det inga bevis för att den tragiska explosionen i Beirut på tisdagen är kopplad till spänningarna mellan Israel/Hizbollah.

 

Här är några exempel för fokuserad bön och förbön ......

 

Be för den nya infektionen av Covid-19, att viruset ska minska dramatiskt

Be för dem som är svårt sjuka av viruset, att de tillfrisknar snabbt och till god hälsa

Be för alla dem som drabbats av nedstängningen, att de ekonomiska behoven uppfylls

Be för alla som drabbats av viruset, att de får en uppenbarelse av GUD & Yeshua

Be om visdom för regeringsledare och hälso-tjänstemän, som organiserar svaret på viruset

Be för premiärminister Netanyahu att leda landet med vishet och att han får behålla den positionen fram till slutet av 2021

Be om fortsatt enighet med alla koalitionsmedlemmar som utgör den nuvarande regeringen

Be mot den ande av uppror och våld som påverkar dem som är missnöjda med Premiärminister Netanyahu

Be för shalom och sheket (fred & lugn) att stiga ner på varje sektor av nationen

Be för den mängd änglar för att skydda den norra gränsen till Syrien och södra gränsen till Gaza

Be för Messias kropp här i Israel att göra det bästa av dessa svåra tider, för att nå ut till de förlorade och rädda dem med de goda nyheterna

 

Också en vädjan om be för att den Libanesiska regeringen ska acceptera Israels erbjudande om stöd efter den tragiska explosionen på tisdag, vilket kan leda till ett permanent fredsavtal mellan de två nationerna

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

  

Shabbat Shalom ...... David & Josie 

Vecka 29  2020

23 5158 2826        Password   146188

               För de senaste nyheterna under kristider  17 e July    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:   ’Skuggtåget’ - tiden rinner ut

Romarbrevet 10:14 ’Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?’

 

För två veckor sedan skrev jag om den insikt jag kommit till angående en justering av den karta med tågspår för Ett långsamt Tåg, som ligger till grund för den bok jag skrev för några år sedan nu. Det var ursprungligen en rak linje spår med dess första station i Edens lustgård och dess sista station i Kungariket. Dessa 2 punkter är fortfarande korrekta, men för några veckor sedan hade jag uppenbarelsen av att banan inte är en rak linje, utan en cirkulär linje. Tågresan slutar där det började – nämligen i YHVH:s Kungarike. Skaparen upprättar sina barn till att bli en enda ny människa -familj som bor tillsammans i Shalom (fullkomlighet) i Kungariket / trädgården, vars eviga centrum är Jerusalem.

 

Ni kanske har hört termen Skuggregering, som hänvisar till en annan uppsättning ministrar som verkar i bakgrunden som en back up till de valda ministrarna. För bara några dagar sedan fick jag en annan uppenbarelse om att det finns ett ’skuggtåg’ som går på ett ’skuggspår’. Det riktiga tåget är det som drivs av Israels Gud–medan skuggtåget drivs av denne som försöker sig på alla fula trick i boken för att spåra ur det riktiga tåget.

 

Naturligtvis handlar inte denna kommentar om tåg, det handlar om evangelisation. Som jag sa i ommentaren för ’Långsamt Tåg’ för 2 veckor sedan, är det inte längre ett Långsamt Tåg, utan ett Snabbtåg med fortkörning på spåret mot den sista stationen. Här är den punkt jag vill betona - Det verkliga tåget är fortkörning med den verkliga Messias Kropp ombord och racing mot Evigheten i Trädgården, medan Skuggtåget med alla dessa passagerare rusar mot avgrunden och skickar sina lurade passagerare in i mörkrets helvetiska grop, för att aldrig komma ut!

 

Jag vill inte göra någon upprörd, men jag är säker på att vi har familjemedlemmar, nära vänner, grannar, arbetskollegor och även människor som sitter i våra kyrkor som antingen är på Skuggtåget eller inte på tåget alls. Om de inte ändrar sin nuvarande status, så är de på väg till helvetet för evigt. Josie och jag har en djup, djup oro för vår egen krets av familj och vänner och jag är säker på att du har samma oro för din. Som Yeshua sa i Joh 14:6 ’Jag är vägen sanning och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig’. Yeshua sade också i Matteus 7:14 ’Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner det’. Men det finns hopp i Romarbrevet 10:13 ’Ty alla som åkallar Herrens namn skall bli räddad’.

 

Bröder och systrar i Yeshua, tiden är kort och det rinner snabbt ut. De två tågen är nästan i slutet av sina spår. Låt oss alla använda den korta tid som vi har kvar för att rädda så många människor som möjligt från den kommande "Tågolyckan”. Romarbrevet 10:14 ’Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?’

Vecka 28..2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  10 e July    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Två betydande offer för Coronaviruset

 

Naturligtvis är de allvarligaste och mest tragiska offren för Covid-19-viruset de mer än 500 000 liv som viruset har dödat sedan utbrottets start och de tiotusentals människor som har lidit av virusets olika effekter - några mindre effekter men några mycket allvarliga och plågsamma. Vi tar inte lätt på den svåra situationen. Våra hjärtan går ut till alla som har förlorat en nära anhörig, eller till de som har lidit av de olika symptomen av viruset.  Men det finns två andra mycket betydande offer för Covid-19 som jag vill fokusera på i denna kommentar .... Sanning och Lydnad.

 

Sanningen är i dessa dagar är en dyrbar handelsvara och mycket svårt att hitta, utom i Bibeln, och även där kan det skilja inom olika versioner av skrifterna. När det gäller virusutbrottet har sanningen varit ett offer sedan första dagen. Vi och allmänheten har bombarderats av Internets videor som har förklarat två olika scenarier. Båda har förklarats vara sanningen, av mycket högt kvalificerade människor inom det medicinska området. Uppenbarligen finns det bara en sanning, vilket innebär att den ena eller andra sidan medvetet eller omedvetet ljuger för allmänheten.

Här är de 2 motsatta påståenden.....

 

1 / att Covid-19 är inte farligare än den vanliga influensan, som sprider sig runt i Nationerna varje vinter. Och att virusfallen överrapporteras, som ett sätt att manipulera statistiken och att bedra allmänheten att acceptera ett vaccin som snart kommer att bli tillgängligt globalt. Detta vaccin, hävdar vissa, kommer att innehålla farliga kemikalier som är bärare av vaccinet, vilket kan döda miljontals oskyldiga människor och ge någon form av digital spårning och innehållande en avlyssnande enhet. Vissa endokronologer har hävdat att masker och socialt avståndstagande inte är en bra idé eftersom de kommer att försvaga våra autoimmuna system, som behöver virala utmaningar för att upprätthålla självimmunitet mot de miljontals osynliga virus som naturligt finns runt omkring oss. De flesta människor på denna sida tror också, och förkunnar, att det har rapporterats överdrifter av det verkliga antalet smittade. Och att bakom viruset finns en konspiration av den Nya VärldsOrdningen / Illuminati grupper, biokemi företag, Bill Gates, Dr Anthony Fauci, och George Soros. Deras mål är att tvinga större delen av världen att acceptera ett vaccin som kommer att innehålla någon form av digital ID-kod, för spårning och övervakning. (Kolla in ID2020 på Google)

 

2 / att Covid-1 är verkligen ett mycket allvarligt virus som kan producera en mängd olika symtom. Vissa kan vara mycket smärtsamt och långvarig, och även orsaka död. Människorna på denna sida av frågan tror absolut att ansiktsmasker och socialt avståndstagande har en dramatisk inverkan på överföringen av Covid-19, vilket helt klart är ett mycket lätt överförbart virus. De har välgjorda videor som visar hur långt droppar kan flyga när vi andas, sjunger eller skriker. De backar upp sina påståenden genom att citera den virusstatistik vi matas av nyhetsmedier varje dag, som kommer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Centrum för sjukdomskontroll (CDC). Dessa påståenden har de backat upp med videofilmer av hundratals nya gravar som har grävts för offren i Brasil och andra platser där pandemin rasat.

 

Om vi inte är fullt utbildade yrkesverksamma inom medicin och virologi, är det nästan omöjligt att veta vilken av de motsatta positionerna är sanningen.

 

Det andra offret för viruset som jag vill fokusera på är Lydnad. Viruset har avslöjat en fråga som har ökat i de flesta av våra samhällen sedan slutet av sexdagarskriget i juni 1967. Vid den tiden ändrades musikstilen, hippierörelsen startade och den yngre generationen hamnade allt snabbare under en ande av uppror. Femtio år av revolt är en accepterad norm i de tidigare kristna Västerländska Nationerna. Detta kan ses när vi tittar på åldern på de människor som inte bär sina masker eller följer det sociala avståndstagandets bestämmelser, som har införts av våra valda ledare. I en direkt upprorshandling, har vi sett på nyheterna att ungdomar vägrar sätta på sig sina masker när de konfronteras av polisen.

 

Ett stort segment av människor födda före 1967 och människor födda efter Millenium har vuxit in i ett samhälle under inflytande av upprorsanden. Och de gillar helt enkelt inte att bli tillsagda vad de ska göra, oavsett vad konsekvenserna kan bli för dem själva, eller sina nära och kära, eller de människor de möter under sin tid. Masker och socialt avståndstagande skyddar oss från andra människor som kan bära Covid-19, och ännu viktigare de skyddar andra från att smittas av oss. Att inte följa de direktiv som ges av våra ledare är själviskt, antisocialt och upproriskt, och kan mycket väl leda till att många fler människor blir offer för Covid-19-viruset.

Vecka 25   2020

26 e June    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Bön Rör Definitivt YHVH:s Hand

Jak 5:16 ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”.

 

Jag lärde mig en sanning av orden från titeln för denna veckas kommentar av min fru Josie, som är en erfaren bönekrigare och en fantastisk Gudskvinna. Faktum är att om vi inte tror på att orden i titeln är sann, så har vi stora problem eftersom världen vi lever i har stora problem. Kaoset fortsätter och eskalerar inom nästan alla områden - hälsomässigt, moraliskt, andligt, politiskt och ekonomiskt. Vi står alla inför olika utmaningar från tid till annan. Utmanande tider för oss ner på knä i bön till vår Skapare, den Helige av Israel - YHVH. Och vi fortsätter att komma inför honom i bön, tills situationerna löser sig på ett eller annat sätt – men det ger inte alltid det svar vi önskar. Vi måste tro att bönen får Guds hand att röra sig - på ett eller annat sätt.

 

Jag har några nyheter som du kanske har hört om redan, men det bekräftar detta och uppmuntrar dig att be mer. Förra veckan bad vi om hjälp i bön för att stoppa det möte som Israeliska satanister, New Ageare och globalister planerade att hålla i söndags, vid Kotel (västra muren) vid basen av Tempelberget. De skulle vara så nära som möjligt platsen nära det allra Heligaste, i marknivå. De erkände öppet att de planerade att erbjuda dyrkan till Lucifer, denne som de tjänar, och att förkunna och förklara en ny Världsordning som en förberedelse för att återuppbygga templet, vilket de märkligt nog hävdade skulle komma att ge fred i Mellanöstern. De erkände till och med att de försökte påskynda händelserna från Uppenbarelseboken och Vilddjurets finansiella system - en bekräftelse på det jag tidigare varnat om, när jag presenterade Illuminatis planer.

 

Om du undrar varför fiender till YHVH:s Kungariket vill återuppbygga templet, är svaret mycket enkelt och tydligt i Skriften. 2Tess 2:1-4 säger; ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos Honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

 

I ovanstående avsnitt ger aposteln Saul (Paulus) ett tydligt uttalande om att uppryckandet inte kommer att ske innan Syndaren uppenbarar sig och sitter i Guds tempel såsom Gud. Den mannen kommer säkerligen att vara Antikrist, och det måste byggas ett 3:e tempel för att han ska sätta sig där - inte i en moské. Det är därför mörkrets rike också vill att templet återuppbyggs.

 

Tillbaka till min huvudpunkt .....Bön flyttar Guds hand. Men de demoniskt inspirerade organisatörerna av den avskyvärda sammankomsten, ställde in evenemanget innan det ens började. Vi väljer att tro att detta beslut att avbryta sammankomsten, var ett resultat av en massiv mängd fokuserad bön från alla Nationerna för Israels räkning. Naturligtvis har vi hört talas om många liknande situationer i det förflutna, där omständigheterna har vänt i sista minuten. Återigen väljer vi att tro att GUD rörde sin hand som svar på de effektiva, fokuserade bönerna från Messias kropp.

 

Om du själv behöver ett mirakel eller svar på bön, håll fast, be utan att upphöra. Ha tro och var förväntansfull - ända fram till den allra sista minuten. Du kanske inte alltid får det svar du söker, men var säker på att vår Far i himlen hör, och att Yeshua sitter vid Guds högra sida och ber för vår räkning. Och glöm inte att be för Israel först. Be att mina knän ska bli helade, be för Josie att hennes nedre del av ryggen blir helad och be för alla de ekonomiska behov vi står inför som ett resultat av viruset. Vi ber att ditt personliga behov kommer att uppfyllas på ett sätt som överstiger din förväntan - i Yeshuas namn - AMEN.

Vecka 25  2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  19 e June    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  : Vems Land är det? - I Linje med YHVH:s Löfte till Abraham

Psa 105:6 - 11 ”Ni Abrahams, hans tjänares säd, Ni Jakobs barn, Hans utvalda. Han är Herren vår Gud; över hela jorden går Hans domar. Han tänker evinnerligen på sitt Förbund, intill tusen släkten på vad Han har stadgat, på det Förbund Han slöt med Abraham och sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob för en stadga, för Israel ett evigt Förbund; Han sade: Åt dig vill Jag giva Kaanans land, det skall bliva er arvedelslott.”

 

Förra veckan skrev jag om att vara i linje med Gud och med varandra. Som bibeltroende har vi ingen verksamhet som bildar våra perspektiv och åsikter från var som helst, utan från Guds ord. Israel är inställd på att annektera stora delar av Judéen och Samarien den 1 juli. Jag gjorde ordet annektera i fetstil eftersom det är ordet som används, men det är inte det rätta ordet som nation kan inte annektera mark som redan är deras rättmätiga mark. Som ni kommer att läsa om nedan, utlovades det omtvistade landet till Abraham, Isak och Jakob till ett evigt förbund och för att ägas av det Judiska folket. (Jer 30:3) Jag gjorde Judéen och Samarien i fetstil eftersom dessa är de verkliga namnen på det territorium som Israels fiender och media kallar för Västbanken eller de ockuperade områdena. Vissa kallar till och med de för de ’olagligt ockuperade områdena’, som om de hade någon befogenhet att påstå vilka som är legitima eller icke legitima ockupanter, i det förlovade landet.

 

Roten till problemet är att majoriteten av världens politiker och sekulära medier inte ger någon trovärdighet till Bibeln och de gränser som Gud har satt för Nationerna. Vad som är ännu mer chockerande är att de flesta människor som påstår sig vara kristna, anpassar sig till den världsliga uppfattningen snarare än den bibliska uppfattningen. Detta beror på att de tillbringar mer tid i media än i Bibeln. Medierna upprepar ständigt de falska anklagelserna mot Israel. Det kan liknas som Joseph Goebels, den Nazistiska propagandaministern sa, att om du upprepar en lögn tillräckligt många gånger så kommer det att till slut bli accepterat som sanningen. Det är vad som har hänt med Israels legitima rätt till landet - större delen av världen och stora delar av kyrkan tror felaktigt att Israel ockuperar arabiska länder.

 

Budproblemet som började i Mellanöstern och har spridit sig till många andra nationer kommer inte att försvinna förrän Messias kommer tillbaka till Jerusalem för att lösa det. Det är en 4000 år gammal familjefejd över markkontrakt som gjordes av Gud med Abraham i 1Mos 15:17-21. Israel och det judiska folket har utsatts för förföljelse sedan den tid då Gud tilldelade det Förlovade landet till Abraham och hans säd. Om vi verkligen lever i tiden före Messias andra ankomst, så bör vi inse att denna fråga är central för det slutliga uppfyllandet av alla profetior som måste äga rum innan Herren släpps från Himlen (Apg 3:21), för att hämta sin brud och inrätta dess rätta innehavare.

 

De sekulära världsledarna och de sekulära medierna har ingen möjlighet att se sanningen och roten till problemet, eftersom de inte ger någon plats åt Bibelns auktoritet. Som söner och döttrar till Israels Gud, som lever i dessa sista dagar i smörjelsen av Ruth, Ester och Elia, är vi kallade att vara Israels vänner, att gå inför Kungar för Israels räkning, och att frimodigt och utan att skämmas förkunna Herrens Ord.

 

När jag studerade ämnet "Vems är Landet?", så ledde Herren mig till flera skrifter som för alltid satte stopp för de frågor och argument om vem som ska leva i det omtvistade territoriet. Jag vill dela dessa skriftställen med dig, så att du kommer att vara säker på hur man ber och kan förklara sanningen för andra, kristna eller icke-troende, som liksom majoriteten av världen inte har en aning om vems mark det verkligen är. Och för de som har valt att ta sida för de mytomspunna Palestinierna, i ett försök att ta marken tillbaka från sina rättmätiga ägare.

 

Psa 24:1 ”Jorden är Herrens och allt vad på den är” Det är HERRENS land som Han gör med vad han vill med.

Psa 115:16 Himmelen är Herrens himmel, och jorden har Han givit människors barn. Vi har ingen tillgång till Himlen ännu - men han har gett oss jorden.

Apg 17:26 ….”Han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser”… Psa 105:7-11 ....”Han fastställde det för Jakob för en stadga, för Israel ett evigt Förbund; Han sade: Åt dig vill Jag giva Kaanans land, det skall bliva er arvedelslott.”

 

Många kommer att säga "Ja men .....  Israel bröt förbundet" - Nej de gjorde de inte, eftersom Abraham sov när Gud gjorde detta landsförbund - det är ett ovillkorligt förbund 1 Mos 15:17.

 

"OK men Israel lydde inte Gud" - Det gör inte vi heller varje dag. Betyder det att Gud kommer att bryta sitt förbund? Rom 11:29 ...”Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra”.

 

"Ja, men Gud skingrade dem" - Ja, men han lovade också att Han skulle samla dem i slutet av tidsåldern. Jer 30:3 ”Ty se, dagarna skola komma säger Herren, då jag åter skall upprätta mitt folk, Israel och Juda, säger Herre, och låta dem komma tillbaka till det land som Jag givit åt deras fäder, och de skolla ta det i besittning.”  Om någon försöker berätta för dig att det handlade om återkomsten från Babylon, så läs 5Mos 30:3-5. Detta talar tydligt om en återgång från de mer längre delarna av jorden, inte från närliggande Babylon. Och Jes 11:11-12 gör det mycket klart att det hänvisar till vår tid.

 

Så om du inte var 100% säker innan, så kan du vara säker på att du vet vems mark det är nu. Detta är Elias dagar - dags att förkunna HERRENS Ord - det är den enda källan till sanningen.  Känn dig inte illa om att vara en ensam röst. Det är Elias tjänst - en ensam röst som gråter i vildmarken.

 

Jag har skrivit denna kommentar för att uppmuntra alla våra läsare i Nationerna att be från och med nu tills den så kallade annekteringen är verkställd. Detta är inte en politisk fråga, detta är en fråga som rör Kungariket. YHVH är mycket seriös när det kommer till Hans rykte som en Förbundsgivare. Och Yeshua kommer inte att släppas från himlen för att återupprätta Kungariket på jorden, förrän alla löften uppfyllts som givits genom profeterna. (Apg 3:21). Jag uppmuntrar er att uppfylla kallelsen i 2 Pet 3:12 att påskynda dagen för Herrens återkomst genom att be de ord som GUD talade genom profeterna om återlämnandet av deras Land (Jer 30:3) återvändande av de 12 Israeliska stammarna till deras forntida hemland (Hes 36:8-10) och för deras frälsning. (Rom 11:26)

erna under kristider  29 e May        

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Shavuot - Veckohögtiden / Pingst

3 Moseboken 23:15-16 ”Sedan skall ni räkna sju hela veckor från dagen efter Sabbaten, från den dag då ni bar fram viftoffersskärven. Femtio dagar skall ni räkna, intill dagen efter den sjunde Sabbaten”; då skall ni bära fram ett offer av den nya grödan åt Herren”.

Apostlagärningarna 2:1-4 ”När sedan Pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra. Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm dragit fram, och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig på dem, en på var och en av dem. Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala”.

 

Denna kommentar är baserad på samma nyhetsbrev som jag skickade ut förra året vid den här tiden. Men ämnet är ännu viktigare, eftersom våra liv har förändrats radikalt på grund av COVID-19. Som jag skrev veckan efter Påsk när vi började räkna Omer, att om vi inte redan är medvetna så kommer vi snart att bli det om att enda sättet man kan fungera framgångsrikt och överleva i denna galna värld, är att vara övernaturligt ledd av Ruach ha Kodesh - den Helige Ande, i allt som vi gör.

 

Det Judiska folket firade Shavuot eller Veckohögtiden på torsdag kväll och fredag, och den kristna världen kommer att fira Pingstdagen denna söndag. Ordet Pingst är grekiska 50 dagar och vi vet att det var den dagen som Ruach ha Kodesh eller den Helige Ande kom ner till Jerusalem på ett mycket dramatiskt och kraftfullt sätt. Denna dag var exakt samma datum som Mose fick Toran på berget Sinai, 50 dagar efter att Israeliterna korsade Röda havet och började sin 40 åriga ökenvandring mot det förlovade landet Israel. Det hebreiska namnet på denna festival Shavuot är plural från ordet shavua = vecka = 7 dagar (sheva). Om vi multiplicerar shavua x shavua får vi 49. Tidpunkten och dynamiken i de två heliga dagarna, den ena och gamla förbundshändelsen och den andra en ny förbundshändelse, ger oss en mycket tydlig inblick i sambandet mellan förbunden.

 

Som jag har delat tidigare inträffar alla de stora händelserna i det nya förbundet just som en uppfyllelse av YHVH:s högtider, vilket han också befallde sitt folk att hålla. Sambandet mellan den ursprungliga Shavuot - att Toran gavs på Berget Sinai i 2Mos 19 och utgjutandet av den Helige Ande i Apostlagärningarna 2, är fantastiska. I båda fallen äger händelserna rum 50 dagar efter Påsken. Toran gavs 50 dagar efter det att lammen offrats vid den ursprungliga Herrens Påsk, och den Helige Ande kom ner den 50:e dagen efter Herrens Påsk när Guds Lamm offrades.

 

Vid båda händelserna samlades folket för att träda fram inför Gud. Vid original- Shavuot campade Israeliterna vid foten av berget. (2Mos 19:2). På Shavuot efter Uppståndelsen av Yeshua, läser vi; ”När sedan pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra” (Apg 2:1). Båda händelserna åtföljdes av ett högt dån och eld som kom ner från himlen. ”På tredje dagen på morgonen, började det dundra och blixtra och en tung molnsky kom överberget och ett mycket starkt basunljud hördes (2Mos 19:16).....”Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm dragit fram (Apg 2:2). Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig på dem, en på var och en av dem”(Apg 2:3).

 

Vid båda händelserna skrev Gud sin Tora med Sin Ande. På Sinai berg skrev Gud Tora på stentavlor. ”När Han nu hade talat ut med Mose på berget Sinai, gav Han honom vittnesbördets 2 tavlor, tavlor av sten, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger” (2Mos 31:18). Vid Pingst skrev Gud samma Tora på de tolv apostlarnas hjärtan. Det var ett uppfyllande av det Nya Förbundet. ”Detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag (Tora) i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den” (Jeremia 31:33).

 

Det finns en mer fantastisk likhet mellan båda händelserna. Vid berget Sinai dog 3000 människor (2Mos 32:28). Vid Pingst föddes 3000 personer på nytt. Alla HERRENS högtider är kopplade till skördecykler, Shavuot är en skördefest, som firar den första skörden. ”Sedan skall ni räkna sju hela veckor från dagen efter Sabbaten, från den dag då ni bar fram viftoffersskärven. Femtio dagar skall ni räkna, intill dagen efter den sjunde Sabbaten”; då skall ni bära fram ett offer av den nya grödan åt Herren” (3Mos 23:15-16).

 

Shavuots Nya Förbunds uppfyllelse handlar också om skörden. Det som hände i Jerusalem i Apostlagärningarna 2 vid Pingst var den första nya Förbundsskörden till HERREN. I slutet av sitt evangeliebudskap på Pingstdagen förkunnade Petrus "Låt er frälsas från detta vrånga släkte”. De som då tog emot hans ord lät döpa sig; och så ökade församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer” (Apg 2:40-41). Det nya förbundet Ekklesia hade fötts och fyllts med Guds Ande.

Vecka 21   2020

  För de senaste nyheterna under kristider  22 e May  

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Nu är det Dags för Din Nations Bönehus på Karmelberget

Sakarja 8:22 Många folk och mäktiga hednafolk ska komma och söka Herren Sebaot (ADONAI Tzevot) i Jerusalem och de ska åkalla Herren (YHVH)

 

Denna kommentar är den 3:e i serien "Nu är det dags”.. För två veckor sedan skrev jag om att "Nu är det dags för alla Judar att komma hem" och förra veckans titel var "Nu är det dags att Investera i Israel", så denna veckas kommentar följer upp och är knutet till de senaste två veckornas tema. Jag tror att efter Sionberget i Jerusalem, vilket är epicentrum för Guds rike på jorden, så kommer Karmelberget såsom den näst viktigaste och strategiska platsen. Naturligtvis är detta berget där profeten Elia ifrågasatte Baalsprofeterna (1 Kungaboken 18), men ännu viktigare räknas Karmelberget för oss i en tid som denna, såsom en strategisk plats för bön och förbön för beskydd för Israel från dem som försöker skada och även förstöra Nationen.

 

Jag är säker på att de flesta av er håller med om att vi lever i "Sluttiderna" och att Messias återkomst närmar sig snabbt. Kungars Kung kan bara återvända till en odelad huvudstad, Jerusalem, i nationen Israel. Om så är fallet, så är det också sant att Israel står nu inför den farligaste tiden i hela hennes historia, gamla och moderna historia. Mörkrets rike är desperat att försöka förhindra återlämnande av Yeshua, genom att försöka varje smutsigt trick för att bli av med Israel. Det är bakgrunden till den 4000 år gamla konflikten mellan Abrahams två söner, som nu kommer till sin kulmen. I Israels bibliska historia har de allvarligaste attackerna kommit norrifrån och som vi vet har historien en vana att upprepa sig. Det är också anledningen till att Josie och jag och andra, har en vision om att se en kedja av internationella bönehus etablerade längs hela krönet av Karmelberget.

 

Om du inte är säker på varför vi behöver ovanstående bönehus, kommer jag att ge dig våra skäl .......

 

1. I både det naturliga och genom andlig krigföring är det oerhört viktigt att ockupera den "höga marken". Karmelberget har en befallande position nära den norra gränsen, med visuell tillgång till gränsen och ingången till Megiddo Valley (Armageddon)

2.  Det yttersta målet för fienden är Jerusalem, men attacken kommer sannolikt att komma norrifrån, så den norra gränsen är frontlinjen för försvaret att skydda Jerusalem. De Israeliska militära ledarna förstår detta och det finns en mycket stark militär närvaro uppe på Golanhöjderna och längs den norra gränsen. De är i full beredskap 24/7 och övervakar ständigt varje rörelse från fienden.

3. Det verkliga hjärtat av kampen för Jerusalem är i den andliga sfären, därför måste det finnas en "andlig militär" närvaro i norr för att avvärja utvecklingen av de andliga krafter av mörker som kommer och som kommer att komma mot Jerusalem.

4. Jerusalem är väl skyddat andligt av minst fem bönehus dygnet runt i den Heliga staden och mängder av förböner runt om i världen, som upprätthåller en bönevaka från olika bönehus och från sina hem. Men Karmelberget och norr är ofta förbisedda och har inte samma förbönsskydd.

 

HERREN har redan börjat röra sig med denna vision, eftersom bönehus redan har upprättats av kristna från Australien, Tyskland och Korea. Men det finns fortfarande flera platser på berget som skulle vara bra platser för ett bönehus som representerar din Nation. Jag skriver den här kommentaren för att uppmuntra våra läsare som är kallade till böne- och förbönstjänsten, att söka HERREN i bön, om Han vill att du ska bidra till att upprätta ett bönehus för ert land.

 

Josie och jag är här för att hjälpa dig med logistiken och naturligtvis kommer ekonomin att vara en stor del för att  visionen ska bli en verklighet. Det finns två alternativ när det gäller den ekonomiska aspekten för bönehuset .........

 

1. Hyr en lägenhet från en lokal ägare - ingen långsiktig avkastning

2.  Köp en lägenhet som kommer att fungera som din Nations bönehus, vara en bas för tider som du kommer till Israel, vara en långsiktig investering i kungariket

 

De delalternativ för båda ovanstående alternativ är .......

 

1. Hyra lägenheten eller köpa den ensam om du har den ekonomiska möjligheten att göra det

2.  Bilda en grupp för att hyra eller köpa lägenheten, dela kostnaden och dela tillgångstiden - jag tror att en grupp på 4 eller 12 skulle vara bäst. Det normala turistvisum är 3 månader, så det skulle fungera bra för 4 personer, eller 12 skulle ge varje medlem 1 månad andel och skulle minska kostnaderna avsevärt, men kan bli lite komplicerat logistiskt.

 

Hur som helst så har jag har gett er något att tänka på och be om. Be att den Helige Ande visar er hur ni kan gå vidare, så kommer han koppla ihop er med andra människor, kyrkor eller tjänster och organisationer som kan vara angelägna om att vara en del av er grupp. Kontakta mig om du har några ytterligare frågor ........ david@outofzion.org

Vecka 20   2020


För de senaste nyheterna under kristider 15 e May
Speciellt tack för den svenska översättningen: Alice Reidarssson

David's kommentar: Nu är det Dags att Investera i Israel
Psaltaren 102:13 ”Du ska stå upp och förbarma dig över Sion, se, det är tid att du bevisar det nåd; ja stunden har kommit”
Psaltaren 102:16 …”när en gång HERREN har byggt upp Sion och uppenbarat sig i sin härlighet”

Förra veckans kommentar fokuserade på att det nu är dags för hela det Judiska folket att återvända till det land som Bibeln kallar "Det förlovade Landet." YHVH gav Israels land till Abraham och hans arvingar som ett evigt förbund för 1000 generationer (Psaltaren 105:6 - 11). Detta förbund av land, är det enda ensidiga förbundet i Bibeln. När HERREN skapade detta förbund med Abraham, så lade han Abraham i en djup sömn, vilket betyder att förbundet inte berodde på Abraham. Därför betyder det att oavsett vad det Judiska folket gör eller inte, så inskränker det inte på deras rätt att inneha det Lovade Landet.

Efter nästan 2000 år av icke-existens, uppstod landet Israel vid denna tid den 14 maj 1948. För dem som ser på Israel med rätt glasögon, är det mycket tydligt att det verkligen är Gud som har byggt upp Sion, vilket också är ett tydligt tecken på att Han mycket snart kommer att dyka upp i Sin härlighet. Mer än 6,5 miljoner Judar bor i Israel idag (den totala befolkningen är 9,2 miljoner). Under de senaste åren har 500 till 800 Judar återvänt varje vecka och som vi skrev förra veckan förväntar sig migrationsverket en massiv ökning av detta antal, till följd av den ökande antisemitismen och COVID-19-pandemin.

Liksom i större delen av världen, orsakade pandemin en stor nedgång i Israels ekonomi, som har varit en av de mest blomstrande av alla länder. De 2 största intäkterna till Israels blomstrande ekonomiska framgång, är Hi-Tech och turism. När pandemin greppade turistindustrin och det blev abrupt ett totalt stopp, berövades ekonomin på hundratals miljoner dollar och reducerade tiotusentals arbetstillfällen inom flygbolag, hotell, restaurang och souvenirsektorn. Detta har pågått i mer än 2 månader nu, men Tack YAH, viruset är nu på nedgång och nationen kan öppna upp igen.

Nu när våren övergår till sommar här på Mt. Carmel, så har Josie och jag en känsla av att Israel är på väg att blomstra på många sätt. Ett av de tecken som vi ser som en indikator på detta är att Galileiska sjön, som hade legat på en farligt låg nivå i många år, svämmar över nu sina banker efter en mycket blöt vinter. Eftersom nedstängningen är avslutad, kommer de flesta människor att kunna återgå till arbetet, åter kunna börja använda pengar och kontanter som öppnar det ekonomiska flödet igen. Befolkningen, som har vuxit långsamt men stadigt sedan vi kom hit 1992, kommer att öka när dessa förväntade tusentals nya invandrare börjar strömma in i landet, vilket i sin tur även kommer att leda till en ökat ekonomiskt flöde. Tel Aviv-börsen, som redan stiger upp till nästan samma nivå den var på i början av Mars, kan få ett rejält uppsving om Israeliska företag kan producera ett effektivt vaccin mot COVID-19. Andra nystartade företag arbetar med medicinska och högteknologiska innovationer, som också kommer att stärka aktiemarknaden och ekonomin i allmänhet.

Israels framtid ser ljus ut, mycket ljus. Jag står fast vid vad jag har sagt under en tid nu .... Israel har de bästa långsiktiga utsikterna, av alla nationer. Det blir ännu tydligare när vi betänker att Guds Son kommer tillbaka till Jerusalem, för att råda över hela världen från Jerusalem, Israels odelade huvudstad.

Därför är det dags NU att investera i Israel. För att påskynda den dag för din andliga återkomst, NU är det dags att investera din energi i bön för Israel. Investera i tid för att be för det Judiska folket som finns i din Nation, att återvända hem. Investera i tid för att be för det Judiska folket i Israel och i Nationerna att de kommer till tro på sin Messias. Investera i tid för att be för de Messianska troendes tillväxt och mognad i Israel och för återupprättandet av det "apostoliska", som uppmanar Israel att vara ett ljus och en välsignelse för Nationerna. Investera i tid för att be för att skydda Israels militära och säkerhetspersonal som riskerar sina liv varje dag, för att skydda denna blomstrande Nation. Investera i tid för att be om fred och säkerhet över Israels gränser. Investera i tid för att be för Israels nya enhetsregering, att de kommer att kunna arbeta tillsammans för att övervaka den fortsatta tillväxten av denna ’Mirakel nation’.

Slutligen om du känner HERREN leda dig att investera i Israel för att se en materiell avkastning, så tiden inne för att investera i Israel ekonomiskt. Du kan göra detta genom att investera på flera sätt .......

1/ Investera i Israeliska statsobligationer
2/ Investera i det breda urvalet av Israeliska nystartade företag. Meritlistan för dessa nystartade företag är mycket bra.
3/ Investera i Den Israeliska fastighetsmarknaden. Detta är det säkraste sättet att investera eftersom värdet av egendom i Israel måste säkert öka i takt med att antalet nya invandrare ökar. Det finns miljontals judiska människor fortfarande där ute i nationerna och Gud säger att han kommer att föra dem alla hem.

Om det jag har skrivit har väckt ditt intresse, skriv tillbaka till mig och vi kan ha en dialog över vilket alternativ som kan passa bäst för dig. Låt oss alla soldater gå i bön för Israel, för Messias Kropp och för de icke troende i Nationerna, att Herren kommer att finna stor tro på jorden när han återvänder.

av Israel.    

                För de senaste nyheterna under kristider  24 e April   

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

Davids'  Kommentar: Den Slutliga Nedräkningen – De Bibliska Tingens Ordning som Kommer

Uppenbarelseboken 1:3 ”Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och saliga äro de som får höra dem och som taga vara på, vad däri är skrivet; ty tiden är nära”  (1917)

 

De dramatiska händelserna som skett i större delen av världen med COVID-19 utbrottet, har också påverkat Yeshuas kropp på flera sätt. I många länder kan vi inte hålla våra reguljära Gudstjänster, vilket tvingar många församlingar att genomföra möten genom YouTube eller Zoom möten. Många av oss kan inte ha någon personlig gemenskap med familj och vänner. Många troende kan inte gå till sin arbetsplats, vilket innebär att deras inkomst och deras församlings tiondeinkomster minskar.  Positivt är att jag anser att mängden personlig bön och företagsbön har ökat avsevärt, vilket naturligtvis är väldigt positivt. Och jag är säker på att det finns människor som har kommit in i Kungariket, vilket också är mycket positivt. Så låt oss be att skaror hittar sin väg in i armarna på vår Himmelske Fader, Israels Gud.

 

Det kaos som orsakas av COVID-19-viruset har väckt ett förnyat fokus och ifrågasättande om "Ändetiden". Detta är ett ämne som de flesta Pastorer och ledare hittills har försökt undvika som pesten, om jag förstår, på grund av de falska profeterna, datumfel och förutsägelser av den 2:a tillkomsten och andra teorier som alla har visat sig vara fel. Den främsta orsaken till felen i "Ändetids"-undervisning är att de flesta fokuserar på vad som händer i Kyrkan eller i världen och ignorerar vad som händer i Israel. Israel är nyckeln, en omisskännlig nyckel till att låsa upp pusslet i "Ändetiderna". Detta ämne har förbryllat Bibeltroende och även icke troende sedan Johannes skrev Uppenbarelseboken i slutet av 1:a århundradet.

 

På grund av COVID-19 krisen gör många Bibeltroende sitt bästa för att förstå vad som egentligen pågår och det finns ett mycket större fokus på de olika Ändetids- scenarier än de som föreslås av flera bibellärare och andra och som har en offentlig plattform för att dela sina åsikter - inklusive mig själv. Olika ministeriers åsikter är minst sagt extrema. Vissa har beskrivit att viruset inte är alltför oroväckande och att det skulle vara över vid Påsk. Andra har beskrivit att vi är på gränsen till, eller redan har gått in i, vedermödan och Yeshuas återkomst är nära förestående. Jag har tidigare under de senaste 6 veckorna delat, sedan viruset började spridas runt nationerna, att vid den tidpunkten kan ingen verkligen kan vara 100% säker på var den kom ifrån, om några planerat att manipulera oss genom det, eller var och när det kommer att sluta.

 

En av de möjliga scenarier, och den mest extrema, är att mörkrets rike planerar att använda de ekonomiska skador som orsakas av stängningen av världens ekonomi, att krascha det nuvarande finansiella systemet och att föra in den helt kontantlösa världens, system som vi läser om i Uppenbarelseboken 13:16-18. Om dessa verser inte fanns i Bibeln skulle jag förvisa idén om en Världsregering, en Världsreligion och en gemensam digital valuta till papperskorgen. Men dessa verser finns där och är inte så svåra att förstå eller acceptera som en möjlig verklighet, särskilt mot bakgrund av den digitala teknik som finns i våra händer i dag och med den teknik som finns, men som inte släppts till allmänheten ännu.

