Standardsida

"Yom Kippur" i Det Nya Förbundet

        https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

David's Comment: Varje Dag är "Yom Kippur" i Det Nya Förbundet
3Mosebok 23:27-28 "Men på tionde dagen i samma sjunde månad är Försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt Herren. På den dagen skall ni inte utföra något arbete, ty det är en Försoningsdag, då Försoning bringas för er inför Herren, er Gud.

Bara en kort kommentar den här veckan, eftersom vi är mitt i höstens Bibliska Högtid, ellerMoedim på Hebreiska. I måndags firade den Judiska världen Basunhögtiden, som vi tror är en profetisk bild av dagen då Yeshua återvänder vid det sista ljudet av en Shofar. Nästa tisdagskväll börjar årets heligaste dag för det Judiska folket, Yom Kippur - Försoningsdagen. Här i Israel kommer hela landet, förutom polis, räddningstjänst, sjukhuspersonal och nödvändig militär personal, att stanna upp från tisdag eftermiddag till solnedgång på onsdag. Synagogor i Israel och runt om i världen är vanligtvis fulla av besökare på Yom Kippur med Judiska människor som försöker få sina synder sonade för och deras överträdelser utplånade ur boken.

Som jag har delat med dig tidigare finns det 7 högtider för HERREN eller Moedim, som börjar vid Påsken på våren och slutar med Suckot eller Lövhyddohögtiden i slutet av sommaren. De första 4 Moedim har uppfyllts genom Yeshuas död och uppståndelse och utgjutandet av denHelige Ande i Shavuot eller Pingsten för 2000 år sedan. De sista 3 högtiderna är ännu inte uppfyllda i det fysiska, jag säger det eftersom Yeshua redan har uppfyllt dem andligt sett. De människor som har blivit Födda på nytt in i det Nya Förbundet under det senaste 2000 åren, har fått full försoning genom Yeshuas blod. Och GUD har "tagit sin boning" bland sitt folk genom närvaron av Ruach ha Kodesh (Helige Ande) som bor i oss - Hallelu YAH!

Jag vill fokusera på en poäng i den här kommentaren, att när det Judiska folket försöker få sina synder förlåtna och renade på Yom Kippur, finns det inget tempel eller altare för att utföra något offer och de har inget försoningsblod. Jag tror att deras önskan om förlåtelse är förgäves som 3 Mosebok 17:11 säger till oss .... ”Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det” och Hebreerbrevet 9:22 förkunnar att ”utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse”.. Beseglat av Yeshuas Blod, finns det förlåtelse, försoning och frälsning, och att alla andra religioner är helt enkelt meningslösa utan utgjutande av blod! Vi måste be för att det Judiska folket (och alla andra) ska förstå och acceptera Yeshuas blodsoffer.

Inte nog med att de människor som befinner sig i ett Förbundsförhållande med Israels Gud,beseglade av Hans Son Yeshuas blod, har tillgång till Lammets dyrbara, renande blod, utan vi kan också använda oss av det varje dag, så många gånger på en dag som det behövs.Hebreerbrevet 9:13-14 ”Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.? För människor i det Nya Förbundet är Yom Kippur inte bara en dagom året , utan varje dag är Yom Kippur! Och vi kan ta del av Israels GUDS fantastiska barmhärtighet och nåd.

Låt oss under denna Yom Kippur fasta och be för det Judiska folket (och för alla dem som ligger på ditt hjärta) att få en övernaturlig uppenbarelse om vem den sanne Messias är. Be att när som Shofaren ljuder i synagogorna i Israel och runt om i världen, vilket är vanligt på Yom Kippur, att slöjan som hindrar majoriteten av Judiska människor att erkänna sin Messias lyfts från deras ögon, och att detta år verkligen kommer att vara Yom Kippur för mängder av Judiska människor. Och låt oss som redan är i det Nya Förbundet glädjas över att vi harYom Kippurs365 dagar per år.

Hebreerbrevet 4:16 ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid”.Tack HERRE !

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Basunhögtiden

 

David's Comment: Yom ha Teruah – Basunhögtiden (Shofars)
3 Mosebok 23:23 – 24  Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst.

Den kommande söndagskvällen är den bibliska festivalen - Basunhögtiden, den första av de tre sista festivalerna, eller mer exakt HERRENS Moedim (Bestämda tider) i den årliga cykeln av YHVH: s 7 mycket speciella datum. De flesta Judiska människor kallar detta firande "Rosh ha Shana" vilket betyder Årets Huvuddag eller det Nya Året. Men det är bibliskt fel eftersom det är den första dagen i den sjunde månaden, så det är inte det Nya Året. Och ännu viktigare, i 2 Mosebok 12:2 säger GUD till Israeliterna att Nisan-månaden på våren är årets början för dem. Bibeln hänvisar bara till denna Moed som Yom ha Teruah eller på Hebreiska en Minnesdag för Basunljud. Och i den Judiska världen är det Shofar man blåser i och det är därför vi kallar detBasunhögtiden. De flesta hänvisningarna till trumpeter / basuner i de hebreiska skrifterna är ordet Shofar.

En av anledningarna till att det Judiska folket felaktigt hänvisar till detta datum som det Nya året, är att många rabbiner lär är att detta är dagen då YHVH skapade Universum. Många rabbiner lär också att när GUD skapade universum hördes ljudet av Shofar. Jag tror inte mycket på vad rabbiner som inte är på-nytt-födda säger, men jag tror att bägge dessa påståenden mycket väl kan vara korrekta av följande skäl ....... 

* Skriften berättar att GUDS röst är som ljudet av Shofar. I 2 Moseboken 19:19 när han kallade Mose att komma upp till toppen av Sinaiberget för att ta emot budorden, står det att ljudet av Shofar blev högre. Mose blåste inte en Shofar och GUD hade ingen Shofar, jag tror att det var ljudet av hans röst som kallade Mose att komma upp till toppen av berget. Därför, om GUDS röst låter som Shofar, stöder den påståendet att när Ruach of YHVH talade det fysiska universum till att bli, hördes ljudet av Shofar.

* Och ovanstående förklarar varför HERREN instruerade Israeliterna att göra denna dag till ett evigt minnesmärke och att blåsa Shofar, att komma ihåg, fira och glädjas över att vi bara är här för att YHVH skapade allt som finns, och att Han skapade var och en av oss för att vara leva i sitt rike vid en så strategisk tid som denna – att bevittna slutet på tidsåldern och Yeshuas snara tillkommelse, för att regera såsom Konungarnas Konung och Herrarnas Herre.

Varför ska alla Nya Förbundets troende fira Basunhögtiden? De sju Moedim är en profetisk bild av GUDS plan att återupprätta SITT rike på jorden. Fyra av de sju har uppfyllts exakt i Yeshuas liv, död, uppståndelse och utgjutandet av Ruach ha Kodesh (Helige Ande) under Pingsten. Det betyder att nästa Moed som ska uppfyllas är Yom ha Terah. Vad är nästa evenemang i det Nya Förbundet som vi väntar på? - Uppryckandet. Vad händer strax föreuppryckandet; Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå”(1 Tess 4:16) Uppryckandet initieras av GUDS shofar. Och precis som med Moses på Sinai blåser GUD inte ett djurhorn, ljudet som kommer att höras är GUDS röst som kallar oss upp för att möta Yeshua i luften. Är inte det något som vi alla borde fira, och vara redo för?

Hur troende i Yeshua kan fira Yom ha Teruah? Vi bör åtminstone erkänna att denna 24-timmarsperiod är en av HERRENS bestämda tider för att möta oss på ett speciellt sätt. Eftersom det ska vara en helig kallelse eller sammankomst, bör vi också ägna lite tid av bön och lovsång och njuta av gemenskap över en måltid, med troende familj och vänner inför Högtiden. Och om möjligt, ta ledigt kommande dag från att göra det vanliga arbetet. 

Viktigare är den profetiska aspekten av Yom ha Teruah. Alla sanna troende bör se fram emot den dagen, som är nära, men ändå några år (minst sju) i framtiden. Det är säkert något att se fram emot, men vi kommer alla att vara här ett tag till. Och vi är inblandade i ett krig - ett krig mellan de två andliga rikena. Liksom Ester har vi alla kallats till riket vid en sådan tidpunkt som denna, inte för att vara åskådare, utan för att vara soldater i Guds armé. (2 Tim 2:3-4, Efe 6:12-18, 2Kor 10:4) 

Trots chocken och sorgen som många känner när vi bevittnar problemen och kaoset som skakar vår värld, så vill Josie och jag ändå önska alla våra Judiska bröder Hag Sameach Ha en lycklig och välsignad Yom ha Teruah och till alla våra "inympade...medborgare, inbjuder vi er att njuta av en försmak av evigheten och fira denna Shofarsfest med det Judiska folket i Israel och i nationerna. Och be att när de hör ljudet av Shofar på söndag kväll och på måndag, kommer mängder av Judiska människor i Israel och i nationerna att höra GUDS röst, och det kommer att vakna upp för att se att Bibeln är sann och att Yeshua är deras Messias och Herre!

Yom Teruah-erbjudande .... Det är bibliskt att ge ett särskilt offer till HERREN på Moedim. Om du inte är en regelbunden ekonomisk stödjare av detta ministerium, skulle du kunna överväga att göra ett speciellt Yom ha Teruah-erbjudande i år. Klicka här för relevanta bankkontouppgifter för det land där du bor.

Om din kyrka eller bönegrupp vill att jag ska ta med en undervisning om Moedim på Zoom, vänligen kontakta mig så kan vi ordna ett datum och tid.

Må HERREN Israels Gud rikligt välsigna dig på ett speciellt sätt under denna speciella tid i YHVH:s rike.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 
 

Davids kommentar: Var är Nästa Generation Kristna Sionister?

Psaltaren 48: 13-14 ”Gå runt Sion, vandra omkring det, räkna dess torn! Ge akt på dess murar, gå igenom dess palats, så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte”.

Den här veckan vill jag dela med mig av något som har funnits på mitt hjärta, under många år nu. Jag skrev den här kommentaren redan 2011, men tyvärr har situationen inte förbättrats så mycket sedan dess. Jag blev ursprungligen inspirerad att skriva det mesta av det som upprepas nedan, när jag hörde att Barry & Batya Segal organiserade en Lövhyddofestival i London. Mer än 1200 personer deltog i evenemanget och en av gästtalarna var Colin Urquart. I ett av sina budskap talade Colin om att överlämna stafettpinnen Israel, till nästa generation. Det noterades att av de mer än 1200 närvarande, var endast 12 personer vid evenemanget under 30 år. Tyvärr ser vi fortfarande samma tendenser i de flesta Israelfokuserade möten eller evenemang, utanför söndagens gudstjänster. Vi tackar GUD för de äldre bröder och systrar som stått med och bett för Israel i många år, men det välsignar mig alltid att se yngre människor i mötena, eftersom de är den generation som kommer att finnas kvar för att stödja Israel när de andra generationerna har gått vidare in i Härligheten, om Yeshua inte hinner återvända före innan de går vidare..

Jag ser 2 enkla huvudorsakerna till att yngre Kristna har mycket litet eller inget intresse, för Israel. För det första får de inte tillräckligt av Bibelns undervisning om Israel. När hörde du själv senast ett Bibliskt baserat budskap om Israels betydelse i din kyrka, en söndagsmorgon? Bortsett från gästtalare som jag själv och andra med liknande tjänster, eller den mycket sällsynta pastorn som förstår Israels strategiska relevans, så finns det ingen undervisning alls. Egentligen är det inte helt korrekt, utan det finns mycket fel undervisning. De nämner det inte vid namn, men ersättningsteologi undervisas fortfarande regelbundet av många pastorer och lärare. Människor berättar ofta för mig vilken "underbar Kristen" deras pastor är. Men han undervisar regelbundet församlingen att Nya testamentet har upphävt alla GUDS löften till Abraham och att kyrkan har ersatt Israel och det Judiska folket. Som vi alla vet, att vara en "underbar person" gör en inte Kristen. Jag vet inte vilken gud dessa människor tillber, men om deras gud har slutat med Israel, så kan det inte vara Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Om GUDS förbund med Israel inte längre är relevant, då kommer deras Jesus inte tillbaka till Jerusalem. Men Yeshua, Guds Son som jag läser om i Bibeln kommer definitivt tillbaka till Jerusalem, Israels odelade huvudstad. Den som tror eller undervisar på annat sätt har blivit bedragen av Antikrists ande och behöver omvända sig.

Dessa ledare och teologiska institutioner som undervisar i ersättningsteologi, gör stor skada för den kristna tron och för riket. Enligt min uppskattning är det mer än 80% av de Kristna som inte bryr sig om Israel, eller motsätter sig öppet det Judiska folkets ockupation av det land som GUD lovade dem. Att inte bry sig, är nästan lika illa som att vara emot. Yeshua varnade för att vi antingen är med GUD, eller emot Honom. Det finns ingen neutral mark. Att vara anti-Israel, anti-Sionist eller anti-Judisk är att vara anti-GUD eftersom Bibelns GUD är Israels GUD, det Judiska folkets GUD och Han är inte bara en Sionist, han är den ultimata Sionisten. Sakarja 1:14 Och ängeln som talade med mig sade sedan: "Ropa ut: Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion”. Sakarja 8:2 ”Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Sion med stor iver,med stor vrede nitälskar Jag för henne”.

Om du är på email listan ”Out of Zion” och läser den här kommentaren, är du troligtvis en Kristen Sionist, och jag skulle vilja påstå att du är normal! Det är de som inte är Kristna Sionister, som har ett allvarligt problem. De berövar sig själva och de yngre generationerna att känna till sanningen om Israel. Och det berövar Kungariket sin kommande generation av de som kommer att älska, be för och stå med Israel och det Judiska folket. Om inte denna situation förändras och om Herren dröjer, var kommer nästa generation Kristna Sionister ifrån?

Den andra anledningen till Israels okunnighet bland de yngre generationerna, är att många är mer påverkade av sociala medier än GUDS Ord, eftersom de spenderar mer tid på sina smarta telefoner än att läsa Bibeln. Det är därför jag har denna nöd om att få se yngre människor få del av Biblisk undervisning om Israel. Jag har en vision om att se grupper av unga Israeliska Messianska Judar resa sig och sändas ut för att vara ett Ljus och en Välsignelse för nationerna, för att särskilt tjäna sin egen åldersgrupp. Faktum är att Josie och jag tror att en av de främsta anledningarna till att Gud kallade människor i vår generation tillbaka till landet, var att få våra barn dit för att en dag uppfylla kallelsen till det Judiska folket att vara ett 'Ljus och en Välsignelse för nationerna'. Många av våra barn har bott i Israel under större delen av sina liv. De hämtar fantastisk uppenbarelse från biblarna när de läser den på Hebreiska och de flesta av dem har tjänat i IDF och har därmed fantastiska vittnesbörd att dela med andra ungdomar (och även med de äldre). Vår äldste son Stefan är en fantastisk bibellärare och hans fru Keren är en mycket smord lovsångsledare. Jag tror att de kraftfullt kommer betjäna de yngre (och de äldre) generationerna i nationerna.

Om du håller med om det jag har skrivit och du också har en nöd om att få se nästa generation få uppenbarelsen om Israel, då kan du få vara delaktig i detta. Vi behöver människor som du, som kan tala till pastorerna och ungdomspastorerna i din kyrka och till ledarna för alla ungdomsorienterade tjänster som du känner till och starkt uppmuntra dem att undervisa sina ungdomar om Israel. Ännu bättre är att föreslå att de bjuder in ungdomar från Israel, att komma för att betjäna sina ungdomar. Nu är det dags att nå ut till nästa generation med sanningen om Israel. Vi tror att de yngre generationerna kommer att bli mycket mer öppna och påverkade om de hör om Israel från någon i sin egen åldersgrupp. Här är några av de sätt som Josie och jag ser att du kan engagera dig för att välsigna ungdomarna i din kyrka............

1/ Börja be att Herren ska resa upp många unga Messianska Israeler och öppna dörrar för dem att betjäna i nationerna
2/ Be att de yngre människorna i din kyrka ska ha en större hunger efter GUDS Ord än sociala medier och Internet, och att när de läser Bibeln får en övernaturlig uppenbarelse 
om GUDS eviga kärlek och planer för Israel och det Judiska folket.
3/ Tala med de äldre pastorerna och ungdomspastorerna och försök hjälpa dem att se vikten av att välsigna Israel och lära sina församlingar att göra detsamma.
4/ Försök att ordna så att Stefan och Keren blir inbjudna att betjäna, under dina kyrkliga vuxen- och ungdomsmöten 
5/ Om ni inte redan stöder ”Out of Zion” ekonomiskt, så får ni gärna stödja oss i bön och ekonomi, så att vi kan fortsätta att dela till Messias kropp i nationerna, det budskap som GUD har lagt på våra hjärtan.

Om du känner några under 30 år som vill vara i kontakt med Stefan och Keren, så är deras e-post: stefan.m.silver@gmail.com

Kontakta mig gärna om du behöver mer information: david@outofzion.org

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

              https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

Davids kommentar: Kommer Shemitah-Mönstret att Fortsätta i År?
3 Moseboken 25:1-4 ”Herren talade till Mose på Sinai berg. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt Herren. Sex år skall du beså din åker och i sex år beskära din vingård och skörda avkastningen från jorden, men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila”.

