Standardsida

Sukkot-Lövhuddotiden

Vecka 40   2020

 

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

Davids kommentar: Sukkot - Lövhyddohögtiden

3 Mosebok 23:33-36 ”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är det HERRENS Lövhyddohögtid i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt HERREN. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt HERREN. Det är högtidsförsamling. Inget arbete ska ni då utföra”.  

 

Den sista Högtiden eller utsedda mötestid med HERREN, Sukkot eller Lövhyddohögtiden börjar denna Fredag vid solnedgången. Denna festival varar i 7 kvällar /dagar och följs av en speciell Sabbat den 8:e kvällen / dagen (mer om det nästa vecka). Det hebreiska ordet Sukkah (plural Sukkot) syftar på ett tält eller en tillfällig tältbostad. Syftet med Sukkot festivalen eller den av Gud bestämda tiden, är att påminna oss om när HERREN bodde bland Israeliterna under deras tid i öknen. Han gav Mose mönstret och detaljerna för Mötestältet och det Heligaste och när det var färdigt kom HERREN ned i sin Helige Andes gestalt och 'tabernaklade' med Sitt folk. Jag är mycket inspirerad av den berömda målningen med pelaren av eld ovanför Tabernaklet i öknen och alla tält av de 12 Israels stammar är inrättade runt omkring den. GUD var synlig mitt ibland Sitt folk.

 

Var och en av de 7 högtiderna eller utsedda tiderna av HERREN, har också ett profetiskt syfte - att visa oss framtiden och var vi är i GUDS plan att för återupprätta Sitt Rike på jorden - i Jerusalem. Sukkot är en profetisk bild av Millenium, det 7:e årtusendets period då Yeshua kommer att regera som Kung och Herrars Herre i ett ombyggt tempel på Tempelberget i hjärtat av Jerusalem, på den plats där Al Aksa moskén har ockuperat sedan 690 e Kr. De händelser som äger rum runt om i världen - det civila våldet i Hongkong, Irak och Libanon, det försämrade moraltillståndet, västvärlden som återvänder till sin gamla hedendom, brexit i Storbritannien, den politiska turbulensen i Israel, Storbritannien, USA och på andra platser, vädret - är alla indikatorer på att slutet på att denna onda tidsålder närmar sig sitt slut, och den slutliga fullbordade sukkot är mycket nära. Maranata Yeshua!

 

Som jag har delat ovan och många gånger tidigare, skildrar HERRENS högtider Hans plan för världens återlösning och återställelsen av Hans Rike på Jorden. Även om Simcha Torah inte är en Biblisk högtid av YHVH, har det en fantastisk profetisk relevans för framtiden. Precis som tora rullarna rullas tillbaka till början och läscykeln börjar om igen i slutet av Millenium, kommer GUD att rulla upp den nuvarande Himlen och Jorden (avsluta det) och Han kommer att börja igen med en ny och en icke korrupt Himmel och Jord. HERRENS plan för återlösning kommer att vara fullständig - Hallelu YAH.

 

Nu när vi förstår relevansen av dessa sista Festivaler, låt oss fira och glädjas över Sukkot med det Judiska folket och låt oss be att skaror kommer att få en uppenbarelse om vad dessa underbara Utsedda Tider av YHVH, Israels Gud, verkligen representerar.

Basun Högtiden börjar ikväll...

Vecka  38  2020

 

David's kommentar:  HERRENS "Hösthögtider"

Tredje Moseboken 23:1-2 ”Herren talade till Mose, Han sade: Säg till Israels barn: HERRENS Högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina Högtider”........

 

Inledning Hösthögtiderna börjar i Israel på fredag kväll. Den Judiska kalendern kretsar kring den årliga bibliska "Högtidscykel", som är kopplad till den årliga skördecykeln. Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, handlar bibeln om en skörd – d v s GUDS plan för återlösning och han förbereder sig för att skörda ett folk som ska leva för evigt med honom i Hans rike. YHVH är i färd med att förberedelse för återkomsten av hans Son, Yeshua (Apg 3:21) för att ta upp Hans profeterade roll som Messias, Frälsare och Jordens Konung. Psaltaren 102:16 berättar Ordet att Herren skall bygga upp Sion och sedan skall Han framträda i Sin härlighet. När Bibeln säger Sion, betyder det Israel, men om kyrkan är i sin korrekta bibliska position, ympade i den naturliga Olivträdet (Romarbrevet 11:17), då är hon också en del av Sion, och därmed också ingår i restaureringsprocessen. Men på grund av effekterna av 2:a århundradets separation av kyrkan från hennes sanna rötter och effekterna från Ersättningsteologin, så kallar majoriteten av de kristna ledare dem för Judiska högtider, som de inte ville ha något att göra med och därmed ignorerades "Herrens Högtider " av de flesta under de senaste 1900 åren. Men nu befinner vi oss i tiden för upprättelsen av allt för Israel och kyrkan (se mitt häfte om kyrkans upprättelse) och saker och ting förändras. Josie och jag tar denna uppmaning att påskynda upprättelsen, på stort allvar. Och vi gör vårt bästa för att lära våra icke-judiska 'medmänniskor' (Ep 2:19) i Nationerna hur man firar 'Högtiderna' på ett bibliskt sätt. Allt eftersom 'Högtiderna' inträffar, kommer vi att publicera en enkel undervisning om hur man kan följa de bibliska instruktionerna för varje 'Högtid.' Som Josie säger, så finns det en "rikedom" i "Herrens Högtider " som de flesta kristna går miste om. Vi ber att genom denna undervisning ska du få lära dig mer om Israels Gud och hans Ende Smorde - Yeshua vår Messias och blivande Kung. Må ni också upptäcka "Högtidernas rikedomar och välsignelser" eller HERRENS utsedda tider. Hag Sameach

 

'Högtiderna' relevans - Varför Alla som älskar HERREN bör leva efter Hans kalender.

 

1/. Anledningen till att jag har citattecken om ordet "Högtider", är för att det hebreiska ordet i Bibeln inte är ’Högtid’, utan ’Moed’, vilket betyder Herrens utvalda tider. Dessa fastställda datum är de dagar som GUD har suveränt Utsett att interagera med sitt folk. Naturligtvis kan vi möta HERREN när som helst, men Moedim är de datum som han har valt att möta med oss på ett mycket speciellt sätt.

 

2/. Det finns 7 Moedim (intressant tal) och de skildrar en profetisk bild av Guds tidsplan och förlossningsplanen för världen. Biblisk historia visar att YHVH bara gör strategiska drag på dessa 7 datum. De stora händelserna i Nya testamentet har alla inträffat på Moedim datum och siffror är slående exakt. Påskhögtiderna, det Osyrade Brödet, Förstlingsfrukterna och Pingst har uppfyllts genom Yeshuas död och uppståndelse och Pingst med den Helige Andes utgjutande.

Den sista 3 Moedim handlar om Messias återkomst och Milleniums regeringstid från Jerusalem. Föreställ dig att du frågar någon om vägbeskrivning från en plats till en annan och de ger dig 7 vägpunkter. Om de första 4 är exakt där personen beskrev de skulle vara, så skulle du vara övertygad om att de slutliga 3 kommer att få dig till din destination. På samma sätt, om vi noterar de första 4 Moedim, kan vi vara säkra på att de sista 3 kommer att uppfyllas exakt, vilket för oss till vårt hopp och vår slutdestination.

 

3/. Att hålla YHVH:s Moedim gör oss "heliga" eller "helgade", vilket egentligen betyder att vi blir avskiljda. Att hålla Herrens Moedim och inte de andra religiösa högtiderna skiljer oss från resten av världen. Och det skiljer oss sorgligt nog även från många andra i våra familjer och i våra församlingar, som väljer att inte anpassa sig till GUDS tider och årstider. Ja det finns ofta ett pris att betala för dem som väljer att dyrka HONOM i ande och i sanning. Och det kan vara ett för högt pris för vissa människor.

 

4/. Slutligen, ett annat mycket viktigt syfte med Moedim, är att undervisa nästa generation om GUDS natur och Messias återkomst. YHVHs trofasthet kan tydligt ses i Moedim och det finns en tydlig profetisk bild av Messias i alla de 7. Det faktum att det Judiska folket fortfarande existerar, trots att vi har en 4000 år historia inspirerade män att göra sitt bästa för att förstöra för oss tydliga bevis på GUDS trofasthet att hålla Han håller sina löften. Det Judiska folket är fortfarande här, till mycket missnöje för våra muslimska grannar och antisemiter över hela världen. Och återigen kan vi fira 7 Moedim varje år i det förlovade landet, vilket också är ett tydligt tecken på att Messias återkomst är mycket nära.

 

Så låt oss avskilja oss från världen och lära oss att fira HERRENS högtider och därigenom lära våra barn om Israels GUD..........

 

Denna Fredagnatt är den första av höstens Moedim ... Yom Ha Teruah – minneshögtid med Basunklangen. Tredje Mosebok 23: 24 "I den sjunde månaden, på den första dagen i månaden, skall ni hålla en Sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst”. De flesta judiska familjer firar med traditionella böner och en familjemåltid på kvällen då festivalen börjar. I Israel är de närmaste 2 dagarna helgdagar. Religiösa Judar tillbringar mycket av Yom ha Teruah att be i Synogogorna där Shofar blåses ett antal gånger. Sekulära Judar i Israel tillbringar dagarna på stranden eller i nationalparkerna. Eftersom de flesta judiska människor ser denna festival som det nya året, är traditionen att äta äpplen doppade i honung och önskar varandra ett sött år framåt. De flesta rabbiner lär att YHVH skapade Universum vid den här tiden på året.

 

Hur troende i Yeshua kan fira Yom ha Teruah

 

Som bäst bör vi åtminstone erkänna att denna 24 timmars period är en av HERRENS Utsedda Tider att möta med oss på ett speciellt sätt. Eftersom det är att vara en helig kallelse eller sammankomst, bör vi också ägna en tid av bön och beröm och njuta av gemenskap över en måltid med Troende familj och vänner på tröskeln till högtiden. Och om möjligt ta nästa dag ledigt från att göra vårt vanliga arbete.

 

Viktigare är den profetiska aspekten av Yom ha Teruah. Idag säger många Bibelkommentatorer att de tror Uppryckelsen av Guds folk kommer att inträffa ett år på dagen för Yom Ha Teruah (1 Kor 15;52 - vid den sista Basunen ).  Alla sanna troende bör se fram emot den dagen, som är nära, men ändå några år (minst 7) i framtiden. Det är säkert något att se fram emot, men vi kommer alla att vara här ett tag ännu, och vi är inblandade i ett krig - ett krig mellan de 2 andliga rikena. Liksom Ester har vi alla kallats till kungariket vid en sådan tidpunkt som denna, inte för att vara åskådare, utan att vara soldater i Guds armé.  (2 Tim 2:3 & 4 - Efe 6:12-18 - 2 Kor 10:4)

 

Trots den chock och sorg som många känner när vi bevittnar Covid-19 och andra frågor som skakar vår värld, så vill Josie och jag önska alla våra Judiska bröder Hag Sameach - en glad och välsignad Yom Ha Teruah och till alla våra "inympade-troende medmänniskor inbjuder vi att njuta av en försmak av evigheten och fira denna Basunklangens Högtid med det Judiska folket i Israel och i Nationerna.

 

Det är bibliskt att göra ett särskilt offer åt HERREN på Moedim. Om du inte är en regelbunden finansiell givare för Out of Zion, ber vi dig om du har möjlighet att styra ditt speciella erbjudande till detta ministerium.

 

Må Herren rikligt välsigna dig denna Yom ha Teruah när som du vaknar till Shofarljudet, och vänligen se till att VAKA, BE och hjälp till att FÖRBEREDA vägen för Herrens återkomst

                                             

Vecka 34  2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  21 e August    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:   kommentar: Är Fredsavtalet med UAE en Bra Sak?

 

Efter tillkännagivandet i slutet av förra veckan av president Trump, har USA bidragit till att säkra ett fredsavtal mellan Israel och Förenade Arabemiraten (UAE). Detta är det 3:e fredsavtalet som Israel har undertecknat med en muslimsk Arabisk Nation, sedan 1948. De andra 2 länderna som Israel har ett fredsavtal med, är Egypten och Jordanien. Fördraget omfattar full normalisering av förbindelserna mellan de 2 nationerna, för den första gången sedan Israels nations födelse 1948. Denna normalisering kommer att innebära ett utbyte av ambassader, varje nations flygbolag kommer att kunna flyga till varandras flygplatser, full tillgång till varandras affärs-, teknik- och finansmarknader och med-borgarna i varje nation kommer att kunna resa till den andra, plus annat. Både president Trump och premiärminister Netanyahu förväntar sig att andra Arabiska Nationer nu kommer att försöka normalisera förbindelserna med Israel under de kommande månaderna, vilket kommer att leda till en stor förändring i den nuvarande situationen i Mellanöstern

 

I det naturliga och med den sekulära synen, ser detta fredsavtal ut att vara mycket bra för Israel. Särskilt mot bakgrund av den ekonomiska påfrestningen på landet, som orsakats av Covid-19-krisen. Och löftet om en ökad chans till fred mellan Israel och hennes muslimska Arabiska grannar, har orsakat optimistisk glädje bland Internationella politiker och västerländska sekulära medier. Naturligtvis är Iran och de mytomspunna "palestinierna" absolut emot fredsavtalet. PA ledare förklarade det som att UAE har huggit dem i ryggen och förstört deras chanser till en 2-statslösning. Irans ledare uttalade att Förenade Arabemiraten har gjort ett allvarligt misstag i normaliseringen av förbin-delserna med Israel. Så är Israel /UAE fredsavtalet en bra sak ?

 

Som jag redan skrev i ovanstående punkt, kan detta fredsavtal visa sig att vara till fördel för alla berörda parter. Det kan hjälpa president Trumps chanser till omval i November, som säkert kan ha skadats för att USA inte har lyckats med att få Covid-19 under kontroll och på grund av den skada som den ekonomiska, affärsmässiga, utbildnings- och sociala sektorn har skadats. Det kan ta ge PM Netanyahu lite medvind, trots anklagelser om korruption mot honom, oenighet och missmod orsakat av den 2:a vågen av Covid-19. Israel är en mycket betryckt och splittrad nation för närvarande. Så avtalet med Förenade Arabemiraten är goda nyheter för många Israeler. Men hur är det med Israels GUD och hans planer och syften för denna lilla men mycket inflytelserika Nationen?

 

Den primära frågan som rör fredsavtalet med Förenade Arabemiraten, är det faktum att den Israeliska regeringen nu har gått med på att stoppa planerna på att återta delar av Judéen och Samarien, områden som gavs det Judiska folket genom Guds eviga Förbund med Abraham i Första Moseboken kapitel 12 och 15 och Psaltaren 105:6 - 11. Det finns många fler bibelverser som bekräftar att detta omtvistade land är en del av det

Förlovade Landet och ger det Judiska folket full rätt att ockupera hela landet från Nilen till Eufrat, inklusive Sinaihalvön, Gazaremsan, hela Judéen och Samarien, hela

 

Jordanien, de nedre delarna av Libanon och Syrien och halva Irak. Det är det Förlovade Landet. Vi läser också i Bibeln att YHVH är mycket beskyddande och vakar över Hans förbundslöften. HAN ger Israeliterna fullständiga rättigheter att leva i det Förlovade Landet, men HAN varnar dem att inte dela upp det, handla med det eller sälja det (Tredje Mosebok 25:23 - Hesekiel 48:14). Och i Joel 3:2 förklarar HAN genom profeten

att HAN skall döma nationerna på grund av det sätt som de har behandlat det Judiska folket OCH eftersom de delade Hans land. Ända sedan slutet av sexdagarskriget i juni 1967, har FN och EU, som omfattar de flesta av världens regeringar, drivit Israel att dela det land som GUD sa åt dem att inte dela. Om president Trumps utrikesdepartement har pressat premiärminister Netanyahu att hålla tillbaka återupprättandet av någon del av det förlovade landet– då är Trumps regering inte någon sann vän till Israel, och har istället utsätt båda Nationerna i riskzonen för Guds missnöje och de allvarliga konsekvenserna av att göra det.

 

Tiden får utvisa om Israel /UAE fredsavtalet är en bra sak för Israel, Förenade Arabemiraten och USA  .........  Må GUD välsigna dig för att du välsignar

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

  

Shabbat Shalom ...... David & Josie 

Vecka 32   2020

rna under kristider  7 e Augusti    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Vädjan om Bön för Staten Israel

Jakob 5:16 ”mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft”(1917)

 

När jag såg den situation som Israel befinner sig i just nu, kände jag mig manad att låta denna veckas kommentar bli en önskan om bön. Jag tvekade över att skriva nästkommande mening, men tyvärr är det sanningen ...... Staten Israel befinner sig i det värsta skick någonsin, sedan hennes mirakulösa återfödelse den 14 maj 1948, från att ha varit en "död nation". Från tiden för den moderna Staten Israels deklaration av den första premiärministern David Ben Gurion och under de årtionden som följde, dominerades en "pionjäranda" av de flesta nya invandrarna till den spirande nationen. Detta var mycket tydligt eftersom folket inom Kibbutzrörelsen arbetade tillsammans med socialistiska värderingar, för att bygga upp landet under svåra omständigheter. Och de lyckades (med Guds hjälp) att göra Israel världsledande inom vetenskap, medicin, kommunikation, Internet Teknologi och mycket mer. Samt att bli den 6:e starkaste militära makten i världen.

 

Tyvärr är dessa dagar nu historia och Israel är ett helt annat land i dag. Israel är inte en lätt plats att leva på, men som jag har delat många gånger är denna nation ett mirakel. Vi gör vårt bästa för att förbli positiva, men jag kommer försöka att vara realistisk så att du vet specifikt hur du bör be. Vår familj har bott i Israel i 28 år och vi har aldrig sett en sådan nivå av ilska, missnöje och oenighet. Denna exempellösa situation är främst ett resultat av det kaos och ekonomiska svårigheter som orsakats av nedstängningen p g a Covid-19 och den besvikelse och de ekonomiska svårigheter som orsakats av Netanyahus regerings poliser. Jag anser att samma anda av uppror och våld som ligger bakom de våldsamma demonstrationerna i USA och andra länder också påverkar folket i Israel. Sommarens hetta och det faktum att Israeler inte kan resa internationellt som de gör varje sommar bidrar också till stress, ilska och våldsamma reaktioner. Förbittringen mot premiärminister Benjamin Netanyahu har blivit så intensiv att det har förekommit allvarliga dödshot mot honom och hans familjemedlemmar.

 

Vi bör även lägga till behovet av ökad bön för Israel för det offentliga uttalandet från underrättelsetjänsten, att av Iran stödda Hizbollah förbereder sig för att genomföra någon form av större terrorattack mot Israel. Det har skett flera mindre incidenter vid den norra gränsen mot Syrien, under de senaste veckorna. Men ingen potentiell högnivåattack har ännu inträffat. Vid denna tidpunkt finns det inga bevis för att den tragiska explosionen i Beirut på tisdagen är kopplad till spänningarna mellan Israel/Hizbollah.

 

Här är några exempel för fokuserad bön och förbön ......

 

Be för den nya infektionen av Covid-19, att viruset ska minska dramatiskt

Be för dem som är svårt sjuka av viruset, att de tillfrisknar snabbt och till god hälsa

Be för alla dem som drabbats av nedstängningen, att de ekonomiska behoven uppfylls

Be för alla som drabbats av viruset, att de får en uppenbarelse av GUD & Yeshua

Be om visdom för regeringsledare och hälso-tjänstemän, som organiserar svaret på viruset

Be för premiärminister Netanyahu att leda landet med vishet och att han får behålla den positionen fram till slutet av 2021

Be om fortsatt enighet med alla koalitionsmedlemmar som utgör den nuvarande regeringen

Be mot den ande av uppror och våld som påverkar dem som är missnöjda med Premiärminister Netanyahu

Be för shalom och sheket (fred & lugn) att stiga ner på varje sektor av nationen

Be för den mängd änglar för att skydda den norra gränsen till Syrien och södra gränsen till Gaza

Be för Messias kropp här i Israel att göra det bästa av dessa svåra tider, för att nå ut till de förlorade och rädda dem med de goda nyheterna

 

Också en vädjan om be för att den Libanesiska regeringen ska acceptera Israels erbjudande om stöd efter den tragiska explosionen på tisdag, vilket kan leda till ett permanent fredsavtal mellan de två nationerna

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

  

Shabbat Shalom ...... David & Josie 

Vecka 29  2020

23 5158 2826        Password   146188

               För de senaste nyheterna under kristider  17 e July    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:   ’Skuggtåget’ - tiden rinner ut

Romarbrevet 10:14 ’Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?’

 

För två veckor sedan skrev jag om den insikt jag kommit till angående en justering av den karta med tågspår för Ett långsamt Tåg, som ligger till grund för den bok jag skrev för några år sedan nu. Det var ursprungligen en rak linje spår med dess första station i Edens lustgård och dess sista station i Kungariket. Dessa 2 punkter är fortfarande korrekta, men för några veckor sedan hade jag uppenbarelsen av att banan inte är en rak linje, utan en cirkulär linje. Tågresan slutar där det började – nämligen i YHVH:s Kungarike. Skaparen upprättar sina barn till att bli en enda ny människa -familj som bor tillsammans i Shalom (fullkomlighet) i Kungariket / trädgården, vars eviga centrum är Jerusalem.

 

Ni kanske har hört termen Skuggregering, som hänvisar till en annan uppsättning ministrar som verkar i bakgrunden som en back up till de valda ministrarna. För bara några dagar sedan fick jag en annan uppenbarelse om att det finns ett ’skuggtåg’ som går på ett ’skuggspår’. Det riktiga tåget är det som drivs av Israels Gud–medan skuggtåget drivs av denne som försöker sig på alla fula trick i boken för att spåra ur det riktiga tåget.

 

Naturligtvis handlar inte denna kommentar om tåg, det handlar om evangelisation. Som jag sa i ommentaren för ’Långsamt Tåg’ för 2 veckor sedan, är det inte längre ett Långsamt Tåg, utan ett Snabbtåg med fortkörning på spåret mot den sista stationen. Här är den punkt jag vill betona - Det verkliga tåget är fortkörning med den verkliga Messias Kropp ombord och racing mot Evigheten i Trädgården, medan Skuggtåget med alla dessa passagerare rusar mot avgrunden och skickar sina lurade passagerare in i mörkrets helvetiska grop, för att aldrig komma ut!

 

Jag vill inte göra någon upprörd, men jag är säker på att vi har familjemedlemmar, nära vänner, grannar, arbetskollegor och även människor som sitter i våra kyrkor som antingen är på Skuggtåget eller inte på tåget alls. Om de inte ändrar sin nuvarande status, så är de på väg till helvetet för evigt. Josie och jag har en djup, djup oro för vår egen krets av familj och vänner och jag är säker på att du har samma oro för din. Som Yeshua sa i Joh 14:6 ’Jag är vägen sanning och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig’. Yeshua sade också i Matteus 7:14 ’Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner det’. Men det finns hopp i Romarbrevet 10:13 ’Ty alla som åkallar Herrens namn skall bli räddad’.

 

Bröder och systrar i Yeshua, tiden är kort och det rinner snabbt ut. De två tågen är nästan i slutet av sina spår. Låt oss alla använda den korta tid som vi har kvar för att rädda så många människor som möjligt från den kommande "Tågolyckan”. Romarbrevet 10:14 ’Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?’

Vecka 28..2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  10 e July    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Två betydande offer för Coronaviruset

 

Naturligtvis är de allvarligaste och mest tragiska offren för Covid-19-viruset de mer än 500 000 liv som viruset har dödat sedan utbrottets start och de tiotusentals människor som har lidit av virusets olika effekter - några mindre effekter men några mycket allvarliga och plågsamma. Vi tar inte lätt på den svåra situationen. Våra hjärtan går ut till alla som har förlorat en nära anhörig, eller till de som har lidit av de olika symptomen av viruset.  Men det finns två andra mycket betydande offer för Covid-19 som jag vill fokusera på i denna kommentar .... Sanning och Lydnad.

 

Sanningen är i dessa dagar är en dyrbar handelsvara och mycket svårt att hitta, utom i Bibeln, och även där kan det skilja inom olika versioner av skrifterna. När det gäller virusutbrottet har sanningen varit ett offer sedan första dagen. Vi och allmänheten har bombarderats av Internets videor som har förklarat två olika scenarier. Båda har förklarats vara sanningen, av mycket högt kvalificerade människor inom det medicinska området. Uppenbarligen finns det bara en sanning, vilket innebär att den ena eller andra sidan medvetet eller omedvetet ljuger för allmänheten.

Här är de 2 motsatta påståenden.....

 

1 / att Covid-19 är inte farligare än den vanliga influensan, som sprider sig runt i Nationerna varje vinter. Och att virusfallen överrapporteras, som ett sätt att manipulera statistiken och att bedra allmänheten att acceptera ett vaccin som snart kommer att bli tillgängligt globalt. Detta vaccin, hävdar vissa, kommer att innehålla farliga kemikalier som är bärare av vaccinet, vilket kan döda miljontals oskyldiga människor och ge någon form av digital spårning och innehållande en avlyssnande enhet. Vissa endokronologer har hävdat att masker och socialt avståndstagande inte är en bra idé eftersom de kommer att försvaga våra autoimmuna system, som behöver virala utmaningar för att upprätthålla självimmunitet mot de miljontals osynliga virus som naturligt finns runt omkring oss. De flesta människor på denna sida tror också, och förkunnar, att det har rapporterats överdrifter av det verkliga antalet smittade. Och att bakom viruset finns en konspiration av den Nya VärldsOrdningen / Illuminati grupper, biokemi företag, Bill Gates, Dr Anthony Fauci, och George Soros. Deras mål är att tvinga större delen av världen att acceptera ett vaccin som kommer att innehålla någon form av digital ID-kod, för spårning och övervakning. (Kolla in ID2020 på Google)

 

2 / att Covid-1 är verkligen ett mycket allvarligt virus som kan producera en mängd olika symtom. Vissa kan vara mycket smärtsamt och långvarig, och även orsaka död. Människorna på denna sida av frågan tror absolut att ansiktsmasker och socialt avståndstagande har en dramatisk inverkan på överföringen av Covid-19, vilket helt klart är ett mycket lätt överförbart virus. De har välgjorda videor som visar hur långt droppar kan flyga när vi andas, sjunger eller skriker. De backar upp sina påståenden genom att citera den virusstatistik vi matas av nyhetsmedier varje dag, som kommer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Centrum för sjukdomskontroll (CDC). Dessa påståenden har de backat upp med videofilmer av hundratals nya gravar som har grävts för offren i Brasil och andra platser där pandemin rasat.

 

Om vi inte är fullt utbildade yrkesverksamma inom medicin och virologi, är det nästan omöjligt att veta vilken av de motsatta positionerna är sanningen.

 

Det andra offret för viruset som jag vill fokusera på är Lydnad. Viruset har avslöjat en fråga som har ökat i de flesta av våra samhällen sedan slutet av sexdagarskriget i juni 1967. Vid den tiden ändrades musikstilen, hippierörelsen startade och den yngre generationen hamnade allt snabbare under en ande av uppror. Femtio år av revolt är en accepterad norm i de tidigare kristna Västerländska Nationerna. Detta kan ses när vi tittar på åldern på de människor som inte bär sina masker eller följer det sociala avståndstagandets bestämmelser, som har införts av våra valda ledare. I en direkt upprorshandling, har vi sett på nyheterna att ungdomar vägrar sätta på sig sina masker när de konfronteras av polisen.

 

Ett stort segment av människor födda före 1967 och människor födda efter Millenium har vuxit in i ett samhälle under inflytande av upprorsanden. Och de gillar helt enkelt inte att bli tillsagda vad de ska göra, oavsett vad konsekvenserna kan bli för dem själva, eller sina nära och kära, eller de människor de möter under sin tid. Masker och socialt avståndstagande skyddar oss från andra människor som kan bära Covid-19, och ännu viktigare de skyddar andra från att smittas av oss. Att inte följa de direktiv som ges av våra ledare är själviskt, antisocialt och upproriskt, och kan mycket väl leda till att många fler människor blir offer för Covid-19-viruset.

Vecka 25   2020

26 e June    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Bön Rör Definitivt YHVH:s Hand

Jak 5:16 ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”.

 

Jag lärde mig en sanning av orden från titeln för denna veckas kommentar av min fru Josie, som är en erfaren bönekrigare och en fantastisk Gudskvinna. Faktum är att om vi inte tror på att orden i titeln är sann, så har vi stora problem eftersom världen vi lever i har stora problem. Kaoset fortsätter och eskalerar inom nästan alla områden - hälsomässigt, moraliskt, andligt, politiskt och ekonomiskt. Vi står alla inför olika utmaningar från tid till annan. Utmanande tider för oss ner på knä i bön till vår Skapare, den Helige av Israel - YHVH. Och vi fortsätter att komma inför honom i bön, tills situationerna löser sig på ett eller annat sätt – men det ger inte alltid det svar vi önskar. Vi måste tro att bönen får Guds hand att röra sig - på ett eller annat sätt.

 

Jag har några nyheter som du kanske har hört om redan, men det bekräftar detta och uppmuntrar dig att be mer. Förra veckan bad vi om hjälp i bön för att stoppa det möte som Israeliska satanister, New Ageare och globalister planerade att hålla i söndags, vid Kotel (västra muren) vid basen av Tempelberget. De skulle vara så nära som möjligt platsen nära det allra Heligaste, i marknivå. De erkände öppet att de planerade att erbjuda dyrkan till Lucifer, denne som de tjänar, och att förkunna och förklara en ny Världsordning som en förberedelse för att återuppbygga templet, vilket de märkligt nog hävdade skulle komma att ge fred i Mellanöstern. De erkände till och med att de försökte påskynda händelserna från Uppenbarelseboken och Vilddjurets finansiella system - en bekräftelse på det jag tidigare varnat om, när jag presenterade Illuminatis planer.

 

Om du undrar varför fiender till YHVH:s Kungariket vill återuppbygga templet, är svaret mycket enkelt och tydligt i Skriften. 2Tess 2:1-4 säger; ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos Honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

 

I ovanstående avsnitt ger aposteln Saul (Paulus) ett tydligt uttalande om att uppryckandet inte kommer att ske innan Syndaren uppenbarar sig och sitter i Guds tempel såsom Gud. Den mannen kommer säkerligen att vara Antikrist, och det måste byggas ett 3:e tempel för att han ska sätta sig där - inte i en moské. Det är därför mörkrets rike också vill att templet återuppbyggs.

 

Tillbaka till min huvudpunkt .....Bön flyttar Guds hand. Men de demoniskt inspirerade organisatörerna av den avskyvärda sammankomsten, ställde in evenemanget innan det ens började. Vi väljer att tro att detta beslut att avbryta sammankomsten, var ett resultat av en massiv mängd fokuserad bön från alla Nationerna för Israels räkning. Naturligtvis har vi hört talas om många liknande situationer i det förflutna, där omständigheterna har vänt i sista minuten. Återigen väljer vi att tro att GUD rörde sin hand som svar på de effektiva, fokuserade bönerna från Messias kropp.

 

Om du själv behöver ett mirakel eller svar på bön, håll fast, be utan att upphöra. Ha tro och var förväntansfull - ända fram till den allra sista minuten. Du kanske inte alltid får det svar du söker, men var säker på att vår Far i himlen hör, och att Yeshua sitter vid Guds högra sida och ber för vår räkning. Och glöm inte att be för Israel först. Be att mina knän ska bli helade, be för Josie att hennes nedre del av ryggen blir helad och be för alla de ekonomiska behov vi står inför som ett resultat av viruset. Vi ber att ditt personliga behov kommer att uppfyllas på ett sätt som överstiger din förväntan - i Yeshuas namn - AMEN.

Vecka 25  2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  19 e June    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  : Vems Land är det? - I Linje med YHVH:s Löfte till Abraham

Psa 105:6 - 11 ”Ni Abrahams, hans tjänares säd, Ni Jakobs barn, Hans utvalda. Han är Herren vår Gud; över hela jorden går Hans domar. Han tänker evinnerligen på sitt Förbund, intill tusen släkten på vad Han har stadgat, på det Förbund Han slöt med Abraham och sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob för en stadga, för Israel ett evigt Förbund; Han sade: Åt dig vill Jag giva Kaanans land, det skall bliva er arvedelslott.”

 

Förra veckan skrev jag om att vara i linje med Gud och med varandra. Som bibeltroende har vi ingen verksamhet som bildar våra perspektiv och åsikter från var som helst, utan från Guds ord. Israel är inställd på att annektera stora delar av Judéen och Samarien den 1 juli. Jag gjorde ordet annektera i fetstil eftersom det är ordet som används, men det är inte det rätta ordet som nation kan inte annektera mark som redan är deras rättmätiga mark. Som ni kommer att läsa om nedan, utlovades det omtvistade landet till Abraham, Isak och Jakob till ett evigt förbund och för att ägas av det Judiska folket. (Jer 30:3) Jag gjorde Judéen och Samarien i fetstil eftersom dessa är de verkliga namnen på det territorium som Israels fiender och media kallar för Västbanken eller de ockuperade områdena. Vissa kallar till och med de för de ’olagligt ockuperade områdena’, som om de hade någon befogenhet att påstå vilka som är legitima eller icke legitima ockupanter, i det förlovade landet.

 

Roten till problemet är att majoriteten av världens politiker och sekulära medier inte ger någon trovärdighet till Bibeln och de gränser som Gud har satt för Nationerna. Vad som är ännu mer chockerande är att de flesta människor som påstår sig vara kristna, anpassar sig till den världsliga uppfattningen snarare än den bibliska uppfattningen. Detta beror på att de tillbringar mer tid i media än i Bibeln. Medierna upprepar ständigt de falska anklagelserna mot Israel. Det kan liknas som Joseph Goebels, den Nazistiska propagandaministern sa, att om du upprepar en lögn tillräckligt många gånger så kommer det att till slut bli accepterat som sanningen. Det är vad som har hänt med Israels legitima rätt till landet - större delen av världen och stora delar av kyrkan tror felaktigt att Israel ockuperar arabiska länder.

 

Budproblemet som började i Mellanöstern och har spridit sig till många andra nationer kommer inte att försvinna förrän Messias kommer tillbaka till Jerusalem för att lösa det. Det är en 4000 år gammal familjefejd över markkontrakt som gjordes av Gud med Abraham i 1Mos 15:17-21. Israel och det judiska folket har utsatts för förföljelse sedan den tid då Gud tilldelade det Förlovade landet till Abraham och hans säd. Om vi verkligen lever i tiden före Messias andra ankomst, så bör vi inse att denna fråga är central för det slutliga uppfyllandet av alla profetior som måste äga rum innan Herren släpps från Himlen (Apg 3:21), för att hämta sin brud och inrätta dess rätta innehavare.

 

De sekulära världsledarna och de sekulära medierna har ingen möjlighet att se sanningen och roten till problemet, eftersom de inte ger någon plats åt Bibelns auktoritet. Som söner och döttrar till Israels Gud, som lever i dessa sista dagar i smörjelsen av Ruth, Ester och Elia, är vi kallade att vara Israels vänner, att gå inför Kungar för Israels räkning, och att frimodigt och utan att skämmas förkunna Herrens Ord.

 

När jag studerade ämnet "Vems är Landet?", så ledde Herren mig till flera skrifter som för alltid satte stopp för de frågor och argument om vem som ska leva i det omtvistade territoriet. Jag vill dela dessa skriftställen med dig, så att du kommer att vara säker på hur man ber och kan förklara sanningen för andra, kristna eller icke-troende, som liksom majoriteten av världen inte har en aning om vems mark det verkligen är. Och för de som har valt att ta sida för de mytomspunna Palestinierna, i ett försök att ta marken tillbaka från sina rättmätiga ägare.

 

Psa 24:1 ”Jorden är Herrens och allt vad på den är” Det är HERRENS land som Han gör med vad han vill med.

Psa 115:16 Himmelen är Herrens himmel, och jorden har Han givit människors barn. Vi har ingen tillgång till Himlen ännu - men han har gett oss jorden.

Apg 17:26 ….”Han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser”… Psa 105:7-11 ....”Han fastställde det för Jakob för en stadga, för Israel ett evigt Förbund; Han sade: Åt dig vill Jag giva Kaanans land, det skall bliva er arvedelslott.”

 

Många kommer att säga "Ja men .....  Israel bröt förbundet" - Nej de gjorde de inte, eftersom Abraham sov när Gud gjorde detta landsförbund - det är ett ovillkorligt förbund 1 Mos 15:17.

 

"OK men Israel lydde inte Gud" - Det gör inte vi heller varje dag. Betyder det att Gud kommer att bryta sitt förbund? Rom 11:29 ...”Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra”.

 

"Ja, men Gud skingrade dem" - Ja, men han lovade också att Han skulle samla dem i slutet av tidsåldern. Jer 30:3 ”Ty se, dagarna skola komma säger Herren, då jag åter skall upprätta mitt folk, Israel och Juda, säger Herre, och låta dem komma tillbaka till det land som Jag givit åt deras fäder, och de skolla ta det i besittning.”  Om någon försöker berätta för dig att det handlade om återkomsten från Babylon, så läs 5Mos 30:3-5. Detta talar tydligt om en återgång från de mer längre delarna av jorden, inte från närliggande Babylon. Och Jes 11:11-12 gör det mycket klart att det hänvisar till vår tid.

 

Så om du inte var 100% säker innan, så kan du vara säker på att du vet vems mark det är nu. Detta är Elias dagar - dags att förkunna HERRENS Ord - det är den enda källan till sanningen.  Känn dig inte illa om att vara en ensam röst. Det är Elias tjänst - en ensam röst som gråter i vildmarken.

 

Jag har skrivit denna kommentar för att uppmuntra alla våra läsare i Nationerna att be från och med nu tills den så kallade annekteringen är verkställd. Detta är inte en politisk fråga, detta är en fråga som rör Kungariket. YHVH är mycket seriös när det kommer till Hans rykte som en Förbundsgivare. Och Yeshua kommer inte att släppas från himlen för att återupprätta Kungariket på jorden, förrän alla löften uppfyllts som givits genom profeterna. (Apg 3:21). Jag uppmuntrar er att uppfylla kallelsen i 2 Pet 3:12 att påskynda dagen för Herrens återkomst genom att be de ord som GUD talade genom profeterna om återlämnandet av deras Land (Jer 30:3) återvändande av de 12 Israeliska stammarna till deras forntida hemland (Hes 36:8-10) och för deras frälsning. (Rom 11:26)

erna under kristider  29 e May        

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Shavuot - Veckohögtiden / Pingst

3 Moseboken 23:15-16 ”Sedan skall ni räkna sju hela veckor från dagen efter Sabbaten, från den dag då ni bar fram viftoffersskärven. Femtio dagar skall ni räkna, intill dagen efter den sjunde Sabbaten”; då skall ni bära fram ett offer av den nya grödan åt Herren”.

Apostlagärningarna 2:1-4 ”När sedan Pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra. Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm dragit fram, och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig på dem, en på var och en av dem. Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala”.

 

Denna kommentar är baserad på samma nyhetsbrev som jag skickade ut förra året vid den här tiden. Men ämnet är ännu viktigare, eftersom våra liv har förändrats radikalt på grund av COVID-19. Som jag skrev veckan efter Påsk när vi började räkna Omer, att om vi inte redan är medvetna så kommer vi snart att bli det om att enda sättet man kan fungera framgångsrikt och överleva i denna galna värld, är att vara övernaturligt ledd av Ruach ha Kodesh - den Helige Ande, i allt som vi gör.

 

Det Judiska folket firade Shavuot eller Veckohögtiden på torsdag kväll och fredag, och den kristna världen kommer att fira Pingstdagen denna söndag. Ordet Pingst är grekiska 50 dagar och vi vet att det var den dagen som Ruach ha Kodesh eller den Helige Ande kom ner till Jerusalem på ett mycket dramatiskt och kraftfullt sätt. Denna dag var exakt samma datum som Mose fick Toran på berget Sinai, 50 dagar efter att Israeliterna korsade Röda havet och började sin 40 åriga ökenvandring mot det förlovade landet Israel. Det hebreiska namnet på denna festival Shavuot är plural från ordet shavua = vecka = 7 dagar (sheva). Om vi multiplicerar shavua x shavua får vi 49. Tidpunkten och dynamiken i de två heliga dagarna, den ena och gamla förbundshändelsen och den andra en ny förbundshändelse, ger oss en mycket tydlig inblick i sambandet mellan förbunden.

 

Som jag har delat tidigare inträffar alla de stora händelserna i det nya förbundet just som en uppfyllelse av YHVH:s högtider, vilket han också befallde sitt folk att hålla. Sambandet mellan den ursprungliga Shavuot - att Toran gavs på Berget Sinai i 2Mos 19 och utgjutandet av den Helige Ande i Apostlagärningarna 2, är fantastiska. I båda fallen äger händelserna rum 50 dagar efter Påsken. Toran gavs 50 dagar efter det att lammen offrats vid den ursprungliga Herrens Påsk, och den Helige Ande kom ner den 50:e dagen efter Herrens Påsk när Guds Lamm offrades.