 

Jag gör för närvarande en ny studie av Uppenbarelseboken och Ändetiden och jag vill dela med mig av hur jag ser på den Bibliska ordningen av de saker som profeteras före Yeshuas Messias återkomst, för att upprätta Guds rike i Jerusalem. För det första, för att dela upp och förstå Nya testamentets skrifter, är det absolut nödvändigt att förstå att allt i Nya Testamentet är baserat på de Hebreiska skrifterna eller den tjockare delen av Bibeln. Det är omöjligt att dechiffrera de nyare skrifterna utan att känna till det ursprungliga sammanhanget och förstå den ursprungliga innebörden och kopplingen till Nya Testamentets referens. Detta faktum är ännu mer relevant när man försöker dechiffrera profetior i Uppenbarelseboken. Annars hänger dessa passager bara där ute utan någon solid grund för att stödja tolkningen.

 

Att läsa och förstå Danielsboken är nyckeln till att förstå Uppenbarelseboken och få en grundläggande uppfattning om hur Ändetiden kommer att panorera ut. Daniels kapitel 9 håller den profetiska nyckeln (vers 24, 25 = 70 veckor eller 490 år x 360 dagar från befallningen om att återuppbygga Jerusalem) för att beräkna när Messias skulle komma första gången (vers 25 - 69 veckor eller 483 år) och när Messias kommer andra gången (vers 27 - den 70: e veckan). Jag tror att de flesta av händelserna i Uppenbarelseboken kapitel 13 och därefter kommer att äga rum under den sista 7 års (2520 dagar) perioden, Daniel kapitel 9. Om det är korrekt, så blir tidpunkterna enligt följande, för händelserna som leder fram till Yeshuas återkomst ....

 • Ett stort krig i Mellanöstern som slutar med ett 7-årigt fredsavtal med Israel och ett antal andra nationer.
 • Den person som bekräftar det 7-åriga fredsavtalet, kommer att bli en stor världsledare.
 • Saker och ting är under kontroll i 3 +1/2 år då ovanstående ledare höjer sin image och bedrar majoriteten av människorna att dyrka honom.
 • De andra 3 + 1/2 år är tiden för stora vedermödor - inte 7 år som många undervisar, saker kommer att bli mycket tufft i Israel och över hela planeten.
 • Mörkrets rike besegras och Yeshua Messias återvänder för att regera som Kungars Kung och Herrarnas Herre i 1000 år och sedan kommer det Nya Jerusalem ned.

Summan av kardemumman i mitt budskap är att Israel är nyckeln till den Slutliga Nedräkningen till Yeshuas återkomst. Den verkliga Sluttids- klockan kommer inte att börja nedräkningen förrän Fredsavtalet undertecknas, mellan Israel och flera andra nationer. Studera Daniel och Uppenbarelseboken, vaka över Israel, be för Israels beskydd och be för Israels och det Judiska folkets fysiska återkomst tillbaka Landet och deras frälsning. Låt oss också be att vår familj, våra vänner, grannar, arbetskamrater och mängder av andra omvänder sig och vänder sig till GUD innan det är för sent.

 

Därför om händelserna i Uppenbarelseboken 13 är kronologiska, kommer inte "Vilddjurets märke" att visas förrän en tid efter de första 1260 dagarna av Daniels sista vecka. Detta innebär att även om vårt nuvarande monetära system skulle krascha och ett nytt kontantlöst system med någon form av digitalt ID införs, så kan du vara säker och slappna av. Det är inte märket i Uppenbarelseboken 13. De flesta av oss är redan i ett sådant system om vi använder kreditkort, checkar eller internetbank. Eller om vi bär en smartphone, som också spårar enheter. 

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Vecka 17   2020

 

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

Davids' Kommentar: Nach Passah zählen wir den Omer 

3Moseboken 23:15 ”Sedan skall ni räkna 7 hela Sabbater från dagen efter Sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. 50 dagar skall ni räkna fram till dagen efter den 7: e Sabbaten, då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN”

 

Den årliga 8 dagars Pesach festivalen avslutades på torsdagkväll. De religiösa Judiska folket är nu i 49 dagars nedräkning till nästa Bibliska utsedda mötestid med YHVH. Denna 49 dagars period som börjar på andra dagens Pesach kallas Omerräkningen och slutar dagen före Shavuot (Pingst) eller Veckohögtiden (7 x 7 =49). I antika Israels dagar, var en Omer ett mått för att dela ut säden. Under de 49 dagarna är hårklippning och rakning förbjudna för mig, likaså att lyssna på musik, bröllop och dans är förbjudna. Det är en tid av sorg och självreflektion inför firandet av Shavuot, när Toran gavs till Mose på Sinai berg.

 

För dem av oss som är högst privilegierade att ha kommit in i det Nya Förbundet, till ett Förbund med YHVH, Universums Skapare, beseglad med det dyrbara blodet från Guds Påsklamm, Yeshua, är det mycket viktigt att veta och förstå att den händelse som kallas Pingstdagen inträffade samtidigt som den första dagen på Shavuot - den 50:e dagen efter Yeshua, Påsklammet, dog på korset på Golgata. Som Josie delade i förra veckans kommentar, är Israels Gud en Gud av mönsterbilder.  Anledningen till att en stor del av kyrkan har förlorat sin väg på många områden, är att icke-Judiska män förvrängde Messias kropp under 2:a århundradet p g a ett av djupt hat mot allt som ansågs som "Judiskt". De skar av Ecclesia bort från allt de ansåg som Judiskt, inklusive den Bibliska högtiderna som YHVH kallar "Mina utvalda mötestider." Som jag har delat flera gånger tidigare, så gav YHVH oss dessa mycket speciella dagar för ett flera anledningar .....

 

1. Att undervisa våra barn om de fantastiska saker som Gud har gjort för oss.

2. För att påminna oss om Hans trofasthet

3. För att visa oss de tidigare mönsterbilderna så att vi bättre kan förstå vad Han kommer att göra i framtiden

 

Detta är anledningarna till att Josie och jag tror starkt (liksom många andra troende i dag) att HERREN kallar Messias kropp tillbaka till hur det var innan Romarna och Grekerna korrumperade den. Om du inte redan har läst den kan du läsa mer om Kyrkans upprättelse i mitt kostnadsfria 35-sidiga häfte - Klicka här.

 

För att koppla ihop med vad jag har skrivit ovan till vår nuvarande världssituation, är vi i tiden för Omerräkningen. Vi räknar ner till firandet av Shavuot och Pingstdagen. Det Judiska folket kommer att fira för att de blev given Toran och Messias kropp kommer att fira att de blev given Den Helige Ande. Eftersom världen är slagen av effekterna från COVID-19 och sannolikt kommer att vara påverkad längre än Shavuot den 28 maj, så behöver vi så mycket som möjligt av Den Helige Ande som vi kan ta emot. Jag är säker på att nästan alla av oss har allvarliga beslut att fatta, eftersom vi måste anpassa våra liv för att ta oss igenom COVID-19-krisen.

 

Vi måste ledas av Den Helige Ande; vi måste rådgöra med andra genom Den Helige Ande; vi måste vittna för icke-troende genom Den Helige Ande; och vi måste be för dem som behöver helande och andra typer av mirakel under smörjelsen av Den Helige Ande. Därför som det Judiska folket räkna Omer och förbereder sig för att fira Toran, så vill jag uppmuntra alla, inklusive mig själv, att fira Pingst, inte bara som en vanlig händelse som hände för 2000 år sedan, utan som en händelse som vi alla kan, bör och behöver uppleva varje dag, särskilt mot bakgrund av de dagliga utmaningar vi står inför av viruset.

 

Av ännu större betydelse är förberedelserna för de dagar och utmaningar som kan ligga precis framför oss. Även om COVID-19 försvinner, enligt Påskens mönsterbild och profetior, kommer en mycket värre profetia att äga rum innan Herren återvänder. När (och inte om) händelserna i Matteus 24, Lukas 21 och i Uppenbarelseboken börjar utvecklas, kommer vi alla att behöva Den Helige Andes tillförsikt, visdom, vägledning och smörjelse för att vi ska kunna fungera och överleva dessa dramatiska och farliga tider.

 

Låt oss alla ropa i bön till den Helige av Israel mellan nu och Shavuot / Pingst, att Han fyller oss, leder oss och vägleder oss dagligen genom Hans Ruach ha Kodesh (Helige Ande)

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Vecka 16  2020

överlåtna att be för återupprättandet av Israel.    

                 För de senaste nyheterna under kristider - 10 e April   

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

Josies kommentar: Den Perfekta Mönsterbilden för Pesach - "Falla på Sina Knän"

Romarbrevet 14:11 ”Det står skrivet; så sant Jag lever, säger HERREN, för Mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud”

 

För några veckor sedan när jag var i bön hörde jag orden "falla på sina knän".  Under de senaste tre veckorna har jag tittat på nyhetsrapporter på TV om COVID-19 pandemin, och även läst ett antal vittnesmål som har cirkulerat på Internet och sociala mediers webbplatser. Jag är säker på att i denna tragiska tid i världshistorien, med mer än en miljon människor drabbade av viruset och 85 000 människor döda, så är det många, många människor som faller på knä och ropar till Gud i desperation (se Psaltaren 107:8).

 

Innan viruset fick fäste, hörde jag ett vittnesbörd från Australien som drabbades av "plågorna" av torka, brand, hagel och översvämningar, i December och Januari. Jag såg och lyssnade på en ung man som hade varit ateist och som blev fångad av den annalkande eldstormen, men som senare vittnade om att han ’föll på sina knän’ och ropade i Jesu Kristi namn. Förra veckan, när jag såg på en dokumentär på BBC nyheter om de effekter som virusutbrottet hade haft på den Brittiska hälso-och sjukvården, då hörde jag en läkare säga dessa ord till reportern "systemet är på knä."

 

Eftersom jag visste att Israels Gud är en Gud av mönsterbilder, frågade jag mig själv; "Vad händer andligt och finns det en mönsterbild här?" När nu Påsken närmar sig snabbt, började jag tänka på Israeliternas flykt från Egypten och de plågor som Gud använde för att befria Israeliterna. I vår tid representerar det antika Egypten Världens Nationer och det system som större delen av världen är anslutet till. Plågorna intensifierades till den grad att den 10:e och sista pesten kostar livet för alla de förstfödda pojkarna i Egypten, inklusive djuren. De första 9 plågorna förändrade inte Faraos hjärta, och Egyptierna fortsatte med sina liv. Men den sista pesten förde slutligen Farao på knä och vädjade till Mose att ta Israeliterna och dra ut ur Egypten.

 

Kan detta vara mönsterbilden för vad som kommer att fortsätta att äga rum i vår värld i dag? Kan det vara så att denna första Globala "pesten" inte kommer att vara den sista som drabbat världen och att andra plågor eller naturliga katastrofer kommer att följa? Vilket gör att mängder av människor i Nationerna faller på sina knän i desperation och ropar till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? I Psaltaren 107 ser vi ett perfekt exempel där en Nation (Israel) kom till slutet av sig själva och ropade till Gud. På den tiden var Israel mycket splittrat mellan människor som fruktade Gud och andra som var inblandade i avgudadyrkan, häxeri, äktenskapsbrott och homosexualitet. När de slutligen ropade till Gud lyssnade han, Han svarade dem och Han räddade dem från deras nöd. (Läs hela Psalm 107)

 

Uttåget från Egypten och deras väg in i Israel har samma mönsterbilder av två händelser.  - döden och uppståndelsen av Yeshua - slaveriet i Egypten som var som döden för Israeliterna och uttåget som var som en uppståndelse tillbaka till livet. När vi accepterar Yeshua som Messias och döps i vatten, går vi ner i vattnet, vilket betyder död för vårt gamla liv (Egypten) och vi kommer upp ur vattnet och vi har uppstått till ett uppståndet liv (Israel). Exakt enligt det perfekta mönstret.

 

En dag snart kommer statschefer, samhällsledare, ministrar, Israels folk och folket i Nationerna att böja sina knän för Israels Gud. Njut av följande videoklipp från Brasilien där knän bugas och hjärtan ropar till Herren. Eftersom HAN Lever - kan detta vara en profetisk bild av att knän kommer böjas?   https://youtu.be/vr6u6DAM4cY

 

Denna vecka, när vi firar och mediterar över Herrens Pesach; döden och uppståndelsen av Guds Lamm, vill du stå med oss och be att många Judiska människor faller på sina knän och ropar till sin Gud för befrielse. Och att många människor i Nationerna också faller på sina knän, i denna tid av nöd och ropar till Israels Gud och att de accepterar Yeshua Offer, så de kan gå från mörkrets rike till Hans Son Yeshua Messias Konungarike, i i Israel och i världen.

Vecka  15  2020

 

      Midweek Carmel Alert Video Update  April 7th  2020                         Special Passover Prayer Request    

Särskild påskkommentar: Dags till "påsk" påsk (upprepa)

Exodus 12: 24-27 "Följ dessa anvisningar som en varaktig förordning för dig och dina ättlingar. När du kommer in i landet som HERREN kommer att ge dig som han lovade, håll den här ceremonin. Och när dina barn frågar dig: 'Vad gör detta ceremoni betyder för dig? ' säg sedan till dem: 'Det är påskofferet till HERREN, som passerade över israeliternas hus i Egypten och skonade våra hem när han slog ned egyptierna.' 'Därefter böjde folket och dyrkade. (NIV)

 

Det faktum att det judiska folket firar påsk på onsdag kväll och kristna runt om i världen förbereder sig för att fira påsk i helgen, påminner oss om att det vi kallar "kyrkan" idag, har drivit bort från hennes ursprungliga bibliska rötter. Messiaskroppen på 1000-talet firade inte påsk utan följde den bibliska festcykeln, där påsket är den första högtiden varje år. Ända sedan 2000-talet har kyrkan till stor del avskärts från hennes bibliska rötter och kristendomen har drivit längre och längre bort från de tidiga troendes praxis och livsstil.

 

Påsket är den gamla grunden för de händelser som påsk kommer ihåg. Påsk är berättelsen om israeliternas befrielse från slaveri i Egypten. GUD sa till Mose att instruera varje familj att välja ut och offra ett obefläckat lamm och applicerade blodet på dörrarna i sina hus. Senare på natten passerade YHVHs ängel genom hela Egypten och dödade den förstfödda sonen i varje familj. När YHVHs ängel såg blodet på israeliternas dörrar, passerade han över husen i de judiska familjerna och de förstfödda judiska pojkarna skonades. Därför namnet påsk. Till och med Faraos son dödades, vilket fick Farao att sluta testa Gud och han till slut tillät Moses att leda israeliterna till frihet.

 

Vid påsktiden för ungefär 1975 år sedan, när det judiska folket förberedde sig för att fira festivalen, förberedde Fadern i himlen också en egen påsk. När judarna köpte sina lamm den 10: e dagen i Nisan-månaden, gick Guds lamm in i Jerusalem och reste på en åsna och uppfyllde således den messianska profetian i Sakarja 9: 9. Kristna firar denna dag som palmesöndag. Folket inspekterade sina lamm i fyra dagar och dödade dem sedan klockan 15 den 14 Nisan. Klockan 15 den Nisan den 14 det året blödade Guds lamm ihjäl på ett kors på Golgata i Jerusalem.

 

Det är mycket lätt att se de otänkbara likheterna mellan originalet från Gamla förbundet och uppfyllandet av det nya förbundet, som båda sker exakt samma tidpunkt på samma datum i den hebreiska kalendern. Den viktigaste detalj i händelserna i Nisan 14th är att det var familjen lammets blod som frigjorde israeliterna från slaveri i Egypten, och det är blodet från Guds lamm, Yeshua, som frigör oss från slaveri till synd och från syndens löner - DÖD. Den andra punkten är att om 'Passions week' uppfyller påsktypologin, kan du inte ha både palmsöndag och långfredag eftersom det bara är fyra dagar mellan den 10: e och den 14: e Nisan. Jag tror att psalmsöndagen är korrekt, men en fredagskorsfästelse är inte som det skulle göra det 6 dagar att Yeshua inspekterades. Jag tror att Yeshua korsfästes på onsdag eftermiddag och placerades i graven strax innan påskhabbagen började (det var inte en fredagssabbat). Det är det enda sättet Yeshua kunde ha varit i graven i 3 dagar och 3 nätter. Och det är det enda tecknet som Yeshua gav folket att han var människans son - läs Matteus 12:39 - 40.

 

Om jag har rätt, har kristna kommit ihåg fel dag sedan Nicean Council 325 e.Kr. Det finns också frågan om namnet påsk. Det finns starka bevis för att ordet är relaterat till Ishtar, en ockultisk gudinna. Oavsett om det är sant eller inte, det sorgliga faktum är att eftersom påsk har blivit så bortkopplad från påsk, för de flesta människor har den mest offrande handlingen som någonsin begåtts reducerats till bara en helgdag som fokuserar på chokladägg och kaniner. För så många har förbindelsen till frälsning och löfte om evigt liv i Guds rike genom död och uppståndelse av Yeshua, Guds Son som också kallas Guds lamm förlorats. Med min evangelist hatt tror jag att berätta påskhistorien, fokusera på och förklara kraften i Lammets blod har mycket större effekt när det gäller att nå det förlorade i dina familjer och vänskapskretsar. För flera år sedan ledde jag en påskfirande i Hong Kong och i slutet stod cirka 40 personer för att acceptera Yeshuas uppoffring.

 

Om 1900 år av denna icke-judiska förståelse av Bibeln fick kyrkan att fira sin viktiga händelse - det nya förbundet som inledde korsfästelse av Guds Son på fel dag, måste man undra "vad har vi gjort annat?"

* Är sabbaten lördag eller söndag?

* Är de bibelske högtiderna fortfarande viktiga för kristna?

* Gäller alla de tio buden fortfarande?

* Kom Yeshua för att avskaffa Tora eller förkroppsliga Tora och visa hur man kan leva i kungariket enligt Hans Faders utformning och instruktioner?

 

I allmänhet fokuserar mina meddelanden på relevansen av återupprättandet av det judiska folket till deras land och för Messias. Men jag har insett för en tid nu att Gud också håller på att återställa kyrkan till hennes bibliska rötter. Varje år firar fler och fler kristna den bibliska sabbaten, påsken, Shavuot (pinsehelgen) och tabernakelsfesten. Verkar som om det händer något nytt ....... Gud förbereder sig för att återupprätta sitt rike på jorden med sin son Yeshua, påsklammet som återvänder till Jerusalem som lejon av Judas stamm, för att sitta på tronen i David som King of Kings och Lord of Lords.

(för mer information se mitt broschyr - Kyrkans restaurering)

 

Om du vill läsa mer information om påskens ursprung här är två webbplatser som jag skickades tidigare denna vecka .... 

https://firstcenturychristianity.net/pagan-holidays/easter-is-pagan 

https://lifehopeandtruth.com/life/plan-of-salvation/holy-days-vs-holidays/origin-of-easter

 

Josie och jag ber att du kommer att få fantastiska möjligheter att dela sanningen om Yeshuas liv, död och uppståndelse när du firar med dig familj och vänner, och att de människor som är mest kära för dig kommer att lära känna honom som deras Herre och personliga Frälsare.

 

Hag Pesach Sameach (ha en glad påskfestivall) .....  David & Josie

 

  För de senaste nyheterna under kristider - 3 e April       

 

                 Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Vi Måste Anpassa Oss Snabbt till Den nya Verkligheten       

                                -  Att inte Förbereda sig är Förberedelser för att Misslyckas

 

Det är den 3 april och de 3 första månaderna av 2020 ligger nu bakom oss. Men ojoj, vad världen har förändrats under de senaste 4 veckorna. Nyheten om Coronaviruset började dyka upp i media under December, när det började sprida sig i den Kinesiska staden Wuhan. Minns du vad du tänkte när du såg rapporterna om antalet smittade i Wuhan och andra närliggande städer, som började accelerera? Vad tänkte vi när vi började se dessa Kinesiska städer, med dess stora befolkning, började stängas ned och folket som sattes i karantän i sina hem. De enormt stora Kinesiska företagen i dessa städer som producerar många av de teknikprylar som vi alla köper för att göra våra liv bekväma, som tvingades stänga på grund av brist på arbetskraft. Senare hörde vi att samma virus började spridas i Japan och Sydkorea, men livet i resten av världen fortsatte som vanligt.

 

De flesta av oss njöt av Channukka, Julen och Nyårsfirandet, omedvetna om vad som osynligt skulle krypa sig närmare våra egna Nationer. Under hela Januari hörde vi fler och fler rapporter om snabbt ökande antal smittade och det växande antalet döda i de tre asiatiska Nationerna, men livet fortsatte som vanligt i resten av världen. I mitten av Februari kom nyheterna om ett stort antal smittade och dödsfall i Iran och sedan började spridningen nå Italien den 21 februari med 16 smittade. Den första smittade personen i Israel var också runt den 21 februari, från en av personerna som återvände hem från Diamond Princess kryssningsfartyg. Sedan dess har viruset spridit sig, långsamt i början, men ökat dagligen i Europa, Skandinavien, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och södra Stilla havet.

 

När vi går in i April ligger statistiken på en nivå som vi inte ens kunde föreställa oss en månad tidigare, i flera av våra Nationer. Många av oss är begränsade till våra hem förutom för matinköp och för medicinska ändamål.

Här i Israel är det inte meningen att vi ska vara mer än 100 meter från våra hem utom av ovanstående 2 skäl. Alla utbildningsmöten och religiösa möten läggs ned och de flesta företagen är stängda, vilket placerar mängder av människor på arbetslöshetslistorna. Internationella resor är nästan obefintliga och inrikesresor är också kraftigt begränsade. Våra regeringar har äntligen insett att social isolering är det enda nuvarande sättet att sakta ner och förhoppningsvis stoppa viruset - men för många Nationer som började följa dessa restriktioner för sent kan det, om inte ett mirakel sker, bli samma mönster som vi hör om i de fruktansvärda rapporterna från Italien och Spanien. För att inte tala om den enorma finansiella kris som drabbat våra nationer.

 

I nuläget finns det inte något bevisat vaccin för att förebygga eller bota COVID-19-viruset. Några goda nyheter är att om den förbättrade statistiken stämmer som kommer från Kina, så kan viruset motas tillbaka. Men Kina gjorde en manöver och folket stannade hemma som de blev tillsagda. Vissa rapporter säger att Italien kan ha nått en topp och vändningen har börjat. Men inte förrän ett mönster blir tydligt genomgående i flera länder, vet vi om ordern kan släppas om isolering och att livet förhoppningsvis kan börja återvända till hur det var i början på Mars. Men det kan ta flera månader.

 

Vi måste förbereda oss på den verkligheten att vi kan behöva leva i detta nuvarande tillstånd av social isolering, inga kyrkliga möten och ekonomiskt kaos under överskådlig framtid. Här är vad vi gör i Israel för att anpassa oss till den nya verkligheten med coronavirus .....

 

1. BE som aldrig förr - för dig själv, din familj, vänner, grannar och din nation. Glöm inte att tillämpa Genesis 12:3, att be för Israel först.

2. Lyd regeringens regler för att stanna hemma med undantag för mat och medicinska förnödenheter - var så snabb som du kan

3. När du går ut bär en mask med god kvalitet över mun och näsa håll ögonen täckta med skyddsglasögon eller en klar plast sköld

4. Håll 2 meter eller 6 meter från andra människor - använd handskar och vidrör så lite som möjligt

5. Följ handtvättsinstruktioner som vi visar i media.

6. Torka av all frukt, grönsaker, burkar och paket som du tar hem, tvätta sedan händerna väl.

7. Gör inga panikköp, men bygg sakta upp ett förråd av 2-4 veckors förbrukning av basmat och medicinska förnödenheter.

 

Vi kan få restriktioner om att stanna i våra hem i veckor om inte månader, och även om viruset går bort, kan det komma tillbaka igen Om vi tror på Bibeln och om vi verkligen är i de sista dagarna, så kan fler plågor och pester följa efter COVID-19. Jag upprepar ... Att inte förbereda sig är förberedelser för att misslyckas. Förhoppningsvis kommer våra regeringar att vara mycket mer förberedda inför nästa kris. Och vi, vår familj och vårt sociala nätverk måste vara personligen beredda att reagera mycket snabbare i framtiden. I det här läget kan vi försöka följa de 7 punkter enligt ovan, särskilt den första.

 

I tider av socialt avståndstagande är det viktigt att hålla kontakten med de människor vi älskar. Om du inte redan har en smartphone, köp en så snart som möjligt och ställ in med hög hastighet WIFI så att du kan kommunicera med familj och vänner. Ladda ner Zoom(www.zoom.com) och forma bönegrupper. Se via internet när din kyrka håller möten om de har livestreaming med predikningar, vilket de flesta har nu när offentliga möten är förbjudna.

 

Josie och jag ska göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad genom Carmel Alert. Vi är också ute efter att ansluta oss till bönegrupper i nationerna, så att vi kan be för dig från Mt. Carmel, och du får gärna be för oss. Vi använder Zoom för dessa möten. Meddela mig om du vill ställa in en tid för ett Zoom bön möte. Var välsignad och må HERREN hålla dig och din familj i fullkomlig hälsa.

Vecka 13  2020

 

                  För de senaste nyheterna under kristider - 27 e March 2020 

 

 

                        Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:  Att Inte Förbereda Sig är Förberedelser för att Misslyckas - Be för det Bästa .... Förbered Dig på det Värsta  2 Krönikeboken 7:14 ’Men mitt folk, det som är uppkallade efter Mitt Namn, då ödmjukar sig och beder och söker Mitt ansikte och omvänder sig ifrån sina onda vägar; så vill Jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land”(1917)

 

Det förvärrade utbrottet av Coronaviruset i stora delar av världen gör att jag fortsätter att dela mina tankar om det ämnet igen, även denna vecka. Infektionstakten och dödligheten har ökat dramatiskt här i Israel och i de Nationer, där de flesta av våra läsare finns. De värst drabbade Nationerna kommer till den grad av i stort sett helt nedstängning. Flygbolag, hotell, caféer och restauranger, köpcentra, små och medelstora företag är nästan helt stängda. Många riskerar en total konkurs om nedstängningen varar under en längre tid. De stora börserna har haft fritt fall med biljoner dollar som utplånats. Världen står inför vad som kan visa sig vara den största utmaningen den någonsin har ställts inför. Jag önskar att jag överdrev, men jag tror verkligen att det är så allvarligt. Så det är absolut nödvändigt att Yeshuas kropp på Jorden, det vill säga ni och mina bröder och systrar, tar det på allvar och ber som aldrig förr.

 

Internet är fullt av medicinare och kristna som kommenterar och som ger sina "expertråd" och åsikter om vad orsaken kan vara och vad lösningen är mot viruset. Naturligtvis täcker deras åsikter alla de sannolika och även osannolika teorier. Sanningen är att ingen kan vara 100% säker på vilken teori som stämmer vid denna tidpunkt. Jag är mycket noga med att inte göra några svartvita slutsatser, utan helt enkelt dela med er all information som finns där ute för att hjälpa dig att bäst förbereda dig för alla möjligheter.

 

Om viruset är pådrivet av den andliga sfären, då måste vi be effektivt och korrekt kunna urskilja vilket andlig rike som ligger bakom spridningen av det dramatiska viruset. Är det mörkrets rike i process att krascha det nuvarande finansiella systemet i världen, för att förbereda oss att gå in det kontantlösa "666"-systemet som vi läser om i uppenbarelsen kapitel 13? I så fall kan vi definitivt be mot spridningen av viruset.

 

Om det är HERREN som låter viruset påverka världen, då måste vi vara försiktiga med hur vi ber och inte be emot vad HERREN gör. Med tanke på den gudlösa, avgudadyrkande, syndfulla värld vi lever i, måste vi ställa oss frågan ... Har GUD nått slutet av Sitt tålamod och Sin nåd med världen? Säger HAN Dayenu? (Hebreiska = nog) Dayenu till otro av MIG och Min Son; Dayenu till abort; Dayenu till samma kön och kön utanför äktenskapet; Dag för hat, brottslighet, girighet och korruption. Dayenu, Det är Jag! Om så är fallet, då är det osannolikt att Han kommer att stoppa viruset tills världen börjar förändra sin inställning mot Honom och Hans Son Yeshua Messias. Jag tror att om vi ber i linje med Hans vilja, så kommer vi att få se Honom flytta sin hand på ett kraftfullt sätt.

 

När jag hade en lugn stund tidigare i veckan, kände jag att den Helige Ande gav mig dessa 3 viktiga bönepunkter:

 

1/. Vi måste be att HERREN förlöser en Uppenbarelsens Ande över alla Nationer i hopp om att miljontals skall få se att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, är HERREN - den ende GUDEN.

2/. Vi måste be att HERREN skall följa nr 1 med att förlösa en Ande av övertygelse om våra nationers synder, de nuvarande och eviga konsekvenserna av synd

3/. Vi måste be att HERREN förlöser en Ande av djup innerlig omvändelse, både från våra högt uppsatta politiska ledare och kyrkoledare och ner till folket i Nationerna.

 

För att vara realistisk, så dyrkar större delen av världen andra gudar och inte Bibelns Gud och hittills har de varit mycket aviga mot evangeliet. De flesta av Nationerna har blivit bedragna från sin Bibliska tro av mer än 100 årig evolutionsundervisning, vilket har gjort att Bibeln känns irrelevant. Detta plus en önskan om att leva som de själva vill, istället för på det sätt som Gud begär av oss, har gjort människors hjärtan och sinnen stenhårda mot sanningen i Bibeln och att sanningen av en kärleksfull Skapare / Fader. Världsomfattande omvändelse är nästan "Omöjligt Uppdrag", men Bibeln säger oss att ingenting är omöjligt för GUD, så det finns hopp för världen. Särskilt om vi i Yeshua kropp reser oss upp i bön och fasta för vår familj, vänner, grannar, arbetskamrater och våra ledare. James berättar att ’tron utan gärningar är död’, och Romarbrevet 10:13 säger att ’Alla som åkallar Herrens namn skall bli frälst’. Men vers 14 fortsätter med att säga ’men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikade?’(1917) ...... Det här är Elias dagar. Förutom att be för människor måste vi stå upp och tala djärvt och förkunna HERRENS ord.

 

Förberedelser för de kommande dagarna .......  3 möjliga scenarier

 

Det värsta scenariot är att viruset fortsätter sprida sig. Nedstängningarna blir ännu striktare, världssystemet kraschar och den Nya Världsordningen upprättas. Detta innebär att om vi troende ska fortsätta vandra med HERREN, kan vi inte vara en del av det nya systemet. Detta innebär att vi inte kan köpa eller sälja, mata våra familjer, betala vår hyra, tanka bränsle i våra bilar, etc. Det är mycket skrämmande, men vi måste komma ihåg att HERREN gav Israeliterna allt de behövde under sina 40 år i öken och Han är fortfarande samma GUD idag. Vi måste vara förberedda genom att lära känna Gud på ett intimt sätt, känna till Ordet och vara fylld med den Helige Ande och lita på Honom för allt vi behöver för vår familj att överleva.

 

Det mellersta scenariot är att ett förebyggande och helande vaccin hittas mycket snart och göras tillgängliga omedelbart, vilket gör det möjligt att återgå till ett relativt normalt liv, tills nästa virus släpps. Jag vill inte vara en domedagsprofet, men kan det finnas en återspegling av de 10 plågor som drabbade Egypten (dagens värld) innan Israeliterna (Guds folk i dag) kunde passera ut ur Egypten för att påbörja sin resa mot det Förlovade Landet?

 

Det bästa scenariot är om Gud visar sin rikliga barmhärtighet och nåd över Israel och Nationerna och förlöser de 3 Andar jag nämnde ovan och att våra andliga ledare och regeringsledare kommer att kalla våra Nationer till sann omvändelse. Det innebär att förbjuda alla andra religioner, upphäva abortlagar, upphäva samkönade äktenskapslagar, och göra Bibeln som grund för våra Nationer. Ja jag vet att det verkar som ett "Omöjligt Uppdrag", men som jag sa tidigare; Ingenting är omöjligt för Gud. Vi måste tro att vår bön och förbön i denna mycket utmanande tid kan göra skillnad och att folkmassorna kommer till tro på Israels Gud genom Hans Son Yeshua.

Vecka 12  2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Vad eller Vem ligger Bakom CoronaViruset?

Lukas 21:11 ”Och det ska bli stora jordbävningar, så och hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra” (1917)

 

Jag vet att vi alla förmodligen är "virus trött", men det är tyvärr ett av de största hoten vi mött i våra Nationer, under de senaste 100 åren. Så jag tror att det är dårskap att ignorera det, som om det inte vore ett problem. Förra veckan skrev jag om förberedelser för att överleva denna livsförändrade händelse och de andra händelserna som enligt varningarna från Yeshua finns i Matteus 24 och Lukas 21 och som säkerligen ligger framför oss och som kan visa sig vara ännu allvarligare. Låt oss titta på vad eller vem som ligger bakom Covid-19-viruset och försöka dechiffrera de många och olika åsikter från medicinare och kristna, som svämmar över på internet och i vår e-postinkorg. Jag har inte för avsikt att lägga min egen åsikt till de andra, jag ska bara göra ett utlägg av dem till er och ni själva tar ansvar i bön att vara ledd av den Helige Ande .......

 

De mest uttalade orsakerna i den naturliga sfären

 

* viruset kom från ett orent djur som sålts som livsmedel på en matmarknad i Wuhan, Kina, och har överförts till en människa, vilket kan vara början till utbrottet

* viruset är konstgjort och utvecklades i ett universitetslaboratorium i USA och såldes till Kina

* viruset är konstgjort och har av misstag läckt ut från en biologiskt krigföringslaboratorium i Kina

* vissa Kinesiska diplomater hävdar nu att viruset kom in Kina av besökande Amerikanska idrottslag

* Illuminati / New World Order / Globalistiska grupper har medveten släppt viruset för att tvinga alla att acceptera ett vaccin som kommer att innehålla någon form av digital ID-kod som gör det möjligt att spåra och kontrollera den allmänna befolkningen.

* Illuminati / New World Order / Globalistiska grupper har medvetet släppt viruset som en föregångare till en mer dödlig mutation, för att uppnå sitt uttalade mål om att dramatiskt minska världens befolkning

* strålningsvågorna från 5G mobilnät har minskat kroppens immunförsvar som har gjort det lättare för viruset att infektera människor

* vissa medicinare och kristna hävdar att Covid-19-viruset är inte så allvarligt som alla vill framställa det

 

Vid denna tidpunkt finns det inget sätt att bevisa att någon eller något av ovanstående är ansvariga för spridningen av Coronaviruset, så låt oss vara mycket försiktiga inte fastställa en felaktig slutsats. Vi måste vara mycket försiktiga med vad vi lyssnar på och vidarebefordrar till andra.

 

Är viruset från den andliga sfären?

 

När det gäller den andliga sfären som ligger bakom viruset, finns det bara 2 möjligheter - GUD eller satan. Om det är satan så använder han troligtvis Illuminati / New World Order / Globalistiska grupper för att utföra sin lömska plan med hjälp av några av de möjliga scenarierna i avsnittet ovan. Jag har tittat på den ökande verksamheten i dessa grupper sedan jag blev troende 33 år sedan, och de kan mycket väl ligga bakom denna förödande virusutbrott. Den andra möjligheten är att det är Israels Gud som ligger bakom utbrottet, eller åtminstone att Han tillåter det för sina planer och syften. Då främst för att väcka denna syndiga värld, inklusive Israel, i hopp om att miljoner kommer till honom i djup omvändelse och underkastar sig Herraväldet av sin Son Yeshua Messias och den snart kommande Kungen.

 

Kan det vara så att YHVH äntligen har sagt "Nog" till världens synd. Nog om all förnekande om att Han inte existerar, avgudadyrkan och dyrkan av andra gudar; Nog med dödande av de ofödda; Nog med sexuell omoral; Tillräckligt med brottslighet, girighet och korruption. Kan det vara så att YHVH tillåter spridning av viruset som Han gjorde många gånger i Gamla testamentets tid som straff för synd, men också att föra folket till omvändelse? (Psaltaren 106:29-30)

 

Den andliga Vaccinet .....  Om det i själva verket finns en andlig orsak bakom virusutbrottet så har vi det bästa vaccinet; ...2 Krönikeboken 7:14 ’Men mitt folk, det som är uppkallade efter Mitt Namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig ifrån sina onda vägar; så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land”(1917)

 

President Donald Trump utlyste en Nationell Bönedag i söndags och minst ett kristet departement i Storbritannien utlyste en bönedag i onsdags och kristna i Israel, Australien och Kanada gjorde samma sak. Det är en bra början, och vi ber att andra Nationer snabbt kommer att göra detsamma, men det är viktigt att dessa inte blir multi-religiösa bönedagar, eftersom bönen måste riktas bara till Israels Gud, i namnet av hans Son Yeshua eller Jesus. Det är också viktigt att bönedagen börjar med omvändelse för de punkter jag nämnde ovan, särskilt för falska gudar, avgudadyrkan, abort och icke-biblisk sexuell aktivitet. Jag tror att om Messias kropp i Israel och i Nationerna fastar och ber och ropar till vår Skapare och Himmelske Fader, i Sonens namn, kommer Han att förlåta vår synd och hela våra Nationer.

 

Förbarma dig HERRE

Det är fredag.Snart förbeder jag mig för sabbaten,vilan och närheten med Herren och Ordet.Ikväll har vi en underbar tillfälle lyssna på Guds Ord och bekanta bönevänner på Solna hallen.Jag har tänkt stanna hemma och se Live sändingen och be och tacka Herren för Hans Under! Det var 2 år och 2 mån sedan jag/vi började SVERIGE 7:14 bönerörelsen...Bönesvaret är på gång!!!!

David Silver har skrivit mycket om den här Corona viruksen på min sida VECKOBREVET,som du kan läsa där.

Varje gång när jag tänker på förbedelser och annat,kommer Herrens Ord till mig:

"

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Far30 Och på er är till och med alla hårstrån räknade. 31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar."Matt 10:28

Och oavsett vad som händer i världen omkring oss, glöm aldrig vittnesbördet från Israeliterna i öknen - GUD fyllde alla deras behov under 40 år och Han är fortfarande samma GUD idag.

SHABBAT SHALOM!

 

 Vecka 11  2020

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 13 e March 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: CoronaVirus – En Uppskakning och en Uppvakning. Är vi redo?