I förra veckans kommentar skrev jag om de kommande Höstfesterna eller Moedim av YHVH,som börjar med Yom ha Teruah eller Basunhögtiden den 1:eTishri, som följer 29:e Elul, som infaller den 25 september i år. 29:e Elul är den sista dagen i den Bibliska jordbrukscykeln, och de senaste 12 månaderna har varit en Shemitah eller ett Friår, som GUD instruerade Israeliterna att följa vart 7:e år. Under Shemitah skulle produktionsfälten få en sabbatsvila, så att jorden kunde få sina kvävenivåer återställda, och de rikare människorna instruerades att befria det fattigare folket från sina skulder, vilket återställde det forntida Israels finansiella system.

Jag vet att många av er har sett den Messianska rabbinen Jonathan Cahns videoläror om vad som hände med finansmarknaderna under Shemitan 2001, 2008 och 2015. Under dessa 3 respektive sista år av den 7-åriga Shmitah-cykeln skedde en nedgång och återställning av världens stora finansiella system. Det verkar som om Israels GUD åstadkom en återställning av världens finanser, med många människor som hade gjort stora vinster på sina investeringar, förlorat de flesta av sina vinster och därmed stängt klyftan mellan de rika och de fattiga, åtminstone tillfälligt, tills marknaderna återfick sina nivåer.

Nu när vi nästan är i slutet av det nuvarande Shemitah-året blir det väldigt intressant att se om mönstret för de senaste 3 cyklerna upprepas - kommer det att bli någon form av finansiell kris den 25 september i år? Mot bakgrund av situationen i världen och om GUD håller samma mönster, så kan vi förvänta oss att få se en mycket dramatisk händelse drabba finansmarknaderna inom mindre än 3 veckor från och med nu. Det ryska kriget mot Ukraina, kaoset på den Amerikanska och Israeliska politiska scenen, energikrisen i Europa och de Iranska kärnvapenförhandlingarna skapar alla en mycket instabil situation i vår värld. Och en allvarlig skakning av det finansiella systemet kan få katastrofala konsekvenser, för stora delar av världen.

Skulle det bli någon form av finansiell skakning fram till eller den 29:e Elul i år, kan det vara det som leder till den stora kraschen i världens ekonomiska system, som End Time-ministerier har varnat för i decennier. En internationell pengakrasch vid den här tiden, skulle spela Klaus Schwab och hans allierade på Världsekonomiska Forumet (WEF) rakt i händerna. De som har krävt en total återställning av vårt sätt att leva i den så kallade "fria världen", till vad som låter väldigt mycket som ett extremt socialistiskt samhälle. Ett av Schwabs ofta upprepade uttalanden är att ''vi kommer inte att äga någonting och vi kommer att vara lyckliga.' Schwab föreställer sig också att människor 'uppgraderas och förbättras' genom att slå samman våra hjärnor med datorchips. Högteknologiska entreprenören och elektroniska "geniet" Elon Musk, har arbetat med hårdvaran och programvaran för detta koncept under en tid nu. Det är min åsikt att dessa 2 rika män, tillsammans med Bill Gates, är några av de farligaste människorna på jorden just nu.

För att sammanfatta det jag har skrivit ovan; något kan mycket väl hända under de kommande 3 veckorna, som återigen dramatiskt kommer att förändra våra liv såsom Covid har gjort. EllerShemitahmönstret kommer inte att hända den här gången och livet kommer att fortsätta som det är för tillfället. Oavsett vilket scenario som inträffar, måste vi fortfarande vara redo för den tid av vedermödan som Bibeln säger att vi kommer att inträffa före Yeshuas andra ankomst. Som jag har skrivit tidigare är det sätt vi bäst bör förbereda oss på följande sätt ... 

Fortsätt söka GUD och ha bägge fötterna stadigt på klippan - Yeshua.
Låt dig bli uppfylld med Ruach ha Kodesh (den Helige Ande) - Be honom att tala till dig och vägleda dig hela tiden.
Var medveten och känslomässigt förberedd så gott du kan, på att livet kan förändras dramatiskt.
Gör planer med familj och vänner om på vilket sätt ni ska kommunicera, när du inte längre kan använda mobiltelefonnätverk eller Internet.
Se till att du har viktiga medicinska förnödenheter, dricksvatten, livsmedel med lång livslängd och andra nödförnödenheter för minst några dagar.
Det är också en bra idé att ha filtar, ljus, tändstickor, sol- eller vindkraftkälla och en grundläggande verktygssats till hands.

Det är inte min avsikt att skapa rädsla för framtiden, utan att hjälpa er att överleva och att hjälpa andra att överleva under svåra dagar som Yeshua varnade oss för kommer att inträffa, vilket de säkert kommer att göra, och de kan vara närmare än vi tror. 

KOM IHÅG: ATT MISSLYCKAS MED ATT FÖRBEREDA SIG är FÖRBEREDELSE FÖR ATT MISSLYCKAS - Nu är det dags att vaka och be och att göra sig redo för vad framtiden har i beredskap för oss.

 

 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Högtider

 

David's Kommentar: Höstfesterna Närmar Sig med Stormsteg
3 Moseboken 23: 2 ”Säg till Israels barn Herrens högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina Högtider”.

Förra söndagen var Rosh Chodesh eller Nymånen för den Hebreiska månaden Elul, den månad då Höstfesterna börjar och inleds med Yom ha Teruah eller Trumpeternas högtid(Basunhögtiden) på kvällen den 25 september. Som jag har delat med er tidigare är det Hebreiska ordet för HERRENS

högtider Moedim, som bäst översätts som Bestämda Tider. Jag hörde nyligen någon översättaMoedim som avtalat möte, vilket inte är tekniskt korrekt, men faktiskt är en mycket bra översättning. De sju Moedim är verkligen årligen fastställda avtalade möten som Israels GUD har placerat i universums urverk, de är specifika datum då Han vill ha ett speciellt möte med oss. Skrifterna visar oss att den veckovisa Sabbaten, från solnedgången under fredag till solnedgången under lördag och den nya månaden ska för alltid också observeras (2 Krönikeboken 2:4)

Den årliga cykeln börjar med Påsk, Osyrade brödets högtid och Förstlingsfrukternas högtid i mars eller april, följt 50 dagar senare av Shavuot eller Veckohögtiden, och kulminerar medBasunhögtiden, Försoningsdagen och Lövhyddohögtiden under september - oktober.

Jag kommer att fortsätta att ta en djupgående titt på var och en av dessa Moedim och deras profetiska relevans, när det närmar sig. För att lägga till en annan intressant dynamik i ämnet kan Basunhögtiden den 29 september i år, vara början eller slutet på en 7-årig Shemitah-cykel. De religiösa Judarna har observerat Shemitah, under de senaste 12 månaderna. Den passar med den 7-åriga cykel som Messianska rabbinen Jonathan Cahn undervisar om. Om det stämmer, kan vi mycket väl få se en ekonomisk händelse den 25 september. Det stämde med finanskrascherna på Elul den 29:e under år 2001, 2008 och 2015. Se den härhttps://youtu.be/Zn6c-UkqlHo Tucker Carlson: ”Saker faller sönder varje snabbt” / Fox News -värden Tucker Carlson reagerar på att Europa går bakåt över energi.

I denna kommentar vill jag återigen uppmuntra alla våra läsare att börja studera och observera dessa dagar, att den GUD vi tillber och tjänar har gett oss möjlighet att få ett möte med honom. Du hittar alla Bibliska referenser och instruktioner i 3 Mosebok kapitel 23. Kom ihåg att vi inte talar om att hålla Judiska högtider, utan de är HERRENS Moedim. Så om vi verkligen älskarGUD och vill göra vårt yttersta för att behaga honom, låt oss då fira Moedim och göra oss tillgängliga för att möta honom på Hans bestämda dagar. Ja naturligtvis, på grund av det utgjutnaYeshuas blod på korset och förlåten som revs mitt itu, framför det Allra Heligaste, så kan vi komma in i HERRENS närvaro varje dag....... Men jag tror att det finns större välsignelsertillgängliga för GUDS folk om vi synkroniserar våra liv med rikets kalender.

Versen i 3 Mosebok 23:2 säger "Säg till Israels barn" som används i Tenach (Gamla testamentet) för att beskriva det Judiska folket. Men i Nya Testamentet använder aposteln Paulus mycket av Romarbrevet 11 för att lära de icke-Judar som accepterar Yeshua som Herre och Messias, att de har ympats in i Olivträdet (Israel). Och vi läser i Efesierbrevet 2:19 att de tidigare hedningarna inte längre är främlingar och utlänningar, utan är nu medborgare med de Judiska heliga. Om vi alla är medborgare med samma GUD - Israels GUD, då är vi alla Israels barn, instruerade att observera Moedim för evigt (2 Krön 2:4). 

Under tiden för höstens Moedim, sker nästan varje år en märkbar ökning av spänningarna mellan Muslimer och Judar i och runt Jerusalem. Detta är inte förvånande när vi tänker på vad som händer i Andevärlden - Himlen förbereder sig och jublar över det kommande firandet och helvetet skakar av hat framkallat raseri - hat mot GUD, hat mot ljuset, hat mot Israel och hat mot GUDS folk. Och Jerusalem, Kungens stad är epicentrum för den andliga konflikten. Därför skulle jag inte bli chockad eller förvånad om spänningarna i år är ännu större än vad vi har sett under andra år, både i Israel och i Nationerna.

Ta veckans kommentar som en uppmaning till intensiv bön, som anstår de allvarliga tider vi lever i. Be om övernaturligt beskydd över Israel och det Judiska folket överallt. Be att mängder av Judar i Nationerna ska höra "visselpipan" för att komma hem till det utlovade landet. Och be att de Judar som redan bor i Israel, ska komma till tro på Yeshua Messias. Be sedan för din egen Nation och för andra Nationer som den Helige Ande lägger på ditt hjärta.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 
 

Stefans kommentar: Förändringens Vindar
Hosea 3: 4-5: "Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar”.

Som många av er förmodligen vet och kanske till och med har upplevt, så är somrarna i Israel långa och torra. Vid denna tid på året (i slutet av augusti) är marken dammig och torr, efter flera månader utan någon betydande nederbörd. Dagarna är mycket varma och utdragna, när den stekande solen dröjer sig kvar högt på den klarblå himlen. När augusti går mot sitt slut, börjar förändringens vindar blåsa. Dagarna blir kortare, solens bana på himlen blir lägre, kvällarna blir svalare och starka nordanvindar blåser ner längs kusten – vilket är tydliga indikationer på årstidsväxlingar. Ungefär vid den här tiden, börjar vi titta mot början av det nya skolåret den 1 september och sedan det Judiska Nyåret (i huvudsak Basunhögtiden) som följer strax efter.

Under den här tiden påminns jag om orden i Hosea 3:4-5: "Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar.Sedan skall Israels barn vända om och söka Herren, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka Herren och hans godhet i kommande dagar”. Jag ser ett tydligt samband mellan en "lång tid utan.." som Israel var inställt på att uppleva och de långa, torra sommarmånaderna, som skiljer de två högtidscyklerna åt; Vårfesterna som består av Påsk, Förstlingsfrukten och Pingst, och sedan Höstfesterna bestående av Basunhögtiden, Försoningsdagen och Lövhyddohögtiden.

Vi vet att Yeshua uppfyllde den första uppsättningen Vårfester vid sin första ankomst och är inställd på att uppfylla den andra uppsättningen Höstfester vid sin andra ankomst, när han återvänder för att upprätta sitt rike i Jerusalem och regera över världen med sina trofasta. Men mellan dessa två uppsättningar av händelser finns det en lång period, nästan två tusen år som Israel har varit "utan kung eller prins, utan offer eller helig pelare, utan efod eller husgudar". I två tusen år har Israels nation varit avskuren från Gud utan varit kopplad till honom, vilket är vårt eget fel. Vi avvisade Messias från att regera över oss, när han kom första gången. När Pilatus försökte att frige Judarnas Konung, förkastade hela folkmassan hans erbjudande och hela folkhopen ropade: "Låt hans blod komma över oss och våra barn"! Israel avskärmade sig från vägen, sanningen och livet, den enda vägen till Fadern.

Eftersom Israels nation avvisade Yeshua från att vara deras kung, har de längtat och varit "utan" så länge: utan en kung eller en prins som de låter sig ledas av, varit utan en överstepräst att be för dem, varit utan offer för att sona för dem och utan några medel att kommunicera med Fadern. Därmed inte sagt att Guden inte fortfarande är trogen sina löften, det är han, och de senaste två tusen åren och pånyttfödelsen av den moderna nationen Israel är bevis på denna trofasthet. Men det Judiska folket har betalat ett extremt högt pris för att ha förkastat Faderns enfödde Son, Israels Konung, Fridsfursten Emmanuel – Gud med oss.

Ändå har det funnits många Judiska människor genom tiderna, som har trott på Yeshua och har gjort honom till sin kung. Det finns hundratusentals runt om i världen idag, tillsammans med miljoner från varje stam och nation som har ympats in och blivit en del av Guds hus och fått en plats och ett namn som är bättre än söners och döttrars (Jes 56:5). Tillsammans har vi en kung, vi har en prins, vi har en överstepräst som ber för oss dag och natt, vi har fått försoning, vårt pris har betalats av det fullkomliga Lammets dyrbara blod, och därför har vi en direkt och en fantastisk gemenskap med Ljusets Fader.

Men som Hosea skrev, "efteråt", efter denna långa period av torrhet och brist, kommer förändringens vindar att börja blåsa. Efter denna långa torra period av separation, när nationernas fullhet har kommit in (Rom 11:25) och nationernas tid går mot sitt slut (Luk 21:24), kommer Israels barn att återvända (på hebreiska 'omvända sig') och aktivt söka (på hebreiska 'be om') Herren sin Gud och David sin kung. Ett av tecknen på denna förändring är den växande återstoden av troende i Israels land och av Judiska människor runt om i världen som fortsätter att växa dagligen. Jag tror att tiden är nära då Israels folk kommer att börja förstå det fruktansvärda misstag och den synd som vi begick för två tusen år sedan och som har fortsatt sedan dess. Det kommer att bli massomvändelse och en hunger efter Gud och hans Messias som kommer att inleda en ny era full av fruktan för Herren och hans godhet. 

Det tar tid för årstiderna att förändras, det händer över veckor och månader inte dagar och timmar. Men tecken på förändring börjar ske, precis som det sker i Israel nu. Precis som vi närmar oss en tidsomställning och tecknen börjar visa sig, närmar vi oss också andligen slutet på "lång tid utan”.. och närmar oss en tid av andligt uppvaknande då Israels folk återigen kommer att söka sin Gud och Messias. Och eftersom vår Gud är en kärleksfull, långmodig och barmhärtig Gud som inte ångrar sina val eller drar tillbaka sin kallelse och sina gåvor, kommer han att gensvara i kärlek, han kommer att förlåta och utgjuta sin godhet över sitt folk i de sista dagarna.

Detta är en tid av förbön och bön att förändringens vindar blåser allt starkare, vilket ger uppenbarelse, omvändelse och upprättelse till Israels folk, som förberedelse för Yeshuas återkomst när Shofaren ljuder!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

- HAN är värdigt allt vårt lov - Så stor, så stor är vår GUD .......

Särskilt tack för svenska översättningen:Alice Reidarsson

Davids senaste videouppdateringar

 

 

 

- HAN är värdigt allt vårt lov - Så stor, så stor är vår GUD .......

Jag blev inspirerad att upprepa nedanstående kommentar när jag såg fotografierna från ett mycket kraftigt teleskop som lanserades i rymden den 25 december 2021, och som nyligen började sända foton tillbaka till sina operatörer på jorden. James Webb Space Teleskop tog 20 år att bygga, kostade 10 miljarder dollar, kostade en enormt stor ansträngning och mycket pengar, bara för att kunna se tillbaka i tiden och lära oss mer om Universums början. Det är mycket lättare att bara läsa de första kapitlen i Genesis. Hur som helst är fotografierna fantastiska, om de är autentiska, och avstånden och storleken som rymdforskarna hävdar är häpnadsväckande, om de är sanna. Jag tror att en viss information som forskarna berättar för oss inte alltid är saklig, precis som Darwins evolutionsteori. Vi har fått höra i mer än 100 år att evolutionen är ett faktum, men vi vet att det är en lögn som har berövat miljontals sin tro på YHVH och har kostat dem deras evighet i Hans närvaro. Och jag har en djup oro för att bilderna från detta nya teleskop också kan få många att tvivla på Bibeln. För mig gör det bara GUD ännu mer fantastisk än jag redan känner, om dessa foton och statistik som rapporteras från teleskopet faktiskt är den sanna verkligheten. Om du är intresserad kan du hitta bilderna från teleskopet på NASA Space Agencys webbplats.

Som de flesta av er ser är titeln på kommentaren orden ur en sång, som för närvarande är en av de mest populära lovsångerna som sjungs i kyrkor runt om i världen. Jag har skrivit tidigare kommentarer som uppmuntrar dig att förstå hur stor YHVH - Israels GUD verkligen är. Jag tror inte att någon människa ens kan greppa eller förstå hur Stor GUD är. Jag tror att det är mycket viktigt att stanna upp då och då och tänka djupt på den GUD som skapat oss, älskar oss och personligen kallat oss in i sitt rike. Varje Judisk bön förklarar Baruch Atah Yehovah, Eloheinu Melech ha Olam - Välsignad är Du Yehovah vår Gud, Universums Skapare. Han är inte bara Israels GUD; Han är inte bara Jordens GUD; Han är skaparen av hela universum och varje atom som finns i universum! Hallelu YAH !

Jag tycker om att titta på National Geographic och Discovery vetenskapsprogram på TV och särskilt de program som handlar om universum, eftersom det är så fantastiskt. Egentligen tror jag inte att det finns något ord som på något språk kan beskriva universum? Det är så ofattbart enormt och kraften som genereras där ute av skapandet och kollapsen av stjärnor, svarta hål och andra saker som pågår där ute i rymden, trotsar all mänsklig förståelse. Forskare försöker komma med förklaringar och teorier om hur universum kom till, men de kan inte förklara hur universums kraft och utbredning kom från ingenting. Om de verkligen vill veta hur det omöjliga hände, borde de läsa Bibeln och tro den! 