 

Vid båda händelserna samlades folket för att träda fram inför Gud. Vid original- Shavuot campade Israeliterna vid foten av berget. (2Mos 19:2). På Shavuot efter Uppståndelsen av Yeshua, läser vi; ”När sedan pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra” (Apg 2:1). Båda händelserna åtföljdes av ett högt dån och eld som kom ner från himlen. ”På tredje dagen på morgonen, började det dundra och blixtra och en tung molnsky kom överberget och ett mycket starkt basunljud hördes (2Mos 19:16).....”Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm dragit fram (Apg 2:2). Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig på dem, en på var och en av dem”(Apg 2:3).

 

Vid båda händelserna skrev Gud sin Tora med Sin Ande. På Sinai berg skrev Gud Tora på stentavlor. ”När Han nu hade talat ut med Mose på berget Sinai, gav Han honom vittnesbördets 2 tavlor, tavlor av sten, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger” (2Mos 31:18). Vid Pingst skrev Gud samma Tora på de tolv apostlarnas hjärtan. Det var ett uppfyllande av det Nya Förbundet. ”Detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag (Tora) i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den” (Jeremia 31:33).

 

Det finns en mer fantastisk likhet mellan båda händelserna. Vid berget Sinai dog 3000 människor (2Mos 32:28). Vid Pingst föddes 3000 personer på nytt. Alla HERRENS högtider är kopplade till skördecykler, Shavuot är en skördefest, som firar den första skörden. ”Sedan skall ni räkna sju hela veckor från dagen efter Sabbaten, från den dag då ni bar fram viftoffersskärven. Femtio dagar skall ni räkna, intill dagen efter den sjunde Sabbaten”; då skall ni bära fram ett offer av den nya grödan åt Herren” (3Mos 23:15-16).

 

Shavuots Nya Förbunds uppfyllelse handlar också om skörden. Det som hände i Jerusalem i Apostlagärningarna 2 vid Pingst var den första nya Förbundsskörden till HERREN. I slutet av sitt evangeliebudskap på Pingstdagen förkunnade Petrus "Låt er frälsas från detta vrånga släkte”. De som då tog emot hans ord lät döpa sig; och så ökade församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer” (Apg 2:40-41). Det nya förbundet Ekklesia hade fötts och fyllts med Guds Ande.

Vecka 21   2020

  För de senaste nyheterna under kristider  22 e May  

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Nu är det Dags för Din Nations Bönehus på Karmelberget

Sakarja 8:22 Många folk och mäktiga hednafolk ska komma och söka Herren Sebaot (ADONAI Tzevot) i Jerusalem och de ska åkalla Herren (YHVH)

 

Denna kommentar är den 3:e i serien "Nu är det dags”.. För två veckor sedan skrev jag om att "Nu är det dags för alla Judar att komma hem" och förra veckans titel var "Nu är det dags att Investera i Israel", så denna veckas kommentar följer upp och är knutet till de senaste två veckornas tema. Jag tror att efter Sionberget i Jerusalem, vilket är epicentrum för Guds rike på jorden, så kommer Karmelberget såsom den näst viktigaste och strategiska platsen. Naturligtvis är detta berget där profeten Elia ifrågasatte Baalsprofeterna (1 Kungaboken 18), men ännu viktigare räknas Karmelberget för oss i en tid som denna, såsom en strategisk plats för bön och förbön för beskydd för Israel från dem som försöker skada och även förstöra Nationen.

 

Jag är säker på att de flesta av er håller med om att vi lever i "Sluttiderna" och att Messias återkomst närmar sig snabbt. Kungars Kung kan bara återvända till en odelad huvudstad, Jerusalem, i nationen Israel. Om så är fallet, så är det också sant att Israel står nu inför den farligaste tiden i hela hennes historia, gamla och moderna historia. Mörkrets rike är desperat att försöka förhindra återlämnande av Yeshua, genom att försöka varje smutsigt trick för att bli av med Israel. Det är bakgrunden till den 4000 år gamla konflikten mellan Abrahams två söner, som nu kommer till sin kulmen. I Israels bibliska historia har de allvarligaste attackerna kommit norrifrån och som vi vet har historien en vana att upprepa sig. Det är också anledningen till att Josie och jag och andra, har en vision om att se en kedja av internationella bönehus etablerade längs hela krönet av Karmelberget.

 

Om du inte är säker på varför vi behöver ovanstående bönehus, kommer jag att ge dig våra skäl .......

 

1. I både det naturliga och genom andlig krigföring är det oerhört viktigt att ockupera den "höga marken". Karmelberget har en befallande position nära den norra gränsen, med visuell tillgång till gränsen och ingången till Megiddo Valley (Armageddon)

2.  Det yttersta målet för fienden är Jerusalem, men attacken kommer sannolikt att komma norrifrån, så den norra gränsen är frontlinjen för försvaret att skydda Jerusalem. De Israeliska militära ledarna förstår detta och det finns en mycket stark militär närvaro uppe på Golanhöjderna och längs den norra gränsen. De är i full beredskap 24/7 och övervakar ständigt varje rörelse från fienden.

3. Det verkliga hjärtat av kampen för Jerusalem är i den andliga sfären, därför måste det finnas en "andlig militär" närvaro i norr för att avvärja utvecklingen av de andliga krafter av mörker som kommer och som kommer att komma mot Jerusalem.

4. Jerusalem är väl skyddat andligt av minst fem bönehus dygnet runt i den Heliga staden och mängder av förböner runt om i världen, som upprätthåller en bönevaka från olika bönehus och från sina hem. Men Karmelberget och norr är ofta förbisedda och har inte samma förbönsskydd.

 

HERREN har redan börjat röra sig med denna vision, eftersom bönehus redan har upprättats av kristna från Australien, Tyskland och Korea. Men det finns fortfarande flera platser på berget som skulle vara bra platser för ett bönehus som representerar din Nation. Jag skriver den här kommentaren för att uppmuntra våra läsare som är kallade till böne- och förbönstjänsten, att söka HERREN i bön, om Han vill att du ska bidra till att upprätta ett bönehus för ert land.

 

Josie och jag är här för att hjälpa dig med logistiken och naturligtvis kommer ekonomin att vara en stor del för att  visionen ska bli en verklighet. Det finns två alternativ när det gäller den ekonomiska aspekten för bönehuset .........

 

1. Hyr en lägenhet från en lokal ägare - ingen långsiktig avkastning

2.  Köp en lägenhet som kommer att fungera som din Nations bönehus, vara en bas för tider som du kommer till Israel, vara en långsiktig investering i kungariket

 

De delalternativ för båda ovanstående alternativ är .......

 

1. Hyra lägenheten eller köpa den ensam om du har den ekonomiska möjligheten att göra det

2.  Bilda en grupp för att hyra eller köpa lägenheten, dela kostnaden och dela tillgångstiden - jag tror att en grupp på 4 eller 12 skulle vara bäst. Det normala turistvisum är 3 månader, så det skulle fungera bra för 4 personer, eller 12 skulle ge varje medlem 1 månad andel och skulle minska kostnaderna avsevärt, men kan bli lite komplicerat logistiskt.

 

Hur som helst så har jag har gett er något att tänka på och be om. Be att den Helige Ande visar er hur ni kan gå vidare, så kommer han koppla ihop er med andra människor, kyrkor eller tjänster och organisationer som kan vara angelägna om att vara en del av er grupp. Kontakta mig om du har några ytterligare frågor ........ david@outofzion.org

Vecka 20   2020


För de senaste nyheterna under kristider 15 e May
Speciellt tack för den svenska översättningen: Alice Reidarssson

David's kommentar: Nu är det Dags att Investera i Israel
Psaltaren 102:13 ”Du ska stå upp och förbarma dig över Sion, se, det är tid att du bevisar det nåd; ja stunden har kommit”
Psaltaren 102:16 …”när en gång HERREN har byggt upp Sion och uppenbarat sig i sin härlighet”

Förra veckans kommentar fokuserade på att det nu är dags för hela det Judiska folket att återvända till det land som Bibeln kallar "Det förlovade Landet." YHVH gav Israels land till Abraham och hans arvingar som ett evigt förbund för 1000 generationer (Psaltaren 105:6 - 11). Detta förbund av land, är det enda ensidiga förbundet i Bibeln. När HERREN skapade detta förbund med Abraham, så lade han Abraham i en djup sömn, vilket betyder att förbundet inte berodde på Abraham. Därför betyder det att oavsett vad det Judiska folket gör eller inte, så inskränker det inte på deras rätt att inneha det Lovade Landet.

Efter nästan 2000 år av icke-existens, uppstod landet Israel vid denna tid den 14 maj 1948. För dem som ser på Israel med rätt glasögon, är det mycket tydligt att det verkligen är Gud som har byggt upp Sion, vilket också är ett tydligt tecken på att Han mycket snart kommer att dyka upp i Sin härlighet. Mer än 6,5 miljoner Judar bor i Israel idag (den totala befolkningen är 9,2 miljoner). Under de senaste åren har 500 till 800 Judar återvänt varje vecka och som vi skrev förra veckan förväntar sig migrationsverket en massiv ökning av detta antal, till följd av den ökande antisemitismen och COVID-19-pandemin.

Liksom i större delen av världen, orsakade pandemin en stor nedgång i Israels ekonomi, som har varit en av de mest blomstrande av alla länder. De 2 största intäkterna till Israels blomstrande ekonomiska framgång, är Hi-Tech och turism. När pandemin greppade turistindustrin och det blev abrupt ett totalt stopp, berövades ekonomin på hundratals miljoner dollar och reducerade tiotusentals arbetstillfällen inom flygbolag, hotell, restaurang och souvenirsektorn. Detta har pågått i mer än 2 månader nu, men Tack YAH, viruset är nu på nedgång och nationen kan öppna upp igen.

Nu när våren övergår till sommar här på Mt. Carmel, så har Josie och jag en känsla av att Israel är på väg att blomstra på många sätt. Ett av de tecken som vi ser som en indikator på detta är att Galileiska sjön, som hade legat på en farligt låg nivå i många år, svämmar över nu sina banker efter en mycket blöt vinter. Eftersom nedstängningen är avslutad, kommer de flesta människor att kunna återgå till arbetet, åter kunna börja använda pengar och kontanter som öppnar det ekonomiska flödet igen. Befolkningen, som har vuxit långsamt men stadigt sedan vi kom hit 1992, kommer att öka när dessa förväntade tusentals nya invandrare börjar strömma in i landet, vilket i sin tur även kommer att leda till en ökat ekonomiskt flöde. Tel Aviv-börsen, som redan stiger upp till nästan samma nivå den var på i början av Mars, kan få ett rejält uppsving om Israeliska företag kan producera ett effektivt vaccin mot COVID-19. Andra nystartade företag arbetar med medicinska och högteknologiska innovationer, som också kommer att stärka aktiemarknaden och ekonomin i allmänhet.

Israels framtid ser ljus ut, mycket ljus. Jag står fast vid vad jag har sagt under en tid nu .... Israel har de bästa långsiktiga utsikterna, av alla nationer. Det blir ännu tydligare när vi betänker att Guds Son kommer tillbaka till Jerusalem, för att råda över hela världen från Jerusalem, Israels odelade huvudstad.

Därför är det dags NU att investera i Israel. För att påskynda den dag för din andliga återkomst, NU är det dags att investera din energi i bön för Israel. Investera i tid för att be för det Judiska folket som finns i din Nation, att återvända hem. Investera i tid för att be för det Judiska folket i Israel och i Nationerna att de kommer till tro på sin Messias. Investera i tid för att be för de Messianska troendes tillväxt och mognad i Israel och för återupprättandet av det "apostoliska", som uppmanar Israel att vara ett ljus och en välsignelse för Nationerna. Investera i tid för att be för att skydda Israels militära och säkerhetspersonal som riskerar sina liv varje dag, för att skydda denna blomstrande Nation. Investera i tid för att be om fred och säkerhet över Israels gränser. Investera i tid för att be för Israels nya enhetsregering, att de kommer att kunna arbeta tillsammans för att övervaka den fortsatta tillväxten av denna ’Mirakel nation’.

Slutligen om du känner HERREN leda dig att investera i Israel för att se en materiell avkastning, så tiden inne för att investera i Israel ekonomiskt. Du kan göra detta genom att investera på flera sätt .......

1/ Investera i Israeliska statsobligationer
2/ Investera i det breda urvalet av Israeliska nystartade företag. Meritlistan för dessa nystartade företag är mycket bra.
3/ Investera i Den Israeliska fastighetsmarknaden. Detta är det säkraste sättet att investera eftersom värdet av egendom i Israel måste säkert öka i takt med att antalet nya invandrare ökar. Det finns miljontals judiska människor fortfarande där ute i nationerna och Gud säger att han kommer att föra dem alla hem.

Om det jag har skrivit har väckt ditt intresse, skriv tillbaka till mig och vi kan ha en dialog över vilket alternativ som kan passa bäst för dig. Låt oss alla soldater gå i bön för Israel, för Messias Kropp och för de icke troende i Nationerna, att Herren kommer att finna stor tro på jorden när han återvänder.

av Israel.    

                För de senaste nyheterna under kristider  24 e April   

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

Davids'  Kommentar: Den Slutliga Nedräkningen – De Bibliska Tingens Ordning som Kommer

Uppenbarelseboken 1:3 ”Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och saliga äro de som får höra dem och som taga vara på, vad däri är skrivet; ty tiden är nära”  (1917)

 

De dramatiska händelserna som skett i större delen av världen med COVID-19 utbrottet, har också påverkat Yeshuas kropp på flera sätt. I många länder kan vi inte hålla våra reguljära Gudstjänster, vilket tvingar många församlingar att genomföra möten genom YouTube eller Zoom möten. Många av oss kan inte ha någon personlig gemenskap med familj och vänner. Många troende kan inte gå till sin arbetsplats, vilket innebär att deras inkomst och deras församlings tiondeinkomster minskar.  Positivt är att jag anser att mängden personlig bön och företagsbön har ökat avsevärt, vilket naturligtvis är väldigt positivt. Och jag är säker på att det finns människor som har kommit in i Kungariket, vilket också är mycket positivt. Så låt oss be att skaror hittar sin väg in i armarna på vår Himmelske Fader, Israels Gud.

 

Det kaos som orsakas av COVID-19-viruset har väckt ett förnyat fokus och ifrågasättande om "Ändetiden". Detta är ett ämne som de flesta Pastorer och ledare hittills har försökt undvika som pesten, om jag förstår, på grund av de falska profeterna, datumfel och förutsägelser av den 2:a tillkomsten och andra teorier som alla har visat sig vara fel. Den främsta orsaken till felen i "Ändetids"-undervisning är att de flesta fokuserar på vad som händer i Kyrkan eller i världen och ignorerar vad som händer i Israel. Israel är nyckeln, en omisskännlig nyckel till att låsa upp pusslet i "Ändetiderna". Detta ämne har förbryllat Bibeltroende och även icke troende sedan Johannes skrev Uppenbarelseboken i slutet av 1:a århundradet.

 

På grund av COVID-19 krisen gör många Bibeltroende sitt bästa för att förstå vad som egentligen pågår och det finns ett mycket större fokus på de olika Ändetids- scenarier än de som föreslås av flera bibellärare och andra och som har en offentlig plattform för att dela sina åsikter - inklusive mig själv. Olika ministeriers åsikter är minst sagt extrema. Vissa har beskrivit att viruset inte är alltför oroväckande och att det skulle vara över vid Påsk. Andra har beskrivit att vi är på gränsen till, eller redan har gått in i, vedermödan och Yeshuas återkomst är nära förestående. Jag har tidigare under de senaste 6 veckorna delat, sedan viruset började spridas runt nationerna, att vid den tidpunkten kan ingen verkligen kan vara 100% säker på var den kom ifrån, om några planerat att manipulera oss genom det, eller var och när det kommer att sluta.

 

En av de möjliga scenarier, och den mest extrema, är att mörkrets rike planerar att använda de ekonomiska skador som orsakas av stängningen av världens ekonomi, att krascha det nuvarande finansiella systemet och att föra in den helt kontantlösa världens, system som vi läser om i Uppenbarelseboken 13:16-18. Om dessa verser inte fanns i Bibeln skulle jag förvisa idén om en Världsregering, en Världsreligion och en gemensam digital valuta till papperskorgen. Men dessa verser finns där och är inte så svåra att förstå eller acceptera som en möjlig verklighet, särskilt mot bakgrund av den digitala teknik som finns i våra händer i dag och med den teknik som finns, men som inte släppts till allmänheten ännu.

 

Jag gör för närvarande en ny studie av Uppenbarelseboken och Ändetiden och jag vill dela med mig av hur jag ser på den Bibliska ordningen av de saker som profeteras före Yeshuas Messias återkomst, för att upprätta Guds rike i Jerusalem. För det första, för att dela upp och förstå Nya testamentets skrifter, är det absolut nödvändigt att förstå att allt i Nya Testamentet är baserat på de Hebreiska skrifterna eller den tjockare delen av Bibeln. Det är omöjligt att dechiffrera de nyare skrifterna utan att känna till det ursprungliga sammanhanget och förstå den ursprungliga innebörden och kopplingen till Nya Testamentets referens. Detta faktum är ännu mer relevant när man försöker dechiffrera profetior i Uppenbarelseboken. Annars hänger dessa passager bara där ute utan någon solid grund för att stödja tolkningen.

 

Att läsa och förstå Danielsboken är nyckeln till att förstå Uppenbarelseboken och få en grundläggande uppfattning om hur Ändetiden kommer att panorera ut. Daniels kapitel 9 håller den profetiska nyckeln (vers 24, 25 = 70 veckor eller 490 år x 360 dagar från befallningen om att återuppbygga Jerusalem) för att beräkna när Messias skulle komma första gången (vers 25 - 69 veckor eller 483 år) och när Messias kommer andra gången (vers 27 - den 70: e veckan). Jag tror att de flesta av händelserna i Uppenbarelseboken kapitel 13 och därefter kommer att äga rum under den sista 7 års (2520 dagar) perioden, Daniel kapitel 9. Om det är korrekt, så blir tidpunkterna enligt följande, för händelserna som leder fram till Yeshuas återkomst ....

 • Ett stort krig i Mellanöstern som slutar med ett 7-årigt fredsavtal med Israel och ett antal andra nationer.
 • Den person som bekräftar det 7-åriga fredsavtalet, kommer att bli en stor världsledare.
 • Saker och ting är under kontroll i 3 +1/2 år då ovanstående ledare höjer sin image och bedrar majoriteten av människorna att dyrka honom.
 • De andra 3 + 1/2 år är tiden för stora vedermödor - inte 7 år som många undervisar, saker kommer att bli mycket tufft i Israel och över hela planeten.
 • Mörkrets rike besegras och Yeshua Messias återvänder för att regera som Kungars Kung och Herrarnas Herre i 1000 år och sedan kommer det Nya Jerusalem ned.

Summan av kardemumman i mitt budskap är att Israel är nyckeln till den Slutliga Nedräkningen till Yeshuas återkomst. Den verkliga Sluttids- klockan kommer inte att börja nedräkningen förrän Fredsavtalet undertecknas, mellan Israel och flera andra nationer. Studera Daniel och Uppenbarelseboken, vaka över Israel, be för Israels beskydd och be för Israels och det Judiska folkets fysiska återkomst tillbaka Landet och deras frälsning. Låt oss också be att vår familj, våra vänner, grannar, arbetskamrater och mängder av andra omvänder sig och vänder sig till GUD innan det är för sent.

 

Därför om händelserna i Uppenbarelseboken 13 är kronologiska, kommer inte "Vilddjurets märke" att visas förrän en tid efter de första 1260 dagarna av Daniels sista vecka. Detta innebär att även om vårt nuvarande monetära system skulle krascha och ett nytt kontantlöst system med någon form av digitalt ID införs, så kan du vara säker och slappna av. Det är inte märket i Uppenbarelseboken 13. De flesta av oss är redan i ett sådant system om vi använder kreditkort, checkar eller internetbank. Eller om vi bär en smartphone, som också spårar enheter. 

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Vecka 17   2020

 

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

Davids' Kommentar: Nach Passah zählen wir den Omer 

3Moseboken 23:15 ”Sedan skall ni räkna 7 hela Sabbater från dagen efter Sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. 50 dagar skall ni räkna fram till dagen efter den 7: e Sabbaten, då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN”

 

Den årliga 8 dagars Pesach festivalen avslutades på torsdagkväll. De religiösa Judiska folket är nu i 49 dagars nedräkning till nästa Bibliska utsedda mötestid med YHVH. Denna 49 dagars period som börjar på andra dagens Pesach kallas Omerräkningen och slutar dagen före Shavuot (Pingst) eller Veckohögtiden (7 x 7 =49). I antika Israels dagar, var en Omer ett mått för att dela ut säden. Under de 49 dagarna är hårklippning och rakning förbjudna för mig, likaså att lyssna på musik, bröllop och dans är förbjudna. Det är en tid av sorg och självreflektion inför firandet av Shavuot, när Toran gavs till Mose på Sinai berg.

 

För dem av oss som är högst privilegierade att ha kommit in i det Nya Förbundet, till ett Förbund med YHVH, Universums Skapare, beseglad med det dyrbara blodet från Guds Påsklamm, Yeshua, är det mycket viktigt att veta och förstå att den händelse som kallas Pingstdagen inträffade samtidigt som den första dagen på Shavuot - den 50:e dagen efter Yeshua, Påsklammet, dog på korset på Golgata. Som Josie delade i förra veckans kommentar, är Israels Gud en Gud av mönsterbilder.  Anledningen till att en stor del av kyrkan har förlorat sin väg på många områden, är att icke-Judiska män förvrängde Messias kropp under 2:a århundradet p g a ett av djupt hat mot allt som ansågs som "Judiskt". De skar av Ecclesia bort från allt de ansåg som Judiskt, inklusive den Bibliska högtiderna som YHVH kallar "Mina utvalda mötestider." Som jag har delat flera gånger tidigare, så gav YHVH oss dessa mycket speciella dagar för ett flera anledningar .....

 

1. Att undervisa våra barn om de fantastiska saker som Gud har gjort för oss.

2. För att påminna oss om Hans trofasthet

3. För att visa oss de tidigare mönsterbilderna så att vi bättre kan förstå vad Han kommer att göra i framtiden

 

Detta är anledningarna till att Josie och jag tror starkt (liksom många andra troende i dag) att HERREN kallar Messias kropp tillbaka till hur det var innan Romarna och Grekerna korrumperade den. Om du inte redan har läst den kan du läsa mer om Kyrkans upprättelse i mitt kostnadsfria 35-sidiga häfte - Klicka här.

 

För att koppla ihop med vad jag har skrivit ovan till vår nuvarande världssituation, är vi i tiden för Omerräkningen. Vi räknar ner till firandet av Shavuot och Pingstdagen. Det Judiska folket kommer att fira för att de blev given Toran och Messias kropp kommer att fira att de blev given Den Helige Ande. Eftersom världen är slagen av effekterna från COVID-19 och sannolikt kommer att vara påverkad längre än Shavuot den 28 maj, så behöver vi så mycket som möjligt av Den Helige Ande som vi kan ta emot. Jag är säker på att nästan alla av oss har allvarliga beslut att fatta, eftersom vi måste anpassa våra liv för att ta oss igenom COVID-19-krisen.

 

Vi måste ledas av Den Helige Ande; vi måste rådgöra med andra genom Den Helige Ande; vi måste vittna för icke-troende genom Den Helige Ande; och vi måste be för dem som behöver helande och andra typer av mirakel under smörjelsen av Den Helige Ande. Därför som det Judiska folket räkna Omer och förbereder sig för att fira Toran, så vill jag uppmuntra alla, inklusive mig själv, att fira Pingst, inte bara som en vanlig händelse som hände för 2000 år sedan, utan som en händelse som vi alla kan, bör och behöver uppleva varje dag, särskilt mot bakgrund av de dagliga utmaningar vi står inför av viruset.

 

Av ännu större betydelse är förberedelserna för de dagar och utmaningar som kan ligga precis framför oss. Även om COVID-19 försvinner, enligt Påskens mönsterbild och profetior, kommer en mycket värre profetia att äga rum innan Herren återvänder. När (och inte om) händelserna i Matteus 24, Lukas 21 och i Uppenbarelseboken börjar utvecklas, kommer vi alla att behöva Den Helige Andes tillförsikt, visdom, vägledning och smörjelse för att vi ska kunna fungera och överleva dessa dramatiska och farliga tider.

 

Låt oss alla ropa i bön till den Helige av Israel mellan nu och Shavuot / Pingst, att Han fyller oss, leder oss och vägleder oss dagligen genom Hans Ruach ha Kodesh (Helige Ande)

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Vecka 16  2020

överlåtna att be för återupprättandet av Israel.    

                 För de senaste nyheterna under kristider - 10 e April   

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

Josies kommentar: Den Perfekta Mönsterbilden för Pesach - "Falla på Sina Knän"

Romarbrevet 14:11 ”Det står skrivet; så sant Jag lever, säger HERREN, för Mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud”

 

För några veckor sedan när jag var i bön hörde jag orden "falla på sina knän".  Under de senaste tre veckorna har jag tittat på nyhetsrapporter på TV om COVID-19 pandemin, och även läst ett antal vittnesmål som har cirkulerat på Internet och sociala mediers webbplatser. Jag är säker på att i denna tragiska tid i världshistorien, med mer än en miljon människor drabbade av viruset och 85 000 människor döda, så är det många, många människor som faller på knä och ropar till Gud i desperation (se Psaltaren 107:8).

 

Innan viruset fick fäste, hörde jag ett vittnesbörd från Australien som drabbades av "plågorna" av torka, brand, hagel och översvämningar, i December och Januari. Jag såg och lyssnade på en ung man som hade varit ateist och som blev fångad av den annalkande eldstormen, men som senare vittnade om att han ’föll på sina knän’ och ropade i Jesu Kristi namn. Förra veckan, när jag såg på en dokumentär på BBC nyheter om de effekter som virusutbrottet hade haft på den Brittiska hälso-och sjukvården, då hörde jag en läkare säga dessa ord till reportern "systemet är på knä."

 

Eftersom jag visste att Israels Gud är en Gud av mönsterbilder, frågade jag mig själv; "Vad händer andligt och finns det en mönsterbild här?" När nu Påsken närmar sig snabbt, började jag tänka på Israeliternas flykt från Egypten och de plågor som Gud använde för att befria Israeliterna. I vår tid representerar det antika Egypten Världens Nationer och det system som större delen av världen är anslutet till. Plågorna intensifierades till den grad att den 10:e och sista pesten kostar livet för alla de förstfödda pojkarna i Egypten, inklusive djuren. De första 9 plågorna förändrade inte Faraos hjärta, och Egyptierna fortsatte med sina liv. Men den sista pesten förde slutligen Farao på knä och vädjade till Mose att ta Israeliterna och dra ut ur Egypten.

 

Kan detta vara mönsterbilden för vad som kommer att fortsätta att äga rum i vår värld i dag? Kan det vara så att denna första Globala "pesten" inte kommer att vara den sista som drabbat världen och att andra plågor eller naturliga katastrofer kommer att följa? Vilket gör att mängder av människor i Nationerna faller på sina knän i desperation och ropar till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? I Psaltaren 107 ser vi ett perfekt exempel där en Nation (Israel) kom till slutet av sig själva och ropade till Gud. På den tiden var Israel mycket splittrat mellan människor som fruktade Gud och andra som var inblandade i avgudadyrkan, häxeri, äktenskapsbrott och homosexualitet. När de slutligen ropade till Gud lyssnade han, Han svarade dem och Han räddade dem från deras nöd. (Läs hela Psalm 107)

 

Uttåget från Egypten och deras väg in i Israel har samma mönsterbilder av två händelser.  - döden och uppståndelsen av Yeshua - slaveriet i Egypten som var som döden för Israeliterna och uttåget som var som en uppståndelse tillbaka till livet. När vi accepterar Yeshua som Messias och döps i vatten, går vi ner i vattnet, vilket betyder död för vårt gamla liv (Egypten) och vi kommer upp ur vattnet och vi har uppstått till ett uppståndet liv (Israel). Exakt enligt det perfekta mönstret.

 

En dag snart kommer statschefer, samhällsledare, ministrar, Israels folk och folket i Nationerna att böja sina knän för Israels Gud. Njut av följande videoklipp från Brasilien där knän bugas och hjärtan ropar till Herren. Eftersom HAN Lever - kan detta vara en profetisk bild av att knän kommer böjas?   https://youtu.be/vr6u6DAM4cY

 

Denna vecka, när vi firar och mediterar över Herrens Pesach; döden och uppståndelsen av Guds Lamm, vill du stå med oss och be att många Judiska människor faller på sina knän och ropar till sin Gud för befrielse. Och att många människor i Nationerna också faller på sina knän, i denna tid av nöd och ropar till Israels Gud och att de accepterar Yeshua Offer, så de kan gå från mörkrets rike till Hans Son Yeshua Messias Konungarike, i i Israel och i världen.

Vecka  15  2020

 

      Midweek Carmel Alert Video Update  April 7th  2020                         Special Passover Prayer Request    

Särskild påskkommentar: Dags till "påsk" påsk (upprepa)

Exodus 12: 24-27 "Följ dessa anvisningar som en varaktig förordning för dig och dina ättlingar. När du kommer in i landet som HERREN kommer att ge dig som han lovade, håll den här ceremonin. Och när dina barn frågar dig: 'Vad gör detta ceremoni betyder för dig? ' säg sedan till dem: 'Det är påskofferet till HERREN, som passerade över israeliternas hus i Egypten och skonade våra hem när han slog ned egyptierna.' 'Därefter böjde folket och dyrkade. (NIV)

 

Det faktum att det judiska folket firar påsk på onsdag kväll och kristna runt om i världen förbereder sig för att fira påsk i helgen, påminner oss om att det vi kallar "kyrkan" idag, har drivit bort från hennes ursprungliga bibliska rötter. Messiaskroppen på 1000-talet firade inte påsk utan följde den bibliska festcykeln, där påsket är den första högtiden varje år. Ända sedan 2000-talet har kyrkan till stor del avskärts från hennes bibliska rötter och kristendomen har drivit längre och längre bort från de tidiga troendes praxis och livsstil.

 

Påsket är den gamla grunden för de händelser som påsk kommer ihåg. Påsk är berättelsen om israeliternas befrielse från slaveri i Egypten. GUD sa till Mose att instruera varje familj att välja ut och offra ett obefläckat lamm och applicerade blodet på dörrarna i sina hus. Senare på natten passerade YHVHs ängel genom hela Egypten och dödade den förstfödda sonen i varje familj. När YHVHs ängel såg blodet på israeliternas dörrar, passerade han över husen i de judiska familjerna och de förstfödda judiska pojkarna skonades. Därför namnet påsk. Till och med Faraos son dödades, vilket fick Farao att sluta testa Gud och han till slut tillät Moses att leda israeliterna till frihet.

 

Vid påsktiden för ungefär 1975 år sedan, när det judiska folket förberedde sig för att fira festivalen, förberedde Fadern i himlen också en egen påsk. När judarna köpte sina lamm den 10: e dagen i Nisan-månaden, gick Guds lamm in i Jerusalem och reste på en åsna och uppfyllde således den messianska profetian i Sakarja 9: 9. Kristna firar denna dag som palmesöndag. Folket inspekterade sina lamm i fyra dagar och dödade dem sedan klockan 15 den 14 Nisan. Klockan 15 den Nisan den 14 det året blödade Guds lamm ihjäl på ett kors på Golgata i Jerusalem.

 

Det är mycket lätt att se de otänkbara likheterna mellan originalet från Gamla förbundet och uppfyllandet av det nya förbundet, som båda sker exakt samma tidpunkt på samma datum i den hebreiska kalendern. Den viktigaste detalj i händelserna i Nisan 14th är att det var familjen lammets blod som frigjorde israeliterna från slaveri i Egypten, och det är blodet från Guds lamm, Yeshua, som frigör oss från slaveri till synd och från syndens löner - DÖD. Den andra punkten är att om 'Passions week' uppfyller påsktypologin, kan du inte ha både palmsöndag och långfredag eftersom det bara är fyra dagar mellan den 10: e och den 14: e Nisan. Jag tror att psalmsöndagen är korrekt, men en fredagskorsfästelse är inte som det skulle göra det 6 dagar att Yeshua inspekterades. Jag tror att Yeshua korsfästes på onsdag eftermiddag och placerades i graven strax innan påskhabbagen började (det var inte en fredagssabbat). Det är det enda sättet Yeshua kunde ha varit i graven i 3 dagar och 3 nätter. Och det är det enda tecknet som Yeshua gav folket att han var människans son - läs Matteus 12:39 - 40.

 

Om jag har rätt, har kristna kommit ihåg fel dag sedan Nicean Council 325 e.Kr. Det finns också frågan om namnet påsk. Det finns starka bevis för att ordet är relaterat till Ishtar, en ockultisk gudinna. Oavsett om det är sant eller inte, det sorgliga faktum är att eftersom påsk har blivit så bortkopplad från påsk, för de flesta människor har den mest offrande handlingen som någonsin begåtts reducerats till bara en helgdag som fokuserar på chokladägg och kaniner. För så många har förbindelsen till frälsning och löfte om evigt liv i Guds rike genom död och uppståndelse av Yeshua, Guds Son som också kallas Guds lamm förlorats. Med min evangelist hatt tror jag att berätta påskhistorien, fokusera på och förklara kraften i Lammets blod har mycket större effekt när det gäller att nå det förlorade i dina familjer och vänskapskretsar. För flera år sedan ledde jag en påskfirande i Hong Kong och i slutet stod cirka 40 personer för att acceptera Yeshuas uppoffring.

 

Om 1900 år av denna icke-judiska förståelse av Bibeln fick kyrkan att fira sin viktiga händelse - det nya förbundet som inledde korsfästelse av Guds Son på fel dag, måste man undra "vad har vi gjort annat?"

* Är sabbaten lördag eller söndag?

* Är de bibelske högtiderna fortfarande viktiga för kristna?

* Gäller alla de tio buden fortfarande?

* Kom Yeshua för att avskaffa Tora eller förkroppsliga Tora och visa hur man kan leva i kungariket enligt Hans Faders utformning och instruktioner?

 

I allmänhet fokuserar mina meddelanden på relevansen av återupprättandet av det judiska folket till deras land och för Messias. Men jag har insett för en tid nu att Gud också håller på att återställa kyrkan till hennes bibliska rötter. Varje år firar fler och fler kristna den bibliska sabbaten, påsken, Shavuot (pinsehelgen) och tabernakelsfesten. Verkar som om det händer något nytt ....... Gud förbereder sig för att återupprätta sitt rike på jorden med sin son Yeshua, påsklammet som återvänder till Jerusalem som lejon av Judas stamm, för att sitta på tronen i David som King of Kings och Lord of Lords.

(för mer information se mitt broschyr - Kyrkans restaurering)

 

Om du vill läsa mer information om påskens ursprung här är två webbplatser som jag skickades tidigare denna vecka .... 

https://firstcenturychristianity.net/pagan-holidays/easter-is-pagan 

https://lifehopeandtruth.com/life/plan-of-salvation/holy-days-vs-holidays/origin-of-easter

 

Josie och jag ber att du kommer att få fantastiska möjligheter att dela sanningen om Yeshuas liv, död och uppståndelse när du firar med dig familj och vänner, och att de människor som är mest kära för dig kommer att lära känna honom som deras Herre och personliga Frälsare.

 

Hag Pesach Sameach (ha en glad påskfestivall) .....  David & Josie

 

  För de senaste nyheterna under kristider - 3 e April       

 

                 Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Vi Måste Anpassa Oss Snabbt till Den nya Verkligheten       

                                -  Att inte Förbereda sig är Förberedelser för att Misslyckas

 

Det är den 3 april och de 3 första månaderna av 2020 ligger nu bakom oss. Men ojoj, vad världen har förändrats under de senaste 4 veckorna. Nyheten om Coronaviruset började dyka upp i media under December, när det började sprida sig i den Kinesiska staden Wuhan. Minns du vad du tänkte när du såg rapporterna om antalet smittade i Wuhan och andra närliggande städer, som började accelerera? Vad tänkte vi när vi började se dessa Kinesiska städer, med dess stora befolkning, började stängas ned och folket som sattes i karantän i sina hem. De enormt stora Kinesiska företagen i dessa städer som producerar många av de teknikprylar som vi alla köper för att göra våra liv bekväma, som tvingades stänga på grund av brist på arbetskraft. Senare hörde vi att samma virus började spridas i Japan och Sydkorea, men livet i resten av världen fortsatte som vanligt.

 

De flesta av oss njöt av Channukka, Julen och Nyårsfirandet, omedvetna om vad som osynligt skulle krypa sig närmare våra egna Nationer. Under hela Januari hörde vi fler och fler rapporter om snabbt ökande antal smittade och det växande antalet döda i de tre asiatiska Nationerna, men livet fortsatte som vanligt i resten av världen. I mitten av Februari kom nyheterna om ett stort antal smittade och dödsfall i Iran och sedan började spridningen nå Italien den 21 februari med 16 smittade. Den första smittade personen i Israel var också runt den 21 februari, från en av personerna som återvände hem från Diamond Princess kryssningsfartyg. Sedan dess har viruset spridit sig, långsamt i början, men ökat dagligen i Europa, Skandinavien, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och södra Stilla havet.

 

När vi går in i April ligger statistiken på en nivå som vi inte ens kunde föreställa oss en månad tidigare, i flera av våra Nationer. Många av oss är begränsade till våra hem förutom för matinköp och för medicinska ändamål.

Här i Israel är det inte meningen att vi ska vara mer än 100 meter från våra hem utom av ovanstående 2 skäl. Alla utbildningsmöten och religiösa möten läggs ned och de flesta företagen är stängda, vilket placerar mängder av människor på arbetslöshetslistorna. Internationella resor är nästan obefintliga och inrikesresor är också kraftigt begränsade. Våra regeringar har äntligen insett att social isolering är det enda nuvarande sättet att sakta ner och förhoppningsvis stoppa viruset - men för många Nationer som började följa dessa restriktioner för sent kan det, om inte ett mirakel sker, bli samma mönster som vi hör om i de fruktansvärda rapporterna från Italien och Spanien. För att inte tala om den enorma finansiella kris som drabbat våra nationer.

 

I nuläget finns det inte något bevisat vaccin för att förebygga eller bota COVID-19-viruset. Några goda nyheter är att om den förbättrade statistiken stämmer som kommer från Kina, så kan viruset motas tillbaka. Men Kina gjorde en manöver och folket stannade hemma som de blev tillsagda. Vissa rapporter säger att Italien kan ha nått en topp och vändningen har börjat. Men inte förrän ett mönster blir tydligt genomgående i flera länder, vet vi om ordern kan släppas om isolering och att livet förhoppningsvis kan börja återvända till hur det var i början på Mars. Men det kan ta flera månader.

 

Vi måste förbereda oss på den verkligheten att vi kan behöva leva i detta nuvarande tillstånd av social isolering, inga kyrkliga möten och ekonomiskt kaos under överskådlig framtid. Här är vad vi gör i Israel för att anpassa oss till den nya verkligheten med coronavirus .....

 

1. BE som aldrig förr - för dig själv, din familj, vänner, grannar och din nation. Glöm inte att tillämpa Genesis 12:3, att be för Israel först.

2. Lyd regeringens regler för att stanna hemma med undantag för mat och medicinska förnödenheter - var så snabb som du kan

3. När du går ut bär en mask med god kvalitet över mun och näsa håll ögonen täckta med skyddsglasögon eller en klar plast sköld

4. Håll 2 meter eller 6 meter från andra människor - använd handskar och vidrör så lite som möjligt

5. Följ handtvättsinstruktioner som vi visar i media.

6. Torka av all frukt, grönsaker, burkar och paket som du tar hem, tvätta sedan händerna väl.

7. Gör inga panikköp, men bygg sakta upp ett förråd av 2-4 veckors förbrukning av basmat och medicinska förnödenheter.

 

Vi kan få restriktioner om att stanna i våra hem i veckor om inte månader, och även om viruset går bort, kan det komma tillbaka igen Om vi tror på Bibeln och om vi verkligen är i de sista dagarna, så kan fler plågor och pester följa efter COVID-19. Jag upprepar ... Att inte förbereda sig är förberedelser för att misslyckas. Förhoppningsvis kommer våra regeringar att vara mycket mer förberedda inför nästa kris. Och vi, vår familj och vårt sociala nätverk måste vara personligen beredda att reagera mycket snabbare i framtiden. I det här läget kan vi försöka följa de 7 punkter enligt ovan, särskilt den första.