 

Nästan hela världen påverkas av virusutbrottet med 135 000 smittade människor i mer än 120 länder. Dödssiffran i världen är nu mer än 5000. Här i Israel är antalet smittade människor 126 och växer dagligen - ganska högt med tanke på den totala befolkningen är bara 9 miljoner. Israel under ledning av premiärminister Netanyahu har vidtagit några av de starkaste åtgärderna för någon Nation, för att förhindra spridning av viruset. Det nationella flygbolaget ’EL AL’ har slutat flyga till större delen av Asien och Europa, och människor från dessa länder får inte resa in till Israel. Tidigare i veckan beslutade Israel att placera alla människor, som anländer till Israel, i 14 dagars isolering. Det beslutet kommer att decimera flygbolags- och hotellsektorerna. Ytterligare restriktioner kommer sannolikt att följa, i ett försök att begränsa viruset och förhindra en nationell epidemi. Under denna vecka såg vi också den största nedgången på börserna och råoljepriset sedan 2008. Nyhetsmedier runt om i världen och internet är mättade med information och dis-information, vilket orsakar förvirring och panikköp i många städer. Vem (bortsett från Gud) vet var det kommer att sluta, hur länge det kommer att pågå och hur lång tid det kommer att ta för världen att komma tillbaka till någon form av normalitet. Jag hade för avsikt att studera de olika uttalanden som gjorts angående källan till viruset och virusets svårighetsgrad, men HERREN har manat mig att ta en annan riktning och istället ställa frågan - Är vi redo?

 

Josie och jag kom till tro för 32 år sedan nu och en av de första tjänsterna som jag påverkades av var Barry Smith, en Nyzeeländsk Ändetidsevangelist. Barry hade mycket information angående Illuminati och den Nya VärldsOrdningen som planerar att ta in en Världsregering och en Världsreligion. Bakom detta finns Djävulens plan att upprätta sitt rike, under ledning av Anti-Krist eller den falske Messias, innan den sanna Messias återvänder till Jerusalem för att upprätta YHVH:s kungarike  på jorden. Jag tror att upprättelsen av Israel 1948 och återföreningen av Jerusalem 1967, felaktigt placerade oss i tidszonen Bibeln kallar Tidsålderns slut eller de Sista dagarna.

 

I Matteuskapitel 24:3 - 14 och Lukas kapitel 16:7 - 13 lägger Yeshua tydligt ut de händelser som leder fram till Hans återkomst och det kommer att bli en mycket plågsam tid. De flesta bibellärare som är involverade i Israelrelaterad undervisning, tror att Herren inte kommer att återvända förrän i slutet av 7-årsperioden som det profeteras om i Daniel kapitel 9. Det innebär att troende som fortfarande lever när 7-åriga fredsavtalet undertecknas måste leva igenom de svåra sista 3-1/2 åren, även känd som den Stora Vedermödan. Jag delar inte detta för att oroa er, utan för att uppmuntra att vara beredda på vad vi kan behöva utstå under de närmaste åren. Du har säkert hört mig säga; att inte förbereda sig, är en förberedelse att misslyckas. Och låt oss inte glömma att Israeliterna överlevde i öknen i 40 år utan stormarknader eller vattenflaskor ens i närheten. Gud gav dem allt de behövde och mirakulöst nog slets inte ens deras skor och kläder ut, i de hårda förhållandena i öknen.

 

Jag har talat om det här i flera år och försöker uppmuntra andra att göra sig redo genom att åtminstone köpa in och bygga upp ett lager av vatten, icke-färskvaror och medicinska förnödenheter. Vi skulle till och med kunna ha planera någon form av alternativ energiförsörjning, så att vi kan ha några av de elektriska bekvämligheter som vi är vana vid. De flesta människor jag har delat detta med har inte vidtagit några åtgärder och för att vara ärlig så har inte Josie och jag heller gjort det än. Men om vi verkligen tror att vi lever i Ändetiden så bör vi ta varningar i Matteus 16 och Lukas 14 mycket mer allvarligt och ändra vårt sätt att leva inför Vilddjurets märke och system, som vi läser om i Uppenbarelseboken 13.

 

När detta system kommer in, kommer ingen att kunna köpa eller sälja om de inte tar 666 märket, vad det nu egentligen betyder. Men det är tydligt att om vi inte tar det märket, så kommer vi inte att kunna betala våra lån eller hyra, köpa mat eller medicin, tanka i våra bilar - kort sagt så kommer vi inte att kunna fungera i världssystemet och våra församlingar kommer inte att kunna fungera heller. Det scenariot gör att den nuvarande situationen med viruset, verkar som en picknick. Är vi redo? – Förutom de "Preppers" som huvudsakligen är i USA och som har hånats för sina förberedelser, så är svaret NEJ.

 

Så vad kan vi göra för att effektivt förbereda oss för nästa stora grej som kan slå till på Jorden och inför den tid då Anti-Krist tar full kontroll? För liknande utbrott kommer mycket sannolikt att följa i framtiden. Att lagra upp vatten, icke-förgänglig mat och medicinska förnödenheter är en bra, men bara en tillfällig åtgärd för att hjälpa din familj. Men när Anti-Krist kliver upp för att ta kontroll över världen, kommer dessa åtgärder inte att vara tillräckliga. Det enda sättet som kommer hjälpa oss att fungera som vanligt i våra familjer och i våra församlingar, är att ändra vår oberoende livsstil till en livsstil där vi lever i gemenskap. Även då kan det vara nästan omöjligt att fungera om inte HERREN övernaturligt övertäcker och beskyddar, ifrån den som har kontrollen vid den tidpunkten.

 

Förhoppningsvis är scenariot med föregående stycke fortfarande några år bort, men vi måste förbereda oss redan nu så gott vi kan. När den Helige Ande omdirigerade fokus för denna kommentar, hade jag känslan av att HERREN sa till mig att de flesta i Messias kropp i alla Nationer, inklusive mig själv, inte har tagit Matteus 24, Lukas 21 och Uppenbarelseboken 13 på tillräckligt stort allvar och att vi inte har förberett oss för det. Återigen vill jag inte vara en över alarmist, men jag kanske till och med behöver omvända mig för att jag inte är djärvare i min kallelse att vara ett ljus för Nationerna och att uppmuntra troende att förbereda sig för de kommande dagarna.

 

Just nu måste vi handskas med de omedelbara effekter från Coronaviruset, men tänk på vad jag har skrivit och åtminstone be den Helige Ande att vägleda dig i hur du förbereder dig så att du och din familj kan fungera så gott det går oavsett vilka negativa omständigheter som kan ligga framför. Vi måste också dela detta med våra vänner, både troende och dem som ännu inte tror på Herren och Bibeln. Liksom Barry Smith gjorde, kan vi använda de händelser som sker i världen till ett kraftfullt evangelisationsverktyg. Och oavsett vad som händer i världen omkring oss, glöm aldrig vittnesbördet från Israeliterna i öknen - GUD fyllde alla deras behov under 40 år och Han är fortfarande samma GUD idag.

Svåra tider

Vecka 10   2020

 

 

På Måndagkväll kommer det Judiska folket i Israel och runt om i världen att fira Purim, den icke-prästerliga festivalen till minne av nederlaget av den sammansvärjning över att försöka förstöra det Judiska folket i antikens Persien. Hjältinnan i Purim historien är Ester, en vacker ung Judisk kvinna, vars modiga handlingar fick boven i dramat, Haman, hängande död på den galge han hade byggt för att hänga Esters farbror Mordokai i. Den elaka planen omintetgjordes, det Judiska folket överlevde och Ester fortsatte vara drottning. Det blev ett mycket lyckligt slut.

 

Som jag har skrivit tidigare och som de flesta av er känner till så är forntida Persien moderna Iran, där den radikala Islamiska ledningen fortfarande hatar Israel lika mycket som Haman gjorde. Den Iranska regeringen kräver ständigt en total förstörelse av Israel och den Iranska militären jobbar konstant med att förbättra sina vapen och arbetar fortfarande med att utveckla kärnvapen. Det behövs inga gissningar för att ana vilket land som skulle vara det mest sannolika målet för en Iransk kärnvapenmissil. Jag tror att samma anda som var över det antika Persien, är verksam i Iran även idag. Landet är troligen under kontroll av furstendömet prinsen av Persien (Daniel 10:13 och 20) och Israel och det Judiska folket är fortfarande det primära målet.

 

Ett av syftena med att jag skickar ut Carmel Alert varje vecka och skriva dessa kommentarer, är att skicka korrekt information till Esters och Ruts som GUD har rest upp i Yeshua kropp, i Nationerna. Vi tackar YAH för de miljontals Ruts (vänner) som vi vet finns där ute, det största antalet är i Afrika, Asien och Brasil. Dessa kristna vänner älskar Israel mer än vad många Judar gör och det är en stor uppmuntran för oss som bor i Israel, att veta att det finns så många människor där ute som älskar oss och står med oss. Ännu mer uppmuntrande är att veta att antalet Esters där ute ständigt ökar. Eftersom Israels GUD öppnar för fler och fler kristna att besöka det Heliga Landet och därefter skickar Han hem de Han kallar sina Esters, med en ny smörjele att föra Israel och det Judiska folket inför kungen.

 

Jag vill uppmuntra er att söka HERREN om han kallar dig att vara Ester vid denna mycket strategiska tid för Israel. Israel behöver mer bön än någonsin tidigare. Den politiska situationen är fortfarande inte bra och kan förvärras. Jag tittar på nyheterna när jag skriver detta och Coronavirus sprider sig runt Israel. Mer än 50.000 Israeler är redan i sina hem under isolering och antalet växer. Resor in och ut ur landet är mer och mer begränsad i dagsläget. Situationen håller på att bli mycket allvarlig och vi behöver en armé av Esters, för tillfället. En mycket viktig sak att be över, är att Israels fiender inte ser det som ett gyllene tillfälle att starta en attack medan landet har fokus på att reda ut valresultatet och bekämpa viruset.

Sista tiden

 Vecka 9  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 28 e February 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:Israel står inför Två Stora Utmaningar - Vänligen Be extra Mycket 

 

När vi når slutet av andra månaden under år 2020, står en stor del av världen inför den utmaning som Coronaviruset medföljer. Virusets framtida omfattning är okänd - det kan börja minska med dess inverkan i de Nationer där det för närvarande sprider sig, eller så kan det fortsätta att sprida sig till ännu fler länder. I så fall kommer antalet smittade människor att öka dramatiskt och antalet dödsfall kommer att fortsätta att öka. Redan har det fått stor påverkan på världens finansmarknader. Fabriker har tvingats att stänga ner, och den efterföljande produktionsminskningen påverkar både försäljningen och vinsten. När jag började skriva denna kommentar på tisdagkväll, började börsernas tapp runt om i världen som tecken på rädsla för en världsomspännande tillväxt av pandemi. Vissa har återhämtat sig, men marknaderna är mycket instabila.

 

Här i Israel har det skett en stor förändring angående viruset, vilket släpptes på nyheterna i lördagskväll. En Sydkoreansk turistgrupp som hade varit i kontakt med hundratals Israeler, anlände tillbaka till Korea med minst 9 av dem infekterade med viruset. Ett flyg från Korea skickades tillbaka med de 12 Israelerna som var ombord, vilka togs av planet och skickades hem med ambulans för att sättas i karantän under 14 dagar. Ytterligare 1000 Koreanska turister som redan finns i landet ombads att bo på sina hotellrum och inte gå ut offentligt. Mer än 1400 Israeler, inklusive ett antal skolelever som hade varit i kontakt med den Koreanska gruppen är också i karantän. Hälsovårdsnämnden och Inrikesministeriets tjänstemän övervakar situationen noga och överväger att stänga Israels gränser för turister från alla de länder där viruset snabbt sprider sig. Turister från Kina, Hongkong, Sydkorea och Thailand är redan förbjudna. Israeler varnas för att resa till Italien.

 

För Israel är viruset ett stort hot både medicinskt och ekonomiskt, eftersom turismen är en viktig källa för landets inkomster. Antalet turister har ökat från 3 miljoner från 2016 till över 4 miljoner under 2019, och det förväntades öka ytterligare under 2020 tills Coronaviruset kom hit. Och att förbjuda turister från de drabbade länderna skapar också diplomatiska problem. Den Sydkoreanska regeringen är mest missnöjd över att deras folk nekas inresa och skickas hem. Men dessa åtgärder är nödvändiga om länderna verkligen ska kunna stoppa viruset från att få fäste.

 

Den andra stora utmaningen som Israelerna för närvarande står inför, är det tredje valet under den 12 månaders period som kommer att äga rum den 2 mars. Det finns redan en oro för att viruset möjligen kommer att påverka valdeltagandet av väljarna, vilket med stor sannolikhet kommer att vara lågt på grund av att Israelerna är trötta på att gå till valbåset med bara några månaders mellanrum, utan att se någon tydlig vinnare. Om inte HERREN gör något dramatiskt, kan även detta tredje Allmänna val också komma att misslyckas i att ta fram en klar vinnare som kan bilda regering. Detta lämnar Nationen i ett pågående och farligt tillstånd av politiskt limbo.

 

Till allt ovanstående har södra Israel varit under raketattack de senaste dagarna. Mer än 80 raketer avfyrades från Gaza på 48 timmar. Detta kan ha varit ett försök av Hamas att påverka nästa veckas Israeliska Allmänna val, eftersom premiärminister Netanyahu hamnar i en knepig situation. En vecka innan valet, och flera samhällen nära gränsen till Gaza är under raketattack, skolor och företag stängda, och Israeliska familjer bor i sina bombskydd - alla ögon är på PM Netanyahu. Kommer han att hålla sitt hot mot Hamas och slå tillbaka mycket starkt, vilket ökar risken för ett nytt krig, eller kommer han att backa i hopp om att stormen ska bedarra, åtminstone tills valet är över?

 

Så...... det finns mycket att be för. Ta dessa utmaningar som Israel för närvarande står inför till era hjärtan. Och förstå att vad som än händer i Israel, kommer även att påverka er personligen på lång sikt. Yeshua Messias kommer att återvända till Jerusalem, och Kungariket kommer bara när Israel är helt återställt (Apg 3:21). Så stå tillsammans med oss och be att GUD kommer att visa sin nåd och att Israel kommer att klara av denna tid av prövningar, att Israel kommer ut på andra sidan ännu starkare och mer förberedd att inbjuda sin Messias att komma tillbaka, när de ser upp till himlen och ropar: Baruch ha Bah B Shem Adonai - Välsignad är Han som kommer i HERRENS namn. Vi ber att HERREN ska beskydda dig och dem som står dig nära, beskyddade från viruset.

The Carmel Alert - 6 e March

Vecka 8  2020

tna att be för återupprättandet av Israel.

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 21 e February 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Aterupptäck de Bibliska Rötterna av Tron - Kom till Israel i November

Roman 11:17 ”Men om nu några av grenarna hava brutits bort…

 

Jag skrev en kommentar för några månader sedan om att vara en bro för att hjälpa Kyrkan att åter koppla med Olivträdets (Israel) rötter. Anledningen till att denna koppling är nödvändig, är att de så kallade Grekiska & Romerska "Kyrkofäderna" var fanatiskt anti-Judiska och skar avsiktligt bort, det vi idag kallar kyrkan, från Olivträdets rötter. De gjorde det genom att fjärma de icke-Judiska troende från Israel och det Judiska folket. De förvandlade t o m en mycket Judisk Messias, till en ljushyad, blåögd man som såg mer Skandinavisk ut än en man som var född av Juda stam. Under de senaste 1900 åren har de flesta människor som ansett sig vara kristna, inte ens begrundat att deras hopp och Frälsare var, är, och kommer alltid att vara en Israelisk Judisk. Och så är det i stora delar av Kyrkan i Nationerna idag.

 

Mot bakgrund av att allt en Kristen har, är helt kopplat till Israel och det Judiska folket. Och det faktum att när Messias fysiskt återvänder tillbaka till jorden, kommer Han att fysiskt sitta på Davids tron i ett återuppbyggt tempel som kommer att ersätta Al Aksa moskén. Som den nuvarande situationen ser ut, undervisar de flesta Kyrkor aldrig och ber inte för Israel och det Judiska folket, vilket är tragiskt och ett bevis på att de flesta Kristna verkligen är bortkopplade från sina sanna Bibliska rötter. För att vara rättvis måste jag även säga att de flesta Judiska människor i Israel och i Nationerna också är bortkopplade från sina Bibliska rötter. Idag hävdar cirka 80 procent av det Judiska folket att de inte tror på sin Gud och bara omkring 1 procent tror att Yeshua är Israels Messias.

 

Som de flesta av er vet har jag tillbringat de senaste 22 åren med att resa i flera Nationer och talat till Kristna om Israels upprättelse, Nationen Israels mirakulösa upprättelse i Maj 1948, upprättelsen av mer än 8 miljoner Judar som flyttat till sitt hemland under de senaste 100 åren och upprättelse av Judar i Israel och i Nationer till tron på deras Messias. Det finns mer än 250 messianska församlingar i Israel och mer än 650 runt om i världen, och det kommer att fortsätta att öka när Yeshuas återkomst närmar sig. Mitt budskap till Kyrkan har alltid varit att vi kan påskynda dagen för Herrens återkomst (2Petrus 3:12) genom att be för Israels och det Judiska folkets fulla upprättelse.

 

Jag är säker på att de flesta av våra läsare har samma känsla som vi, att vi verkligen bevittnar "Ändetidens" händelser i Israel och runt om i världen. Förutom Israels upprättelse, naturkatastrofer, det finansiella och politiska och sociala kaos som ökar markant, visar det med säkerhet på slutet av den nuvarande Tidsåldern och Yeshuas återkomst, där Han kommer för att härska över Guds rike utifrån Jerusalem. Om detta är sant så finns det också en återupprättelse som krävs i den Kristna världen - upprättelse till de ursprungliga rötterna till tron.

 

För mer än 2 år sedan kände jag att den Helige Ande manade mig att börja expandera mina budskap till att omfatta upprättelsen av Kyrkan, som jag tror även är en förutsättning för återkomsten av Yeshua. Som ett gensvar på HERRENs kallelse, har jag därför skrivit en 35-sidig broschyr ’Upprättelsen av kyrkan’ som du kan beställa via e-post eller läsa den på vår hemsida - tillgänglig på Engelska, Tyska, Portugisiska och Mandarin Kinesiska.

 

Vi planerar också att anordna en speciell rundtur i Israel som vi kallar Upptäck rötterna till vår tro, en Studieresa från 1 till 9 november i år. Naturligtvis kommer vi att besöka de strategiska Bibliska platserna, men vi kommer att inkludera undervisning som fokuserar på Kristendomens rötter. Vi kommer också att lovsjunga och be där vi åker runt i landet och delta i Sabbat-Gudstjänsten vid en av de Messianska församlingarna. Vi tar upp preliminära anmälningar redan nu - Vi har ett begränsat antal för 50 personer, så kontakta mig via e-post om du känner HERREN manar dig att vara en del av denna turné - david@outofzion.org. Klicka här för att se reseschemat.

                                                  

Valet och Vurus

Vecka 6  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider -7 e February 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:  Den Amerikanska Fredsplanen - Bra eller Dålig?

Joel 3:1-2 ”Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag åter upprättar Juda och Jerusalem, då skall Jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal, och där skall Jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels, Israels, skull, därför att de hava förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land”. (1917)

 

Om någon undrar varför jag inte är positiv inställd till det senaste försöket av Förenta Staterna att inleda ett fredsavtal mellan Israel och de så kallade "Palestinierna", denna gång under ledning av president Trump, så finns det flera skäl till varför ......

 

1/. I Första Mosebok kapitel 12 ingick YHVH ett blodsförbund vad det gäller det Förlovade Landet, med Abraham och hans ättlingar genom Isak och Jakob. I Första Mosebok 15:18 definierar Bibeln det Förlovade Landets gränser från Egyptens flod (Nilen) till den stora floden Eufrat. Detta innebär att hela det moderna Israel, inklusive Judéen, Samarien och Gaza, den nedre halvan av Libanon och Syrien, hela Jordanien och hälften av Irak ingår i Förbundslöftet. När David var kung, förvaltade Israel över det mesta av det territorium, som GUD lovade Abraham.

 

2/. YHVH menar allvar när det gäller HANS Förbundslöften - HAN bryter inte något Förbund och HAN ändrar sig inte. Det faktum att GUD mycket tydligt uppfyller SINA Förbundslöften och även de löften som HAN talade genom de Hebreiska profeterna, bör ge varje Kristen en stor trovärdighet om att HAN kommer hålla SINA Nya Förbundslöften om evigt liv. Den som försöker störa eller hindra HANS planer och syften för Israel och det Judiska folket, får i slutändan betala ett högt pris.

 

3/. Det territorium som politikerna och sekulära nyhetsmedier kallar de ’ockuperade områdena’ är faktiskt Kungarikets egendom.  Vi som tror att Bibeln är Guds Ord bör grunda våra åsikter angående rätt eller fel, endast baserat på Skrifterna. FN, EU, de flesta politiker och sekulära medier baserar inte sina perspektiv på Guds Ord. Den nya Amerikanska planen kräver att Östra Jerusalem ska vara den framtida Palestinska statens huvudstad, vilket kommer att splittra Jerusalem. I planen efterlyses också någon form av sammanhängande resekorridor mellan den föreslagna Palestinska staten och Gazaremsan. Detta skulle halvera Israel. Vita Husets journalist, William Koenig dokumenterade de katastrofer som drabbade USA efter tidigare regeringars försök att inskrida i Israel, i sin bok Öga mot öga.

 

4/.  Enligt USA:s plan ska den föreslagna Palestinska staten vara "vapenfri" vilket skulle vara omöjlig att genomföra och skulle äventyra många Israeliska liv. Det finns alltför många små terrorgrupper i det kontrollerade PA-området och Gazaremsan, inom den föreslagna statens regering för att kunna garantera att den kommer att vara "fri från vapen". Så länge Iran styrs av fundamentala Islamister, kommer de att fortsätta att uppvigla och sponsra terrorister att planera och inleda attacker mot Israeliska soldater och civila.

 

Slutligen, i Jesaja 9:6, kallas Yeshua "Sar Shalom" - "Fredsfursten". Varje annat försök av att skapa fred i Mellanöstern, är dömt att misslyckas. Även om den senaste Amerikanska fredsplanen börjar implementeras, har den ingen chans att få en långsiktig framgång. Om vi verkligen vill se slutet på den Israeliska /Arabiska konflikten måste vi be att alla de profetiska ord av de Hebreiska profeterna blir till verklighet, vilket kommer att frammana Yeshuas återkomst (Apg 3:21) och kommer att medföra sann Shalom (fred) till Mellanöstern och till resten av världen. Vi måste också be att våra politiska ledare och att våra kyrkoledare får en uppenbarelse över de Bibliska sanningarna som är i linje med YHVH:s planer och syften för Israel och Nationerna.

                                                       

Men om nu några av grenarna hava brutits bort

Vecka 5  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 31 e January 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:  Inte så Bra Start på 2020

Uppenbarelseboken 6:8 "Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden."

 

Året 2020 är bara 1 månad gammal men det började dramatiskt och turbulent. Bränderna som härjade i stora delar av Australien i början av året, släcktes genom de regnstormar som istället orsakade översvämningar och golfbollsstora hagelstenar, som t.o.m dödade fåglar så de föll från himlen. En jordbävning drabbade Turkiet förra veckan, vilket orsakar stora skador och dödade många människor. En svärm av gräshoppor i 24 km:s bredd äter sin väg igenom Kenya. Men det värsta hotet av alla är ändå coronaviruset, som nu sprider sig till flera nationer. Mot bakgrund av den panik som orsakades runt om i världen genom Millenniebuggen, Y2K, som hotade stänga ner all världens elektroniska system vilket var obefogad, så vill jag inte överdriva för mycket vad det gäller Corona viruset. Men från rapporter som jag ser på CNN och BBC, så finns det skäl att oroa sig för miljontals människors välbefinnande runt om i världen.

 

På bara lite mer än 6 veckor har Corona viruset redan smittat fler människor än SARS-utbrottet, som startade i Asien för flera år sedan. Och den stora faran med Corona är att viruset är extremt smittsam. Det innebär att tar upp till 14 dagar innan symptomen börjar visa sig. Detta innebär att under de 14 dagar innan viruset upptäcktes, har det hunnit spridits från sin källa i Wuhan till andra delar av Kina, och sedan till minst 13 andra nationer där viruset har upptäckts. Det innebär att det kan finnas tiotusentals människor som redan är smittade och under de 2 veckor det larmades, kan de ha hunnit infekterat många andra och därmed kan det finnas en möjlighet att detta utbrott kan bli en världsomfattande pandemi av bibliska proportioner.

 

Bara på en video jag såg från ett sjukhus i Kina där situationen var helt utom kontroll, där hundratals människor fyllde korridorerna. Där de inslagna människokropparna som hade dött av viruset, lämnats liggande kvar på golvet eftersom det inte fanns någon som kunde ta hand om dem. Läkare och sjuksköterskor var förtvivlade och de medicinska förnödenheterna för att behandla människorna, hade redan förbrukats upp. Scenen var kaotisk. Gud förbjude, men om pandemirädslan visar sig vara korrekt, kommer situationen att vara densamma överallt. Även vanliga folk med vintersjukdomar, har gjort sjukhusen i Storbritannien överbelagda. Där behandlades patienter i korridorerna, eftersom det inte fanns tillräckligt med rum för alla. Här i Israel har de flesta apoteken redan laddat upp med ansiktsmasker.

 

Även om Corona-viruset skulle visa sig att inte vara så illa som vissa förutspår, bör den här situationen ändå ses som en VÄCKARKLOCKA för oss alla och särskilt oss i Messias kropp, som läser Bibeln och får en förvarning om vad som kommer att ske i världen under de 3-1/2 åren innan Yeshua återvänder. Låt oss vara ärliga (mot oss själva) .... Vi är inte redo för de avbrott och svårigheter som vi alla kommer att ställas inför någon gång i framtiden - om inte under de närmaste veckorna på grund av Corona-viruset, kanske det inte är för långt borta. Och situationen kommer oss säkert närmare, när som dagar och veckor flyger förbi oss i ökande takt.

 

Som jag sa i första stycket skrev jag inte denna kommentar för att vara sensationell eller orsaka rädsla och panik, utan för att inspirera till seriösa förberedelser. Jag upprepar ofta vad min Messianska Judiska kollega David Chernoff sa, i ett meddelande vid ett Joseph Project möte jag var på för flera år sedan. "Att inte förbereda sig är förberedelser för att misslyckas." Brist på förberedelser är ett recept för stora problem. Vi kan inte förbereda oss när kaoset börjar, vi måste förbereda oss för de dåliga tiderna i de goda tiderna. Här i Israel är det så att varje gång vi står inför ett utbrott av krig, lagrar vi upp med tillräckligt med vatten, konserver och medicinska förnödenheter för att klara oss i några veckor.

 

De 2 mest troliga scenarier är 1 /: Corona-viruset kommer att finnas i Kina och det lilla antalet människor som har smittats i andra länder, kommer att isoleras tills viruset behandlas genom offrens immunförsvar, eller 2/: Corona-viruset kommer att fortsätta att öka tills det blir en internationell pandemi. Om detta scenario blir verklighet måste vi också vara beredda på att våra arbetsplatser, skolor, butiker och församlingar kommer att stängas om antalet virusoffer fortsätter att öka. Vår vanliga livsstil kan snart komma till ett abrupt stopp i minst ett par veckor, tills risken för infektion passerar.

 

För att avsluta denna kommentar vill jag uppmuntra er att ta denna uppmaning på allvar och be och söka HERRENS visdom om hur ni kan göra förberedelser för att säkerställa din familjs och nära vänners välbefinnande. Inte bara vad det gäller Corona, utan även mot bakgrund av det faktum att Guds ord tydligt säger oss att en tid av stora svårigheter kommer att komma på Planeten Jorden under åren fram till återkomsten av Yeshua.

                                                       

Jag samla tillhopa alla hednafolk

Vecka 4  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 24 e January 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Tack ABBA!

Jeremia 29:11 ”Jag vet väl vilka planer Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva er en framtid och ett hopp”(1917)

 

Jag skriver denna kommentar på morgonen av min födelsedag. Jag vill offentligt uttrycka av hela mitt hjärta en tacksägelse för mitt liv till Den som skapade mig och som har haft sin hand över mig under de 65 år, som jag har varit på Planeten Jorden. Jag föddes den 19 Januari 1955 på Greenlane Hospital, i Auckland Nya Zeeland. Båda mina föräldrar var Judiska och alla mina förfäder är från Levits stam. Tyvärr var båda mina ateister och hade ingen kunskap om sanningen om Israels Gud, så jag uppfostrades utan att känna till sanningen och anledningen varför vi var Judisk. Jag var en total ateist och hatade alla religioner

 

Men Gud hade en fantastisk plan för mitt liv och när jag var 15 träffade jag Josie, som kände HERREN från tidig ålder. När vårt förhållande utvecklades tog jag henne ifrån hennes relation med YHVH och vi levde ett världsligt liv under de kommande 20 plus åren. Lyckligtvis hade Gud inte gett upp på oss och inte glömt sina planer för våra liv, så den Helige Ande kallade Josie redan 1986.

Först motsatte jag mig hennes återtändning till en stark tro, men HERREN arbetade på mig också så 1 år senare blev även jag troende och accepterade Yeshua som min Messias och Herre. Kort därpå började jag studera vad det innebär att vara Judisk och att tro på Yeshua och hur man lever ett liv som en Messiansk Jude. Vi deltog i ett Messianskt hems gemenskap på sabbaten och gick till en vanlig kyrka på söndagarna.

 

Vi var båda hungriga på allt som Gud hade för oss och både vi och även våra söner Stefan och Jordan läste massor av böcker. Vi lyssnade på en hel del undervisning av Derek Prince, David Pawson och Jack Hayford och vi deltog i flera seminarier och konferenser. Omkring 4 år senare talade Gud till oss båda och Han visade tydligt att Han kallade oss att sälja allt och emigrera till mina förfäders land - Israel. Vi började omedelbart med förberedelserna, vi sålde vårt nya hem och andelen av ett företag som jag var delägare i. Sex månader senare kom vi till Israel och några månader ytterligare senare bosatte vi oss, med vårt nya liv, på toppen av Karmelberget. Och vi har bott här i 28 år tillsammans med våra söner Stefan och Jordan, deras fruar Keren och Limor och våra fyra barnbarn.

 

De flesta av er läser denna kommentar för att ni har deltagit i något av de möten där jag talade och jag anmälde dig till vårt nyhetsbrev. Några av er har tillkommit under senare tid. Men vi vet att många av er har stått med oss i många, många år. När vi går in i vårt 64:e och 65:e år, står Josie och jag i vördnad och tacksägelse över vad HERREN har gjort i våra liv under de senaste 32 åren. Han förde oss in i Hans Rike, Han förde oss till Israel och till toppen av Karmelberget. Han sände oss att välsigna folket i flera Nationer och Han kopplade oss till dig.

 

Så...... Tack ABBA för att du skapade mig, Tack ABBA för att du uppenbarade för mig Din Son Yeshua, som är vägen, sanningen och livet; Tack ABBA för min fru; Tack ABBA för våra två söner och deras underbara fruar, Tack ABBA för våra fantastiska barnbarn, Tack ABBA för att Du tog oss från världens ände och insatte oss på Karmelberget; Tack ABBA för privilegiet att vara en Ambassadör i Ditt Rike till Nationer; och Tack ABBA för de många partner som har lagts till i ’Out of Zions’ supportteam; Tack ABBA för att Du håller oss vid god hälsa; Tack ABBA för att Du beskyddar oss från olycka och skada; Tack ABBA för att Du försörjer alla våra praktiska behov.

 

Slutligen vill jag tacka alla våra bröder och systrar i Nationerna, som älskar Israels Gud; som älskar Nationen Israel och det Judiska Folket; och särskilt Tack till er som troget ber för och stöder vår familj och den verksamhet som HERREN har kallat oss till. Må Han välsigna dig och din familj flera gånger om. Josie och jag uppskattar mycket er vilja att samarbeta med oss för att uppfylla allt som HERREN har kallat oss att göra här i Israel och i Nationerna.

                                                          

Året 2020 är bara en månad gamla...?

Vecka 3  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider -  17 e January 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Att ha ett Hjärta för Israel bör vara Normalt för Varje Troende

Sakarja 8:2 ”Jag har stor nitälskan för Sion”

 

Anledningen till att du finns med på ’Out of Zions’ mailinglista är för att du har ett hjärta för Israel, men tyvärr är människor som du i minoritet i Kyrkan. Mot bakgrund av ovanstående bibelvers, bör varje sann kristen ha ett hjärta för Israel men av rätt anledning. När många av de kära heliga som verkligen älskar Israel av allt sitt hjärta, möter en annan troende för första gången dröjer det inte länge förrän de frågar "älskar du Israel?" Självklart fördömer jag ingen för det, men egentligen är det på fel sätt man ställer frågan. Den riktiga frågan man bör ställa är istället "älskar du Herren, Israels GUD?" För om vi verkligen älskar GUD, bör vi med automatik älska det Han älskar. Och det är tydligt från ovanstående vers och från flera andra versar att YHVH älskar Israel och det Judiska folket, oavsett hur upproriska de är mot HONOM. Därför bör alla som säger sig vara en Kristen och älskar HERREN och är fyllda med HANS Helige Ande, ha samma passionerade kärlek till Israel och det Judiska folket.

 

Tråkigt nog är det långt ifrån verkligheten i de flesta Kyrkor i dag och så har det varit sedan det 2:a århundradet, ända sedan förvrängningen av ’Ecclesia’ av de Grekiska och Romerska bedragare som refereras som "Kyrkofäder". De flesta av dem var fanatiska antisemiter vilka gjorde det till deras uppdrag att kapa Kyrkan från "Olivträdet" i Romarbrevet 17 och inplantera Kyrkan i ett Grekiskt träd, som har mycket lite med Israels Gud att göra. Deras motivation, drivet av ett intensivt hat mot Judarna, var att distansera Kyrkan så långt som möjligt ifrån de Hebreiska skrifterna. Mycket snabbt förlorade Kyrkan nästan varje likhet med Messias kropp, som vi läser om i Apostlagärningarna och som existerade mindre att 100 år efter Yeshua uppväcktes från de döda. Försämringen förvärrades i den Katolska religionen som förde Kyrkan in i den "Mörka Medeltiden" som varade i 1000 år, tills den Protestantiska Reformationen började 1517 efter Kristus.

 

Den teologiska grunden för en Kyrka utan koppling till Israel och det Judiska folket kallas "Ersättningsteologi", ett trossystem som Aposteln Paulus absolut tillbakavisade i Romarbrevet 11:1 ....”Har då Gud förskjutit sitt folk”. Olika versioner citerar Paulus som svar .... Bort det! Gud förbjude, absolut inte, eller så kan det aldrig bli! Källan till ersättningsteologin är inspirerad från helvetets avgrund som hans främsta vapen för att åstadkomma förstörelse av Israel och det Judiska folket. Vilket om det någonsin skulle ske, skulle det innebära att den 2:a tillkommelsen av Yeshua aldrig heller skulle ske. Som Apostlagärningarna 3:21 säger att Herren måste förbli i Himlen tills upprättelsen av Israel är fullbordad... Inte undra på att djävulen är lika nitisk över Sion som YHVH är, men av motsatt anledning.

 

Den Protestantiska Reformationen inledde en process av att föra Kyrkan ut ur den ’Mörka Medeltiden’, men den kom inte tillräckligt långt. Martin Luther blev en av de värsta Antisemiterna i Kyrkans historia. Detta kan komma som en chock för människor som ser Luther som ett helgon, men han var definitivt inget helgon när det gällde det Judiska folket. Djävulen använde Luther för att motivera Hitler att initiera den Slutliga Lösningen, som kostade 6 500 000 Judar i förintelsen. Om du vill se bevis för det går det att läsa om det här. Det Judiska folkmordet genom Förintelsen, är det extrema resultatet av Ersättningsteologin. Men vilken annan form eller nivå av Ersättningsteologin, är en förolämpning mot Gud eftersom det gör Honom till en lögnare och att inte i egenskap av Israels Gud.

 

För att sammanfatta poängen med denna kommentar är att det inte finns någon medelväg i YHVH:s rike. I Mark 9:40 säger Yeshua att ’Den som icke är mot oss är för oss’. Vi lever i de sluttider där Herren kommer snart, när Han kommer till det återuppbyggda templet i Jerusalem. Djävulen vet det bättre än vad de flesta Kristna gör och är desperat att förstöra Israel och det Judiska folket. Och det mesta av det du ser på nyheterna som äger rum i Mellanöstern, är relaterat till alla dessa tre fakta.

 

Som jag skrev i början av kommentaren, bör varje sann Kristen ha ett GUDS hjärta för Israel-det bör vara standard frukten från en kärleksfull Gud. När var det senast din Kyrka bad om beskydd för Israels, vid ett söndagsmöte? Psalm 122:6-Jesaja 62:6 -7. När var det senast era ledare gav ett budskap om behovet av att alla Judiska människor återvänder till Israel? Hesekiel 36:8-10 och 39:29. När var det senast som ledare gav ett budskap om att Yeshua inte återvänder förrän det Judiska folket ropar från Jerusalem "Baruch ha Bah b ' Shem Adonai"-"Välsignad är Han som kommer i Herrens Namn? Matteus 23:39. Jag vet att för de flesta av er är svaret för länge sedan, eller aldrig. Det betyder att din Kyrka är påverkad av ersättningsteologin och i enlighet med Genesis 12:3 är under en förbannelse, vilket Gud säger till Abraham i den 2:a delen av versen, där det i den ursprungliga hebreiska texten står att Jag skall förbanna den som tar lätt på er.

 

Jag skriver inte den här kommentaren för att döma er kyrka eller era ledare, men de har blivit lurade av lögnens fader. Jag skriver detta för att uppfylla mitt ämbete som en Messiansk Jude för att vara ett ljus för nationerna och för att se er alla välsignade som GUD säger i den 1:a delen av Genesis 12:3 ’Jag skall välsigna dem som välsignar Israel’. Vänligen stå med Josie och mig i bön för dina pastorer och ledare att de får en övernaturlig uppenbarelse av Guds planer och syften för Israel. Och att den inympade Kyrkan i nationerna och er församling, ansluter sig till den nuvarande återstod som har Herrens hjärta för Israel och det Judiska folket. Och att Israel blir en första prioritering i bön och stöd på olika sätt, så att Abrahams välsignelser kan att utgjutas från Himlen.