Mycket enkel förklaring från Första Mosebok kapitel 1: Israels GUDS Ande talade från det osynliga andliga riket och det fysiska riket kom till - och det var mycket bra. Den Helige Ande talade till det naturliga universum att bli till, när han uttalade skapelsens ord på Hebreiska. Varje bokstav i det Hebreiska alfabetet har ett numeriskt värde och jag tror att när Anden förklarade universum att bli till så skapade det numeriska värdet av de Hebreiska orden fysiken, som i sin tur skapade den fysiska verkligheten. Å ena sidan är min teori väldigt enkel, men å andra sidan är universum extremt komplicerat, ordnat och kontrollerat. Så intelligensnivån bakom den kan bara tillskrivas Bibelns STORA GUD - YHVH Israels GUD.

Jag gillar att titta på program om naturen eftersom de förökar min tro på YHVH. Hur varje levande ting utformas och skapas är också obegripligt, från de största varelserna på jorden (valar) till de minsta (insekter). Allt på denna planet är så perfekt utformat för sin funktion och överlevnad, att den enda rimliga förklaringen är Israels STORA GUD ! Bara en enkel cell och det DNA som får den att fungera, är miljontals gånger mer invecklat än något människan har skapat. Jag gillar hur evangelisten Ray Comfort konfronterar människor som hävdar att det inte finns någon Gud. Han tar en vanlig bok på 200 sidor och frågar personen om omslaget, papperet, bläcket bara materialiserades från ingenstans och boken började existera. Folket säger alltid "naturligtvis inte - det är omöjligt och löjligt." Ray berättar sedan för dem att bokens text innehåller mindre än 500 000 bokstäver, som är ordnade perfekt för att producera bokens innehåll, och sedan berättar han för dem att deras egen kropp innehåller cirka 37,2 biljoner celler. Varje cell är ungefär 1/4 tjockleken på ett hårstrå. I mitten av varje cell finns din DNA-kodsom innehåller mer än 3 miljarder bokstäver. Det är dessa 3 miljarder perfekt arrangerade bokstäver i DNA-koden som gör en person till den de är. Längd, vikt, hudfärg, ögonfärg, hårfärg, kroppsform, ansiktsdrag produceras alla av DNA. Ray frågar sedan personen att om en bok som bara innehåller 500 000 bokstäver inte kan komma till utan intelligent design, tror de verkligen att deras oändligt mer invecklade kropp kan existera utan en intelligent Skapare ? De flesta människor har inget svar på att fortsätta förneka GUDS existens.

Min poäng är att varje levande sak, från ett enkelt grässtrå till skapelsens krona dvs människan, existerar för att den STORE GUDen utformade DNA-koden. Din kropp innehåller 3 miljarder gånger 37,2 biljoner bokstäver i ditt DNA. Det = 3 miljarder x 37,2 biljoner bokstäver DNA i din kropp som gör dig till den du är. Min miniräknare kan inte ens göra beräkningen, men DNA-bokstäverna i din kropp skulle sträcka sig över 5592 miles eller 9000 km i en rak linje. Jag berättar inte dessa fakta för att omtumla ditt sinne, jag säger dig det i hopp om att du kommer att pausa att läsa under några minuter och bara meditera över det fantastiska i Israels STORA GUD.

Förhoppningsvis så nästa gång och varje gång du hör låten Så Stor är Vår Gud (How Great is Our GOD), kommer du att tänka på universums otroliga storlek och enorma kraft och det absoluta underverket om hur GUD hade skapat och utformat ditt DNA. Och när du sjunger Hur Stor är Vår GUD, så kommer din ande, ditt sinne, och ditt hjärta att sväva upp mot Himlen, och att du får möta Israels STORE Gud på ett sätt som du aldrig har upplevt förut. YHVH är verkligen värd vår lov! Och låt oss berätta för så många människor som möjligt om vår Stora GUD.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Israels framtida frälsning

 

Gästkommentar: HELA Israels Framtida Frälsning – Peter Robertson
Romarbrevet 11:26 ”Och så skall hela Israel bli frälst, såsom det är skrivet”…

Är 1Kungaboken kapitel 18, ett kapitel som främst handlar om Elia, Ahab, Jezebel och Baals profeter? Detta är kapitlet som beskriver konfrontationen som ägde rum på berget Karmel. Jag brukade tro så, men sedan såg jag något i det här kapitlet som jag inte helt har förstått tidigare. Låt mig visa dig. Upprepning i Skriften är ofta avsedd för eftertryck, så när saker sägs upprepade gånger kan det vara en gudomlig markering av texten, i betoningssyfte. 

Här är några verser från det kapitlet. "Sänd och samla nu HELA ISRAEL till mig på berget Karmel tillsammans med Baals 450 profeter och Asheras 400 profeter, de som äter vid Isebels bord’. ... Då sände Ahab omkring bud över ISRAEL och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram inför ALLT FOLKET och sade: 'Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom; Men om det är Baal, så följ honom’. Men folket svarade honom inte med ett ord”. ... ’åkalla därefter er guds namn och jag skall åkalla HERRENS namn, den Gud som svarar med eld, han är Gud.' Och ALLT FOLKET svarade: 'Ditt förslag är bra.' ... ’Elia sade då till ALLT FOLKET: 'Kom fram hit till mig’. Och ALLT FOLKET gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare som hade blivit nerrivet. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från HERREN: 'Israel skall vara ditt namn'. Av stenarna byggde Elia ett altare i HERRENS namn. ... När ALLT FOLKET såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade: 'Det är HERREN som är Gud! Det är HERREN som är Gud!’" 

Kan du se det? Profetens budskap i det här kapitlet var inte i första hand till Ahab, Isebel och Baals profeter. De var birollsinnehavare i det bibliska dramat som utspelade sig. Faktum är att Isebel inte ens var inbjuden till berget Karmel. Men YHVH hade inbjudit HELA ISRAEL att närvara, genom profeten. Det här kapitlet handlar särskilt om Elia, som gav röst åt YHVH och handlade för hans räkning och det handlar om hans förbundsfolk, föremålen för hans löften, barmhärtighet och kärlek, HELA ISRAEL. Det tog YHVH att arbeta genom Elia 3,5 år för att få hela Israel samlat på Karmelberget i förberedelse att omvända sig. Mer än av en slump verkar det som om det också kommer att ta YHVH 3,5 år att förbereda HELA ISRAEL för omvändelse och tro på Messias Yeshua, i slutet av tidsåldern.

Har du någonsin undrat över likheterna mellan Elia och Yohanan (Johannes) Döparen, som vi får höra i Skriften kom på liknande sätt och liknande ande som Elia? "Och han kommer att vända MÅNGA AV ISRAELS BARN till Herren, deras Gud, och han kommer att gå inför honom i Elias anda och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och de olydiga mot de rättfärdigas visdom, för att göra ett folk förberett för Herren." Likheten verkar inte finnas i det mirakulösas rike. Det finns inte ett enda exempel på att Yohanan utförde några mirakulösa verk, annat än kanske kunskapens ord om vem Yeshua var, men Elia utförde flera mirakel. Men båda männen predikade effektivt ett budskap om omvändelse för hela folket i nationen, till HELA ISRAEL. "Johannes visade sig, döpte sig i öknen och förkunnade ett omvändelsedop för syndernas förlåtelse. Och HELA JUDÉENS LAND och HELA JERUSALEM gick ut till honom och döptes av honom i floden Jordan och bekände sina synder." Kom ihåg profeten Malakis sista nedtecknade ord. "Kom ihåg min tjänare Moses lag, de stadgar och regler som jag befallde honom i Horeb för HELA ISRAEL. Se, jag skall sända er profeten Elia innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse."

Min förståelse av Skriften är att även om Yohanan var en uppfyllelse av löftet om att Elia skulle sändas, finns det ännu en framtida uppfyllelse av denna profetia. Antingen kommer Elia igen, eller så kommer någon annan i Elias ande. Förutom denna ändetidens sista dagars verksamhet i Elia ande och kraft, är Messias Kropp i Nationerna redan nu kallad att betjäna Israel genom att visa barmhärtighet, provocera till avundsjuka och föra ut de Goda nyheterna. 

Nu uppfann Paulus inte senare termen "HELA ISRAEL", men han tog den från Skriften. När Paulus använde termen "hela Israel" var det en term som han var mycket bekant med och som faktiskt används många gånger i Tanak (Gamla testamentet). Paulus använder inte "hela Israel" i ett nytt ljus eller med ny innebörd, utan överensstämmer med dess historiska och bibliska sammanhang. Som han gör så ofta, når han tillbaka till sin mycket grundliga kunskap om Tanak för att ge nya uppenbarelser och insikter till sina läsare. HELA ISRAEL hänvisar särskilt till Jakobs biologiska ättlingar, i Paulus brev till romarna. Det omedelbara grammatiska sammanhanget stöder också denna tolkning. "Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob.Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. När det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull, för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.

Det finns en härlig dag framför oss, då ALLA Jakobs överlevande ättlingar i landet kommer att räddas. Dessutom kommer många hedningar från Nationerna också att bli frälsta och de ympas in i Abrahams familj. Redan nu har du och jag en kallelse att så generöst in i HELA ISRAELS slutliga frälsning. Kommer du att svara på den kallelsen? 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 
 
 

David's Comment:  Det är den 9:e Av igen - Dags att Höja Bönenivån

Lördagskvällen inleder en av de mest dystra dagarna i den Judiska kalendern. Om det finns någon som fortfarande tvivlar på att Israels Gud har vissa dagar avsatta (alla viktiga händelser i Nya Testamentet inträffar på en levitisk högtidsdag i Gamla Testamentet), så fundera över följande lista på tidigare katastrofala händelser som skedde för det Judiska folket, under deras historia. Var och en av följande händelser, plus många andra som inte är listade, inträffade under samma datum i den Judiska kalendern – under den 9:e Av.

2448/ 1312 f.Kr. 
Spejarna återvänder från 40 dagar i Israel med negativa rapporter angående Israels land. Judiska människor gråter i förtvivlan och ger upp hoppet om att komma in i Israels land

3274/ 586 f.Kr. Babyloniernas förstörelse av första Templet, under Nebukadnessar. Omkring 100 000 Judar dödades under invasionen och återstående stammar hamnade i exil i södra riket till Babylon 
3830/ 70 e.Kr. Förstörelse av andra Templet av romarna, under Titus. Över 2 500 000 Judar dör till följd av krig, hungersnöd och sjukdomar. Över 1 000 000 Judar förvisades till olika delar av Romarriket. Över 100 000 Judar såldes som slavar av romarna. Judar dödades och torterades i gladiatoriska "spel" och under hedniska fester. 
3892/ 132 e.Kr. Bar Kochba-upproret krossat. Betar förstördes - över 100 00 dödades. 
3893/ 133 e.Kr. Turnus Rufus plöjde upp marken vid Templet. Romarna bygger den hedniska staden Aelia Capitoliona, i Jerusalem. 
4855/ 1095 e.Kr. Första korståget förklarat av påven Urban II. 10 000 Judar dödades under korstågets första månad. Korståg leder till död och förstörelse för tusentals Judar, vilket helt utplånar många samhällen i Rheinland och Frankrike. 
5050/ 1290 e.Kr. Utvisning av Judar från England, åtföljd av pogromer och konfiskering av Judiska böcker och egendom. 
5252/ 1492 e.Kr. Inkvisitionen i Spanien och Portugal kulminerar i utvisningen av Judarna från den Iberiska halvön. Familjer separerade, många dör genom drunkning, massiv förlust av egendom. 
5702/ 1942 e.Kr. Nazister undertecknar den slutliga lösningen. Deportationer från Warszawagettot till koncentrationslägret Treblinka börjar. 
5754/ 1994 e.Kr. Den dödliga bombningen av byggnaden av det Judiska samhällscentret i Buenos Aires, Argentina, som dödade 86 personer och skadade några andra. 

Tänk på dessa tragiska händelser i Israels förflutna och låt oss titta på vad Israel står inför den9:e Av 2022.

1/. Israel och Iran står på randen till krig om Irans kärnvapenprogram. USA och FN fortsätter att hoppas på en diplomatisk lösning för att stoppa Iran från att producera ett antal kärnstridsspetsar, något som Israel och tidigare president Trump starkt motsatte sig. Iranska mål i Syrien attackeras minst en gång i veckan och Iransk topp personal, vilka är involverad i kärnvapenprogrammet, försvinner eller dör under mystiska omständigheter. Under de senaste 2 veckorna har Iran arresterat 2 spionnätverk, som de påstår arbetar för Israels underrättelsetjänst - Mossad. Dessa spänningar kan när som helst bryta ut i en fullskalig missilkonflikt, vilket med stor sannolikhet skulle innebära att Hamas, Hizbollah och andra proxy Iranska terrorgrupper ansluter sig till konflikten och avfyrar mängder av missiler mot Israel.

2/. Hizbollahledaren Hassan Nasrallah hotar öppet att attackera gas- och oljeborrplattformarna, som ligger förankrade 80 km eller 50 mil utanför Haifas kust. USA försöker förhandla fram en fredlig lösning på gas- och oljefrågan, men Hizbollahs ledare är inte intresserade av förhandlingar. Libanons konkursmässiga ekonomi kan tjäna oerhört mycket på om de går med på Israel/ USA:s erbjudande, men Hizbollah är inte intresserad av att hjälpa Libanons imploderande ekonomi. Hizbollah är bara intresserat av att skada Israel.

Varför är 9:e Av även viktig för kristna? Yeshuas återkomst, för att regera över världen utifrån Jerusalem, är beroende av Judarna i Jerusalem som ser upp mot himlen och ropar "Baruch ha Bah B' Shem Adonai" - "Välsignad är Han som kommer i Herrens namn" (Matt 23:39).Ytterligare en tragedi under 9:e Av i Jerusalem, skulle åtminstone försena Herrens återkomst.

Dagarna kring 9:e Av är alltid viktigt att vara vaksam och be för under varje år, men i år viktigare än någonsin. Det är definitivt dags att vaka och be över Israel med kraft, under den här helgen när den 9:e Av närmar sig. Stå med oss här i Israel och med förebedjare runt om i världen när vi ber om gudomligt beskydd över Nationen Israel, över olje- och gasriggarna och för Judiska människor överallt, under de kommande kritiska 48 timmarna.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Uppmaningen till Andlig Mognad


Stefan's Comment: Uppmaningen till Andlig Mognad

Hebreerbrevet 6:1 - "Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet” ...

Hebreerbrevet, från 5:11-6:3, förmanar författaren (vare sig det var Paulus eller någon annan lärjunge som hade en stor förståelse för Tora, prästadömet och offersystemet) sina åhörare, på grund av att de inte kunde ta emot det han ville dela med sig av till dem angående Melkisedek. De hade blivit omogna och outbildade barn, i Guds ord. Därför uppmanar han dem att lämna diskussionen om de grundläggande principerna i vår tro bakom sig och gå vidare till mognad i sin tro, att kunna skilja mellan gott och ont och ta emot den fasta fullständiga sanningen i Guds ord. Omogenhet i allmänhet och andlig omogenhet som en fråga som plågar många troende och flera samhällen. 

Som vi alla vet, så när barn föds är de inte medvetna över sin omgivning och svarar inte medvetet på det, förrän de är flera månader gamla. Under de första åren av sitt liv, förblir barn uteslutande fokuserade på sig själva - deras egna behov, deras egna önskningar, oavsett på vems bekostnad de uppfylls. De är mycket känsliga och sårbara och är helt beroende av sina föräldrar, för alla deras behov. Detta förändras gradvis när barn blir äldre och när de närmar sig tonåren börjar de förstå mer av hur världen fungerar, på gott och ont, men de är fortfarande inte helt mogna.

Studier visar att en persons fulla mognad inträffar vid 30- eller 40-årsåldern, ibland till och med senare än det. Äldre människor har följande egenskaper: de lyssnar mer och pratar mindre, kan acceptera kritik på ett positivt sätt, är inte rädda för att vara sårbara, tar ansvar för sina handlingar och försöker inte skylla på andra människor eller på omständigheterna. De blir inte lättkränkta eller känner behov av att argumentera, de är ödmjuka och nedlåter sig inte till andra, har humor och kan skratta åt sig själva, kan självvärdera för att identifiera sina svagheter – och sedan stärka dem. Mogna människor är tacksamma för vad de har, istället för att klaga på vad de inte har. De håller sina löften och åtaganden, de är omtänksamma och sympatiska mot andra. De vet hur man sätter hälsosamma gränser för sig själva och för andra. De visar självkontroll, flexibilitet och öppenhet för andra och deras åsikter, vet hur man bygger upp och uppmuntrar andra och inser hur lite de faktiskt vet och ser behovet av att alltid växa och utvecklas.

Du skulle förmodligen ha lagt märke till att många av dessa mognadsegenskaper också finns i skrifterna, vilket pekar mot en överlappning mellan fysisk och andlig mognad. Men hur kan vi gå vidare i det senare? Efter att ha uppmanat Korintierna i 1 Korintierbrevet 13:11, att använda sina andliga gåvor (kapitel 12) och därefter förklarat kärlekens väsentlighet som den grundläggande komponenten för att fungera i de andliga gåvorna (kapitel 13), skriver Paulus:"När jag var barn talade jag som barn, jag förstod som ett barn, jag tänkte som ett barn; men när jag blev man lade jag bort barnsliga saker.". Här kontrasterar Paulus sitt beteende, tal och förståelse såsom barn, jämfört med när han kan till manlig mognad. Paulus sa att när han blev man, satte han stopp för de barnsliga sakerna. När han blev man, agerade han och satte stopp för barnsliga sätt att tala, förstå och tänka.