 

I tider av socialt avståndstagande är det viktigt att hålla kontakten med de människor vi älskar. Om du inte redan har en smartphone, köp en så snart som möjligt och ställ in med hög hastighet WIFI så att du kan kommunicera med familj och vänner. Ladda ner Zoom(www.zoom.com) och forma bönegrupper. Se via internet när din kyrka håller möten om de har livestreaming med predikningar, vilket de flesta har nu när offentliga möten är förbjudna.

 

Josie och jag ska göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad genom Carmel Alert. Vi är också ute efter att ansluta oss till bönegrupper i nationerna, så att vi kan be för dig från Mt. Carmel, och du får gärna be för oss. Vi använder Zoom för dessa möten. Meddela mig om du vill ställa in en tid för ett Zoom bön möte. Var välsignad och må HERREN hålla dig och din familj i fullkomlig hälsa.

Vecka 13  2020

 

                  För de senaste nyheterna under kristider - 27 e March 2020 

 

 

                        Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:  Att Inte Förbereda Sig är Förberedelser för att Misslyckas - Be för det Bästa .... Förbered Dig på det Värsta  2 Krönikeboken 7:14 ’Men mitt folk, det som är uppkallade efter Mitt Namn, då ödmjukar sig och beder och söker Mitt ansikte och omvänder sig ifrån sina onda vägar; så vill Jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land”(1917)

 

Det förvärrade utbrottet av Coronaviruset i stora delar av världen gör att jag fortsätter att dela mina tankar om det ämnet igen, även denna vecka. Infektionstakten och dödligheten har ökat dramatiskt här i Israel och i de Nationer, där de flesta av våra läsare finns. De värst drabbade Nationerna kommer till den grad av i stort sett helt nedstängning. Flygbolag, hotell, caféer och restauranger, köpcentra, små och medelstora företag är nästan helt stängda. Många riskerar en total konkurs om nedstängningen varar under en längre tid. De stora börserna har haft fritt fall med biljoner dollar som utplånats. Världen står inför vad som kan visa sig vara den största utmaningen den någonsin har ställts inför. Jag önskar att jag överdrev, men jag tror verkligen att det är så allvarligt. Så det är absolut nödvändigt att Yeshuas kropp på Jorden, det vill säga ni och mina bröder och systrar, tar det på allvar och ber som aldrig förr.

 

Internet är fullt av medicinare och kristna som kommenterar och som ger sina "expertråd" och åsikter om vad orsaken kan vara och vad lösningen är mot viruset. Naturligtvis täcker deras åsikter alla de sannolika och även osannolika teorier. Sanningen är att ingen kan vara 100% säker på vilken teori som stämmer vid denna tidpunkt. Jag är mycket noga med att inte göra några svartvita slutsatser, utan helt enkelt dela med er all information som finns där ute för att hjälpa dig att bäst förbereda dig för alla möjligheter.

 

Om viruset är pådrivet av den andliga sfären, då måste vi be effektivt och korrekt kunna urskilja vilket andlig rike som ligger bakom spridningen av det dramatiska viruset. Är det mörkrets rike i process att krascha det nuvarande finansiella systemet i världen, för att förbereda oss att gå in det kontantlösa "666"-systemet som vi läser om i uppenbarelsen kapitel 13? I så fall kan vi definitivt be mot spridningen av viruset.

 

Om det är HERREN som låter viruset påverka världen, då måste vi vara försiktiga med hur vi ber och inte be emot vad HERREN gör. Med tanke på den gudlösa, avgudadyrkande, syndfulla värld vi lever i, måste vi ställa oss frågan ... Har GUD nått slutet av Sitt tålamod och Sin nåd med världen? Säger HAN Dayenu? (Hebreiska = nog) Dayenu till otro av MIG och Min Son; Dayenu till abort; Dayenu till samma kön och kön utanför äktenskapet; Dag för hat, brottslighet, girighet och korruption. Dayenu, Det är Jag! Om så är fallet, då är det osannolikt att Han kommer att stoppa viruset tills världen börjar förändra sin inställning mot Honom och Hans Son Yeshua Messias. Jag tror att om vi ber i linje med Hans vilja, så kommer vi att få se Honom flytta sin hand på ett kraftfullt sätt.

 

När jag hade en lugn stund tidigare i veckan, kände jag att den Helige Ande gav mig dessa 3 viktiga bönepunkter:

 

1/. Vi måste be att HERREN förlöser en Uppenbarelsens Ande över alla Nationer i hopp om att miljontals skall få se att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, är HERREN - den ende GUDEN.

2/. Vi måste be att HERREN skall följa nr 1 med att förlösa en Ande av övertygelse om våra nationers synder, de nuvarande och eviga konsekvenserna av synd

3/. Vi måste be att HERREN förlöser en Ande av djup innerlig omvändelse, både från våra högt uppsatta politiska ledare och kyrkoledare och ner till folket i Nationerna.

 

För att vara realistisk, så dyrkar större delen av världen andra gudar och inte Bibelns Gud och hittills har de varit mycket aviga mot evangeliet. De flesta av Nationerna har blivit bedragna från sin Bibliska tro av mer än 100 årig evolutionsundervisning, vilket har gjort att Bibeln känns irrelevant. Detta plus en önskan om att leva som de själva vill, istället för på det sätt som Gud begär av oss, har gjort människors hjärtan och sinnen stenhårda mot sanningen i Bibeln och att sanningen av en kärleksfull Skapare / Fader. Världsomfattande omvändelse är nästan "Omöjligt Uppdrag", men Bibeln säger oss att ingenting är omöjligt för GUD, så det finns hopp för världen. Särskilt om vi i Yeshua kropp reser oss upp i bön och fasta för vår familj, vänner, grannar, arbetskamrater och våra ledare. James berättar att ’tron utan gärningar är död’, och Romarbrevet 10:13 säger att ’Alla som åkallar Herrens namn skall bli frälst’. Men vers 14 fortsätter med att säga ’men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikade?’(1917) ...... Det här är Elias dagar. Förutom att be för människor måste vi stå upp och tala djärvt och förkunna HERRENS ord.

 

Förberedelser för de kommande dagarna .......  3 möjliga scenarier

 

Det värsta scenariot är att viruset fortsätter sprida sig. Nedstängningarna blir ännu striktare, världssystemet kraschar och den Nya Världsordningen upprättas. Detta innebär att om vi troende ska fortsätta vandra med HERREN, kan vi inte vara en del av det nya systemet. Detta innebär att vi inte kan köpa eller sälja, mata våra familjer, betala vår hyra, tanka bränsle i våra bilar, etc. Det är mycket skrämmande, men vi måste komma ihåg att HERREN gav Israeliterna allt de behövde under sina 40 år i öken och Han är fortfarande samma GUD idag. Vi måste vara förberedda genom att lära känna Gud på ett intimt sätt, känna till Ordet och vara fylld med den Helige Ande och lita på Honom för allt vi behöver för vår familj att överleva.

 

Det mellersta scenariot är att ett förebyggande och helande vaccin hittas mycket snart och göras tillgängliga omedelbart, vilket gör det möjligt att återgå till ett relativt normalt liv, tills nästa virus släpps. Jag vill inte vara en domedagsprofet, men kan det finnas en återspegling av de 10 plågor som drabbade Egypten (dagens värld) innan Israeliterna (Guds folk i dag) kunde passera ut ur Egypten för att påbörja sin resa mot det Förlovade Landet?

 

Det bästa scenariot är om Gud visar sin rikliga barmhärtighet och nåd över Israel och Nationerna och förlöser de 3 Andar jag nämnde ovan och att våra andliga ledare och regeringsledare kommer att kalla våra Nationer till sann omvändelse. Det innebär att förbjuda alla andra religioner, upphäva abortlagar, upphäva samkönade äktenskapslagar, och göra Bibeln som grund för våra Nationer. Ja jag vet att det verkar som ett "Omöjligt Uppdrag", men som jag sa tidigare; Ingenting är omöjligt för Gud. Vi måste tro att vår bön och förbön i denna mycket utmanande tid kan göra skillnad och att folkmassorna kommer till tro på Israels Gud genom Hans Son Yeshua.

Vecka 12  2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Vad eller Vem ligger Bakom CoronaViruset?

Lukas 21:11 ”Och det ska bli stora jordbävningar, så och hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra” (1917)

 

Jag vet att vi alla förmodligen är "virus trött", men det är tyvärr ett av de största hoten vi mött i våra Nationer, under de senaste 100 åren. Så jag tror att det är dårskap att ignorera det, som om det inte vore ett problem. Förra veckan skrev jag om förberedelser för att överleva denna livsförändrade händelse och de andra händelserna som enligt varningarna från Yeshua finns i Matteus 24 och Lukas 21 och som säkerligen ligger framför oss och som kan visa sig vara ännu allvarligare. Låt oss titta på vad eller vem som ligger bakom Covid-19-viruset och försöka dechiffrera de många och olika åsikter från medicinare och kristna, som svämmar över på internet och i vår e-postinkorg. Jag har inte för avsikt att lägga min egen åsikt till de andra, jag ska bara göra ett utlägg av dem till er och ni själva tar ansvar i bön att vara ledd av den Helige Ande .......

 

De mest uttalade orsakerna i den naturliga sfären

 

* viruset kom från ett orent djur som sålts som livsmedel på en matmarknad i Wuhan, Kina, och har överförts till en människa, vilket kan vara början till utbrottet

* viruset är konstgjort och utvecklades i ett universitetslaboratorium i USA och såldes till Kina

* viruset är konstgjort och har av misstag läckt ut från en biologiskt krigföringslaboratorium i Kina

* vissa Kinesiska diplomater hävdar nu att viruset kom in Kina av besökande Amerikanska idrottslag

* Illuminati / New World Order / Globalistiska grupper har medveten släppt viruset för att tvinga alla att acceptera ett vaccin som kommer att innehålla någon form av digital ID-kod som gör det möjligt att spåra och kontrollera den allmänna befolkningen.

* Illuminati / New World Order / Globalistiska grupper har medvetet släppt viruset som en föregångare till en mer dödlig mutation, för att uppnå sitt uttalade mål om att dramatiskt minska världens befolkning

* strålningsvågorna från 5G mobilnät har minskat kroppens immunförsvar som har gjort det lättare för viruset att infektera människor

* vissa medicinare och kristna hävdar att Covid-19-viruset är inte så allvarligt som alla vill framställa det

 

Vid denna tidpunkt finns det inget sätt att bevisa att någon eller något av ovanstående är ansvariga för spridningen av Coronaviruset, så låt oss vara mycket försiktiga inte fastställa en felaktig slutsats. Vi måste vara mycket försiktiga med vad vi lyssnar på och vidarebefordrar till andra.

 

Är viruset från den andliga sfären?

 

När det gäller den andliga sfären som ligger bakom viruset, finns det bara 2 möjligheter - GUD eller satan. Om det är satan så använder han troligtvis Illuminati / New World Order / Globalistiska grupper för att utföra sin lömska plan med hjälp av några av de möjliga scenarierna i avsnittet ovan. Jag har tittat på den ökande verksamheten i dessa grupper sedan jag blev troende 33 år sedan, och de kan mycket väl ligga bakom denna förödande virusutbrott. Den andra möjligheten är att det är Israels Gud som ligger bakom utbrottet, eller åtminstone att Han tillåter det för sina planer och syften. Då främst för att väcka denna syndiga värld, inklusive Israel, i hopp om att miljoner kommer till honom i djup omvändelse och underkastar sig Herraväldet av sin Son Yeshua Messias och den snart kommande Kungen.

 

Kan det vara så att YHVH äntligen har sagt "Nog" till världens synd. Nog om all förnekande om att Han inte existerar, avgudadyrkan och dyrkan av andra gudar; Nog med dödande av de ofödda; Nog med sexuell omoral; Tillräckligt med brottslighet, girighet och korruption. Kan det vara så att YHVH tillåter spridning av viruset som Han gjorde många gånger i Gamla testamentets tid som straff för synd, men också att föra folket till omvändelse? (Psaltaren 106:29-30)

 

Den andliga Vaccinet .....  Om det i själva verket finns en andlig orsak bakom virusutbrottet så har vi det bästa vaccinet; ...2 Krönikeboken 7:14 ’Men mitt folk, det som är uppkallade efter Mitt Namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig ifrån sina onda vägar; så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land”(1917)

 

President Donald Trump utlyste en Nationell Bönedag i söndags och minst ett kristet departement i Storbritannien utlyste en bönedag i onsdags och kristna i Israel, Australien och Kanada gjorde samma sak. Det är en bra början, och vi ber att andra Nationer snabbt kommer att göra detsamma, men det är viktigt att dessa inte blir multi-religiösa bönedagar, eftersom bönen måste riktas bara till Israels Gud, i namnet av hans Son Yeshua eller Jesus. Det är också viktigt att bönedagen börjar med omvändelse för de punkter jag nämnde ovan, särskilt för falska gudar, avgudadyrkan, abort och icke-biblisk sexuell aktivitet. Jag tror att om Messias kropp i Israel och i Nationerna fastar och ber och ropar till vår Skapare och Himmelske Fader, i Sonens namn, kommer Han att förlåta vår synd och hela våra Nationer.

 

Förbarma dig HERRE

Det är fredag.Snart förbeder jag mig för sabbaten,vilan och närheten med Herren och Ordet.Ikväll har vi en underbar tillfälle lyssna på Guds Ord och bekanta bönevänner på Solna hallen.Jag har tänkt stanna hemma och se Live sändingen och be och tacka Herren för Hans Under! Det var 2 år och 2 mån sedan jag/vi började SVERIGE 7:14 bönerörelsen...Bönesvaret är på gång!!!!

David Silver har skrivit mycket om den här Corona viruksen på min sida VECKOBREVET,som du kan läsa där.

Varje gång när jag tänker på förbedelser och annat,kommer Herrens Ord till mig:

"

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Far30 Och på er är till och med alla hårstrån räknade. 31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar."Matt 10:28

Och oavsett vad som händer i världen omkring oss, glöm aldrig vittnesbördet från Israeliterna i öknen - GUD fyllde alla deras behov under 40 år och Han är fortfarande samma GUD idag.

SHABBAT SHALOM!

 

 Vecka 11  2020

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 13 e March 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: CoronaVirus – En Uppskakning och en Uppvakning. Är vi redo?

 

Nästan hela världen påverkas av virusutbrottet med 135 000 smittade människor i mer än 120 länder. Dödssiffran i världen är nu mer än 5000. Här i Israel är antalet smittade människor 126 och växer dagligen - ganska högt med tanke på den totala befolkningen är bara 9 miljoner. Israel under ledning av premiärminister Netanyahu har vidtagit några av de starkaste åtgärderna för någon Nation, för att förhindra spridning av viruset. Det nationella flygbolaget ’EL AL’ har slutat flyga till större delen av Asien och Europa, och människor från dessa länder får inte resa in till Israel. Tidigare i veckan beslutade Israel att placera alla människor, som anländer till Israel, i 14 dagars isolering. Det beslutet kommer att decimera flygbolags- och hotellsektorerna. Ytterligare restriktioner kommer sannolikt att följa, i ett försök att begränsa viruset och förhindra en nationell epidemi. Under denna vecka såg vi också den största nedgången på börserna och råoljepriset sedan 2008. Nyhetsmedier runt om i världen och internet är mättade med information och dis-information, vilket orsakar förvirring och panikköp i många städer. Vem (bortsett från Gud) vet var det kommer att sluta, hur länge det kommer att pågå och hur lång tid det kommer att ta för världen att komma tillbaka till någon form av normalitet. Jag hade för avsikt att studera de olika uttalanden som gjorts angående källan till viruset och virusets svårighetsgrad, men HERREN har manat mig att ta en annan riktning och istället ställa frågan - Är vi redo?

 

Josie och jag kom till tro för 32 år sedan nu och en av de första tjänsterna som jag påverkades av var Barry Smith, en Nyzeeländsk Ändetidsevangelist. Barry hade mycket information angående Illuminati och den Nya VärldsOrdningen som planerar att ta in en Världsregering och en Världsreligion. Bakom detta finns Djävulens plan att upprätta sitt rike, under ledning av Anti-Krist eller den falske Messias, innan den sanna Messias återvänder till Jerusalem för att upprätta YHVH:s kungarike  på jorden. Jag tror att upprättelsen av Israel 1948 och återföreningen av Jerusalem 1967, felaktigt placerade oss i tidszonen Bibeln kallar Tidsålderns slut eller de Sista dagarna.

 

I Matteuskapitel 24:3 - 14 och Lukas kapitel 16:7 - 13 lägger Yeshua tydligt ut de händelser som leder fram till Hans återkomst och det kommer att bli en mycket plågsam tid. De flesta bibellärare som är involverade i Israelrelaterad undervisning, tror att Herren inte kommer att återvända förrän i slutet av 7-årsperioden som det profeteras om i Daniel kapitel 9. Det innebär att troende som fortfarande lever när 7-åriga fredsavtalet undertecknas måste leva igenom de svåra sista 3-1/2 åren, även känd som den Stora Vedermödan. Jag delar inte detta för att oroa er, utan för att uppmuntra att vara beredda på vad vi kan behöva utstå under de närmaste åren. Du har säkert hört mig säga; att inte förbereda sig, är en förberedelse att misslyckas. Och låt oss inte glömma att Israeliterna överlevde i öknen i 40 år utan stormarknader eller vattenflaskor ens i närheten. Gud gav dem allt de behövde och mirakulöst nog slets inte ens deras skor och kläder ut, i de hårda förhållandena i öknen.

 

Jag har talat om det här i flera år och försöker uppmuntra andra att göra sig redo genom att åtminstone köpa in och bygga upp ett lager av vatten, icke-färskvaror och medicinska förnödenheter. Vi skulle till och med kunna ha planera någon form av alternativ energiförsörjning, så att vi kan ha några av de elektriska bekvämligheter som vi är vana vid. De flesta människor jag har delat detta med har inte vidtagit några åtgärder och för att vara ärlig så har inte Josie och jag heller gjort det än. Men om vi verkligen tror att vi lever i Ändetiden så bör vi ta varningar i Matteus 16 och Lukas 14 mycket mer allvarligt och ändra vårt sätt att leva inför Vilddjurets märke och system, som vi läser om i Uppenbarelseboken 13.

 

När detta system kommer in, kommer ingen att kunna köpa eller sälja om de inte tar 666 märket, vad det nu egentligen betyder. Men det är tydligt att om vi inte tar det märket, så kommer vi inte att kunna betala våra lån eller hyra, köpa mat eller medicin, tanka i våra bilar - kort sagt så kommer vi inte att kunna fungera i världssystemet och våra församlingar kommer inte att kunna fungera heller. Det scenariot gör att den nuvarande situationen med viruset, verkar som en picknick. Är vi redo? – Förutom de "Preppers" som huvudsakligen är i USA och som har hånats för sina förberedelser, så är svaret NEJ.

 

Så vad kan vi göra för att effektivt förbereda oss för nästa stora grej som kan slå till på Jorden och inför den tid då Anti-Krist tar full kontroll? För liknande utbrott kommer mycket sannolikt att följa i framtiden. Att lagra upp vatten, icke-förgänglig mat och medicinska förnödenheter är en bra, men bara en tillfällig åtgärd för att hjälpa din familj. Men när Anti-Krist kliver upp för att ta kontroll över världen, kommer dessa åtgärder inte att vara tillräckliga. Det enda sättet som kommer hjälpa oss att fungera som vanligt i våra familjer och i våra församlingar, är att ändra vår oberoende livsstil till en livsstil där vi lever i gemenskap. Även då kan det vara nästan omöjligt att fungera om inte HERREN övernaturligt övertäcker och beskyddar, ifrån den som har kontrollen vid den tidpunkten.

 

Förhoppningsvis är scenariot med föregående stycke fortfarande några år bort, men vi måste förbereda oss redan nu så gott vi kan. När den Helige Ande omdirigerade fokus för denna kommentar, hade jag känslan av att HERREN sa till mig att de flesta i Messias kropp i alla Nationer, inklusive mig själv, inte har tagit Matteus 24, Lukas 21 och Uppenbarelseboken 13 på tillräckligt stort allvar och att vi inte har förberett oss för det. Återigen vill jag inte vara en över alarmist, men jag kanske till och med behöver omvända mig för att jag inte är djärvare i min kallelse att vara ett ljus för Nationerna och att uppmuntra troende att förbereda sig för de kommande dagarna.

 

Just nu måste vi handskas med de omedelbara effekter från Coronaviruset, men tänk på vad jag har skrivit och åtminstone be den Helige Ande att vägleda dig i hur du förbereder dig så att du och din familj kan fungera så gott det går oavsett vilka negativa omständigheter som kan ligga framför. Vi måste också dela detta med våra vänner, både troende och dem som ännu inte tror på Herren och Bibeln. Liksom Barry Smith gjorde, kan vi använda de händelser som sker i världen till ett kraftfullt evangelisationsverktyg. Och oavsett vad som händer i världen omkring oss, glöm aldrig vittnesbördet från Israeliterna i öknen - GUD fyllde alla deras behov under 40 år och Han är fortfarande samma GUD idag.

Svåra tider

Vecka 10   2020

 

 

På Måndagkväll kommer det Judiska folket i Israel och runt om i världen att fira Purim, den icke-prästerliga festivalen till minne av nederlaget av den sammansvärjning över att försöka förstöra det Judiska folket i antikens Persien. Hjältinnan i Purim historien är Ester, en vacker ung Judisk kvinna, vars modiga handlingar fick boven i dramat, Haman, hängande död på den galge han hade byggt för att hänga Esters farbror Mordokai i. Den elaka planen omintetgjordes, det Judiska folket överlevde och Ester fortsatte vara drottning. Det blev ett mycket lyckligt slut.

 

Som jag har skrivit tidigare och som de flesta av er känner till så är forntida Persien moderna Iran, där den radikala Islamiska ledningen fortfarande hatar Israel lika mycket som Haman gjorde. Den Iranska regeringen kräver ständigt en total förstörelse av Israel och den Iranska militären jobbar konstant med att förbättra sina vapen och arbetar fortfarande med att utveckla kärnvapen. Det behövs inga gissningar för att ana vilket land som skulle vara det mest sannolika målet för en Iransk kärnvapenmissil. Jag tror att samma anda som var över det antika Persien, är verksam i Iran även idag. Landet är troligen under kontroll av furstendömet prinsen av Persien (Daniel 10:13 och 20) och Israel och det Judiska folket är fortfarande det primära målet.

 

Ett av syftena med att jag skickar ut Carmel Alert varje vecka och skriva dessa kommentarer, är att skicka korrekt information till Esters och Ruts som GUD har rest upp i Yeshua kropp, i Nationerna. Vi tackar YAH för de miljontals Ruts (vänner) som vi vet finns där ute, det största antalet är i Afrika, Asien och Brasil. Dessa kristna vänner älskar Israel mer än vad många Judar gör och det är en stor uppmuntran för oss som bor i Israel, att veta att det finns så många människor där ute som älskar oss och står med oss. Ännu mer uppmuntrande är att veta att antalet Esters där ute ständigt ökar. Eftersom Israels GUD öppnar för fler och fler kristna att besöka det Heliga Landet och därefter skickar Han hem de Han kallar sina Esters, med en ny smörjele att föra Israel och det Judiska folket inför kungen.

 

Jag vill uppmuntra er att söka HERREN om han kallar dig att vara Ester vid denna mycket strategiska tid för Israel. Israel behöver mer bön än någonsin tidigare. Den politiska situationen är fortfarande inte bra och kan förvärras. Jag tittar på nyheterna när jag skriver detta och Coronavirus sprider sig runt Israel. Mer än 50.000 Israeler är redan i sina hem under isolering och antalet växer. Resor in och ut ur landet är mer och mer begränsad i dagsläget. Situationen håller på att bli mycket allvarlig och vi behöver en armé av Esters, för tillfället. En mycket viktig sak att be över, är att Israels fiender inte ser det som ett gyllene tillfälle att starta en attack medan landet har fokus på att reda ut valresultatet och bekämpa viruset.

Sista tiden

 Vecka 9  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 28 e February 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:Israel står inför Två Stora Utmaningar - Vänligen Be extra Mycket 

 

När vi når slutet av andra månaden under år 2020, står en stor del av världen inför den utmaning som Coronaviruset medföljer. Virusets framtida omfattning är okänd - det kan börja minska med dess inverkan i de Nationer där det för närvarande sprider sig, eller så kan det fortsätta att sprida sig till ännu fler länder. I så fall kommer antalet smittade människor att öka dramatiskt och antalet dödsfall kommer att fortsätta att öka. Redan har det fått stor påverkan på världens finansmarknader. Fabriker har tvingats att stänga ner, och den efterföljande produktionsminskningen påverkar både försäljningen och vinsten. När jag började skriva denna kommentar på tisdagkväll, började börsernas tapp runt om i världen som tecken på rädsla för en världsomspännande tillväxt av pandemi. Vissa har återhämtat sig, men marknaderna är mycket instabila.

 

Här i Israel har det skett en stor förändring angående viruset, vilket släpptes på nyheterna i lördagskväll. En Sydkoreansk turistgrupp som hade varit i kontakt med hundratals Israeler, anlände tillbaka till Korea med minst 9 av dem infekterade med viruset. Ett flyg från Korea skickades tillbaka med de 12 Israelerna som var ombord, vilka togs av planet och skickades hem med ambulans för att sättas i karantän under 14 dagar. Ytterligare 1000 Koreanska turister som redan finns i landet ombads att bo på sina hotellrum och inte gå ut offentligt. Mer än 1400 Israeler, inklusive ett antal skolelever som hade varit i kontakt med den Koreanska gruppen är också i karantän. Hälsovårdsnämnden och Inrikesministeriets tjänstemän övervakar situationen noga och överväger att stänga Israels gränser för turister från alla de länder där viruset snabbt sprider sig. Turister från Kina, Hongkong, Sydkorea och Thailand är redan förbjudna. Israeler varnas för att resa till Italien.

 

För Israel är viruset ett stort hot både medicinskt och ekonomiskt, eftersom turismen är en viktig källa för landets inkomster. Antalet turister har ökat från 3 miljoner från 2016 till över 4 miljoner under 2019, och det förväntades öka ytterligare under 2020 tills Coronaviruset kom hit. Och att förbjuda turister från de drabbade länderna skapar också diplomatiska problem. Den Sydkoreanska regeringen är mest missnöjd över att deras folk nekas inresa och skickas hem. Men dessa åtgärder är nödvändiga om länderna verkligen ska kunna stoppa viruset från att få fäste.

 

Den andra stora utmaningen som Israelerna för närvarande står inför, är det tredje valet under den 12 månaders period som kommer att äga rum den 2 mars. Det finns redan en oro för att viruset möjligen kommer att påverka valdeltagandet av väljarna, vilket med stor sannolikhet kommer att vara lågt på grund av att Israelerna är trötta på att gå till valbåset med bara några månaders mellanrum, utan att se någon tydlig vinnare. Om inte HERREN gör något dramatiskt, kan även detta tredje Allmänna val också komma att misslyckas i att ta fram en klar vinnare som kan bilda regering. Detta lämnar Nationen i ett pågående och farligt tillstånd av politiskt limbo.

 

Till allt ovanstående har södra Israel varit under raketattack de senaste dagarna. Mer än 80 raketer avfyrades från Gaza på 48 timmar. Detta kan ha varit ett försök av Hamas att påverka nästa veckas Israeliska Allmänna val, eftersom premiärminister Netanyahu hamnar i en knepig situation. En vecka innan valet, och flera samhällen nära gränsen till Gaza är under raketattack, skolor och företag stängda, och Israeliska familjer bor i sina bombskydd - alla ögon är på PM Netanyahu. Kommer han att hålla sitt hot mot Hamas och slå tillbaka mycket starkt, vilket ökar risken för ett nytt krig, eller kommer han att backa i hopp om att stormen ska bedarra, åtminstone tills valet är över?

 

Så...... det finns mycket att be för. Ta dessa utmaningar som Israel för närvarande står inför till era hjärtan. Och förstå att vad som än händer i Israel, kommer även att påverka er personligen på lång sikt. Yeshua Messias kommer att återvända till Jerusalem, och Kungariket kommer bara när Israel är helt återställt (Apg 3:21). Så stå tillsammans med oss och be att GUD kommer att visa sin nåd och att Israel kommer att klara av denna tid av prövningar, att Israel kommer ut på andra sidan ännu starkare och mer förberedd att inbjuda sin Messias att komma tillbaka, när de ser upp till himlen och ropar: Baruch ha Bah B Shem Adonai - Välsignad är Han som kommer i HERRENS namn. Vi ber att HERREN ska beskydda dig och dem som står dig nära, beskyddade från viruset.

The Carmel Alert - 6 e March

Vecka 8  2020

tna att be för återupprättandet av Israel.

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 21 e February 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Aterupptäck de Bibliska Rötterna av Tron - Kom till Israel i November

Roman 11:17 ”Men om nu några av grenarna hava brutits bort…

 

Jag skrev en kommentar för några månader sedan om att vara en bro för att hjälpa Kyrkan att åter koppla med Olivträdets (Israel) rötter. Anledningen till att denna koppling är nödvändig, är att de så kallade Grekiska & Romerska "Kyrkofäderna" var fanatiskt anti-Judiska och skar avsiktligt bort, det vi idag kallar kyrkan, från Olivträdets rötter. De gjorde det genom att fjärma de icke-Judiska troende från Israel och det Judiska folket. De förvandlade t o m en mycket Judisk Messias, till en ljushyad, blåögd man som såg mer Skandinavisk ut än en man som var född av Juda stam. Under de senaste 1900 åren har de flesta människor som ansett sig vara kristna, inte ens begrundat att deras hopp och Frälsare var, är, och kommer alltid att vara en Israelisk Judisk. Och så är det i stora delar av Kyrkan i Nationerna idag.

 

Mot bakgrund av att allt en Kristen har, är helt kopplat till Israel och det Judiska folket. Och det faktum att när Messias fysiskt återvänder tillbaka till jorden, kommer Han att fysiskt sitta på Davids tron i ett återuppbyggt tempel som kommer att ersätta Al Aksa moskén. Som den nuvarande situationen ser ut, undervisar de flesta Kyrkor aldrig och ber inte för Israel och det Judiska folket, vilket är tragiskt och ett bevis på att de flesta Kristna verkligen är bortkopplade från sina sanna Bibliska rötter. För att vara rättvis måste jag även säga att de flesta Judiska människor i Israel och i Nationerna också är bortkopplade från sina Bibliska rötter. Idag hävdar cirka 80 procent av det Judiska folket att de inte tror på sin Gud och bara omkring 1 procent tror att Yeshua är Israels Messias.

 

Som de flesta av er vet har jag tillbringat de senaste 22 åren med att resa i flera Nationer och talat till Kristna om Israels upprättelse, Nationen Israels mirakulösa upprättelse i Maj 1948, upprättelsen av mer än 8 miljoner Judar som flyttat till sitt hemland under de senaste 100 åren och upprättelse av Judar i Israel och i Nationer till tron på deras Messias. Det finns mer än 250 messianska församlingar i Israel och mer än 650 runt om i världen, och det kommer att fortsätta att öka när Yeshuas återkomst närmar sig. Mitt budskap till Kyrkan har alltid varit att vi kan påskynda dagen för Herrens återkomst (2Petrus 3:12) genom att be för Israels och det Judiska folkets fulla upprättelse.

 

Jag är säker på att de flesta av våra läsare har samma känsla som vi, att vi verkligen bevittnar "Ändetidens" händelser i Israel och runt om i världen. Förutom Israels upprättelse, naturkatastrofer, det finansiella och politiska och sociala kaos som ökar markant, visar det med säkerhet på slutet av den nuvarande Tidsåldern och Yeshuas återkomst, där Han kommer för att härska över Guds rike utifrån Jerusalem. Om detta är sant så finns det också en återupprättelse som krävs i den Kristna världen - upprättelse till de ursprungliga rötterna till tron.

 

För mer än 2 år sedan kände jag att den Helige Ande manade mig att börja expandera mina budskap till att omfatta upprättelsen av Kyrkan, som jag tror även är en förutsättning för återkomsten av Yeshua. Som ett gensvar på HERRENs kallelse, har jag därför skrivit en 35-sidig broschyr ’Upprättelsen av kyrkan’ som du kan beställa via e-post eller läsa den på vår hemsida - tillgänglig på Engelska, Tyska, Portugisiska och Mandarin Kinesiska.

 

Vi planerar också att anordna en speciell rundtur i Israel som vi kallar Upptäck rötterna till vår tro, en Studieresa från 1 till 9 november i år. Naturligtvis kommer vi att besöka de strategiska Bibliska platserna, men vi kommer att inkludera undervisning som fokuserar på Kristendomens rötter. Vi kommer också att lovsjunga och be där vi åker runt i landet och delta i Sabbat-Gudstjänsten vid en av de Messianska församlingarna. Vi tar upp preliminära anmälningar redan nu - Vi har ett begränsat antal för 50 personer, så kontakta mig via e-post om du känner HERREN manar dig att vara en del av denna turné - david@outofzion.org. Klicka här för att se reseschemat.

                                                  

Valet och Vurus

Vecka 6  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider -7 e February 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:  Den Amerikanska Fredsplanen - Bra eller Dålig?

Joel 3:1-2 ”Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag åter upprättar Juda och Jerusalem, då skall Jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal, och där skall Jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels, Israels, skull, därför att de hava förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land”. (1917)

 

Om någon undrar varför jag inte är positiv inställd till det senaste försöket av Förenta Staterna att inleda ett fredsavtal mellan Israel och de så kallade "Palestinierna", denna gång under ledning av president Trump, så finns det flera skäl till varför ......

 

1/. I Första Mosebok kapitel 12 ingick YHVH ett blodsförbund vad det gäller det Förlovade Landet, med Abraham och hans ättlingar genom Isak och Jakob. I Första Mosebok 15:18 definierar Bibeln det Förlovade Landets gränser från Egyptens flod (Nilen) till den stora floden Eufrat. Detta innebär att hela det moderna Israel, inklusive Judéen, Samarien och Gaza, den nedre halvan av Libanon och Syrien, hela Jordanien och hälften av Irak ingår i Förbundslöftet. När David var kung, förvaltade Israel över det mesta av det territorium, som GUD lovade Abraham.

 

2/. YHVH menar allvar när det gäller HANS Förbundslöften - HAN bryter inte något Förbund och HAN ändrar sig inte. Det faktum att GUD mycket tydligt uppfyller SINA Förbundslöften och även de löften som HAN talade genom de Hebreiska profeterna, bör ge varje Kristen en stor trovärdighet om att HAN kommer hålla SINA Nya Förbundslöften om evigt liv. Den som försöker störa eller hindra HANS planer och syften för Israel och det Judiska folket, får i slutändan betala ett högt pris.

 

3/. Det territorium som politikerna och sekulära nyhetsmedier kallar de ’ockuperade områdena’ är faktiskt Kungarikets egendom.  Vi som tror att Bibeln är Guds Ord bör grunda våra åsikter angående rätt eller fel, endast baserat på Skrifterna. FN, EU, de flesta politiker och sekulära medier baserar inte sina perspektiv på Guds Ord. Den nya Amerikanska planen kräver att Östra Jerusalem ska vara den framtida Palestinska statens huvudstad, vilket kommer att splittra Jerusalem. I planen efterlyses också någon form av sammanhängande resekorridor mellan den föreslagna Palestinska staten och Gazaremsan. Detta skulle halvera Israel. Vita Husets journalist, William Koenig dokumenterade de katastrofer som drabbade USA efter tidigare regeringars försök att inskrida i Israel, i sin bok Öga mot öga.

 

4/.  Enligt USA:s plan ska den föreslagna Palestinska staten vara "vapenfri" vilket skulle vara omöjlig att genomföra och skulle äventyra många Israeliska liv. Det finns alltför många små terrorgrupper i det kontrollerade PA-området och Gazaremsan, inom den föreslagna statens regering för att kunna garantera att den kommer att vara "fri från vapen". Så länge Iran styrs av fundamentala Islamister, kommer de att fortsätta att uppvigla och sponsra terrorister att planera och inleda attacker mot Israeliska soldater och civila.

 

Slutligen, i Jesaja 9:6, kallas Yeshua "Sar Shalom" - "Fredsfursten". Varje annat försök av att skapa fred i Mellanöstern, är dömt att misslyckas. Även om den senaste Amerikanska fredsplanen börjar implementeras, har den ingen chans att få en långsiktig framgång. Om vi verkligen vill se slutet på den Israeliska /Arabiska konflikten måste vi be att alla de profetiska ord av de Hebreiska profeterna blir till verklighet, vilket kommer att frammana Yeshuas återkomst (Apg 3:21) och kommer att medföra sann Shalom (fred) till Mellanöstern och till resten av världen. Vi måste också be att våra politiska ledare och att våra kyrkoledare får en uppenbarelse över de Bibliska sanningarna som är i linje med YHVH:s planer och syften för Israel och Nationerna.

                                                       

Men om nu några av grenarna hava brutits bort

Vecka 5  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 31 e January 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:  Inte så Bra Start på 2020

Uppenbarelseboken 6:8 "Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden."

 

Året 2020 är bara 1 månad gammal men det började dramatiskt och turbulent. Bränderna som härjade i stora delar av Australien i början av året, släcktes genom de regnstormar som istället orsakade översvämningar och golfbollsstora hagelstenar, som t.o.m dödade fåglar så de föll från himlen. En jordbävning drabbade Turkiet förra veckan, vilket orsakar stora skador och dödade många människor. En svärm av gräshoppor i 24 km:s bredd äter sin väg igenom Kenya. Men det värsta hotet av alla är ändå coronaviruset, som nu sprider sig till flera nationer. Mot bakgrund av den panik som orsakades runt om i världen genom Millenniebuggen, Y2K, som hotade stänga ner all världens elektroniska system vilket var obefogad, så vill jag inte överdriva för mycket vad det gäller Corona viruset. Men från rapporter som jag ser på CNN och BBC, så finns det skäl att oroa sig för miljontals människors välbefinnande runt om i världen.

 

På bara lite mer än 6 veckor har Corona viruset redan smittat fler människor än SARS-utbrottet, som startade i Asien för flera år sedan. Och den stora faran med Corona är att viruset är extremt smittsam. Det innebär att tar upp till 14 dagar innan symptomen börjar visa sig. Detta innebär att under de 14 dagar innan viruset upptäcktes, har det hunnit spridits från sin källa i Wuhan till andra delar av Kina, och sedan till minst 13 andra nationer där viruset har upptäckts. Det innebär att det kan finnas tiotusentals människor som redan är smittade och under de 2 veckor det larmades, kan de ha hunnit infekterat många andra och därmed kan det finnas en möjlighet att detta utbrott kan bli en världsomfattande pandemi av bibliska proportioner.

 

Bara på en video jag såg från ett sjukhus i Kina där situationen var helt utom kontroll, där hundratals människor fyllde korridorerna. Där de inslagna människokropparna som hade dött av viruset, lämnats liggande kvar på golvet eftersom det inte fanns någon som kunde ta hand om dem. Läkare och sjuksköterskor var förtvivlade och de medicinska förnödenheterna för att behandla människorna, hade redan förbrukats upp. Scenen var kaotisk. Gud förbjude, men om pandemirädslan visar sig vara korrekt, kommer situationen att vara densamma överallt. Även vanliga folk med vintersjukdomar, har gjort sjukhusen i Storbritannien överbelagda. Där behandlades patienter i korridorerna, eftersom det inte fanns tillräckligt med rum för alla. Här i Israel har de flesta apoteken redan laddat upp med ansiktsmasker.

 

Även om Corona-viruset skulle visa sig att inte vara så illa som vissa förutspår, bör den här situationen ändå ses som en VÄCKARKLOCKA för oss alla och särskilt oss i Messias kropp, som läser Bibeln och får en förvarning om vad som kommer att ske i världen under de 3-1/2 åren innan Yeshua återvänder. Låt oss vara ärliga (mot oss själva) .... Vi är inte redo för de avbrott och svårigheter som vi alla kommer att ställas inför någon gång i framtiden - om inte under de närmaste veckorna på grund av Corona-viruset, kanske det inte är för långt borta. Och situationen kommer oss säkert närmare, när som dagar och veckor flyger förbi oss i ökande takt.

 

Som jag sa i första stycket skrev jag inte denna kommentar för att vara sensationell eller orsaka rädsla och panik, utan för att inspirera till seriösa förberedelser. Jag upprepar ofta vad min Messianska Judiska kollega David Chernoff sa, i ett meddelande vid ett Joseph Project möte jag var på för flera år sedan. "Att inte förbereda sig är förberedelser för att misslyckas." Brist på förberedelser är ett recept för stora problem. Vi kan inte förbereda oss när kaoset börjar, vi måste förbereda oss för de dåliga tiderna i de goda tiderna. Här i Israel är det så att varje gång vi står inför ett utbrott av krig, lagrar vi upp med tillräckligt med vatten, konserver och medicinska förnödenheter för att klara oss i några veckor.