                                                          

Tack ABBA1

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: År 2019 Avslutas med en Våldsam Notering - för Judar, Kristna och Muslimer

 

Under de sista dagarna av 2019, skedde en stor terrorattack i Somalia vilket dödade 86 människor och skadade dussintals andra. Bortsett från 9/11 terrorattacken så är detta en av de allvarligaste terrorincidenter i modern historia. Det skedde även flera mindre incidenter i USA och även om de inte kan jämföras med omfattningen av den Somaliska attacken, så kan också dessa kvalificera sig för att klassas som terrorism. En av dessa attacker ägde rum i en kyrka nära Fort Worth, Texas. Terroristen, som var klädd i svart, öppnade eld i bakre delen av kyrkan under söndagsmorgonens Gudstjänst, dödade två av medlemmarna i församlingen innan säkerhetsvakter sköt och dödade honom.

 

Jag kommer inte belysa Somalia-och Texas attackerna, utan istället inrikta mig på de andra terrordåden som har ägt rum i en allt större och alarmerande takt i USA. Jag syftar på en rad Antisemitiska terrorhandlingar som har genomförts under de senaste dagarna. Den allvarligaste var den incident som inträffade under Chanukka och som skedde hemma hos en ortodox Rabbi i Munsey, New York. Lyckligtvis dödades ingen i denna fruktansvärda handling av kallblodiga våld, men 5 personer inklusive Rabbinens son, knivhöggs och blev allvarligt skadade, vilket lämnade ett blodigt golv och väggar från offren. Den ensamme terroristen greps strax efter attacken och har tagits hand om polisen.

 

Denna våg av allvarliga Antisemitiska terrorattacker som har ägt rum i "Judiskt vänliga" Amerika chockade folket i de Judiska samhällena, liksom de redbara icke-judiska samhällsmedborgarna. Men den "chockvåg" som har drabbat de Judiska områdena i USA och i de flesta Judiska samhällen runt om i världen inklusive Israel, är på en nivå som sällan setts. Premiär minister Netanyahu gav ett mycket starkt uttalande och fördömde attacken. Och i nästan varje land ÅTERSKALLAR PM Netanyahus fördömande ord, av ledare för de Judiska samhällena. Jag har sett några av dessa uttalanden, men inte en enda gång har jag hört vad som borde sägas....... Att det är dags för det Judiska folket att återvända till det utlovade landet- Aliyah! Trots det faktum att Iran och Islamiska terrororganisationer är inställda på att förstöra Israel och döda så många Judar som möjligt, är Israel den säkraste platsen i världen för Judiska människor att leva på.

 

Jag säger inte att GUD är bakom de världsvida Antisemitiska våldshandlingar som sker mot Judiska folket, men jag vet att Han vill ha alla Judar tillbaka i Israel och jag tror att Han tillåter dessa attacker att äga rum. Han tillåter att det skakar om de miljontals Judiska människorna där ute i nationerna, i hopp om att de vaknar upp och tar sig hem till Israel innan det är för sent. Som de flesta av er vet Josie ansvarar för en förböntjänst, Förbedjare för restaurering av Israel och Aliyah är det primära fokuset för det ministeriet. Herren har placerat en mycket tung börda i Josies hjärta att be hem Judarna och att uppmuntra Kristna att också be på det sättet.

 

Bibeln visar tydligt att Herren vill att alla Judar ska komma hem, (Hesekiel 36:8-10, Hesekiel 39:29, Jeremia 16:14 -16 och många fler). Gud kan få det att ske på många olika sätt. Det bästa scenariot är att Han kommer att vissla högre (Sakarja 10:8) och på ett övernaturligt sätt få dem att vilja komma hem. Det värsta scenariot är om Han tillåter Antisemitism att fortsätta öka så till den grad att en världsvid förintelse kan börja äga rum. Judarna som fortfarande är där ute i Nationerna kommer bara att ha två alternativ-Att fly för sina liv eller att möta samma öde som mer än 6 000 000 Judar mötte i den Nazistiska Förintelsen. På vilket sätt saker och ting utvecklas, kommer snart att synas och dessa dagar kan inte ligga långt bort.

 

Framtiden kanske inte ser så mycket ljusare ut för sanna Bibeltroende Kristna, även i de en gång Kristna Västerländska Nationerna. Eftersom de flesta människor i nationerna glider mer bort från GUD och Bibeln, så intensifieras hat och intolerans för Troende och Rikets rättfärdighet och våldet mot Guds folk ökar. Jag menar inte att vara en "Jeremia", men det är verkligheten i dagens värld, vi såg det förra veckan i de två terrorattackerna som jag skrev om i första stycket

 

Låt oss alla be att jag har fel och låt oss intensifiera vår bön för vår ofrälsta familj, vänner, människor vi arbetar med.     

                                                               

Sakarja 8:2 ”Jag har stor nitälskan för Sion”

 Vecka 52  2019

 

 För de senaste nyheterna under kristider -  27 e Decembre 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Ännu Ett År Närmare Yeshuas Återkomst

Lukas 21:28  ”Men när detta börjar ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning”

 

Den kommande Tisdag är den sista dagen i det Gregorianska kalenderåret 2019. Och vilket år det har varit, med en ständig ström av dramatiska händelser som matat nyhetsspalterna i de flesta nyhetsmedia. Under det första halvåret av 2019 såg vi en markant ökning av den militära aktiviteten mellan Israel och Iran, med ett verkligt hot om ett fullskaligt krig som kunde brutit ut innan de Israeliska valen i april. Valet misslyckades med att ta fram en ny regering, så Israeler behöver planera för ett 2:a val inom 12 månader i September. Brexit-sammanbrottet fortsatte i Storbritannien, medan Europa och en stor del av världen såg på och skakade på huvudet i misstro, när som de Brittiska politikerna argumenterade över och misslyckades med att inte följa det demokratiska majoritetsbeslutet att lämna Europeiska Unionen.

 

Den andra halvan av året såg uppkomsten av våldsamma anti-regeringsdemonstrationer i Hongkong, Libanon, Iran, Irak, Chile, och en kort 3 dagars konflikt mellan Hamas och terrorgrupper i Gaza, där mer än 500 raketer avlossades mot Södra Israel. Och strax därefter ytterligare ett misslyckat Israeliskt parlamentsval. I årets slutskede kom med katastrofala bränder i Australien, riksrätten mot president Trump, anklagelsen mot PM Netanyahu, och en avgörande seger för Storbritannien Boris Johnson, som gav honom ett nytt mandat att driva igenom Brexit i slutet av Januari.

 

Under hela 2019 har den moraliska koden i större delen av världen fortsatt att urarta, med miljontals ofödda barn som mördats, den samkönade perversionen som slingrande sin demoniska väg in i varje område av våra halvt-anständiga samhällen och som även lanserats för mycket unga, en gång oskyldiga barn. De mest liberala nationerna planerar nu att legalisera "barmhärtighetsmord och dödshjälp".  Med en sataniskt inspirerad drivkraft att ersätta den verkliga Skaparen, så är forskarna mycket nära att klona människor nu med robotmaskiner. Världen kan inte sjunka så mycket lägre, och säkerligen är Herren på väg att tappa Sitt tålamod, barmhärtighet och nåd.

Klimatförändringsdemonstranter hävdar att situationen för extrema temperaturer, både varmt och kallt, är människans fel, men jag har allvarliga tvivel. Kanske användningen av fossila bränslen kan ha en liten effekt på klimatet, men världen har upplevt dramatiska temperaturvariationer, långt innan man började köra med bilar och flyga runt i världen i flygplan. Kan det vara så att Universums Skapare använder vädret för att döma en värld som är i uppror mot Honom och Hans Torah (instruktioner)?

 

Situationen i en stor del av Västvärldens kyrkor försämras också snabbt. Jag hörde nyligen att under en årlig Nationella Konferens för en stor Amerikanskt kyrkosamfund, att en av de viktigaste ledarna höll upp sin bibel och förklarade "-Mitt liv kommer inte längre att hindras av 4 hörn av denna bok. Det är dags för en nytt, allt inkluderat testamente!". I stället för att tillrättavisa och ta bort mannen från predikstolen applåderade de flesta människorna i publiken honom för hans chockerande uttalande.

 

Bibeln och Yeshua själv, profeterade att dessa saker skulle hända i de dagar som omedelbart föregår den 2:a tillkommelsen av Messias och återupprättandet av YHVH:s Konungariket på jorden. Som den inledande versen tydligt säger oss, när vi ser dessa saker hända runt omkring oss bör vi se upp till himlen för att fånga en första glimt av Herren, som är på väg att återvända. Vid denna tid på året är de flesta människor fokuserade på Yeshuas födelse, trots att han inte var född i December, snarare än att se till att de har det rätt ställt med Fadern och är förberedda den dag som de kommer att stå inför honom, för att bedömas att passa eller att inte passa in att leva i Hans närvaro i all Evighet.

 

Som Bibeln säger, finns det ingen som vet den exakta dagen. Men för mig verkar det mycket uppenbart att när vi förbereder oss för att gå in i 2020, så är världen verkligen Ännu Ett År Närmare för Återkomsten av Yeshua. Och vi som tror och ser fram emot den Andra Tillkommelsen behöver blicka uppåt då dagen för vår Återlösning är mycket nära.

 

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till försvar för dess rätt att existera, det land som är givet till det Judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel vänder tillbaka till deras Gud. Var inte tysta utan dela detta med dina kristna vänner, med dina pastorer och med dem som du har möjlighet att tala med. Låt oss också be för ett genombrott i muslimvärlden, och vänligen kom ihåg att be om Gudomligt beskydd för alla soldater inom IDF.

 

Om du inte är en vanlig finansiell anhängare av Out of Zion Ministries och har blivit välsignad av dessa kommentarer under 2019, skulle du be om ett slut på supportgåvan för att lansera oss till 2020. Se donationsinformationen i slutet av nyheterna poster.

Vecka 1 2020

Vecka51  2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Det är Veckan före Jul - Eller är Det?

 

De flesta av de en gång kristna nationerna i västvärlden förbereder sig för att fira jul, även om de flesta människor som bor i dessa nationer inte längre tror på en Gud som skapat Universum. Om denna Gud inte existerar, då kan inte den personen som är mest känd under namnet Jesus Kristus, vara sonen till en icke-existerande Gud och därmed diskvalificeras Jesus som Världens Frälsare. Trots detta firar dessa icke troende fortfarande Julen på tröskeln till 24 december och spenderar mycket tid, energi och pengar på helgen. Med detta sagt; Julen är mycket lönsam för de flesta företag i dessa nationer och det är en stor ekonomisk välsignelse för Kina, där de flesta artiklarna som är avsedda att bli Julklappar produceras.

 

Namnet "Christmas" betyder "Kristi födelse" (Messias i den ursprungliga hebreiska) och det faktum att miljarder människor som inte tror att Messias existerar, är en av de mest befängda sakerna i dagens värld. Ännu mer så när man betänker att många människor som firar jul, vilket i verkligheten handlar om födelsen av en judisk bebis, är antisemitiska. Men det finns också miljontals människor i världen som tror på, och dyrkar Israels Gud och som uppriktigt firar Jesu födelse, vid denna tid på året. Men när jag har rest i nationerna under de senaste 24 åren, blir det uppenbart för mig att en stor andel av Kristna, även på-nytt-födda kristna, har ingen uppenbarelse över att den Man de söker för sin eviga frälsning, var och är och kommer alltid att vara en Jude. I själva verket betyder Jesus Kristus mer exakt "Yeshua ha Mashiach," Israels Messias och Judarnas Konung och han föddes definitivt inte den 24 december.

 

I vår vandring med Herren är det mycket viktigt att vi förblir lärbara och öppna för korrigering. Fram tills nyligen, trodde jag att Yeshua föddes under Lövhyddehögtiden i september eller oktober. Men efter att ha tittat på 2 videos, en av temat med Rabbi Jonathan Cahn, tror jag att Herrens Påsk i mars eller april är den mest sannolika tiden för Yeshua födelse. Här är några av anledningarna till att Rabbi Cahn och även jag tror att detta är fallet......

 

1/ Det fanns inget rum ledigt på värdshuset.  Detta skulle inte kunna vara aktuellt för fallet i december, eftersom det skulle ha varit mycket få besökare i Betlehem i december. Yeshua måste ha fötts under en Biblisk Fest (en utsedd tid för YHVH att komma ner för att möta med sitt folk. Hundratusentals judar som bodde i andra nationer återvände till Jerusalem och till närliggande städer för att lyda befallningen i Torah- att tillbe inför HERREN i Jerusalem - alla gästgiverier var fulla vid Högtiderna. Både Påsk och Lövhyddohögtiden är möjliga alternativ

 

2/ Herdarna var ute på fälten med sina hjordar. Fåren skulle inte ha varit ute i december eftersom det var mycket kallt. Det kunde ha varit Lövhyddohögtiden när vädret är fortfarande mycket varmt. Den viktigaste punkten här är att herdarna vakade över fåren eftersom mödrarna födde sina lamm. Lamm föds bara under våren-mars eller april, när Herrens Påsk firas. 3 Moseboken påstår att lamm avsedda för påskfirandet måste vara minst 1 år gammal (3Mos 12:5). Så de lamm som hade fötts 12 månader tidigare offrades och de lamm som föddes skulle bli nästa års offerlamm. Yeshua är GUDS lamm

 

3/ Medan jag tänkte på denna kommentar, tror jag att den Helige Ande visade mig att Yeshuas liv var förebådade av cykeln av de Bibliska högtiderna. Han föddes vid Herrens Påsk, i början av året (3Mos 12:2), Han korsfästes på dagen innan Herrens Påsk började, han uppstod igen under högtiden för Förstlingsfrukten, Han sände sin Ande ner till oss för att bo i oss under Shavuot (Pingst) och han kommer åter igen tillbaka för att bo med i Jerusalem i 1000 år vid Lövhyddehögtiden.

 

4/ Konfirmationen kan fastställas matematiskt genom att nåla de datum då Fadern till Johannes döparen utförde sin tid av tjänstgöring i Templet. Vid kung Davids tid delades en del av prästadömet upp i 24 avdelningar för att tjäna i Herrens hus, och "den första lotten kom till Jehoiarib, den åttonde för Abijah. (1 Krönikeboken 24:7, 10). Johannes döparen blev tilltänkt strax efter Zacharias (Luk 1:5) avslutat sin tid av tjänstgöring och återvänt hem till sin hustru Elishaver (Elisabeth). Sex månader senare, blir Miriam (Maria) gravid med Yeshua och nio månader senare föds barnet Messias. Detta pekar fortfarande på de två alternativen i påsk eller tabernakel, men det är lammen som föds endast vid Herrens Påsk som låser födelsen av Yeshua till månaden Nisan.

 

Så det är inte veckan före födelsen av den verkliga Messias. Men här är några frågor som måste ställas.....

Ska Messias Kropp fira Hans födelse på fel datum?

Hur är det med bibelversen där GUD förkunnar att Han hatar festivaler som Han inte har utsett (Jes. 1:14)?

Bör Kristna ljuga för sina barn om Jultomten?

Flera av symbolerna för Julen är rotade i ockult hedendom, så bör Kristna ha dessa saker från det andra riket i sina hem?

Kan GUD godkänna och välsigna sådant som inte är av Hans Rike?

 

Hur mycket mer kraftfull och smord kan vårt firande av Messias födelse vara (den som är Smord med olja för att vara Kungen), om vi skulle återknyta den till sanningen?

Den 6 juni rapporterade Keshet 12 i en ny artikel av Nir Dvor att den israeliska baserade säkerhetsorganisationen MOSSAD hjälpte den danska polisen och underrättelsetjänsterna i att förhindra en lång lista med terroristattacker.

Terrorattackerna planerades och nära genomfördes, men MOSSAD, som hjälper andra europeiska säkerhetsorganisationer att eliminera terrorhotet från Europa, kunde förhindra dem i sista minuten.

Under en operation under de senaste dagarna greps 21 terroristaktivister av dansk polis och underrättelsetjänster i Köpenhamn och andra danska städer längs landet.

Dessa terrorister upptäcktes och arresterades i hemliga hem innan de kunde avrätta de terroristvågor som de planerade.

 För de senaste nyheterna under kristider -  6 e Decembre 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:  Det är en Smal Väg som Leder till Riket 

Matteus 7:13-14 "Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och få är de som finna den”.  (1917)

 

För ett tag sedan såg jag ett videoklipp av en konversation mellan två mycket "respekterade" Amerikanska kristna pastorer, en som intervjuades av den andra. Intervjuaren frågade andra pastorn "Säg mig hur ser du på framtiden för Kristendomen?" Den andra mannen svarade, "Jag ser människor komma till tro från Asien, Afrika, Indien och även från den Muslimska världen - även om de inte känner Jesu namn men de inser att det finns något mer i livet, så blir är frälsta och vi kommer att se dem i Himlen." 

 

Intervjuaren säger; "Det gör mig så glad att höra att det finns en sådan bred väg till Gud."  Den andra mannen svarar "Ja det är bred."

 

Det finns två allvarliga fel i ovanstående konversation. Först av allt förklarar Yeshua i Johannes 14:6 "Jag är vägen, sanningen, och livet. Ingen kommer till Fadern, utom genom Mig". Och för det andra sa Yeshua också i öppningsversen från Matteusevangeliet 7:13-14 att den sanna vägen och porten som leder till evigt liv i Hans rike är smal, men dessa män hävdar att vägen är bred? Vems uttalande bör vi tro på? Vi måste tro Herrens uttalande! Om Yeshua gjorde dessa tydliga och distinkta uttalanden, även fast de kan vara politiskt inkorrekta eller orättvisa, så måste vi ändå ta hänsyn till dessa varningar.

Problemet är att under de senaste 1900 åren har den Bibliskt baserade tron från den Tidiga (främst Judiska Messias kropp - kyrka) för de flesta kristna reducerats till en Grekisk tankebaserad religion. Under årens lopp har det förekommit flera gnistor av väckelseeld, som i varje fall hittills bara avslutats pyrande eller blivit helt nedsläckt. I de flesta delar av den en gång kristna västvärlden, har de huvudsakliga kyrkosamfunden förlorat en stor del av sin församling till de Karismatiska kyrkorna och Pingströrelsen eller så har de förlorat många till den sekulära världen. De flesta av dessa samfund håller inte längre Bibeln som den Helige Andes inspirerade Guds ord, samtidigt accepteras flera av de saker som Gud kallar för "styggelse", såsom häxeri, homosexualitet och abort.

 

Och tyvärr har de vanliga kyrkosamfunden och även flera av de Karismatiska kyrkorna och Pingstkyrkorna varit så vilsele-dande av Ersättningsteologin, att de ställer sig på fel sida av den Arabiska / Israeliska konflikten. Att stå och instämma i de Muslimska kraven på en "Palestinsk stat" över det land där Gud för evigt slöt förbund med Abrahams, Isaks och Jakobs ättlingar, är att göra uppror mot GUD själv. Situationen i det senare Kristna Västerländerna, är så illa att de flesta väster-ländska politiska ledare och många Kyrkoledare förklarar att det är olagligt för Judar att leva i Judeen och Samarien eller Västbanken som det brukar kallas av världen idag. Kan dessa människor vara så desinformerade att de inte vet att det område de syftar på, är hjärtat av det land som Gud lovade Abraham, Isak och Jakob, och att alla patriarker av det Judiska folket är begravda där?

 

Hur blev västvärlden så blind för den Bibliska verkligheten? Svaret är att de har vandrat på fel väg. Istället för att ta den smala vägen som leder till liv i Guds rike, har de valt att ta den breda vägen som tillåter alla att göra det som är rätt i sina egna ögon, men som i slutändan leder till förstörelse. Det sena 1960-talet fick se Israel ta ett stort steg framåt i sin upprättelse då Jerusalem blev återförenat och början till ett förfall av tro och moral i Västvärlden. Efter Israelernas mirakulösa seger under Sexdagarskriget i Juni 1967, ökande stadigt antalet av Judar som kom till tro på Yeshua. Och ett stadigt ökat antal Kristna började förstå Romarbrevet 11:1; att Gud inte är färdig med Israel, att den sanna Kyrkan är inympad i Olivträdet och samtidigt förstod de Guds hjärta för Sitt land och Sitt folk. Dessa Judar och Kristna har funnit sin väg ut på den smala stig som leder till liv. Dessa Judar och Kristna har funnit sin väg på den smala vägen som leder till livet. 

 

Samtidigt skedde en förändring 1967; den populära musiken förändrades vilket förde in uppror mot föräldrar och samhället, den sexuella revolutionen började med promiskuitet vilket ledde till en stor ökning av kallblodiga mord på de ofödda och en acceptans av den avskyvärda homosexuella livsstilen, som drar miljoner ut på den breda vägen och som leder till förstörelse. Den Grekiske filosofen PLATO påpekade med rätta att ’när musiken förändras, förändras samhället med det’.

 

Jag tror att världen under de senaste månaderna har gått in i en ny fas. Uppror och våld bryter ut på många platser; Hong Kong, Libanon, Irak, Iran, Chile och Colombia. Det började i Gaza för nästan 2 år sedan nu, med de våldsamma protester som sker intill den Israeliska gränsen varje helg nu. Men nu sker även samma sak på andra ställen. Medan större delen av världen fortsätter att skylla på Israel för den Arabiska/ Israeliska konflikten, brinner den Arabiska Muslimska världen. Muslimer dödar andra muslimer i Syrien, Irak och andra platser. ISIS, Talibanerna och andra terrorgrupper spränger andra Muslimer och icke Muslimer i de Arabiska Nationerna. Iran ligger bakom de flesta terrorattackerna mot Israel, samtidigt som de uppmuntrar det mesta inter-arabiska våldet och främjar terrorismen i de Västerländska Nationerna.

 

Jag tror att de händelser som äger rum i Mellanöstern och över hela världen, nu när 2019 närmar sig ett avslut, är en tydlig indikation på att vi lever i ändetiden. Och som den populära lovsången från 1970-talet proklamerade; -’Snart och mycket snart, kommer vi att se vår Kung’. Kommer Yeshua hitta oss vandra i stark Biblisk tro när Han kommer tillbaka? Förutom att ha en allvarlig oro över dem som uppenbarligen går på den breda vägen, måste vi också tänka noga på hur vi lever våra egna liv. Vandrar vi verkligen med båda fötterna på den smala vägen? Eller har vi en fot på vardera sidan? Hur är vi på Herrens temperaturmätare; är vi varma, kalla eller ljumna?

 

Tiden är kort - och när situationen omkring oss försämras, bli inte modfälld, utan blicka uppåt för vår återlösare närmar sig verkligen!!!

MOSSAD

VECKA 44   2019

https://www.paulwiden.se/?p=4616#.Xb-v-yN6RYk

Det är en Smal Väg som Leder till Riket

Närmare 20-25 år gammal drama...

Vi,döva och hörande, kände kärlek och inspiration att göra så rolig och krävande berättelse om Josef...Alla kläder och material fick vi göra själva och bära upp i högsta våningen i Filadelfia kyrkan i Stockholm.

Tack alla döva och hörande! Gud är GOD!

 

https://www.youtube.com/watch?v=iogpvGEvLRg

https://www.youtube.com/watch?v=CLpns0imGyI&t=470s

https://www.youtube.com/watch?v=6-qwAUJQkzU&t=443s

 

Raketer och regerings väntan ?

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 11 e Octobre 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

Davids Kommentarer:   Sukkot - Lövhyddohögtiden

3 Moseboken 23:33-36 ”Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg: På femtonde dagen i samma sjunde månad är HERRENS Lövhyddohögtid, i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst; ingen arbetssyssla skolen ni då göra.  I sju dagar skolen ni offra eldsoffer åt HERREN. På den åttonde dagen skolen ni hålla en helig sammankomst och skolen offra eldsoffer åt HERREN. Då är Högtidsförsamling; ingen arbetssyssla skolen ni då göra”.

 

Den sista av HERRENS Högtider eller Utsedda Möten, Sukkot eller Lövhyddohögtiden, börjar på Söndag vid solnedgång. Denna högtid varar i 7 nätter/ dagar och följs av en särskild Sabbat under den 8:e kvällen/ dagen. Det Hebreiska ordet Sukka (plural Sukkot) hänvisar till en hydda eller en tillfällig bräcklig boning. Syftet med Lövhyddohögtiden, är att påminna oss om den tid när HERREN hade sin boning bland Israels folk under deras tid i öknen. Han gav Moses en detaljerad beskrivning över Tabernaklet och det Allra Heligaste och när det stod klart kom HERREN ner i form av sin Helige Ande och ’Tabernaklade' med sitt folk. Jag är mycket inspirerad av den berömda målningen “Pelare av eld” över Tabernaklet i öknen, och alla Israels 12 stammars tält uppsatta runt omkring. GUD var synlig mitt ibland Sitt folk. 

 

Varje dag under de 7 Högtidsdagarna, eller de Utsedda Herrens Mötestid, har också ett profetiskt syfte – att visa oss framtiden och var vi befinner oss i GUDS plan att åter etablera hans Kungarike på Jorden – i Jerusalem. Sukkot är en profetisk bild över Millenium, den period som avser det 7:e årtusendet när Yeshua kommer att regera såsom Kungarnas Konung och Herrarnas Herre i ett åter uppbyggt Tempel på Tempelberget, i hjärtat av Jerusalem och exakt på den plats där Al-Aqsa moskén är placerad och har ockuperat sedan 690 e.Kr. Från de händelser som vi ser runt i världen nu – det civila våldet i Hong Kong, Irak och Libanon, det försämrade moraliska läget, Västvärldens återvändande till hedendom, Brexit i England, den politiska turbulensen i Israel, i England, i USA och på flera andra platser, väderförhållandena – allt det är indikationer på att slutet närmar sig på den här ökade onda tidsåldern och att det slutliga fullbordandet av Sukkot är mycket nära. Maranata Yeshua!

 

Den 8:e dagens Sabbat som följer 7 dagar av Sukkot, är också mycket profetisk. Det Judiska folket har gett dagen namnet Simcha Tora, vilket betyder "glädje över Toran." Det är en dag av stor glädje då Torarullarna tas med utomhus och man tågar med dem runt synagogorna och på andra platser, och man bär dem ut bland folket under dans och med stor glädje och entusiasm.  Varför folket är så upprymda beror på att de har avslutat den årliga Tora läsningen. Men de är inte upprymda för att de är färdiga med läsningen av Toran, utan för att de nu får skrålla tillbaka rullarna och får börja läsa om den igen. Så mycket älskar det Judiska folket Toran och HERRENS Ord. 

 

Som jag delar enligt ovan och många gånger tidigare, så beskriver HERRENS Högtider Hans plan för förlossning för världen och upprättelsen av Hans kungarike på Jorden. Även fast Simcha Tora inte är någon Biblisk Högtid av YHVH, så har den en fantastisk profetisk relevans för framtiden. Precis som rullarna rullas tillbaka till början igen och läsplanen börjar om igen, så kommer GUD att i slutet av Milleniet att rulla upp de nuvarande Himlarna och Jorden (avsluta det) och Han börjar om igen med ny och oförstörbar Himmel och Jord. HERRENS Återlösningsplan kommer att vara fullkomlig - Hallelu YAH.

 

Nu när vi förstår betydelsen av dessa sista Högtider, låt oss fira minnet och glädja  oss över Sukkot och Simcha Tora med det Judiska folket. Och låt oss be att folk i allmänhet får en uppenbarelse över vad dessa underbara Utsedda Möten med Israels GUD verkligen representerar. 

Mina kära döva

a under kristider - 4 e Octobre 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

Davids Kommentarer:  Varje dag har vi 'Yom Kippur', i Yeshua

3Mos 23:27-28 "Men på tionde dagen i samma sjunde månad är Försoningsdagen; då skolen I hålla en helig sammankomst, och I skolen då späka eder; och I skolen offra eldsoffer åt HERREN. Och I skolen intet arbete göra på denna samma dag, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för eder inför HERRENS, eder Guds, ansikte" (1917).

 

Bara en kortfattad sammanställning och kommentar den här veckan, eftersom vi är mitt uppe i de Bibliska Hösthögtiderna, eller Moedim- GUDs Utvalda Tid. Förra Söndag / Måndag firade vi vad Bibeln kallar Basunklangens högtid, vilket vi tror är en profetisk bild på den dag Yeshua återvänder, vid den sista Basunklangens ljud (Shofar) (1Thess 4:16-1 Kor 15:52) 

 

Nästa tisdag kväll börjar den heligaste dagen på året för det Judiska folket - Yom Kippur eller Försoningsdagen. Här i Israel kommer hela landet, förutom räddningstjänster, sjukhuspersonal och nödvändig militärpersonal, att stanna från tisdag eftermiddag till solnedgång onsdag. I Synagogor i Israel och runt om i hela världen kommer det att vara fullsatt av Judiska människor som kommer söka försoning för deras synder och få deras överträdelser strukna i boken. Det är den stillsammaste dagen på året – förutom ljudet av Shofarer som blåses i  Synagogor.

 

Det jag vill fokusera på i de här kommentarerna är att det Judiska folket söker att få deras synder förlåtna och bli renade, utan varken något Tempel eller Altare och inget blod. 3Mos 17:11 säger oss att 'allt kötts själ är i blodet, och jag har givit eder det till altaret, till att bringa försoning för edra själar; ty blodet är det som bringar försoning, genom själen som är däri'. och Hebr 9:22 deklarerar att ’utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse’. Det är tydligt från dessa versar att det är bara i det Nya Förbundet och genom Blodet från Yeshua som det finns förlåtelse, försoning och frälsning, och att andra religioner helt enkelt är – fruktlösa, religioner utan blod med ingen möjlighet till en evighet med Skaparen.  

 

De människor som är i förbundsrelation med Israels Gud, är inte bara förseglad med Hans Son Yeshuas blod och har tillträde till det dyrbara renande blodet från Lammet,  utan vi kan använda oss av det varje dag så ofta vi behöver. Heb 9:13-15  ’Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? (1917). För människor i det Nya Förbundet är inte Yom Kippur bara en dag om året, utan Yom Kippur gäller för varje dag. Låt oss fasta och be denna Yom Kippur för det judiska folket om att de ska få en övernaturlig uppenbarelse om vem den sanna Messias är, och låt oss glädjas över att vi känner Yeshua såsom Messias. Vi har 365 Yom Kippurs varje år - Hallelu YAH !!! 

LÖVHYDDÖFESTEN/SUKKOT

  

 För de senaste nyheterna under kristider - 27 e September 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

Davids Kommentarer:  Herrens ’Hösthögtider’

3Mos 23:1-2 ”Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider (Moedim), vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider (Moedim) äro dessa”...

 

Introduktion ’Hösthögtiderna’ börjar på söndag kväll i Israel. Den Judiska kalendern rör sig efter de Bibliska 'Högtidernas’ cykler, som är kopplad till de årliga skördecyklerna. Från Moseböckerna till Uppenbarelseboken i Bibeln handlar det bara om skörd – GUDs återlösningsplan, Han förbereder att skörda in människor som vill leva med honom för evigt i Hans Kungarike. YHVH är i en process av alltings upprättelse innan Hans Son Yeshuas kommer åter (Apg 3:21) för att inta sin roll som Messias, Frälsare och Kung över Världen. I Psalm 102:16 säger Ordet att Herren åter ska bygga upp Sion och sen framträda i Sin Härlighet. När bibeln nämner Sion, menar den Israel. När Kyrkan är i sin bibliskt perfekta position, inympad i det naturliga Olivträdet (Rom 11:17), är hon också en del av Sion och år inkluderad i upprättelseprocessen. Men p.g.a effekter från det 2:a årtusendets separation av Kyrkan från hennes sanna rötter och effekterna av ersättningsteologin, så har majoriteten av de kristna ledarna kallat dem för Judiska Högtider som de inte ville ha någonting med att göra med. Således har ’Högtiderna’ ignorerats under den större delen av de senaste 1900 åren. Men nu är vi i tider av alltings upprättelse, både för Israel och Kyrkan. (se mitt häfte Upprättelse) http://www.out-of-zion.com/davids-pdf-booklets-free-downloads

 

Josie och jag tar kallelsen om upprättelsen på fullaste allvar och vi gör vårt bästa för att undervisa våra icke-judiska ’medborgarvänner’ i nationerna (Efe 2:19) hur man håller ’Högtiderna’ enligt Bibliskt sätt. Nu när ’Högtiderna’ närmar sig, vill vi dela en enkel undervisning om hur man följer de Bibliska instruktionerna för varje ’Högtid’. Som Josie brukar säga så finns det en ’rikedom’ i ’Herrens Högtider' som de flesta Kristna missar. Vi ber att du kommer förstå mer om Israels Gud och Hans smorde -  Yeshua vår Messias och den snart återkommande Konungen. Hoppas du också upptäcker rikedomen och välsignelsen i ’Herrens Högtider’.  Hag Sameach

 

Relevansen av ’Högtiderna’ - Varför alla som älskar Herren bör leva efter Hans kalender.

 

1/. Orsaken till att jag har citat-tecken för ’Högtider’ varje gång i texten hittills, är för att det Hebreiska ordet i Bibeln inte är Högtider utan Moedim, vilket betyder Utsedda Möten. Dessa bestämda datum är de dagar som GUD enväldigt Utsett för att interagera med sitt folk. Självklart kan vi möta Herren på vilken tid som helst, men Moedim är de datum Han utvalt för att möta med oss på ett speciellt sätt

.

2/. Det finns 7 Moedim (intressant nummer) och de beskriver en profetisk bild av Guds tidsschema och återlösningsplan för Världen. Biblisk historia visar att YHVH endast rör sig på ett strategiskt sätt under dessa 7 datum. De största händelserna i det Nya  Testamentet har alla inträffat på Moedim datum och numerologiskt påfallande exakt. Påskhögtiden (Pesach), Det Osyrade brödets Högtid, Förstlingsfrukten och Veckohögtiden (Shavuot) har fullbordats genom Yeshuas död och uppståndelse och genom Den Helige Andes utgjutelse under Pingsten. Den sista 3 Moedim handlar om Messias återkomst, ett nytt Millenium och regerande från Jerusalem. Föreställ dig att du ber någon att visa vägen från en plats till en annan. Du har tidigare fått dig beskrivet en sträcka med 7 riktmärken och de visar sig att de första 4 är exakt där personen säger att du passerat. Du får då en förvissning om att de 3 sista kommer att ta dig till din slutliga destination. På samma sätt är det när vi uppmärksammar de första 4 Moedim. Vi kan vara övertygade om att de 3 sista kommer att fullbordas på samma exakta sätt, och föra oss fram till den hoppfullt slutliga destinationen.

 

3/. Att hålla YHVHs Moedim gör oss 'heliga' eller 'helgade,' vilket egentligen betyder att vi blir avskilda. Att hålla Herrens Moedim, och inte de andra religiösa helgdagarna, gör oss avskilda från resten av Världen och tyvärr också från flera andra i vår familj och i våra församlingar, avskilda från de som väljer att inte följa GUDs tider och stunder. Ja, det finns ett pris att betala för de som tillber Honom i Ande och i sanning. Och det kan vara ett mycket högt pris för en del människor. 

 

4/. Slutligen ett annat mycket viktigt syfte med Moedim, vilket är att undervisa nästa generation om GUDs natur och om Messias återkomst. YHVHs trofasthet kan bli tydligt sedd i Moedim och det finns en klar profetisk bild av Messias i alla 7.  Bara det faktum att det Judiska folket fortfarande existerar, trots en 4000-årig historia av Sataniskt inspirerade män som ansträngt till det yttersta att utplåna oss, är ett klart bevis på GUDs trofasthet och att Han håller sina löften. Det Judiska folket existerar fortfarande, till den Muslimska och den anti-Semitiska världens förtret. Och återigen är det möjligt för oss att fira 7 Moedim varje år i Löfteslandet, vilket också är ett tydligt tecken på att Messias återkomst är mycket nära . 

 

Så låt oss avskilja oss från världen och lära oss hur vi firar Herrens Högtider, och genom att göra det lär vi också våra barn om lsraels GUD....

 

Under den kommande Söndag kväll börjar den första Höst Moedim; Yom Ha Teruah – Basunhögtiden. ”I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skolen I hålla sabbatsvila, en högtid med basunklang, till att bringa eder i åminnelse inför HERREN, en helig sammankomst” (3Mos 23:24). De flesta Judiska familjer firar med traditionell bön och familjemåltid under kvällen då högtiden inleds. I Israel är de följande 2 dagarna officiella helgdagar. Religiösa Judar tillbringar större delen av Yom ha Teruah bedjande i Synagogan där Shofaren blåses ett antal gånger. De flesta sekulariserade Judar i Israel tillbringar dagarna vid stranden eller i nationalparkerna. Eftersom större delen av det Judiska folket ser den här högtiden såsom Nyår, äter man enligt traditionen äpplen doppad i honung och önskad varandra ett gott år framåt. De flesta Rabbiner undervisar om att HERREN skapat Universum vid den här tidpunkten på året.  

 

Hur bör Troende på Yeshua Fira Yom ha Teruah

 

Vi bör uppmärksamma att denna 24 timmars period är en av HERRENS bestämda tider, för att möta med oss på ett speciellt sätt. Eftersom det är ett Heligt möte eller samling så bör vi också överlåta lite tid av bön och lovprisning, och njuta av gemenskap genom måltid med troende vänner och familj, under högtidens första kväll. Och om det är möjligt, så ta ledigt påföljande dag från allehanda arbete. 

 

Viktigast är den profetiska aspekten med Yom ha Teruah. Idag tror många Bibeltroende att Uppryckelsen av Guds folk kommer att ske under något år på dagen Yom Ha Teruah (1Kor 15:52  - ’vid den sista basunens ljud’). Alla sanna Troende ser fram emot den dagen, vilket är nära men som ligger fortfarande några år framåt (åtminstone 7 år). Det är sannerligen något att se fram emot, men hur som helst kommer vi alla att vara kvar här en tid till. Vi är involverade i ett krig – ett krig mellan 2 andliga kungariken. Precis som Esther, har vi alla blivit kallade till Kungariket vid en tid som denna, inte som åskådare utan som soldater i  Guds Armé  (2Tim 2:3-4, Efe 6:12-18, 2Kor 10:4)  

 

Oavsett chocken och bedrövelsen många känner när vi bevittnar hur vår värld skakar  sönder, så vill Josie och jag önska alla våra Judiska bröder och alla våra ’inympade medborgarvänner - ’Hag  Sameach - Ett Gott och Välsignat Yom Ha Teruah. Vi inbjuder er till en försmak av evigheten genom att fira denna Basunhögtid tillsammans med det Judiska folket i Israel och i nationerna. 

 

Det är Bibliskt att ge en speciell offergåva till HERREN under Moedim. Om du vanligtvis inte supportar Out of Zion ekonomiskt, så be gärna för om du skulle kunna tänka dig att rikta ett speciellt stöd till den här tjänsten.  Må Herren välsigna er rikligt denna Yom ha Teruah, när du vaknar till ljudet av  Shofaren och var alert och VAKA, BE och FÖRBERED vägen för Herrens återkomst.   