2 Timoteus 3:1-5 ger Paulus en omfattande lista över egenskaper som människor kommer att karakterisera i den sista tiden och han målar en bild av fullständig omogenhet. Precis som ett litet barn som är helt och hållet fokuserat på sina egna behov och önskningar, oavsett på vems bekostnad. Dessutom kommer mångas kärlek att kallna och människor kommer inte att acceptera sund lära och undervisning. Jag tror att vi alla kan se denna beskrivning bli det nya normala för varje dag som går. 

Hur kan vi hålla oss från att falla in i andlig omogenhet som Hebréernas åhörare? Som Paulus sa, måste vi erkänna vår ställning som Gudsmän och Gudskvinnor och bestämma oss för att sätta stopp för barnsliga saker. Naturligtvis behöver vi den Helige Andes hjälp, men lägg märke till att Paulus är den som vidtog åtgärden. Han lägger aktivt bort barnsliga saker från sitt liv och vi måste göra detsamma. Vi måste vara de som bestämmer oss för att lämna omogenheten bakom oss och sedan aktivt gå vidare mot perfektion. Ordet på Grekiska är teleiotes mognad, fullständighet, perfektion, mognad av kunskap eller övning. Samma begrepp används för oss under Yeshuas bergspredikan i Matteus 5:48:"Var alltså fullkomliga (mogna), såsom er Fader i himlen är fullkomlig (mogen)". Detta är skrivet i samband med att älska sina fiender och göra gott mot dem som hatar dig och ondskefullt använder dig - de som Paulus beskriver i 2 Tim 3. Det handlar om några av de enkla besluten och reaktionerna under vardagliga livssituationer, både internt med oss själva och externt med andra, både inom våra andliga samhällen och utanför dem, på arbetsplatser, studier och social interaktion.

Allteftersom dagarna går och vi kommer närmare Herrens dag, måste vi alla som vitala delar och medlemmar av Messias kropp gå framåt mot mognad, individuellt, med varandra och som en kollektiv kropp och måste fortsätta att göra det "tills vi alla når fram till enigheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till en sådan mått av manlig mognad att vi bli helt uppfyllda av Kristus" (Ef. 4:13).

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Vem behöver sådana Vänner!

 

 

David's Comment: President Biden - Vem behöver sådana Vänner! 
Matteus 7:15 Akta er för vargar i fårakläder
 

President Bidens två dagar i Israel förra veckan började ganska bra. Efter artigheterna i ankomsttalen, där vi hörde om gamla vänskaper och Bidens långa historia av att bekämpa antisemitism och att vara en sann vän till Israel och det judiska folket, så prioriterade han att besöka Yad Va Shem Förintelse Museum. Bortsett från en verbal blunder när han sa "Förintelsens ära" istället för "Minnet av Förintelsen" var besöket mycket trevligt. Vid ett tillfälle, mycket ödmjukt, gick USA: s president ner på ett knä för att prata med två äldre överlevande. Chatten varade i ca 5 minuter eller mer, varpå han kysste de båda gamla kvinnorna på kinderna. 

Nästa dag träffade Presidenten Israels President Herzog och interimspremiärministern Yair Lapid och andra viktiga ledare. Israels säkerhet och det Iranska kärnenergiprogrammet var huvudfokus för dessa möten, liksom den varma relationen mellan Israel och Saudiarabien. Två positiva tillkännagivanden släpptes efter mötena på torsdagen - En överenskommelse mellan USA om att de tillsammans med Israel kommer att se till att Iran aldrig uppnår kärnvapen och Saudiarabien hade gått med på att öppna hela sitt luftrum, för Israeliska flygbolag. På torsdagskvällen närvarade Biden vid den officiella invigningen av Maccabi-spelen på Teddy Stadium i Jerusalem. Dessa spel är "Judiska OS", med ett stort antal Judiska idrottare, som fortfarande bor i Nationerna som tävlar. Biden tillbringade tid med att umgås med den stora Amerikanska kontingenten. Säkerheten vid detta evenemang måste ha varit en mardröm. 

Under de 36 timmar som Biden var med de Israeliska ledarna, upprepade han ständigt i sina tal att han var en stor vän till Israel och det Judiska folket och hur han alltid har kämpat mot Antisemitism, vilket är sant. Vid ett tillfälle beskrev han sig till och med som Sionist. Men det som hände på Fredagsmorgonen, fråntogs allt det goda som han gjorde dagen innan. Som ni kanske redan har hört i nyheterna, eller läst i min första nyhet ovan, när USA:s följe besökte ett sjukhus på Östra sidan av Jerusalem som vi driver av den Palestinska myndigheten, tog de bort alla Israeliska flaggor från fordonen. De vägrade också att låta Israeliska tjänstemän följa med honom på besöket på sjukhuset. En religiös medlem av den Israeliska regeringen kommenterade att Bidens besök i östra Jerusalem utan officiellt Israeliskt ackompanjemang, är ett destruktivt drag mot Israel, även om det gjordes med leenden och handskakningar. Det skulle aldrig tillåtas i Washington av en utländsk ledare och säkert förstår Biden hur mycket det skadar Israels nationella stolthet, att göra det i Jerusalem. Detta avvisande sågs av många i Israel som en signal om att han inte erkänner Israelisk suveränitet, i den delen av staden. Biden förklarade också att han är för 2-statslösningen, baserad på gränserna före 1967. 

Israel och det Judiska folket återfick landet i fråga genom en övernaturlig seger mot Egypten, Syrien och Jordanien i sexdagarskriget i juni 1967. Detta land är Nationens och folkets hjärteand och GUD varnade oss, det är faktiskt Hans land som Han lovade patriarkerna, och att vi inte skulle förhandla med det, sälja det eller dela upp det. Han varnade oss också för att ingå förbund eller fördrag med grannarna, eftersom han vet att de drivs av att ta mark från de rättmätiga arrendatorerna. Bortsett från att det skulle vara såsom ett självmord 
säkerhetsmässigt, att ge nationens hjärta till fienden vilket också skulle kosta många Judiska människor livet. 

Att uppmana regeringsledarna och Israels folk att ge bort det land som GUD lovade Abraham, Isak och Jakob är inte en handling av en sann vän eller en riktig Sionist. Genom att göra det har Biden visat sitt sanna hjärta mot Israel och det Judiska folket. Och för att blidka muslimerna motsätter han sig och står ansikte mot ansikte med Israels Helige, som i 1 Moseboken 12:3 hotar att förbanna eller förgöra alla som förbannar det J udiska folket. Jag kommer att bli förvånad om presidenten och Nationen han leder, inte ser den versen ske under de kommande veckorna.

Med vänner som Joe Biden, behöver man inga fiender!!!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

David's Comment: President Bidens besök i Israel

 

David's Comment: President Bidens besök i Israel - Han får Medalj!Matteus 7:15 ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar”.

Eftersom jag måste skicka den veckovisa kommentaren till de internationella översättarna senast onsdag kväll, skriver jag denna kommentar inför den Amerikanska Presidentens ankomst till Israel på onsdag den här veckan. I slutet av förra veckan var Josie och jag och förmodligen mängder av andra människor med oss, i chock och bestörtning när vi hörde att Israel kommer att tilldela Biden en "Presidentens Hedersmedalj". Detta beslut visar hur mycket ur spår Israels ledare är från verkligheten, som är ansvariga för denna vansinniga presentation. Om någon skulle ha tilldelats denna stora ära, borde det ha varit president Donald Trump. För hans modiga beslut att hålla sitt vallöfte, att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och att backa upp det genom att flytta den Amerikanska Ambassaden tillbaka till Jerusalem. 

Jag har en lista med skäl som backar upp mitt uttalande att det är helt oförtjänt att dela ut denna utmärkelse till den nuvarande Amerikanska Presidenten och är en av de mest löjliga diplomatiska handlingar som staten Israel har utfört ......

De första två åren av Bidens Presidentskap har sett livet i USA försämras på många sätt, både hemma och internationellt, eftersom han vände nästan alla framsteg som Trump-administrationen gjorde ...

Hemma i USA: Han stängde nästan ner hela den Amerikanska olje- och petroleumindustrin, vilket kostade tusentals jobb och fick bensinpriset att nästan fördubblas.
Det stigande bränslepriset orsakade dramatiska prishöjningar i nästan alla produktsortiment, vilket gjorde det mycket svårt för många Amerikanska familjer att klara sig ekonomiskt.
Bibliska normer har reducerats och minimerats i det en gång kristna Amerika, eftersom Biden och hans regering tolererar och legitimerar förnedrat sexuellt beteende.
Mängder av ofödda Amerikanska barn är fortfarande i stor fara, eftersom Biden gör sitt yttersta för att avbryta upphävandet av Roe v Wade och göra abort lika tillgänglig som den har varit under de senaste 50 åren
Barns och småbarns oskuld håller på att urholkas totalt när det Amerikanska utbildningssystemet korrumperas av den demokratiska senaten ledd av Joe Biden.
Brottsligheten rasar på gatorna i många Amerikanska städer såsom Chicago, där Bidens demokratiska kumpaner gör nästan ingenting för att hålla de goda människorna säkra.

Internationellt: Den mest betydande skada som Joe Bidens politik har gjort internationellt, är de förlorade liven och de liv som för alltid påverkats av att USA inte riktigt kommer till Ukrainas hjälp. Tusentals har dött och kostnaden för skadorna på den Ukrainska infrastrukturen uppskattas till mer än en biljon dollar.
Kina har också kunnat komma undan med bokstavligen mord och annan kriminell verksamhet, eftersom Biden-regeringen stod vid sidan av och gjorde nästan ingenting för att hindra Kina från att göra vad de ville i Sydöstra Asien och Södra Stilla havet.

Mellanöstern: Det som kan visa sig vara en positiv sak, åtminstone på kort sikt, är Bidens Mellanösternbesök som kan främja diplomatiska förbindelser mellan Israel och Saudiarabien. Positivt är att han sätter press på Saudierna att gå med i Abraham-avtalen, vilket gynnar Israel, Saudiarabien och ett antal andra Arabiska nationer som alla har en oro över Iransk aggression och dess kärnvapenprogram. Affärer och handel i Mellanöstern kommer också att gynnas. Men Biden kommer sannolikt tillämpa samma manipulativa påtryckningar på Israels nya premiärminister, Yair Lapid, som inte har de år av politisk erfarenhet och mognad som krävs för att stå upp mot USA:s makt för att inte underkasta sig andra Amerikanska krav.

På kort tid kommer vi att få veta vilken skada Biden orsakat, av sin tid i Israel. Han pressade sannolikt premiärminister Lapid att främja tvåstatslösningen och minska säkerheten i och runt Jerusalem, vilket försätter Israeliska medborgare och soldater i större fara för att skadas eller dödas av terrorister. Det rapporteras också att Biden är under press inifrån det demokratiska partiet att ta bort den Amerikanska ambassaden från Jerusalem. Detta skulle vara det största slaget i ansiktet Biden kan ge Israel och Donald Trump, vilket även skulle försena Yeshuas återkomst. Biden kan åtminstone pressa Premiärminister Lapid att låta USA ha ett konsulat för den illegitima "Palestinska staten" i östra Jerusalem. Detta kommer att vara det första steget i USA vilket driver på för skapandet av en Palestinsk stat, med Östra Jerusalem som huvudstad.

FOX News rapporterar att Biden har det lägsta betyget av acceptans såsom Amerikansk President, under de senaste 80 åren. Och majoriteten av demokratiska representanter vill inte att Biden ska ställa upp igen, i presidentvalet 2024. För att vara nådig, som vi är kallade att vara, är han en gammal man som lider av en ökande nivå av senilt beteende. Men sanningen är att han har blivit en förlägenhet för USA och det demokratiska partiet som han är ledare för. Och säkert är de flesta människor som röstade på honom, nu besvikna för att de gjorde det. För att inte tala om de bevis som FOX News har rapporterat, om Joe och hans son Hunters korrupta och omoraliska verksamhet.

Med hänsyn till allt ovanstående, är Joe Biden verkligen förtjänt av Israels Presidentmedalj? Jag tror inte - vad tycker du? 

Vi behöver vara försiktiga med hur vi ber. Min omedelbara tanke är att be att HERREN på något sätt ska hindra Biden från att komma, men GUD kan ha ett syfte med det. Kanske borde vi be att om president Joe Biden kommer till Israel, ska han att få ett möte ansikte mot ansikte med Israels Helige och Hans Son Yeshua.

Succat Hallel har lagt ut en utmärkt böneuppdatering som förklarar den andliga aspekten av Bidens besök Läs denna bönevarning här.

Ett öppet brev till president Biden om hans planerade besök i östra Jerusalem

Be med oss att det inte blir någon avmattning eller fördröjning av HERRENS process av återuppbyggnaden av Israel och förberedelsen inför Yeshuas återkomst, som ett resultat av president Bidens besök i Israel.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Kommer en Annan Järnridå ?


                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time 
- 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

David's Comment: Kommer en Annan Järnridå ner Över det Judiska Folket?      

Hesekiel 36:8-10 ”Och jag skall församla på eder människor i myckenhet, alla Israels barn - så många de äro”
Hesekiel 39:28-29 ”så samlade jag dem sedan tillhopa till deras land och lät ingen enda av dem bliva kvar därute”....
Jeremia 16:14-16 ..”Han som har fört Israels barn upp ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka Han hade drivit dem bort”

När Josie och jag var på Karmels veckovisa bönesamlingen på tisdagseftermiddagen, kom nyheten att Kreml har beordrat den Judiska Byrån, den Israelbaserade organisationen som hjälper det Judiska folket i Nationerna att göra Aliyah (återvända till det utlovade landet), att de omedelbart skulle upphöra med all verksamhet i Ryssland. Det gör att de miljoner Judar som fortfarande finns i Ryssland blir fast där. (se nyhet 1). Omedelbart insåg vi att detta beslut av Putins regering initierades av Mörkrets rike, som säkert måste darra av rädsla när det Judiska folket återvänder till det utlovade landet. Antalet Judar som lämnar och förbereder sig för att lämna Ukraina och Ryssland har ökat dramatiskt sedan utbrottet av det Ryska kriget mot Ukraina den 4:e februari. Kanske har detta drivit djävulens hand på beslutsfattarna i Kreml.

De naturliga skälen som anges för att förklara det Ryska draget, är att diplomatiska förbindelser mellan Israel och Ryssland stadigt har försämrats på grund av Rysslands missnöje med Israeliska militära åtgärder mot Iranska arméinstallationer och personal i Syrien. Israel övervakar ständigt Iransk aktivitet i Syrien och neutraliserar alla deras försök att etablera ett fotfäste, nära gränsen till Israel. Ryssland har också betydande militära intressen i Syrien och gillar inte vad Israel gör för att skydda de människor som bor i och bor norr om Haifa/ Karmelberget. De Israeliska/ Ryska relationerna har blivit ännu mer spända i takt med att Israel stått starkare med Ukraina och inte till stöd för Putinregimens krig.

Men i den andliga världen, varifrån allt utgår och det som gör helvetet så nervöst för att det Judiska folket ska lämna exilländerna och återvända till Israel, är att de vet vad som står skrivet iApostlagärningarna 3:21 - att Yeshua måste stanna kvar i himlen tills profetiorna är uppfyllda. Det finns ytterligare minst 80 bibelverser, utöver de 2 verserna som citeras under titeln, som beskriver det landsflyktiga Judiska folkets återvändande såsom något som förestår Yeshuas återkomst. Återkomsten som kommer att kasta djävulen och hans tjänare ner till den plats som är reserverad för dem och ger plats för Yeshua att styra och regera som Herrarnas Herre och Kungarnas Konung över YHVH:s rike, ifrån tronrummet i det ombyggda templet i Jerusalem.

Stängningen av den Judiska Byrån i Ryssland kan mycket väl leda till ett fullständigt återupprättande av järnridån, åtminstone för Judar men kanske också för andra. Detta tillkännagivande möttes med omedelbar oro av Israel. Även det Judiska folket i Europa, i Storbritannien och i USA bör vara lika oroade över att de också kan hindras från att komma hem till Israel, när saker och ting hettar till i framtiden. Europas Judar ignorerade "fiskarna", före Nazisternas uppkomst då mer än 6 miljoner Judiska män, kvinnor, barn och spädbarn dödades mellan 1939 och 1945.

Nästan allt dåligt som händer i världen idag är kopplat till den sista tidens spindelnät, som snurras av djävulen och hans hop av onda andar. Intressant är att tillkännagivandet om den Judiska Byråns nedstängning i Ryssland, kom dagen efter terrorattacken i den Judiska förorten Chicago under den Amerikanska självständighetsdagen den 4 juli, vilket tog livet av ett antal Judiska människor - Försöker GUD nå fram till de envisa Judarna i USA och i andra Västerländska Nationer, som föredrar att bo i "Egypten" snarare än i "det Utlovade Landet"? Som jag tidigare har försökt att varna alla under de senaste åren, så kommer saker och ting att bli mycket värre innan de blir bättre. Om de inte lämnar "Egypten" när HERREN öppnar vattnet, kan de finna att deras "gyllene ridå" förvandlas till en annan "järnridå".

Vill du stå med dem av oss som redan bor i Israel, i bön att HERREN ska ljuda sin Shofar för att väcka sitt folk som fortfarande är fångar (för att uppliva) i Nationerna och att Han ska vissla högre för att kalla dem hem till det land han lovade sina förfäder, Abraham, Isak och Jakob. Låt oss be att Israels GUD ska föra sitt folk hem på "Örnvingarna".