 

De 2 mest troliga scenarier är 1 /: Corona-viruset kommer att finnas i Kina och det lilla antalet människor som har smittats i andra länder, kommer att isoleras tills viruset behandlas genom offrens immunförsvar, eller 2/: Corona-viruset kommer att fortsätta att öka tills det blir en internationell pandemi. Om detta scenario blir verklighet måste vi också vara beredda på att våra arbetsplatser, skolor, butiker och församlingar kommer att stängas om antalet virusoffer fortsätter att öka. Vår vanliga livsstil kan snart komma till ett abrupt stopp i minst ett par veckor, tills risken för infektion passerar.

 

För att avsluta denna kommentar vill jag uppmuntra er att ta denna uppmaning på allvar och be och söka HERRENS visdom om hur ni kan göra förberedelser för att säkerställa din familjs och nära vänners välbefinnande. Inte bara vad det gäller Corona, utan även mot bakgrund av det faktum att Guds ord tydligt säger oss att en tid av stora svårigheter kommer att komma på Planeten Jorden under åren fram till återkomsten av Yeshua.

                                                       

Jag samla tillhopa alla hednafolk

Vecka 4  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 24 e January 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Tack ABBA!

Jeremia 29:11 ”Jag vet väl vilka planer Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva er en framtid och ett hopp”(1917)

 

Jag skriver denna kommentar på morgonen av min födelsedag. Jag vill offentligt uttrycka av hela mitt hjärta en tacksägelse för mitt liv till Den som skapade mig och som har haft sin hand över mig under de 65 år, som jag har varit på Planeten Jorden. Jag föddes den 19 Januari 1955 på Greenlane Hospital, i Auckland Nya Zeeland. Båda mina föräldrar var Judiska och alla mina förfäder är från Levits stam. Tyvärr var båda mina ateister och hade ingen kunskap om sanningen om Israels Gud, så jag uppfostrades utan att känna till sanningen och anledningen varför vi var Judisk. Jag var en total ateist och hatade alla religioner

 

Men Gud hade en fantastisk plan för mitt liv och när jag var 15 träffade jag Josie, som kände HERREN från tidig ålder. När vårt förhållande utvecklades tog jag henne ifrån hennes relation med YHVH och vi levde ett världsligt liv under de kommande 20 plus åren. Lyckligtvis hade Gud inte gett upp på oss och inte glömt sina planer för våra liv, så den Helige Ande kallade Josie redan 1986.

Först motsatte jag mig hennes återtändning till en stark tro, men HERREN arbetade på mig också så 1 år senare blev även jag troende och accepterade Yeshua som min Messias och Herre. Kort därpå började jag studera vad det innebär att vara Judisk och att tro på Yeshua och hur man lever ett liv som en Messiansk Jude. Vi deltog i ett Messianskt hems gemenskap på sabbaten och gick till en vanlig kyrka på söndagarna.

 

Vi var båda hungriga på allt som Gud hade för oss och både vi och även våra söner Stefan och Jordan läste massor av böcker. Vi lyssnade på en hel del undervisning av Derek Prince, David Pawson och Jack Hayford och vi deltog i flera seminarier och konferenser. Omkring 4 år senare talade Gud till oss båda och Han visade tydligt att Han kallade oss att sälja allt och emigrera till mina förfäders land - Israel. Vi började omedelbart med förberedelserna, vi sålde vårt nya hem och andelen av ett företag som jag var delägare i. Sex månader senare kom vi till Israel och några månader ytterligare senare bosatte vi oss, med vårt nya liv, på toppen av Karmelberget. Och vi har bott här i 28 år tillsammans med våra söner Stefan och Jordan, deras fruar Keren och Limor och våra fyra barnbarn.

 

De flesta av er läser denna kommentar för att ni har deltagit i något av de möten där jag talade och jag anmälde dig till vårt nyhetsbrev. Några av er har tillkommit under senare tid. Men vi vet att många av er har stått med oss i många, många år. När vi går in i vårt 64:e och 65:e år, står Josie och jag i vördnad och tacksägelse över vad HERREN har gjort i våra liv under de senaste 32 åren. Han förde oss in i Hans Rike, Han förde oss till Israel och till toppen av Karmelberget. Han sände oss att välsigna folket i flera Nationer och Han kopplade oss till dig.

 

Så...... Tack ABBA för att du skapade mig, Tack ABBA för att du uppenbarade för mig Din Son Yeshua, som är vägen, sanningen och livet; Tack ABBA för min fru; Tack ABBA för våra två söner och deras underbara fruar, Tack ABBA för våra fantastiska barnbarn, Tack ABBA för att Du tog oss från världens ände och insatte oss på Karmelberget; Tack ABBA för privilegiet att vara en Ambassadör i Ditt Rike till Nationer; och Tack ABBA för de många partner som har lagts till i ’Out of Zions’ supportteam; Tack ABBA för att Du håller oss vid god hälsa; Tack ABBA för att Du beskyddar oss från olycka och skada; Tack ABBA för att Du försörjer alla våra praktiska behov.

 

Slutligen vill jag tacka alla våra bröder och systrar i Nationerna, som älskar Israels Gud; som älskar Nationen Israel och det Judiska Folket; och särskilt Tack till er som troget ber för och stöder vår familj och den verksamhet som HERREN har kallat oss till. Må Han välsigna dig och din familj flera gånger om. Josie och jag uppskattar mycket er vilja att samarbeta med oss för att uppfylla allt som HERREN har kallat oss att göra här i Israel och i Nationerna.

                                                          

Året 2020 är bara en månad gamla...?

Vecka 3  2020

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider -  17 e January 2020

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Att ha ett Hjärta för Israel bör vara Normalt för Varje Troende

Sakarja 8:2 ”Jag har stor nitälskan för Sion”

 

Anledningen till att du finns med på ’Out of Zions’ mailinglista är för att du har ett hjärta för Israel, men tyvärr är människor som du i minoritet i Kyrkan. Mot bakgrund av ovanstående bibelvers, bör varje sann kristen ha ett hjärta för Israel men av rätt anledning. När många av de kära heliga som verkligen älskar Israel av allt sitt hjärta, möter en annan troende för första gången dröjer det inte länge förrän de frågar "älskar du Israel?" Självklart fördömer jag ingen för det, men egentligen är det på fel sätt man ställer frågan. Den riktiga frågan man bör ställa är istället "älskar du Herren, Israels GUD?" För om vi verkligen älskar GUD, bör vi med automatik älska det Han älskar. Och det är tydligt från ovanstående vers och från flera andra versar att YHVH älskar Israel och det Judiska folket, oavsett hur upproriska de är mot HONOM. Därför bör alla som säger sig vara en Kristen och älskar HERREN och är fyllda med HANS Helige Ande, ha samma passionerade kärlek till Israel och det Judiska folket.

 

Tråkigt nog är det långt ifrån verkligheten i de flesta Kyrkor i dag och så har det varit sedan det 2:a århundradet, ända sedan förvrängningen av ’Ecclesia’ av de Grekiska och Romerska bedragare som refereras som "Kyrkofäder". De flesta av dem var fanatiska antisemiter vilka gjorde det till deras uppdrag att kapa Kyrkan från "Olivträdet" i Romarbrevet 17 och inplantera Kyrkan i ett Grekiskt träd, som har mycket lite med Israels Gud att göra. Deras motivation, drivet av ett intensivt hat mot Judarna, var att distansera Kyrkan så långt som möjligt ifrån de Hebreiska skrifterna. Mycket snabbt förlorade Kyrkan nästan varje likhet med Messias kropp, som vi läser om i Apostlagärningarna och som existerade mindre att 100 år efter Yeshua uppväcktes från de döda. Försämringen förvärrades i den Katolska religionen som förde Kyrkan in i den "Mörka Medeltiden" som varade i 1000 år, tills den Protestantiska Reformationen började 1517 efter Kristus.

 

Den teologiska grunden för en Kyrka utan koppling till Israel och det Judiska folket kallas "Ersättningsteologi", ett trossystem som Aposteln Paulus absolut tillbakavisade i Romarbrevet 11:1 ....”Har då Gud förskjutit sitt folk”. Olika versioner citerar Paulus som svar .... Bort det! Gud förbjude, absolut inte, eller så kan det aldrig bli! Källan till ersättningsteologin är inspirerad från helvetets avgrund som hans främsta vapen för att åstadkomma förstörelse av Israel och det Judiska folket. Vilket om det någonsin skulle ske, skulle det innebära att den 2:a tillkommelsen av Yeshua aldrig heller skulle ske. Som Apostlagärningarna 3:21 säger att Herren måste förbli i Himlen tills upprättelsen av Israel är fullbordad... Inte undra på att djävulen är lika nitisk över Sion som YHVH är, men av motsatt anledning.

 

Den Protestantiska Reformationen inledde en process av att föra Kyrkan ut ur den ’Mörka Medeltiden’, men den kom inte tillräckligt långt. Martin Luther blev en av de värsta Antisemiterna i Kyrkans historia. Detta kan komma som en chock för människor som ser Luther som ett helgon, men han var definitivt inget helgon när det gällde det Judiska folket. Djävulen använde Luther för att motivera Hitler att initiera den Slutliga Lösningen, som kostade 6 500 000 Judar i förintelsen. Om du vill se bevis för det går det att läsa om det här. Det Judiska folkmordet genom Förintelsen, är det extrema resultatet av Ersättningsteologin. Men vilken annan form eller nivå av Ersättningsteologin, är en förolämpning mot Gud eftersom det gör Honom till en lögnare och att inte i egenskap av Israels Gud.

 

För att sammanfatta poängen med denna kommentar är att det inte finns någon medelväg i YHVH:s rike. I Mark 9:40 säger Yeshua att ’Den som icke är mot oss är för oss’. Vi lever i de sluttider där Herren kommer snart, när Han kommer till det återuppbyggda templet i Jerusalem. Djävulen vet det bättre än vad de flesta Kristna gör och är desperat att förstöra Israel och det Judiska folket. Och det mesta av det du ser på nyheterna som äger rum i Mellanöstern, är relaterat till alla dessa tre fakta.

 

Som jag skrev i början av kommentaren, bör varje sann Kristen ha ett GUDS hjärta för Israel-det bör vara standard frukten från en kärleksfull Gud. När var det senast din Kyrka bad om beskydd för Israels, vid ett söndagsmöte? Psalm 122:6-Jesaja 62:6 -7. När var det senast era ledare gav ett budskap om behovet av att alla Judiska människor återvänder till Israel? Hesekiel 36:8-10 och 39:29. När var det senast som ledare gav ett budskap om att Yeshua inte återvänder förrän det Judiska folket ropar från Jerusalem "Baruch ha Bah b ' Shem Adonai"-"Välsignad är Han som kommer i Herrens Namn? Matteus 23:39. Jag vet att för de flesta av er är svaret för länge sedan, eller aldrig. Det betyder att din Kyrka är påverkad av ersättningsteologin och i enlighet med Genesis 12:3 är under en förbannelse, vilket Gud säger till Abraham i den 2:a delen av versen, där det i den ursprungliga hebreiska texten står att Jag skall förbanna den som tar lätt på er.

 

Jag skriver inte den här kommentaren för att döma er kyrka eller era ledare, men de har blivit lurade av lögnens fader. Jag skriver detta för att uppfylla mitt ämbete som en Messiansk Jude för att vara ett ljus för nationerna och för att se er alla välsignade som GUD säger i den 1:a delen av Genesis 12:3 ’Jag skall välsigna dem som välsignar Israel’. Vänligen stå med Josie och mig i bön för dina pastorer och ledare att de får en övernaturlig uppenbarelse av Guds planer och syften för Israel. Och att den inympade Kyrkan i nationerna och er församling, ansluter sig till den nuvarande återstod som har Herrens hjärta för Israel och det Judiska folket. Och att Israel blir en första prioritering i bön och stöd på olika sätt, så att Abrahams välsignelser kan att utgjutas från Himlen.

                                                          

Tack ABBA1

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: År 2019 Avslutas med en Våldsam Notering - för Judar, Kristna och Muslimer

 

Under de sista dagarna av 2019, skedde en stor terrorattack i Somalia vilket dödade 86 människor och skadade dussintals andra. Bortsett från 9/11 terrorattacken så är detta en av de allvarligaste terrorincidenter i modern historia. Det skedde även flera mindre incidenter i USA och även om de inte kan jämföras med omfattningen av den Somaliska attacken, så kan också dessa kvalificera sig för att klassas som terrorism. En av dessa attacker ägde rum i en kyrka nära Fort Worth, Texas. Terroristen, som var klädd i svart, öppnade eld i bakre delen av kyrkan under söndagsmorgonens Gudstjänst, dödade två av medlemmarna i församlingen innan säkerhetsvakter sköt och dödade honom.

 

Jag kommer inte belysa Somalia-och Texas attackerna, utan istället inrikta mig på de andra terrordåden som har ägt rum i en allt större och alarmerande takt i USA. Jag syftar på en rad Antisemitiska terrorhandlingar som har genomförts under de senaste dagarna. Den allvarligaste var den incident som inträffade under Chanukka och som skedde hemma hos en ortodox Rabbi i Munsey, New York. Lyckligtvis dödades ingen i denna fruktansvärda handling av kallblodiga våld, men 5 personer inklusive Rabbinens son, knivhöggs och blev allvarligt skadade, vilket lämnade ett blodigt golv och väggar från offren. Den ensamme terroristen greps strax efter attacken och har tagits hand om polisen.

 

Denna våg av allvarliga Antisemitiska terrorattacker som har ägt rum i "Judiskt vänliga" Amerika chockade folket i de Judiska samhällena, liksom de redbara icke-judiska samhällsmedborgarna. Men den "chockvåg" som har drabbat de Judiska områdena i USA och i de flesta Judiska samhällen runt om i världen inklusive Israel, är på en nivå som sällan setts. Premiär minister Netanyahu gav ett mycket starkt uttalande och fördömde attacken. Och i nästan varje land ÅTERSKALLAR PM Netanyahus fördömande ord, av ledare för de Judiska samhällena. Jag har sett några av dessa uttalanden, men inte en enda gång har jag hört vad som borde sägas....... Att det är dags för det Judiska folket att återvända till det utlovade landet- Aliyah! Trots det faktum att Iran och Islamiska terrororganisationer är inställda på att förstöra Israel och döda så många Judar som möjligt, är Israel den säkraste platsen i världen för Judiska människor att leva på.

 

Jag säger inte att GUD är bakom de världsvida Antisemitiska våldshandlingar som sker mot Judiska folket, men jag vet att Han vill ha alla Judar tillbaka i Israel och jag tror att Han tillåter dessa attacker att äga rum. Han tillåter att det skakar om de miljontals Judiska människorna där ute i nationerna, i hopp om att de vaknar upp och tar sig hem till Israel innan det är för sent. Som de flesta av er vet Josie ansvarar för en förböntjänst, Förbedjare för restaurering av Israel och Aliyah är det primära fokuset för det ministeriet. Herren har placerat en mycket tung börda i Josies hjärta att be hem Judarna och att uppmuntra Kristna att också be på det sättet.

 

Bibeln visar tydligt att Herren vill att alla Judar ska komma hem, (Hesekiel 36:8-10, Hesekiel 39:29, Jeremia 16:14 -16 och många fler). Gud kan få det att ske på många olika sätt. Det bästa scenariot är att Han kommer att vissla högre (Sakarja 10:8) och på ett övernaturligt sätt få dem att vilja komma hem. Det värsta scenariot är om Han tillåter Antisemitism att fortsätta öka så till den grad att en världsvid förintelse kan börja äga rum. Judarna som fortfarande är där ute i Nationerna kommer bara att ha två alternativ-Att fly för sina liv eller att möta samma öde som mer än 6 000 000 Judar mötte i den Nazistiska Förintelsen. På vilket sätt saker och ting utvecklas, kommer snart att synas och dessa dagar kan inte ligga långt bort.

 

Framtiden kanske inte ser så mycket ljusare ut för sanna Bibeltroende Kristna, även i de en gång Kristna Västerländska Nationerna. Eftersom de flesta människor i nationerna glider mer bort från GUD och Bibeln, så intensifieras hat och intolerans för Troende och Rikets rättfärdighet och våldet mot Guds folk ökar. Jag menar inte att vara en "Jeremia", men det är verkligheten i dagens värld, vi såg det förra veckan i de två terrorattackerna som jag skrev om i första stycket

 

Låt oss alla be att jag har fel och låt oss intensifiera vår bön för vår ofrälsta familj, vänner, människor vi arbetar med.     

                                                               

Sakarja 8:2 ”Jag har stor nitälskan för Sion”

 Vecka 52  2019

 

 För de senaste nyheterna under kristider -  27 e Decembre 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Ännu Ett År Närmare Yeshuas Återkomst

Lukas 21:28  ”Men när detta börjar ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning”

 

Den kommande Tisdag är den sista dagen i det Gregorianska kalenderåret 2019. Och vilket år det har varit, med en ständig ström av dramatiska händelser som matat nyhetsspalterna i de flesta nyhetsmedia. Under det första halvåret av 2019 såg vi en markant ökning av den militära aktiviteten mellan Israel och Iran, med ett verkligt hot om ett fullskaligt krig som kunde brutit ut innan de Israeliska valen i april. Valet misslyckades med att ta fram en ny regering, så Israeler behöver planera för ett 2:a val inom 12 månader i September. Brexit-sammanbrottet fortsatte i Storbritannien, medan Europa och en stor del av världen såg på och skakade på huvudet i misstro, när som de Brittiska politikerna argumenterade över och misslyckades med att inte följa det demokratiska majoritetsbeslutet att lämna Europeiska Unionen.

 

Den andra halvan av året såg uppkomsten av våldsamma anti-regeringsdemonstrationer i Hongkong, Libanon, Iran, Irak, Chile, och en kort 3 dagars konflikt mellan Hamas och terrorgrupper i Gaza, där mer än 500 raketer avlossades mot Södra Israel. Och strax därefter ytterligare ett misslyckat Israeliskt parlamentsval. I årets slutskede kom med katastrofala bränder i Australien, riksrätten mot president Trump, anklagelsen mot PM Netanyahu, och en avgörande seger för Storbritannien Boris Johnson, som gav honom ett nytt mandat att driva igenom Brexit i slutet av Januari.

 

Under hela 2019 har den moraliska koden i större delen av världen fortsatt att urarta, med miljontals ofödda barn som mördats, den samkönade perversionen som slingrande sin demoniska väg in i varje område av våra halvt-anständiga samhällen och som även lanserats för mycket unga, en gång oskyldiga barn. De mest liberala nationerna planerar nu att legalisera "barmhärtighetsmord och dödshjälp".  Med en sataniskt inspirerad drivkraft att ersätta den verkliga Skaparen, så är forskarna mycket nära att klona människor nu med robotmaskiner. Världen kan inte sjunka så mycket lägre, och säkerligen är Herren på väg att tappa Sitt tålamod, barmhärtighet och nåd.

Klimatförändringsdemonstranter hävdar att situationen för extrema temperaturer, både varmt och kallt, är människans fel, men jag har allvarliga tvivel. Kanske användningen av fossila bränslen kan ha en liten effekt på klimatet, men världen har upplevt dramatiska temperaturvariationer, långt innan man började köra med bilar och flyga runt i världen i flygplan. Kan det vara så att Universums Skapare använder vädret för att döma en värld som är i uppror mot Honom och Hans Torah (instruktioner)?

 

Situationen i en stor del av Västvärldens kyrkor försämras också snabbt. Jag hörde nyligen att under en årlig Nationella Konferens för en stor Amerikanskt kyrkosamfund, att en av de viktigaste ledarna höll upp sin bibel och förklarade "-Mitt liv kommer inte längre att hindras av 4 hörn av denna bok. Det är dags för en nytt, allt inkluderat testamente!". I stället för att tillrättavisa och ta bort mannen från predikstolen applåderade de flesta människorna i publiken honom för hans chockerande uttalande.

 

Bibeln och Yeshua själv, profeterade att dessa saker skulle hända i de dagar som omedelbart föregår den 2:a tillkommelsen av Messias och återupprättandet av YHVH:s Konungariket på jorden. Som den inledande versen tydligt säger oss, när vi ser dessa saker hända runt omkring oss bör vi se upp till himlen för att fånga en första glimt av Herren, som är på väg att återvända. Vid denna tid på året är de flesta människor fokuserade på Yeshuas födelse, trots att han inte var född i December, snarare än att se till att de har det rätt ställt med Fadern och är förberedda den dag som de kommer att stå inför honom, för att bedömas att passa eller att inte passa in att leva i Hans närvaro i all Evighet.

 

Som Bibeln säger, finns det ingen som vet den exakta dagen. Men för mig verkar det mycket uppenbart att när vi förbereder oss för att gå in i 2020, så är världen verkligen Ännu Ett År Närmare för Återkomsten av Yeshua. Och vi som tror och ser fram emot den Andra Tillkommelsen behöver blicka uppåt då dagen för vår Återlösning är mycket nära.

 

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till försvar för dess rätt att existera, det land som är givet till det Judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel vänder tillbaka till deras Gud. Var inte tysta utan dela detta med dina kristna vänner, med dina pastorer och med dem som du har möjlighet att tala med. Låt oss också be för ett genombrott i muslimvärlden, och vänligen kom ihåg att be om Gudomligt beskydd för alla soldater inom IDF.

 

Om du inte är en vanlig finansiell anhängare av Out of Zion Ministries och har blivit välsignad av dessa kommentarer under 2019, skulle du be om ett slut på supportgåvan för att lansera oss till 2020. Se donationsinformationen i slutet av nyheterna poster.

Vecka 1 2020

Vecka51  2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar: Det är Veckan före Jul - Eller är Det?

 

De flesta av de en gång kristna nationerna i västvärlden förbereder sig för att fira jul, även om de flesta människor som bor i dessa nationer inte längre tror på en Gud som skapat Universum. Om denna Gud inte existerar, då kan inte den personen som är mest känd under namnet Jesus Kristus, vara sonen till en icke-existerande Gud och därmed diskvalificeras Jesus som Världens Frälsare. Trots detta firar dessa icke troende fortfarande Julen på tröskeln till 24 december och spenderar mycket tid, energi och pengar på helgen. Med detta sagt; Julen är mycket lönsam för de flesta företag i dessa nationer och det är en stor ekonomisk välsignelse för Kina, där de flesta artiklarna som är avsedda att bli Julklappar produceras.

 

Namnet "Christmas" betyder "Kristi födelse" (Messias i den ursprungliga hebreiska) och det faktum att miljarder människor som inte tror att Messias existerar, är en av de mest befängda sakerna i dagens värld. Ännu mer så när man betänker att många människor som firar jul, vilket i verkligheten handlar om födelsen av en judisk bebis, är antisemitiska. Men det finns också miljontals människor i världen som tror på, och dyrkar Israels Gud och som uppriktigt firar Jesu födelse, vid denna tid på året. Men när jag har rest i nationerna under de senaste 24 åren, blir det uppenbart för mig att en stor andel av Kristna, även på-nytt-födda kristna, har ingen uppenbarelse över att den Man de söker för sin eviga frälsning, var och är och kommer alltid att vara en Jude. I själva verket betyder Jesus Kristus mer exakt "Yeshua ha Mashiach," Israels Messias och Judarnas Konung och han föddes definitivt inte den 24 december.

 

I vår vandring med Herren är det mycket viktigt att vi förblir lärbara och öppna för korrigering. Fram tills nyligen, trodde jag att Yeshua föddes under Lövhyddehögtiden i september eller oktober. Men efter att ha tittat på 2 videos, en av temat med Rabbi Jonathan Cahn, tror jag att Herrens Påsk i mars eller april är den mest sannolika tiden för Yeshua födelse. Här är några av anledningarna till att Rabbi Cahn och även jag tror att detta är fallet......

 

1/ Det fanns inget rum ledigt på värdshuset.  Detta skulle inte kunna vara aktuellt för fallet i december, eftersom det skulle ha varit mycket få besökare i Betlehem i december. Yeshua måste ha fötts under en Biblisk Fest (en utsedd tid för YHVH att komma ner för att möta med sitt folk. Hundratusentals judar som bodde i andra nationer återvände till Jerusalem och till närliggande städer för att lyda befallningen i Torah- att tillbe inför HERREN i Jerusalem - alla gästgiverier var fulla vid Högtiderna. Både Påsk och Lövhyddohögtiden är möjliga alternativ

 

2/ Herdarna var ute på fälten med sina hjordar. Fåren skulle inte ha varit ute i december eftersom det var mycket kallt. Det kunde ha varit Lövhyddohögtiden när vädret är fortfarande mycket varmt. Den viktigaste punkten här är att herdarna vakade över fåren eftersom mödrarna födde sina lamm. Lamm föds bara under våren-mars eller april, när Herrens Påsk firas. 3 Moseboken påstår att lamm avsedda för påskfirandet måste vara minst 1 år gammal (3Mos 12:5). Så de lamm som hade fötts 12 månader tidigare offrades och de lamm som föddes skulle bli nästa års offerlamm. Yeshua är GUDS lamm

 

3/ Medan jag tänkte på denna kommentar, tror jag att den Helige Ande visade mig att Yeshuas liv var förebådade av cykeln av de Bibliska högtiderna. Han föddes vid Herrens Påsk, i början av året (3Mos 12:2), Han korsfästes på dagen innan Herrens Påsk började, han uppstod igen under högtiden för Förstlingsfrukten, Han sände sin Ande ner till oss för att bo i oss under Shavuot (Pingst) och han kommer åter igen tillbaka för att bo med i Jerusalem i 1000 år vid Lövhyddehögtiden.

 

4/ Konfirmationen kan fastställas matematiskt genom att nåla de datum då Fadern till Johannes döparen utförde sin tid av tjänstgöring i Templet. Vid kung Davids tid delades en del av prästadömet upp i 24 avdelningar för att tjäna i Herrens hus, och "den första lotten kom till Jehoiarib, den åttonde för Abijah. (1 Krönikeboken 24:7, 10). Johannes döparen blev tilltänkt strax efter Zacharias (Luk 1:5) avslutat sin tid av tjänstgöring och återvänt hem till sin hustru Elishaver (Elisabeth). Sex månader senare, blir Miriam (Maria) gravid med Yeshua och nio månader senare föds barnet Messias. Detta pekar fortfarande på de två alternativen i påsk eller tabernakel, men det är lammen som föds endast vid Herrens Påsk som låser födelsen av Yeshua till månaden Nisan.

 

Så det är inte veckan före födelsen av den verkliga Messias. Men här är några frågor som måste ställas.....

Ska Messias Kropp fira Hans födelse på fel datum?

Hur är det med bibelversen där GUD förkunnar att Han hatar festivaler som Han inte har utsett (Jes. 1:14)?

Bör Kristna ljuga för sina barn om Jultomten?

Flera av symbolerna för Julen är rotade i ockult hedendom, så bör Kristna ha dessa saker från det andra riket i sina hem?

Kan GUD godkänna och välsigna sådant som inte är av Hans Rike?

 

Hur mycket mer kraftfull och smord kan vårt firande av Messias födelse vara (den som är Smord med olja för att vara Kungen), om vi skulle återknyta den till sanningen?

Den 6 juni rapporterade Keshet 12 i en ny artikel av Nir Dvor att den israeliska baserade säkerhetsorganisationen MOSSAD hjälpte den danska polisen och underrättelsetjänsterna i att förhindra en lång lista med terroristattacker.

Terrorattackerna planerades och nära genomfördes, men MOSSAD, som hjälper andra europeiska säkerhetsorganisationer att eliminera terrorhotet från Europa, kunde förhindra dem i sista minuten.

Under en operation under de senaste dagarna greps 21 terroristaktivister av dansk polis och underrättelsetjänster i Köpenhamn och andra danska städer längs landet.

Dessa terrorister upptäcktes och arresterades i hemliga hem innan de kunde avrätta de terroristvågor som de planerade.

 För de senaste nyheterna under kristider -  6 e Decembre 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's Kommentar:  Det är en Smal Väg som Leder till Riket 

Matteus 7:13-14 "Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och få är de som finna den”.  (1917)

 

För ett tag sedan såg jag ett videoklipp av en konversation mellan två mycket "respekterade" Amerikanska kristna pastorer, en som intervjuades av den andra. Intervjuaren frågade andra pastorn "Säg mig hur ser du på framtiden för Kristendomen?" Den andra mannen svarade, "Jag ser människor komma till tro från Asien, Afrika, Indien och även från den Muslimska världen - även om de inte känner Jesu namn men de inser att det finns något mer i livet, så blir är frälsta och vi kommer att se dem i Himlen." 

 

Intervjuaren säger; "Det gör mig så glad att höra att det finns en sådan bred väg till Gud."  Den andra mannen svarar "Ja det är bred."

 

Det finns två allvarliga fel i ovanstående konversation. Först av allt förklarar Yeshua i Johannes 14:6 "Jag är vägen, sanningen, och livet. Ingen kommer till Fadern, utom genom Mig". Och för det andra sa Yeshua också i öppningsversen från Matteusevangeliet 7:13-14 att den sanna vägen och porten som leder till evigt liv i Hans rike är smal, men dessa män hävdar att vägen är bred? Vems uttalande bör vi tro på? Vi måste tro Herrens uttalande! Om Yeshua gjorde dessa tydliga och distinkta uttalanden, även fast de kan vara politiskt inkorrekta eller orättvisa, så måste vi ändå ta hänsyn till dessa varningar.

Problemet är att under de senaste 1900 åren har den Bibliskt baserade tron från den Tidiga (främst Judiska Messias kropp - kyrka) för de flesta kristna reducerats till en Grekisk tankebaserad religion. Under årens lopp har det förekommit flera gnistor av väckelseeld, som i varje fall hittills bara avslutats pyrande eller blivit helt nedsläckt. I de flesta delar av den en gång kristna västvärlden, har de huvudsakliga kyrkosamfunden förlorat en stor del av sin församling till de Karismatiska kyrkorna och Pingströrelsen eller så har de förlorat många till den sekulära världen. De flesta av dessa samfund håller inte längre Bibeln som den Helige Andes inspirerade Guds ord, samtidigt accepteras flera av de saker som Gud kallar för "styggelse", såsom häxeri, homosexualitet och abort.

 

Och tyvärr har de vanliga kyrkosamfunden och även flera av de Karismatiska kyrkorna och Pingstkyrkorna varit så vilsele-dande av Ersättningsteologin, att de ställer sig på fel sida av den Arabiska / Israeliska konflikten. Att stå och instämma i de Muslimska kraven på en "Palestinsk stat" över det land där Gud för evigt slöt förbund med Abrahams, Isaks och Jakobs ättlingar, är att göra uppror mot GUD själv. Situationen i det senare Kristna Västerländerna, är så illa att de flesta väster-ländska politiska ledare och många Kyrkoledare förklarar att det är olagligt för Judar att leva i Judeen och Samarien eller Västbanken som det brukar kallas av världen idag. Kan dessa människor vara så desinformerade att de inte vet att det område de syftar på, är hjärtat av det land som Gud lovade Abraham, Isak och Jakob, och att alla patriarker av det Judiska folket är begravda där?

 

Hur blev västvärlden så blind för den Bibliska verkligheten? Svaret är att de har vandrat på fel väg. Istället för att ta den smala vägen som leder till liv i Guds rike, har de valt att ta den breda vägen som tillåter alla att göra det som är rätt i sina egna ögon, men som i slutändan leder till förstörelse. Det sena 1960-talet fick se Israel ta ett stort steg framåt i sin upprättelse då Jerusalem blev återförenat och början till ett förfall av tro och moral i Västvärlden. Efter Israelernas mirakulösa seger under Sexdagarskriget i Juni 1967, ökande stadigt antalet av Judar som kom till tro på Yeshua. Och ett stadigt ökat antal Kristna började förstå Romarbrevet 11:1; att Gud inte är färdig med Israel, att den sanna Kyrkan är inympad i Olivträdet och samtidigt förstod de Guds hjärta för Sitt land och Sitt folk. Dessa Judar och Kristna har funnit sin väg ut på den smala stig som leder till liv. Dessa Judar och Kristna har funnit sin väg på den smala vägen som leder till livet. 

 

Samtidigt skedde en förändring 1967; den populära musiken förändrades vilket förde in uppror mot föräldrar och samhället, den sexuella revolutionen började med promiskuitet vilket ledde till en stor ökning av kallblodiga mord på de ofödda och en acceptans av den avskyvärda homosexuella livsstilen, som drar miljoner ut på den breda vägen och som leder till förstörelse. Den Grekiske filosofen PLATO påpekade med rätta att ’när musiken förändras, förändras samhället med det’.

 

Jag tror att världen under de senaste månaderna har gått in i en ny fas. Uppror och våld bryter ut på många platser; Hong Kong, Libanon, Irak, Iran, Chile och Colombia. Det började i Gaza för nästan 2 år sedan nu, med de våldsamma protester som sker intill den Israeliska gränsen varje helg nu. Men nu sker även samma sak på andra ställen. Medan större delen av världen fortsätter att skylla på Israel för den Arabiska/ Israeliska konflikten, brinner den Arabiska Muslimska världen. Muslimer dödar andra muslimer i Syrien, Irak och andra platser. ISIS, Talibanerna och andra terrorgrupper spränger andra Muslimer och icke Muslimer i de Arabiska Nationerna. Iran ligger bakom de flesta terrorattackerna mot Israel, samtidigt som de uppmuntrar det mesta inter-arabiska våldet och främjar terrorismen i de Västerländska Nationerna.

 

Jag tror att de händelser som äger rum i Mellanöstern och över hela världen, nu när 2019 närmar sig ett avslut, är en tydlig indikation på att vi lever i ändetiden. Och som den populära lovsången från 1970-talet proklamerade; -’Snart och mycket snart, kommer vi att se vår Kung’. Kommer Yeshua hitta oss vandra i stark Biblisk tro när Han kommer tillbaka? Förutom att ha en allvarlig oro över dem som uppenbarligen går på den breda vägen, måste vi också tänka noga på hur vi lever våra egna liv. Vandrar vi verkligen med båda fötterna på den smala vägen? Eller har vi en fot på vardera sidan? Hur är vi på Herrens temperaturmätare; är vi varma, kalla eller ljumna?

 

Tiden är kort - och när situationen omkring oss försämras, bli inte modfälld, utan blicka uppåt för vår återlösare närmar sig verkligen!!!

MOSSAD

VECKA 44   2019

https://www.paulwiden.se/?p=4616#.Xb-v-yN6RYk

Det är en Smal Väg som Leder till Riket

Närmare 20-25 år gammal drama...

Vi,döva och hörande, kände kärlek och inspiration att göra så rolig och krävande berättelse om Josef...Alla kläder och material fick vi göra själva och bära upp i högsta våningen i Filadelfia kyrkan i Stockholm.

Tack alla döva och hörande! Gud är GOD!

 

https://www.youtube.com/watch?v=iogpvGEvLRg

https://www.youtube.com/watch?v=CLpns0imGyI&t=470s

https://www.youtube.com/watch?v=6-qwAUJQkzU&t=443s

 

Raketer och regerings väntan ?

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 11 e Octobre 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

Davids Kommentarer:   Sukkot - Lövhyddohögtiden

3 Moseboken 23:33-36 ”Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg: På femtonde dagen i samma sjunde månad är HERRENS Lövhyddohögtid, i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst; ingen arbetssyssla skolen ni då göra.  I sju dagar skolen ni offra eldsoffer åt HERREN. På den åttonde dagen skolen ni hålla en helig sammankomst och skolen offra eldsoffer åt HERREN. Då är Högtidsförsamling; ingen arbetssyssla skolen ni då göra”.

 

Den sista av HERRENS Högtider eller Utsedda Möten, Sukkot eller Lövhyddohögtiden, börjar på Söndag vid solnedgång. Denna högtid varar i 7 nätter/ dagar och följs av en särskild Sabbat under den 8:e kvällen/ dagen. Det Hebreiska ordet Sukka (plural Sukkot) hänvisar till en hydda eller en tillfällig bräcklig boning. Syftet med Lövhyddohögtiden, är att påminna oss om den tid när HERREN hade sin boning bland Israels folk under deras tid i öknen. Han gav Moses en detaljerad beskrivning över Tabernaklet och det Allra Heligaste och när det stod klart kom HERREN ner i form av sin Helige Ande och ’Tabernaklade' med sitt folk. Jag är mycket inspirerad av den berömda målningen “Pelare av eld” över Tabernaklet i öknen, och alla Israels 12 stammars tält uppsatta runt omkring. GUD var synlig mitt ibland Sitt folk. 

 

Varje dag under de 7 Högtidsdagarna, eller de Utsedda Herrens Mötestid, har också ett profetiskt syfte – att visa oss framtiden och var vi befinner oss i GUDS plan att åter etablera hans Kungarike på Jorden – i Jerusalem. Sukkot är en profetisk bild över Millenium, den period som avser det 7:e årtusendet när Yeshua kommer att regera såsom Kungarnas Konung och Herrarnas Herre i ett åter uppbyggt Tempel på Tempelberget, i hjärtat av Jerusalem och exakt på den plats där Al-Aqsa moskén är placerad och har ockuperat sedan 690 e.Kr. Från de händelser som vi ser runt i världen nu – det civila våldet i Hong Kong, Irak och Libanon, det försämrade moraliska läget, Västvärldens återvändande till hedendom, Brexit i England, den politiska turbulensen i Israel, i England, i USA och på flera andra platser, väderförhållandena – allt det är indikationer på att slutet närmar sig på den här ökade onda tidsåldern och att det slutliga fullbordandet av Sukkot är mycket nära. Maranata Yeshua!

 

Den 8:e dagens Sabbat som följer 7 dagar av Sukkot, är också mycket profetisk. Det Judiska folket har gett dagen namnet Simcha Tora, vilket betyder "glädje över Toran." Det är en dag av stor glädje då Torarullarna tas med utomhus och man tågar med dem runt synagogorna och på andra platser, och man bär dem ut bland folket under dans och med stor glädje och entusiasm.  Varför folket är så upprymda beror på att de har avslutat den årliga Tora läsningen. Men de är inte upprymda för att de är färdiga med läsningen av Toran, utan för att de nu får skrålla tillbaka rullarna och får börja läsa om den igen. Så mycket älskar det Judiska folket Toran och HERRENS Ord. 

 

Som jag delar enligt ovan och många gånger tidigare, så beskriver HERRENS Högtider Hans plan för förlossning för världen och upprättelsen av Hans kungarike på Jorden. Även fast Simcha Tora inte är någon Biblisk Högtid av YHVH, så har den en fantastisk profetisk relevans för framtiden. Precis som rullarna rullas tillbaka till början igen och läsplanen börjar om igen, så kommer GUD att i slutet av Milleniet att rulla upp de nuvarande Himlarna och Jorden (avsluta det) och Han börjar om igen med ny och oförstörbar Himmel och Jord. HERRENS Återlösningsplan kommer att vara fullkomlig - Hallelu YAH.

 

Nu när vi förstår betydelsen av dessa sista Högtider, låt oss fira minnet och glädja  oss över Sukkot och Simcha Tora med det Judiska folket. Och låt oss be att folk i allmänhet får en uppenbarelse över vad dessa underbara Utsedda Möten med Israels GUD verkligen representerar. 

Mina kära döva

a under kristider - 4 e Octobre 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

Davids Kommentarer:  Varje dag har vi 'Yom Kippur', i Yeshua

3Mos 23:27-28 "Men på tionde dagen i samma sjunde månad är Försoningsdagen; då skolen I hålla en helig sammankomst, och I skolen då späka eder; och I skolen offra eldsoffer åt HERREN. Och I skolen intet arbete göra på denna samma dag, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för eder inför HERRENS, eder Guds, ansikte" (1917).

 

Bara en kortfattad sammanställning och kommentar den här veckan, eftersom vi är mitt uppe i de Bibliska Hösthögtiderna, eller Moedim- GUDs Utvalda Tid. Förra Söndag / Måndag firade vi vad Bibeln kallar Basunklangens högtid, vilket vi tror är en profetisk bild på den dag Yeshua återvänder, vid den sista Basunklangens ljud (Shofar) (1Thess 4:16-1 Kor 15:52) 

 

Nästa tisdag kväll börjar den heligaste dagen på året för det Judiska folket - Yom Kippur eller Försoningsdagen. Här i Israel kommer hela landet, förutom räddningstjänster, sjukhuspersonal och nödvändig militärpersonal, att stanna från tisdag eftermiddag till solnedgång onsdag. I Synagogor i Israel och runt om i hela världen kommer det att vara fullsatt av Judiska människor som kommer söka försoning för deras synder och få deras överträdelser strukna i boken. Det är den stillsammaste dagen på året – förutom ljudet av Shofarer som blåses i  Synagogor.