Yom Kippur

Vecka 37   2019

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 13 e September 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's kommentarer:  Israel & Kyrkan (del 4) -  Sammanfattningsvis 

Romans 11:17 .... ”och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot

Efesierbrevet 2:19  ”Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk

 

Under de senaste 4 veckorna har jag publicerat en serie av mina kommentarer, med start av titeln Återkoppla det Frånkopplade, därefter vidare till de nästa 3 frågeställningarna vad avser den Bibliska relationen mellan Israel och det sanna Messias Kropp – Kyrkan. Jag fick en antal positiva och stödjande responser. Men jag inser också att en del av det jag skrev, är mycket annorlunda mot det sätt hur de flesta Kristna tror. Jag tror att HERREN vill återkoppla Kyrkan tillbaka till en nära relation med Israel och det Judiska folket och tillbaka till den grund från de första fem årtionden efter Yeshuas uppståndelse. Den fullständiga upprättelsen för bägge delar av Israel – den Judiska delen och den icke-Judiska delen – måste ske före HERRENS återkomst. Så för att avrunda serien sammanfattar jag huvudpunkterna igen….. 

 • Bibelns GUD är YHVH, skaparen av Universum och Abrahams, Isak och Jakobs  GUD – Israels GUD.
 • Israels GUD är en förbundsgörande, förbundshållande GUD – Han förändrar sig inte, eller kan ändra Sig, eller bryter Sitt Förbundslöfte. Han är densamme igår, idag och i evighet. Malaki 3:6 – Hebréerbrevet 3:8
 • Israel är Hans förstfödde Son och Huvudet för nationerna 2 Moseboken 4:22 - Jeremia 31:7
 • Det finns 5 Israel i Bibeln - Jakob som blev Israel, de 12 stammarna av Israel, Landet Israel, Olivträdet i Romarbrevet 11, och Kungariket när allt blir fullbordat.
 • Varje 'På-nytt-född Troende har blivit inympade i Israels Förbund och är medborgare av Guds Judiska familj Romarbrevet 11:17 - Efesierbrevet 2:19
 • "Israel" är synonym av "GUD av Kungariket" på grund av att Kungarikets GUD är Israels GUD, och Jerusalem är Huvudstaden i Israel och i Kungariket
 • Kyrkan (Kahal, Ekklesia = Församling = Messias Kropp) grundades från början av människor med Judiska tro som accepterade Yeshua som den efterlängtade Israels Messias
 • Orden FÖRBUND /TESTAMENTE används ofta istället för varandra, men de skiljer sig mycket ifrån varandra i betydelse..........
 • Förbund = Brit (Hebreiska) = Diathiki  (Grekiska)  =  innebär en talad eller skriven överenskommelse mellan 2 parter -  ett Testamente är ett skrivet dokument av Förbundet
 • Det Nya Förbundet startade med Israels Hus och Juda Hus med Toran skriven på deras hjärtan Jeremia 31:31
 • Det Nya Förbundets Troende var under de första årtionden Judar som fortfarande följde en Tora-baserad livsstil Apg 21:20
 • Idag tillber hundratusentals Judar YHVH och Yeshua Messias i Israel och i nationerna.
 • Toran blev given till Israel, vilket rollen var att vara ett Ljus för Nationerna och att undervisa nationerna hur man lever ett bra och hälsosamt liv Jesaja 2:3

Toran är verkligen den hela Bibeln, såsom Yeshua lärde och det Nya Testamentets epistlar är baserade på Toran och Profeternas böcker Sabbaten och Herrens Högtider är Kungarikets officiella kalender och är fördelaktigt för varje Troende att följa. När Yeshua återvänder för att återställa sitt Kungarike i Jerusalem, kommer hela världen att följa den kalendern och Toran kommer vara Kungarikets ’protokoll’ Matteus 5:18 ’Jag säger er; Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås’

 

Jag ber att det jag har delat med er under de senaste 4 veckorna, blir konfirmerat och förseglat i era hjärtan och i er ande genom Ruach ha Kodesh (Helige Ande), och jag ber att alla vi fortsätter vår resa för att bli fullt ut återkopplade till Fadern, Yeshua och Ruach, och att vi gör vårt bästa i att hjälpa andra i Messias Kropp att bli återkopplade till Olivträdet. När det sker tror jag att fler och fler av våra ofrälsta vänner, grannar, arbetskollegor och skaror runt om i världen också blir återkopplade till GUD och till Israel.

 

Yom ha Teruah

Vecka 36  2019

  

David's kommentarer:  Israel & Kyrkan (del 3) - Toran är YHVH:s Förunderliga Nåd 

Matteus 5:18-19 ”Ty sannerligen säger jag er; intill dess himmel och jord förgås skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket”. (1917)

 

Förord till mina Kommentarer: Tora = Instruktioner (inte lag) Tora kommer från ett annat Hebreiskt ord Yarah = målets centrum Den ursprungliga Toran är de första 5 böckerna i Bibeln, men i de 4 evangelierna undervisar/ instruerar Yeshua från Tora, och i de flesta breven undervisar/ instruerar Paulus och även andra författare, hur man applicerar Toran i det Nya Testamentet. Så i verkligheten är hela Bibeln Tora eller instruktioner av GUD, förutom Uppenbarelseboken. 

 

När jag tittade på en välkänd Bibellärare på en Kristen TV kanal för några år sedan, så reagerade jag när han sa att ”Nåd börjar vid korset." Så allvarligt fel det uttalandet är, vilket har sitt ursprung i Ersättningsteologin som fått ett stort inflytande inom den Kristna teologin. Jag är övertygad om att den här predikanten inte är den enda som har uttalat sig eller undervisar om att Nåden börjar vid Korset, så låt oss ta en närmare titt på uttalandet….......

 

Vi måste ställa oss frågan  .....Var det inte nåd att Gud täckte Adam & Evas synd?

                                               Var det inte nåd att Gud räddade Noa & hans familj?

                                               Var det inte nåd att Gud erbjöd sig skona Sodom & Gomorra för 10 rättfärdiga mäns skull?

                                               Var det inte nåd att Gud räddade Rahab & hennes familj?

                                               Var det inte nåd att Gud räddade Nineve?

                                               Och var det inte nåd att Gud gav Israeliterna Hans Tora?

 

De flesta predikanter och Bibellärare ser Nåd såsom en motsats till Toran. Men jag tror att Toran är Guds nåd, för att Han älskade oss så mycket att Han gav oss Sin Tora för att hjälpa oss att leva vårt liv på bästa sätt och förbereda oss för ett evigt liv i Kungariket. Men under ca 1900 år, allt sedan Grekerna och Romarna tog över ledarskapet inom Kyrkan, så har de flesta Kristna blivit undervisade om att vi inte är under lagen, utan under Nåden”. Jag tror att den sortens attityd är så en total förolämpning mot den GUD som var så nådefull att han gav sitt folk som Han älskade sin Tora för att leda dem mot en livsstil som Han designat till att passa vår kropp, själ och ande. Därför, låt oss ta en ytterligare titt på Toran och vad det egentligen betyder..........

 

Först – det Hebreiska ordet som alltid översätts till ”lag”, ”Tora”, betyder inte ”lag”. Mer exakt betyder "Tora"instruktioner. Mark Ensign, en advokat och en äldste i en Amerikansk Messiansk församling, skrev en utmärkt artikel med titeln: "Tora är inte Lag" där han beskrev att Toran inte är en uppsättning lagar utan en uppsättning instruktioner från en kärleksfull Fader till sina barn, för att hjälpa dem leva på ett sådant sätt som är för deras eget bästa. Han skrev också att en längtan att följa Toran borde vara en naturlig respons för alla, som har en uppenbarelse över att GUD verkligen är en kärleksfull Fader och vad Han har gjort för oss. Vi följer inte Toran för att bli frälst, utan för att vi arbetar på vår frälsning. 

 

För det andra – Enligt Johannes kapitel 1 är Yeshua Ordet som blev kött – det betyder att Yeshua är den Levande Toran. Han är fortfarande den levande, vandrande och talande Toran. Han fullföljde Toran på ett perfekt sätt. Yeshua sa även i Matteus 5:17 att Han inte kom för att upphäva Toran, utan för att fullborda den. Han tillade att inte en minsta Bokstav eller Prick av Toran ska förgås, förrän den här världen förgås. Har Toran blivit förlegat i det Nya Testamentet? De flesta skulle svara ja, men det är inkonsekvent i jämförelse med andra grundläggande Kyrkouttalanden. Å ena sidan deklarerar vi "Gud är densamme igår, idag & imorgon – Han förändras inte! Å andra sidan deklarerar vi att Toran inte längre är relevant för oss i nya Förbundet. Emellertid är det Nya Förbundet i egentligen Tora skrivet i våra hjärtan - Jeremia 31:31.

 

De flesta av oss är överens om att det ultimata målet av en Kristens liv är att bli mer och mer lik Yeshua, för varje dag. Nå, han var en Toraläsande Judisk man. Jag är säker på att Kung David, en man efter Guds eget hjärta, även är en av de huvudfigurer i Bibeln som vi strävar att efterlikna. Hela vägen genom Psalmerna upprepar David hur mycket han älskar Guds Tora. I Psaltaren 19:8 skriver David ”Herrens Tora är utan brist och vederkvicker själen”

 

Låt oss titta på Toran på ett mer praktiskt sätt. Föreställ dig själv med en nybilshandlare. Försäljaren räcker över dig nycklarna och serviceboken, till din nya bil. Med stor glädje tar du nycklarna, men säger till honom att behålla boken. A) Det är oartigt....och B) Din nya bil kommer inte att hålla lika länge såsom den är designad, om du inte servar den enligt instruktionsboken.   

 

När vi deklarerar att vi inte är under Guds Tora, beter vi oss på samma sätt. Vi tar Guds nådefulla erbjudande om räddning, men vi säger till honom att vi inte vill att Han ska tala om för oss hur vi ska leva. A) Det är att vara oartigt mot Gud och B) Våra liv kommer inte att bli så bra såsom Hans menade för oss. 

 

Låt oss titta på ett annat praktiskt sätt…..... Du har spelat rugby sedan ungdomen. Vid 45 års ålder bestämmer du dig för att spela fotboll. A) Du måste byta lagtröja, och B) Du måste förändra spelreglerna. Du kan inte gå ut på fotbollsplanen med en rugbytröja och spela efter rugbyregler. Om du gör det blir du utvisad! En bra spelare ger akt på de rätta reglerna.

 

Om du inte är Judisk, så har du inympats (Romarbrevet 11:17) i det naturliga Olivträdet, Israel, och blivit medborgare av Guds hushåll. Som vi läser i Efesierbrevet, i Kristus (Messias Yeshua) finns ingen skillnad mellan Jude och Hedning, man eller kvinna. Vi behöver alla leva ett så Gudaktigt, Yeshua-likt liv som möjligt. Vi läser samma i de Hebreiska skrifterna i 4Moseboken 15:15-16 'I församlingen skall en och samma stadga gälla för eder och för främlingen som bor ibland eder. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte; Ni själva och främlingen skolen förfara på samma sätt inför HERRENS ansikte. Samma lag och samma rätt skall gälla för eder och för församlingen’(1917) Främlingen här syftar på icke-Judiska människor. 

 

Snälla förstå mig rätt, jag menar inte att du måste bli Judisk – det är fysiskt omöjligt. Men du är en del av Israels Hushåll nu och vi tror verkligen att det är förmånligt för oss att följa Toran (instruktionsmanualen) som vår Skapare gav oss, på bästa sätt så vi kan ånjuta på ett maximalt sätt av vad det här livet erbjuder. Jag tror att det optimala sättet att vandra med Israels Gud och Hans Son Messias/ Kungen av Israel, är att leva i enlighet med Hans instruktioner (Tora) och följa instruktionerna så noga som möjligt, så det som den kärleksfulle Skaparen designat Sin skapelse att leva, så våra liv blir långa, friska och lyckosam.  

 

Om du vill veta mer, så finns det en intressant paneldiskussion på ämnet om att gå tillbaka till trons rötter  https://vimeo.com/161488586

Om du inte har läst mitt häfte ’Kyrkans upprättelse’, så kan du läsa den på olika språk här  http://www.out-of-zion.com/davids-pdf-booklets-free-downloads 

 

Vecka 35 2019

 

David's kommentarer:   Israel och ‘Kyrkan’ (Del 2) – Orden är Kraftfulla (Ordspråksboken 18:21)

Romans 11:17 .... ”och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot”

Efesierbrevet 2:19  ”Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk”

 

Jag tror att de två ovan nämnda Bibelversar som vi tittade närmare på under förra veckan, är de näst mest viktiga och mest strategiska verserna för varje Kristen att förstå, efter förståelsen av vem Bibelns Gud är och dynamiken av vad som hände när Yeshua dog på korset. Hur vi relaterar till GUD, hur vi läser Bibeln, hur vi ber och hur vi lever våra liv måste baseras på en korrekt förståelse av dessa två verser. Olyckligtvis har djävulen lyckats bedra en stor del av Kyrkan bort från den sanna förståelsen, genom lögnen från Ersättningsteologin. Som jag delade i förra veckans nyhetsbrev, så var det ursprungliga Ekklesia en grupp/ samling från det forntida Israel som vandrade med HERREN, och samma ord användes för att beskriva Judarna och proselyter som accepterade Yeshua såsom Herre och Frälsare. Därför måste YHVH:s sanna Ekklesia ha en mycket stark koppling till Israel och det Judiska folket. 

 

Hur som helst så lever vi 2000 år senare än i de första dagarna i det Nya Förbundet och de ord vi använder när vi refererar till YHVH, Yeshua och Ekklesia, har blivit djupt rotad genom våra olika språk och våra kulturer. Nu menar jag inte att namnen eller orden vi använder är fel, men jag vill belysa det och vi bör alla allvarligt ta oss en funderare på det, om vi vill se fullheten av Kungariket manifesteras i och genom oss……."kan det bli en starkare smörjelse över våra liv och en kraftfullare verkan genom våra talade ord, om vi använder ett mer exakt Bibelspråk?

 

Så låt oss ta en djupare titt på nyckelorden jag refererar till………Jag vet att jag allaredan delat det här många gånger tidigare, men vårat tankeliv kan ibland vara svårföränderligt, så vi behöver höra upprepade gånger innan vi förhoppningsvis förändrar vårt tankesätt. 

 

GUD – Det Hebreiska ordet är EL eller i plural ELOHIM. Betydelsen är Herre och givetvis är Israels GUD Skapare av Universum, så HAN är HERRARNAS HERRE, men dessa ord är inte HANS namn. GUDS namn på Hebreiska är YOD HEY VAV HEY - eller YHVH. Vi vet inte exakt hur man uttalar Hans namn för den ursprungliga Hebreiska texten har inga vokaler. Det finns inget J eller W i det Hebreiska Alfabetet, så de två mest troliga uttalanden är YEHOVAH eller YAHVEY, vilket flera teologer säger har betydelsen 'JAG ÄR den JAG ÄR’ eller JAG kommer att vara den JAG är’.

 

HERRE / Herre – när det skrivs med endast stora bokstäver är det i originaltexten YHVH. När det skrivs med en stor bokstav H, och resten med små bokstäver är ordet Adonai, vilket kan betyda Herre, Mästare, Härskare

 

YESHUA – är namnet på den förstfödde Sonen till YHVH. På vårt språk har vi kallat Honom för Jesus under 1900 års tid, men under Hans 33 åriga liv här på Jorden och under det första decenniet i det Nya Förbundets Ekklesia, så kallade folket Honom vid Hans Hebreiska namn, YESHUA. Vi säger Hans namn på vårt eget språk och vi vet vem vi refererar till, men det namnet har ingen specifik betydelse. På Hebreiska betyder YESHUA FRÄLSNING.  YESHUA beskriver på ett perfekt sätt vem Han är och varför Han kom till Jorden – för att vara vår FRÄLSARE. 

 

MESSIAS – kommer från det Hebreiska ordet ‘Mashiach’, vilket kommer från ‘LIMSHOCH’, vilket betyder att smörja med olja för ett specifikt syfte. Vi läser i skriften att Israels Kungar blev smorda med olja när de kröntes till Kungar. Ordet vi använder idag för att beskriva vem YESHUA är, är Kristus, vilket kommer från det Grekiska ordet Christos. Den verkliga betydelsen är ’att smörja med smörjelse’ vilket inebär att smörja olja eller kräm på någon, men det har inte samma betydelse som ‘MASHIACH’. Grekerna hade inget ord som på ett passande sätt beskrev att smörja någon till Kung, för det fanns inte med i den Grekiska kulturen. 

 

Kyrka (Svenska) = Ekklesia (Grekiska) Ordet Ekklesia används först i den Grekiska översättningen av den Hebreiska Bibeln, som översättning av det Hebreiska ordet KAHAL = Israels församling

 

FÖRBUND / TESTAMENTE Dessa ord används ofta om vartannat, men betydelserna avviker mycket från varandra……......

 

Förbund  = Brit (Hebreiska) = Diathiki (Grekiska) = ett talat eller en skriven överenskommelse mellan 2 parter (pakt)

 

Testamente = Symfono (Grekiska) ett skrivet dokument med all information angående den skrivna förbundsöverenskommelsen  

 

Som exempel kallas det dokument som registrerar detaljerade instruktioner av en person som har avlidit för Sista Viljan och Testamente

 

Bara genom att se på dessa få men mycket viktiga exemplen, så kan vi förstå hur viktigt det är med en rätt översättning av de ursprungliga Bibelorden. Det kan också möjliggöra ett problem, om det som bibelordet refererar till inte existerar i kulturen eller i språket som vi ska översätta till. När nu HERREN arbetar med att upprätta Kyrkan tillbaka till sin ursprungliga härlighet och dess smörjelse såsom under de första decennierna, så kan vi samarbeta med Honom i det projektet genom att återupprätta de sanna betydelserna av originaltexten, vilket jag tror kommer påskynda upprättelseprocessen i båda delarna av Olivträdet (Israel) – de Judiska grenarna och de icke-Judiska grenarna.

 

BÖN: Fader i Himmelen, Abrahams, Isaaks & Jakobs GUD, Israels GUD .... jag ber att du placerar din smörjelseolja över de ord jag skrivit i den här artikeln och ger en smörjelse av förståelse till alla som läser den på sitt eget språk, för att fullt ut förstå det du givit mig att skriva. Och fyll alla på ett nytt sätt med din Helige Ande och gör det möjligt för oss alla att ta emot och förstå ditt Ord såsom Ditt verkliga syfte är - I YESHUA namn - Amen.

Israel o kyrkan (del 3)

 

 

 En sammansättning av nyhetsrapporteringar från föregående vecka för kännedom

till dem som är överlåtna att be för återupprättandet av Israel.David Silver

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 23 e July 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's kommentarer:   Israel och ”Kyrkan”  - Den Bibliska Realiteten (Del 1)

Romans 11:17 .... ”och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot”

Efesierbrevet 2:19  ”Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk”

 

Jag läser för tillfället en bok skriven av en respekterad engelsk Kristen ledare.  Jag blev mycket uppmuntrad av vad den författaren skrev angående Israel, det Judiska folket och de sanna på-nytt-födda troende, då det bekräftar allt det jag har försökt hjälpa Kyrkan att förstå under de 22 åren som jag rest i nationerna. Naturligtvis finns det många fler som undervisar Bibliska sanningar angående det här kontroversiella ämnet, men de flesta lär inte ut på det radikala sättet såsom jag känner HERREN har lagt på mitt hjärta, men författaren till boken har samma radikala inställning. Jag tror det är ett måste att varje person som tror på att tillbringa evigheten med Skaparen av Universum, fullt förstår relationen till Israel och med det Judiska folket. Så jag planerar att skriva om det ämnet i de 2 eller 3 kommande nyhetsbreven. Det här är del 1…........

 

Här är den fundamentala dynamiken i Bibeln och de skriftliga grunderna för Nya Förbundets Troende, såsom jag förstår det……

 

Bibeln, Historia och HERREN

 

* Bibeln är en Helige Ande inspirerad redogörelse av människans brutna och upprättade relation med YHVH Skaparen – Israels GUD

* Bibeln är en redogörelse över hur människan föll i synd och om YHVH's plan att försona mänskligheten med sig själv. 

* Världshistorien beskriver ett krig mellan YHVH och satan angående upprättelsen av GUDS Kungarike på Jorden (där huvudstaden är Israel)

* YHVH är en förbundsgörande och förbundshållande GUD – du kan inte ha en relation med YHVH om du inte är i ett blodsförseglat förbund med Honom.                         * YHVH förändrar Sig inte och ändrar inte Sin plan – eller bryter Sina förbundslöften 

 

Israel

 

* YHVH skapade och försonade Israel med sig själv genom det Abrahamitiska, Mosaiska och förbundet med David, som alla är progressiva och alla fullbordas i det Nya Förbundet

* Det centrala och slutgiltiga fullbordandet av YHVH's frälsningsplan är blodsoffret från Hans Son - Yeshua Messias, vilken öppnade upp möjligheten för en blodsförbundsrelation med Fadern för varje etnisk grupp som finns på Jorden, vilket också möjliggör hoppet om en evighet i Hans kungarike för varje människa.

* Det är 5 Israel i Bibeln - Jakob som blev Israel, Israels 12 stammar, Landet Israel, Olivträdet i Romarbrevet 11, och Kungariket där allt fullbordas. .

* "Israel" är en synonym till "GUDS Kungarike" för att GUDEN av Kungariket är Israels GUD, och Jerusalem är huvudstaden i Israel och Kungariket.

 

Kyrkan

 

* Det Engelska ordet för Kyrka finns inte i originaltexten i Bibeln.  Mer än så, konceptet av en 'Kyrka' som en separat enhet från Israel finns inte heller i Bibeln. Ordet som används för att beskriva det vi kallar Kyrkan (på Engelska) i det Nya Testament är på Grekiska ordet Ekklesia - Matteus 16:17 På denna klippa skall Jag bygga min Kyrka (Ekklesia). Hur som helst betyder inte Ekklesia 'de kallade eller de avskiljda' såsom det undervisas av Kristna teologer. Samma Grekiska ord; Ekklesia används i Septuaginta (den Grekiska versionen av den Hebreiska Bibeln) för att beskriva det Judiska samhället. Ekklesia är de Grekiska översättningen av det Judiska ordet Kahal som översätts som samhälle eller församling. Ekklesia gäller Israel

 

 * Det Engelska ordet Kyrka relaterar till det Holländska ordet Kirk (och Tyska Kirche,) vilket är baserat på det Grekiska ordet Kuriakon (Herrens hus),  så det är legitimt att använda ordet Kyrka relaterad till byggnader där vi möts för att lovsjunga HERREN, men inte för folket som är Kahal eller Ekklesia (samhälle, samling eller församling). Och den sanna Ekklesia eller Kyrkan måste se sig själv såsom en mycket nära del av Kahal av Israel, och handla därefter. (mer om det i del 2 nästa vecka)

 

Aposteln Paulus klargör situationen genom förklaringen med Olivträdet i Romarbrevet 11:17, vilket undervisar oss tydligt om att icke-Judiska Troende har blivit inympad i Olivträdet. I Bibeln representerar Olivträdet eller Fikonträdet nationen Israel. (Kahal eller Ekklesia) Denna nära koppling bekräftas i Efesierbrevet 2:19 ”Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk”(Kahal or Ekklesia)

 

Sorgligt nog så på grund av det urgamla hatet mot det Judiska folket och felaktig Kristen teologi under nästan 1900 år, så har de flesta Kyrkor ingen koppling alls till det sanna Kahal - Ekklesia, och det har fått mycket allvarliga implikationer vilket reser frågan; "kan du verkligen ha en relation med Israels GUD om du inte har någon relation med nationen Israel eller Israels folk?"

(Här är bra video om detta)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3me9A0PMsoU&t=19s

 

Frånkoppling # 1 En stor del av Kyrkan är i stort behov av en återkoppling. Vad jag förstår av skriften, så undervisar Apostel Paulus i Romarbrevet kapitel 11:17 och i Efesierbrevet 2 :11-19 att varje icke-Judisk och ‘på-nyttfödd’ troende som accepterat Yeshuas blodsoffer, har fått tillträde till den Nya blodsförseglade förbundsrelationen med Israels GUD och har även blivit såsom inympade ’vildgrenar’ i ’Olivträdet’. I Bibeln refereras termen 'Olivträd' och 'Fikonträd' till nationen Israel. När vi förstår innebörden med att vara ‘in-ympad’, ser vi att man inte kan vara mer sammankopplad med ett främmande objekt än när man blivit in-ympad. Därför bör varje person som läser och tror att Bibeln är Guds utandade Heliga Skrift, även förstå att det äkta Nya Förbundets församling är definitivt för evigt sammankopplat med nationen Israel och dess ’medborgare' – det Judiska folket (Efesierbrevet 2:19). 

En del av David Silvers sabbat brev

Vecka 28  2019

Hela mitt liv har jag haft med de döva och handikappade att göra,som tolk och vän...

Det är krävande och givande uppgift.

Min bön är att Gud väcker unga människors hjärtan börja tolka Guds Ord i kyrkorna ...Döva behöver "höra" Guds Ord!

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar. 

https://www.himlentv7.se/vod/player/18604/

IN ympad

Vecka 28  2019

Hela mitt liv har jag haft med de döva och handikappade att göra,som tolk och vän...

Det är krävande och givande uppgift.

Min bön är att Gud väcker unga människors hjärtan börja tolka Guds Ord i kyrkorna ...Döva behöver "höra" Guds Ord!

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar. 

https://www.himlentv7.se/vod/player/18604/

Det behövs tolkar!

Vecka 28  2019

Hela mitt liv har jag haft med de döva och handikappade att göra,som tolk och vän...

Det är krävande och givande uppgift.

Min bön är att Gud väcker unga människors hjärtan börja tolka Guds Ord i kyrkorna ...Döva behöver "höra" Guds Ord!

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar. 

https://www.himlentv7.se/vod/player/18604/

David Kommentarer: Varför Jag Upprepar mina Budskap


 
Josies Kommentarer: Regn, Fjärilar och Aliyah (Återvändande till Israel)
3Mos 26:4-5 "Så skall jag ge er regn i rätt tid, så att jorden giver sin gröda och träden på marken bära sin frukt. Och trösktiden skall hos er räcka intill vinbärgningen, och vinbärgningen skall räcka intill såningstiden, och ni skolen ha bröd nog att äta och skolen bo trygga iedert land”. 
 
Den bästatidenharkommit till Israel - Våren! Den vackraste och den mest attraktiva tiden på året med allt i naturen som visar upp sin skönhet, sina dofter och sin energi på fälten, på bergstopparna, i dalarna och i luften. Det här året hade vi ett speciellt fenomen i Israel, vi hade över 700 miljoner fjärilar som besökte Israel under bara en dag. Det är den största migrationen som synts i Israel på åratal. Orsaken till det är att en enorm mängd regn föll på den här regionen under förra vintermånaderna.

Dessa fjärilar kom från området kring Arabiska halvön /Kuwait.De hade också kraftigt regn som orsakade en stor mängd maskar och dessa maskar förvandlades naturligtvis till fjärilar. De var inte bara vilka fjärilar som helst, utan dessutom de vackraste - den färgade Monark fjärilen. Dessa fjärilar visar verkligen på den Störste Konstnären över allt som är gjort av hand, med deras detaljerade mönster och färger.  

När våren kom så vaknade fjärilarna och gjorde sig redo att flyga ut på deras migrationsturné. Instinktivt gjorde de ett stopp i Israel för att äta, på deras väg mot norra Europa. Den enorma mängd av nederbörd som vi hade i Israelunder den här vintern, skapade mer naturliv (vilda blommor) än vanligtvis. Fjärilarna kom in såsom plågor, men goda plågor, för att äta av nektaren från de tusentals extra vildblommor som ligger såsom en matta i landet. Denna rika nektar ger dem energi eller bränsle att föra dem vidare på deras färd. De pollinerade också för kommande generation. Det var verkligen en syn för ögat, Gud visade upp sin vackra skapelse!

Varför skriver jag om det här? Först för att det var en så överväldigande upplevelse att se det. Men för det andra så såg jag en andlig, profetisk bild för förbön. Det ser ut som om Gud är verksam med att ge en tillväxt och utökning inomflera områden. Vi såg en ökning av volymen av regn i vinter.Sen såg vi en ökning av naturlivet och senare denna ökning av migration. Vi ser en ökning av turism i Israel, en ökning av en halv miljon varje år. Enligt dokumenterad statistik så finns det en koppling med när det varit en ökning av regn i Israel, så har det förekommiten stor ökning av Aliyah.

Låt oss be att den här sommaren, vilket är den mest populära tiden för Aliyah (återvändande av det Judiska folket tillbaka till deras hemland) under Juli och Augusti månad också kommer att bli den största, allt sedan det sista uttåget och den stora Aliyahunder 90-talet då en miljon Judar gjorde Aliyahfrån det forna Sovjetunionen, under 10 års tid. Nästan tusen personer om dagen återvände till Landet som Gud hade lovat deras förfäder.

Om Israel är tillräckligt attraktiv för fjärilarna att komma och äta, besöka och avnjuta och allade turister som strömmar in hit varje år, så borde det vara tillräckligt gott för varje Jude att komma tillbaka och bosätta sig här. Komma tillbaka och leva i landet för de levande (återuppväckta) och få uppleva all det godaav våra förfäders, Abraham, Isakoch Jacobs Herre! I ljuset av den senaste attacken i synagogan i SanDeigooch det faktum att Yeshuainte återvänder förrän det Judiska folket är hemma i EretzYisrael (Apg 3:21 - Hes 36:8 - 10) 

Ni vanliga Judiska människor i nationerna– det är tid att komma hem. Och ni vanliga Församling, öka nivån av bön och förbön för återvändandet och frälsningen för det Judiska folket.

han skapar kungar


Davids Kommentarer:  Det är tiden att ‘Passera’ (Pass over(eng.) Påsken
Exodus 12:24-27  "Detta skolen ni hålla; det ska vara en stadga för dig och dina barn till evärdlig tid. Och när ni kommen in i det land som HERREN skall giva eder, såsom han lovat, skolen ni hålla denna gudstjänst. När då edra barn fråga eder ’Vad betyder denna eder gudstjänst’, skolen ni svara: ’Det är ett Påskoffer (Pass over(eng.))åt HERREN, därför att han gick förbiIsraels barns hus i Egypten, när han hemsökte egypten, men skonade våra hus’. Då böjde folket sig ned och tillbad.(1917)


Pesach är grunden för de händelser som Påsken påminner oss om idag. Pesach är den historiska beskrivningen av Israeliternasbefrielse från slaveriet i Egypten. GUD gav Moses instruktioner att varje familj skulle utvälja och sedan offra ett fläckfritt lamm och stryka dess blod över dörrposten till sina hus. Senare under natten passerade YHVH:s ängel alla i Egyptenoch dödade den förstfödde sonen i varje hushåll. När ängeln såg blodet på Israeliternas dörrpost, så passerade denne husen till de Judiska familjerna och deras förstfödda Judiska pojkar skonades.Däravuppkom namnet passera över (Passover (eng)). Även Faraos son dödades, vilket tvingade Farao att upphöra att testa Gud och slutligen tillät han Moses att leda Israeliterna ut till deras frihet.


Om jag har rätt, så har Kristna tänktpå fel dag allt sedan Kyrkomötet iNicaeaår 325 eKr. Dessutom finns det ett problem med ordet Påsk (Easter eng.)Det finns starka bevis på att ordet relaterar till ‘Ishtar’, en ockult gudinna. Vare sig det stämmer eller inte, så kvarstår det sorgliga faktum att på grund av att Påsken blivit så bortkopplat från Pesach, så har denmest offerlika överlåtelsen som någonsin gjorts, blivit så förminskat till inget mer än en publik semesterhelg fokuserat på choklad, ägg och harar. För så många har sambandet mellan frälsning och löften om ett evigt liv i Guds Kungarike, genom döden och uppståndelsen av YeshuaGuds son och Guds offerlamm,förlorats.Iklädd min evangelistiska hatttror jagatt om man berättar från historien omPesach ochger fokus på och förklarar kraften i Lammets blod,att det ger en mycket större effekt i att nå de förlorade i familjen och vänskapscirkeln.För flera år sedan ledde jag ett Pesach firande i Hong Kong och i slutet stod 40 personer upp för att acceptera Yeshuas offer. Detta år leder jagfirande i Scotland –vänligen be att människor ska bli frälsta.
Om 1900 år av denna icke-Judiska förståelse av Bibelnförorsakade Kyrkan att fira dess viktiga händelse – detNyaFörbundets inledande korsfästelse av Guds Son på fel dag, så måste man fråga sig ”vad mer har vi gjort på fel sätt”?  

*  Infaller Sabbaten på Lördag eller på Söndag?  
*  Är de Bibliska Högtiderna fortfarande för Kristina?  
*  Gäller de 10 budorden fortfarande?
*  KomYeshuaför att upphäva Toran eller för att införliva den och visa hur man lever i Kungariket i enlighet till Hans Faders design and instruktioner?

Regn, Fjärilar och Aliyah

Davids Kommentarer:  Efter Valet - YHVH Har bekräftat att 'Bibi' är Hans Man
Romarbrevet 13:1 ..“Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av Honom” 

Som ni säkert känner till så gick Israel till val i tisdags. Resultat blev att högerpartiet Likud med PM Benjamin Netanayhu och den nya mitten och vänsterpartiet Blue & White ledd av tidigare IDF General Benny Gantz, vinner 35 mandat vardera. Det är 120 mandat i den Israeliska regeringen, så det krävs ett minimum på 61 mandat för att forma en funktionell regering. Det betyder att PM Netanyahu och Benny Gantz behöver forma koalition med mindre partier för att samla till en majoritetsregering. Som det ser ut nu, så har 'Bibi' en koalition med 65 mandat medan Gantz bara har samlat 55 mandat. Nu kommer Israels President Reuven Rivln ta det avgörande beslutet genom att be någon av männen att bilda den kommande regeringen. Presidenten gillar inte PM Netanyahu, så hade the siffran varit jämnare, hade han hellre valt Benny Gantz som Premiärminister. Men med 10 mandat i majoritet, är det med nästan 100% säkerhet att PM Netanyahu kommer att fortsätta som ledare för Israel. Alltså, såsom öppningsversen klart deklarerar har GUD gjort sitt val och behåller PM Netanyahu som ledare för Hans nation.


Nu väntar vi på vad President Trump och Jarod Kushner har för planer, i deras försök att nå vad ingen annan politisk ledare lyckats med under de senaste 50 åren–nämligen fred mellan Israel och det mytomspunna Palestinierna. Även om Palestinske ledaren Machmud Abbas går med på USA:s plan, så är fortfarande Hamas, Hizbollah och andra terrororganisationer, och deras huvudsponsor Iran, överlåten till Israels förstörelse. Därför behöver Israel ett starkt ledarskap som är fast besluten om att se om nationens säkerhet och fortsatta tillväxt. Här är några böner punktade som vi tror är bra att be för........

1/  Att HERREN leder PM Netanyahu att välja de rätta personerna för nyckelroller i den nya regeringen
2/  Att PM Netanyahu och den nya regeringen forsätter att arbeta för Israels säkerhet och att göra militäriska förberedelser som första prioritet.                                     
3/  Att PM Netanyahu och den nya regeringen tar mer ansvar mot den ekonomiskt behövande sektorn, i Israels samhälle.
4/ Att PM Netanyahu och den nya regeringen förenklar för unga familjer att kunna köpa sina egna hem                                      5/  Att PM Netanyahu och den nya regeringen håller alla sina vallöften, speciellt annektionen av Israeliska städer i Judéen och Samarien (Västbanken), och att Judiska Israeliter aldrig någonsin mer ska bli tvingade från det land som är dem given av GUD.
6/  Att PM Netanyahu och den nya regeringen inte ger efter för någon fredsplan från USA som inkluderar eftergifte av mark, för en fred.
7/  Att PM Netanyahu inte blir manipulerad av de religiösa partierna som är vågmästare i en ny koalition, speciellt vad det gäller de Messianska Judarnas rättigheter.

skolen ni hålla denna gudstjänst

 

Hamas krigsförbrytelser mot Israel, palestinier

av Bassam Tawil  •  21 mars, 2019

        
 • Plötsligt pratade alla bara om raketattackerna mot Tel Aviv, och Hamas verkade ha kommit undan med misshandeln och skjutningarna mot fredliga demonstranter. Det är också värt att notera att många av de palestinier som blev brutalt misshandlade av Hamas var barn. Enligt många palestiniers synvinkel så utgör det som Hamas gör mot Gazaremsan krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga rättigheterna.

 • I en grotesk anklagelse hävdade nyligen FN:s "experter" på mänskliga rättigheter att Israel kan ha begått krigsbrott genom att skjuta mot palestinska demonstranter som försökt ta sig igenom gränsstaketet mellan Gaza och Israel och infiltrera Israel. Demonstranterna som sköts var främst medlemmar i Hamas och islamistisk jihad, som båda organisationerna öppet har erkänt. Med andra ord anklagas Israel för krigsförbrytelser för att man försvarade sin gräns mot terrorister som försökte infiltrera den för att mörda eller kidnappa israeler.

 • Kanske skulle ett litet steg, såsom att se på lättillgängligt material, bringa klarhet i saken. Dessa "experter" inom mänskliga rättigheter kanske för en gångs skull skulle kunna kasta ett öga på filmerna och fotografierna från Gazaremsan för att se vem som gör sig skyldig till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten: Hamas. Dess medlemmar öppnar eld mot fredliga demonstranter som riskerar sina liv för att få ett slut på de svåra ekonomiska förhållandena som skapats av sina ledares katastrofala politik på Gazaremsan. Det är ledarna i Hamas, och enbart Hamas, som begår krigsbrott i och runt Gaza. De begår krigsbrott mot judar och de begår krigsbrott mot sitt eget folk.

Under de senaste dagarna har Hamasmedlemmar i Gaza misshandlat, skjutit mot och gripit hundratals fredliga palestinska demonstranter vars enda "brott" var att kräva ett drägligt liv, jobb och en bättre framtid. Många av de palestinier som blev brutalt misshandlade av Hamas var barn. På bilden: Väpnade Hamasmän i Gaza City, 20 juli 2017. (Foto av Chris McGrath/Getty Images)

 

Hamas har återigen bevisat att det faktiskt är en terrorgrupp som förtrycker sitt folk och hindrar dem från att uttrycka sina åsikter. Det har också visat att när det får problem så gör det vad som helst för att avleda uppmärksamheten från problemen på hemmaplan.