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Nyhetsbrev

- Israel

Webbplats: www.outofzion.org E-post: david@outofzion.org

Nyhetsbrev för familjen och ministeriet - juli 2022

Shalom och hälsningar än en gång från vårt hem på Karmelberget
Vi litar på att allt är bra med dig och din familj när vi går in i 2:a halvåret 2022 redan. Vi är nu bosatta i vårt nya hem och njuter av försommarmånaderna innan det blir för varmt. Vi vill tacka alla er som stod med oss ​​i bön när vi gjorde övergången. Läget och höjden ger oss en fantastisk utsikt hela vägen upp till gränsen till libanesiska bara 30
km eller 20 mil bort. Detta ger oss en mycket strategisk position att be om Israels skydd från vad som händer runt omkring oss. Som vi har delat i de två föregående nyhetsbreven har detta år visat sig vara utmanande och farligt för så många människor, särskilt här i Mellanöstern, och för det ukrainska folket som fortfarande bombarderas av ryska missiler varje dag som den ryska attacken rasar på. Be att Herren ska fortsätta att använda instabiliteten i världen för att få ett växande antal judar att lämna nationerna och återvända till det utlovade landet, och att han kommer att skydda Israel från våra fiender.

Vår 30-åriga milstolpe. I slutet av juli kommer vår familj att fira 30 år sedan vi immigrerade (Aliyah) till Israel från Nya Zeeland. När vi kom till Israel var vi fyra. Nu är vi en stam på 11 eftersom HERREN lade våra två svärdöttrar och våra barnbarn till familjen och hoppas på åtminstone ett barnbarn till i framtiden. De första åren var traumatiska när vi navigerade de stora utmaningarna med en extremt annorlunda livsstil här i Israel. Hur än 30 år senare än så kan vi vittna om Herrens trofasthet och godhet när han bar oss på 'örnvingar' genom stormarna och dalarna. Josie och jag är djupt tacksamma till alla er som också har varit trogna att stå med oss ​​i bön och ekonomi under de senaste 3 decennierna. Vänligen be att Herren kommer att fortsätta att gå före oss i gudomligt skydd och försörjning när vi fullbordar den "ras" som han har satt framför oss. Vi ber att han vakar över sitt löfte att välsigna dem som välsignar Abrahams säd.

På den politiska fronten Koalitionsregeringen som bestod av 8 olika politiska partier varade i några dagar efter 1-årsgränsen, men kollapsade i slutet av juni och har nu upplösts. Yair Lapid som skulle ta över efter premiärminister Bennett om några veckor är nu interimistisk premiärminister fram till nyvalet den 1 november. Om det valet, det femte på fyra år misslyckas med att producera en klar vinnare, kommer Lapid sannolikt att fortsätta vara ledaren. Detta är av stor oro för oss eftersom Lapid är en vänsterorienterad iiberal sekulär man utan tro på GUD, och han är för en tvåstatslösning, som inte är GUDs lösning på Arab/Israel-konflikten. Även spänningen mellan Israel och Iran i kärnkraftsfrågan är på topp, med utbrottet av ett allvarligt krig en mycket verklig möjlighet. Iran kan se den nuvarande politiska situationen i Israel som ett fönster av möjlighet att attackera, Iran skulle med stor sannolikhet beordra Hamas i Gaza och Hizbollah i Libanon att också attackera Israel, vilket skapar ett krig på tre fronter, som hände under sexdagarskriget i Juni 1967. Med vad som bara kan ha varit gudomligt ingripande, slutade det kriget i en aldrig tidigare skådad seger för Israel. Be att i händelse av att detta scenario inträffar, att Israels GUD kommer att ingripa och världen kommer att bevittna ett ännu större mirakel än 1967, och att mängder av judar och ickejudar kommer att få sina ögon öppnade för att acceptera Yeshua som Messias och Frälsare.

Davids knä och Josies rygg Vi prisar HERREN att vi båda har mycket god hälsa för vår ålder. Josies ryggsmärta är nu mycket förbättrad. Vi tror att förbättringen i hennes nedre rygg är Herrens svar på dina böner, så fortsätt gärna att lyfta henne i böner. Mitt huvudsakliga hälsoproblem för närvarande är inflammationen i mina fötter (metatarsilitus) så snälla kan du be att Herren lägger sin helande hand på oss båda.

Kommande ministerium På grund av den pågående Covid-19-pandemin har vi inte rest utanför Israel sedan slutet av 2019. Nu när de flesta Covid-restriktioner har tagits bort känner vi båda att det är dags att åka ut från Sion igen för att uppfylla våra kallar att vara ett 'ljus och en välsignelse' för nationerna. Vi är bokade för flera möten i Tyskland sista helgen i juli, sedan vidare till London för att spela in några intervjuer på Revelation TV.

Vi betjänar också Zoom-möten när vi är inbjudna och vi har fortfarande vårt eget Zoom-böne- och gemenskaps-Zoom-möte varje tisdag kl. 21.00 israelisk tid. Vi vill gärna ha dig med oss ​​för gemenskap och bön - mötes-ID är 823 5158 2826 - Lösenord: 146188

Vi fortsätter också att utföra vårt mandat att vara ett ljus och en välsignelse för nationerna genom våra veckobrev, den månatliga bönebulletinen för förebedjare för Israels återställande och genom Zoom-möten.

Zooma Wors

 

David's Comment:  Världen Glider mot Avgrunden - "Ha Barmhär-tighet HERRE"  Johannes 9:4 Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta”


När jag fortsätter att övervaka nyheterna i Israel och runt om i Nationerna, är det häpnadsväckande hur snabbt situationen i vår värld försämras. Och att se hur exakt Bibeln är i sin profetiska prognos om hur världen kommer se ut under dagarna fram till Yeshua kommer åter, för att vara Kung och Regent över Hans och vår Fader i himlens rike. Denna försämring i världen sker på nästan alla livets områden, även i vissa delar av det som påstår sig vara kyrkan som tjänar och tillber Israels GUD. I denna kommentar kommer jag att fokusera på 4 av de allvarligaste områdena där stora delar av världen gör uppror mot Skaparen YHVH, som driver denna accelererande glidande ner mot avgrunden. De flesta säger att det inte finns någon nivå av synd, - att synd är synd, men om det finns en ordning kanske mina punkter nedan kan återspegla den ordningen .....

Avgudadyrkan - 2 Moseboken 34:14 ”Du skall inte tillbe någon annan gud, ty Herren heter Nitälskare. En nitälskande Gud är Han”...... var en av de första instruktionerna YHVH gav till Israeliterna, som var kallade att föra hans ord till Nationerna. I tusentals år har majoriteten av GUDs yttersta skapelse – människan - dyrkat solen, månen, stjärnorna, djuren, träden – ja, allt utom den ende sanne GUDEN och Skaparen. Här är ett perfekt exempel som skickades till mig av en syster i Nya Zeeland:

NZ-regeringen har gjort Maoris (ursprungsbefolkningen) observation av Matariki, till en helgdag. Det hedrar en hop av stjärnor som dyker upp i horisonten, tidigt på morgonen vid denna tid på året. De är maorigudar. I kyrkan på söndagen sa en av våra medlemmar att de visade på TV (med engelska undertexter) hur människor bad till dessa gudar och välsignade (eller offrade) sin mat till dem. Ja YHVH älskar världen så mycket att han skickade sin Son för att återlösa så många av hans ultimata skapelse som möjligt, men han kräver (och förtjänar) vår trohet och 100% av hjärtat till honom – allting annat är avgudadyrkan och ses som synd.

Abort - Mordet på försvarslösa barn ......... Förra veckan gjorde USA:s högsta domstol äntligen det rätta och upphävde Roe v Wade-beslutet, som har tillåtit mord på mer än 83 miljoner ofödda människor sedan den 22 januari 1973. De nuvarande domarna i Högsta domstolen beslutade, med rätta, att den Amerikanska konstitutionen inte har någon rättslig grund för den federala regeringen att ge kvinnan rätt att döda barnen som växer inuti dem. I Israel har abort varit fritt tillgängligt i årtionden. Och bara den här veckan gjorde hälsoministeriet det ännu lättare för kvinnor att avsluta de oföddas liv, vilket avsevärt kommer att öka 1,5 miljoner Judiska barn som mördats i Israel sedan 1948 - mer än antalet barn som Nazisterna mördade. Allt som abortförespråkarna verkar bry sig om, är bara sina egna rättigheter och inte de ofödda barnens rätt att födas och få leva sina liv. Det säger sig själv vad GUD tycker om det kallblodiga mordet på oskyldiga liv, som Han skapat. Det går tydligt att se vem som ligger bakom abort och det våldsamma motståndet mot att stoppa det. Allt sedan tiden för några månader sedan, när media läckte nyheten om den möjliga omstörtningen av Roe v Wade, har Pro-life-folket bett för att det ska hända medan den abortvänliga folkmassan har protesterat och hotat med våld. Redan innan beslutet fattades förra veckan, har domarnas liv och familjer varit i fara och ett antal Pro-life-kontor och kyrkor har attackerats våldsamt. Vi är fortfarande i ett tidigt skeende för denna fråga och jag tror att vi kommer att se mycket mer demoniskt inspirerat våld från dem som är i uppror mot HERREN över abort och antingen medvetet eller omedvetet tjänar syften.

Könsdesorientering - Sodoms och Gomorras synd ....... Detta är den andra frågan som finns på nyheternas huvudsidor nästan varje dag. I den hastighet med vilken dessa allvarligt lurade och förvirrade människor har kunnat infiltrera varje område av samhällen, är också häpnadsväckande. Under samma tidsperiod som abort blev accepterat och ökade som en löpeld, skedde samma sak i genusfrågan. För femtio år sedan skickades unga ogifta kvinnor som blev gravida iväg av sina föräldrar för att dölja skammen för familj och vänner och könsförvirrade människor var tvungna att gömma sig i den "garderoben". Idag är detta disfunktionella ogudaktiga beteende inte bara helt accepterat av de flesta sekulära människor, utan även bland några av de som påstår sig vandra med HERREN. Våra barn och barnbarn är i stor fara att sugas in i bubbelpoolen "välj ditt eget kön", som redan har sugit miljontals av GUDs skapelse in i en värld av sexuell ondska. Detta är direkt uppror och i strid mot HERRENS instruktioner, vilket tydligt anges i de Hebreiska skrifterna och i det Nya testamentet. Homosexualitet är en av de få synder som GUD tydligt kallar för en "styggelse" och varje sann lärjunge till Yeshua bör kalla det såsom HERREN kallar det, oavsett vad det kan kosta oss. Precis som med den abortvänliga folkmassan, så när dessa könsförvirrade människor konfronteras och utmanas av GUDS Ord så manifesterar de mycket snabbt sataniskt inspirerat hat och ett våldsamt beteende.

Israel - "äpplet" i GUDs öga ..... och det 'ruttna äpplet' i satans öga. 1 Johannes 5:19 berättar för oss att hela världen ligger under satans inflytande, så det borde inte komma som någon överraskning att Israel anses som ett "ruttet äpple" inför många människor i världen idag. T o m många som kallar sig kristna tänker och känner på samma sätt, som världen om GUDs älskade land och folk. Tidigt i skrifterna i 1 Moseboken 12:3 säger GUD till oss att han kommer att välsigna dem som välsignar Abrahams säd, och den korrekta översättningen säger Jag skall välsigna dem som välsignar dig (Israel) och förbanna den som förbannar dig. Den korrekta översättningen av ordet äpple eller sten på engelska är lins eller pupill. Så den versen säger oss att Israel är linsen eller pupillen, genom vilken GUD observerar världen. Och han har varnat oss för vad som kommer att hända med de Nationer och människor som rör Israel på fel sätt. Kan det vara så att det galna vädret och de tilltagande katastroferna som tar livet av många människor och orsakar mycket dyr skada på många ställen, är början på GUDs dom över Nationerna för deras inställning till Israel och det Judiska folket? William Koenig och pastor John Ternam var medförfattare till en bok som heter "Öga mot öga" som dokumenterar tidpunkten för allvarliga katastrofer som har drabbat livkatastrofer i USA, under de senaste decennierna. Dessa händelser verkar vara kopplade till att den Amerikanska regeringen gör drag och beslut som inte är i Israels bästa intresse. Låt oss se om det mönstret fortsätter när president Biden kommer till Jerusalem den 13 juli, i ett försök att stoppa Israel från att bygga nya bostäder i Judéen och Samarien (landets hjärta) och att främja "tvåstatslösningen", som inte är YHVH:s lösning.

På grundval av vad jag har skrivit ovan är det dags för Yeshuas Kropp att kliva fram ....... 

Tala till Gud i bön ...... 
vi behöver be för Israel och för Nationerna (i den ordningen) och be HERREN om Hans barmhärtighet och nåd, trots vår synd och avgudadyrkan 

Tala till fienden ..... det är definitivt dags att öka vår bön och förbön i förhållande till alla ovanstående frågor. Vi måste använda den auktoritet som Yeshua har gett oss för att binda mörkrets makter, som ligger bakom utvecklingen av ogudaktigheten i världen idag.

Tala till människorna omkring oss ...... vi måste göra det bästa av det faktum att vår icke-troende familj, vänner, grannar och de människor vi arbetar med blir mer och mer avskräckta och rädda, när de ser världen omkring dem skaka sönder. Nyheterna de sänder blir värre för varje dag och vi är de enda som kan ge GODA NYHETER.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Är vi på Randen till ett Krig mellan Israel och Iran?

 

 

Davids kommentar: Är vi på Randen till ett Krig mellan Israel och Iran?
Matteus 24:6 ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit”.

För varje vecka som går blir risken för ett fullskaligt krig mellan Israel och Iran mer verklig och allt mer överhängande. Denna fientlighet mellan den Iranska regeringen och Israel har byggts upp sedan tiden för störtandet av shahen av Iran, i januari 1978, och hans insättande av en radikal Islamisk regering. Nu 44 år senare står de två Nationerna på randen till vad som riskerar bli ett katastrofalt missilkrig. Den fara som Iran utgör för Israel och det Judiska folket är inte bara ett nutida fenomen, berättelsen vi läser om i Esters bok ägde rum i det antika Persien, samma plats som det moderna Iran.

2000-talets Iran är en mycket tekniskt avancerad Nation inom kärnvetenskap och militära vapen, finansierad av intäkterna från oljeexporten. Den Iranska kärnkraftsindustrin mycket sofistikerad, till den grad att de nu kan rena Uran U235 till mer än 90%, då de flesta kärnreaktorer bara kräver cirka 5% renhet. Detta gör det mycket uppenbart att Irans påståenden till det Internationella Samfundet om att de inte planerar att producera kärnstridsspetsar, är rena lögner. Det är också viktigt att veta att majoriteten av Irans strategiska kärntekniska anläggningar och tillhörande industrier har byggts djupt under jord, för att skydda dem och för att göra det mycket svårare för spionsatelliter att se vad de gör. Under det senaste decenniet har Iran också tillverkat interkontinentala ballistiska missiler av mycket hög kvalitet, som är utformade för att bära kärnstridsspetsar för att främst attackera Israel och USA. Samtidigt har Iran uppgraderat sina örlogsfartyg och flygvapnets stridsflygplan. 

Uppenbarligen har Israel varit fullt medvetet om Irans avsikter och planer sedan den Islamiska revolutionens dagar och har försäkrat sig med ett eget program för att föregripa och förhindra en Iransk missilattack mot Israel. Under de senaste åren har ett ökande antal Iranska kärntekniska anläggningar, kraftverk, oljeraffinaderier och fartyg med vapen på ett "mystiskt" sätt attackerats. Och ett antal högt uppsatta medlemmar av det Iranska revolutionsgardet och forskare på högsta nivå, har dött under "misstänkta" omständigheter. En stor kupp som Israel erkände, var de Israeliska agenternas infiltration av byggnaden i Teheran som inrymde arkiv av Irans hela kärntekniska program. Agenterna flydde med 50 000 cd-rom med information som utan tvekan bevisade att Iran utvecklade kärnstridsspetsar. Den tidigare premiärministern Netanyahu presenterade bevisen för Trump-administrationen, vilket fick dem att dra sig ur det befintliga kärnenergiavtalet. Men när Biden blev president tog saker och ting ett steg bakåt och Iran fortsatte sitt kärnvapenutvecklingsprogram till den punkt där det är idag .......

Iran fortsätter att öppet förklara sin avsikt att förstöra "den Sionistiska staten" (Israel)
Iran fortsätter att öka anrikningen av Uran 235 till över 90%
Iran fortsätter att öka antalet centrifuger som används för att anrika Uranet
Iran fortsätter att expandera och uppdatera sina marinfartyg och ubåtsflotta och att expandera och förbättra flygvapnet 
Iran fortsätter att expandera och förbättra sitt lager av korta avstånds- och långa avståndsraketer och missiler
Iran fortsätter att beväpna och finansiera Hizbollah, Hamas och andra terrorgrupper och att etablera militär i frontlinjen baserad i Syrien - allt i syfte att attackera Israel

Israels regering och militära ledare fortsätter att öppet förklara att de aldrig kommer att tillåta Iran att ha kärnvapen
Israel fortsätter att noga övervaka allt som Iran förbereder
Israel fortsätter att försöka övertyga världsledare om Irans verkliga avsikter
Israel fortsätter att i förebyggande syfte avbryta varje försök från Iran att placera baser och militär personal i Syrien och Libanon
Israel fortsätter att förebyggande "neutralisera" Iranska militärer som utgör ett hot mot Israel och det Judiska folket överallt (8 "mystiska" dödsfall på 8 veckor)
Israel fortsätter att i förebyggande syfte förstöra Iranska kärntekniska anläggningar och utrustning, som utgör ett hot mot Israel och Israels folk.
Israel fortsätter att förbereda flygvapnet för ett uppdrag att attackera Irans nukleära facitliteter
Israel fortsätter att förbereda resten av militären för att försvara Nationen mot alla former av attacker från våra grannar

Så mot bakgrund av ovanstående information låt oss ställa frågan igen ...... Är vi på randen till ett krig mellan Israel och Iran? Och om svaret är ja, då måste vi BE som aldrig förr. Med kollapsen av den nuvarande koalitionsregeringen, behöver Israels folk kärlek, solidaritet och bön. Här är våra föreslagna bönepunkter .....