 

Det jag vill fokusera på i de här kommentarerna är att det Judiska folket söker att få deras synder förlåtna och bli renade, utan varken något Tempel eller Altare och inget blod. 3Mos 17:11 säger oss att 'allt kötts själ är i blodet, och jag har givit eder det till altaret, till att bringa försoning för edra själar; ty blodet är det som bringar försoning, genom själen som är däri'. och Hebr 9:22 deklarerar att ’utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse’. Det är tydligt från dessa versar att det är bara i det Nya Förbundet och genom Blodet från Yeshua som det finns förlåtelse, försoning och frälsning, och att andra religioner helt enkelt är – fruktlösa, religioner utan blod med ingen möjlighet till en evighet med Skaparen.  

 

De människor som är i förbundsrelation med Israels Gud, är inte bara förseglad med Hans Son Yeshuas blod och har tillträde till det dyrbara renande blodet från Lammet,  utan vi kan använda oss av det varje dag så ofta vi behöver. Heb 9:13-15  ’Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? (1917). För människor i det Nya Förbundet är inte Yom Kippur bara en dag om året, utan Yom Kippur gäller för varje dag. Låt oss fasta och be denna Yom Kippur för det judiska folket om att de ska få en övernaturlig uppenbarelse om vem den sanna Messias är, och låt oss glädjas över att vi känner Yeshua såsom Messias. Vi har 365 Yom Kippurs varje år - Hallelu YAH !!! 

LÖVHYDDÖFESTEN/SUKKOT

  

 För de senaste nyheterna under kristider - 27 e September 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

Davids Kommentarer:  Herrens ’Hösthögtider’

3Mos 23:1-2 ”Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider (Moedim), vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider (Moedim) äro dessa”...

 

Introduktion ’Hösthögtiderna’ börjar på söndag kväll i Israel. Den Judiska kalendern rör sig efter de Bibliska 'Högtidernas’ cykler, som är kopplad till de årliga skördecyklerna. Från Moseböckerna till Uppenbarelseboken i Bibeln handlar det bara om skörd – GUDs återlösningsplan, Han förbereder att skörda in människor som vill leva med honom för evigt i Hans Kungarike. YHVH är i en process av alltings upprättelse innan Hans Son Yeshuas kommer åter (Apg 3:21) för att inta sin roll som Messias, Frälsare och Kung över Världen. I Psalm 102:16 säger Ordet att Herren åter ska bygga upp Sion och sen framträda i Sin Härlighet. När bibeln nämner Sion, menar den Israel. När Kyrkan är i sin bibliskt perfekta position, inympad i det naturliga Olivträdet (Rom 11:17), är hon också en del av Sion och år inkluderad i upprättelseprocessen. Men p.g.a effekter från det 2:a årtusendets separation av Kyrkan från hennes sanna rötter och effekterna av ersättningsteologin, så har majoriteten av de kristna ledarna kallat dem för Judiska Högtider som de inte ville ha någonting med att göra med. Således har ’Högtiderna’ ignorerats under den större delen av de senaste 1900 åren. Men nu är vi i tider av alltings upprättelse, både för Israel och Kyrkan. (se mitt häfte Upprättelse) http://www.out-of-zion.com/davids-pdf-booklets-free-downloads

 

Josie och jag tar kallelsen om upprättelsen på fullaste allvar och vi gör vårt bästa för att undervisa våra icke-judiska ’medborgarvänner’ i nationerna (Efe 2:19) hur man håller ’Högtiderna’ enligt Bibliskt sätt. Nu när ’Högtiderna’ närmar sig, vill vi dela en enkel undervisning om hur man följer de Bibliska instruktionerna för varje ’Högtid’. Som Josie brukar säga så finns det en ’rikedom’ i ’Herrens Högtider' som de flesta Kristna missar. Vi ber att du kommer förstå mer om Israels Gud och Hans smorde -  Yeshua vår Messias och den snart återkommande Konungen. Hoppas du också upptäcker rikedomen och välsignelsen i ’Herrens Högtider’.  Hag Sameach

 

Relevansen av ’Högtiderna’ - Varför alla som älskar Herren bör leva efter Hans kalender.

 

1/. Orsaken till att jag har citat-tecken för ’Högtider’ varje gång i texten hittills, är för att det Hebreiska ordet i Bibeln inte är Högtider utan Moedim, vilket betyder Utsedda Möten. Dessa bestämda datum är de dagar som GUD enväldigt Utsett för att interagera med sitt folk. Självklart kan vi möta Herren på vilken tid som helst, men Moedim är de datum Han utvalt för att möta med oss på ett speciellt sätt

.

2/. Det finns 7 Moedim (intressant nummer) och de beskriver en profetisk bild av Guds tidsschema och återlösningsplan för Världen. Biblisk historia visar att YHVH endast rör sig på ett strategiskt sätt under dessa 7 datum. De största händelserna i det Nya  Testamentet har alla inträffat på Moedim datum och numerologiskt påfallande exakt. Påskhögtiden (Pesach), Det Osyrade brödets Högtid, Förstlingsfrukten och Veckohögtiden (Shavuot) har fullbordats genom Yeshuas död och uppståndelse och genom Den Helige Andes utgjutelse under Pingsten. Den sista 3 Moedim handlar om Messias återkomst, ett nytt Millenium och regerande från Jerusalem. Föreställ dig att du ber någon att visa vägen från en plats till en annan. Du har tidigare fått dig beskrivet en sträcka med 7 riktmärken och de visar sig att de första 4 är exakt där personen säger att du passerat. Du får då en förvissning om att de 3 sista kommer att ta dig till din slutliga destination. På samma sätt är det när vi uppmärksammar de första 4 Moedim. Vi kan vara övertygade om att de 3 sista kommer att fullbordas på samma exakta sätt, och föra oss fram till den hoppfullt slutliga destinationen.

 

3/. Att hålla YHVHs Moedim gör oss 'heliga' eller 'helgade,' vilket egentligen betyder att vi blir avskilda. Att hålla Herrens Moedim, och inte de andra religiösa helgdagarna, gör oss avskilda från resten av Världen och tyvärr också från flera andra i vår familj och i våra församlingar, avskilda från de som väljer att inte följa GUDs tider och stunder. Ja, det finns ett pris att betala för de som tillber Honom i Ande och i sanning. Och det kan vara ett mycket högt pris för en del människor. 

 

4/. Slutligen ett annat mycket viktigt syfte med Moedim, vilket är att undervisa nästa generation om GUDs natur och om Messias återkomst. YHVHs trofasthet kan bli tydligt sedd i Moedim och det finns en klar profetisk bild av Messias i alla 7.  Bara det faktum att det Judiska folket fortfarande existerar, trots en 4000-årig historia av Sataniskt inspirerade män som ansträngt till det yttersta att utplåna oss, är ett klart bevis på GUDs trofasthet och att Han håller sina löften. Det Judiska folket existerar fortfarande, till den Muslimska och den anti-Semitiska världens förtret. Och återigen är det möjligt för oss att fira 7 Moedim varje år i Löfteslandet, vilket också är ett tydligt tecken på att Messias återkomst är mycket nära . 

 

Så låt oss avskilja oss från världen och lära oss hur vi firar Herrens Högtider, och genom att göra det lär vi också våra barn om lsraels GUD....

 

Under den kommande Söndag kväll börjar den första Höst Moedim; Yom Ha Teruah – Basunhögtiden. ”I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skolen I hålla sabbatsvila, en högtid med basunklang, till att bringa eder i åminnelse inför HERREN, en helig sammankomst” (3Mos 23:24). De flesta Judiska familjer firar med traditionell bön och familjemåltid under kvällen då högtiden inleds. I Israel är de följande 2 dagarna officiella helgdagar. Religiösa Judar tillbringar större delen av Yom ha Teruah bedjande i Synagogan där Shofaren blåses ett antal gånger. De flesta sekulariserade Judar i Israel tillbringar dagarna vid stranden eller i nationalparkerna. Eftersom större delen av det Judiska folket ser den här högtiden såsom Nyår, äter man enligt traditionen äpplen doppad i honung och önskad varandra ett gott år framåt. De flesta Rabbiner undervisar om att HERREN skapat Universum vid den här tidpunkten på året.  

 

Hur bör Troende på Yeshua Fira Yom ha Teruah

 

Vi bör uppmärksamma att denna 24 timmars period är en av HERRENS bestämda tider, för att möta med oss på ett speciellt sätt. Eftersom det är ett Heligt möte eller samling så bör vi också överlåta lite tid av bön och lovprisning, och njuta av gemenskap genom måltid med troende vänner och familj, under högtidens första kväll. Och om det är möjligt, så ta ledigt påföljande dag från allehanda arbete. 

 

Viktigast är den profetiska aspekten med Yom ha Teruah. Idag tror många Bibeltroende att Uppryckelsen av Guds folk kommer att ske under något år på dagen Yom Ha Teruah (1Kor 15:52  - ’vid den sista basunens ljud’). Alla sanna Troende ser fram emot den dagen, vilket är nära men som ligger fortfarande några år framåt (åtminstone 7 år). Det är sannerligen något att se fram emot, men hur som helst kommer vi alla att vara kvar här en tid till. Vi är involverade i ett krig – ett krig mellan 2 andliga kungariken. Precis som Esther, har vi alla blivit kallade till Kungariket vid en tid som denna, inte som åskådare utan som soldater i  Guds Armé  (2Tim 2:3-4, Efe 6:12-18, 2Kor 10:4)  

 

Oavsett chocken och bedrövelsen många känner när vi bevittnar hur vår värld skakar  sönder, så vill Josie och jag önska alla våra Judiska bröder och alla våra ’inympade medborgarvänner - ’Hag  Sameach - Ett Gott och Välsignat Yom Ha Teruah. Vi inbjuder er till en försmak av evigheten genom att fira denna Basunhögtid tillsammans med det Judiska folket i Israel och i nationerna. 

 

Det är Bibliskt att ge en speciell offergåva till HERREN under Moedim. Om du vanligtvis inte supportar Out of Zion ekonomiskt, så be gärna för om du skulle kunna tänka dig att rikta ett speciellt stöd till den här tjänsten.  Må Herren välsigna er rikligt denna Yom ha Teruah, när du vaknar till ljudet av  Shofaren och var alert och VAKA, BE och FÖRBERED vägen för Herrens återkomst.   

Yom Kippur

Vecka 37   2019

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 13 e September 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's kommentarer:  Israel & Kyrkan (del 4) -  Sammanfattningsvis 

Romans 11:17 .... ”och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot

Efesierbrevet 2:19  ”Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk

 

Under de senaste 4 veckorna har jag publicerat en serie av mina kommentarer, med start av titeln Återkoppla det Frånkopplade, därefter vidare till de nästa 3 frågeställningarna vad avser den Bibliska relationen mellan Israel och det sanna Messias Kropp – Kyrkan. Jag fick en antal positiva och stödjande responser. Men jag inser också att en del av det jag skrev, är mycket annorlunda mot det sätt hur de flesta Kristna tror. Jag tror att HERREN vill återkoppla Kyrkan tillbaka till en nära relation med Israel och det Judiska folket och tillbaka till den grund från de första fem årtionden efter Yeshuas uppståndelse. Den fullständiga upprättelsen för bägge delar av Israel – den Judiska delen och den icke-Judiska delen – måste ske före HERRENS återkomst. Så för att avrunda serien sammanfattar jag huvudpunkterna igen….. 

 • Bibelns GUD är YHVH, skaparen av Universum och Abrahams, Isak och Jakobs  GUD – Israels GUD.
 • Israels GUD är en förbundsgörande, förbundshållande GUD – Han förändrar sig inte, eller kan ändra Sig, eller bryter Sitt Förbundslöfte. Han är densamme igår, idag och i evighet. Malaki 3:6 – Hebréerbrevet 3:8
 • Israel är Hans förstfödde Son och Huvudet för nationerna 2 Moseboken 4:22 - Jeremia 31:7
 • Det finns 5 Israel i Bibeln - Jakob som blev Israel, de 12 stammarna av Israel, Landet Israel, Olivträdet i Romarbrevet 11, och Kungariket när allt blir fullbordat.
 • Varje 'På-nytt-född Troende har blivit inympade i Israels Förbund och är medborgare av Guds Judiska familj Romarbrevet 11:17 - Efesierbrevet 2:19
 • "Israel" är synonym av "GUD av Kungariket" på grund av att Kungarikets GUD är Israels GUD, och Jerusalem är Huvudstaden i Israel och i Kungariket
 • Kyrkan (Kahal, Ekklesia = Församling = Messias Kropp) grundades från början av människor med Judiska tro som accepterade Yeshua som den efterlängtade Israels Messias
 • Orden FÖRBUND /TESTAMENTE används ofta istället för varandra, men de skiljer sig mycket ifrån varandra i betydelse..........
 • Förbund = Brit (Hebreiska) = Diathiki  (Grekiska)  =  innebär en talad eller skriven överenskommelse mellan 2 parter -  ett Testamente är ett skrivet dokument av Förbundet
 • Det Nya Förbundet startade med Israels Hus och Juda Hus med Toran skriven på deras hjärtan Jeremia 31:31
 • Det Nya Förbundets Troende var under de första årtionden Judar som fortfarande följde en Tora-baserad livsstil Apg 21:20
 • Idag tillber hundratusentals Judar YHVH och Yeshua Messias i Israel och i nationerna.
 • Toran blev given till Israel, vilket rollen var att vara ett Ljus för Nationerna och att undervisa nationerna hur man lever ett bra och hälsosamt liv Jesaja 2:3

Toran är verkligen den hela Bibeln, såsom Yeshua lärde och det Nya Testamentets epistlar är baserade på Toran och Profeternas böcker Sabbaten och Herrens Högtider är Kungarikets officiella kalender och är fördelaktigt för varje Troende att följa. När Yeshua återvänder för att återställa sitt Kungarike i Jerusalem, kommer hela världen att följa den kalendern och Toran kommer vara Kungarikets ’protokoll’ Matteus 5:18 ’Jag säger er; Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås’

 

Jag ber att det jag har delat med er under de senaste 4 veckorna, blir konfirmerat och förseglat i era hjärtan och i er ande genom Ruach ha Kodesh (Helige Ande), och jag ber att alla vi fortsätter vår resa för att bli fullt ut återkopplade till Fadern, Yeshua och Ruach, och att vi gör vårt bästa i att hjälpa andra i Messias Kropp att bli återkopplade till Olivträdet. När det sker tror jag att fler och fler av våra ofrälsta vänner, grannar, arbetskollegor och skaror runt om i världen också blir återkopplade till GUD och till Israel.

 

Yom ha Teruah

Vecka 36  2019

  

David's kommentarer:  Israel & Kyrkan (del 3) - Toran är YHVH:s Förunderliga Nåd 

Matteus 5:18-19 ”Ty sannerligen säger jag er; intill dess himmel och jord förgås skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket”. (1917)

 

Förord till mina Kommentarer: Tora = Instruktioner (inte lag) Tora kommer från ett annat Hebreiskt ord Yarah = målets centrum Den ursprungliga Toran är de första 5 böckerna i Bibeln, men i de 4 evangelierna undervisar/ instruerar Yeshua från Tora, och i de flesta breven undervisar/ instruerar Paulus och även andra författare, hur man applicerar Toran i det Nya Testamentet. Så i verkligheten är hela Bibeln Tora eller instruktioner av GUD, förutom Uppenbarelseboken. 

 

När jag tittade på en välkänd Bibellärare på en Kristen TV kanal för några år sedan, så reagerade jag när han sa att ”Nåd börjar vid korset." Så allvarligt fel det uttalandet är, vilket har sitt ursprung i Ersättningsteologin som fått ett stort inflytande inom den Kristna teologin. Jag är övertygad om att den här predikanten inte är den enda som har uttalat sig eller undervisar om att Nåden börjar vid Korset, så låt oss ta en närmare titt på uttalandet….......

 

Vi måste ställa oss frågan  .....Var det inte nåd att Gud täckte Adam & Evas synd?

                                               Var det inte nåd att Gud räddade Noa & hans familj?

                                               Var det inte nåd att Gud erbjöd sig skona Sodom & Gomorra för 10 rättfärdiga mäns skull?

                                               Var det inte nåd att Gud räddade Rahab & hennes familj?

                                               Var det inte nåd att Gud räddade Nineve?

                                               Och var det inte nåd att Gud gav Israeliterna Hans Tora?

 

De flesta predikanter och Bibellärare ser Nåd såsom en motsats till Toran. Men jag tror att Toran är Guds nåd, för att Han älskade oss så mycket att Han gav oss Sin Tora för att hjälpa oss att leva vårt liv på bästa sätt och förbereda oss för ett evigt liv i Kungariket. Men under ca 1900 år, allt sedan Grekerna och Romarna tog över ledarskapet inom Kyrkan, så har de flesta Kristna blivit undervisade om att vi inte är under lagen, utan under Nåden”. Jag tror att den sortens attityd är så en total förolämpning mot den GUD som var så nådefull att han gav sitt folk som Han älskade sin Tora för att leda dem mot en livsstil som Han designat till att passa vår kropp, själ och ande. Därför, låt oss ta en ytterligare titt på Toran och vad det egentligen betyder..........

 

Först – det Hebreiska ordet som alltid översätts till ”lag”, ”Tora”, betyder inte ”lag”. Mer exakt betyder "Tora"instruktioner. Mark Ensign, en advokat och en äldste i en Amerikansk Messiansk församling, skrev en utmärkt artikel med titeln: "Tora är inte Lag" där han beskrev att Toran inte är en uppsättning lagar utan en uppsättning instruktioner från en kärleksfull Fader till sina barn, för att hjälpa dem leva på ett sådant sätt som är för deras eget bästa. Han skrev också att en längtan att följa Toran borde vara en naturlig respons för alla, som har en uppenbarelse över att GUD verkligen är en kärleksfull Fader och vad Han har gjort för oss. Vi följer inte Toran för att bli frälst, utan för att vi arbetar på vår frälsning. 

 

För det andra – Enligt Johannes kapitel 1 är Yeshua Ordet som blev kött – det betyder att Yeshua är den Levande Toran. Han är fortfarande den levande, vandrande och talande Toran. Han fullföljde Toran på ett perfekt sätt. Yeshua sa även i Matteus 5:17 att Han inte kom för att upphäva Toran, utan för att fullborda den. Han tillade att inte en minsta Bokstav eller Prick av Toran ska förgås, förrän den här världen förgås. Har Toran blivit förlegat i det Nya Testamentet? De flesta skulle svara ja, men det är inkonsekvent i jämförelse med andra grundläggande Kyrkouttalanden. Å ena sidan deklarerar vi "Gud är densamme igår, idag & imorgon – Han förändras inte! Å andra sidan deklarerar vi att Toran inte längre är relevant för oss i nya Förbundet. Emellertid är det Nya Förbundet i egentligen Tora skrivet i våra hjärtan - Jeremia 31:31.

 

De flesta av oss är överens om att det ultimata målet av en Kristens liv är att bli mer och mer lik Yeshua, för varje dag. Nå, han var en Toraläsande Judisk man. Jag är säker på att Kung David, en man efter Guds eget hjärta, även är en av de huvudfigurer i Bibeln som vi strävar att efterlikna. Hela vägen genom Psalmerna upprepar David hur mycket han älskar Guds Tora. I Psaltaren 19:8 skriver David ”Herrens Tora är utan brist och vederkvicker själen”

 

Låt oss titta på Toran på ett mer praktiskt sätt. Föreställ dig själv med en nybilshandlare. Försäljaren räcker över dig nycklarna och serviceboken, till din nya bil. Med stor glädje tar du nycklarna, men säger till honom att behålla boken. A) Det är oartigt....och B) Din nya bil kommer inte att hålla lika länge såsom den är designad, om du inte servar den enligt instruktionsboken.   

 

När vi deklarerar att vi inte är under Guds Tora, beter vi oss på samma sätt. Vi tar Guds nådefulla erbjudande om räddning, men vi säger till honom att vi inte vill att Han ska tala om för oss hur vi ska leva. A) Det är att vara oartigt mot Gud och B) Våra liv kommer inte att bli så bra såsom Hans menade för oss. 

 

Låt oss titta på ett annat praktiskt sätt…..... Du har spelat rugby sedan ungdomen. Vid 45 års ålder bestämmer du dig för att spela fotboll. A) Du måste byta lagtröja, och B) Du måste förändra spelreglerna. Du kan inte gå ut på fotbollsplanen med en rugbytröja och spela efter rugbyregler. Om du gör det blir du utvisad! En bra spelare ger akt på de rätta reglerna.

 

Om du inte är Judisk, så har du inympats (Romarbrevet 11:17) i det naturliga Olivträdet, Israel, och blivit medborgare av Guds hushåll. Som vi läser i Efesierbrevet, i Kristus (Messias Yeshua) finns ingen skillnad mellan Jude och Hedning, man eller kvinna. Vi behöver alla leva ett så Gudaktigt, Yeshua-likt liv som möjligt. Vi läser samma i de Hebreiska skrifterna i 4Moseboken 15:15-16 'I församlingen skall en och samma stadga gälla för eder och för främlingen som bor ibland eder. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte; Ni själva och främlingen skolen förfara på samma sätt inför HERRENS ansikte. Samma lag och samma rätt skall gälla för eder och för församlingen’(1917) Främlingen här syftar på icke-Judiska människor. 

 

Snälla förstå mig rätt, jag menar inte att du måste bli Judisk – det är fysiskt omöjligt. Men du är en del av Israels Hushåll nu och vi tror verkligen att det är förmånligt för oss att följa Toran (instruktionsmanualen) som vår Skapare gav oss, på bästa sätt så vi kan ånjuta på ett maximalt sätt av vad det här livet erbjuder. Jag tror att det optimala sättet att vandra med Israels Gud och Hans Son Messias/ Kungen av Israel, är att leva i enlighet med Hans instruktioner (Tora) och följa instruktionerna så noga som möjligt, så det som den kärleksfulle Skaparen designat Sin skapelse att leva, så våra liv blir långa, friska och lyckosam.  

 

Om du vill veta mer, så finns det en intressant paneldiskussion på ämnet om att gå tillbaka till trons rötter  https://vimeo.com/161488586

Om du inte har läst mitt häfte ’Kyrkans upprättelse’, så kan du läsa den på olika språk här  http://www.out-of-zion.com/davids-pdf-booklets-free-downloads 

 

Vecka 35 2019

 

David's kommentarer:   Israel och ‘Kyrkan’ (Del 2) – Orden är Kraftfulla (Ordspråksboken 18:21)

Romans 11:17 .... ”och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot”

Efesierbrevet 2:19  ”Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk”

 

Jag tror att de två ovan nämnda Bibelversar som vi tittade närmare på under förra veckan, är de näst mest viktiga och mest strategiska verserna för varje Kristen att förstå, efter förståelsen av vem Bibelns Gud är och dynamiken av vad som hände när Yeshua dog på korset. Hur vi relaterar till GUD, hur vi läser Bibeln, hur vi ber och hur vi lever våra liv måste baseras på en korrekt förståelse av dessa två verser. Olyckligtvis har djävulen lyckats bedra en stor del av Kyrkan bort från den sanna förståelsen, genom lögnen från Ersättningsteologin. Som jag delade i förra veckans nyhetsbrev, så var det ursprungliga Ekklesia en grupp/ samling från det forntida Israel som vandrade med HERREN, och samma ord användes för att beskriva Judarna och proselyter som accepterade Yeshua såsom Herre och Frälsare. Därför måste YHVH:s sanna Ekklesia ha en mycket stark koppling till Israel och det Judiska folket. 

 

Hur som helst så lever vi 2000 år senare än i de första dagarna i det Nya Förbundet och de ord vi använder när vi refererar till YHVH, Yeshua och Ekklesia, har blivit djupt rotad genom våra olika språk och våra kulturer. Nu menar jag inte att namnen eller orden vi använder är fel, men jag vill belysa det och vi bör alla allvarligt ta oss en funderare på det, om vi vill se fullheten av Kungariket manifesteras i och genom oss……."kan det bli en starkare smörjelse över våra liv och en kraftfullare verkan genom våra talade ord, om vi använder ett mer exakt Bibelspråk?

 

Så låt oss ta en djupare titt på nyckelorden jag refererar till………Jag vet att jag allaredan delat det här många gånger tidigare, men vårat tankeliv kan ibland vara svårföränderligt, så vi behöver höra upprepade gånger innan vi förhoppningsvis förändrar vårt tankesätt. 

 

GUD – Det Hebreiska ordet är EL eller i plural ELOHIM. Betydelsen är Herre och givetvis är Israels GUD Skapare av Universum, så HAN är HERRARNAS HERRE, men dessa ord är inte HANS namn. GUDS namn på Hebreiska är YOD HEY VAV HEY - eller YHVH. Vi vet inte exakt hur man uttalar Hans namn för den ursprungliga Hebreiska texten har inga vokaler. Det finns inget J eller W i det Hebreiska Alfabetet, så de två mest troliga uttalanden är YEHOVAH eller YAHVEY, vilket flera teologer säger har betydelsen 'JAG ÄR den JAG ÄR’ eller JAG kommer att vara den JAG är’.

 

HERRE / Herre – när det skrivs med endast stora bokstäver är det i originaltexten YHVH. När det skrivs med en stor bokstav H, och resten med små bokstäver är ordet Adonai, vilket kan betyda Herre, Mästare, Härskare

 

YESHUA – är namnet på den förstfödde Sonen till YHVH. På vårt språk har vi kallat Honom för Jesus under 1900 års tid, men under Hans 33 åriga liv här på Jorden och under det första decenniet i det Nya Förbundets Ekklesia, så kallade folket Honom vid Hans Hebreiska namn, YESHUA. Vi säger Hans namn på vårt eget språk och vi vet vem vi refererar till, men det namnet har ingen specifik betydelse. På Hebreiska betyder YESHUA FRÄLSNING.  YESHUA beskriver på ett perfekt sätt vem Han är och varför Han kom till Jorden – för att vara vår FRÄLSARE. 

 

MESSIAS – kommer från det Hebreiska ordet ‘Mashiach’, vilket kommer från ‘LIMSHOCH’, vilket betyder att smörja med olja för ett specifikt syfte. Vi läser i skriften att Israels Kungar blev smorda med olja när de kröntes till Kungar. Ordet vi använder idag för att beskriva vem YESHUA är, är Kristus, vilket kommer från det Grekiska ordet Christos. Den verkliga betydelsen är ’att smörja med smörjelse’ vilket inebär att smörja olja eller kräm på någon, men det har inte samma betydelse som ‘MASHIACH’. Grekerna hade inget ord som på ett passande sätt beskrev att smörja någon till Kung, för det fanns inte med i den Grekiska kulturen. 

 

Kyrka (Svenska) = Ekklesia (Grekiska) Ordet Ekklesia används först i den Grekiska översättningen av den Hebreiska Bibeln, som översättning av det Hebreiska ordet KAHAL = Israels församling

 

FÖRBUND / TESTAMENTE Dessa ord används ofta om vartannat, men betydelserna avviker mycket från varandra……......

 

Förbund  = Brit (Hebreiska) = Diathiki (Grekiska) = ett talat eller en skriven överenskommelse mellan 2 parter (pakt)

 

Testamente = Symfono (Grekiska) ett skrivet dokument med all information angående den skrivna förbundsöverenskommelsen  

 

Som exempel kallas det dokument som registrerar detaljerade instruktioner av en person som har avlidit för Sista Viljan och Testamente

 

Bara genom att se på dessa få men mycket viktiga exemplen, så kan vi förstå hur viktigt det är med en rätt översättning av de ursprungliga Bibelorden. Det kan också möjliggöra ett problem, om det som bibelordet refererar till inte existerar i kulturen eller i språket som vi ska översätta till. När nu HERREN arbetar med att upprätta Kyrkan tillbaka till sin ursprungliga härlighet och dess smörjelse såsom under de första decennierna, så kan vi samarbeta med Honom i det projektet genom att återupprätta de sanna betydelserna av originaltexten, vilket jag tror kommer påskynda upprättelseprocessen i båda delarna av Olivträdet (Israel) – de Judiska grenarna och de icke-Judiska grenarna.

 

BÖN: Fader i Himmelen, Abrahams, Isaaks & Jakobs GUD, Israels GUD .... jag ber att du placerar din smörjelseolja över de ord jag skrivit i den här artikeln och ger en smörjelse av förståelse till alla som läser den på sitt eget språk, för att fullt ut förstå det du givit mig att skriva. Och fyll alla på ett nytt sätt med din Helige Ande och gör det möjligt för oss alla att ta emot och förstå ditt Ord såsom Ditt verkliga syfte är - I YESHUA namn - Amen.

Israel o kyrkan (del 3)

 

 

 En sammansättning av nyhetsrapporteringar från föregående vecka för kännedom

till dem som är överlåtna att be för återupprättandet av Israel.David Silver

 

 

 För de senaste nyheterna under kristider - 23 e July 2019

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson  

 

David's kommentarer:   Israel och ”Kyrkan”  - Den Bibliska Realiteten (Del 1)

Romans 11:17 .... ”och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot”

Efesierbrevet 2:19  ”Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk”

 

Jag läser för tillfället en bok skriven av en respekterad engelsk Kristen ledare.  Jag blev mycket uppmuntrad av vad den författaren skrev angående Israel, det Judiska folket och de sanna på-nytt-födda troende, då det bekräftar allt det jag har försökt hjälpa Kyrkan att förstå under de 22 åren som jag rest i nationerna. Naturligtvis finns det många fler som undervisar Bibliska sanningar angående det här kontroversiella ämnet, men de flesta lär inte ut på det radikala sättet såsom jag känner HERREN har lagt på mitt hjärta, men författaren till boken har samma radikala inställning. Jag tror det är ett måste att varje person som tror på att tillbringa evigheten med Skaparen av Universum, fullt förstår relationen till Israel och med det Judiska folket. Så jag planerar att skriva om det ämnet i de 2 eller 3 kommande nyhetsbreven. Det här är del 1…........

 

Här är den fundamentala dynamiken i Bibeln och de skriftliga grunderna för Nya Förbundets Troende, såsom jag förstår det……

 

Bibeln, Historia och HERREN

 

* Bibeln är en Helige Ande inspirerad redogörelse av människans brutna och upprättade relation med YHVH Skaparen – Israels GUD

* Bibeln är en redogörelse över hur människan föll i synd och om YHVH's plan att försona mänskligheten med sig själv. 

* Världshistorien beskriver ett krig mellan YHVH och satan angående upprättelsen av GUDS Kungarike på Jorden (där huvudstaden är Israel)

* YHVH är en förbundsgörande och förbundshållande GUD – du kan inte ha en relation med YHVH om du inte är i ett blodsförseglat förbund med Honom.                         * YHVH förändrar Sig inte och ändrar inte Sin plan – eller bryter Sina förbundslöften 

 

Israel

 

* YHVH skapade och försonade Israel med sig själv genom det Abrahamitiska, Mosaiska och förbundet med David, som alla är progressiva och alla fullbordas i det Nya Förbundet

* Det centrala och slutgiltiga fullbordandet av YHVH's frälsningsplan är blodsoffret från Hans Son - Yeshua Messias, vilken öppnade upp möjligheten för en blodsförbundsrelation med Fadern för varje etnisk grupp som finns på Jorden, vilket också möjliggör hoppet om en evighet i Hans kungarike för varje människa.

* Det är 5 Israel i Bibeln - Jakob som blev Israel, Israels 12 stammar, Landet Israel, Olivträdet i Romarbrevet 11, och Kungariket där allt fullbordas. .

* "Israel" är en synonym till "GUDS Kungarike" för att GUDEN av Kungariket är Israels GUD, och Jerusalem är huvudstaden i Israel och Kungariket.

 

Kyrkan

 

* Det Engelska ordet för Kyrka finns inte i originaltexten i Bibeln.  Mer än så, konceptet av en 'Kyrka' som en separat enhet från Israel finns inte heller i Bibeln. Ordet som används för att beskriva det vi kallar Kyrkan (på Engelska) i det Nya Testament är på Grekiska ordet Ekklesia - Matteus 16:17 På denna klippa skall Jag bygga min Kyrka (Ekklesia). Hur som helst betyder inte Ekklesia 'de kallade eller de avskiljda' såsom det undervisas av Kristna teologer. Samma Grekiska ord; Ekklesia används i Septuaginta (den Grekiska versionen av den Hebreiska Bibeln) för att beskriva det Judiska samhället. Ekklesia är de Grekiska översättningen av det Judiska ordet Kahal som översätts som samhälle eller församling. Ekklesia gäller Israel

 

 * Det Engelska ordet Kyrka relaterar till det Holländska ordet Kirk (och Tyska Kirche,) vilket är baserat på det Grekiska ordet Kuriakon (Herrens hus),  så det är legitimt att använda ordet Kyrka relaterad till byggnader där vi möts för att lovsjunga HERREN, men inte för folket som är Kahal eller Ekklesia (samhälle, samling eller församling). Och den sanna Ekklesia eller Kyrkan måste se sig själv såsom en mycket nära del av Kahal av Israel, och handla därefter. (mer om det i del 2 nästa vecka)

 

Aposteln Paulus klargör situationen genom förklaringen med Olivträdet i Romarbrevet 11:17, vilket undervisar oss tydligt om att icke-Judiska Troende har blivit inympad i Olivträdet. I Bibeln representerar Olivträdet eller Fikonträdet nationen Israel. (Kahal eller Ekklesia) Denna nära koppling bekräftas i Efesierbrevet 2:19 ”Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk”(Kahal or Ekklesia)

 

Sorgligt nog så på grund av det urgamla hatet mot det Judiska folket och felaktig Kristen teologi under nästan 1900 år, så har de flesta Kyrkor ingen koppling alls till det sanna Kahal - Ekklesia, och det har fått mycket allvarliga implikationer vilket reser frågan; "kan du verkligen ha en relation med Israels GUD om du inte har någon relation med nationen Israel eller Israels folk?"

(Här är bra video om detta)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3me9A0PMsoU&t=19s

 

Frånkoppling # 1 En stor del av Kyrkan är i stort behov av en återkoppling. Vad jag förstår av skriften, så undervisar Apostel Paulus i Romarbrevet kapitel 11:17 och i Efesierbrevet 2 :11-19 att varje icke-Judisk och ‘på-nyttfödd’ troende som accepterat Yeshuas blodsoffer, har fått tillträde till den Nya blodsförseglade förbundsrelationen med Israels GUD och har även blivit såsom inympade ’vildgrenar’ i ’Olivträdet’. I Bibeln refereras termen 'Olivträd' och 'Fikonträd' till nationen Israel. När vi förstår innebörden med att vara ‘in-ympad’, ser vi att man inte kan vara mer sammankopplad med ett främmande objekt än när man blivit in-ympad. Därför bör varje person som läser och tror att Bibeln är Guds utandade Heliga Skrift, även förstå att det äkta Nya Förbundets församling är definitivt för evigt sammankopplat med nationen Israel och dess ’medborgare' – det Judiska folket (Efesierbrevet 2:19). 

En del av David Silvers sabbat brev

Vecka 28  2019

Hela mitt liv har jag haft med de döva och handikappade att göra,som tolk och vän...

Det är krävande och givande uppgift.

Min bön är att Gud väcker unga människors hjärtan börja tolka Guds Ord i kyrkorna ...Döva behöver "höra" Guds Ord!

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar. 

https://www.himlentv7.se/vod/player/18604/

IN ympad

Vecka 28  2019

Hela mitt liv har jag haft med de döva och handikappade att göra,som tolk och vän...

Det är krävande och givande uppgift.

Min bön är att Gud väcker unga människors hjärtan börja tolka Guds Ord i kyrkorna ...Döva behöver "höra" Guds Ord!

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar. 

https://www.himlentv7.se/vod/player/18604/

Det behövs tolkar!

Vecka 28  2019

Hela mitt liv har jag haft med de döva och handikappade att göra,som tolk och vän...

Det är krävande och givande uppgift.

Min bön är att Gud väcker unga människors hjärtan börja tolka Guds Ord i kyrkorna ...Döva behöver "höra" Guds Ord!

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar. 

https://www.himlentv7.se/vod/player/18604/

David Kommentarer: Varför Jag Upprepar mina Budskap


 
Josies Kommentarer: Regn, Fjärilar och Aliyah (Återvändande till Israel)
3Mos 26:4-5 "Så skall jag ge er regn i rätt tid, så att jorden giver sin gröda och träden på marken bära sin frukt. Och trösktiden skall hos er räcka intill vinbärgningen, och vinbärgningen skall räcka intill såningstiden, och ni skolen ha bröd nog att äta och skolen bo trygga iedert land”. 
 
Den bästatidenharkommit till Israel - Våren! Den vackraste och den mest attraktiva tiden på året med allt i naturen som visar upp sin skönhet, sina dofter och sin energi på fälten, på bergstopparna, i dalarna och i luften. Det här året hade vi ett speciellt fenomen i Israel, vi hade över 700 miljoner fjärilar som besökte Israel under bara en dag. Det är den största migrationen som synts i Israel på åratal. Orsaken till det är att en enorm mängd regn föll på den här regionen under förra vintermånaderna.

Dessa fjärilar kom från området kring Arabiska halvön /Kuwait.De hade också kraftigt regn som orsakade en stor mängd maskar och dessa maskar förvandlades naturligtvis till fjärilar. De var inte bara vilka fjärilar som helst, utan dessutom de vackraste - den färgade Monark fjärilen. Dessa fjärilar visar verkligen på den Störste Konstnären över allt som är gjort av hand, med deras detaljerade mönster och färger.  

När våren kom så vaknade fjärilarna och gjorde sig redo att flyga ut på deras migrationsturné. Instinktivt gjorde de ett stopp i Israel för att äta, på deras väg mot norra Europa. Den enorma mängd av nederbörd som vi hade i Israelunder den här vintern, skapade mer naturliv (vilda blommor) än vanligtvis. Fjärilarna kom in såsom plågor, men goda plågor, för att äta av nektaren från de tusentals extra vildblommor som ligger såsom en matta i landet. Denna rika nektar ger dem energi eller bränsle att föra dem vidare på deras färd. De pollinerade också för kommande generation. Det var verkligen en syn för ögat, Gud visade upp sin vackra skapelse!

Varför skriver jag om det här? Först för att det var en så överväldigande upplevelse att se det. Men för det andra så såg jag en andlig, profetisk bild för förbön. Det ser ut som om Gud är verksam med att ge en tillväxt och utökning inomflera områden. Vi såg en ökning av volymen av regn i vinter.Sen såg vi en ökning av naturlivet och senare denna ökning av migration. Vi ser en ökning av turism i Israel, en ökning av en halv miljon varje år. Enligt dokumenterad statistik så finns det en koppling med när det varit en ökning av regn i Israel, så har det förekommiten stor ökning av Aliyah.

Låt oss be att den här sommaren, vilket är den mest populära tiden för Aliyah (återvändande av det Judiska folket tillbaka till deras hemland) under Juli och Augusti månad också kommer att bli den största, allt sedan det sista uttåget och den stora Aliyahunder 90-talet då en miljon Judar gjorde Aliyahfrån det forna Sovjetunionen, under 10 års tid. Nästan tusen personer om dagen återvände till Landet som Gud hade lovat deras förfäder.

Om Israel är tillräckligt attraktiv för fjärilarna att komma och äta, besöka och avnjuta och allade turister som strömmar in hit varje år, så borde det vara tillräckligt gott för varje Jude att komma tillbaka och bosätta sig här. Komma tillbaka och leva i landet för de levande (återuppväckta) och få uppleva all det godaav våra förfäders, Abraham, Isakoch Jacobs Herre! I ljuset av den senaste attacken i synagogan i SanDeigooch det faktum att Yeshuainte återvänder förrän det Judiska folket är hemma i EretzYisrael (Apg 3:21 - Hes 36:8 - 10) 

Ni vanliga Judiska människor i nationerna– det är tid att komma hem. Och ni vanliga Församling, öka nivån av bön och förbön för återvändandet och frälsningen för det Judiska folket.

han skapar kungar


Davids Kommentarer:  Det är tiden att ‘Passera’ (Pass over(eng.) Påsken
Exodus 12:24-27  "Detta skolen ni hålla; det ska vara en stadga för dig och dina barn till evärdlig tid. Och när ni kommen in i det land som HERREN skall giva eder, såsom han lovat, skolen ni hålla denna gudstjänst. När då edra barn fråga eder ’Vad betyder denna eder gudstjänst’, skolen ni svara: ’Det är ett Påskoffer (Pass over(eng.))åt HERREN, därför att han gick förbiIsraels barns hus i Egypten, när han hemsökte egypten, men skonade våra hus’. Då böjde folket sig ned och tillbad.(1917)


Pesach är grunden för de händelser som Påsken påminner oss om idag. Pesach är den historiska beskrivningen av Israeliternasbefrielse från slaveriet i Egypten. GUD gav Moses instruktioner att varje familj skulle utvälja och sedan offra ett fläckfritt lamm och stryka dess blod över dörrposten till sina hus. Senare under natten passerade YHVH:s ängel alla i Egyptenoch dödade den förstfödde sonen i varje hushåll. När ängeln såg blodet på Israeliternas dörrpost, så passerade denne husen till de Judiska familjerna och deras förstfödda Judiska pojkar skonades.Däravuppkom namnet passera över (Passover (eng)). Även Faraos son dödades, vilket tvingade Farao att upphöra att testa Gud och slutligen tillät han Moses att leda Israeliterna ut till deras frihet.