Enligt Hamas så är ett av de bästa sätten att avleda uppmärksamheten från den växande frustrationen med regeringen att attackera Israel och judarna. Då tvingas Israel reagera och försvara sig. Det gör att Hamas kan säga till sitt folk att det inte är läge att bråka internt "eftersom vi är under attack av judarna". Ingen palestinier skulle våga kritisera Hamas medan Israel ska ha "attackerat" Hamas. Den som gör det skulle anklagas för att vara en "förrädare" och "samarbeta" med den "sionistiska fienden".

 

'Bibi' är Hans Man

 David Silver

Vad jag vet så är det USA:s President Donald Trumpsom uppfann frasen 'FakeNews." President Trumpkanske inte alltid haft så rätt i många av sina sturskauttalanden, men när det kommer till den sekulära nyhetsmedian så håller jag helt med Presidenten. På grund av hur de flesta nyhetsmedia presenterar President Trumpoch Israels Premiärminister Netanyahu,så är de ledarna de mest hatade männen i världen idag – till och med mer hatad än Syriens President Assad och Nordkoreas Kim Jong Un, vilket är befängt. President Trump har varit måltavla för illvilligt rapporterande från den vänsterliberala median ända sedan den tidpunkt han valde att ställa upp i presidentvalet, för ungefär 6 år sedan. Men PM Netanyahu har blivit behandlad på samma sätt av Israeler och av internationell media,under en mycket längre tid än USA:s President. Jag tror inte att någon av dessa män vandrar med HERREN och är långt ifrån perfekta, men de förtjänar inte den behandling de utsätts för från de flesta media.

För att ge bevis som backar upp mitt uttalande, så har President Trumpvarit under en nylig attack omedelbart efter hans andra möte med Kim Jong Un, förra veckan. Media rapporterade mötet vara ett misslyckande, efter det att ledarna inte skrivit på någon överenskommelse och att deras avslutande lunch blev inställd. Andra anklagade President Trumpför att använda mötet för att omintetgöra anklagelserna från hans tidigare advokat Michael Cohen. Jag kan inte minnas ett enda positivt ordsagt om mötet med de två ledarna. Varför kan inte media rapportera från mötet på ett positivt sätt? Både President Trumpoch Kim Jong Unvar inställda på att resa i flera timmars tid till mötet i Vietnam, i förhoppning om att en överenskommelse skulle kunna nås.Bägge två lämnade mötet i en vänskaplig sinnestämning och förberedde att fortsätta dialogen. De kom till och med överens om att USAskulle etablera en diplomatisk närvaro i Nordkoreas huvudstad Pyongyang, för första gången sedan Koreakriget 1950. Det är sannerligen ett stort steg framåt och värd en positiv rapport? Sanningen är den att vänsterliberal media är nästintillokapabel att tala sanning och flera frontpersoner verkar som om de tävlar om att skrälla om President Trump,vid varje tillfälle som ges.

Vi flyttar fokus tillbaka till Israel. Den vänsterliberala Israeliska media har hatfullt attackerat PM Netanyahu, i ungefär 15 år nu. De tar varje tillfälle att anklaga honom för någon form av orätt, i förhoppning att kunna avsluta hans tid som Premiärminister.Med bara en månad kvar till presidentvalet i Israel, har den illvilliga oppositionen mot Benjamin Netanyahu nått en nivå utan motstycke, till hysteri. Samtidigt planerar och formar de Vänsterliberala politikerna en allians, i ett desperat försök att besegra och avsätta PM Netanyahu. Och de har support från media som omedelbart publicerar allt negativt de kan gräva framangåendePM Netanyahu, men de publicerar medvetet ingenting som skulle kunna skada valmöjligheterna för Premiärministers motståndare. Den Israeliska median hargjort det till sinmission att ta ner PM Netanyahu. Den vänsterliberala median i USA handlade på samma sätt under de 3 senaste valen i USA.

Jobbet som en professionell mediapersoninnebär att ärligt och opartiskt rapportera nyheterna. Men under de senaste 5 decennier har vänsterliberal media mer och mer pålagt sig själva att skapa nyheter och manipulera läsarnas sätt att tänka. Här i Israel har vi sett dokumenterade bevis på att nyhetsteam har skapat incidenter och till och med betalat personer att ställa upp och göra falska rapporteringar, för att få Israel i dålig dager –och de har lyckats till den punkt att den nation som förser världen med det mesta vetenskap, medicinska framgångar och kommunikationsteknologi, Israel, är nu det mest hatade landet i världen. Det har även kommit upp iljuset att Facebookoch andra sociala mediaorganisationer snabbt tar bort sidor som inte överensstämmer med deras ideologier, men det som de samtycker till får finnas kvar online utan tvekan. Detta ger dessa kommunikations organisationer stor makt att påverka den icke urskiljande allmänheten.  

Hilteranvände den Tyska medianför att värva en städad ochciviliserad nation att endera delta i ett folkmord eller stå vid sidan om och inte göra någonting, medan 6 miljoner Judar och andra folkmassor blev systematiskt mördade. I dessa dagar fanns det bara nyhetstidningar och magasin, radio och trailers på film. Men nu är medians makt att påverka och bedra folket tusen gånger större. Biljoner människor är nu kopplade till det sekulära världssystemet via deras smartfone. Världen har landat i en mycket farlig olycksbådande tid. All den teknologi som antikrist kommer att använda för att bedra världen i ändetiden, finns redan förberett och klart.

Sekulär nyhetsmedia, lägg märke till – Det är inte er uppgift att påverka eller bedra oss. Stoppa det nu, eller bli stoppad av Kungarnas Kung och Herrarnas Herre! Var professionell och ge oss bara nyheterna. Vi avgör vilka de goda är och vilka de onda är, vem som har rätt och vem som har fel.
 

 

Vecka  8  2019 
 
 
Davids Kommentarer:I Prövningen ’Eld’–Seger Mot alla Odds
Daniel 3:16 .... ”Vår Gudsom vi dyrkar, är mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen”..
1 Korintierbrevet 15:57 ”Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår HerreYeshua Messias”

 
De nyhetsrapporter jag skickat under de senaste veckorna, indikerar på att vi här i Israel står inför ett allvarligt hot av ett omfattande krig med den Iranska Islamiska regimen. Det är inget angenämt scenario att ta i beaktning, då Iran har en enormt stor arsenal av modernavapen. Det är inget nytt för lilla Israel att vara mycket färre men i överläge (på många sätt). Ända från den tiden då den unge vallpojken David slog den filisteiske jätten Goliat och varje gång Israel harmött hot om undergång, så har GUDS folk mot alla odds varit segerrika. Jag tror den principenkan appliceras även på oss som är pånyttfödd och inympad i Israel (Rom 11:17) lika mycket som det appliceras på den naturliga nationen Israel.

Jag läste i Daniel kapitel 3 förra veckan medan jag var i Korea. Under de senaste veckorna har jag känt mig orolig över framtiden, och det kapitlet uppmuntrade mig verkligen. Så jag vill uppmuntra dig, speciellt om du har mött svårigheter i livet. Jag är övertygad om att du håller med mig om att händelsen då HERREN öppnade Röda Havet för Israeliterna att gå igenom och börja deras episka vandring mot Löfteslandet, är ett av de största miraklerna genom tiderna. Även det faktum att GUD försörjde dem med allt de behövde för att överleva 40 år i öknen och att deras kläder och sandaler inte slets ut, är också ett övernaturligt mirakel som många inte alltid tänker på. Berättelsen om Sadrak, Mesak and Abed-Negofinns där också bland uttågetsmirakler.

Kung Nebukadnessar hade utfärdat föreskrifter om att de som inte böjde sig och tillbad honom, skulle  vrättas.Någraav Kungenstjänare rapporteradetillbaka till honomatt de 3 Hebréernavägradeböja sigförhansbildstod.Kungen ilsknade då till och gav order om att binda dem och kasta dem i smältugnen, vilket han befallde att hetta upp 7 gånger mer än vanligt. Det såg ut som om de 3 Hebreiska männen var dömda att dö i elden, men Israels Gud ärade deras trofasthet och en av de mest förundransvärda befrielser i alla tider skedde. Två fantastiska saker hände under tiden fördetta mirakel – hettan från smältugnen var så intensive att de män som kastade dem in i elden dödades av den.Och historien slutar med de 3 Hebréerna inte bara överlevde elden oskadad, utan deras kläder luktade inte ens rök.

För de flesta personer är den berättelsen omöjlig att trop å, men vi tjänar samme GUD somShadrak, Meshak and Abed-Nego, och Bibeln säger tydligt att Inget är omöjligt med Israels GUD. Huvudpoängen i hela händelsen är när Nebukadnessartittar in i elden och seren 4:e person som såg ut att vara som en 'Son till en Gud.' Det framgår tydligt av texten att Yeshua var där inne i elden med de tre trofasta Hebreiska männen.

När jag läser i kapitlet så reser sig min nivå av tro och förtröstan på YHVH, och jag känner att jag behöver vända om och be HERREN om förlåtelse för att jag tillåter otro och tvivel ersätta min förtröstan i HERREN, Universums Skapare. Mitt sinne försöker fortfarande återgå till tvivel, men börjar jag be och lovprisa HERREN så tar denHelige Ande över och upprättar tron igen. Jag säger inte att det är lätt, men om du möter en naturlig eller andlig 'eld', låt detta uppmuntra dig. Jag föreslår att du läser Daniel kapitel 3 och låter den betjäna in i din själ och ande. Och fortsätt att proklamera ut högt versen från 1 Korinthierbrevet 15:57 ’Men GUD vare tack som ger oss segern genom Yeshua Messias’, tills du har försäkrat digom din Seger.

Den Vänster Liberala Medianär Sataniskt Inspirerad

http://www.himlentv7.se/vod/player/32591/

Josef Aharons berättelse. Hur han som litet barn klarade fasorna i Belsen Belsens koncentrationsläger och kom till Israel

Vår Gud som vi dyrkar

Vecka 1  2019


Davids Kommentarer:  Mina Två Bästa Tips för Dig inför 2019 
Heb 4:12  ”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd”..
 

Jag tycker inte om att fokusera på den Gregorianskakalendern eftersom den inte är GUDsrikes kalender, men världen har precis klivit in i det nya året 2019. De 12 månader som ligger framför oss, om inte redan de 3-4 månader, verkar blien av den mest strategiskatidsperioden för varje person som GUD med avsikt låtit leva i den här tiden, på planeten Jorden. Det slutliga utfallet av Brexit, det politiska kaoset som råder i flera nationer, situationenpå världens största börsmarknad, förändringarna av väderförloppen och hotet av ett större krig i Mellanöstern. Allt det har en potential att på ett dramatiskt sätt förändra livet för biljoner av människor.  

Fram till nyligen, undervisade inte så många pastorer eller ledare om Ändetiden, men under de senaste 6 månaderna har jag hört fler och fler budskap om den Sista Tiden. Några veckor efter det att jag blev Troende, för 31 år sedan, höll en Bibellärare en 4-dagars seminarium i den församling där jag och Josie medverkade. Hans namn var Barry Smith och den information han presenterade,fascinerade mig. Det gav mig ett intresse förÄndetiden och jag har sedan dess vakat noga över de världsliga händelserna. Jag tror att det som nu sker i Israel och i andra nationer, är tydliga tecken på att vi definitivt lever i slutet på denna tidsålder, där tumult och vedermöda av icke skådat slag är på väg att bryta ut på Jorden.

Min anledning till att starta upp mitt första nyhetsbrev för 2019 med det här, är inte för att skapa fruktan eller oro, utan för att ge en uppmuntrantill att följa mina 2 bästa tips för 2019. Om det jag skrivit visar sig bli sant, så finns det bara en plats där vi kan finna frid och säkerhet – att vara tryggad genom ettblodsförbundoch enrelationmed ISRAELS GUD. Det finns2 huvudsakliga sättför att trygga upp den säkerheten ochför att fördjupa vår relation med HERREN...

1/  Få mer av Hans Helige Ande som bor i oss
2/  Få mer av Hans Ord etablerade i oss


Dessa är mina 2 bästa tips som hjälper dig att hålla ut och ha framgång under 2019, oavsett vad som inträffar på världsarenan.  

Mitt 1:a Tips för 2019... Att vara fylld av Ruach ha Kodesh (Helige Ande), vilket inte är en engångs-händelse. Iden Nytestamentliga versen, som talar om att vara uppfylld med den HeligeAnde, har den Grekiska orginaltexten en fortsättningsvers –där säger den att vi behöver kontinuerligen uppfyllas (eller påfyllas) medHelig Ande.Varje morgon, under min bönestund, ber jag Fadern fylla migmed Hans Ruach. När vi kommer in i det nya som ligger framför oss under 2019, vill jag uppmuntra dig att göra detsamma – åtminstone att be Fadernfylladig, undervisa dig och leda dig med Hans Ruach ha Kodesh. Du kan be om det mer än bara en gång per dag – vi kan aldrig få för mycket av den Helige Ande i oss.

Mitt 2:a Tips för 2019… är lika viktigt om vi vill överleva och lyckas - LäsBibeln! Detfinnsmånga anledningartill varför vi behöver läsa mer av ordet.

1/  Att få en större uppenbarelse av GUDs natur och karaktär – först och främst Hans trofasthet och Hans kärleksfulla natur.
2/  Att få en större förståelse av GUDs plan och timing för upprättelsen av Hans Kungarike på Jorden, genom profetböckerna.
3/  Att få en större uppenbarelse om vår eviga Frälsning och våra Kungliga rättigheter i det Nya Förbundet.
4/  Att höra GUDsröst som undervisar och guidar oss genom Hans skrivna Ord.
5/  Att få se en dramatisk ökning av krafteni våraböneliv, när vi åkallar och deklarerar Hans Ord

Jag är övertygad om att många av er har fler anledningar till varför vi bör genomsyra oss med Guds Ord, med de nämnda är en bra start. Hur som helst, om vi vill nå en maximal förmån avBibeln, behöver vi läsa HELA Bibeln ochinte bara det Nya Testamenteteller andra delar som vi tycker om att läsa. Och vi behöver läsa Bibelni sitt sammanhang, och förstå att det mesta iskriftenvar från början skriven av Judar till Judar. Men givetvis kan varje avsnitt i Bibeln även tillämpaspå varje Kristen person, under 2019. Vi behöver läsa Bibeln med Hebreiska glasögon hellre än Grekiska glasögon, vilket de flesta Kristna har burit under de senaste 1900 åren.

När vi nu stiger ombord på vår resa in i 2019, ber Josieoch jag att när Ni öppnar era hjärtan, ska YHVH fylla Er pånytt med HansRuach ha Kodeshoch åter tända er första kärlek till Fadern och till Yeshua, och att Han ska ge Er en ny hunger för mer av Hans Ord. Och när Ni öppnar Guds Ord, ska Ni få en Ny uppenbarelse som Ni aldrig tidigare erfarit - i Yeshua Messias namn vi ber - Amen & Amen.

 

Josef Aharons berättelse

Vecka 51  2018

Titeln på denna veckas nyhetsbrev refererar inte vädret i Norra Hemisfären. Jag refererar till några allvarliga händelseförlopp, som jag blivit medveten om under de senaste dagarna.Jag tror att de flesta av våra läsare håller med om att vi lever i den sista tiden, där Israels existens är det starkaste tecknet på det. Men de 3 saker jag vill dela med dig idag är 2 starkare tecken på att vi lever i ändetiden, och att återkomsten av Herren Yeshua till Jerusalem, börjar närma sig.

Teckennr 1: Europeiska Unionen (E.U.) Jag har nogaföljt informationen och tillväxten av den Globala 'New World Order' (den Nya Världsordningen) under 30 år nu. Årtionden tillbaka har kristna sett på den nyligen bildade E.U. såsom detåterupplivade Romerska Imperiet, och förmodat att den nya organisationen skulle växa fram till fullbordandet av de profeterade 10 Hornen i kapitel 7 i Daniels bok. Hur som helst splittrades den tanken när nationer inom E.U. passeradeantalet 10 och fortsatte till att bli mer än 25. Hade Daniel fel? Så såg det ut, ända fram till förra veckan när den Franske Premiärminister Macronöppet kallade på ett nytt block av 10 nyckelnationer att resa sig och ta kontrollöver Europa, och mer avlägset.Macron har efterlyst detta nya maktblock flera gånger under den senaste veckan, ofta påpekat att det nya maktblocket kommer att behöva en egen armé för att skydda sig själv, och upprätthålla E.U:s protokoll. Den 8:eNovemberrapporterade en Engelsk nyhetstidning, Week.co.uk, att en koalition av 10 Europeiska arméer hade synts i Paris för att försvara kontinentens gränser, bara dagar efter det att Macron efterlyste en ''sann Europeisk armé." De 10 nationerna som är involverade är Belgien, England, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland och Nederländerna, Spanien och Portugal. Det som kan verka vara en bra idé för att upprätthålla fred, kan mycket lätt och mycket snabbt utvecklas till en militär del, av den snart synliga Anti-Krist. Vare sig han är medveten om deteller ej, så tycker jag det verkar som att Macronär använd av djävulen för att 'föra fram hans onda plan och tidsplan mot sitt avslut." Vi läser om planerna i Daniels bok och i Uppenbarelseboken, vilket är fullbordande av profetiorna i Daniel.

Tecken nr 2: Iran, Hamas and Hisbollahförbereder sig att starta krig mot Israel.  För baranågra veckor sedan nådde nästan Israel en fullskalig militäroffensiv mot Hamas på Gazaremsan, efter det att Hamas och andra Gazabaserade terrorgrupper skickat in mer är 550 raketer på bara 36 timmar. Men PM Netanyahu stoppade attacken i sista minuten. Han konstatera att orsaken var att han precis blivit medveten om ett mycket större hot, vilket krävde full uppmärksamhet av den Israeliska regeringen och militären.Vi tror att de hot Netanyahurefererade till var upptäckten av minst 4 tunnlar vid gränsen mot Libanon, byggt under FN:s observatörers näsor,i syfte att ett stort antal Hizbollahterrorister skulle kunna infiltrera Israel och döda eller kidnappa Israeliska invånare. IDF styrkorupptäckte och förstörde alla tunnlar vilket mycket väl kan ha fått Hizbollah att dåraktigt sätta igång ett fullskaligt missilkrig motIsrael. Israel och USA känner till att det är Iran som är bakom bäggehoten vidGaza och vid Norra gränsen. Så ett fullskaligt krig med Iran, Hamas och Hizbollah ligger kanske inte är så långt bort. Det kriget skulle kunna vara det krig som för fram Anti-Krist med ett 7-årigt fredsavtal i Mellanöstern. När det väl sker, kommer återkomsten av Yeshualigga 7 år framåt i tiden. De första 3-1/2 åren kommer att vara OK, men sen kommer mörkret att välla in som en flod, och en tid av aldrig tidigare skådad tumult, lidande och död kommer bryta ut på Jorden.

Tecken nr 3:  Nytt Israelisk klädmärke för Barn – ’NuNuNu' https://www.nununuworld.com/nununu_press/Satan fortsätter att öppet rikta in sig på den unga generationen, även barn och småbarn. Den populära sångerskan Celine Dion, som brukar ha respektabelimage, har uppenbarligen sålt sin själ till Mörkrets rike, då hon blir partnermed en Israelisk manufaktur som tillverkar barnkläder och producerar kläder speciellt för spädbarn, småbarn och unga barn. Detta nyligen utgivna klädmärke av barnkläder är avsiktligtdesignad för att främja könsneutralitet, New Age, den Nya Världsregeringen, ockultism och satanism. Klädernas tryck har symboler av de onda organisationerna som jag nämnde. Horn, 666, skeletthuvuden och mycket mer är representerade symboler i raden av de här demoniska barnkläderna. De flesta kläder för nyfödda går i svart och vitt, för att skapa neutralitet. Du kan titta på ett videoklipp för att se det med egna ögon. Celine Dion   www.youtube.com/watch?v=iBaLOgNImRQ

Förlåt att jag publicerar ett så dystert nyhetsbrev så nära den festliga tid som ligger framför, men det är en mycket allvarlig angelägenhet och vi behöver bli varnade och varna andra. De goda nyheterna är att kriget redan är vunnet och att YHVH kommer att ha Hans Dag och hans Son Yeshuakommer tillbaka för att ta över denna mörka värld och föra tillbaka Guds Ljus tillbaka till Jorden. Så för att uppmuntra dig i ditt arbete medan vi kan, låt denna sång från Keren Silvers nya cd ’KING of GLORY’att få lysa upp din dag. Låt det bli en bön inför HERREN ....  https://youtu.be/P23LWbG-d_c

 

tveeggat svärd

Vecka 47  2018


Davids Kommentarer:  Vad Händer Politiskt i Israel


Om du har följt nyheterna från Israel under den senaste veckan, så kanske du har undrat vad det är som pågår? Allt började för 2 veckor sedan när en av IDF:sfrämsta underrättelsestyrka blev hejdad av Hamas mannar ungefär 3 km innanför Gazas gränser.Hamas hävdade att IDF:s anledning för uppdraget var att kidnappa Hamas ledare och ta dem till Israel, men IDF hävdar att deras specialstyrka var på ett speciellt underrättelseuppdrag. Under räddningspådraget dödades den Israeliskadruseraraben Löjtnant Coloneloch 7 Gazaterrorister. Följande eftermiddag startade Hamas sina missil-attacker mot Israel, vilket blev mer är 500 raketer och den Israeliska Flygstyrkan utförde mer än 160 bombattackerpå utvalda terrorplatser och mot Hamas installationer på Gazaremsan. Allt eftersom attackerna fortsatte, ökade riskerna förett Gazakrig skulle bryta ut. Men i sista sekunden bestämde sig den Israeliska regeringen att åter igen ingå vapenvila med Hamas.

Fiendskapen avtog och livet gick snabbt tillbaka till det normala, för alla de som bor på bägge sidorna om Israel och Gazagränsen. Hur som helst var läget inte så fridfullt på den Israeliskapolitiska fronten, för PM Netanyahu blev omedelbart anklagad och kritiserad för att ha tagit sig in till Hamas. Israels Försvarsminister Avigdor Lieberman och några andra nyckelpersoner resignerade i protest mot vapenvilan, vilket försvagade regeringen och intensifierade kraven på PN Netanyahu attstänga ner regeringen och leda landet till att tidigarelägga valet. PM Netanyahu är en mycket mogen politiker och under de följande dagarna lyckades han övertyga de som hotade att avgå att ändra inställning och stanna i regeringen. Och nu ser det ut som om det inte finns något behov av att tidigarelägga valet, åtminstone inte för tillfället. .

I samma stund som han gick med på vapenvila, hävdade PM Netanyahu atthan tog det beslutet grundat på en konfidentiell underrättelserapport. Inget har rapporterats officiellt, men det cirkulerar en historia om att den underrättelserapporten som påverkade Premiärministern ta ett beslut om vapenvila, var att Iran manade på för att driva en konflikt i Gaza, som i sin tur skulle verka som en distraktion medan Hizbollah startade en konflikt i norr. Det rapporterades nyligen att Hizbollah hade utökat sin vapenarsenal från 100,000 till mer än 150,000 raketer och missiler, vilkethar skapat mycket oro hos alla Israeler, men speciellt för oss som bor uppe i Norr. Tidigare i veckan körde Josie och jag upp till toppen av MtCarmel. Vi såg ett antal av IDF:s militärfordon och det verkade som omde satte upp enenhet med antirobotrobot på den sida som leder mot norr, vilket är en ytterligare indikation på att regeringen och ledare inom militären tar hotet på allvar.

PM Netanyahu har försökt att varna FN och internationella ledareunder åratal att de Iranska ledarna menar vad de säger, när de regelbundet deklarerar deras intentioneratt "rensa Israel bort från kartan." Det är uppenbart att Hamas och Hizbollah är ekonomiskt stödda, utrustade och fullt ut kontrollerade av den onda Iranska Islamiska regimen. Liksom majoriteten av politiker, är inte PM Netanyahu ‘fläckfri’ eller problemfri, men jag tror atthan bäst förstår Israels säkerhet och prioriterar Israels bästa. President Trumpoch PM Netanyahu är de två mest hatade männen i världen idag. Och jag tror att anledningen till det är att, vare sig de vet det eller ej, så är båda satta med ett syfte från Gud att göra motstånd mot denliberala, vänstervridna och anti-kristliga Nya Världsordningen som saktamen säkert har tagit över den värld vi lever i.   

Som jag skrev ovan, så verkar det som om att PM Netanyahu har lyckats stabiliserat regeringen, vilket är extremt viktigt eftersom det i det här läget inte är bra att ha en instabil och kraftlös regering, om nu Iran dirigerar Hizbollah att börja avfyra missiler mot Israel. Jag hoppas denna inblick har förklarat och hjälpt dig att se bortom lögnerna från den sekulära nyhetsmedian, och att du har blivit inspirerad att be mer än vanligt för Israels säkerhet, och för vishet och frimodighet förPM Netanyahu och hans främsta regeringsmän och krigsrådgivare.
 

DET BLIR MÖRKARE/D:SILVER

Vecka 48  2018

https://sv.gatestoneinstitute.org/13081/fristad-sverige

Vecka 43  2018av Bassam Tawil  •  25 oktober, 2018

 • I Hamas och dess anhängares ögon är det helt okej för palestinier att kasta explosiva anordningar och brandbomber mot soldater, men det är helt oacceptabelt för soldaterna att försvara sig. Enligt de palestinska ledarnas skruvade logik så började allt när Israel sköt tillbaka.

 • De som skickade palestinierna för att sammandrabba med de israeliska soldaterna längs gränsen vid Gazaremsan är de enda som bär ansvar för att över 150 palestinier har dödats och ytterligare tusentals har skadats.

 • Palestiniernas mål är att Israel ska upphöra. Hela landet. Mahmoud Abbas anser att han kan uppnå detta mål genom att utkämpa ett diplomatiskt krig mot Israel i det internationella samhället – ett som syftar till att demonisera Israel och judar.

 • Frågan kvarstår återigen om huruvida det internationella samhället någonsin kommer vakna upp och inse att de palestinska ledarna tar dem för idioter. Europaparlamentets delegation som besökte Ramallah är ett bra test: Vad för budskap kommer dess medlemmar framföra där hemma; sanningen om den hänsynslösa och förtryckande Palestinska myndigheten eller lögnerna som de blivit matade med av Abbas och hans vänner?

  Palestinska myndigheten menar att man vill ha ett internationellt samhälle för att utöva påtryckningar på Israel om att "få ett slut på förtrycket mot palestinierna och internationell lagstiftning." Kravet framfördes till medlemmar i delegationen från Europaparlamentet som träffades den 8 oktober i Ramallah med Palestinska myndighetens premiärminister Rami Hamdallah. På mötet upprepade även Hamdallah Palestinska myndighetens uppmaning till att erbjuda "internationellt skydd" för palestinierna.

  Hamdallahs uppmaning till Europaparlamentets representanter bör ses i sitt sammanhang av Palestinska myndighetens ledarskaps pågående kampanj av lögner och uppvigling mot Israel. Uppmaningen stinker dessutom av hyckleri och lurendrejeri.

   

   http://www.himlentv7.se/vod/player/59651/

   

   

  Europapolitiker kräver stopp för bistånd till Palestina

   

  Efter att Human Rights Watch (HRW) i en rapport konstaterat brott mot mänskliga rättigheter i Palestinska territorier, kräver nu den starka EPP-gruppen i Europaparlamentet ett stopp för EU- bistånd.

  TidningenDAGEN

   

   

VALFUSK !

Ja, det framstår som mer och mer tydligt. Det största beviset är att ingen har kunnat bevisa att det inte var valfusk. Det är också mycket märkligt att valmyndighetens hemsida kraschade under själva valnatten. Alla som arbetat med datorer vet att datorn bara gör det den fått instruktioner vätt göra. Innan kraschen hade sd 27 % och efter b17,5%.  Innan kraschen hade mp 3,5% och var utanför riksdagen. Efter kraschen hade man 4,3% och innanför riksdagsspärren. Efter kraschen hade sossenassara 28% och var största parti. En sådan här stor förändring under en krasch är ytterligt osannolik utan mänsklig inblandning. Någon eller några skruvade på datorerna under kraschen! En huvudkandidat är Dan Eliasson som just fått sparken som polischef.

Svenska folket har blivit mer och mer som de berömda kokta grodorna. Man har vant sig vid att acceptera myndigheternas smussel och båg. Ett exempel är Barcelonaavtalet där Sverige förbinder sig att stödja Islam och främja mångkultur. Inte många känner till detta svek.P.g.a massmedias mörkande.

Det her nyligen kommit fram igen att sossarna Under andra världskriget bad tyskarna att stämpla in ett J i alla judars pass.  Judarna med J i sina pass avvisades sedan vid den svenska gränsen och transporterades direkt till slakt i de tyska gaskamrarna. Ett snaskigt svek i sossarnas antisemitanda. Därför gav Wallström och Löfven 1,5 miljarder till Hamasterrorism och raketer och mördat ytterligare judar. Det här är sossarnas verkliga ansikte  Krama och pussa Abbas och mörda oskyldiga judar. Vi vill inte ha en utrikesminister som är persona non grata i Israel Mellanösterns enda demokrati.

Vi vill inte heller ha en kommunist som vice talman i Sverige. Kommunister är inte demokrater och måst hållas kort. Björn Söder SD, är en stabil israelvän och själv jude är en värdig representant för Sveriges riksdag.

Vi har tidigare talat om Annie Lööv. Nu varnar Birger Schlaug för att hon är medlem i Bilderberggruppen och Trillaterala kommissionen. Hon borde förbjudas i Sveriges riksdag eftersom dessa hemliga organisationer har som mål att dominera världen.

 

Vi fortsätter att be för Sverige och en rättfärdig regering!

 

Shalom

 Peter&Yvonne

https://bergstrand.files.wordpress.com/2012/01/sveriges-roll-i-en-ny-vc3a4rldsordning1.pdf

 https://www.youtube.com/watch?
v=A4z-PYPwOhI


 http://www.himlentv7.se/vod/player/66044/

PALESTINIER PÅ OLIKA SÄTT

Vecka 39   2018

Psaltaren 19:8 ’HERRENS lag (Tora) är utan brist och vederkvicker själen’.

Vi är nu nästan framme vid den sista Moed (Festen/mötet) med HERREN - Suckot eller Lövhyddohögtiden. Suckot avslutas på den 7:e dagen vid solnedgången som är kommande söndag kväll. Hur som helst så kommer det dagen därpå ytterligare en Helig Fest, som kallas Simchat Torah eller Torafesten. Bara namnet på den här festen talar om att det Judiska folket som älskar YHVH har en annorlunda syn på Toran, än majoriteten av vad Kristna har. Under nästan 2000 år har icke Judiska troende i Messias (Yeshua/Jesus) deklarerat "Vi är inte under lagen, utan vi är under nåden” och följaktligen förkastat 'Skaparens Manual’ för att leva livet på allra bästa sätt, medan vi ännu lever på Planeten Jorden.

Den Grekiskt inspirerade Kyrkan kallar det 'lagen' men det Hebreiska ordet är Tora, vilket mer korrekt betyder 'instruktioner'. Kung David summerade det på ett bra sätt när han sa i Psaltaren 19:8 ’HERRENS lag (Tora) är utan brist och vederkvicker själen’. David fortsätter genom hela Psaltaren 119 att uttrycka sin kärlek till YHVH:s Tora, och varje person som säger sig älska GUD bör ha Davids attityd mot Toran, vilket också reflekteras i det Judiska firandet av Simchat Torah. Anledningen till firandet av den här speciella dagen är att den årliga läsningen i Tora-rullarna avslutas, så Toran rullas tillbaka och läses från början igen. Inte alla förstås, men många av de religiösa Judarna älskar Guds Ord så mycket att de tydligt visar sin glädje över att få börja med Första Moseboken igen. I varje synagoga  i Israel och runt om i världen dras Toran-rullarna ut till början och bäres runt i helgedomen, under Simchat Torah. Många människor sträcker ut armarna för att vidröra rullarna och kysser den hand som vidrört GUDs ORD. Om det bara görs för traditionens skull blir detta bara en religiös handling. Men vi tror att majoriteten av Judar som verkligen älskar HERREN gör detta för att visa sin tacksamhet och uppskattning till Universums Skapare, Israels Gud, som gett oss nåd att få ta del i Hans Tora - instruktioner som hjälper oss leva på bästa sätt, medan vi är kvar på Jorden. Jag har sett människor med glädjetårar när Tora-rullarna bärs runt i helgedomen. Vid Västra muren kan man se Ortodoxa Judar under Simchat Torah, som bär på rullarna och som dansar av glädje. 

Min poäng är den – om det Judiska folket som inte har den Helige Ande på insidan men ändå kan ha en rätt attityd gentemot Toran, varför är det då så många kristna som inte vill ha något med den att göra? Varför är det så att många icke-Judar inte inser värdet av Skaparens manual? Tror vi inte att YHVH, som är en GUD av nåd, bryr sig om att Hans döttrar och söner ignorerar Hans instruktioner, vilket många gånger kan orsaka sjukdom och grämelse i deras liv och i  familjen?

AV DAVID SILVER

Hälsning från vänner….

Vecka  37   2018

 

David Silver...

Under nästa vecka kommer den Heligaste dagen på året för det Judiska folket - Yom Kippur eller Försoningsdagen. Här i Israel kommer hela landet att stå stilla från Tisdag eftermiddag till solnedgången på Onsdag, förutom akuta servicemottagningar, sjukhus och nödvändig personl i militären. I Synagogor i Israel och runt om i hela världen kommer det att vara fullsatt av Judiska människor som kommer söka försoning för deras synder och få deras överträdelser strukna i boken. Det är den stillsammaste dagen på året – förutom ljudet av Shofarer som blåses i  Synagogor.

Det jag vill fokusera på i de här kommentarerna är att det Judiska folket söker att få deras synder förlåtna och bli renade, utan varken något Tempel eller Altare och inget blod. 3Mos 17:11 säger oss att 'allt kötts själ är i blodet, och jag har givit eder det till altaret, till att bringa försoning för edra själar; ty blodet är det som bringar försoning, genom själen som är däri'. och Hebr 9:22 deklarerar att ’utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse’. Det är tydligt från dessa versar att det är bara i det Nya Förbundet och genom Blodet från Yeshua som det finns förlåtelse, försoning och frälsning, och att andra religioner helt enkelt är – fruktlösa, religioner utan blod med ingen möjlighet till en evighet med Skaparen.  

De människor som är i förbundsrelation med Israels Gud, är inte bara förseglad med Hans Son Yeshuas blod och har tillträde till det dyrbara renande blodet från Lammet,  utan vi kan använda oss av det varje dag så ofta vi behöver. Heb 9:13-15  ’Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? (1917). För människor i det Nya Förbundet är inte Yom Kippur bara en dag om året, utan Yom Kippur gäller för varje dag. Låt oss fasta och be denna Yom Kippur för det judiska folket om att de ska få en övernaturlig uppenbarelse om vem den sanna Messias är, och låt oss glädjas över att vi känner Yeshua såsom Messias. Vi har 365 Yom Kippurs varje år - Hallelu YAH !!!

SISTA TORA FESTEN/SUCKOT

Vecka 35  2018

 

 

Davids Kommentarer: Roten till problemen med Världen 
1 John 5:19   ”Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld”. 
 

 

I förra veckans nyhetsbrev tog vi en titt på roten till problemen i Europa. Den här veckan ska vi se på Roten till problemen i nästan hela världen. Från det att Abraham och hans familj lämnade sitt hem och började den långa resan mot det Förlovade Landet, har Abrahams folk hela tiden utsatts för förföljelse och hotats av förintelse. Det är en 4000-årig Historia och alltid har det funnits en grupp vars avsikt varit att utplåna Abrahams folk. Abrahams barnbarn Jakob blev Israel och hans 12 söner blev Israels 12 stammar, eller det Judiska folket som de allmänt kallas idag.

Alla världens stora imperium; Egypten, Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom har alla försökt att abortera Guds planer för Israel, men har misslyckats storligen. Judarna genomlevde hela 2000-talet, och överlevde det mest ondskefulla försök att utplåna dem – Nazistregimen i Tyskland 1939-1945. Ur tragedin från Förintelsen, uppstod det Judiska folkets urgamla hemland, Israel och idag under det 21:a århundradet är det lilla landet världsledande inom flera sektorer. 

Men den 4000-åriga historian av hat mot det Judiska folket är inte över. FN, EU och den Muslimska världen arbetar alla för att åtminstone försöka förminska Israels storlek. Men för de flesta religiösa Muslimer, har Israel inte ens rätt att existera. Och precis som i Nazisttiden, är nyhetsmedier ansvariga för att blåsa upp anti-Semitismens flammor. De flesta nyheter angående Israel är felaktiga och grovt obalanserade. Det har avslöjats i flera instanser att nyhetsmedierna faktiskt manat fram situationer inför kamerorna, för att filma och manipulera det sanna fakta bakom händelserna, för att framställa Israel i dålig dager. Även när rapporteringen av Israels konflikter är rimligt sanningsenliga, verkar det fortfarande som om Israel är den enda nationen på Jorden som inte har rätten att försvara sina medborgare från terrorattacker och direkta krigshandlingar. 

Enligt min åsikt är den Israeliska regeringen och militären ofta mycket långsamma att reagera mot dem som gör sig till våra fiender, och när åtgärder vidtagits har det vanligtvis varit mycket begränsat. Och Israel är för snabbt att acceptera ett eld-upphörande, innan de har försäkrat sig om att den andra sidan inte har möjlighet att rusta upp och att åter attackera, vilket är exakt vad de gjort varje gång. Israel angriper aldrig någon utan att först blivit provocerad och blivit tvingad att göra det. Men i medias rapporter beskylls och skuldbeläggs alltid Israel. 

Jag tror att orsaken till fördomarna mot Israel är att medierna och de flesta politiska ledarna inte tror på GUD och inte erkänner en trovärdighet till vad GUD vill säga genom Bibeln. Vidare, genom att förkasta GUDs auktoritet av det rättmätiga ägandet av landet, så tjänar de den "onde", oavsett de är medveten om det eller inte. Djävulen använder alla mänskliga sektorer för att tjäna sin uråldriga plan för att störta Israel och det Judiska folket, för att försöka hindra Yeshuas återkomst och återupprättandet av Guds rike på jorden. Självklart finns det miljoner människor som kanske inte har något emot Israel, men enligt Yeshuas ord är människor antingen för eller emot - i Guds rike finns det inget "mellanting" eller något neutralt läge. Och det är inte bara Israelfrågan som är ett problem - abort, samkönade äktenskap, och allt det som människor avgudar eller prioriterar istället för YHVH, indikerar på allvarliga rotproblem som ger eviga konsekvenser. 