Israels regering: Be om en övernaturlig och snabb lösning på det pågående dödläget i Israels politiska situation. Be för en stark, erfaren premiärminister som kan få ihop en majoritet i Knesset. Be att de tillfälliga regeringsledarna inte ska manipuleras av USA att agera mot Guds vilja
Israeliska Militärens (IDF) vilja: Be om övernaturligt beskydd av den Israeliska armén, flottan och flygvapnets personal, när de försvarar Israel från Iran och de terrorgrupper som planerar att orsaka allvarlig skada och förstörelse.
Nationen Israel: Be att när Israels folk inser de överhängande farorna med missilkriget som de står inför, att de kommer att falla på knä och ropa till GUD att rädda dem - fysiskt och andligt. När detta hot om ett missilkrig med Iran, Hizbollah och Hamas, kommer Israel att behöva ett större mirakel än vad som hände i Sexdagarskriget 1967.
Nationerna: Be för att detta mirakel ska bli ännu mer spektakulärt än 1967 - att miljoner i Nationerna också kommer att ropa till Israels GUD och acceptera Yeshua som sin Messias.
Iran: Vi måste be att Israels GUD ska uppenbara sig själv och sin Son Yeshua Messias för miljontals Iranska muslimer, och att den enorma ökningen av antalet troende i Iran får leda till en kontrarevolution för att störta den nuvarande Islamiska regeringen och ersätta den med Bibeltroende ledare, som inte hatar Israel.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Stefans kommentar: Stötestenar Del 4

 

 

Stefans kommentar: Stötestenar av Betydelse för det Judiska Folket Del IV
1 Korintierbrevet 1:23: "Men vi predikar Kristus som korsfäst, för Judarna en stötesten”….

Förra veckan granskade vi den senaste historiska forskningen angående de Teologiska ståndpunkter och övertygelser som det första århundradets Judiska folk höll fast vid, angående Guds komplexa enhet och Hans förkroppsliga varelse. Vi såg att den moderna Judendomen håller fast vid Maimonides Grekiskt influerade världsbild, vilket menar att Gud är singular till sin natur och inte på något sätt kan uppenbara sig i en fysisk kroppslig form. Förståelsen av Tre Gudomliga karaktärer i Israels Ende Gud är dock inte en Kristen idé, det är en rent Judisk idé. Den idén är långt föregående Maimonides och går hela vägen tillbaka till det första århundradet och till och med tidigare. Denna förståelse togs inte heller ur tomma intet, den har sitt ursprung i de Hebreiska skrifterna själva.

Då Grekiska tolkningar av Skriften neutraliseras från den Bibliska hermeneutiken, såsom Maimonides som lutar sig starkt mot det allegoriska, så är det uppenbart att de Hebreiska skrifterna i sin tydligaste mening bestyrker och bekräftar både Guds komplexa enhet och Hans ingripande i tid och rum på ett kroppsligt sätt. Det finns på flera skriftställen i Jesajas bok, som beskriver multipla gudomliga och distinkta karaktärer tillsammans: 42:1, 48:12-17, 60:1 och i 63:7-14. Två av dessa passager visar det på det tydligaste sättet. 

Den första är Jesaja 48:12-17 som börjar med en uppmaning till Israel att lyssna på Honom som är den första och den sista, Han som skapade himlarna och jorden med sina händer. Denna karaktär är förmodligen Jahve, Han som älskade Israel och som har funnits sedan i evighet. Men så kommer i vers 16 en vändning – karaktären som läsaren fram till denna punkt bara kan anta är Jahve säger: "Och nu har Herren GUD (YHVH) sänt mig och Hans Ande". Plötsligt verkar det som om Jahve inte har varit den som talar, snarare en annan Gudomlig figur som åstadkom allt som beskrivits tidigare, och det var Jahve och Hans Ande som sände denna första figur. Tre Gudomliga figurer: Jahve, Guds Ande/ Jahve och den Gudomliga, evigt existerande figuren/ budbäraren som sänds av Jahve för att etablera jorden, som också är den Förste och den Siste.

Den andra delen av texten är Jesaja 63:7-14. Här beskriver profeten Guds förhållande till Israeliterna under uttåget och ökenvandringarna. I detta avsnitt nämns Jahve tydligt i vers 7, "Ängeln av Hans närvaro" i vers 8 och Herrens Helige Ande eller Ande i verserna 10, 11 och 14. Medan figurerna Jahve och den Helige Ande kan förstås tydligare, är den mer intressant men ovissa figuren "Guds Närvaros Ängel"? Gud räddade Israeliterna genom "Hans Ansiktes Ängel", ett personligt medium i vilket Jahves namn bodde och som tjänar såsom den Osynlige Gudens Synliga ansikte. Samma ängel, som annars beskrivs som "Herrens Ängel" (22:14:19-20) är den som gick före Israeliterna och som framträder i mänsklig form, såsom Han gjorde i sitt möte med Josua (Josua 5:3). Denna Uttågets Ängel är den förkroppsliga personfiguren genom vilken Jahve leder sitt folk och blir en ersättare för Jahve i Hans frånvaro (2 Mos 33: 1-3), vilket ikläder sig en Gudomlig individuell existens, blir omtalad av Gud såsom i tredje person (2 Mos 23: 20-21, 32: 24, 33: 2-3) och tjänar som mer än bara en förlängning eller manifestation av Jahves närvaro. Ängeln kan förlåta synder, Jahves namn är "i honom" (ordagrant bland honom) och att lyda honom ger en välsignelse (23:21-22).

När man väl har övergivit rädslan för att Guds komplexa enhet eller förkroppsligande är ett "Kristet" begrepp och man accepterat det begreppet som till sin natur är Judiskt, så förstår man ytterligare texter på enkelt sätt utan att utföra hermeneutisk gymnastik eller vända det till allegorier eller metaforer för att undvika dessa begrepp, vilket rabbinsk Judendom har gjort under de senaste två årtusendena. Några exempel på sådana skrifter är: Mika 5:1, som beskriver Messias oändliga början; Abrahams möte med de tre männen i 1 Mosebok 18, varav en oundvikligen är Jahve i mänsklig form med vilken Abraham intensivt förhandlade för att skona Sodom; Det nära mötet som Mose, Aron, Nadab och Abihu upplevde när de såg den osynlige Gudens synliga bild i 2 Moseboken 24:9-11 och många fler. Detta besvarar den tredje frågan i del III.

Syftet med denna serie är att erbjuda en djupare förståelse av de viktigaste influenserna som har format den moderna Judendomens uppfattning om Guds enhet och förkroppsligande - två stora stötestenar som står i vägen för en Judisk persons förmåga att acceptera Yeshua som Messias. Det är viktigt att vi alla förstår att dessa teologiska kärnfrågor inte uppfanns av kyrkofäderna under 2:a och 3:e århundradet, utan de formulerade bara det som redan troddes av många generationer av Judiska människor och senare också förstods av den första gemenskapen av troende, som naturligtvis övervägande var Judiska. 

Jag tror att det är viktigt för alla troende att ha en grundläggande kunskap om det djupa inflytande som Maimonides andra och tredje principer har haft på Judiskt tänkande sedan 1100-talet och hur de fortsätter att vara kärntron bland Judiska med inflytande och den större delen av det Judiska folket i dag. Även de Grekiska källorna som påverkade Maimonides och Hans principer – information som icke är kända för de flesta Judar och Kristna idag.

Jag hoppas att denna undervisning ger er mer specifika sätt att be för det Judiska folkets frälsning och ger er ytterligare verktyg om eller när ni har en chans att dela Messias med en Judisk person. Var försäkrad och uppmuntrade – sanningen är på vår sida! Israels Guds komplexa enhet och fysiska kroppsliga manifestation som vi tror dem är inte bara "Kristna" begrepp som enbart finns i Nya testamentet utan är snarare en fullt acceptabel och perfekt Judisk tro som huvudsakligen bevittnas i de Hebreiska skrifterna själva och sålunda betraktas så av både tidiga och samtida Judiska forskare.

Framför allt är det min bön att vi alla kan vara trogna ambassadörer för Messias som uppfyller vår roll att föra fram det Judiska folket och faktiskt alla folk inför en ny värld i förundran om skönheten och storheten hos Israels Gud och Hans frälsningsverk, Yeshua'ah, i världen.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Stefans kommentar: Stötestenar Del 3


Stefans kommentar: Stötestenar av Betydelse för det Judiska Folket 
- Del 3
1 Korintierbrevet 1:23: "Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten”….

I sista delen tog vi en djupare titt på Maimonides inflytande över modern Judendom och de Grekiska källor som påverkade honom. Medan den teologiska kopplingen från Maimonides till dagens Judendom är uppenbar och tydlig i samband med Guds singularitet och okroppslighet, uppstår två frågor kring denna teologi;

För det första, fanns det en annan Judisk syn på Guds enhet eller förkroppsligande som föregick Maimonides? För det andra, finns det ytterligare åsikter inom Judendomen som inte höll med Maimonides, men som ändå fortsatte att existera? För det tredje, hur förstås olika textavsnitt i de Hebreiska skrifterna med tanke på den första frågan? Historisk-textuell undersökning hjälper till att svara på dessa frågor.

Ny historisk forskning presenterar nya förståelser om det Judiska folkets tidiga övertygelser i första och i andra århundradets Judendom och ännu tidigare. Dessa fynd kontrasterar utan tvekan Maimonides andra och tredje principer och skiljer sig därmed också från dagens Judendoms förståelse av Guds komplexa enhet och förkroppsligande. Denna forskning avslöjar att de åsikter som Judiska och icke-Judiska anhängare av Yeshua genom tiderna hade, inklusive idag, om Guds komplexa enhet och kroppslighet genom tiderna att de inte är Kristna begrepp skild från Judendomen, utan snarare till sin natur Judiska och odlade ur Judisk-Hebreiskt tänkande.

Vi vrider tillbaka tidshjulet till mer än ett år-tusende, innan Maimonides målar upp en helt annan bild av Judendomens uppfattning om Guds enhet och förkroppsligande. Daniel Boyarin, som är professor i Talmudisk kultur vid institutionerna för Mellanösternstudier och retorik vid University of California i Berkeley och själv ortodox Jude, skriver i sin bok ’De Judiska evangelierna’ från 2013: I historien om den Judiske Kristus, förklarar Boyarin den oro och brist på enighet som fanns bland Judar angående religiösa sedvänjor och tro, redan före förstörelsen av det andra Templet år 70 e.Kr. och ännu mer efteråt. Eftersom det ännu inte fanns några Rabbiner i auktoritet eller några präster eftersom de blivit något överflödiga på grund av templets förstörelse och redan hade blivit delade bland dem, hade många Judar i Israel och i närområdena en varierande förståelse för vad det innebar att vara en god och hängiven Jude. 

"Vissa trodde att, för att vara en Kosher Jude måste du tro på En Enda Gudomlig figur och någon annan tro var helt enkelt avgudadyrkan. Andra trodde att Gud hade en Gudomlig ställföreträdare eller ett sändebud eller till och med en son upphöjd över alla änglarna, som fungerade som en mellanhand mellan Gud och världen i skapelse, genom uppenbarelse och i återlösning. Vidare förklarar Boyarin att vissa Judar förväntade sig att en verklig människa från Davids hus skulle resa sig upp och återlösa Israel. Andra trodde att återlösning skulle åstadkommas av den Gudomliga ställföreträdaren, eller sändebudet, eller sonen som nämns ovan, medan andra trodde att dessa två figurer faktiskt var en i samma. Vid tiden för Jesu liv förväntade sig många Judar att en Gudomlig Messias skulle komma i mänsklig form, så begreppet Guds mångfald fanns redan i mångas sinnen. 

Därför är begreppet om Gud i kroppslig form och om begreppet om en ytterligare Gudomlig figur (Messias) inte alls främmande för Judendomen, utan är bland de äldsta i Judiskt tänkande före Kristendomen och till och med före Jesus själv. Under det första århundradets Judendom ansågs det att vara "Kosher" för en Jude att tro på Guds mångfald och att förvänta sig en mänsklig Messias som var Gudomlig till sin natur. Det Bibliska Israel hade mycket liknande läror. Översteprästens anklagelse mot Jesus (Mark 14:61) visar att problemet som störde översteprästen inte var att Gud hade en Son som var både Gudomlig och ändå också en människa, utan att en fattig och olärd utstött Galile´ hade förklarat sig vara sådan!

Detta är inte förvånande, med tanke på de betydande bevisen från första århundradet att många eller de flesta Judar trodde att Gudomen bestod av Två förenade makter såsom Ett. Denna tidiga Judiska förståelse, även kallad "två Gudomliga auktoriteter (krafter) i himlen", hävdar att den okroppsliga Anden som inte har någon form, är Gud. Dessutom är en andlig eller förkroppsligad budbärare som nämns i de Hebreiska skrifterna vid flera tillfällen också Gud. Den okroppsliga Anden är inte den förkroppsliga budbäraren och den förkroppsliga budbäraren är inte den okroppsliga Anden, utan de är båda Gud.

Begreppet "Två makter" har sina rötter i Daniels bok 7:9-14. I Daniels drömmar ser han en första figur dyka upp, "Den Gamle av Dagar" förstås vara Yahweh, och Han sitter på en av två (eller flera) troner. Sedan, i verserna 13-14, framträder en andra figur som kommer ut ur himlens moln vars likhet är som "Människosonen" och Han ges "herravälde och härlighet och ett rike" så att alla Folk och Nationer ska dyrka Honom för evigt och tydligt framställa Honom som mycket mer än bara en människa. Intressant nog har olika framstående rabbiner genom tiderna som Rashi (1100-talet), Ramban (1200-talet) och Malbim (1800-talet) alla identifierat denna andra gudomliga figur som Messias, även så långt tillbaka som Rabbi Akiva (1:a-2:a århundradet). Denna andra Gudomliga person och kroppsliga budbärare har fått olika namn eller beskrivningar i olika Judiska verk, men de härrör alla från Judiska källor, inte Kristna; Det är svårt att ignorera Gudomligheten hos denna figur som en del av Gudomen och ändå också hans framträdande som en människa, en "Människoson" som ingriper i världen på flera konton. 

Benjamin D. Sommer från Judiska Teologiska seminariet har på ett prydligt sätt uttryckt det som kortfattat har presenterats i detta avsnitt. "Ingen Jude som är känslig för Judendomens egna klassiska källor kan emellertid klandra den teologiska modell som Kristendomen använder när den bekänner tro på en Gud som har en jordisk kropp såväl som en helig Ande och en himmelsk manifestation. För den modellen, har vi sett, är en perfekt Judisk" Gud har faktiskt alltid ansetts vara en förkroppslig varelse." En Gud som har en himmelsk manifestation (Fadern, Den Gamle av Dagar, Yahweh), en fysisk manifestation (Logos, Memra, Metatron, Mindre Yahweh, Människoson, Guds Son, Unik Kerub) samtidigt som han behåller sin okroppsliga natur och en Helig Ande. Tre Gudomliga karaktärer i den Ende Guden. Detta är inte en Kristen idé utan den är en Judisk och den har sitt ursprung i de Hebreiska skrifterna, som vi kommer att se i följande avsnitt som kommer att svara på den tredje frågan ....... Mer om detta i sista delen (IV).

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Shavuot & Pingsten

 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Davids kommentar: Att Förbinda Shavuot & Pingsten  (maila mig om ni vill ha länken för att titta på Zoom-mötet) 
3 Moseboken 23:15-16 ”Sedan skall ni räkna sju hela Sabbater från dagen efter Sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde Sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren”.

Denna lördagkväll söndag är kvällen för den Bibliska högtiden Shavuot eller Veckofesten. Det hebreiska ordet Shavuot är plural av Shavua eller vecka, eller 7 x 7 dagar som är 49 dagar. I år är det mycket speciella året då den Kristna världen firar Pingst på samma dag. Vissa år kan de två händelserna vara 3 veckors mellanrum. Pingst är ett Grekiskt ord som betyder 50 dagar, så jag är säker på att du redan ser sambandet. Här är några fler dynamiker som förbinder Shavuot och Pingst.
                                           Shavuot                                     Pingst

GUD kommer ner till Sinai berg                Den Helige Ande kommer ner till Jerusalem Moriaberg.

Åska - Blixt - Eld – Skakningar                   Ett dån - Rök – Eld.

Finger av Eld skriver buden på tavlor       Tungor av Eld skriver Toran på hjärtan.

3000 människor dör (2 Mos 32:28)           3000 människor föds på nytt (Apg 2:41)

GUD kallar de Bibliska högtiderna för "Mina högtider", eller på Hebreiska "Moedim", som betyder "Bestämda mötestider". Det finns av YHVH bestämda datum då Han kommer ner för att möta med Sitt folk. Det finns 7 av dessa Moedim i den årliga cykeln: Påsk, Osyrade brödets högtid, Förstlingfrukten, Shavuot, Basunhögtiden, Yom Kippur och Suckot (Lövhyddohögtiden). Förutom att de är utsedda och bestämda möten med vår Skapare, har dessa 7 Moedim några andra mycket viktiga syften: ........ 