Om jag har rätt, så har Kristna tänktpå fel dag allt sedan Kyrkomötet iNicaeaår 325 eKr. Dessutom finns det ett problem med ordet Påsk (Easter eng.)Det finns starka bevis på att ordet relaterar till ‘Ishtar’, en ockult gudinna. Vare sig det stämmer eller inte, så kvarstår det sorgliga faktum att på grund av att Påsken blivit så bortkopplat från Pesach, så har denmest offerlika överlåtelsen som någonsin gjorts, blivit så förminskat till inget mer än en publik semesterhelg fokuserat på choklad, ägg och harar. För så många har sambandet mellan frälsning och löften om ett evigt liv i Guds Kungarike, genom döden och uppståndelsen av YeshuaGuds son och Guds offerlamm,förlorats.Iklädd min evangelistiska hatttror jagatt om man berättar från historien omPesach ochger fokus på och förklarar kraften i Lammets blod,att det ger en mycket större effekt i att nå de förlorade i familjen och vänskapscirkeln.För flera år sedan ledde jag ett Pesach firande i Hong Kong och i slutet stod 40 personer upp för att acceptera Yeshuas offer. Detta år leder jagfirande i Scotland –vänligen be att människor ska bli frälsta.
Om 1900 år av denna icke-Judiska förståelse av Bibelnförorsakade Kyrkan att fira dess viktiga händelse – detNyaFörbundets inledande korsfästelse av Guds Son på fel dag, så måste man fråga sig ”vad mer har vi gjort på fel sätt”?  

*  Infaller Sabbaten på Lördag eller på Söndag?  
*  Är de Bibliska Högtiderna fortfarande för Kristina?  
*  Gäller de 10 budorden fortfarande?
*  KomYeshuaför att upphäva Toran eller för att införliva den och visa hur man lever i Kungariket i enlighet till Hans Faders design and instruktioner?

Regn, Fjärilar och Aliyah

Davids Kommentarer:  Efter Valet - YHVH Har bekräftat att 'Bibi' är Hans Man
Romarbrevet 13:1 ..“Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av Honom” 

Som ni säkert känner till så gick Israel till val i tisdags. Resultat blev att högerpartiet Likud med PM Benjamin Netanayhu och den nya mitten och vänsterpartiet Blue & White ledd av tidigare IDF General Benny Gantz, vinner 35 mandat vardera. Det är 120 mandat i den Israeliska regeringen, så det krävs ett minimum på 61 mandat för att forma en funktionell regering. Det betyder att PM Netanyahu och Benny Gantz behöver forma koalition med mindre partier för att samla till en majoritetsregering. Som det ser ut nu, så har 'Bibi' en koalition med 65 mandat medan Gantz bara har samlat 55 mandat. Nu kommer Israels President Reuven Rivln ta det avgörande beslutet genom att be någon av männen att bilda den kommande regeringen. Presidenten gillar inte PM Netanyahu, så hade the siffran varit jämnare, hade han hellre valt Benny Gantz som Premiärminister. Men med 10 mandat i majoritet, är det med nästan 100% säkerhet att PM Netanyahu kommer att fortsätta som ledare för Israel. Alltså, såsom öppningsversen klart deklarerar har GUD gjort sitt val och behåller PM Netanyahu som ledare för Hans nation.


Nu väntar vi på vad President Trump och Jarod Kushner har för planer, i deras försök att nå vad ingen annan politisk ledare lyckats med under de senaste 50 åren–nämligen fred mellan Israel och det mytomspunna Palestinierna. Även om Palestinske ledaren Machmud Abbas går med på USA:s plan, så är fortfarande Hamas, Hizbollah och andra terrororganisationer, och deras huvudsponsor Iran, överlåten till Israels förstörelse. Därför behöver Israel ett starkt ledarskap som är fast besluten om att se om nationens säkerhet och fortsatta tillväxt. Här är några böner punktade som vi tror är bra att be för........

1/  Att HERREN leder PM Netanyahu att välja de rätta personerna för nyckelroller i den nya regeringen
2/  Att PM Netanyahu och den nya regeringen forsätter att arbeta för Israels säkerhet och att göra militäriska förberedelser som första prioritet.                                     
3/  Att PM Netanyahu och den nya regeringen tar mer ansvar mot den ekonomiskt behövande sektorn, i Israels samhälle.
4/ Att PM Netanyahu och den nya regeringen förenklar för unga familjer att kunna köpa sina egna hem                                      5/  Att PM Netanyahu och den nya regeringen håller alla sina vallöften, speciellt annektionen av Israeliska städer i Judéen och Samarien (Västbanken), och att Judiska Israeliter aldrig någonsin mer ska bli tvingade från det land som är dem given av GUD.
6/  Att PM Netanyahu och den nya regeringen inte ger efter för någon fredsplan från USA som inkluderar eftergifte av mark, för en fred.
7/  Att PM Netanyahu inte blir manipulerad av de religiösa partierna som är vågmästare i en ny koalition, speciellt vad det gäller de Messianska Judarnas rättigheter.

skolen ni hålla denna gudstjänst

 

Hamas krigsförbrytelser mot Israel, palestinier

av Bassam Tawil  •  21 mars, 2019

        
 • Plötsligt pratade alla bara om raketattackerna mot Tel Aviv, och Hamas verkade ha kommit undan med misshandeln och skjutningarna mot fredliga demonstranter. Det är också värt att notera att många av de palestinier som blev brutalt misshandlade av Hamas var barn. Enligt många palestiniers synvinkel så utgör det som Hamas gör mot Gazaremsan krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga rättigheterna.

 • I en grotesk anklagelse hävdade nyligen FN:s "experter" på mänskliga rättigheter att Israel kan ha begått krigsbrott genom att skjuta mot palestinska demonstranter som försökt ta sig igenom gränsstaketet mellan Gaza och Israel och infiltrera Israel. Demonstranterna som sköts var främst medlemmar i Hamas och islamistisk jihad, som båda organisationerna öppet har erkänt. Med andra ord anklagas Israel för krigsförbrytelser för att man försvarade sin gräns mot terrorister som försökte infiltrera den för att mörda eller kidnappa israeler.

 • Kanske skulle ett litet steg, såsom att se på lättillgängligt material, bringa klarhet i saken. Dessa "experter" inom mänskliga rättigheter kanske för en gångs skull skulle kunna kasta ett öga på filmerna och fotografierna från Gazaremsan för att se vem som gör sig skyldig till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten: Hamas. Dess medlemmar öppnar eld mot fredliga demonstranter som riskerar sina liv för att få ett slut på de svåra ekonomiska förhållandena som skapats av sina ledares katastrofala politik på Gazaremsan. Det är ledarna i Hamas, och enbart Hamas, som begår krigsbrott i och runt Gaza. De begår krigsbrott mot judar och de begår krigsbrott mot sitt eget folk.

Under de senaste dagarna har Hamasmedlemmar i Gaza misshandlat, skjutit mot och gripit hundratals fredliga palestinska demonstranter vars enda "brott" var att kräva ett drägligt liv, jobb och en bättre framtid. Många av de palestinier som blev brutalt misshandlade av Hamas var barn. På bilden: Väpnade Hamasmän i Gaza City, 20 juli 2017. (Foto av Chris McGrath/Getty Images)

 

Hamas har återigen bevisat att det faktiskt är en terrorgrupp som förtrycker sitt folk och hindrar dem från att uttrycka sina åsikter. Det har också visat att när det får problem så gör det vad som helst för att avleda uppmärksamheten från problemen på hemmaplan.

Enligt Hamas så är ett av de bästa sätten att avleda uppmärksamheten från den växande frustrationen med regeringen att attackera Israel och judarna. Då tvingas Israel reagera och försvara sig. Det gör att Hamas kan säga till sitt folk att det inte är läge att bråka internt "eftersom vi är under attack av judarna". Ingen palestinier skulle våga kritisera Hamas medan Israel ska ha "attackerat" Hamas. Den som gör det skulle anklagas för att vara en "förrädare" och "samarbeta" med den "sionistiska fienden".

 

'Bibi' är Hans Man

 David Silver

Vad jag vet så är det USA:s President Donald Trumpsom uppfann frasen 'FakeNews." President Trumpkanske inte alltid haft så rätt i många av sina sturskauttalanden, men när det kommer till den sekulära nyhetsmedian så håller jag helt med Presidenten. På grund av hur de flesta nyhetsmedia presenterar President Trumpoch Israels Premiärminister Netanyahu,så är de ledarna de mest hatade männen i världen idag – till och med mer hatad än Syriens President Assad och Nordkoreas Kim Jong Un, vilket är befängt. President Trump har varit måltavla för illvilligt rapporterande från den vänsterliberala median ända sedan den tidpunkt han valde att ställa upp i presidentvalet, för ungefär 6 år sedan. Men PM Netanyahu har blivit behandlad på samma sätt av Israeler och av internationell media,under en mycket längre tid än USA:s President. Jag tror inte att någon av dessa män vandrar med HERREN och är långt ifrån perfekta, men de förtjänar inte den behandling de utsätts för från de flesta media.

För att ge bevis som backar upp mitt uttalande, så har President Trumpvarit under en nylig attack omedelbart efter hans andra möte med Kim Jong Un, förra veckan. Media rapporterade mötet vara ett misslyckande, efter det att ledarna inte skrivit på någon överenskommelse och att deras avslutande lunch blev inställd. Andra anklagade President Trumpför att använda mötet för att omintetgöra anklagelserna från hans tidigare advokat Michael Cohen. Jag kan inte minnas ett enda positivt ordsagt om mötet med de två ledarna. Varför kan inte media rapportera från mötet på ett positivt sätt? Både President Trumpoch Kim Jong Unvar inställda på att resa i flera timmars tid till mötet i Vietnam, i förhoppning om att en överenskommelse skulle kunna nås.Bägge två lämnade mötet i en vänskaplig sinnestämning och förberedde att fortsätta dialogen. De kom till och med överens om att USAskulle etablera en diplomatisk närvaro i Nordkoreas huvudstad Pyongyang, för första gången sedan Koreakriget 1950. Det är sannerligen ett stort steg framåt och värd en positiv rapport? Sanningen är den att vänsterliberal media är nästintillokapabel att tala sanning och flera frontpersoner verkar som om de tävlar om att skrälla om President Trump,vid varje tillfälle som ges.

Vi flyttar fokus tillbaka till Israel. Den vänsterliberala Israeliska media har hatfullt attackerat PM Netanyahu, i ungefär 15 år nu. De tar varje tillfälle att anklaga honom för någon form av orätt, i förhoppning att kunna avsluta hans tid som Premiärminister.Med bara en månad kvar till presidentvalet i Israel, har den illvilliga oppositionen mot Benjamin Netanyahu nått en nivå utan motstycke, till hysteri. Samtidigt planerar och formar de Vänsterliberala politikerna en allians, i ett desperat försök att besegra och avsätta PM Netanyahu. Och de har support från media som omedelbart publicerar allt negativt de kan gräva framangåendePM Netanyahu, men de publicerar medvetet ingenting som skulle kunna skada valmöjligheterna för Premiärministers motståndare. Den Israeliska median hargjort det till sinmission att ta ner PM Netanyahu. Den vänsterliberala median i USA handlade på samma sätt under de 3 senaste valen i USA.

Jobbet som en professionell mediapersoninnebär att ärligt och opartiskt rapportera nyheterna. Men under de senaste 5 decennier har vänsterliberal media mer och mer pålagt sig själva att skapa nyheter och manipulera läsarnas sätt att tänka. Här i Israel har vi sett dokumenterade bevis på att nyhetsteam har skapat incidenter och till och med betalat personer att ställa upp och göra falska rapporteringar, för att få Israel i dålig dager –och de har lyckats till den punkt att den nation som förser världen med det mesta vetenskap, medicinska framgångar och kommunikationsteknologi, Israel, är nu det mest hatade landet i världen. Det har även kommit upp iljuset att Facebookoch andra sociala mediaorganisationer snabbt tar bort sidor som inte överensstämmer med deras ideologier, men det som de samtycker till får finnas kvar online utan tvekan. Detta ger dessa kommunikations organisationer stor makt att påverka den icke urskiljande allmänheten.  

Hilteranvände den Tyska medianför att värva en städad ochciviliserad nation att endera delta i ett folkmord eller stå vid sidan om och inte göra någonting, medan 6 miljoner Judar och andra folkmassor blev systematiskt mördade. I dessa dagar fanns det bara nyhetstidningar och magasin, radio och trailers på film. Men nu är medians makt att påverka och bedra folket tusen gånger större. Biljoner människor är nu kopplade till det sekulära världssystemet via deras smartfone. Världen har landat i en mycket farlig olycksbådande tid. All den teknologi som antikrist kommer att använda för att bedra världen i ändetiden, finns redan förberett och klart.

Sekulär nyhetsmedia, lägg märke till – Det är inte er uppgift att påverka eller bedra oss. Stoppa det nu, eller bli stoppad av Kungarnas Kung och Herrarnas Herre! Var professionell och ge oss bara nyheterna. Vi avgör vilka de goda är och vilka de onda är, vem som har rätt och vem som har fel.
 

 

Vecka  8  2019 
 
 
Davids Kommentarer:I Prövningen ’Eld’–Seger Mot alla Odds
Daniel 3:16 .... ”Vår Gudsom vi dyrkar, är mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen”..
1 Korintierbrevet 15:57 ”Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår HerreYeshua Messias”

 
De nyhetsrapporter jag skickat under de senaste veckorna, indikerar på att vi här i Israel står inför ett allvarligt hot av ett omfattande krig med den Iranska Islamiska regimen. Det är inget angenämt scenario att ta i beaktning, då Iran har en enormt stor arsenal av modernavapen. Det är inget nytt för lilla Israel att vara mycket färre men i överläge (på många sätt). Ända från den tiden då den unge vallpojken David slog den filisteiske jätten Goliat och varje gång Israel harmött hot om undergång, så har GUDS folk mot alla odds varit segerrika. Jag tror den principenkan appliceras även på oss som är pånyttfödd och inympad i Israel (Rom 11:17) lika mycket som det appliceras på den naturliga nationen Israel.

Jag läste i Daniel kapitel 3 förra veckan medan jag var i Korea. Under de senaste veckorna har jag känt mig orolig över framtiden, och det kapitlet uppmuntrade mig verkligen. Så jag vill uppmuntra dig, speciellt om du har mött svårigheter i livet. Jag är övertygad om att du håller med mig om att händelsen då HERREN öppnade Röda Havet för Israeliterna att gå igenom och börja deras episka vandring mot Löfteslandet, är ett av de största miraklerna genom tiderna. Även det faktum att GUD försörjde dem med allt de behövde för att överleva 40 år i öknen och att deras kläder och sandaler inte slets ut, är också ett övernaturligt mirakel som många inte alltid tänker på. Berättelsen om Sadrak, Mesak and Abed-Negofinns där också bland uttågetsmirakler.

Kung Nebukadnessar hade utfärdat föreskrifter om att de som inte böjde sig och tillbad honom, skulle  vrättas.Någraav Kungenstjänare rapporteradetillbaka till honomatt de 3 Hebréernavägradeböja sigförhansbildstod.Kungen ilsknade då till och gav order om att binda dem och kasta dem i smältugnen, vilket han befallde att hetta upp 7 gånger mer än vanligt. Det såg ut som om de 3 Hebreiska männen var dömda att dö i elden, men Israels Gud ärade deras trofasthet och en av de mest förundransvärda befrielser i alla tider skedde. Två fantastiska saker hände under tiden fördetta mirakel – hettan från smältugnen var så intensive att de män som kastade dem in i elden dödades av den.Och historien slutar med de 3 Hebréerna inte bara överlevde elden oskadad, utan deras kläder luktade inte ens rök.

För de flesta personer är den berättelsen omöjlig att trop å, men vi tjänar samme GUD somShadrak, Meshak and Abed-Nego, och Bibeln säger tydligt att Inget är omöjligt med Israels GUD. Huvudpoängen i hela händelsen är när Nebukadnessartittar in i elden och seren 4:e person som såg ut att vara som en 'Son till en Gud.' Det framgår tydligt av texten att Yeshua var där inne i elden med de tre trofasta Hebreiska männen.

När jag läser i kapitlet så reser sig min nivå av tro och förtröstan på YHVH, och jag känner att jag behöver vända om och be HERREN om förlåtelse för att jag tillåter otro och tvivel ersätta min förtröstan i HERREN, Universums Skapare. Mitt sinne försöker fortfarande återgå till tvivel, men börjar jag be och lovprisa HERREN så tar denHelige Ande över och upprättar tron igen. Jag säger inte att det är lätt, men om du möter en naturlig eller andlig 'eld', låt detta uppmuntra dig. Jag föreslår att du läser Daniel kapitel 3 och låter den betjäna in i din själ och ande. Och fortsätt att proklamera ut högt versen från 1 Korinthierbrevet 15:57 ’Men GUD vare tack som ger oss segern genom Yeshua Messias’, tills du har försäkrat digom din Seger.

Den Vänster Liberala Medianär Sataniskt Inspirerad

http://www.himlentv7.se/vod/player/32591/

Josef Aharons berättelse. Hur han som litet barn klarade fasorna i Belsen Belsens koncentrationsläger och kom till Israel

Vår Gud som vi dyrkar

Vecka 1  2019


Davids Kommentarer:  Mina Två Bästa Tips för Dig inför 2019 
Heb 4:12  ”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd”..
 

Jag tycker inte om att fokusera på den Gregorianskakalendern eftersom den inte är GUDsrikes kalender, men världen har precis klivit in i det nya året 2019. De 12 månader som ligger framför oss, om inte redan de 3-4 månader, verkar blien av den mest strategiskatidsperioden för varje person som GUD med avsikt låtit leva i den här tiden, på planeten Jorden. Det slutliga utfallet av Brexit, det politiska kaoset som råder i flera nationer, situationenpå världens största börsmarknad, förändringarna av väderförloppen och hotet av ett större krig i Mellanöstern. Allt det har en potential att på ett dramatiskt sätt förändra livet för biljoner av människor.  

Fram till nyligen, undervisade inte så många pastorer eller ledare om Ändetiden, men under de senaste 6 månaderna har jag hört fler och fler budskap om den Sista Tiden. Några veckor efter det att jag blev Troende, för 31 år sedan, höll en Bibellärare en 4-dagars seminarium i den församling där jag och Josie medverkade. Hans namn var Barry Smith och den information han presenterade,fascinerade mig. Det gav mig ett intresse förÄndetiden och jag har sedan dess vakat noga över de världsliga händelserna. Jag tror att det som nu sker i Israel och i andra nationer, är tydliga tecken på att vi definitivt lever i slutet på denna tidsålder, där tumult och vedermöda av icke skådat slag är på väg att bryta ut på Jorden.

Min anledning till att starta upp mitt första nyhetsbrev för 2019 med det här, är inte för att skapa fruktan eller oro, utan för att ge en uppmuntrantill att följa mina 2 bästa tips för 2019. Om det jag skrivit visar sig bli sant, så finns det bara en plats där vi kan finna frid och säkerhet – att vara tryggad genom ettblodsförbundoch enrelationmed ISRAELS GUD. Det finns2 huvudsakliga sättför att trygga upp den säkerheten ochför att fördjupa vår relation med HERREN...

1/  Få mer av Hans Helige Ande som bor i oss
2/  Få mer av Hans Ord etablerade i oss


Dessa är mina 2 bästa tips som hjälper dig att hålla ut och ha framgång under 2019, oavsett vad som inträffar på världsarenan.  

Mitt 1:a Tips för 2019... Att vara fylld av Ruach ha Kodesh (Helige Ande), vilket inte är en engångs-händelse. Iden Nytestamentliga versen, som talar om att vara uppfylld med den HeligeAnde, har den Grekiska orginaltexten en fortsättningsvers –där säger den att vi behöver kontinuerligen uppfyllas (eller påfyllas) medHelig Ande.Varje morgon, under min bönestund, ber jag Fadern fylla migmed Hans Ruach. När vi kommer in i det nya som ligger framför oss under 2019, vill jag uppmuntra dig att göra detsamma – åtminstone att be Fadernfylladig, undervisa dig och leda dig med Hans Ruach ha Kodesh. Du kan be om det mer än bara en gång per dag – vi kan aldrig få för mycket av den Helige Ande i oss.

Mitt 2:a Tips för 2019… är lika viktigt om vi vill överleva och lyckas - LäsBibeln! Detfinnsmånga anledningartill varför vi behöver läsa mer av ordet.

1/  Att få en större uppenbarelse av GUDs natur och karaktär – först och främst Hans trofasthet och Hans kärleksfulla natur.
2/  Att få en större förståelse av GUDs plan och timing för upprättelsen av Hans Kungarike på Jorden, genom profetböckerna.
3/  Att få en större uppenbarelse om vår eviga Frälsning och våra Kungliga rättigheter i det Nya Förbundet.
4/  Att höra GUDsröst som undervisar och guidar oss genom Hans skrivna Ord.
5/  Att få se en dramatisk ökning av krafteni våraböneliv, när vi åkallar och deklarerar Hans Ord

Jag är övertygad om att många av er har fler anledningar till varför vi bör genomsyra oss med Guds Ord, med de nämnda är en bra start. Hur som helst, om vi vill nå en maximal förmån avBibeln, behöver vi läsa HELA Bibeln ochinte bara det Nya Testamenteteller andra delar som vi tycker om att läsa. Och vi behöver läsa Bibelni sitt sammanhang, och förstå att det mesta iskriftenvar från början skriven av Judar till Judar. Men givetvis kan varje avsnitt i Bibeln även tillämpaspå varje Kristen person, under 2019. Vi behöver läsa Bibeln med Hebreiska glasögon hellre än Grekiska glasögon, vilket de flesta Kristna har burit under de senaste 1900 åren.

När vi nu stiger ombord på vår resa in i 2019, ber Josieoch jag att när Ni öppnar era hjärtan, ska YHVH fylla Er pånytt med HansRuach ha Kodeshoch åter tända er första kärlek till Fadern och till Yeshua, och att Han ska ge Er en ny hunger för mer av Hans Ord. Och när Ni öppnar Guds Ord, ska Ni få en Ny uppenbarelse som Ni aldrig tidigare erfarit - i Yeshua Messias namn vi ber - Amen & Amen.

 

Josef Aharons berättelse

Vecka 51  2018

Titeln på denna veckas nyhetsbrev refererar inte vädret i Norra Hemisfären. Jag refererar till några allvarliga händelseförlopp, som jag blivit medveten om under de senaste dagarna.Jag tror att de flesta av våra läsare håller med om att vi lever i den sista tiden, där Israels existens är det starkaste tecknet på det. Men de 3 saker jag vill dela med dig idag är 2 starkare tecken på att vi lever i ändetiden, och att återkomsten av Herren Yeshua till Jerusalem, börjar närma sig.

Teckennr 1: Europeiska Unionen (E.U.) Jag har nogaföljt informationen och tillväxten av den Globala 'New World Order' (den Nya Världsordningen) under 30 år nu. Årtionden tillbaka har kristna sett på den nyligen bildade E.U. såsom detåterupplivade Romerska Imperiet, och förmodat att den nya organisationen skulle växa fram till fullbordandet av de profeterade 10 Hornen i kapitel 7 i Daniels bok. Hur som helst splittrades den tanken när nationer inom E.U. passeradeantalet 10 och fortsatte till att bli mer än 25. Hade Daniel fel? Så såg det ut, ända fram till förra veckan när den Franske Premiärminister Macronöppet kallade på ett nytt block av 10 nyckelnationer att resa sig och ta kontrollöver Europa, och mer avlägset.Macron har efterlyst detta nya maktblock flera gånger under den senaste veckan, ofta påpekat att det nya maktblocket kommer att behöva en egen armé för att skydda sig själv, och upprätthålla E.U:s protokoll. Den 8:eNovemberrapporterade en Engelsk nyhetstidning, Week.co.uk, att en koalition av 10 Europeiska arméer hade synts i Paris för att försvara kontinentens gränser, bara dagar efter det att Macron efterlyste en ''sann Europeisk armé." De 10 nationerna som är involverade är Belgien, England, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland och Nederländerna, Spanien och Portugal. Det som kan verka vara en bra idé för att upprätthålla fred, kan mycket lätt och mycket snabbt utvecklas till en militär del, av den snart synliga Anti-Krist. Vare sig han är medveten om deteller ej, så tycker jag det verkar som att Macronär använd av djävulen för att 'föra fram hans onda plan och tidsplan mot sitt avslut." Vi läser om planerna i Daniels bok och i Uppenbarelseboken, vilket är fullbordande av profetiorna i Daniel.

Tecken nr 2: Iran, Hamas and Hisbollahförbereder sig att starta krig mot Israel.  För baranågra veckor sedan nådde nästan Israel en fullskalig militäroffensiv mot Hamas på Gazaremsan, efter det att Hamas och andra Gazabaserade terrorgrupper skickat in mer är 550 raketer på bara 36 timmar. Men PM Netanyahu stoppade attacken i sista minuten. Han konstatera att orsaken var att han precis blivit medveten om ett mycket större hot, vilket krävde full uppmärksamhet av den Israeliska regeringen och militären.Vi tror att de hot Netanyahurefererade till var upptäckten av minst 4 tunnlar vid gränsen mot Libanon, byggt under FN:s observatörers näsor,i syfte att ett stort antal Hizbollahterrorister skulle kunna infiltrera Israel och döda eller kidnappa Israeliska invånare. IDF styrkorupptäckte och förstörde alla tunnlar vilket mycket väl kan ha fått Hizbollah att dåraktigt sätta igång ett fullskaligt missilkrig motIsrael. Israel och USA känner till att det är Iran som är bakom bäggehoten vidGaza och vid Norra gränsen. Så ett fullskaligt krig med Iran, Hamas och Hizbollah ligger kanske inte är så långt bort. Det kriget skulle kunna vara det krig som för fram Anti-Krist med ett 7-årigt fredsavtal i Mellanöstern. När det väl sker, kommer återkomsten av Yeshualigga 7 år framåt i tiden. De första 3-1/2 åren kommer att vara OK, men sen kommer mörkret att välla in som en flod, och en tid av aldrig tidigare skådad tumult, lidande och död kommer bryta ut på Jorden.

Tecken nr 3:  Nytt Israelisk klädmärke för Barn – ’NuNuNu' https://www.nununuworld.com/nununu_press/Satan fortsätter att öppet rikta in sig på den unga generationen, även barn och småbarn. Den populära sångerskan Celine Dion, som brukar ha respektabelimage, har uppenbarligen sålt sin själ till Mörkrets rike, då hon blir partnermed en Israelisk manufaktur som tillverkar barnkläder och producerar kläder speciellt för spädbarn, småbarn och unga barn. Detta nyligen utgivna klädmärke av barnkläder är avsiktligtdesignad för att främja könsneutralitet, New Age, den Nya Världsregeringen, ockultism och satanism. Klädernas tryck har symboler av de onda organisationerna som jag nämnde. Horn, 666, skeletthuvuden och mycket mer är representerade symboler i raden av de här demoniska barnkläderna. De flesta kläder för nyfödda går i svart och vitt, för att skapa neutralitet. Du kan titta på ett videoklipp för att se det med egna ögon. Celine Dion   www.youtube.com/watch?v=iBaLOgNImRQ

Förlåt att jag publicerar ett så dystert nyhetsbrev så nära den festliga tid som ligger framför, men det är en mycket allvarlig angelägenhet och vi behöver bli varnade och varna andra. De goda nyheterna är att kriget redan är vunnet och att YHVH kommer att ha Hans Dag och hans Son Yeshuakommer tillbaka för att ta över denna mörka värld och föra tillbaka Guds Ljus tillbaka till Jorden. Så för att uppmuntra dig i ditt arbete medan vi kan, låt denna sång från Keren Silvers nya cd ’KING of GLORY’att få lysa upp din dag. Låt det bli en bön inför HERREN ....  https://youtu.be/P23LWbG-d_c

 

tveeggat svärd

Vecka 47  2018


Davids Kommentarer:  Vad Händer Politiskt i Israel


Om du har följt nyheterna från Israel under den senaste veckan, så kanske du har undrat vad det är som pågår? Allt började för 2 veckor sedan när en av IDF:sfrämsta underrättelsestyrka blev hejdad av Hamas mannar ungefär 3 km innanför Gazas gränser.Hamas hävdade att IDF:s anledning för uppdraget var att kidnappa Hamas ledare och ta dem till Israel, men IDF hävdar att deras specialstyrka var på ett speciellt underrättelseuppdrag. Under räddningspådraget dödades den Israeliskadruseraraben Löjtnant Coloneloch 7 Gazaterrorister. Följande eftermiddag startade Hamas sina missil-attacker mot Israel, vilket blev mer är 500 raketer och den Israeliska Flygstyrkan utförde mer än 160 bombattackerpå utvalda terrorplatser och mot Hamas installationer på Gazaremsan. Allt eftersom attackerna fortsatte, ökade riskerna förett Gazakrig skulle bryta ut. Men i sista sekunden bestämde sig den Israeliska regeringen att åter igen ingå vapenvila med Hamas.

Fiendskapen avtog och livet gick snabbt tillbaka till det normala, för alla de som bor på bägge sidorna om Israel och Gazagränsen. Hur som helst var läget inte så fridfullt på den Israeliskapolitiska fronten, för PM Netanyahu blev omedelbart anklagad och kritiserad för att ha tagit sig in till Hamas. Israels Försvarsminister Avigdor Lieberman och några andra nyckelpersoner resignerade i protest mot vapenvilan, vilket försvagade regeringen och intensifierade kraven på PN Netanyahu attstänga ner regeringen och leda landet till att tidigarelägga valet. PM Netanyahu är en mycket mogen politiker och under de följande dagarna lyckades han övertyga de som hotade att avgå att ändra inställning och stanna i regeringen. Och nu ser det ut som om det inte finns något behov av att tidigarelägga valet, åtminstone inte för tillfället. .

I samma stund som han gick med på vapenvila, hävdade PM Netanyahu atthan tog det beslutet grundat på en konfidentiell underrättelserapport. Inget har rapporterats officiellt, men det cirkulerar en historia om att den underrättelserapporten som påverkade Premiärministern ta ett beslut om vapenvila, var att Iran manade på för att driva en konflikt i Gaza, som i sin tur skulle verka som en distraktion medan Hizbollah startade en konflikt i norr. Det rapporterades nyligen att Hizbollah hade utökat sin vapenarsenal från 100,000 till mer än 150,000 raketer och missiler, vilkethar skapat mycket oro hos alla Israeler, men speciellt för oss som bor uppe i Norr. Tidigare i veckan körde Josie och jag upp till toppen av MtCarmel. Vi såg ett antal av IDF:s militärfordon och det verkade som omde satte upp enenhet med antirobotrobot på den sida som leder mot norr, vilket är en ytterligare indikation på att regeringen och ledare inom militären tar hotet på allvar.

PM Netanyahu har försökt att varna FN och internationella ledareunder åratal att de Iranska ledarna menar vad de säger, när de regelbundet deklarerar deras intentioneratt "rensa Israel bort från kartan." Det är uppenbart att Hamas och Hizbollah är ekonomiskt stödda, utrustade och fullt ut kontrollerade av den onda Iranska Islamiska regimen. Liksom majoriteten av politiker, är inte PM Netanyahu ‘fläckfri’ eller problemfri, men jag tror atthan bäst förstår Israels säkerhet och prioriterar Israels bästa. President Trumpoch PM Netanyahu är de två mest hatade männen i världen idag. Och jag tror att anledningen till det är att, vare sig de vet det eller ej, så är båda satta med ett syfte från Gud att göra motstånd mot denliberala, vänstervridna och anti-kristliga Nya Världsordningen som saktamen säkert har tagit över den värld vi lever i.   

Som jag skrev ovan, så verkar det som om att PM Netanyahu har lyckats stabiliserat regeringen, vilket är extremt viktigt eftersom det i det här läget inte är bra att ha en instabil och kraftlös regering, om nu Iran dirigerar Hizbollah att börja avfyra missiler mot Israel. Jag hoppas denna inblick har förklarat och hjälpt dig att se bortom lögnerna från den sekulära nyhetsmedian, och att du har blivit inspirerad att be mer än vanligt för Israels säkerhet, och för vishet och frimodighet förPM Netanyahu och hans främsta regeringsmän och krigsrådgivare.
 

DET BLIR MÖRKARE/D:SILVER

Vecka 48  2018

https://sv.gatestoneinstitute.org/13081/fristad-sverige

Vecka 43  2018av Bassam Tawil  •  25 oktober, 2018

 • I Hamas och dess anhängares ögon är det helt okej för palestinier att kasta explosiva anordningar och brandbomber mot soldater, men det är helt oacceptabelt för soldaterna att försvara sig. Enligt de palestinska ledarnas skruvade logik så började allt när Israel sköt tillbaka.

 • De som skickade palestinierna för att sammandrabba med de israeliska soldaterna längs gränsen vid Gazaremsan är de enda som bär ansvar för att över 150 palestinier har dödats och ytterligare tusentals har skadats.

 • Palestiniernas mål är att Israel ska upphöra. Hela landet. Mahmoud Abbas anser att han kan uppnå detta mål genom att utkämpa ett diplomatiskt krig mot Israel i det internationella samhället – ett som syftar till att demonisera Israel och judar.

 • Frågan kvarstår återigen om huruvida det internationella samhället någonsin kommer vakna upp och inse att de palestinska ledarna tar dem för idioter. Europaparlamentets delegation som besökte Ramallah är ett bra test: Vad för budskap kommer dess medlemmar framföra där hemma; sanningen om den hänsynslösa och förtryckande Palestinska myndigheten eller lögnerna som de blivit matade med av Abbas och hans vänner?

  Palestinska myndigheten menar att man vill ha ett internationellt samhälle för att utöva påtryckningar på Israel om att "få ett slut på förtrycket mot palestinierna och internationell lagstiftning." Kravet framfördes till medlemmar i delegationen från Europaparlamentet som träffades den 8 oktober i Ramallah med Palestinska myndighetens premiärminister Rami Hamdallah. På mötet upprepade även Hamdallah Palestinska myndighetens uppmaning till att erbjuda "internationellt skydd" för palestinierna.

  Hamdallahs uppmaning till Europaparlamentets representanter bör ses i sitt sammanhang av Palestinska myndighetens ledarskaps pågående kampanj av lögner och uppvigling mot Israel. Uppmaningen stinker dessutom av hyckleri och lurendrejeri.

   

   http://www.himlentv7.se/vod/player/59651/

   

   

  Europapolitiker kräver stopp för bistånd till Palestina

   

  Efter att Human Rights Watch (HRW) i en rapport konstaterat brott mot mänskliga rättigheter i Palestinska territorier, kräver nu den starka EPP-gruppen i Europaparlamentet ett stopp för EU- bistånd.

  TidningenDAGEN

   

   

VALFUSK !

Ja, det framstår som mer och mer tydligt. Det största beviset är att ingen har kunnat bevisa att det inte var valfusk. Det är också mycket märkligt att valmyndighetens hemsida kraschade under själva valnatten. Alla som arbetat med datorer vet att datorn bara gör det den fått instruktioner vätt göra. Innan kraschen hade sd 27 % och efter b17,5%.  Innan kraschen hade mp 3,5% och var utanför riksdagen. Efter kraschen hade man 4,3% och innanför riksdagsspärren. Efter kraschen hade sossenassara 28% och var största parti. En sådan här stor förändring under en krasch är ytterligt osannolik utan mänsklig inblandning. Någon eller några skruvade på datorerna under kraschen! En huvudkandidat är Dan Eliasson som just fått sparken som polischef.

Svenska folket har blivit mer och mer som de berömda kokta grodorna. Man har vant sig vid att acceptera myndigheternas smussel och båg. Ett exempel är Barcelonaavtalet där Sverige förbinder sig att stödja Islam och främja mångkultur. Inte många känner till detta svek.P.g.a massmedias mörkande.

Det her nyligen kommit fram igen att sossarna Under andra världskriget bad tyskarna att stämpla in ett J i alla judars pass.  Judarna med J i sina pass avvisades sedan vid den svenska gränsen och transporterades direkt till slakt i de tyska gaskamrarna. Ett snaskigt svek i sossarnas antisemitanda. Därför gav Wallström och Löfven 1,5 miljarder till Hamasterrorism och raketer och mördat ytterligare judar. Det här är sossarnas verkliga ansikte  Krama och pussa Abbas och mörda oskyldiga judar. Vi vill inte ha en utrikesminister som är persona non grata i Israel Mellanösterns enda demokrati.

Vi vill inte heller ha en kommunist som vice talman i Sverige. Kommunister är inte demokrater och måst hållas kort. Björn Söder SD, är en stabil israelvän och själv jude är en värdig representant för Sveriges riksdag.

Vi har tidigare talat om Annie Lööv. Nu varnar Birger Schlaug för att hon är medlem i Bilderberggruppen och Trillaterala kommissionen. Hon borde förbjudas i Sveriges riksdag eftersom dessa hemliga organisationer har som mål att dominera världen.

 

Vi fortsätter att be för Sverige och en rättfärdig regering!

 

Shalom

 Peter&Yvonne

https://bergstrand.files.wordpress.com/2012/01/sveriges-roll-i-en-ny-vc3a4rldsordning1.pdf

 https://www.youtube.com/watch?
v=A4z-PYPwOhI


 http://www.himlentv7.se/vod/player/66044/

PALESTINIER PÅ OLIKA SÄTT

Vecka 39   2018

Psaltaren 19:8 ’HERRENS lag (Tora) är utan brist och vederkvicker själen’.

Vi är nu nästan framme vid den sista Moed (Festen/mötet) med HERREN - Suckot eller Lövhyddohögtiden. Suckot avslutas på den 7:e dagen vid solnedgången som är kommande söndag kväll. Hur som helst så kommer det dagen därpå ytterligare en Helig Fest, som kallas Simchat Torah eller Torafesten. Bara namnet på den här festen talar om att det Judiska folket som älskar YHVH har en annorlunda syn på Toran, än majoriteten av vad Kristna har. Under nästan 2000 år har icke Judiska troende i Messias (Yeshua/Jesus) deklarerat "Vi är inte under lagen, utan vi är under nåden” och följaktligen förkastat 'Skaparens Manual’ för att leva livet på allra bästa sätt, medan vi ännu lever på Planeten Jorden.

Den Grekiskt inspirerade Kyrkan kallar det 'lagen' men det Hebreiska ordet är Tora, vilket mer korrekt betyder 'instruktioner'. Kung David summerade det på ett bra sätt när han sa i Psaltaren 19:8 ’HERRENS lag (Tora) är utan brist och vederkvicker själen’. David fortsätter genom hela Psaltaren 119 att uttrycka sin kärlek till YHVH:s Tora, och varje person som säger sig älska GUD bör ha Davids attityd mot Toran, vilket också reflekteras i det Judiska firandet av Simchat Torah. Anledningen till firandet av den här speciella dagen är att den årliga läsningen i Tora-rullarna avslutas, så Toran rullas tillbaka och läses från början igen. Inte alla förstås, men många av de religiösa Judarna älskar Guds Ord så mycket att de tydligt visar sin glädje över att få börja med Första Moseboken igen. I varje synagoga  i Israel och runt om i världen dras Toran-rullarna ut till början och bäres runt i helgedomen, under Simchat Torah. Många människor sträcker ut armarna för att vidröra rullarna och kysser den hand som vidrört GUDs ORD. Om det bara görs för traditionens skull blir detta bara en religiös handling. Men vi tror att majoriteten av Judar som verkligen älskar HERREN gör detta för att visa sin tacksamhet och uppskattning till Universums Skapare, Israels Gud, som gett oss nåd att få ta del i Hans Tora - instruktioner som hjälper oss leva på bästa sätt, medan vi är kvar på Jorden. Jag har sett människor med glädjetårar när Tora-rullarna bärs runt i helgedomen. Vid Västra muren kan man se Ortodoxa Judar under Simchat Torah, som bär på rullarna och som dansar av glädje. 

Min poäng är den – om det Judiska folket som inte har den Helige Ande på insidan men ändå kan ha en rätt attityd gentemot Toran, varför är det då så många kristna som inte vill ha något med den att göra? Varför är det så att många icke-Judar inte inser värdet av Skaparens manual? Tror vi inte att YHVH, som är en GUD av nåd, bryr sig om att Hans döttrar och söner ignorerar Hans instruktioner, vilket många gånger kan orsaka sjukdom och grämelse i deras liv och i  familjen?