För att mycket kort summera situationen, Roten till världens problemen, är att den som inte ingått i ett förbundsförhållande med Universums Skapare, även känd som Israels Gud, har kommit under inflytande av den onde och är i allvarlig fara för evig fördömelse och separation från deras Skapare. Jag ber att denna veckas kommentarer ska få inspirera alla våra läsare att intensifiera i att dela Evangeliet (=Guds godhet – hebr.) med familj, vänner, grannar och de människor vi möter varje dag. 

 

 

JOM KIPPUR VARJE DAG

Vecka 34  2018 

David's Kommentar:  Roten till Problemet i Europa......... 
Upp 2:12-13 ”Och skriv till Pergamus’ församlings ängel: ”Så säger Han som har det skarpa tveeggade svärdet:13 Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke ens på den tid då Antipas, Mitt vittne, Min trogne tjänare, blev dräpt hos eder — där varest Satan bor”.

Jag har precis återvänt till Israel efter en veckas resa i USA och 4 dagar i Sverige. Sverige som tidigare varit en extremt stark Kristen nation, har nu blivit mycket sekulariserad, vilket mestadels av Europa är och som nu istället favoriserar Islam över kristendomen och Judendomen. Den Europeiska Unionen (EU) har rest sig till att bli en stor maktfaktor och många liknar det vid det nya Romerska Imperiet. EU är ökänd för sin anti-Israel / Palestina-vänliga inställning.

Som du kommer att lära dig av videon som jag rekommenderar i slutet av detta brev, så kan nog inte Europa undvika att vara anti-Gud eller anti–Israel. Europas rötter, både de naturliga och de andliga, förklarar varför det är så. I det naturliga, kommer Europas makt från Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom. Som profeten Daniel förutsade i kapitel 2, så besegrade Medo-Persiens imperium det antika Babyloniska imperiet i Babylon och behöll sin ställning av makt där. Grekerna attackerade och besegrade sedan Medo-Persiens imperium i Babylon och övertog makten. Därefter attackerades och besegrades Grekerna vid Babylon av Romarna, men de flyttade sätet för makten till Rom. Så gjorde Babels ande sin väg in i Europa, för mer än 2000 år sedan .

I den andliga världen, enligt den Grekiska mytologin ( jag tror det kan finnas en dold sanning bakom många myter) så upptäckte den Grekiska guden Zeus en vacker ung kvinna på Feniciens strand (i norra Israel / Libanons södra kust). Förklädd som en tjur steg Zeus ner till Jorden och våldtog kvinnan. Hon klättrade upp på ryggen, grep tag om hans två horn (formen för halvmåneskäran - symbolen för Baal och Islam) och de red iväg tillsammans ner i vattnet och norrut. Kvinnans namn var Europa. Så i den andliga världen blev Europa grundad av våldtäkten på Europa. Kvinnan som rider odjuret finns även i Uppenbarelseboken. Hon kan ses idag utanför EU: s huvudkontor i Strasbourg, i form av en grotesk metallskulptur av kvinnan som rider på odjuret. Hennes kännetecken återkommer också på det Grekiska 2-Euro myntet och i andra marknadsföringsinslag från EU. EU:s högkvarter i Bryssel är designat för att likna det ofullbordade Tornet i Babel. För flera år sedan uttalade sig en högt uppsatt EU-tjänsteman: ”-Vad de misslyckades med att göra i Babel, kommer vi att slutföra." Man ser mycket tydligt idag, att Europa helt kontrolleras av Babylons ande.

Under de senaste 30 åren har miljontals Muslimer gått in i flera av Europas nationer, bl a in i de två starkaste EU-länderna Frankrike och Tyskland, som har den största Muslimska befolkningen. Som ett resultat av inbördeskriget i Syrien under de senaste 3 åren, så har flera nationer i Europa svämmats över av hundratusentals Muslimska flyktingar. Jag ser detta som djävulens strategi att stärka Europas Babyloniska rötter, som planterades när Romarna besegrade Grekerna och flyttade maktsätet till Rom. Sverige har också blivit översvämmad med nästan en miljon Muslimer. Och naturligtvis hatar Europas Muslimer Israel och det Judiska folket. Så den växande integrationen av Muslimer i Europa, orsakar en allvarlig ökning av anti-Semitism.

Det var den uråldriga Babyloniska andan som gav ett berättigande till Hitler och Nazisterna. Hitler och hans ledare var djupt involverad i det Babyloniskt ockulta utövandet. Anledningen till det, är att under år 1889 upptäckte Tyska arkeologer Pergamus Templet, i Turkiet. De demonterade det och monterade åter upp det i ett museum i Berlin. Några år senare upptäckte Tyska arkeologer Ishtar-porten som var huvudingången till antika Babylon och de omflyttade det också till samma museum i Berlin, år 1913. Så portalen till Babylon och Pergamus Tempel befanns nu istället i Tyskland, i en av de dominerande Nationerna i Europa, vilket grundades genom våldtäkt på Europa och en omflyttning av det Babyloniska sätet av makt, till Rom. Ser du bilden? Ytterligare ett intressant fakta - Enligt Bibeln är Pergamus Tempel platsen för Satans tron!!! (Uppenbarelseboken 2: 13). Och den har varit belägen i Tyskland allt sedan 1913!

Det var bara några år efter det att dessa styggelser flyttats till Berlin, som den Tyska kyrkan officiellt gjorde ett uttalade angående Guds rörelse i Wales 1904 och på Azuza Street 1906. De förklarade det som en icke rörelse av Gud, utan från Djävulen. Nästan omedelbart efter började Nazisterna att stiga till makten i Tyskland. Hitler byggde till och med en kopia av Ishtar-porten på sitt huvudkontor i München. Är det inte konstigt att den mest fruktansvärda förföljelsen någonsin, som lanserats mot det Judiska folket och andra, härrörde från Tyskland vars huvudstad Berlin fortfarande håller Satans tron?

Vad betyder allt det här för oss idag? Speciellt för folket i Europa och andra EU-medlemsstater. Satans tron och Ishtar-portenfinns fortfarande i Berlin, och jag tror att de fortfarande utövar deras onda andliga krafter över ledarna och över folket i Tyskland och Europa. Och Muslimer från hela Mellanöstern väller in i Europa för att förstärka det andliga kullkastandet av det en gång Kristna Europa. Europa blir än en gång våldtaget. Och Europa rustar sig för att ta över efter USA som den mest inflytelserika världsmakten. Du kan se det. Euron, som tidigare var 10% svagare än US Dollarn, är nu 15% starkare än Dollarn. Europeiska flygtillverkaren ’Airbus Industries’, har klivit förbi det Amerikanska bolaget Boeing,  och är nu den dominerande leverantören av passagerarflygplan, med en högre försäljning än Boeing under de senaste 5 åren. Airbus sålde 200 st fler flygplan än Boeing under år 2017.

Europa har ett allvarligt problem. Dess ledare, oavsett de inser det eller inte, står inför YHVH, Universums SKAPARE, även känd som Israels GUD. För tretusen år sedan försökte dåraktiga män göra samma sak i Babel. De trodde att de kunde nå och störta GUD, men de visste inte vem de hade att göra med och deras torn störtades. Dagens ledare vet inte heller vem de har att göra med, och frågan som bör ställas är hur högt kommer YHVH tillåta dem att bygga sitt torn, innan Han störtar det och etablerar Hans Son Yeshua såsom Kungarnas Kung och Herrarnas Herre? Europas ledare (och FN) har ett mycket allvarligt problem med sina rötter och de befinner sig på mycket svag is.

De mesta av ovanstående info är hämtad från Profetisk Vision Ministries - Jag rekommenderar att du tittar på den utmärkta dokumentären ’Våldtäkten på Europa’ 
 

Vecka 28  2018

 


Davids Kommentarer: Nehemja 8:10

Detta skriftställe från Nehemja 8:10 är väl känt och en ofta citerad Bibelvers likaså en välkänd lovsång. De orden är mycket enkla men mycket sanna. Med tanke på den värld vi lever i idag, så är det en vers som vi bör hålla fast vid för vår egen personliga styrka och välmående.

Med en s.k. Fredsprocess som är så gott som död och ett Iran som åter igen hotar om att utplåna Israel, så är de flesta Israeler medvetna om att ett krig snart kan bryta ut i Mellanöstern. Med tanke på det potentiella världs-kaos det skulle medföra, de många nationer, organisationer och individer som strävar efter en förminskning och ett slutlig avlägsnande av Israel, så ser det minst sagt dystert ut dagarna framåt. De som bor i Israel har all anledning till att oroa sig.  

Vi vet att grannarna vill förgöra oss, därför har de flesta hem ett eget skyddsrum. Vi har gasmasker hemma och flera har tejp och plast tillgängliga för att kunna försegla rummen vid en eventuell biologisk attack. Och vi är medvetna om att den största delen av världen hatar oss och vill göra sig av med oss. Effekterna av det manifesteras på folket här i form av stress, ilska och hopplöshet. Precis som i Hesekiels dagar Hes37:12 ‘Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss”. Du ser inte många leenden på människors ansikten – istället råder det motsatta. Inte allt för många Israeler hörs vissla eller sjunga glatt under sin väg längs med gatorna i dessa dagar.


Sen pågår en finansiell kris i större delen av världen, och det extrema vädret på flera platser gör livet miserabelt för mängder av människor. Under den här veckan har en allvarlig översvämning drabbat Japan med mer än 100 dödsfall och 4 miljoner har blivit tvungna att flytta från sina hem. Planeten Jorden är inte alltid en ‘lycklig’ plats att bo på. Därför vill jag denna vecka sprida en lätt doft av positivitet för att injicera hopp in i det som för ögat ser hopplöst ut, inte bara här i Israel utan som synes över hela världen. De omständigheter jag nämnt om, är inte bara begränsat till Israel. Du har nog säkert märkt samma brist på glädje på människors ansikten i ditt område.

Det är förståeligt eftersom de flesta av dem inte känner vår Skapare, de känner inte Messias och de känner inte till det stora antal av underbara löften skriven i Guds Ord. Utan dessa 3 saker så håller jag med om att det kan se hopplöst ut. Hur som helst, för oss som känner Herren och har en förbundsrelation med Honom, är det eller bör det vara ett avlägset scenario. Vi har HÄRLIGHETENS HOPP, MESSIAS som bor och verkar i oss. (Kol 1:27). Full Gospel Businessmens grundare Denis Shakarian summerade det på ett bra sätt när han skrev en bok om de troende, ’De lyckligaste människorna på jorden’.

Josie och jag gör vårt bästa för att behålla glädjen i den ’kokande grytan’, i vårt vardagliga liv i Israel. Människor ser oftast ett leende på våra ansikten och frågar "Vad har ni att vara så glad över?" Den frågan öppnar en dörr för att dela de ’Goda nyheterna’ med Guds plan för Israel. Konversationen återkommer alltid till Israels, till synes, hopplösa situation. Jag har förmånen att få berätta för dem att inte bara framtiden är hoppfull, likasom Israels historia är full av hopplösa situationer som Israels Gud befriat oss ifrån, utan också framtiden för detta lilla putteland är enorm. Messias, Lejonet av Juda stam, är på väg tillbaka till Jorden för att regera hela Världen från Hans Tron i Jerusalem. När det blir en verklighet kommer Israel bli nationen Nummer 1 i Världen och Jerusalem kommer att vara Världens huvudstad.

David's Kommentar: Roten till Problemet i Europa.

Vecka 27  2018

 


Hesekiel 36:10 "Jag ska föra samman på er många människor, hela Israels hus . I städerna skall det på nytt bo människor och ruinerna skall byggas upp.”
Hesekiel 39:28-29  “Då ska de inse att Jag är HERREN, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag ska inte mer dölja Mitt ansikte för dem, eftersom Jag har utgjutit min Ande över Israel hus, säger HERREN, HERREN.”
Jeremia 16:14-16  “Se dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: Så sant Herren lever, Han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan: Så sant Herren lever, Han som förde Israels barn ut ur landet i norr (Ryssland)och ur alla länder, dit Han hade drivit bort dem. Ty Jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som Jag gav åt deras förfäder”.


Det följande utdraget från ett tal av den tidigare Premiärministern Ariel Sharon, belyser betydelsen utifrån den Judiska och den Världsliga historien. Premiärminister Sharon uttryckte sitt hopp om ytterligare en miljon nya immigranter till Israel under det närmaste årtiondet. Han frångick sin förberedda text - vilket senare blev distribuerad till journalister och sänt ut över internet med order om att lägga till följande till de miljoner Judar som fortfarande lever i nationerna, och som är ovilliga att flytta hem till deras förfäders förbundsland..........

 "I tillägg till den militära kamp vi möter, så är vi också involverad i en mycket komplicerad diplomatisk förpliktelse, för vilken vi måste stå upp - och vi förväntar oss att ni står tillsammans med oss. Det är inte bara vår kamp. Vad som än händer här i Israel kommer påverka ödet för judar över alla delar i världen. Om Israel, Himlen förbjude, försvagas, förvänta er inte för en enda minut att ni kommer kunna leva samma liv som ni lever nu. Det kommer att försvinna i ett enda ögonblick. Ditt ansvar är därför inte mindre än vårt. Sant är att vi lever här, och vi bär ett visst uppdrag som ni, så länge ni inte lever här ännu, inte kan axla. Men i ansvarstermer vad det gäller internationella diplomatiska oenigheter - så bör ni backa upp Israel och den demokratiskt valda regeringen i Israel och stå enade bakom oss….. För det är nu inte bara vårt öde, utan också ert öde som hänger i luften. Ödet för varje Jude hänger i luften. Nu är det tid för varje troende att be som aldrig förr  att Herren sänder en Ande av Aliyah (återvändande) i hjärtat av varje Judisk person i Amerika, att återvända till det land Han har gett till oss till vårt eviga hem. Vi har ingen annan plats som är verkligen vår och det kommer bli mer och mer klart när som tiden blir kortare och kortare. OCH, återvändandet av det Judiska folket till Israels land kommer att påskynda återkomsten av Messias! Läs Hesekiel 36 och ni kommer se att när Israel återvänder från ALLA länder dit de blivit förskingrade, DÅ kommer Herren att utgjuta rent vatten över, fylla dem med sin Helige Ande och de kommer vara Hans folk och Han kommer vara deras GUD. Detta uppvaknande måste ske för att Jerusalem ska kunna deklarera: "Välsignad är Han som kommer i Herrens namn” Slut citat

Vi som ivrigt väntar den 2:a tillkommelsen får inte glömma vad Yeshua sa till det Judiska folket i Jerusalem. Matt23:39  “Härefter skall ni inte se Mig, förrän ni säger:  -Baruch ha bah B'Shem Adonai - Välsignad är Han som kommer i Herrens Namn

Fröjd i Herren är vår Starkhet

Davids Kommentarer: Snälla, Fortsätt att Be att ALLA Judar ska Återvända Hem till Israel

 
Joel 3:1-2  ”För se, I de dagarna och på den tiden, när Jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, ska Jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska Jag hålla dom över dem för Mitt folks skull, Min arvedel Israels som de skingrat bland hednafolken. De har delat Mitt land och kastat lott om Mitt folk”. 

I det naturliga har det i nyheterna förvärrats för Israel. På grund av de Iran- och Hamasinspirerade, våldsamma upploppen vid Gazagränsen och genom de ihållande försöken att tränga sig igenom gränsstaketen av Gazas terrorister för att skada eller kidnappa Israeliska soldater och civila, så har den Israeliska armén och flygstyrkan inga andra val än att möta våld med våld. Mer än 130 personer i Gaza har dött och många fler är skadade. Men de flesta dödsfallen har blivit identifierad vid operationer orsakade av Hamas eller Islamiska Jihad terrororganisationer, som utsatt sig själva som måltavlor för soldaterna och piloterna när de försökt att skada Israeler, vilka självklart utfört sin plikt och skyddat deras nation. Militären i vilken normalt land som helst skulle göra detsamma, och med mycket mindre tvekan än vad Israel gör. Hur som helst är det uppenbart att den större delen av världen inte ser det på det sättet.

Från och med den dag då upploppen i Gaza började, har nästan varje internationell ledare och den sekulära nyhetsmedian ensidigt lagt hela skulden på Israel. Det är såsom om Hamas och de andra terrorgrupperna inte existerade, och att de s.k. ‘fredsfulla demonstranterna’ stilla vandrar omkring med plakat och blommor i håret. Om du har sett på nyhetsrapporterna så förstår du att scenariot är långt därifrån sant, lika sant som svart är lika med vitt. Det verkliga scenariot var de brinnande däcken som skapade en skarp svart rök och som utgjorde ett skydd för de skanderade "död till Israel" skrikande, stenkastande Islamiska aktivisterna som hatar Israel och deras Judiska kusiner, med en hämndlystnad olik alla andra konflikter. Deras senast valda vapen, de brinnande däcken, skickas fortfarande mot Israel varje dag, och som verkar vara ett accepterat uppförande i ögon av resten av världen.

Förra veckan anklagade FN:s generalförsamling Israel officiellt och fördömde Israel för the dödsoffren i Gaza, men nämnde inte ens Hamas eller upploppsmakarna. Sen valde regeringen i en av provinserna i Spanien att officiellt bojkotta och divestera (BDS) från Israel. Jag skulle inte bli förvånad om andra följer efter. På ett sätt är det inte alls bra nyheter för Israel, men å andra sidan kan det vara ett upplägg av Israels GUD som inte har, eller aldrig kommer, att tappa kontrollen över situationen. I Joel 3:1 sägerYHVH oss att när tiden är inne för Gud att föra hem det Judiska folket, så kommer Han också att föra fram nationerna i förberedelse för en dom för det sätt de behandlat det Judiska folket. Det finns inga tvivel på att vi lever i den tid då GUD för hem judarna till Löfteslandet, så det innebär att domen för nationerna närmar sig.

Frågan vi måste ställa oss………… är den nuvarande vändningen mot Israel som visar sig från varje hörn, förutom USA och några andra nationer, ett GUDs upplägg om dom mot nationerna? Kan det vara så att GUD matar ut repen och de nationer som valt att göra uppror mot Skaparen av Universum, nu snurrar repen runt sin egen nacke? Om svaret på den strategiska frågan är Ja, och om inte de rebelliska ledarna av de upproriska nationerna vänder om och ändrar på hur de behandlar Israel och det Judiska folket, så är de dömda att erfara vreden av DEN HELIGE av Israel.

Versen i Joel 3 säger att GUD kommer föra fram ALLA nationer till dalen för Hans dom. Men vi behöver fortfarande be, så jag uppmuntarar dig att be att din nation kommer vara en ‘får’ nation och inte en ‘get’ nation. Och att regeringen, ersättningsteologiska kyrkor och folket på riktigt omvänder sig från det rena upproret mot YHVH.

Vecka 24  2018

 

En del av David Silvers brev....


Om vi verkligen vill se fred, måste vi i Messias kropp utnyttja bönens kraft och auktoriteten som Herren har givet oss för att påskynda profetiornas uppfyllande som kommer att påskynda dagen av Hans tillkommelse (2 Petr 3:12). Och be för muslimernas frälsning och andra folk som har blivit bedragna till att förakta existensen av Israels och det judiska folket.
De behöver få höra sanningen frimodigt genom den kristna världen, men i kärlek, att…..
 
1/ Israel är Guds ögonsten och Han lovar att välsigna dem som välsignar det judiska folketmen hotar att förbanna dem som förbannar judarna.                                               - 2/ Gud lovade hela Kanans land till Abrahams efterkommande, Isak och Jakob, judarna  – inte till Ismaels efterkommande. Det arabiska folket har ingen laglig rättighet till något land väster om Jordanfloden och i Guds ögon har det aldrig funnits en nation kallad Palestina.
3/ Alla tidigare försök av världens största riken och kraftfulla ledare har slutat med död av den attackerande nationen eller ledaren.
4/ Deras gud Allah är inte den Gud som skapade universum och allt som existerar i det.
5/ Att mycket snart kommer Yeshua att återvända till Jerusalem för att bli kung över hela Jorden och alla knän måste böja sig och varje tunga bekänna att Han är Herre.
6/ Om de verkligen vill ha en rättighet till Israels land behöver de inte sända ut sina barn och ungdomar för att attackera israeler och dö under tiden, de behöver bara göra bättring och komma till den Sanne Guden – Israels Gud, genom Hans Son Yeshuas blod.
Då kommer de att bli inplanterade i Israels nation som landsmän.
 
Att tala sanningen kommer naturligtvis att bli extremt kontroversiellt och kommer inte att göra dig till den mest populära i stan. Men, du kommer att behaga vår Abba i himlen. Och du vet aldrig hur många människor som blir satta fria att följa Herren genom din villighet at riskera ditt eget välbefinnande genom att tala sanningen. Det är det enda hoppet för dem som är bedragna.

Davids Kommentarer: Kanske det är ett (Guds) upplägg?

Vecka 23  2018


Davids Kommentarer: Specialrapport – Se upp för Bibelskolan i Betlehem!

När man talar om att det finns en kristen bibelskola i staden där Yeshua blev född, blir många kristna upprymda. Men när det kommer till Bibelns sanning, har Bethlehem bibelskola ett mycket allvarligt teologiskt problem. Från offentliga uttalande och rapporter från bibelskolans ledarskaps predikningar, när de talar i kyrkor i nationen, är det uppenbart att bibelskolan är totalt bedragen av ersättningsteologins lögner.
 
För att backa upp vad jag har skrivit, här är en rapport av Ryan Jones, en journalist vid den välgrundade Bibel baserade tidningen Israel Today. Vid den nyligen hållna konferensen Christ at the checkpoint som hölls i Bethlehems bibelskola var som vanligt besökare som påstod sig vara kristna, men de hade svalt ersättningsteologins lögner och var emot allt som Gud gör här i Israel. Namnet på konferensen är menat att förutsätta att om Yeshua var här nu skulle han behövt uthärda samma behandling vid vägspärrarna som de mytom-spunna Palestinierna gör. Likväl det ironiska och mycket tråkiga punkten är att om Yeshua var här nu, skulle han göra ett slut på den Palestinska myten. Israelerna och Muslimerna skulle alla tro på honom som Messias. De skulle samexistera i fred och det skulle inte längre behövas några vägspärrar.
 
Tråkigt nog är inte detta den nuvarande situationen och Israel måste vara väldigt försiktiga med de som korsar våra gränser, eftersom det finns ett stort antal av fanatiska muslimska terrorister på andra sidan av vägspärrarna, vars avsikt är att mörda Israeler. Bethlems bibelskola tjänar INTE Israels Guds syften, och p.g.a. det inflytande de har på godtrogna kristna är det en mycket farlig organisation. Ett hot och ett hinder till återupprättandet av YHVH Rike på Jorden. Var snäll och läs följande rapport. Var vänlig varna var en och en som ni känner, att inte bli intagna av lögnerna och bedrägeriet som sprids av lärarkåren på Bethlehems bibel skola. (slutet på Davids introduktion)
 
Från Israel Today: Välkommen till staten Palestina! Den enda stat vars land är fortfarande är under ockupation av ett annat land, landet Israel, deklarerade den Palestinska auktoriteten, utrikesminister Riyad al-Maliki (på bild) i sitt öppningsanförande på kvällen i Kristus vid vägspärren 2018. Han nämnde inte Tibet, eller att innan Israel, hans ”land” var ockuperat av Jordanien. Eller innan dess av de Ottomanska turkarna, och innan dess … å vänta, det har aldrig funnits en palestinsk stat att ockupera. Men vi är redan på väg från spåret. Några små anmärkningar vid starten av al-Malikis tal skulle ha rest upp betydande röda flaggor för kristna som tror på Bibelns giltighet och ofelbarhet. ”Kristus vid vägspärren… [Kristus] oförmögen att gå över därför att han var en palestinier…  Palestina  Jesu födelseplats…”
 
I detta revisionistiska sätt att gripa sig an Skriften, vilket gång på gång applåderades av dessa kristna värdar (Bethlehem bibel skola) och deltagarna av Kristus vid vägspärren. Alla dessa många Nya Testamentet skriftställen som bekräftar att detta land är det Judiska folkets hemland är ignorerade eller fullständigt bortkastade. Det moderna Israel är stämplat som ett kolonist projekt, så det är inte möjligt att erkänna att Judiska förfäder bodde i detta land långt innan några araber fanns där. Precis som det inte är möjligt att öppet erkänna att Jesus själv var en jude, född i den judiska staden Bethlehem.
 
I min Bibel i Matteus andra kapitel börjar med (min betoning) Jesus blev född i Bethlehem i Judeen, under kung Herodes regering. Vid den tiden kom några visa män från Österns länder till Jerusalem och frågade: Var är den nyfödde Judakonungen?Kanske al-Maliki citerade en totalt förvildad översättning av  Nya Testamentet Jag kan inte finna uttrycket Palestina eller palestinier någon gång i berättelsen om Jesus. På samma gång dessa skriftställen helt visst hänvisar judarna en hemsk del, genom att ta i beaktande att den palestinske auktoriteten al-Maliki var där för att representera förkastningar till någon historisk koppling till Bethlehem och till resten av det Heliga Landet. Om ni är villiga att kasta ut ett sådant fundamentalt innehåll, då måste hela Nya Testamentet och dess undervisning placeras under ett frågetecken.
 
Välkommen till efter-biblisk kristenhet.
 
Nu, förstår jag att al-Maliki själv är en muslim, och som en sådan kan vi inte förvänta honom till att acceptera den bibliska berättelsen som den är skriven.
Vi kan istället förvänta oss det av Bethlehem bibelskola. Men, istället för att sätta den bibliska utsagan rakt, så inte bara applåderade Kristus vid vägspärrens värdar al-Malikis tillämpning av skriften, dom underströk det med sina egna ”lärda” kristna läror. Resten av al-Malikis tal var den typiska polemiken mot
 Judarna, Israel som källan till alla arabiska vedermödor, med det typiska utlämnandet av arabisk fientlighet och terrorism mot judarna.
 
För att följa varje rad i att avslöjandet av samma gamla påstående skulle vara en utövning av fåfänglighet det räcker till att varje slag av omänsklighet som al-Maliki anklagade Israel för att bruka mot palestinierna, det var en full demonstration av hans egna verbala angrepp på Israels Judiska majoritet. (slut på artikel)

GUDS ÖGONSTEN, ISRAEL

Vecka 18  2018

 

Margots val

 

Margot Wallström (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Samtidigt som Israels premiärminister Binyamin Netanyahu i söndags kväll avslöjade Irans kärnvapenhemligheter för en häpen omvärld höll PLO:s styrelseordförande Mahmoud Abbas ett svamligt tal inför det palestinska nationalrådet (PNC). Här följer några höjdpunkter från talet:

 • Antisemitismen i Europa berodde på judarnas “sociala roll” och deras kopplingar till bankväsendet och pengautlåning
 • Ashkenaziska judar härstammar inte från de bibliska patriarkerna och är därför inte “riktiga” judar
 • Judarna som etablerade staten Israel är inte “riktiga” judar och har därför inga legitima anspråk på landet
 • I 1400 år levde judar i muslimska länder utan att en enda gång utsättas för antisemitiskt våld
 • Hitler hjälpte judar att emigrera till Israel
 • Israel är ett kolonialt projekt som europeiska stater gav sitt stöd för att bli av med sina judar

Man häpnar. Men man måste ändå tillstå att Mahmoud Abbas valde ett utmärkt tillfälle att framföra sina antisemitiska svador, när hela världen riktade sin uppmärksamhet mot Binyamin Netanyahus presentation av Mossads största kap genom tiderna. Detta förklarar kanske varför Carl Bildt ännu inte har kommenterat saken på Twitter, där han var oerhört snabb att avfärda Netanyahu (Bildt har, som ni kanske minns, en vana av att avfärda hot från länder och terroristorganisationer som vill förinta Israel).

Men Sveriges utrikesminister Margot Wallström då? Nog måste hon ha tagit avstånd från Mahmoud Abbas tal? Ja, visserligen tog det nästan två hela dygn innan Wallström uttalade sig, men visst, hon var kritisk: “Talet som den palestinske presidenten Mahmoud Abbas höll den 30 april innehöll oacceptabla kommentarer. Sverige och EU förblir engagerade i kampen mot all former av antisemitism och alla försök att ha överseende med, berättiga eller trivialisera Förintelsen”. Slut på meddelandet.

“Talet innehöll oacceptabla kommentarer”. Så väljer alltså Margot Wallström att sammanfatta en smärtsamt långdragen utläggning som omfattar näranog alla antisemitiska föreställningar som finns. Hennes parti är känt för att gå i taket när det uppdagas att en sverigedemokratisk kommunalrådssuppleant i någon gudsförgäten ort i mellansverige skrev någonting på Flashback för sju år sedan som kan tolkas som rasistiskt. Men när den av miljarder svenska skattekronor finansierade Mahmoud Abbas håller en utdragen antisemitisk utläggning som sedan sänds i sin helhet statskontrollerad palestinsk TV, då nöjer hon sig med att konstatera att talet “innehöll oacceptabla kommentarer”.

Det ska bli intressant att se exakt hur Margot Wallström kommer att bekämpa den antisemitism som Mahmoud Abbas gav uttryck för i sitt tal. Indraget bistånd? Politisk bojkott? Omvärdering av Sveriges erkännande av “Palestina”? Listan kan göras lång, mycket lång. Vi väntar ivrigt på Wallströms nästa steg!

Paul Widen

Jerusalem

 

BIBELSKOLA I BETLEHEM

Vecka 13..2018

 

Davids kommentar till Påsken 2018: De tre största miraklerna som någonsin setts
Hesekiel 37:12-13 ”Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren Gud: Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. 
 
Det är alltid bra att bli påmind om Israels GUDS mirakelkraft. Så låt oss än en gång titta på de tre största miraklen som YHVHhar utfört under de senast 4,000 åren.
 
Det största miraklet av alla är Hans Son Yeshuas återuppståndelse, vars blod förseglar det Nya förbundet och gör det möjligt för judar och icke-judar att få spendera evigheten med Universums Skapare. På grund av GUDS Sons villighet att bli en korban(ett offer) kan alla syndfulla människor som accepterar Yeshuas blod, gå över från en evig skilsmässa från GUD till ett evigt liv med GUD. Då vi förbereder oss för att fira högtiden Passover (påsken) den här helgen, är det gott att bli påmind om detta mirakel som fullbordades efter det andra största miraklet av alla tider, det judiska folkets Exodus från Egypten för nästan 4,000 år sedan.
 
Vid exakt samma tid på året, Nisan 1, som blev det bibliska nyåret, instruerade Herren Moses att förbereda israeliterna för att lämna Egypten, där de hade befunnit sig i slaveri under 430 år. Farao valde att ignorera de plågor som GUD sände ut över Egypten som varningar och vägrade att låta Israel – ”den förstfödde sonen” – att gå, vilket resulterade i döden för varje förstfödd egyptier av manligt kön, inklusive Faraos egen son, som skulle ha blivit Egyptens kung en dag. Under en kort tid mjuknade Farao och gav Moses tillåtelse att leda ut israeliterna.
 
Då Israels stammar väntade på Röda havets strand, ändrade sig Farao igen och ledde personligen ut sin armé för att tvinga tillbaka israeliterna. Det var då det tredje största miraklet av alla tider ägde rum. Då den egyptiska armén snabbt närmade sig och Röda havet blockerade vägen, behövde israeliterna ett brådskande mirakel. Då Moses utövade sin tillit och tro på Israels Helige, hände miraklet. En övernaturlig vind uppstod som delade vattnet och tillät israeliterna att gå framåt mot sin frihet. Då den siste nådde andra sidan upphörde vinden och vattnet kom forsande tillbaka över de egyptiska vagnarna och förgjorde totalt Faraos armé. Nu, men alltför sent, fick han känna av Israels GUDS makt. Detta är det mirakel som det judiska folket varje år har firat vid denna tid, sedan den faktiska händelsen ägde rum. Idag erkänner Messianska judar, och ett växande antal kristna, det faktum att det som hände i samband med Exodus är en exakt förespegling av Påskveckan, som leder fram till Yeshuas död och återuppståndelse, som sätter oss fria från syndens slaveri.
 
Det andra största miraklet började den 14 maj 1948 och äger fortfarande rum idag. Största delen av det judiska folket ser det inte, de flesta kristna ser det inte, och den sekulära världen ser det definitivt inte, men den pågående återupprättelsen av Israelär verkligen ett fantastiskt mirakel. Faktiskt så är det inte en återupprättelse, snarare en återuppståndelse. För bara 70 år sedan var Israel bara öken och träskmarker, men idag exporterar Israel mirakulösa mängder underbart smakande jordbruksprodukter till många delar av världen, och 6,5 miljoner ”torra ben” från Hesekiel 36 lever nu i Israel. Ett ”dött” land och ett ”dött” folk har kommit tillbaka till livet och återuppståndelsens process fortsätter. Israel fortsätter öka de välsignelser som de ger vidare till nationerna och ca 1,000 nya ”torra ben” som kommer tillbaka till Israel varje månad. Aldrig tidigare i världshistorien har en landsflyktig ”död” nation kommit tillbaka till liv, vilket gör detta till det största miraklet sedan GUDS Sons återuppståndelse.
 
Ja, jag vet att jag har skrivit om dessa saker många gånger tidigare, men det är vad jag hör HERREN säga till mig att göra. Det är nödvändigt vid denna strategiska tid, att så många troende som möjligt får en uppenbarelse från den Helige Ande om det övernaturliga, pågående miraklet med Israels återuppståndelse. Varför är det så nödvändigt?
 
1. Så att nivån på kristnas böner för det judiska folket ökar massivt – att de ser att det moderna Israels existens bara kan vara ett GUDS mirakel, och att de miljoner judar som fortfarande finns i exil i nationerna återvänder hem och att de får en uppenbarelse om att Yeshua är deras länge efterlängtade Messias.
 
2. Så att de miljoner kristna som är bedragna och fångade i lögnen om ersättningsteologin också får se att Israels återuppståndelse bara kan vara ett mirakel utfört av Bibelns GUD och att de kommer att länkas samman med de kristna som ber för Israel och det judiska folket.
 
3. Så att det blir en massiv ökning av antalet kristna som ber för världens folk, som inte ens tror på GUDS existens, att de erkänner miraklet Israel, och att de genom detta förstår att YHVH är GUD. (Hesekiel 36:23). 
 
Vi läser i Psalm 126:1-2 ”När Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som om vi drömde. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel, då sade man bland folken: "Herren har gjort stora ting med dem!" För närvarande säger de flesta nationer inte det, faktiskt så agerar de flesta mot det pågående återuppståndelsemiraklet, så vi behöver be att detta profetiska ord blir uppfyllt och nationerna ser det andra största miraklet av alla tider.
 
Det tillhör Rikets protokoll att ge ett speciellt offer vid tiden för de bibliska högtiderna. Om du inte är en regelbunden ekonomisk supporter till den här organisationen så finns här en möjlighet att följa den bibliska seden att ge ett påsk- och återuppståndelseoffer. Var vänlig gå till vår webbsida för information om donationer som gäller ditt land. 
Click here  eller Click Here för att göra en donation via PayPal.

 

MARGOTS VAL

Vecka 12  2018

 

David's Kommentarer :: Shana Tovah – Ha ett Gott Nytt År
2Mos 12:1-2  “Herren talade till Moses och Aron i Egyptens land: Denna månad skall vara den främsta hos er. Den skall vara den första av årets månader”.

Förra Sabbaten (Lördagen) den 17 Mars blev en mycket speciell dag av flera orsaker…..

1/  I den Bibliska kalendern så var datumet under förra Sabbaten den 1:a Nisan, eller första dagen på den Hebreiska månaden Nisan. Det menas att det var Rosh Chodesh eller den ”Chef” för Månaden. Den Bibliska kalendern följer Månen istället för Solen, som den Gregorianska kalendern gör. De bibliska månaderna börjar alla med en Ny Måne. YHVH gav Moses detaljerade instruktioner om att Israeliterna skulle minna om och att fira Ny Måne.

2/  Mer viktigt är att den 1:e Nisan är den 1:a dagen på året, eller början på det Nya Året. Det Bibliska Nya Året inträffar bara 14 dagar före firandet av Passover (Påsk), vilket startar den 14:e Nisan med uttåget ut från slaveriet i Egypten och in iLöfteslandet – den ultimata 'Nya Starten' för det Judiska folket. Idag firar de flesta Judarna det Nya Året på den 1:a dagen av den 7:e månaden, men jag kan inte förstå hur den 7:e månaden kan bli starten av ett nytt år. Det Bibliska namnet för firandet av den 1:a dagen på den 7:e månaden är faktiskt Yom ha Teruah, eller Dagen för att blåsa i Shofaren. En antal bibliska kommentatorer tror att Uppryckelsen kommer att inträffa på den dagen, men jag tror att djävulen har gömt den verkliga relevansen av den här Heliga dagen genom att gömma dess verkliga namn.

3/  Den här årets 1:a Nisan blev en mycket, mycket speciell och en ny start för familjen Silver. Vårt 4:e barnbarn, som var planerad att födas den 13 Mars, dröjde ytterligare 4 dagar och föddes tidigt på morgonen den 17:e Mars eller den1:a Nisan. Hela familjen, och speciellt Karen, väntade otåligt på födseln. Men när babisen slutligen gjorde hennes debut, insåg vi signifikansen av det datum hon föddes på, och det blev mycket klart att GUD hade absolut kontroll, och HAN hade gett familjen Silver en mycket speciell gåva att fira för det Nya Året. Den lilla flickans namn är Selah Hodayah SilverSelah kommer från Psalmerna och betyder en Helig Pause, och Hodayah betyder Tack till Yah. 

Vi tror allihop att denna lilla Selah Hodayah, vår speciella Nyårsgåva från GUD, är ett tecken att HAN har ett förunderligt år av positiva förändringar och förökning i beredskap för familjen Silver i den tjänst HAN har kallat oss att tjäna Honom i. 

Vi ber att det här Bibliska året också kommer att medföra positiva förändringar och förökning också för Dig och Din familj.  SHANA TOVAH 

SHANA TOVAH

Vecka 8  2018

 

David's Kommentarer : Purim 2018 - För en Tid som Denna – Ingenting Har Förändrats
Ester 4:14  "Om du tiger stilla vid detta tillfälle, så ska hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och din faders hus, ni skolen förgöras. Vem vet, om du icke just för en sådan tid som denna, har kommit till konungslig värdighet?”