1/. Att undervisa oss om GUD
2/. För att hjälpa oss att undervisa våra barn om vem GUD är och hur Hans Rike fungerar
3/. Högtidscykeln och deras relevans är en bild av den profetiska tidsklockan, för att hjälpa oss förstå var vi är i GUDs planer och Hans avsikter. Vi se bakåt på det förflutna, för att förstå vad framtiden har för oss.

På grundval av vad jag har skrivit ovan borde verkligen alla som har ett förbundsförhållande med Israels GUD ha ett starkt intresserade av att lära sig om de speciella dagarna, för att synkronisera våra liv med vår Skapares kalender, snarare än kalendern för det andra riket.

Hur är Shavuot / Pingsten personligen relevant för varje troende idag?

1/ Vi lever i mycket svåra tider - lögner och bedrägeriets andar finns överallt, därför behöver vi alla vara fyllda och ledda av den Helige Ande - vi behöver en balans mellan Ordet och Anden.

2/ Israels GUD vill välsigna sina barn, men det finns villkor ........

a) 1 Moseboken 12:3 ”Jag ska välsigna dem som välsignar dig” (Abrahams säd)
b) Rut 2:11–12 ”Man har berättat för mig allt vad du har gjort för din svärmor”.. (Noomi); Herrenskall löna dig för vad du har gjort. Ja, full lön skall tillfalla dig”

c) Ordspråksboken 27:18 ”Den som vårdar sitt fikonträd, han får äta dess frukt”

Naturligtvis vill vi alla bli välsignade av vår Abba i Himlen och ovanstående verser lär oss hur vi kan vara förvissade om att vi är på den plats där YHVH kan förlösa sina stora välsignelser över oss. Det är enkelt, vi måste välsigna Israel och det Judiska folket. Jag föreslår inte att vi välsignar Israel som en metod för att bli välsignad,

GUD går det inte att lura - det måste komma från våra hjärtan. Vi älskar och välsignar Israel eftersom vi älskar Israels GUD och vi vill välsigna Honom, då faller Hans välsignelser över oss enligt Hans ord.

Ett sätt att välsigna Israel är att ekonomiskt välsigna det Judiska folket. Men det bästa sättet att välsigna Israel är att stå tillsammans med oss och be för oss, särskilt i denna mycket utmanande tid. Israel upplever ett förnyat våld i och runt om Jerusalem, eftersom muslimerna vill förbjuda Judar och Kristna från Tempelberget. 

Ramadan är över och Jerusalemdagen passerade utan det allvarliga våld som befarades. Men spänningar och konflikter mellan Judar och Araber är fortfarande en stor fråga, i och runt Jerusalem och vid Israels gränser. Situationen med Iran intensifieras varje vecka när den skurkaktiga Islamiska regimen, som hotar Israel med hämnd, kommer närmare och närmare att färdigställa kärnvapenmissiler. Israel behöver dina böner just nu, så var en sann Rut och be som aldrig förr för bl a: .........

* Iran - att alla planer på terrorattacker eller planer på ett regelrätt krig kommer att avslöjas och omintetgöras.
* att Hamas och Hizbollahs terrorgrupper inte kommer att vara dumma nog att attackera Israel eller provocera fram ett Israeliskt svarsattack.
* för läkedom i relationerna mellan Judar och muslimska Araber i alla åldrar men särskilt de unga

* att den nuvarande koalitionsregeringen ska hålla ihop så länge som möjligt

Och viktigast av allt, be om en uppenbarelse om att GUD är en verklighet och att Yeshua är det Judiska folkets Messias, under Shavuot / Pingstfirandet.

Om du även vill ge en ekonomisk välsignelse och du inte är en regelbundet ekonomiskt understödjare för denna tjänst, är Högtiderna den perfekta tiden att göra det. Om du vill ge en Shavuot-gåva till Out of Zion, gå till vår hemsida för att hitta info hur man går tillvägawww.outofzion.org/partner-with-us

Josie och jag ber att denna Shavuot / Pingst kommer att bli den mest fantastiska du någonsin har upplevt och att HERREN kommer att möta med dig och fylla dig med sin kraft, på ett mycket speciellt och kraftfullt sätt - Amen.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom och en välsignad Shavuot / Pingst ..... David & Josie

 

Stötestenar

 https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

Stefan's Comment: Stötestenar av Betydelse för det Judiska Folket- Del 2
1 Korintierbrevet 1:23: "Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten. ..."


Förra veckan tittade vi på 2 huvudsakliga stötestenar som står i vägen för det Judiska folket – det första gällde frågan om Guds komplexa enhet och för det andra var angående Guds kroppslighet (kroppslig existens). Jag nämnde också kort om den Judiske vise mannen som har påverkat och satt tonen i dessa två frågor, Maimonides. Den ton han satte för nästan tusen år sedan klingar fortfarande högt och tydligt inom Judendomen idag, så det är viktigt att vara bekant med hans bakgrund och hans influenser.
Moshe ben Maimon, alias Maimonides, var en medeltida Judisk filosof, astronom och läkare som levde på 1100-talet, en sann polymat. Han anses vara en av de mest inflytelserika forskarna inom rabbinsk Judendom, om inte den största. På Hebreiska är han helt enkelt känd som Rambam, en förkortning av hans namn. Hans inverkan är så betydande att han jämförs med Mose i uttåget i det myntade ordspråket: "Från Mose till Mose (Maimonides) fanns det ingen som Mose". Detta exemplifierar hur respekterad han är i den Judiska världen.
Maimonides sammanställde och komponerade vad som har blivit den Judiska trons 13 principer, som härrör från hans introduktion till Mishnah Sanhedrin 10: 1 (en Judisk rabbinsk skrift). Dessa principer införlivas i varje Judisk bönbok (Siddur) och reciteras dagligen i poetisk form under morgonbönerna (Shacharit). Maimonides andra och tredje principer som de framträder i Ani Ma'amin-recitationen förkunnar följande:

"Jag tror med fullständig tro att Skaparen, välsignad vare Hans namn, är En och Allena; att det inte finns någon enhet på något sätt som Han; och att Han allena är vår Gd - var, är och kommer att vara.

Jag tror med fullständig tro att Skaparen, välsignad vare Hans namn, är okroppslig; att Han är fri från alla antropomorfa egenskaper; och att Han är utan likhet alls."

Dessa andra respektive tredje principer indikerar 2 av Maimonides uppfattade sanningar om Guds natur.

För det första att Gud är "En och Allena", d.v.s. singular och att det inte kan finnas någon som helst mångfald eller mångfald i Hans Enhet.

Den andra, Guds okroppslighet, d.v.s. Hans brist på mänsklig likhet eller form av något slag. Även om dessa principer kan verka Judiska till att börja med, måste man fråga sig om de är det.
Även om Maimonides alltid tolkade Skriften enligt sina åsikter, tvekade han inte att komma fram till sina åsikter oberoende av Skriften. Hans världsbild formades avsevärt av Grekisk filosofi som starkt påverkade hans tolkning av skrifterna och hans uppfattning om Gud. Maimonides världsbild påverkades mest av de Grekiska filosofierna Aristoteles, Platon, Philo och särskilt Plotinus, grundaren av Neoplatonismen. 

Plotinos ansåg att han inte kunde fastställa någon kunskap om vad han beskrev som "den Ende", åtminstone inte i positiva termer. Alla uttalanden om den Ende är negativa, d.v.s. vad den inte är, och som regel "negativ kunskap förutsätter positiv kunskap". Den uppfattade - exoteriska verkligheten - är för de enkelsinnade, för vanligt folk. Medan de esoteriska - dolda betydelserna - endast är tillgängliga för elit-filosoferna. I den osynliga esoteriska världen finns det en hierarkisk ordning vilket beskrivs av att vara medan den ultimata enheten, den Enda, överskrider och inkluderar i sig alla andra emanationer, som inkluderar sinnet, själen och materien.

Medan många av Maimonides samtida trodde att Grekisk filosofi motsade deras tro, ansåg han att den inte gjorde det. Han försökte förena de två i sitt stora och högt respekterade arbete "The Guide for the Perplexed" (Moreh Nevochim), även om resultatet var en drift från den bokstavliga förståelsen av Skriften till allegorisk tolkning. Maimonides trodde starkt på en okroppslig Gud som endast kan talas om genom apophatisk teologi, dvs definiera vad Gud INTE är / kontra vad Gud är.

Således beskriver Maimonides mer av vad Gud inte är, än vad Gud ÄR. Vidare ansåg Maimonides att Gud inte hade någon mångfald alls och inte kunde tillskrivas några faktiska kroppsliga eller mänskliga egenskaper och att ingenting kan vara känt om Hans natur, bara Hans indirekta handlingar i världen. 

På liknande sätt jämförs Den Ende i Neoplatonism. Maimonides förklarade att Gud är så transcendent att ha inte kan inta mänskliga kvalitéer, utan på det sätt på vilket Han "influerar" världen är genom nio sfärer av verklighet / intelligens. Hela detta system är baserat på den Aristoteliska-ptolemaiska geocentriska modellen, där solen, månen och planeterna utgör nio koncentriska sfärer, kontrollerade av nio intelligenser. Gud "flyttar" den yttersta intelligensen eller sfären, sedan flyttar varje lägre sfär den under den tills en effekt produceras för personen i fråga. Detta kan låta extremt bisarrt för dig och det är det verkligen, men det visar bara hur långt Maimonides gick för att slå samman skriften och den Grekiska filosofin för att göra dem förmodligen kompatibla. 

Maimonides är ett av de största namnen inom Judendomen vars filosofi har varit den mest inflytelserika på Judendomen under de senaste årtusendena, om inte två. Därför är det inte förvånande att hans tolkningar och teologi har förts vidare i generationer till den grad att de har blivit integrerade i den moderna Judendomens grundläggande berggrund. Maimonides principer och uppfattningar om Gud ifrågasätts inte å ena sidan utan är också "för stora för att misslyckas" å andra sidan. Idag fortsätter de att fungera som den centrala källan till tvist kring Guds komplexa enhet.

Tyvärr har bevisen som presenteras ovan om Maimonides djupa Grekiska influenser varit otillgängliga och möjligen dolda tidigare, men det är det inte längre. Ändå genomsyrar den fortfarande inte Judendomens olika strömningar, rabbinernas förbund eller den rabbinska Judendomens lekmannaföljare – den genomsnittlige Judiske personen. Det kommer därför inte som någon överraskning att samtida rabbiners teologiska förståelse förblir säkert grundad på Maimonides beskrivningar av Gud i hans andra och tredje principer. Dessa begrepp är grundläggande för Judendomen och fortsätter att vara en viktig stötesten och stridspunkt mellan Judiska människor i alla strömmar och efterföljare till Jesus idag. För närvarande fortsätter moderna rabbiner och "anti-Messianer" att motbevisa Guds komplexa enhet och kroppslighet baserat på Maimonides tolkning av 5 Mos 6:4. Men med tanke på den moderna forskning och de verktyg som idag finns om det Judiska tänkandets historia, är det legitimt att fortsätta att enbart hålla fast vid Maimonides tolkningar, eller finns det utrymme att överväga andra legitimt judiska förståelser om Guds enhet och kroppslighet? För att svara att det är viktigt att erkänna tidigt Judiskt tänkande som föregår Maimonides i dessa frågor. Mer om detta i Del III.

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till försvar för dess rätt att existera, det land som är givet till det Judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel vänder tillbaka till deras Gud. Var inte tysta u

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Stefans kommentar: Stötestenar av Betydelse för det Judiska Folket.
1 Korintierbrevet 1:23: "Men vi predikar Kristus som korsfäst, för Judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. ..." (Del I:)

De två frågorna om Guds komplexa enhet och fysiska (kroppsliga) existens har varit centrala tvistepunkter mellan Judiska människor och troende, i århundraden. För dem som är involverade i Judisk tjänst i någon egenskap och/ eller som har en kärlek till Israel och det Judiska folket, är det viktigt att förstå nyanserna i dessa ämnen och den betydelse de har för Judendomen. I denna serie i fyra delar, hoppas jag kort kunna förklara och belysa dessa frågor och varför de båda faktiskt är mycket Judiska begrepp.

Jag tror att varje troende som är involverad i Judisk tjänst bör ha en grundläggande förståelse för denna information i sitt kunskapskoger, så att man bättre kan förstå hur man ska be för uppenbarelse och frälsning, för det Judiska folket. Och även vara redo att när som helst "bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning" (2 Tim 4:2).

Shema, "Hör, o Israel: Herren vår Gud, Herren är en" (5 Mos 6:4) är den grundläggande och fasta grunden för Judisk tro. Denna kortfattade men ändå djupa vers reciteras två gånger dagligen under Judiska böner och är skriven på pergament som placeras inuti Tefillin (Phylactery) bundna på höger arm och panna under bönetider och inuti Mezuzah (dekorativ behållare fastsatt på en dörrpost) som pryder varje dörröppning i ett Judiskt hem. Under århundradena har många Judar dött eller till och med lidit martyrdöden och förkunnat dessa ord i sitt sista yttrande, vilket betonar deras tro på Judendomens enda, suveräne Gud som inte har någon gestalt, form eller kroppslig existens.

I århundraden har denna tro varit en av de dominerande tvistefrågorna mellan anhängare av Yeshua och anhängare av rabbinsk Judendom, som har haft rodret för Judisk tro sedan det andra århundradet e Kr. Faktum är att en av de största stötestenarna som hindrar det Judiska folket från att ens betrakta Yeshua som den Gudomlige Messias är frågan om Guds komplexa enhet och kroppsliga uppenbarelse. Är Gud som rabbinsk judendom hävdar, en singular varelse som inte är, och i själva verket inte kan vara en komplex, enad enhet som uppenbarar sig kroppsligt? Eller omvänt, är det möjligt att anse att den Ende Guden är en komplex enhet som kan, har och uppenbarar sig kroppsligt.

Extrapoleringen av endera teologin, har långtgående konsekvenser för ens syn på den Messianska figuren i allmänhet och Yeshua från Nasaret i synnerhet. Vår förståelse som troende idag är att Israels enda Gud är en komplex enhet som uppenbarar sig fysiskt i världen. Detta inträffade under hela Tanach (dvs Gamla testamentet) och manifesterades slutligen när Yeshua kom till världen, precis som alla andra människor i historien - genom mänsklig befruktning (även om den var övernaturlig) och födelse. Detta är inte fallet för det Judiska folket. För de flesta Judar låter detta som klassiskt "Kristna" begrepp som enbart finns i Nya testamentet, men så är det inte. De bevittnas huvudsakligen i de Hebreiska skrifterna själva, och så är synen på det från både forntida och samtida Judiska forskare. Men dagens Judendom håller inte med om dessa åsikter och förkastar dem som hedniska och anti-Judiska. Men varför? 

För de flesta Judiska människor idag och särskilt för dem som utövar Judendomen i någon form (traditionell, religiös, ortodox etc.), anses tanken på att Gud inte skulle vara singulär eller att Han skulle ha en kroppslig form, vara kättersk från början. Även om det inte alltid har varit så, kan rötterna till denna teologi spåras tillbaka till medeltidens Judiska tankeledare, främst till Maimonides som starkt påverkade Judendomens uppfattning och tro på Gud ......... Mer om Maimonides i del II i denna serie.

 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Vad ligger egentligen Bakom allt?

 
 
 

Davids kommentar: Vår Värld är i Krig - Vad ligger egentligen Bakom allt?
Efesierbrevet 6:12 ”Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna”.

Jag tror att de allt mer vanliga spekulationerna vi hör i media att vi kan vara på gränsen till ett Tredje Världskrig, snart kan bli en verklighet. Allteftersom tiden går mot den Bibliska "Stora Vedermödan" ökar trycket och spänningarna mellan Ljusets Rike och Mörkrets Rike snabbt och det intensifieras, precis som Yeshua sa att de skulle göra i slutet av tidsåldern strax före Hans återkomst.

Krig, såsom det nuvarande mellan Ryssland och Ukraina, är mycket uppenbara konflikter. Men det finns andra krig som pågår i vår värld idag som inte är lika uppenbara för de flesta. Under de senaste åren har stora delar av världen fortsatt att föra det årtusenden gamla kriget mot GUDs "utvalda folk", då anti-Israel och anti-Judisk retorik har ökat i den religiösa, politiska, mediala och privata sektorn. Detta djupt rotade hat mot Judarna manifesterar sig i verkligheten i händerna på medlemmar av radikala muslimska terroristorganisationer och terroristnationer som Iran.

Den andra stora konflikten som har rasat i årtusenden är kriget mellan av GUD ordinerad rättfärdighet och av helvetespåverkad orättfärdighet. Och detta krig har snabbt eskalerat sedan sexdagarskrigets slut 1967 och det är på väg att intensifieras ännu mer. Med läckan av det eventuella upphävandet av Roe v Wade-abortlagstiftningen av USA: s högsta domstol, hettas konflikten upp mellan vänsterliberalerna och de högerkonservativa och blir en "frontlinje" –kamp, inte bara i USA och inte bara när det gäller abortfrågan. I dagens nyheter finns en rapport om att ett Pro-Life-kontor i USA attackerades och sattes i brand. Abortvänliga aktivister har delat ut hemadresserna till de domare som sannolikt kommer att rösta mot Roe v Wade och trakasserar dem utanför sitt hem. Protesterna blir allt våldsammare i takt med att den här frågan hettas upp.