AV DAVID SILVER

Hälsning från vänner….

Vecka  37   2018

 

David Silver...

Under nästa vecka kommer den Heligaste dagen på året för det Judiska folket - Yom Kippur eller Försoningsdagen. Här i Israel kommer hela landet att stå stilla från Tisdag eftermiddag till solnedgången på Onsdag, förutom akuta servicemottagningar, sjukhus och nödvändig personl i militären. I Synagogor i Israel och runt om i hela världen kommer det att vara fullsatt av Judiska människor som kommer söka försoning för deras synder och få deras överträdelser strukna i boken. Det är den stillsammaste dagen på året – förutom ljudet av Shofarer som blåses i  Synagogor.

Det jag vill fokusera på i de här kommentarerna är att det Judiska folket söker att få deras synder förlåtna och bli renade, utan varken något Tempel eller Altare och inget blod. 3Mos 17:11 säger oss att 'allt kötts själ är i blodet, och jag har givit eder det till altaret, till att bringa försoning för edra själar; ty blodet är det som bringar försoning, genom själen som är däri'. och Hebr 9:22 deklarerar att ’utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse’. Det är tydligt från dessa versar att det är bara i det Nya Förbundet och genom Blodet från Yeshua som det finns förlåtelse, försoning och frälsning, och att andra religioner helt enkelt är – fruktlösa, religioner utan blod med ingen möjlighet till en evighet med Skaparen.  

De människor som är i förbundsrelation med Israels Gud, är inte bara förseglad med Hans Son Yeshuas blod och har tillträde till det dyrbara renande blodet från Lammet,  utan vi kan använda oss av det varje dag så ofta vi behöver. Heb 9:13-15  ’Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? (1917). För människor i det Nya Förbundet är inte Yom Kippur bara en dag om året, utan Yom Kippur gäller för varje dag. Låt oss fasta och be denna Yom Kippur för det judiska folket om att de ska få en övernaturlig uppenbarelse om vem den sanna Messias är, och låt oss glädjas över att vi känner Yeshua såsom Messias. Vi har 365 Yom Kippurs varje år - Hallelu YAH !!!

SISTA TORA FESTEN/SUCKOT

Vecka 35  2018

 

 

Davids Kommentarer: Roten till problemen med Världen 
1 John 5:19   ”Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld”. 
 

 

I förra veckans nyhetsbrev tog vi en titt på roten till problemen i Europa. Den här veckan ska vi se på Roten till problemen i nästan hela världen. Från det att Abraham och hans familj lämnade sitt hem och började den långa resan mot det Förlovade Landet, har Abrahams folk hela tiden utsatts för förföljelse och hotats av förintelse. Det är en 4000-årig Historia och alltid har det funnits en grupp vars avsikt varit att utplåna Abrahams folk. Abrahams barnbarn Jakob blev Israel och hans 12 söner blev Israels 12 stammar, eller det Judiska folket som de allmänt kallas idag.

Alla världens stora imperium; Egypten, Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom har alla försökt att abortera Guds planer för Israel, men har misslyckats storligen. Judarna genomlevde hela 2000-talet, och överlevde det mest ondskefulla försök att utplåna dem – Nazistregimen i Tyskland 1939-1945. Ur tragedin från Förintelsen, uppstod det Judiska folkets urgamla hemland, Israel och idag under det 21:a århundradet är det lilla landet världsledande inom flera sektorer. 

Men den 4000-åriga historian av hat mot det Judiska folket är inte över. FN, EU och den Muslimska världen arbetar alla för att åtminstone försöka förminska Israels storlek. Men för de flesta religiösa Muslimer, har Israel inte ens rätt att existera. Och precis som i Nazisttiden, är nyhetsmedier ansvariga för att blåsa upp anti-Semitismens flammor. De flesta nyheter angående Israel är felaktiga och grovt obalanserade. Det har avslöjats i flera instanser att nyhetsmedierna faktiskt manat fram situationer inför kamerorna, för att filma och manipulera det sanna fakta bakom händelserna, för att framställa Israel i dålig dager. Även när rapporteringen av Israels konflikter är rimligt sanningsenliga, verkar det fortfarande som om Israel är den enda nationen på Jorden som inte har rätten att försvara sina medborgare från terrorattacker och direkta krigshandlingar. 

Enligt min åsikt är den Israeliska regeringen och militären ofta mycket långsamma att reagera mot dem som gör sig till våra fiender, och när åtgärder vidtagits har det vanligtvis varit mycket begränsat. Och Israel är för snabbt att acceptera ett eld-upphörande, innan de har försäkrat sig om att den andra sidan inte har möjlighet att rusta upp och att åter attackera, vilket är exakt vad de gjort varje gång. Israel angriper aldrig någon utan att först blivit provocerad och blivit tvingad att göra det. Men i medias rapporter beskylls och skuldbeläggs alltid Israel. 

Jag tror att orsaken till fördomarna mot Israel är att medierna och de flesta politiska ledarna inte tror på GUD och inte erkänner en trovärdighet till vad GUD vill säga genom Bibeln. Vidare, genom att förkasta GUDs auktoritet av det rättmätiga ägandet av landet, så tjänar de den "onde", oavsett de är medveten om det eller inte. Djävulen använder alla mänskliga sektorer för att tjäna sin uråldriga plan för att störta Israel och det Judiska folket, för att försöka hindra Yeshuas återkomst och återupprättandet av Guds rike på jorden. Självklart finns det miljoner människor som kanske inte har något emot Israel, men enligt Yeshuas ord är människor antingen för eller emot - i Guds rike finns det inget "mellanting" eller något neutralt läge. Och det är inte bara Israelfrågan som är ett problem - abort, samkönade äktenskap, och allt det som människor avgudar eller prioriterar istället för YHVH, indikerar på allvarliga rotproblem som ger eviga konsekvenser. 

För att mycket kort summera situationen, Roten till världens problemen, är att den som inte ingått i ett förbundsförhållande med Universums Skapare, även känd som Israels Gud, har kommit under inflytande av den onde och är i allvarlig fara för evig fördömelse och separation från deras Skapare. Jag ber att denna veckas kommentarer ska få inspirera alla våra läsare att intensifiera i att dela Evangeliet (=Guds godhet – hebr.) med familj, vänner, grannar och de människor vi möter varje dag. 

 

 

JOM KIPPUR VARJE DAG

Vecka 34  2018 

David's Kommentar:  Roten till Problemet i Europa......... 
Upp 2:12-13 ”Och skriv till Pergamus’ församlings ängel: ”Så säger Han som har det skarpa tveeggade svärdet:13 Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke ens på den tid då Antipas, Mitt vittne, Min trogne tjänare, blev dräpt hos eder — där varest Satan bor”.

Jag har precis återvänt till Israel efter en veckas resa i USA och 4 dagar i Sverige. Sverige som tidigare varit en extremt stark Kristen nation, har nu blivit mycket sekulariserad, vilket mestadels av Europa är och som nu istället favoriserar Islam över kristendomen och Judendomen. Den Europeiska Unionen (EU) har rest sig till att bli en stor maktfaktor och många liknar det vid det nya Romerska Imperiet. EU är ökänd för sin anti-Israel / Palestina-vänliga inställning.

Som du kommer att lära dig av videon som jag rekommenderar i slutet av detta brev, så kan nog inte Europa undvika att vara anti-Gud eller anti–Israel. Europas rötter, både de naturliga och de andliga, förklarar varför det är så. I det naturliga, kommer Europas makt från Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom. Som profeten Daniel förutsade i kapitel 2, så besegrade Medo-Persiens imperium det antika Babyloniska imperiet i Babylon och behöll sin ställning av makt där. Grekerna attackerade och besegrade sedan Medo-Persiens imperium i Babylon och övertog makten. Därefter attackerades och besegrades Grekerna vid Babylon av Romarna, men de flyttade sätet för makten till Rom. Så gjorde Babels ande sin väg in i Europa, för mer än 2000 år sedan .

I den andliga världen, enligt den Grekiska mytologin ( jag tror det kan finnas en dold sanning bakom många myter) så upptäckte den Grekiska guden Zeus en vacker ung kvinna på Feniciens strand (i norra Israel / Libanons södra kust). Förklädd som en tjur steg Zeus ner till Jorden och våldtog kvinnan. Hon klättrade upp på ryggen, grep tag om hans två horn (formen för halvmåneskäran - symbolen för Baal och Islam) och de red iväg tillsammans ner i vattnet och norrut. Kvinnans namn var Europa. Så i den andliga världen blev Europa grundad av våldtäkten på Europa. Kvinnan som rider odjuret finns även i Uppenbarelseboken. Hon kan ses idag utanför EU: s huvudkontor i Strasbourg, i form av en grotesk metallskulptur av kvinnan som rider på odjuret. Hennes kännetecken återkommer också på det Grekiska 2-Euro myntet och i andra marknadsföringsinslag från EU. EU:s högkvarter i Bryssel är designat för att likna det ofullbordade Tornet i Babel. För flera år sedan uttalade sig en högt uppsatt EU-tjänsteman: ”-Vad de misslyckades med att göra i Babel, kommer vi att slutföra." Man ser mycket tydligt idag, att Europa helt kontrolleras av Babylons ande.

Under de senaste 30 åren har miljontals Muslimer gått in i flera av Europas nationer, bl a in i de två starkaste EU-länderna Frankrike och Tyskland, som har den största Muslimska befolkningen. Som ett resultat av inbördeskriget i Syrien under de senaste 3 åren, så har flera nationer i Europa svämmats över av hundratusentals Muslimska flyktingar. Jag ser detta som djävulens strategi att stärka Europas Babyloniska rötter, som planterades när Romarna besegrade Grekerna och flyttade maktsätet till Rom. Sverige har också blivit översvämmad med nästan en miljon Muslimer. Och naturligtvis hatar Europas Muslimer Israel och det Judiska folket. Så den växande integrationen av Muslimer i Europa, orsakar en allvarlig ökning av anti-Semitism.

Det var den uråldriga Babyloniska andan som gav ett berättigande till Hitler och Nazisterna. Hitler och hans ledare var djupt involverad i det Babyloniskt ockulta utövandet. Anledningen till det, är att under år 1889 upptäckte Tyska arkeologer Pergamus Templet, i Turkiet. De demonterade det och monterade åter upp det i ett museum i Berlin. Några år senare upptäckte Tyska arkeologer Ishtar-porten som var huvudingången till antika Babylon och de omflyttade det också till samma museum i Berlin, år 1913. Så portalen till Babylon och Pergamus Tempel befanns nu istället i Tyskland, i en av de dominerande Nationerna i Europa, vilket grundades genom våldtäkt på Europa och en omflyttning av det Babyloniska sätet av makt, till Rom. Ser du bilden? Ytterligare ett intressant fakta - Enligt Bibeln är Pergamus Tempel platsen för Satans tron!!! (Uppenbarelseboken 2: 13). Och den har varit belägen i Tyskland allt sedan 1913!

Det var bara några år efter det att dessa styggelser flyttats till Berlin, som den Tyska kyrkan officiellt gjorde ett uttalade angående Guds rörelse i Wales 1904 och på Azuza Street 1906. De förklarade det som en icke rörelse av Gud, utan från Djävulen. Nästan omedelbart efter började Nazisterna att stiga till makten i Tyskland. Hitler byggde till och med en kopia av Ishtar-porten på sitt huvudkontor i München. Är det inte konstigt att den mest fruktansvärda förföljelsen någonsin, som lanserats mot det Judiska folket och andra, härrörde från Tyskland vars huvudstad Berlin fortfarande håller Satans tron?

Vad betyder allt det här för oss idag? Speciellt för folket i Europa och andra EU-medlemsstater. Satans tron och Ishtar-portenfinns fortfarande i Berlin, och jag tror att de fortfarande utövar deras onda andliga krafter över ledarna och över folket i Tyskland och Europa. Och Muslimer från hela Mellanöstern väller in i Europa för att förstärka det andliga kullkastandet av det en gång Kristna Europa. Europa blir än en gång våldtaget. Och Europa rustar sig för att ta över efter USA som den mest inflytelserika världsmakten. Du kan se det. Euron, som tidigare var 10% svagare än US Dollarn, är nu 15% starkare än Dollarn. Europeiska flygtillverkaren ’Airbus Industries’, har klivit förbi det Amerikanska bolaget Boeing,  och är nu den dominerande leverantören av passagerarflygplan, med en högre försäljning än Boeing under de senaste 5 åren. Airbus sålde 200 st fler flygplan än Boeing under år 2017.

Europa har ett allvarligt problem. Dess ledare, oavsett de inser det eller inte, står inför YHVH, Universums SKAPARE, även känd som Israels GUD. För tretusen år sedan försökte dåraktiga män göra samma sak i Babel. De trodde att de kunde nå och störta GUD, men de visste inte vem de hade att göra med och deras torn störtades. Dagens ledare vet inte heller vem de har att göra med, och frågan som bör ställas är hur högt kommer YHVH tillåta dem att bygga sitt torn, innan Han störtar det och etablerar Hans Son Yeshua såsom Kungarnas Kung och Herrarnas Herre? Europas ledare (och FN) har ett mycket allvarligt problem med sina rötter och de befinner sig på mycket svag is.

De mesta av ovanstående info är hämtad från Profetisk Vision Ministries - Jag rekommenderar att du tittar på den utmärkta dokumentären ’Våldtäkten på Europa’ 
 

Vecka 28  2018

 


Davids Kommentarer: Nehemja 8:10

Detta skriftställe från Nehemja 8:10 är väl känt och en ofta citerad Bibelvers likaså en välkänd lovsång. De orden är mycket enkla men mycket sanna. Med tanke på den värld vi lever i idag, så är det en vers som vi bör hålla fast vid för vår egen personliga styrka och välmående.

Med en s.k. Fredsprocess som är så gott som död och ett Iran som åter igen hotar om att utplåna Israel, så är de flesta Israeler medvetna om att ett krig snart kan bryta ut i Mellanöstern. Med tanke på det potentiella världs-kaos det skulle medföra, de många nationer, organisationer och individer som strävar efter en förminskning och ett slutlig avlägsnande av Israel, så ser det minst sagt dystert ut dagarna framåt. De som bor i Israel har all anledning till att oroa sig.  

Vi vet att grannarna vill förgöra oss, därför har de flesta hem ett eget skyddsrum. Vi har gasmasker hemma och flera har tejp och plast tillgängliga för att kunna försegla rummen vid en eventuell biologisk attack. Och vi är medvetna om att den största delen av världen hatar oss och vill göra sig av med oss. Effekterna av det manifesteras på folket här i form av stress, ilska och hopplöshet. Precis som i Hesekiels dagar Hes37:12 ‘Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss”. Du ser inte många leenden på människors ansikten – istället råder det motsatta. Inte allt för många Israeler hörs vissla eller sjunga glatt under sin väg längs med gatorna i dessa dagar.


Sen pågår en finansiell kris i större delen av världen, och det extrema vädret på flera platser gör livet miserabelt för mängder av människor. Under den här veckan har en allvarlig översvämning drabbat Japan med mer än 100 dödsfall och 4 miljoner har blivit tvungna att flytta från sina hem. Planeten Jorden är inte alltid en ‘lycklig’ plats att bo på. Därför vill jag denna vecka sprida en lätt doft av positivitet för att injicera hopp in i det som för ögat ser hopplöst ut, inte bara här i Israel utan som synes över hela världen. De omständigheter jag nämnt om, är inte bara begränsat till Israel. Du har nog säkert märkt samma brist på glädje på människors ansikten i ditt område.

Det är förståeligt eftersom de flesta av dem inte känner vår Skapare, de känner inte Messias och de känner inte till det stora antal av underbara löften skriven i Guds Ord. Utan dessa 3 saker så håller jag med om att det kan se hopplöst ut. Hur som helst, för oss som känner Herren och har en förbundsrelation med Honom, är det eller bör det vara ett avlägset scenario. Vi har HÄRLIGHETENS HOPP, MESSIAS som bor och verkar i oss. (Kol 1:27). Full Gospel Businessmens grundare Denis Shakarian summerade det på ett bra sätt när han skrev en bok om de troende, ’De lyckligaste människorna på jorden’.

Josie och jag gör vårt bästa för att behålla glädjen i den ’kokande grytan’, i vårt vardagliga liv i Israel. Människor ser oftast ett leende på våra ansikten och frågar "Vad har ni att vara så glad över?" Den frågan öppnar en dörr för att dela de ’Goda nyheterna’ med Guds plan för Israel. Konversationen återkommer alltid till Israels, till synes, hopplösa situation. Jag har förmånen att få berätta för dem att inte bara framtiden är hoppfull, likasom Israels historia är full av hopplösa situationer som Israels Gud befriat oss ifrån, utan också framtiden för detta lilla putteland är enorm. Messias, Lejonet av Juda stam, är på väg tillbaka till Jorden för att regera hela Världen från Hans Tron i Jerusalem. När det blir en verklighet kommer Israel bli nationen Nummer 1 i Världen och Jerusalem kommer att vara Världens huvudstad.

David's Kommentar: Roten till Problemet i Europa.

Vecka 27  2018

 


Hesekiel 36:10 "Jag ska föra samman på er många människor, hela Israels hus . I städerna skall det på nytt bo människor och ruinerna skall byggas upp.”
Hesekiel 39:28-29  “Då ska de inse att Jag är HERREN, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag ska inte mer dölja Mitt ansikte för dem, eftersom Jag har utgjutit min Ande över Israel hus, säger HERREN, HERREN.”
Jeremia 16:14-16  “Se dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: Så sant Herren lever, Han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan: Så sant Herren lever, Han som förde Israels barn ut ur landet i norr (Ryssland)och ur alla länder, dit Han hade drivit bort dem. Ty Jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som Jag gav åt deras förfäder”.


Det följande utdraget från ett tal av den tidigare Premiärministern Ariel Sharon, belyser betydelsen utifrån den Judiska och den Världsliga historien. Premiärminister Sharon uttryckte sitt hopp om ytterligare en miljon nya immigranter till Israel under det närmaste årtiondet. Han frångick sin förberedda text - vilket senare blev distribuerad till journalister och sänt ut över internet med order om att lägga till följande till de miljoner Judar som fortfarande lever i nationerna, och som är ovilliga att flytta hem till deras förfäders förbundsland..........

 "I tillägg till den militära kamp vi möter, så är vi också involverad i en mycket komplicerad diplomatisk förpliktelse, för vilken vi måste stå upp - och vi förväntar oss att ni står tillsammans med oss. Det är inte bara vår kamp. Vad som än händer här i Israel kommer påverka ödet för judar över alla delar i världen. Om Israel, Himlen förbjude, försvagas, förvänta er inte för en enda minut att ni kommer kunna leva samma liv som ni lever nu. Det kommer att försvinna i ett enda ögonblick. Ditt ansvar är därför inte mindre än vårt. Sant är att vi lever här, och vi bär ett visst uppdrag som ni, så länge ni inte lever här ännu, inte kan axla. Men i ansvarstermer vad det gäller internationella diplomatiska oenigheter - så bör ni backa upp Israel och den demokratiskt valda regeringen i Israel och stå enade bakom oss….. För det är nu inte bara vårt öde, utan också ert öde som hänger i luften. Ödet för varje Jude hänger i luften. Nu är det tid för varje troende att be som aldrig förr  att Herren sänder en Ande av Aliyah (återvändande) i hjärtat av varje Judisk person i Amerika, att återvända till det land Han har gett till oss till vårt eviga hem. Vi har ingen annan plats som är verkligen vår och det kommer bli mer och mer klart när som tiden blir kortare och kortare. OCH, återvändandet av det Judiska folket till Israels land kommer att påskynda återkomsten av Messias! Läs Hesekiel 36 och ni kommer se att när Israel återvänder från ALLA länder dit de blivit förskingrade, DÅ kommer Herren att utgjuta rent vatten över, fylla dem med sin Helige Ande och de kommer vara Hans folk och Han kommer vara deras GUD. Detta uppvaknande måste ske för att Jerusalem ska kunna deklarera: "Välsignad är Han som kommer i Herrens namn” Slut citat

Vi som ivrigt väntar den 2:a tillkommelsen får inte glömma vad Yeshua sa till det Judiska folket i Jerusalem. Matt23:39  “Härefter skall ni inte se Mig, förrän ni säger:  -Baruch ha bah B'Shem Adonai - Välsignad är Han som kommer i Herrens Namn

Fröjd i Herren är vår Starkhet

Davids Kommentarer: Snälla, Fortsätt att Be att ALLA Judar ska Återvända Hem till Israel

 
Joel 3:1-2  ”För se, I de dagarna och på den tiden, när Jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, ska Jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska Jag hålla dom över dem för Mitt folks skull, Min arvedel Israels som de skingrat bland hednafolken. De har delat Mitt land och kastat lott om Mitt folk”. 

I det naturliga har det i nyheterna förvärrats för Israel. På grund av de Iran- och Hamasinspirerade, våldsamma upploppen vid Gazagränsen och genom de ihållande försöken att tränga sig igenom gränsstaketen av Gazas terrorister för att skada eller kidnappa Israeliska soldater och civila, så har den Israeliska armén och flygstyrkan inga andra val än att möta våld med våld. Mer än 130 personer i Gaza har dött och många fler är skadade. Men de flesta dödsfallen har blivit identifierad vid operationer orsakade av Hamas eller Islamiska Jihad terrororganisationer, som utsatt sig själva som måltavlor för soldaterna och piloterna när de försökt att skada Israeler, vilka självklart utfört sin plikt och skyddat deras nation. Militären i vilken normalt land som helst skulle göra detsamma, och med mycket mindre tvekan än vad Israel gör. Hur som helst är det uppenbart att den större delen av världen inte ser det på det sättet.

Från och med den dag då upploppen i Gaza började, har nästan varje internationell ledare och den sekulära nyhetsmedian ensidigt lagt hela skulden på Israel. Det är såsom om Hamas och de andra terrorgrupperna inte existerade, och att de s.k. ‘fredsfulla demonstranterna’ stilla vandrar omkring med plakat och blommor i håret. Om du har sett på nyhetsrapporterna så förstår du att scenariot är långt därifrån sant, lika sant som svart är lika med vitt. Det verkliga scenariot var de brinnande däcken som skapade en skarp svart rök och som utgjorde ett skydd för de skanderade "död till Israel" skrikande, stenkastande Islamiska aktivisterna som hatar Israel och deras Judiska kusiner, med en hämndlystnad olik alla andra konflikter. Deras senast valda vapen, de brinnande däcken, skickas fortfarande mot Israel varje dag, och som verkar vara ett accepterat uppförande i ögon av resten av världen.

Förra veckan anklagade FN:s generalförsamling Israel officiellt och fördömde Israel för the dödsoffren i Gaza, men nämnde inte ens Hamas eller upploppsmakarna. Sen valde regeringen i en av provinserna i Spanien att officiellt bojkotta och divestera (BDS) från Israel. Jag skulle inte bli förvånad om andra följer efter. På ett sätt är det inte alls bra nyheter för Israel, men å andra sidan kan det vara ett upplägg av Israels GUD som inte har, eller aldrig kommer, att tappa kontrollen över situationen. I Joel 3:1 sägerYHVH oss att när tiden är inne för Gud att föra hem det Judiska folket, så kommer Han också att föra fram nationerna i förberedelse för en dom för det sätt de behandlat det Judiska folket. Det finns inga tvivel på att vi lever i den tid då GUD för hem judarna till Löfteslandet, så det innebär att domen för nationerna närmar sig.

Frågan vi måste ställa oss………… är den nuvarande vändningen mot Israel som visar sig från varje hörn, förutom USA och några andra nationer, ett GUDs upplägg om dom mot nationerna? Kan det vara så att GUD matar ut repen och de nationer som valt att göra uppror mot Skaparen av Universum, nu snurrar repen runt sin egen nacke? Om svaret på den strategiska frågan är Ja, och om inte de rebelliska ledarna av de upproriska nationerna vänder om och ändrar på hur de behandlar Israel och det Judiska folket, så är de dömda att erfara vreden av DEN HELIGE av Israel.

Versen i Joel 3 säger att GUD kommer föra fram ALLA nationer till dalen för Hans dom. Men vi behöver fortfarande be, så jag uppmuntarar dig att be att din nation kommer vara en ‘får’ nation och inte en ‘get’ nation. Och att regeringen, ersättningsteologiska kyrkor och folket på riktigt omvänder sig från det rena upproret mot YHVH.

Vecka 24  2018

 

En del av David Silvers brev....


Om vi verkligen vill se fred, måste vi i Messias kropp utnyttja bönens kraft och auktoriteten som Herren har givet oss för att påskynda profetiornas uppfyllande som kommer att påskynda dagen av Hans tillkommelse (2 Petr 3:12). Och be för muslimernas frälsning och andra folk som har blivit bedragna till att förakta existensen av Israels och det judiska folket.
De behöver få höra sanningen frimodigt genom den kristna världen, men i kärlek, att…..
 
1/ Israel är Guds ögonsten och Han lovar att välsigna dem som välsignar det judiska folketmen hotar att förbanna dem som förbannar judarna.                                               - 2/ Gud lovade hela Kanans land till Abrahams efterkommande, Isak och Jakob, judarna  – inte till Ismaels efterkommande. Det arabiska folket har ingen laglig rättighet till något land väster om Jordanfloden och i Guds ögon har det aldrig funnits en nation kallad Palestina.
3/ Alla tidigare försök av världens största riken och kraftfulla ledare har slutat med död av den attackerande nationen eller ledaren.
4/ Deras gud Allah är inte den Gud som skapade universum och allt som existerar i det.
5/ Att mycket snart kommer Yeshua att återvända till Jerusalem för att bli kung över hela Jorden och alla knän måste böja sig och varje tunga bekänna att Han är Herre.
6/ Om de verkligen vill ha en rättighet till Israels land behöver de inte sända ut sina barn och ungdomar för att attackera israeler och dö under tiden, de behöver bara göra bättring och komma till den Sanne Guden – Israels Gud, genom Hans Son Yeshuas blod.
Då kommer de att bli inplanterade i Israels nation som landsmän.
 
Att tala sanningen kommer naturligtvis att bli extremt kontroversiellt och kommer inte att göra dig till den mest populära i stan. Men, du kommer att behaga vår Abba i himlen. Och du vet aldrig hur många människor som blir satta fria att följa Herren genom din villighet at riskera ditt eget välbefinnande genom att tala sanningen. Det är det enda hoppet för dem som är bedragna.

Davids Kommentarer: Kanske det är ett (Guds) upplägg?

Vecka 23  2018


Davids Kommentarer: Specialrapport – Se upp för Bibelskolan i Betlehem!

När man talar om att det finns en kristen bibelskola i staden där Yeshua blev född, blir många kristna upprymda. Men när det kommer till Bibelns sanning, har Bethlehem bibelskola ett mycket allvarligt teologiskt problem. Från offentliga uttalande och rapporter från bibelskolans ledarskaps predikningar, när de talar i kyrkor i nationen, är det uppenbart att bibelskolan är totalt bedragen av ersättningsteologins lögner.
 
För att backa upp vad jag har skrivit, här är en rapport av Ryan Jones, en journalist vid den välgrundade Bibel baserade tidningen Israel Today. Vid den nyligen hållna konferensen Christ at the checkpoint som hölls i Bethlehems bibelskola var som vanligt besökare som påstod sig vara kristna, men de hade svalt ersättningsteologins lögner och var emot allt som Gud gör här i Israel. Namnet på konferensen är menat att förutsätta att om Yeshua var här nu skulle han behövt uthärda samma behandling vid vägspärrarna som de mytom-spunna Palestinierna gör. Likväl det ironiska och mycket tråkiga punkten är att om Yeshua var här nu, skulle han göra ett slut på den Palestinska myten. Israelerna och Muslimerna skulle alla tro på honom som Messias. De skulle samexistera i fred och det skulle inte längre behövas några vägspärrar.
 
Tråkigt nog är inte detta den nuvarande situationen och Israel måste vara väldigt försiktiga med de som korsar våra gränser, eftersom det finns ett stort antal av fanatiska muslimska terrorister på andra sidan av vägspärrarna, vars avsikt är att mörda Israeler. Bethlems bibelskola tjänar INTE Israels Guds syften, och p.g.a. det inflytande de har på godtrogna kristna är det en mycket farlig organisation. Ett hot och ett hinder till återupprättandet av YHVH Rike på Jorden. Var snäll och läs följande rapport. Var vänlig varna var en och en som ni känner, att inte bli intagna av lögnerna och bedrägeriet som sprids av lärarkåren på Bethlehems bibel skola. (slutet på Davids introduktion)
 
Från Israel Today: Välkommen till staten Palestina! Den enda stat vars land är fortfarande är under ockupation av ett annat land, landet Israel, deklarerade den Palestinska auktoriteten, utrikesminister Riyad al-Maliki (på bild) i sitt öppningsanförande på kvällen i Kristus vid vägspärren 2018. Han nämnde inte Tibet, eller att innan Israel, hans ”land” var ockuperat av Jordanien. Eller innan dess av de Ottomanska turkarna, och innan dess … å vänta, det har aldrig funnits en palestinsk stat att ockupera. Men vi är redan på väg från spåret. Några små anmärkningar vid starten av al-Malikis tal skulle ha rest upp betydande röda flaggor för kristna som tror på Bibelns giltighet och ofelbarhet. ”Kristus vid vägspärren… [Kristus] oförmögen att gå över därför att han var en palestinier…  Palestina  Jesu födelseplats…”
 
I detta revisionistiska sätt att gripa sig an Skriften, vilket gång på gång applåderades av dessa kristna värdar (Bethlehem bibel skola) och deltagarna av Kristus vid vägspärren. Alla dessa många Nya Testamentet skriftställen som bekräftar att detta land är det Judiska folkets hemland är ignorerade eller fullständigt bortkastade. Det moderna Israel är stämplat som ett kolonist projekt, så det är inte möjligt att erkänna att Judiska förfäder bodde i detta land långt innan några araber fanns där. Precis som det inte är möjligt att öppet erkänna att Jesus själv var en jude, född i den judiska staden Bethlehem.
 
I min Bibel i Matteus andra kapitel börjar med (min betoning) Jesus blev född i Bethlehem i Judeen, under kung Herodes regering. Vid den tiden kom några visa män från Österns länder till Jerusalem och frågade: Var är den nyfödde Judakonungen?Kanske al-Maliki citerade en totalt förvildad översättning av  Nya Testamentet Jag kan inte finna uttrycket Palestina eller palestinier någon gång i berättelsen om Jesus. På samma gång dessa skriftställen helt visst hänvisar judarna en hemsk del, genom att ta i beaktande att den palestinske auktoriteten al-Maliki var där för att representera förkastningar till någon historisk koppling till Bethlehem och till resten av det Heliga Landet. Om ni är villiga att kasta ut ett sådant fundamentalt innehåll, då måste hela Nya Testamentet och dess undervisning placeras under ett frågetecken.
 
Välkommen till efter-biblisk kristenhet.
 
Nu, förstår jag att al-Maliki själv är en muslim, och som en sådan kan vi inte förvänta honom till att acceptera den bibliska berättelsen som den är skriven.
Vi kan istället förvänta oss det av Bethlehem bibelskola. Men, istället för att sätta den bibliska utsagan rakt, så inte bara applåderade Kristus vid vägspärrens värdar al-Malikis tillämpning av skriften, dom underströk det med sina egna ”lärda” kristna läror. Resten av al-Malikis tal var den typiska polemiken mot
 Judarna, Israel som källan till alla arabiska vedermödor, med det typiska utlämnandet av arabisk fientlighet och terrorism mot judarna.
 
För att följa varje rad i att avslöjandet av samma gamla påstående skulle vara en utövning av fåfänglighet det räcker till att varje slag av omänsklighet som al-Maliki anklagade Israel för att bruka mot palestinierna, det var en full demonstration av hans egna verbala angrepp på Israels Judiska majoritet. (slut på artikel)

GUDS ÖGONSTEN, ISRAEL

Vecka 18  2018

 

Margots val

 

Margot Wallström (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Samtidigt som Israels premiärminister Binyamin Netanyahu i söndags kväll avslöjade Irans kärnvapenhemligheter för en häpen omvärld höll PLO:s styrelseordförande Mahmoud Abbas ett svamligt tal inför det palestinska nationalrådet (PNC). Här följer några höjdpunkter från talet:

 • Antisemitismen i Europa berodde på judarnas “sociala roll” och deras kopplingar till bankväsendet och pengautlåning
 • Ashkenaziska judar härstammar inte från de bibliska patriarkerna och är därför inte “riktiga” judar
 • Judarna som etablerade staten Israel är inte “riktiga” judar och har därför inga legitima anspråk på landet
 • I 1400 år levde judar i muslimska länder utan att en enda gång utsättas för antisemitiskt våld
 • Hitler hjälpte judar att emigrera till Israel
 • Israel är ett kolonialt projekt som europeiska stater gav sitt stöd för att bli av med sina judar

Man häpnar. Men man måste ändå tillstå att Mahmoud Abbas valde ett utmärkt tillfälle att framföra sina antisemitiska svador, när hela världen riktade sin uppmärksamhet mot Binyamin Netanyahus presentation av Mossads största kap genom tiderna. Detta förklarar kanske varför Carl Bildt ännu inte har kommenterat saken på Twitter, där han var oerhört snabb att avfärda Netanyahu (Bildt har, som ni kanske minns, en vana av att avfärda hot från länder och terroristorganisationer som vill förinta Israel).

Men Sveriges utrikesminister Margot Wallström då? Nog måste hon ha tagit avstånd från Mahmoud Abbas tal? Ja, visserligen tog det nästan två hela dygn innan Wallström uttalade sig, men visst, hon var kritisk: “Talet som den palestinske presidenten Mahmoud Abbas höll den 30 april innehöll oacceptabla kommentarer. Sverige och EU förblir engagerade i kampen mot all former av antisemitism och alla försök att ha överseende med, berättiga eller trivialisera Förintelsen”. Slut på meddelandet.

“Talet innehöll oacceptabla kommentarer”. Så väljer alltså Margot Wallström att sammanfatta en smärtsamt långdragen utläggning som omfattar näranog alla antisemitiska föreställningar som finns. Hennes parti är känt för att gå i taket när det uppdagas att en sverigedemokratisk kommunalrådssuppleant i någon gudsförgäten ort i mellansverige skrev någonting på Flashback för sju år sedan som kan tolkas som rasistiskt. Men när den av miljarder svenska skattekronor finansierade Mahmoud Abbas håller en utdragen antisemitisk utläggning som sedan sänds i sin helhet statskontrollerad palestinsk TV, då nöjer hon sig med att konstatera att talet “innehöll oacceptabla kommentarer”.

Det ska bli intressant att se exakt hur Margot Wallström kommer att bekämpa den antisemitism som Mahmoud Abbas gav uttryck för i sitt tal. Indraget bistånd? Politisk bojkott? Omvärdering av Sveriges erkännande av “Palestina”? Listan kan göras lång, mycket lång. Vi väntar ivrigt på Wallströms nästa steg!

Paul Widen

Jerusalem

 

BIBELSKOLA I BETLEHEM

Vecka 13..2018

 

Davids kommentar till Påsken 2018: De tre största miraklerna som någonsin setts
Hesekiel 37:12-13 ”Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren Gud: Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. 
 
Det är alltid bra att bli påmind om Israels GUDS mirakelkraft. Så låt oss än en gång titta på de tre största miraklen som YHVHhar utfört under de senast 4,000 åren.
 
Det största miraklet av alla är Hans Son Yeshuas återuppståndelse, vars blod förseglar det Nya förbundet och gör det möjligt för judar och icke-judar att få spendera evigheten med Universums Skapare. På grund av GUDS Sons villighet att bli en korban(ett offer) kan alla syndfulla människor som accepterar Yeshuas blod, gå över från en evig skilsmässa från GUD till ett evigt liv med GUD. Då vi förbereder oss för att fira högtiden Passover (påsken) den här helgen, är det gott att bli påmind om detta mirakel som fullbordades efter det andra största miraklet av alla tider, det judiska folkets Exodus från Egypten för nästan 4,000 år sedan.
 
Vid exakt samma tid på året, Nisan 1, som blev det bibliska nyåret, instruerade Herren Moses att förbereda israeliterna för att lämna Egypten, där de hade befunnit sig i slaveri under 430 år. Farao valde att ignorera de plågor som GUD sände ut över Egypten som varningar och vägrade att låta Israel – ”den förstfödde sonen” – att gå, vilket resulterade i döden för varje förstfödd egyptier av manligt kön, inklusive Faraos egen son, som skulle ha blivit Egyptens kung en dag. Under en kort tid mjuknade Farao och gav Moses tillåtelse att leda ut israeliterna.
 
Då Israels stammar väntade på Röda havets strand, ändrade sig Farao igen och ledde personligen ut sin armé för att tvinga tillbaka israeliterna. Det var då det tredje största miraklet av alla tider ägde rum. Då den egyptiska armén snabbt närmade sig och Röda havet blockerade vägen, behövde israeliterna ett brådskande mirakel. Då Moses utövade sin tillit och tro på Israels Helige, hände miraklet. En övernaturlig vind uppstod som delade vattnet och tillät israeliterna att gå framåt mot sin frihet. Då den siste nådde andra sidan upphörde vinden och vattnet kom forsande tillbaka över de egyptiska vagnarna och förgjorde totalt Faraos armé. Nu, men alltför sent, fick han känna av Israels GUDS makt. Detta är det mirakel som det judiska folket varje år har firat vid denna tid, sedan den faktiska händelsen ägde rum. Idag erkänner Messianska judar, och ett växande antal kristna, det faktum att det som hände i samband med Exodus är en exakt förespegling av Påskveckan, som leder fram till Yeshuas död och återuppståndelse, som sätter oss fria från syndens slaveri.
 
Det andra största miraklet började den 14 maj 1948 och äger fortfarande rum idag. Största delen av det judiska folket ser det inte, de flesta kristna ser det inte, och den sekulära världen ser det definitivt inte, men den pågående återupprättelsen av Israelär verkligen ett fantastiskt mirakel. Faktiskt så är det inte en återupprättelse, snarare en återuppståndelse. För bara 70 år sedan var Israel bara öken och träskmarker, men idag exporterar Israel mirakulösa mängder underbart smakande jordbruksprodukter till många delar av världen, och 6,5 miljoner ”torra ben” från Hesekiel 36 lever nu i Israel. Ett ”dött” land och ett ”dött” folk har kommit tillbaka till livet och återuppståndelsens process fortsätter. Israel fortsätter öka de välsignelser som de ger vidare till nationerna och ca 1,000 nya ”torra ben” som kommer tillbaka till Israel varje månad. Aldrig tidigare i världshistorien har en landsflyktig ”död” nation kommit tillbaka till liv, vilket gör detta till det största miraklet sedan GUDS Sons återuppståndelse.
 
Ja, jag vet att jag har skrivit om dessa saker många gånger tidigare, men det är vad jag hör HERREN säga till mig att göra. Det är nödvändigt vid denna strategiska tid, att så många troende som möjligt får en uppenbarelse från den Helige Ande om det övernaturliga, pågående miraklet med Israels återuppståndelse. Varför är det så nödvändigt?
 
1. Så att nivån på kristnas böner för det judiska folket ökar massivt – att de ser att det moderna Israels existens bara kan vara ett GUDS mirakel, och att de miljoner judar som fortfarande finns i exil i nationerna återvänder hem och att de får en uppenbarelse om att Yeshua är deras länge efterlängtade Messias.
 
2. Så att de miljoner kristna som är bedragna och fångade i lögnen om ersättningsteologin också får se att Israels återuppståndelse bara kan vara ett mirakel utfört av Bibelns GUD och att de kommer att länkas samman med de kristna som ber för Israel och det judiska folket.
 
3. Så att det blir en massiv ökning av antalet kristna som ber för världens folk, som inte ens tror på GUDS existens, att de erkänner miraklet Israel, och att de genom detta förstår att YHVH är GUD. (Hesekiel 36:23). 
 
Vi läser i Psalm 126:1-2 ”När Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som om vi drömde. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel, då sade man bland folken: "Herren har gjort stora ting med dem!" För närvarande säger de flesta nationer inte det, faktiskt så agerar de flesta mot det pågående återuppståndelsemiraklet, så vi behöver be att detta profetiska ord blir uppfyllt och nationerna ser det andra största miraklet av alla tider.
 
Det tillhör Rikets protokoll att ge ett speciellt offer vid tiden för de bibliska högtiderna. Om du inte är en regelbunden ekonomisk supporter till den här organisationen så finns här en möjlighet att följa den bibliska seden att ge ett påsk- och återuppståndelseoffer. Var vänlig gå till vår webbsida för information om donationer som gäller ditt land. 
Click here  eller Click Here för att göra en donation via PayPal.

 

MARGOTS VAL

Vecka 12  2018

 

David's Kommentarer :: Shana Tovah – Ha ett Gott Nytt År
2Mos 12:1-2  “Herren talade till Moses och Aron i Egyptens land: Denna månad skall vara den främsta hos er. Den skall vara den första av årets månader”.