Nästa onsdag kväll firar judarna i Israel och runt om i världen Purimfesten – minnet av hur Ester räddade sitt folk från förgörelse av en ond och demoniserad Haman. Haman var bara en i raden av demoniserade män som har försökt utplåna det Judiska folket, genom inflytande av satans försök att stoppa uppfyllandet av de Bibliska profetiorna. Ända sedan Israel blev en nation för nästan 4000 år sedan, har satan försökt att förstöra den. Historien visar hur de demoniskt inspirerade och onda männen bara avlöst varandra, de vilka satan använt för att försöka utplåna Israel. Listan inkluderar Egyptens Farao, Haman i Persien, Antiochos Epifanes, Herodes, Titus och Hitler. Men prisad vare YHVH, de har alla misslyckats och Purim firas fortfarande av det Judiska folket. Och från år 1948 har vi dessutom ett eget land att fira Purim-festen i.

Inget är nytt under solen, och ingenting förändras verkligen i den andliga världen. Israel är fortfarande under attack av dem som tjänar satans syften idag. Jag försöker att inte vara allt för pessimistisk, men som jag skrev förra veckan; nu när Purimfesten närmar sig så ser det ut som om det kommer att eskalera. Fredsprocessen är så gott som död och vi behöver be att den också förblir så. Men det Palestinska ledarskapet varnar för att situationen kommer förvärras, i och med USA:s beslut om att flytta ambassaden till Jerusalem, och att det påhittade "Palestiniska" folket har förlorat allt hopp om att få Jerusalem som sin huvudstad.   

Sorgligt nog är världen naturligt anti-Semitiskt. Det behöver inte förvåna ej eller heller chocka oss, eftersom Bibeln säger att satan är denna tidsålders gud (2 Kor 4:4) och att hela världen är i den ondes våld (1John 5:19). Satan hatar Israel och det Judiska folket för att han känner till profetiorna. Det betyder att de som medvetet eller omedvetet är under hans inflytande, besitter på samma hat. Det Judiska folket vet att världen, verkligen inte gillar oss utan istället hatar oss och föraktar på värsta sätt.   

Orsaken till det intensiva hatet av Judar är inte på grund av vilka vi är, utan på grund av Vem vår sanna existens som folk, vittnar om. Det finns berättat att det siste Ryska Tsaren bad en av sina rådgivare att bevisa Guds existens. Mannen svarade med två ord–JUDISKA FOLKET! Judarna och Israels nation är ett ‘banér' (Jes 11:12) i världen som visar att GUD är den Bibeln säger att Han är, och satan hatar oss för det. Under de senaste decennierna, har djävulen varit mycket lyckosam med att vända nästan alla de tidigare Kristna nationerna tillbaka till hedniska nationer. Nu finns det även ett hat mot de brinnande födda-på-nytt Kristna, för de vittnar också om samme Gud – Israels Gud. Snart kommer den större delen av världen, under inflytande av den onde själv, att ge utlopp för en demoniskt inspirerad vrede på ett sätt som vi aldrig sett tidigare mot Israel, Judiska folket och Kristi kropp.                 

Men det är inte tid att känna oss rädda. Det är en tid att arbeta med HERREN, när som Han nu driver den nuvarande onda tidsålderns till dess klimax. Josie och jag tror att såsom det var för Ester, så är det också för oss, att vi har kommit till riket “för en sådan tid som denna". De som regelbundet får våra uppdateringar, har hört mig säga det förut, men jag tror verkligen det är sant och kommer att fortsätta säga så. Jag känner en kallelse i att kontinuerligt påminna och uppmuntra Guds folk om att bli medveten om Faderns angelägenheter. Särskilt då det gäller angelägenheten om upprättelsen och beskyddet av Israel och det Judiska folket när nu Fadern förbereder sig att övernaturligt uppenbara sin Son, Yeshua Messias, för Israel (Sak 12:10) och i sin förberedelse för upprättandet av Hans Kungarike på jorden i Jerusalem.

Jag påminner och utmanar alla Rut, Elijas och speciellt vid den här tiden för Purim också alla Estrar, att fullfölja ert syfte och bestämmelse i kungariket för det ni blivit kallade till i denna tid. Världen knappar in på Israel, och det betyder detsamma för den sanna Kyrkan. Nu är det absolut tid att agera såsom Ester, att tillåta HERRARNAS HERRES Ande som bor i er att få resa sig upp i och ge er kraft att gå före ”Kungarna” och vädja för Israels skull. Det behöver höras många profetiska röster som får tala från Gud för Israels vägnar. Det är faktiskt mycket enklare för oss än det var för Ester, som fick gå inför en verklig kung med risk för hennes liv. Vi känner alla de kända orden hon sa: -”Jag går in till kungen, fastän det är emot lagen. Och ska jag gå förlorad, så må det då ske.”(Est 4:16

Nu är det inte tid att tiga! Gud förbjude att vi skulle vara bland de som det var sagt "Om du tiger stilla vid detta tillfälle, så ska hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och din faders hus, ni skolen förgöras” (Est 5:14). Låt oss be och medla andligt och låt oss be och medla i det naturliga, närhelst tillfällen bjuds att tala ut. Om Josie och jag kan assistera er på något sätt med information eller andra resurser, snälla tveka inte att maila oss. 

Vecka 6  2018


David's Kommentarer:  Ökat Antal av Messianska Troende inom Israels Militärer
2 Tim 2:3  ”Bär också du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman. Ingen som tjänar i krig låter sig snärjas i näringsomsorger.”

Jag vill dela denna vecka med er, den spännande utvecklingen inom rangen av Israeliska Försvars Departementet. Under de senaste 30-40 åren har Messianska Judar från nationerna återvänt till deras förfäders land, med ett ständigt ökande antal. Idag utgör de troende immigranterna en majoritet, av de mer än 180 Messianska församlingarna i Israel. Liksom Josie och jag, anländer de med sina barn eller så föds barnen efter de har kommit hit. Under samma tidsperiod blommar Israeliska ungdomsgrupper upp, med den andra generationens Messianska Judar. Och nu när de äldre är giftasmogna och börjar skaffa barn, så knoppar församlingen av och juniorklasser blommar upp med den 3:e generationens barn som fostras in i att lära känna och följa Israels Gud och Yeshua, den utlovade Messias och den snart kommande Kungen.

När sen de unga Troende närmar sig slutet av skolperioden, så inmönstras de i IDF. Därför har den Israeliska arme’n, marinkåren och flygflottan sett ett växande antal unga Messianska Judar. Varje år som ungdomarna når 18-års ålder, ökar antalet Messianska Troende i Israeliska armén. Då inte bara med avkomlingar till de Messianska immigranter, utan även ett antal unga israeliter vars föräldrar inte är troende, har kommit till tro på Herren och gör nu sin militärtjänst. Flera av dem blir befordrade till ledande ställningar och vi hör också hur unga Messianska tjejer tränas upp till piloter i Flygvapnet. Antalet Messianska inom IDF är så stort nu, att en årlig konferans hålls bara för de troende soldaterna.

Aldrig förr har IDF haft så många soldater som är unga lärjungar till Messias. Och Gud vet att de beväpnade styrkorna behöver dessa unga Messianska judar. Jag skulle uppskatta att 90% eller fler inom militärkårens personal är sekulära – att de inte anser sig vara religiösa på något sätt. Både unga kvinnor och män tjänar inom IDF. Livet i armén för en 17 eller 18-åring kan bli mycket omoraliskt. De kvinnliga soldaterna är berättigad upp till 3 aborter! För unga människor som ansluter sig till armén, vars land är under konstant terrorhot, krig och som hela tiden befinner sig i riskzonen för att bli skadad eller dödad, (och förutan Guds principer i deras liv) så måste det finnas en stark drivkraft för att kunna genomgå allt det syndfulla som medföljer.

Därför är det tuffa utmaningar för de unga Messianska Judiska soldaterna. Först och främst att inte bli omoraliskt påverkade av de sekulära kamraterna. Och för det andra, att kunna utföra sitt yttersta mitt i det stora, ännu besvärliga missionsfältet. De flesta troende soldater som jag haft förmånen att prata med, berättar om tillfällen där de fått möjlighet att dela sin tro med åtminstone några av sina kamrater. .

Som jag skrev tidigare, så har vi bevittnat en stadig utveckling bland ungdomsgrupperna i Israel. Ett stort antal blyga och oerfarna tonåringar upptäcker sin identitet som Israelisk Jude, som känner sin Messias och som är entusiastiska över att få bo i Israel i dessa extrema tider. De blir berörda av den Helige Ande, och många visar stor frimodighet med sin tro inför de andra ungdomarna i Israel. Flera av dessa är endera mitt i sitt 3:e år i militärtjänst, eller är i fasen av inkallelse till IDF medan andra närmar sig åldern för mönstring. Därför kommer antalet att fortsätta stiga, allt eftersom tiden går.Den största anledningen till att jag skrivit om det här denna gång, är att de troende ungdomarna i Israels militär behöver våra förböner – och mycket av det! Vi behöver be om Gudomligt beskydd, och att de får favör hos deras ledare och kamrater. Vi behöver be att deras vandel blir ett vittnesbörd för officerare och soldater i deras närhet -att de blir 'levande bibeltexter' av Evangelium. Vi behöver be att Den Helige Andes smörjelse intensifieras över deras liv, så att de människor som är i deras närhet får uppleva mirakler och att de kan få känna avundsjuka och ‘bli utmanade’ till tro på Yeshua. De befinner sig inte bara i ett fysiskt krig, utan djävulen har ögonen på dem också! Jag vill uppmana er alla att lyfta upp dessa unga Messianska Judar inför Faderns tron så ofta ni kan – återigen intygar jag att de verkligen behöver det! 

PURIM 2018

Vecka 5  2018

David S. skriver..
YHVH är på gång på Jorden idag. Han förbereder nu för att komma och avsluta denna tidsålder.  Allt vi behöver göra är att tro på Hans ord, oavsett hur det ser ut. Han HAR kontrollen, och profetiorna kommer att uppfyllas så att Himlen kan släppa Yeshua till Jorden, för att ta Sin rättmätiga plats på Davids Tron, i kung Davids stad – i ettodelat Jerusalem.

Jag vill uppmuntra dig, LÅT INTE djävulen stjäla din glädje och din förväntan över att få leva i ‘en tid som denna’. Vi befinner oss i den mest spännande tidsperioden, sedan Herrens första tillkommelse. Huruvida det gäller Israel, Kyrkans tillstånd, eller din egna personliga situation så behöver vi vara ett profetiskt folk – att förkunna & vandra i Guds Ord. Det här är verkligen ’Elias dagar’ – låt den sångens ord bli en del av våra hjärtan, i vår strävan är att vara goda följare och arbetare till Universums Skapare - Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, den Helige av Israel.
        
Många av er är värdefulla och dyrbara förbedjare. Vi kommer nog aldrig att kunna säga tillräckligt många gånger, hur djupt tacksamma vi är för er partnerskap med det här arbetet, och hur mycket vi behöver er. Vi upplever att striden bara ökar allt eftersom tiden går, och som vi fortsätter framåt med Herrens Ord. Josie och jag vill passa på att uttrycka vår tacksamhet och åter igen - "TODAH RABAH" – Tack Alla Ni, och vi ber dagligen att Israels Gud ska välsigna er med all Abrahams välsignelse.
 

LÄRGUNGAR TILL MESSIAS

Vecka 3  2018

 

General Eyal Zamir och regionschefen Gadi Yarkoni vid tunnelmynningen på den israeliska sidan av gränsen (foto: IDF).

Natten till söndagen attackerade israeliska stridsflygplan vad som föreföll vara ett öppet fält i södra Gaza. Strax därpå utfärdade Israels försvarsstyrkor (IDF) ett pressmeddelande i vilket man förklarade att stridsflygplanen hade attackerat "terrorinfrastruktur". Detta följdes några timmar senare av en detaljerad beskrivning av vilken sorts infrastruktur det rörde sig om: en nästan två kilometer lång tunnel som grävts under gränsövergången Kerem Shalom och som nådde 180 meter in på israeliskt territorium, och vars andra ände nådde hundratals meter in i Egypten. Man förklarade vidare att detta var den tredje tunneln som Israel hade förstört de senasta två månaderna genom en kombination av ny teknologi och underrättelseverksamhet.

Hur är då denna tunnelbombning annorlunda än andra tunnelbombningar? För det första var det flera saker som gjorde själva tunneln unik, bland annat att den hade grävts under en gränsövergång och därmed hade kunnat användas för att förstöra den. Tunneln låg även intill två ledningar som för gas och diesel till Gaza och utgjorde därmed ett hot också mot dessa. För det tredje hade tunneln mynningar i både Gaza, Israel och Egypten. Terrorister hade alltså kunnat föras från Sinai direkt in till Israel inom loppet av bara några minuter. Utöver dessa unika aspekter var dock det mest uppseendeväckande med söndagens attack att tunneln förstördes från luften. Någon form av målsökande bomb med fördröjd utlösare trängde alltså djupt ner i jorden innan den detonerade på exakt rätt plats för att kunna orsaka en totaldemolering av tunneln. Utöver det tekniska kunnandet säger detta också en hel del om IDF:s underrättelseverksamhet och andra operativa förmågor.

IDF bedömer att den unika tunneln utgjorde en mycket ansenlig tillgång för terroristorganisationen Hamas, som man utpekar som ansvarig för den. "Detta utgör en allvarlig kränkning av Israels suveränitet", sa IDF i ett uttalande i samband med att information om tunnelbombningen offentliggjordes. "Hamas är ansvarig för konsekvenserna och väljer gång efter annan att äventyra Gazas befolknings väl och ve". Konstruktionen av tunneln beräknas ha kostat tiotals miljoner kronor och krävde enorma mängder byggmaterial.

Gränsövergången Kerem Shalom hölls stängd under söndagen. Den utgör en mycket viktig livlina för befolkningen i Gaza, eftersom tusentals ton mat, medicin och andra förnödenheter passerar genom den varje dag. Om tunneln hade förblivit oupptäckt och Hamas i en framtida sammandrabbning med Israel hade använt den för att förstöra gränsövergången hade det alltså fått allvarliga konsekvenser för Gazas befolkning. Ingen annan gränsövergång till Gaza har kapacitet att hantera så mycket gods.

Israels försvarsminister Avigdor Liberman lovordade på söndagsmorgonen tunnelbombningen och förklarade att ytterligare aktioner var att vänta. "Förstörelsen av nätverket av terrortunnlar är ett centralt inslag i vår policy att konsekvent slå till mot Hamas strategiska tillgångar", skrev han i ett pressmeddelande. "Budskapet till Gazas ledarskap och dess medborgare är tydligt: investera i livets helgd istället för att gräva era egna katakomber". Liberman lovade vidare att samtliga Hamas attacktunnlar under gränsen mellan Gaza och Israel kommer att vara förstörda innan årsskiftet.

Avigdor Libermans ord kan tolkas som att Israels förmåga att upptäcka tunnlarna fortfarande är begränsad: varför skulle det annars behöva ta ett helt år att förstöra dem? Försvarsministerns löfte lär dock ändå tas på största allvar av Hamas, som har investerat hundratals miljoner kronor i tunnlarna och som därför kan känna sig pressade att använda sig av dem innan det är för sent.

Paul Widen

Jerusalem

SE UPP för din räddning är NÄRA.

Vecka 2   2018


Inför starten av det nya kalenderåret vill jag dela några versar som jag fått och som kan leda oss i riktning mot Guds bägares välsignelse.....Jag föreslår inte att vi tillämpar dessa versar metodiskt bara för att få välsignelser, utan YHVH  känner till våra hjärtan och HAN vet våra tankar och motivationer. Så vår grundmotivation bör vara att behaga vår Himmelske FADER. 

Den kanske första referensen ur Bibeln som visar på att GUD vill välsigna nationerna, är versen från ovan, 1Mos 12.3 ’Jag vill välsigna de som välsigna dig’ … Gud ger oss löften om välsignelser över de som välsignar de Judiska avkomlingarna av Abraham. Och det bästa sättet att välsigna det Judiska folket är att stå solidariskt tillsammans med oss, att be om beskydd och be för frälsning. Bibeln lär oss att vi skördar det vi sår – du kan också så in finansiell välsignelse i någon Messiansk tjänst i Israel.

Och det finns flera andra versar i Bibeln som visar hur vi kan bli välsignade av vår Far i Himlen. Jag låter Guds Ord tala för sig själv.....
<%3

NYHETER FRÅN ISRAEL

Vecka 52   2017


David's Kommentar:   2017 – Ett Rekordår!!   
Matt 24:6-8  “Och ni skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk ska resa sig upp mot folk, och rike mot rike, och det skola bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till ’födslovåndorna’.”
 
Med tillbakablick från händelserna under 2017, så är jag glad att jag inte är i försäkringsbranschen. Under de senaste 12 månaderna förkom det ett stort antal olyckor och naturkatastrofer, som dödade hundratals människor och orsakade enorma skador! Flera jordbävningar, översvämningar och jordskred kostade åtskilliga människoliv och förstörde byggnader. En av de värsta händelserna under 2017, var den katastrofala höghusbranden i Grenfell Tower i Västra London, där minst 70 av de inneboende miste sina liv. Den stora orkanen som kom in över Houston, Texas och Karibiska öarna orsakade ett antal dödsoffer och orsakade en rekordstor förödelse, som kommer ta många år att kunna återställa. En rekordstor brand förstörde tusentals hem och företag, och ödelade hundratusental tunnland träd och skogsområden i Kalifornien, Portugal och Australien. Sen var det också åtskilliga bil-, flygplan- och båtolyckor som kostade tusentals människoliv. Under förra veckan omkom mer än 200 Filippinare i Tyfonen Tembin, 37 människor dog i en brand i ett köpcentrum och på Juldagen förolyckades en buss i Filippinerna som dödade 20 pilgrimer på väg att fira Juldagsmässa. Så många förfärliga saker har hänt under de senaste 12 månaderna, att det nästan är omöjligt att kunna nämna dem alla. År 2017 har nog varit ett smärtsamt dyrt år för försäkringsbranschen!

Kriget och terrorism har också skördat liv under 2017. Kriget i Syrien, som härjat i mer än 5 års tid och dödat mer än 300,000 människoliv, började avta och terrorgruppen ISIS blev besegrade och drevs tillbaka in i Syrien och Irak. Sorgligt nog lyckades ISIS och deras anhängare genomföra flertalet terrorattacker på folkrika officiella områden, som skördade livet av många oskyldiga civila och orsakade allvarliga skador på tusentals fler. Till och med på juldagen utförde ISIS en terrorattack i Pakistan, som dödade mer än 10 människor.

Den positiva sidan av 2017, är att det blev ett rekordår för de flesta av världens börser och för Bitcoin. President Donald Trump slog rekordet i att vara den förste av USA:s alla presidenter som håller sitt vallöfte, sedan 1980-talet, med att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, och flytta USA:s ambassad tillbaka till Jerusalem. Nu följer även andra världsledare efter President Trumps beslut, bl a Guatemala meddelar offentligt att omplacera deras ambassad. PM Netanyahu har sagt att det finns minst 10 nationer som allvarligt överväger detsamma. Nu som år 2017 börjar ta slut, kommer en vändning.

Så vad kommer år 2018 innebära för världen?<%

David's Kommentar: Nycklar till Större Välsignelser

Vecka  51  2017


 För de senaste nyheterna under kristider 22e December 2017
Speciellt tack för den svenska översättningen: Alice Reidarsson


David's Kommentar:  Israel är ett Mirakel men nästa Krig är i Faggorna
1 John 5:19 ”Hela jorden är i den ondes våld”

De flesta av er känner till att jag var på sjukhuset under två dagar förra veckan, efter en tillfällig partiell minnesförlust. Jag blev undersökt på ett mycket grundligare sätt än jag förvän

Vecka 49 2017

 

 
David's Kommentarer:  Israel behöver en 21:a århundradets 'Mackabéer'
Psalm 122:6  Be för frid över Jerusalem
 
Nästa Onsdag kommer Israel och det Judiska folket runt om i hela världen att fira Chanukka, eller Tempelinvig-ningsfesten.  Chanukka är inte en Herrens högtid som han gav Israel befallning om att hålla, men den är omnämnd i det Nya Testamentet. Chanukka kallas också Ljusets Fest eller Invigningsfesten. Ca 180 år före Yeshua födelse, var Israel under den grymma ockupationen av den Grekisk-Syrianska armén, ledd av General Antiokus Epifanes. Under ockupationen tog flertalet Judar till sig den Grekiska kulturen och dess hellenistiska hedniska levnadssätt. Judiska hellenister assisterade Antiokus att utrota varje spår av Judisk religion. Antiokus eliminerade de heliga föremålen från Templet och förbjöd Judarna att hålla deras heliga traditioner, såsom sabbaten, Kosher, att studera den Heliga skriften och att utföra omskärelse. För att bevisa sin dominans, skändade han det Heliga Altaret genom att offra förbjudna orena svin där. Antiochus gick så långt att han utropade sig själv till gud, genom att ta namnet gud Epifanes. På altaren restes det istället grekiska gudar och gudinnor i varje israelisk stad. Soldater tvingade Judarna att offra och att äta av den förbjudna maten och att delta i omoraliska riter. Flera Judar vägrade att följa den grekiska tillbedjan och böjde sig inte för de hedniska avgudarna, men flera gjorde det.

En liten grupp av Judar, under ledarskap av Judas Makabee och hans bröder, genomförde en modig gerilla-attack och lyckades därmed driva ut Syrianerna. Bröderna Makabee återtog kontrollen över det Heliga Templet och startade arbetet med att rena Templet igen. Altaret som var orenat av svin, revs ner och byggdes nytt. Nya heliga kärl tillverkades. De återuppbyggde Templet, restaurerade dess interiör och invigde förgårdarna till Templet. De förnyade de heliga kärlen och ljusstaken, och förde rökelsealtaret och bordet in i Templet. Templet blev återinvigt till Gud genom en fest som vara

Vecka 48  2017Tillbaka till de Bibliska Grunderna - Punkt 7: Torah och högtiderna
Ps. 19:8 ”HERRENS undervisning (Torah) är fullkomlig, den ger själen nytt liv.”  David Silver

<%3

Vecka 47  2017

 

Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna - Punkt 6:&nb

Vecka 46 2017

 

Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna - Punkt 5. Vad betyder ”Israel” ?
Dom, 5:3 "Hör ni kungar ! Lyssna, ni furstar !Jag vill sjunga,  till HERRENS ära vill jag sjunga, jag vill lovsjunga Herren, Israels Gud.

Bibelns Gud är Israels Gud. Det är ingen tvekan om att det finns hundratals bibelverser som ger klart uttryck för detta. Det råder emellertid stor förvirring i Kristi kropp när det gäller den exakta betydelsen av ”Israel” idag. För att tillfullo förstå de verser som talar om Israel, är det av betydelse att vi är säkra på vilket Israel denna speciella vers hänvisar till. Jag har funnit fem olika tillämplingar av ordet ”Israel” i Skriften ………..

Israel # 1 = mannen Jakob som efter brottningen med ängeln fick namnet Israel 
Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat." (Gen.32:28)

Israel # 2 = Jakobs 12 stammar - idag sammanfattningsvis kallade ”det judiska folket”.  ”Alla dessa är Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras far sade till dem när han välsignade dem. Åt var och en gav han sin särskilda välsignelse.” (Gen.49:28)

Israel # 3 = Landet Israel "Du människobarn, så säger Herren, HERREN till Israels land; slutet kommer! Ja, slutet kommer över landets fyra hörn.” (Hes.7:2)   Israel skulle inta landet från Nilen till Eufrat.   ”På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade:” Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat;”--(Gen.15:18)

Israel # 4 = varje pånyttfödd är inympad i Olivträdet. ” Men om nu några av grenarna brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympat bland dem  och fått del av det äkta olivträdets feta rot.”(Rom.11:17)    ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.” (Ef.2:19)

Israel # 5 = och så när det gäller framtiden , när det handlar om upprättandet av Guds Konungarike får vi den slutliga betydelsen av Israel som är profetisk, och som ännu inte är helt up

Vecka 45 2017


Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna -  Punkt 4. Treenigheten
  
I del 4 av den här serien skall vi se på Treenigheten ? Detta ämne har ett nära samband med förra veckans fråga som handlade om vem Yeshua (Jesus) är och som Skriften tycks presentera åtminstone som  Guds ”arm” i Skapelsen
Treenigheten har varit  ett tvisteämne inom den messianska rörelsen under en mycket lång tid. Lika väl som det också kan ha varit en kontroversiell fråga inom kristenheten, så är det begripligt att läran om treenigheten är ett problem för judarna. Ända från vår barndom har vi lärt oss att recitera Shema, som utgör grunden i den judiska trosbeännelsen. "Shema Yisrael, Adonai Elohienu, Adonai Echad" - "Hör Israel, HERREN vår Gud. HERREN är En. Som kyrkan har framställt </span&g

Vecka 44  2017


Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna -  Punkt 3.  Vem är  Yeshua ?


Så vem är den person som de flesta människor kallar Jesus ? 100%: ig FAKTA: Hans verkliga namn &

Vecka 43  2917

 

Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna -  Punkt 2. Vad är ett förbund? 

Under de kommande veckorna, kommer jag att inrikta mig på grundläggande, men viktiga fakta, på vilken vi bygger vår bibliska undervisning och tolkning.

I del två av den här serien skall vi försöka besvara frågan: Vad är ett förbund? Hebr. 8:6-7 ”Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet är utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.” De flesta kristna förstår att Jesu död och uppståndelse för oss in i det Nya Förbundet, men jag har känslan att många inte helt förstår vad ett förbund, och särskilt ett av Gud upprättat förbund, är. Jag har deltagit i gudstjänster i 27 år nu och kan int

Vecka 42  2017

Speciellt tack för den svenska översättningen: Alice Reidarsson
%2

Vecka 40  2017


Davids Kommentarer: Den sista Höstfesten - 'Simchat Torah'
Psalm 19:8 ”Herrens Lag (TORA) är utan brist och vederkvicker sj&am

Vecka 39  2017

När terrorism egentligen är självmord

 

Den palestinske terroristen Nimer Mahmoud Ahmad Jamal (foto: Fatah)

<

Vecka 38 2017

 

Brev från Moti

Jag har aldrig varit i ett kasino och jag har aldrig personligen sett ett rouletthjul. Men på film har jag sett hur den lilla kulan kastas runt i skålen kantad av siffror, medan de runt omkring tittar med spänning fyllda av adrenalin. Alla spelare hoppas att kulan kommer att falla på den siffran de satsat på och att deras liv kommer att förändras på ett ögonblick. Eller…? 

Människan har en naturlig önskan att förlita sig på något större än sig själv,

som kommer att hjälpa henne på något sätt, och rädda eller ändra hennes ”öde”.   Så hon vänder sig till experter på s. k ”rouletthjul”, astrologi, horoskop och ”präster” som kan hjälpa henne att få ”tur”. Mer rationella människor har sin egen typ av ”rouletthjul” – att söka nya erfarenheter, nya relationer, nya filosofier och hoppas att dessa slumpmässiga experiment på ett magiskt sätt kommer att bota deras tomhet, ensamhet och rädsla.

Esters bok visar med stor tydlighet vad som händer när den här typen av tro på slumpen möter en tro på världens Skapare. Även om Guds namn aldrig nämns. Man kan inte undvika att se hans närvaro i händelserna.

Haman hatade Israels folk. Vi får inte veta varför och kanske han själv inte visste varför. De var annorlunda och det störde honom. Han bestämde sig för att förgöra dem, helt och hållet, på en dag. Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Ahasveros hela rike, eftersom de var Mordokajs landsmän.                              Han gjorde upp sin plan (Est 3:6-7) genom lottkastning. Vi kanske ser detta som en barnslig handling, men i Persien ansågs det som ”visdom” att välja en gynnsam dag för en viktig uppgift, genom att samråda med någon högre makt än sig själv. Haman rådfrågade med lottens hjälp ”avguden” slumpen. Denna gudom hade ingen moral; bönfallande personer som vill göra gott eller ventilera sitt blinda hat, behandlades lika.

Till en början verkade det som att Haman var lyckligt lottad. Judarnas främmande religion gjorde dem lätta att identifiera. Deras brist på enhet, spridda över hela imperiet, gjorde dem sårbara för angrepp. De hade inget inflytande hos kungen (trodde Haman), medan han själv var en betrodd kunglig rådgivare. Slumpen log mot honom.

Juden Mordokaj litade dock på Israels Gud. Villig att möta rädsla och skam, klädde han sig i säckväv och aska (Est 4:1-3) och kallade folket till bön och fasta. Hans personliga utmaning till den judiska drottningen Ester (Est 4:13-14) gav henne i uppgift att medla, först med Gud, sedan med kungen.

 

Hans mest kända ord är påminnelsen till Ester att hennes omständigheter inte var en slump, utan Guds handlande med sitt folk.

 

”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

 

Krisen enade Guds folk. Ester svarade: ”Gå och samla alla judar …” (v.16).       Från den punkten, vände sig händelserna. Den blinda slumpen gav vika för en enhet, en medveten handling och ett gudomligt ingripande. Det är anmärkningsvärt att de hebreiska orden för både synagoga och församling är relaterade till ordet ”samla”. Det lär oss att enbart lita på Gud är inte tillräckligt, om de som förtröstar på honom är utspridda och splittrade, där var och en ser till sitt eget.

 

Berättelsen om Purim säger oss att alla hinder för enhet kan och måste övervinnas. Språkbarriärer, fysisk avstånd, sociala bgränsningar (kvinnor, inklusive Ester, skulle ”ses men inte höras”) och motstridiga prioriteringar – alla dessa övervanns när ”judarna samlades” till fasta och bön för att försvara sig. När hela världen i dag samlas mot Israel och de troende, kommer vi då att lämna överlåta händelserna åt slumpen? Vi behöver en ”Mordokaj” och ”Ester” till att förena Guds folk ”i en sådan tid som denna.”

 

 

Vecka 38 2017

 

Brev från Moti

Jag har aldrig varit i ett kasino och jag har aldrig personligen sett ett rouletthjul. Men på film har jag sett hur den lilla kulan kastas runt i skålen kantad av siffror, medan de runt omkring tittar med spänning fyllda av adrenalin. Alla spelare hoppas att kulan kommer att falla på den siffran de satsat på och att deras liv kommer att förändras på ett ögonblick. Eller…? 

Människan har en naturlig önskan att förlita sig på något större än sig själv,

som kommer att hjälpa henne på något sätt, och rädda eller ändra hennes ”öde”.   Så hon vänder sig till experter på s. k ”rouletthjul”, astrologi, horoskop och ”präster” som kan hjälpa henne att få ”tur”. Mer rationella människor har sin egen typ av ”rouletthjul” – att söka nya erfarenheter, nya relationer, nya filosofier och hoppas att dessa slumpmässiga experiment på ett magiskt sätt kommer att bota deras tomhet, ensamhet och rädsla.

Esters bok visar med stor tydlighet vad som händer när den här typen av tro på slumpen möter en tro på världens Skapare. Även om Guds namn aldrig nämns. Man kan inte undvika att se hans närvaro i händelserna.

Haman hatade Israels folk. Vi får inte veta varför och kanske han själv inte visste varför. De var annorlunda och det störde honom. Han bestämde sig för att förgöra dem, helt och hållet, på en dag. Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Ahasveros hela rike, eftersom de var Mordokajs landsmän.                              Han gjorde upp sin plan (Est 3:6-7) genom lottkastning. Vi kanske ser detta som en barnslig handling, men i Persien ansågs det som ”visdom” att välja en gynnsam dag för en viktig uppgift, genom att samråda med någon högre makt än sig själv. Haman rådfrågade med lottens hjälp ”avguden” slumpen. Denna gudom hade ingen moral; bönfallande personer som vill göra gott eller ventilera sitt blinda hat, behandlades lika.

Till en början verkade det som att Haman var lyckligt lottad. Judarnas främmande religion gjorde dem lätta att identifiera. Deras brist på enhet, spridda över hela imperiet, gjorde dem sårbara för angrepp. De hade inget inflytande hos kungen (trodde Haman), medan han själv var en betrodd kunglig rådgivare. Slumpen log mot honom.

Juden Mordokaj litade dock på Israels Gud. Villig att möta rädsla och skam, klädde han sig i säckväv och aska (Est 4:1-3) och kallade folket till bön och fasta. Hans personliga utmaning till den judiska drottningen Ester (Est 4:13-14) gav henne i uppgift att medla, först med Gud, sedan med kungen.

 

Hans mest kända ord är påminnelsen till Ester att hennes omständigheter inte var en slump, utan Guds handlande med sitt folk.

 

”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

 

Krisen enade Guds folk. Ester svarade: ”Gå och samla alla judar …” (v.16).       Från den punkten, vände sig händelserna. Den blinda slumpen gav vika för en enhet, en medveten handling och ett gudomligt ingripande. Det är anmärkningsvärt att de hebreiska orden för både synagoga och församling är relaterade till ordet ”samla”. Det lär oss att enbart lita på Gud är inte tillräckligt, om de som förtröstar på honom är utspridda och splittrade, där var och en ser till sitt eget.

 

Berättelsen om Purim säger oss att alla hinder för enhet kan och måste övervinnas. Språkbarriärer, fysisk avstånd, sociala bgränsningar (kvinnor, inklusive Ester, skulle ”ses men inte höras”) och motstridiga prioriteringar – alla dessa övervanns när ”judarna samlades” till fasta och bön för att försvara sig. När hela världen i dag samlas mot Israel och de troende, kommer vi då att lämna överlåta händelserna åt slumpen? Vi behöver en ”Mordokaj” och ”Ester” till att förena Guds folk ”i en sådan tid som denna.”

 

 

Vecka 38 2017

 

Brev från Moti

Jag har aldrig varit i ett kasino och jag har aldrig personligen sett ett rouletthjul. Men på film har jag sett hur den lilla kulan kastas runt i skålen kantad av siffror, medan de runt omkring tittar med spänning fyllda av adrenalin. Alla spelare hoppas att kulan kommer att falla på den siffran de satsat på och att deras liv kommer att förändras på ett ögonblick. Eller…? 

Människan har en naturlig önskan att förlita sig på något större än sig själv,

som kommer att hjälpa henne på något sätt, och rädda eller ändra hennes ”öde”.   Så hon vänder sig till experter på s. k ”rouletthjul”, astrologi, horoskop och ”präster” som kan hjälpa henne att få ”tur”. Mer rationella människor har sin egen typ av ”rouletthjul” – att söka nya erfarenheter, nya relationer, nya filosofier och hoppas att dessa slumpmässiga experiment på ett magiskt sätt kommer att bota deras tomhet, ensamhet och rädsla.

Esters bok visar med stor tydlighet vad som händer när den här typen av tro på slumpen möter en tro på världens Skapare. Även om Guds namn aldrig nämns. Man kan inte undvika att se hans närvaro i händelserna.

Haman hatade Israels folk. Vi får inte veta varför och kanske han själv inte visste varför. De var annorlunda och det störde honom. Han bestämde sig för att förgöra dem, helt och hållet, på en dag. Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Ahasveros hela rike, eftersom de var Mordokajs landsmän.                              Han gjorde upp sin plan (Est 3:6-7) genom lottkastning. Vi kanske ser detta som en barnslig handling, men i Persien ansågs det som ”visdom” att välja en gynnsam dag för en viktig uppgift, genom att samråda med någon högre makt än sig själv. Haman rådfrågade med lottens hjälp ”avguden” slumpen. Denna gudom hade ingen moral; bönfallande personer som vill göra gott eller ventilera sitt blinda hat, behandlades lika.

Till en början verkade det som att Haman var lyckligt lottad. Judarnas främmande religion gjorde dem lätta att identifiera. Deras brist på enhet, spridda över hela imperiet, gjorde dem sårbara för angrepp. De hade inget inflytande hos kungen (trodde Haman), medan han själv var en betrodd kunglig rådgivare. Slumpen log mot honom.

Juden Mordokaj litade dock på Israels Gud. Villig att möta rädsla och skam, klädde han sig i säckväv och aska (Est 4:1-3) och kallade folket till bön och fasta. Hans personliga utmaning till den judiska drottningen Ester (Est 4:13-14) gav henne i uppgift att medla, först med Gud, sedan med kungen.

 

Hans mest kända ord är påminnelsen till Ester att hennes omständigheter inte var en slump, utan Guds handlande med sitt folk.

 

”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

 

Krisen enade Guds folk. Ester svarade: ”Gå och samla alla judar …” (v.16).       Från den punkten, vände sig händelserna. Den blinda slumpen gav vika för en enhet, en medveten handling och ett gudomligt ingripande. Det är anmärkningsvärt att de hebreiska orden för både synagoga och församling är relaterade till ordet ”samla”. Det lär oss att enbart lita på Gud är inte tillräckligt, om de som förtröstar på honom är utspridda och splittrade, där var och en ser till sitt eget.

 

Berättelsen om Purim säger oss att alla hinder för enhet kan och måste övervinnas. Språkbarriärer, fysisk avstånd, sociala bgränsningar (kvinnor, inklusive Ester, skulle ”ses men inte höras”) och motstridiga prioriteringar – alla dessa övervanns när ”judarna samlades” till fasta och bön för att försvara sig. När hela världen i dag samlas mot Israel och de troende, kommer vi då att lämna överlåta händelserna åt slumpen? Vi behöver en ”Mordokaj” och ”Ester” till att förena Guds folk ”i en sådan tid som denna.”

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Julius | Svar 12.11.2021 13:56

Hej!!! Är du intresserad av att gå med i det stora Illuminati-brödraskapet för att du ska bli rik och berömd i livet? Det här är förmånerna som ges till nya medlemmar *En kontant belöning på $500 000 US Dollar *En ny valfri bil *Ett drömhus köpt i det lan

Illuminati | Svar 17.01.2021 16:26

Hej, jag är floria holm från Danmark 🇩🇰 lyckligt gift, jag är medlem i detta stora Illuminati-broderskap..Illuminati är ett hemligt samhälle som strävar efter

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

12.11 | 13:56

Hej!!! Är du intresserad av att gå med i det stora Illuminati-brödraskapet för att du ska bli rik och berömd i livet? Det här är förmånerna som ges till nya medlemmar *En kontant belöning på $500 000 US Dollar *En ny valfri bil *Ett drömhus köpt i det lan

...
17.01 | 16:26

Hej, jag är floria holm från Danmark 🇩🇰 lyckligt gift, jag är medlem i detta stora Illuminati-broderskap..Illuminati är ett hemligt samhälle som strävar efter

...
21.07 | 00:11
JAMES BOND har mottagit 16
15.08 | 07:09
Mitt fotoalbum har mottagit 3
Du gillar den här sidan