Förra Sabbaten (Lördagen) den 17 Mars blev en mycket speciell dag av flera orsaker…..

1/  I den Bibliska kalendern så var datumet under förra Sabbaten den 1:a Nisan, eller första dagen på den Hebreiska månaden Nisan. Det menas att det var Rosh Chodesh eller den ”Chef” för Månaden. Den Bibliska kalendern följer Månen istället för Solen, som den Gregorianska kalendern gör. De bibliska månaderna börjar alla med en Ny Måne. YHVH gav Moses detaljerade instruktioner om att Israeliterna skulle minna om och att fira Ny Måne.

2/  Mer viktigt är att den 1:e Nisan är den 1:a dagen på året, eller början på det Nya Året. Det Bibliska Nya Året inträffar bara 14 dagar före firandet av Passover (Påsk), vilket startar den 14:e Nisan med uttåget ut från slaveriet i Egypten och in iLöfteslandet – den ultimata 'Nya Starten' för det Judiska folket. Idag firar de flesta Judarna det Nya Året på den 1:a dagen av den 7:e månaden, men jag kan inte förstå hur den 7:e månaden kan bli starten av ett nytt år. Det Bibliska namnet för firandet av den 1:a dagen på den 7:e månaden är faktiskt Yom ha Teruah, eller Dagen för att blåsa i Shofaren. En antal bibliska kommentatorer tror att Uppryckelsen kommer att inträffa på den dagen, men jag tror att djävulen har gömt den verkliga relevansen av den här Heliga dagen genom att gömma dess verkliga namn.

3/  Den här årets 1:a Nisan blev en mycket, mycket speciell och en ny start för familjen Silver. Vårt 4:e barnbarn, som var planerad att födas den 13 Mars, dröjde ytterligare 4 dagar och föddes tidigt på morgonen den 17:e Mars eller den1:a Nisan. Hela familjen, och speciellt Karen, väntade otåligt på födseln. Men när babisen slutligen gjorde hennes debut, insåg vi signifikansen av det datum hon föddes på, och det blev mycket klart att GUD hade absolut kontroll, och HAN hade gett familjen Silver en mycket speciell gåva att fira för det Nya Året. Den lilla flickans namn är Selah Hodayah SilverSelah kommer från Psalmerna och betyder en Helig Pause, och Hodayah betyder Tack till Yah. 

Vi tror allihop att denna lilla Selah Hodayah, vår speciella Nyårsgåva från GUD, är ett tecken att HAN har ett förunderligt år av positiva förändringar och förökning i beredskap för familjen Silver i den tjänst HAN har kallat oss att tjäna Honom i. 

Vi ber att det här Bibliska året också kommer att medföra positiva förändringar och förökning också för Dig och Din familj.  SHANA TOVAH 

SHANA TOVAH

Vecka 8  2018

 

David's Kommentarer : Purim 2018 - För en Tid som Denna – Ingenting Har Förändrats
Ester 4:14  "Om du tiger stilla vid detta tillfälle, så ska hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och din faders hus, ni skolen förgöras. Vem vet, om du icke just för en sådan tid som denna, har kommit till konungslig värdighet?”

Nästa onsdag kväll firar judarna i Israel och runt om i världen Purimfesten – minnet av hur Ester räddade sitt folk från förgörelse av en ond och demoniserad Haman. Haman var bara en i raden av demoniserade män som har försökt utplåna det Judiska folket, genom inflytande av satans försök att stoppa uppfyllandet av de Bibliska profetiorna. Ända sedan Israel blev en nation för nästan 4000 år sedan, har satan försökt att förstöra den. Historien visar hur de demoniskt inspirerade och onda männen bara avlöst varandra, de vilka satan använt för att försöka utplåna Israel. Listan inkluderar Egyptens Farao, Haman i Persien, Antiochos Epifanes, Herodes, Titus och Hitler. Men prisad vare YHVH, de har alla misslyckats och Purim firas fortfarande av det Judiska folket. Och från år 1948 har vi dessutom ett eget land att fira Purim-festen i.

Inget är nytt under solen, och ingenting förändras verkligen i den andliga världen. Israel är fortfarande under attack av dem som tjänar satans syften idag. Jag försöker att inte vara allt för pessimistisk, men som jag skrev förra veckan; nu när Purimfesten närmar sig så ser det ut som om det kommer att eskalera. Fredsprocessen är så gott som död och vi behöver be att den också förblir så. Men det Palestinska ledarskapet varnar för att situationen kommer förvärras, i och med USA:s beslut om att flytta ambassaden till Jerusalem, och att det påhittade "Palestiniska" folket har förlorat allt hopp om att få Jerusalem som sin huvudstad.   

Sorgligt nog är världen naturligt anti-Semitiskt. Det behöver inte förvåna ej eller heller chocka oss, eftersom Bibeln säger att satan är denna tidsålders gud (2 Kor 4:4) och att hela världen är i den ondes våld (1John 5:19). Satan hatar Israel och det Judiska folket för att han känner till profetiorna. Det betyder att de som medvetet eller omedvetet är under hans inflytande, besitter på samma hat. Det Judiska folket vet att världen, verkligen inte gillar oss utan istället hatar oss och föraktar på värsta sätt.   

Orsaken till det intensiva hatet av Judar är inte på grund av vilka vi är, utan på grund av Vem vår sanna existens som folk, vittnar om. Det finns berättat att det siste Ryska Tsaren bad en av sina rådgivare att bevisa Guds existens. Mannen svarade med två ord–JUDISKA FOLKET! Judarna och Israels nation är ett ‘banér' (Jes 11:12) i världen som visar att GUD är den Bibeln säger att Han är, och satan hatar oss för det. Under de senaste decennierna, har djävulen varit mycket lyckosam med att vända nästan alla de tidigare Kristna nationerna tillbaka till hedniska nationer. Nu finns det även ett hat mot de brinnande födda-på-nytt Kristna, för de vittnar också om samme Gud – Israels Gud. Snart kommer den större delen av världen, under inflytande av den onde själv, att ge utlopp för en demoniskt inspirerad vrede på ett sätt som vi aldrig sett tidigare mot Israel, Judiska folket och Kristi kropp.                 

Men det är inte tid att känna oss rädda. Det är en tid att arbeta med HERREN, när som Han nu driver den nuvarande onda tidsålderns till dess klimax. Josie och jag tror att såsom det var för Ester, så är det också för oss, att vi har kommit till riket “för en sådan tid som denna". De som regelbundet får våra uppdateringar, har hört mig säga det förut, men jag tror verkligen det är sant och kommer att fortsätta säga så. Jag känner en kallelse i att kontinuerligt påminna och uppmuntra Guds folk om att bli medveten om Faderns angelägenheter. Särskilt då det gäller angelägenheten om upprättelsen och beskyddet av Israel och det Judiska folket när nu Fadern förbereder sig att övernaturligt uppenbara sin Son, Yeshua Messias, för Israel (Sak 12:10) och i sin förberedelse för upprättandet av Hans Kungarike på jorden i Jerusalem.

Jag påminner och utmanar alla Rut, Elijas och speciellt vid den här tiden för Purim också alla Estrar, att fullfölja ert syfte och bestämmelse i kungariket för det ni blivit kallade till i denna tid. Världen knappar in på Israel, och det betyder detsamma för den sanna Kyrkan. Nu är det absolut tid att agera såsom Ester, att tillåta HERRARNAS HERRES Ande som bor i er att få resa sig upp i och ge er kraft att gå före ”Kungarna” och vädja för Israels skull. Det behöver höras många profetiska röster som får tala från Gud för Israels vägnar. Det är faktiskt mycket enklare för oss än det var för Ester, som fick gå inför en verklig kung med risk för hennes liv. Vi känner alla de kända orden hon sa: -”Jag går in till kungen, fastän det är emot lagen. Och ska jag gå förlorad, så må det då ske.”(Est 4:16

Nu är det inte tid att tiga! Gud förbjude att vi skulle vara bland de som det var sagt "Om du tiger stilla vid detta tillfälle, så ska hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och din faders hus, ni skolen förgöras” (Est 5:14). Låt oss be och medla andligt och låt oss be och medla i det naturliga, närhelst tillfällen bjuds att tala ut. Om Josie och jag kan assistera er på något sätt med information eller andra resurser, snälla tveka inte att maila oss. 

Vecka 6  2018


David's Kommentarer:  Ökat Antal av Messianska Troende inom Israels Militärer
2 Tim 2:3  ”Bär också du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman. Ingen som tjänar i krig låter sig snärjas i näringsomsorger.”

Jag vill dela denna vecka med er, den spännande utvecklingen inom rangen av Israeliska Försvars Departementet. Under de senaste 30-40 åren har Messianska Judar från nationerna återvänt till deras förfäders land, med ett ständigt ökande antal. Idag utgör de troende immigranterna en majoritet, av de mer än 180 Messianska församlingarna i Israel. Liksom Josie och jag, anländer de med sina barn eller så föds barnen efter de har kommit hit. Under samma tidsperiod blommar Israeliska ungdomsgrupper upp, med den andra generationens Messianska Judar. Och nu när de äldre är giftasmogna och börjar skaffa barn, så knoppar församlingen av och juniorklasser blommar upp med den 3:e generationens barn som fostras in i att lära känna och följa Israels Gud och Yeshua, den utlovade Messias och den snart kommande Kungen.

När sen de unga Troende närmar sig slutet av skolperioden, så inmönstras de i IDF. Därför har den Israeliska arme’n, marinkåren och flygflottan sett ett växande antal unga Messianska Judar. Varje år som ungdomarna når 18-års ålder, ökar antalet Messianska Troende i Israeliska armén. Då inte bara med avkomlingar till de Messianska immigranter, utan även ett antal unga israeliter vars föräldrar inte är troende, har kommit till tro på Herren och gör nu sin militärtjänst. Flera av dem blir befordrade till ledande ställningar och vi hör också hur unga Messianska tjejer tränas upp till piloter i Flygvapnet. Antalet Messianska inom IDF är så stort nu, att en årlig konferans hålls bara för de troende soldaterna.

Aldrig förr har IDF haft så många soldater som är unga lärjungar till Messias. Och Gud vet att de beväpnade styrkorna behöver dessa unga Messianska judar. Jag skulle uppskatta att 90% eller fler inom militärkårens personal är sekulära – att de inte anser sig vara religiösa på något sätt. Både unga kvinnor och män tjänar inom IDF. Livet i armén för en 17 eller 18-åring kan bli mycket omoraliskt. De kvinnliga soldaterna är berättigad upp till 3 aborter! För unga människor som ansluter sig till armén, vars land är under konstant terrorhot, krig och som hela tiden befinner sig i riskzonen för att bli skadad eller dödad, (och förutan Guds principer i deras liv) så måste det finnas en stark drivkraft för att kunna genomgå allt det syndfulla som medföljer.

Därför är det tuffa utmaningar för de unga Messianska Judiska soldaterna. Först och främst att inte bli omoraliskt påverkade av de sekulära kamraterna. Och för det andra, att kunna utföra sitt yttersta mitt i det stora, ännu besvärliga missionsfältet. De flesta troende soldater som jag haft förmånen att prata med, berättar om tillfällen där de fått möjlighet att dela sin tro med åtminstone några av sina kamrater. .

Som jag skrev tidigare, så har vi bevittnat en stadig utveckling bland ungdomsgrupperna i Israel. Ett stort antal blyga och oerfarna tonåringar upptäcker sin identitet som Israelisk Jude, som känner sin Messias och som är entusiastiska över att få bo i Israel i dessa extrema tider. De blir berörda av den Helige Ande, och många visar stor frimodighet med sin tro inför de andra ungdomarna i Israel. Flera av dessa är endera mitt i sitt 3:e år i militärtjänst, eller är i fasen av inkallelse till IDF medan andra närmar sig åldern för mönstring. Därför kommer antalet att fortsätta stiga, allt eftersom tiden går.Den största anledningen till att jag skrivit om det här denna gång, är att de troende ungdomarna i Israels militär behöver våra förböner – och mycket av det! Vi behöver be om Gudomligt beskydd, och att de får favör hos deras ledare och kamrater. Vi behöver be att deras vandel blir ett vittnesbörd för officerare och soldater i deras närhet -att de blir 'levande bibeltexter' av Evangelium. Vi behöver be att Den Helige Andes smörjelse intensifieras över deras liv, så att de människor som är i deras närhet får uppleva mirakler och att de kan få känna avundsjuka och ‘bli utmanade’ till tro på Yeshua. De befinner sig inte bara i ett fysiskt krig, utan djävulen har ögonen på dem också! Jag vill uppmana er alla att lyfta upp dessa unga Messianska Judar inför Faderns tron så ofta ni kan – återigen intygar jag att de verkligen behöver det! 

PURIM 2018

Vecka 5  2018

David S. skriver..
YHVH är på gång på Jorden idag. Han förbereder nu för att komma och avsluta denna tidsålder.  Allt vi behöver göra är att tro på Hans ord, oavsett hur det ser ut. Han HAR kontrollen, och profetiorna kommer att uppfyllas så att Himlen kan släppa Yeshua till Jorden, för att ta Sin rättmätiga plats på Davids Tron, i kung Davids stad – i ettodelat Jerusalem.

Jag vill uppmuntra dig, LÅT INTE djävulen stjäla din glädje och din förväntan över att få leva i ‘en tid som denna’. Vi befinner oss i den mest spännande tidsperioden, sedan Herrens första tillkommelse. Huruvida det gäller Israel, Kyrkans tillstånd, eller din egna personliga situation så behöver vi vara ett profetiskt folk – att förkunna & vandra i Guds Ord. Det här är verkligen ’Elias dagar’ – låt den sångens ord bli en del av våra hjärtan, i vår strävan är att vara goda följare och arbetare till Universums Skapare - Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, den Helige av Israel.
        
Många av er är värdefulla och dyrbara förbedjare. Vi kommer nog aldrig att kunna säga tillräckligt många gånger, hur djupt tacksamma vi är för er partnerskap med det här arbetet, och hur mycket vi behöver er. Vi upplever att striden bara ökar allt eftersom tiden går, och som vi fortsätter framåt med Herrens Ord. Josie och jag vill passa på att uttrycka vår tacksamhet och åter igen - "TODAH RABAH" – Tack Alla Ni, och vi ber dagligen att Israels Gud ska välsigna er med all Abrahams välsignelse.
 

LÄRGUNGAR TILL MESSIAS

Vecka 3  2018

 

General Eyal Zamir och regionschefen Gadi Yarkoni vid tunnelmynningen på den israeliska sidan av gränsen (foto: IDF).

Natten till söndagen attackerade israeliska stridsflygplan vad som föreföll vara ett öppet fält i södra Gaza. Strax därpå utfärdade Israels försvarsstyrkor (IDF) ett pressmeddelande i vilket man förklarade att stridsflygplanen hade attackerat "terrorinfrastruktur". Detta följdes några timmar senare av en detaljerad beskrivning av vilken sorts infrastruktur det rörde sig om: en nästan två kilometer lång tunnel som grävts under gränsövergången Kerem Shalom och som nådde 180 meter in på israeliskt territorium, och vars andra ände nådde hundratals meter in i Egypten. Man förklarade vidare att detta var den tredje tunneln som Israel hade förstört de senasta två månaderna genom en kombination av ny teknologi och underrättelseverksamhet.

Hur är då denna tunnelbombning annorlunda än andra tunnelbombningar? För det första var det flera saker som gjorde själva tunneln unik, bland annat att den hade grävts under en gränsövergång och därmed hade kunnat användas för att förstöra den. Tunneln låg även intill två ledningar som för gas och diesel till Gaza och utgjorde därmed ett hot också mot dessa. För det tredje hade tunneln mynningar i både Gaza, Israel och Egypten. Terrorister hade alltså kunnat föras från Sinai direkt in till Israel inom loppet av bara några minuter. Utöver dessa unika aspekter var dock det mest uppseendeväckande med söndagens attack att tunneln förstördes från luften. Någon form av målsökande bomb med fördröjd utlösare trängde alltså djupt ner i jorden innan den detonerade på exakt rätt plats för att kunna orsaka en totaldemolering av tunneln. Utöver det tekniska kunnandet säger detta också en hel del om IDF:s underrättelseverksamhet och andra operativa förmågor.

IDF bedömer att den unika tunneln utgjorde en mycket ansenlig tillgång för terroristorganisationen Hamas, som man utpekar som ansvarig för den. "Detta utgör en allvarlig kränkning av Israels suveränitet", sa IDF i ett uttalande i samband med att information om tunnelbombningen offentliggjordes. "Hamas är ansvarig för konsekvenserna och väljer gång efter annan att äventyra Gazas befolknings väl och ve". Konstruktionen av tunneln beräknas ha kostat tiotals miljoner kronor och krävde enorma mängder byggmaterial.

Gränsövergången Kerem Shalom hölls stängd under söndagen. Den utgör en mycket viktig livlina för befolkningen i Gaza, eftersom tusentals ton mat, medicin och andra förnödenheter passerar genom den varje dag. Om tunneln hade förblivit oupptäckt och Hamas i en framtida sammandrabbning med Israel hade använt den för att förstöra gränsövergången hade det alltså fått allvarliga konsekvenser för Gazas befolkning. Ingen annan gränsövergång till Gaza har kapacitet att hantera så mycket gods.

Israels försvarsminister Avigdor Liberman lovordade på söndagsmorgonen tunnelbombningen och förklarade att ytterligare aktioner var att vänta. "Förstörelsen av nätverket av terrortunnlar är ett centralt inslag i vår policy att konsekvent slå till mot Hamas strategiska tillgångar", skrev han i ett pressmeddelande. "Budskapet till Gazas ledarskap och dess medborgare är tydligt: investera i livets helgd istället för att gräva era egna katakomber". Liberman lovade vidare att samtliga Hamas attacktunnlar under gränsen mellan Gaza och Israel kommer att vara förstörda innan årsskiftet.

Avigdor Libermans ord kan tolkas som att Israels förmåga att upptäcka tunnlarna fortfarande är begränsad: varför skulle det annars behöva ta ett helt år att förstöra dem? Försvarsministerns löfte lär dock ändå tas på största allvar av Hamas, som har investerat hundratals miljoner kronor i tunnlarna och som därför kan känna sig pressade att använda sig av dem innan det är för sent.

Paul Widen

Jerusalem

SE UPP för din räddning är NÄRA.

Vecka 2   2018


Inför starten av det nya kalenderåret vill jag dela några versar som jag fått och som kan leda oss i riktning mot Guds bägares välsignelse.....Jag föreslår inte att vi tillämpar dessa versar metodiskt bara för att få välsignelser, utan YHVH  känner till våra hjärtan och HAN vet våra tankar och motivationer. Så vår grundmotivation bör vara att behaga vår Himmelske FADER. 

Den kanske första referensen ur Bibeln som visar på att GUD vill välsigna nationerna, är versen från ovan, 1Mos 12.3 ’Jag vill välsigna de som välsigna dig’ … Gud ger oss löften om välsignelser över de som välsignar de Judiska avkomlingarna av Abraham. Och det bästa sättet att välsigna det Judiska folket är att stå solidariskt tillsammans med oss, att be om beskydd och be för frälsning. Bibeln lär oss att vi skördar det vi sår – du kan också så in finansiell välsignelse i någon Messiansk tjänst i Israel.

Och det finns flera andra versar i Bibeln som visar hur vi kan bli välsignade av vår Far i Himlen. Jag låter Guds Ord tala för sig själv.....
<%3

NYHETER FRÅN ISRAEL

Vecka 52   2017


David's Kommentar:   2017 – Ett Rekordår!!   
Matt 24:6-8  “Och ni skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk ska resa sig upp mot folk, och rike mot rike, och det skola bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till ’födslovåndorna’.”
 
Med tillbakablick från händelserna under 2017, så är jag glad att jag inte är i försäkringsbranschen. Under de senaste 12 månaderna förkom det ett stort antal olyckor och naturkatastrofer, som dödade hundratals människor och orsakade enorma skador! Flera jordbävningar, översvämningar och jordskred kostade åtskilliga människoliv och förstörde byggnader. En av de värsta händelserna under 2017, var den katastrofala höghusbranden i Grenfell Tower i Västra London, där minst 70 av de inneboende miste sina liv. Den stora orkanen som kom in över Houston, Texas och Karibiska öarna orsakade ett antal dödsoffer och orsakade en rekordstor förödelse, som kommer ta många år att kunna återställa. En rekordstor brand förstörde tusentals hem och företag, och ödelade hundratusental tunnland träd och skogsområden i Kalifornien, Portugal och Australien. Sen var det också åtskilliga bil-, flygplan- och båtolyckor som kostade tusentals människoliv. Under förra veckan omkom mer än 200 Filippinare i Tyfonen Tembin, 37 människor dog i en brand i ett köpcentrum och på Juldagen förolyckades en buss i Filippinerna som dödade 20 pilgrimer på väg att fira Juldagsmässa. Så många förfärliga saker har hänt under de senaste 12 månaderna, att det nästan är omöjligt att kunna nämna dem alla. År 2017 har nog varit ett smärtsamt dyrt år för försäkringsbranschen!

Kriget och terrorism har också skördat liv under 2017. Kriget i Syrien, som härjat i mer än 5 års tid och dödat mer än 300,000 människoliv, började avta och terrorgruppen ISIS blev besegrade och drevs tillbaka in i Syrien och Irak. Sorgligt nog lyckades ISIS och deras anhängare genomföra flertalet terrorattacker på folkrika officiella områden, som skördade livet av många oskyldiga civila och orsakade allvarliga skador på tusentals fler. Till och med på juldagen utförde ISIS en terrorattack i Pakistan, som dödade mer än 10 människor.

Den positiva sidan av 2017, är att det blev ett rekordår för de flesta av världens börser och för Bitcoin. President Donald Trump slog rekordet i att vara den förste av USA:s alla presidenter som håller sitt vallöfte, sedan 1980-talet, med att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, och flytta USA:s ambassad tillbaka till Jerusalem. Nu följer även andra världsledare efter President Trumps beslut, bl a Guatemala meddelar offentligt att omplacera deras ambassad. PM Netanyahu har sagt att det finns minst 10 nationer som allvarligt överväger detsamma. Nu som år 2017 börjar ta slut, kommer en vändning.

Så vad kommer år 2018 innebära för världen?<%

David's Kommentar: Nycklar till Större Välsignelser

Vecka  51  2017


 För de senaste nyheterna under kristider 22e December 2017
Speciellt tack för den svenska översättningen: Alice Reidarsson


David's Kommentar:  Israel är ett Mirakel men nästa Krig är i Faggorna
1 John 5:19 ”Hela jorden är i den ondes våld”

De flesta av er känner till att jag var på sjukhuset under två dagar förra veckan, efter en tillfällig partiell minnesförlust. Jag blev undersökt på ett mycket grundligare sätt än jag förvän

Vecka 49 2017

 

 
David's Kommentarer:  Israel behöver en 21:a århundradets 'Mackabéer'
Psalm 122:6  Be för frid över Jerusalem
 
Nästa Onsdag kommer Israel och det Judiska folket runt om i hela världen att fira Chanukka, eller Tempelinvig-ningsfesten.  Chanukka är inte en Herrens högtid som han gav Israel befallning om att hålla, men den är omnämnd i det Nya Testamentet. Chanukka kallas också Ljusets Fest eller Invigningsfesten. Ca 180 år före Yeshua födelse, var Israel under den grymma ockupationen av den Grekisk-Syrianska armén, ledd av General Antiokus Epifanes. Under ockupationen tog flertalet Judar till sig den Grekiska kulturen och dess hellenistiska hedniska levnadssätt. Judiska hellenister assisterade Antiokus att utrota varje spår av Judisk religion. Antiokus eliminerade de heliga föremålen från Templet och förbjöd Judarna att hålla deras heliga traditioner, såsom sabbaten, Kosher, att studera den Heliga skriften och att utföra omskärelse. För att bevisa sin dominans, skändade han det Heliga Altaret genom att offra förbjudna orena svin där. Antiochus gick så långt att han utropade sig själv till gud, genom att ta namnet gud Epifanes. På altaren restes det istället grekiska gudar och gudinnor i varje israelisk stad. Soldater tvingade Judarna att offra och att äta av den förbjudna maten och att delta i omoraliska riter. Flera Judar vägrade att följa den grekiska tillbedjan och böjde sig inte för de hedniska avgudarna, men flera gjorde det.

En liten grupp av Judar, under ledarskap av Judas Makabee och hans bröder, genomförde en modig gerilla-attack och lyckades därmed driva ut Syrianerna. Bröderna Makabee återtog kontrollen över det Heliga Templet och startade arbetet med att rena Templet igen. Altaret som var orenat av svin, revs ner och byggdes nytt. Nya heliga kärl tillverkades. De återuppbyggde Templet, restaurerade dess interiör och invigde förgårdarna till Templet. De förnyade de heliga kärlen och ljusstaken, och förde rökelsealtaret och bordet in i Templet. Templet blev återinvigt till Gud genom en fest som vara

Vecka 48  2017Tillbaka till de Bibliska Grunderna - Punkt 7: Torah och högtiderna
Ps. 19:8 ”HERRENS undervisning (Torah) är fullkomlig, den ger själen nytt liv.”  David Silver

<%3

Vecka 47  2017

 

Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna - Punkt 6:&nb

Vecka 46 2017

 

Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna - Punkt 5. Vad betyder ”Israel” ?
Dom, 5:3 "Hör ni kungar ! Lyssna, ni furstar !Jag vill sjunga,  till HERRENS ära vill jag sjunga, jag vill lovsjunga Herren, Israels Gud.

Bibelns Gud är Israels Gud. Det är ingen tvekan om att det finns hundratals bibelverser som ger klart uttryck för detta. Det råder emellertid stor förvirring i Kristi kropp när det gäller den exakta betydelsen av ”Israel” idag. För att tillfullo förstå de verser som talar om Israel, är det av betydelse att vi är säkra på vilket Israel denna speciella vers hänvisar till. Jag har funnit fem olika tillämplingar av ordet ”Israel” i Skriften ………..

Israel # 1 = mannen Jakob som efter brottningen med ängeln fick namnet Israel 
Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat." (Gen.32:28)

Israel # 2 = Jakobs 12 stammar - idag sammanfattningsvis kallade ”det judiska folket”.  ”Alla dessa är Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras far sade till dem när han välsignade dem. Åt var och en gav han sin särskilda välsignelse.” (Gen.49:28)

Israel # 3 = Landet Israel "Du människobarn, så säger Herren, HERREN till Israels land; slutet kommer! Ja, slutet kommer över landets fyra hörn.” (Hes.7:2)   Israel skulle inta landet från Nilen till Eufrat.   ”På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade:” Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat;”--(Gen.15:18)

Israel # 4 = varje pånyttfödd är inympad i Olivträdet. ” Men om nu några av grenarna brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympat bland dem  och fått del av det äkta olivträdets feta rot.”(Rom.11:17)    ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.” (Ef.2:19)

Israel # 5 = och så när det gäller framtiden , när det handlar om upprättandet av Guds Konungarike får vi den slutliga betydelsen av Israel som är profetisk, och som ännu inte är helt up

Vecka 45 2017


Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna -  Punkt 4. Treenigheten
  
I del 4 av den här serien skall vi se på Treenigheten ? Detta ämne har ett nära samband med förra veckans fråga som handlade om vem Yeshua (Jesus) är och som Skriften tycks presentera åtminstone som  Guds ”arm” i Skapelsen
Treenigheten har varit  ett tvisteämne inom den messianska rörelsen under en mycket lång tid. Lika väl som det också kan ha varit en kontroversiell fråga inom kristenheten, så är det begripligt att läran om treenigheten är ett problem för judarna. Ända från vår barndom har vi lärt oss att recitera Shema, som utgör grunden i den judiska trosbeännelsen. "Shema Yisrael, Adonai Elohienu, Adonai Echad" - "Hör Israel, HERREN vår Gud. HERREN är En. Som kyrkan har framställt </span&g

Vecka 44  2017


Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna -  Punkt 3.  Vem är  Yeshua ?


Så vem är den person som de flesta människor kallar Jesus ? 100%: ig FAKTA: Hans verkliga namn &

Vecka 43  2917

 

Davids Kommentarer: Tillbaka till de Bibliska Grunderna -  Punkt 2. Vad är ett förbund? 

Under de kommande veckorna, kommer jag att inrikta mig på grundläggande, men viktiga fakta, på vilken vi bygger vår bibliska undervisning och tolkning.

I del två av den här serien skall vi försöka besvara frågan: Vad är ett förbund? Hebr. 8:6-7 ”Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet är utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.” De flesta kristna förstår att Jesu död och uppståndelse för oss in i det Nya Förbundet, men jag har känslan att många inte helt förstår vad ett förbund, och särskilt ett av Gud upprättat förbund, är. Jag har deltagit i gudstjänster i 27 år nu och kan int

Vecka 42  2017

Speciellt tack för den svenska översättningen: Alice Reidarsson
%2

Vecka 40  2017


Davids Kommentarer: Den sista Höstfesten - 'Simchat Torah'
Psalm 19:8 ”Herrens Lag (TORA) är utan brist och vederkvicker sj&am

Vecka 39  2017

När terrorism egentligen är självmord

 

Den palestinske terroristen Nimer Mahmoud Ahmad Jamal (foto: Fatah)

<

Vecka 38 2017

 

Brev från Moti

Jag har aldrig varit i ett kasino och jag har aldrig personligen sett ett rouletthjul. Men på film har jag sett hur den lilla kulan kastas runt i skålen kantad av siffror, medan de runt omkring tittar med spänning fyllda av adrenalin. Alla spelare hoppas att kulan kommer att falla på den siffran de satsat på och att deras liv kommer att förändras på ett ögonblick. Eller…? 

Människan har en naturlig önskan att förlita sig på något större än sig själv,

som kommer att hjälpa henne på något sätt, och rädda eller ändra hennes ”öde”.   Så hon vänder sig till experter på s. k ”rouletthjul”, astrologi, horoskop och ”präster” som kan hjälpa henne att få ”tur”. Mer rationella människor har sin egen typ av ”rouletthjul” – att söka nya erfarenheter, nya relationer, nya filosofier och hoppas att dessa slumpmässiga experiment på ett magiskt sätt kommer att bota deras tomhet, ensamhet och rädsla.

Esters bok visar med stor tydlighet vad som händer när den här typen av tro på slumpen möter en tro på världens Skapare. Även om Guds namn aldrig nämns. Man kan inte undvika att se hans närvaro i händelserna.

Haman hatade Israels folk. Vi får inte veta varför och kanske han själv inte visste varför. De var annorlunda och det störde honom. Han bestämde sig för att förgöra dem, helt och hållet, på en dag. Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Ahasveros hela rike, eftersom de var Mordokajs landsmän.                              Han gjorde upp sin plan (Est 3:6-7) genom lottkastning. Vi kanske ser detta som en barnslig handling, men i Persien ansågs det som ”visdom” att välja en gynnsam dag för en viktig uppgift, genom att samråda med någon högre makt än sig själv. Haman rådfrågade med lottens hjälp ”avguden” slumpen. Denna gudom hade ingen moral; bönfallande personer som vill göra gott eller ventilera sitt blinda hat, behandlades lika.

Till en början verkade det som att Haman var lyckligt lottad. Judarnas främmande religion gjorde dem lätta att identifiera. Deras brist på enhet, spridda över hela imperiet, gjorde dem sårbara för angrepp. De hade inget inflytande hos kungen (trodde Haman), medan han själv var en betrodd kunglig rådgivare. Slumpen log mot honom.

Juden Mordokaj litade dock på Israels Gud. Villig att möta rädsla och skam, klädde han sig i säckväv och aska (Est 4:1-3) och kallade folket till bön och fasta. Hans personliga utmaning till den judiska drottningen Ester (Est 4:13-14) gav henne i uppgift att medla, först med Gud, sedan med kungen.

 

Hans mest kända ord är påminnelsen till Ester att hennes omständigheter inte var en slump, utan Guds handlande med sitt folk.

 

”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

 

Krisen enade Guds folk. Ester svarade: ”Gå och samla alla judar …” (v.16).       Från den punkten, vände sig händelserna. Den blinda slumpen gav vika för en enhet, en medveten handling och ett gudomligt ingripande. Det är anmärkningsvärt att de hebreiska orden för både synagoga och församling är relaterade till ordet ”samla”. Det lär oss att enbart lita på Gud är inte tillräckligt, om de som förtröstar på honom är utspridda och splittrade, där var och en ser till sitt eget.

 

Berättelsen om Purim säger oss att alla hinder för enhet kan och måste övervinnas. Språkbarriärer, fysisk avstånd, sociala bgränsningar (kvinnor, inklusive Ester, skulle ”ses men inte höras”) och motstridiga prioriteringar – alla dessa övervanns när ”judarna samlades” till fasta och bön för att försvara sig. När hela världen i dag samlas mot Israel och de troende, kommer vi då att lämna överlåta händelserna åt slumpen? Vi behöver en ”Mordokaj” och ”Ester” till att förena Guds folk ”i en sådan tid som denna.”

 

 

Vecka 38 2017

 

Brev från Moti

Jag har aldrig varit i ett kasino och jag har aldrig personligen sett ett rouletthjul. Men på film har jag sett hur den lilla kulan kastas runt i skålen kantad av siffror, medan de runt omkring tittar med spänning fyllda av adrenalin. Alla spelare hoppas att kulan kommer att falla på den siffran de satsat på och att deras liv kommer att förändras på ett ögonblick. Eller…? 

Människan har en naturlig önskan att förlita sig på något större än sig själv,

som kommer att hjälpa henne på något sätt, och rädda eller ändra hennes ”öde”.   Så hon vänder sig till experter på s. k ”rouletthjul”, astrologi, horoskop och ”präster” som kan hjälpa henne att få ”tur”. Mer rationella människor har sin egen typ av ”rouletthjul” – att söka nya erfarenheter, nya relationer, nya filosofier och hoppas att dessa slumpmässiga experiment på ett magiskt sätt kommer att bota deras tomhet, ensamhet och rädsla.

Esters bok visar med stor tydlighet vad som händer när den här typen av tro på slumpen möter en tro på världens Skapare. Även om Guds namn aldrig nämns. Man kan inte undvika att se hans närvaro i händelserna.

Haman hatade Israels folk. Vi får inte veta varför och kanske han själv inte visste varför. De var annorlunda och det störde honom. Han bestämde sig för att förgöra dem, helt och hållet, på en dag. Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Ahasveros hela rike, eftersom de var Mordokajs landsmän.                              Han gjorde upp sin plan (Est 3:6-7) genom lottkastning. Vi kanske ser detta som en barnslig handling, men i Persien ansågs det som ”visdom” att välja en gynnsam dag för en viktig uppgift, genom att samråda med någon högre makt än sig själv. Haman rådfrågade med lottens hjälp ”avguden” slumpen. Denna gudom hade ingen moral; bönfallande personer som vill göra gott eller ventilera sitt blinda hat, behandlades lika.

Till en början verkade det som att Haman var lyckligt lottad. Judarnas främmande religion gjorde dem lätta att identifiera. Deras brist på enhet, spridda över hela imperiet, gjorde dem sårbara för angrepp. De hade inget inflytande hos kungen (trodde Haman), medan han själv var en betrodd kunglig rådgivare. Slumpen log mot honom.

Juden Mordokaj litade dock på Israels Gud. Villig att möta rädsla och skam, klädde han sig i säckväv och aska (Est 4:1-3) och kallade folket till bön och fasta. Hans personliga utmaning till den judiska drottningen Ester (Est 4:13-14) gav henne i uppgift att medla, först med Gud, sedan med kungen.

 

Hans mest kända ord är påminnelsen till Ester att hennes omständigheter inte var en slump, utan Guds handlande med sitt folk.

 

”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

 

Krisen enade Guds folk. Ester svarade: ”Gå och samla alla judar …” (v.16).       Från den punkten, vände sig händelserna. Den blinda slumpen gav vika för en enhet, en medveten handling och ett gudomligt ingripande. Det är anmärkningsvärt att de hebreiska orden för både synagoga och församling är relaterade till ordet ”samla”. Det lär oss att enbart lita på Gud är inte tillräckligt, om de som förtröstar på honom är utspridda och splittrade, där var och en ser till sitt eget.

 

Berättelsen om Purim säger oss att alla hinder för enhet kan och måste övervinnas. Språkbarriärer, fysisk avstånd, sociala bgränsningar (kvinnor, inklusive Ester, skulle ”ses men inte höras”) och motstridiga prioriteringar – alla dessa övervanns när ”judarna samlades” till fasta och bön för att försvara sig. När hela världen i dag samlas mot Israel och de troende, kommer vi då att lämna överlåta händelserna åt slumpen? Vi behöver en ”Mordokaj” och ”Ester” till att förena Guds folk ”i en sådan tid som denna.”

 

 

Vecka 38 2017

 

Brev från Moti

Jag har aldrig varit i ett kasino och jag har aldrig personligen sett ett rouletthjul. Men på film har jag sett hur den lilla kulan kastas runt i skålen kantad av siffror, medan de runt omkring tittar med spänning fyllda av adrenalin. Alla spelare hoppas att kulan kommer att falla på den siffran de satsat på och att deras liv kommer att förändras på ett ögonblick. Eller…? 

Människan har en naturlig önskan att förlita sig på något större än sig själv,

som kommer att hjälpa henne på något sätt, och rädda eller ändra hennes ”öde”.   Så hon vänder sig till experter på s. k ”rouletthjul”, astrologi, horoskop och ”präster” som kan hjälpa henne att få ”tur”. Mer rationella människor har sin egen typ av ”rouletthjul” – att söka nya erfarenheter, nya relationer, nya filosofier och hoppas att dessa slumpmässiga experiment på ett magiskt sätt kommer att bota deras tomhet, ensamhet och rädsla.

Esters bok visar med stor tydlighet vad som händer när den här typen av tro på slumpen möter en tro på världens Skapare. Även om Guds namn aldrig nämns. Man kan inte undvika att se hans närvaro i händelserna.

Haman hatade Israels folk. Vi får inte veta varför och kanske han själv inte visste varför. De var annorlunda och det störde honom. Han bestämde sig för att förgöra dem, helt och hållet, på en dag. Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Ahasveros hela rike, eftersom de var Mordokajs landsmän.                              Han gjorde upp sin plan (Est 3:6-7) genom lottkastning. Vi kanske ser detta som en barnslig handling, men i Persien ansågs det som ”visdom” att välja en gynnsam dag för en viktig uppgift, genom att samråda med någon högre makt än sig själv. Haman rådfrågade med lottens hjälp ”avguden” slumpen. Denna gudom hade ingen moral; bönfallande personer som vill göra gott eller ventilera sitt blinda hat, behandlades lika.

Till en början verkade det som att Haman var lyckligt lottad. Judarnas främmande religion gjorde dem lätta att identifiera. Deras brist på enhet, spridda över hela imperiet, gjorde dem sårbara för angrepp. De hade inget inflytande hos kungen (trodde Haman), medan han själv var en betrodd kunglig rådgivare. Slumpen log mot honom.

Juden Mordokaj litade dock på Israels Gud. Villig att möta rädsla och skam, klädde han sig i säckväv och aska (Est 4:1-3) och kallade folket till bön och fasta. Hans personliga utmaning till den judiska drottningen Ester (Est 4:13-14) gav henne i uppgift att medla, först med Gud, sedan med kungen.

 

Hans mest kända ord är påminnelsen till Ester att hennes omständigheter inte var en slump, utan Guds handlande med sitt folk.

 

”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

 

Krisen enade Guds folk. Ester svarade: ”Gå och samla alla judar …” (v.16).       Från den punkten, vände sig händelserna. Den blinda slumpen gav vika för en enhet, en medveten handling och ett gudomligt ingripande. Det är anmärkningsvärt att de hebreiska orden för både synagoga och församling är relaterade till ordet ”samla”. Det lär oss att enbart lita på Gud är inte tillräckligt, om de som förtröstar på honom är utspridda och splittrade, där var och en ser till sitt eget.

 

Berättelsen om Purim säger oss att alla hinder för enhet kan och måste övervinnas. Språkbarriärer, fysisk avstånd, sociala bgränsningar (kvinnor, inklusive Ester, skulle ”ses men inte höras”) och motstridiga prioriteringar – alla dessa övervanns när ”judarna samlades” till fasta och bön för att försvara sig. När hela världen i dag samlas mot Israel och de troende, kommer vi då att lämna överlåta händelserna åt slumpen? Vi behöver en ”Mordokaj” och ”Ester” till att förena Guds folk ”i en sådan tid som denna.”

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

15.08 | 07:09
Mitt fotoalbum har mottagit 3
05.03 | 11:35
jag har kallat Besalel, har mottagit 1
12.02 | 05:31
ENSAM har mottagit 2
27.08 | 11:42
JAMES BOND har mottagit 14
Du gillar den här sidan