Sexualiteten är den andra stora frågan som står i förgrunden för striden mellan Biblisk rättfärdighet och den Liberala vänstern. Det har intensifierats till den grad att barn i förskoleåldern blir måltavlor för de allvarligt lurade människor, som anser att människor har rätt att bestämma om de är män eller kvinnor, istället för att låta det vara ett GUDs beslut. Nu försöker den extrema Liberala vänstern till och med att åsidosätta den av GUD givna auktoriteten och ansvaret för föräldrarna, att vaka över och leda sina barns liv. Det kommer inte att dröja länge innan dessa onda människor börjar rikta in sig på och försöka hjärntvätta små barn på daghemmen.

Uppmuntrande av ockulta metoder, trolldom och uppenbar satansdyrkan är också de ondas vapen. Författaren till Harry Potter-böckerna och Disney-företaget är de mest kraftfulla influenserna, för att dra de unga och oskyldiga in i djävulens onda rike.

Bortsett från det faktum att dessa alla är fåniga idéer, visar det hjärtat i konflikten mellan vänster och höger, vilket är uppror mot Gud eller ett direkt förnekande av Hans existens. Satan gör ständigt misstaget att gå för långt och det har han gjort i flera decennier nu, sedan början av den snabbt accelererande nedgången av moralen i de en gång kristna västerländska nationerna. Säkerligen når det så småningom ett klimax, där de extrema ideologiska positionerna i vänster och i höger sektor i våra samhällen kommer att leda till fysiskt våld. Vi har redan sett början på detta i upploppen och våldet i flera städer i USA och i städer i flera andra nationer.

Ur det accelererande kaoset i USA har det vuxit fram ett antal öppet extrema vänsterliberala rörelser, såsom Black Lives Matter (BLM) och Critical Race Theory (CRT). Dessa organisationer drivs av människor som ser sig själva som progressiva tänkare och goda människor, som kämpar för Mänsklighetens skull. Men om du börjar undersöka många av dessa organisationer kommer du att hitta hycklande beteenden och en anti-GUD, anti-Israel, anti-Judisk och anti-Kristen värdegrund. Alla dessa grupper tillämpar vad som kallas "Cancel Culture" eftersom deras huvudsyfte är att illegitimera och stänga av alla grupper av människor vars filosofier eller tro, inte överensstämmer med deras. De tydliggör att deras främsta mål är YHVH och Bibeltroende Kristendom, som de båda öppet hånar och deligitimiserar.

Majoriteten av de organisationer och människor som jag syftar på skulle också se sig själva i en sektor av människor som kallas "Woke." Kanske har några av våra läsare ingen aning om vad denna relativt nya term som har kommit i bruk i västvärlden, faktiskt betyder. Även om jag har hört "woke" användas i medierapporter nästan varje dag i ungefär 2 år nu, behövde jag göra lite kontroll innan jag skrev den här kommentaren för att ta reda på vad användningen av detta ord relaterar till. För att hålla förklaringen så enkel som möjligt verkar det som om den nuvarande användningen av "woke" skapades för att antyda att "Woke"-människor är de som har vaknat upp från det tillstånd av okunnighet som högerkonservativa lever i och som nu har ögonen öppna för verkligheten och sanningen om vad som verkligen händer, i vår mycket oroliga värld.

Om ovanstående beskrivning av "Woke" var korrekt, skulle det inte vara en dålig sak och jag skulle inte ha någon anledning att skriva den här kommentaren, men tyvärr är det inte så. I nästan varje nummer luras de "vakna" människorna av lögner från helvetets grop och är mer förblindade och lurade än innan termen kom i bruk.

"Woke" -folket inkluderar medlemmarna i Black Lives Matter (BLM), Critical Race Theory (CRT), Project 16:19, LGBTQ och många som är med i klimatförändrings-konspirationen. Många av ledarna är "progressiva", vänsterliberala politiker, varav många faktiskt är hycklare av högsta rang. Till exempel flyger ett antal av dem som är Klimatmiljöaktivister till möten och konferenser i sina egna jetflygplan, bränner upp massor av jetbränsle och förorenar atmosfären. Vad de människor som kollektivt är involverade i de ovan nämnda rörelserna har gemensamt, är att de alla tror att de har en högre moral och har befogenhet att påtvinga sina åsikter på alla som inte håller med, även om det kräver att vara våldsam.

Det värsta problemet med "Wokers" är att de flesta av dem är i extrem strid med GUD och Hans Ord. Och de vill att alla andra ska tänka och vara som dem. De har infiltrerat våra regeringar, media och utbildningssystemet, och som jag skrev ovan vill de förstöra Kristendomen och dess inflytande på samhället.

Det finns 2 handlingspunkter till min kommentar .... 1/ Vi måste vara mer "Woke" än fiendens läger. Yeshuas Kropp måste vakna upp för mörkrets rikes onda planer, innan det är försent och tala ut mot Liberalerna och göra vårt allra bästa för att se till att rättfärdighet återställs i våra nationer. 2/ Vi måste be för våra familjemedlemmar, vänner och bekanta som är fångade i Liberalismens onda nät och mer än någonsin behöver vi dela de stora nyheterna om godheten hos HERREN Israels GUD och hans Yeshua Messias.


Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

En Galenskapens Barometer


Gästkommentar: En Galenskapens Barometer 
Mark Jaskela (Kanada) BA, M.A.

I dagens galna värld, medan CNN:s smyg-terrorism fortsätter att titelera sig med sagor om Covid-katastrofer och sannolikheten för ett tredje världskrig, visar oss den tydliga globala återuppståndelsen av mänsklighetens urgamla ondska oss vilken tid vi verkligen lever i. Kritikern och filosofen Walter Benjamin, vilket ansågs för politiskt problematisk för konservativa och andra och som hellre tog sitt eget liv i stället för att bli skickad till ett Nazistiskt förintelseläger, vidarebefordrade en ofta citerad insikt i sina Avhandlingar om historiens filosofi. Benjamin konstaterade att "Varje civilisationsdokument samtidigt är ett vittnesbörd om barbari” (1940). I takt med att antisemitismen har eskalerat över hela världen, vilket har ersatt det anti-Judiska hatet under Hitlers storhetstid, har en Al Quds-hatfest riktad mot Judar pågått i helgen i Toronto. Toronto som är Kanadas största stad och en gång kallad ”den Goda”, är i helgen värd för ett evenemang som får Justin Trudeaus regims tragiska lagstiftningsfel och rosa elefanter, att blekna i jämförelse. En transcendent ondska har förklarat sin ankomst. 

Även om det inte är syftet med dessa kommentarer att argumentera för huruvida Justin Trudeau på något sätt är antisemitisk eller inte. Men under samma globalism, under samma världsregering som han och en rad förmögna och maktgalna gangsters längtar att etablera, finns inget utrymme för den moderna staten Israel eller dess folk.

Al Quds-dagen grundades 1979 av den humanitära och massgisslantagaren Ayatollah Khomeini. Tillfället står i opposition till firandet av Jerusalemdagen. Raheel Raza, President för ”Morgondagens Muslimer”, säger att "Al Quds-dagen är motsatsen till Islam". Hur ska då den andliga sensibiliteten hos ett stort, offentligt möte med centrum för att främja Judehatet karakteriseras? Demonisk? Hur kan sådana gruppers kollektiva mentalitet beskrivas? Debil? Kanske överdriver det deras intelligens. 

Genom att studera poängen i vad Benjamin skrev; att i sin era av största framsteg existerar civilisationen inte bara med en av historiens värsta moraliska maligniteter, utan sanktionerar den. Varför i hela friden har inte denna avskyvärda galenskap förbjudits? Men eftersom ett så högt lagstiftande organ som FN konsekvent visar sig vara systematiskt anti-Israel, går stanken även uppifrån och ner. 

Uppmuntrande nog sammanfaller dagens galenskap med vad som för många är en orsak till äkta optimism. Judar och andra förföljda folkgrupper, kristna, går samman som aldrig förr. Denna orubbliga, genuina optimism är tillgänglig för alla som ber Jesus Kristus, född Jude i Israels land, att vara deras Herre och Frälsare. 

De till höger och de till vänster trodde inte det var sannolikt att Donald Trump var en agent för uppfyllandet av bibliska profetior. Men när man flyttade den Amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem, startade något betydelsefullt. "Se, jag [HERREN] skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk omkring”. ”Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den och alla jordens folk skall församla sig mot henne” (Sakarja 12:2,3,8,9) ... ” skall Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen skall den svagaste[a] bland dem vara som David, och Davids hus skall vara som Gud, såsom Herrens ängel framför dem. Det skall vara på den dagen jag skall försöka utplåna alla de nationer som kommer emot Jerusalem" (Sakarja 12:2,3,8,9). 

Än så länge är det oklart hur mycket vi måste se på CNN varje kväll, för att se hur mörk världen håller på att bli. Det mest säkra men olycksbådande symptomet på dem alla, är emellertid detta internationella uppsving i ett våldsamt hat mot Guds utvalda folk, dem genom vilka och för vilka mänsklighetens Frälsare först uppenbarades. Om det finns något positivt med galenskapens barometer, så är det att den också mäter av hur nära Hans återkomst är

 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Frukt från Abrahams-avtalet

 

Davids kommentar: Lite Negativ Frukt från Abrahams-avtalet
Psaltaren 2:6 ”Det är Jag som har insatt Min Konung på Sion, mitt Heliga berg”

De flesta av det Judiska folket och flera Nationer ser den diplomatiska normaliseringen mellan Israel och 4 muslimska Nationer, de s.k. "Abrahamavtalen", såsom ett positivt steg mot en försoning mellan Isaks söner och Ismaels söner. Naturligtvis vill vi alla se ättlingarna till de 2 sönerna till Abraham leva tillsammans i "broderlig kärlek". Men så många människor, inklusive mig, kände en oro i vår ande med tanke på den fientlighet mellan de två folken som vi är vana vid. Kort därpå, efter undertecknandet av Abrahamsavtalets dokument, avbröt dåvarande premiärminister Benjamin Netanyahu sina planer på att annektera en del av territoriet i Judéen och Samarien, de allmänt kallat "ockuperade områdena” och ofta kallade av anti-Israeliska medier, "de olagligt ockuperade territorierna”.

Efter det första undertecknandet med Israel och Förenade Arabemiraten i augusti 2020 och det efterföljande tillägget av Bahrain, Sudan och Marocko, har förbindelserna mellan Israel och de 4 muslimska arabländerna förbättrats och gynnat alla berörda parter, särskilt inom handels- och turismsektorerna. God frukt har skördats, kan man säga. Men nu har den oro som många människor hade, bekräftats. Nu manipuleras Israel av Förenade Arabemiraten och andra, att förbjuda Judar (och kristna) att sätta sin fot på Tempelberget - GUDS postadress på jorden och platsen för det allra Heligaste i Templet.

Som är vanligt under den muslimska heliga månaden Ramadan, rörs de andliga krafterna upp över Tempelberget och Damaskusporten, vilket resulterar i en dramatisk ökning av våld och upplopp på dessa platser och i många andra delar av Israel. När Ramadan inleddes, genomfördes 4 allvarliga terrorattacker som slutade med att 14 Israeler och araber miste sina liv.
Israel svarade med att omplacera 1 000 IDF-soldater för att backa upp polis och säkerhetsvakter i de större städerna, vilka lyckades stoppa terrorattackerna. Men förra veckan övergick våldet istället till att ett antal missilattacker från Gaza och i nu veckan även från Libanon.

Hjärtat av den ständiga oron och våldet mellan Abrahams söner är Tempelberget,

eller Har ha Bayit på Hebreiska. Detta är YHVH:s adress på jorden, den plats där Han bodde bland Israeliterna tillsammans med Förbundsarken som fanns i det allra Heligaste. Och jag tror att det kommer att vara den exakta platsen där Yeshua kommer att sitta på Davids tron, i ett ombyggt tempel, såsom Konung och Herrarnas Herre, när han återvänder för att härska över YHVH:s Kungarike. Om man förstår det, så förklarar det varför det finns en sådan konflikt och oro över Tempelberget. 

Faktum nr 1: Yeshua återvänder för att råda och regera på Templeberget, men inte utifrån en Islamisk moské. 
Fakta nr 2: Moskén måste tas bort för att ge plats så det nya Templet kan byggas.             
Fakta nr 3: Templet måste återuppbyggas och Antikrist råda, under den senare delen av de 3,5 åren av Daniels 70:e vecka (2 Thess 2:3-4, Daniel 9:25-27, Jesaja 14:12-13) 
Det Judiska folket har en gudagiven rättigheten att tillbe Honom på Tempelberget


Genom att ha sagt ovanstående fakta, menar jag att Israel bör ha full och ensam rätt över Tempelberget och moskén måste ge plats för att GUDS hus ska kunna återställas. Det såg hoppfullt ut i slutet av sexdagarskriget, år 1967. Den Israeliska armén slog ut Jordaniern som kontrollerade hela Östra Jerusalem och Tempelberget och de reste den Israeliska flaggan där för första gången på 2000 år. Men politiker tog över och Israelerna beordrades av USA att lämna tillbaka Tempelberget till Jordanierna, och så hade det varit sedan dess. Under många år kunde jag inte förstå varför den Israeliska regeringen gav upp sin Heligaste plats, men jag kom att förstå att det inte var i rätt tid med GUDS tidsplan. Tänk på det ...... De senaste 55 årens historia hade kunna sett mycket annorlunda ut i Israel, Mellanöstern och i stora delar av världen.

Med detta sagt, anser jag att vi måste vara mycket nära rätt tidpunkt för Israel att återta full kontroll över Tempelberget. Och jag är säker på att även satan är mycket medveten om detta faktum, vilket förklarar den nuvarande turbulensen och våldet i Jerusalem och runt om i landet. Även om den nuvarande regeringen förnekar att Israel har några planer på att ändra statusen över berget, så har Israels GUD planer för det, eftersom Han har en plan att sända tillbaka sin son Yeshua för att regera över riket. Och naturligtvis har Han rätt att bestämma vem som upptar specifika platser, eftersom han är Skaparen av Universums och allt som finns i det. Han håller på att återställa alla Judar till det Förlovade landet, där Jerusalem är den odelade huvudstaden och Tempelberget blir platsen för tillbedjan av Israels GUD. I själva verket kan det Judiska folket endast fira verkliga påsken på Tempelberget;

5 Moseboken16:5-6 ”Du får inte slakta påskoffret i vilken som helst av de städer somHerren, din Gud, ger dig, utan endast på den plats som Herren, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn. Där skall du slakta påskoffret om kvällen när solen går ner vid den tid då du drog ut ur Egypten”.

Därför måste Tempelberget återgå till full Judisk kontroll, moskén avlägsnas och GUDS hus återuppbyggas. Det här är det sista djävulen vill ska hända. Som jag skrev i början har det funnits goda frukter från Abrahamavtalen, men nu ser vi den dåliga frukten. De muslimska Arabiska medlemsländerna i avtalen använder nu de förbättrade diplomatiska och politiska förbindelserna med Israel, för att tvinga den Israeliska regeringen att helt förbjuda Judar (och kristna) från att besöka Tempelberget. Israels premiärminister Naftali Bennett verkar vara en gudsfruktig man, men han har gett efter för denna inspirerade Islamiska manipulation och hot, genom att förbjuda Judar från Tempelberget tills vidare. Denna eftergift och kapitulation kan mycket väl vara spiken i kistan för Bennetts redan skadade koalitionsregering.

Med all säkerhet närmar sig nu tiden snabbt för en återställning på Tempelberget. Mörkrets rike vet detta och ökar hatet mot det Judiska folket, ökar motståndet mot den Judiska närvaron i Jerusalem och hela Israel. Jag känner att det är dags för Messias kropp att också öka bönen och förbönen för befrielsen av Tempelberget och återställandet av GUDS hus. Vill ni överlåta er att stå sida vid sida med Josies och mig, för att be om ett slut på den Islamiska kontrollen på Tempelberget, för att Judarna ska kunna återvända till sitt forna hemland. Och be för att Herren ska ta bort slöjan och öppna deras ögon, så de kan se att Yeshua är det Judiska folkets efterlängtade Messias. 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF). Och låt oss börja be för att judar och kristna ska få full tillgång till Tempelberget.

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Mera om Påskveckan


Davids kommentar: Några fräscha Insikter från Påskveckan

3 Mose 23:1 ”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn; HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider”.

Vi är nästan i slutet av den 7 dagar långa Påskhögtiden. Josie och jag firade Påskens första natt med Stefan, Keren och våra tre barnbarn. Det var en stor välsignelse för mig som farfar till fyra flickor (en av dem gick till in i HERRENs härlighet innan hon föddes) att kunna minnas och fira Israeliternas befrielse från Egypten för nästan 4000 år sedan, som en familj som bor i det Förlovade Landet. Det var mycket gripande att se och lyssna på när flickorna sjöng de traditionella Påsksångerna av hela sitt hjärta (till och med 4-åriga Selah) och att se dem läsa sina delar av Påskberättelsen på perfekt Hebreiska, våra förfäders språk - rikets språk. GUD är så god! 

Under de senaste veckorna hade jag blivit inbjuden att undervisa om sambandet mellan Påsk och Passionsveckan i Zoom-möten av församlingar och ministerier i flera nationer, inklusive Kina, Hong Kong, Sydafrika och Storbritannien. Jag delade de tre huvudpunkterna från förra veckans kommentar som kopplar samman det Judiska och det Kristna firandet av samma händelse - Lammet, blodet och det osyrade brödet.

Som ofta inträffar delade jag även med mig av några nya personliga insikter, medan jag delade mitt budskap. Jag vill dela detta i veckans kommentar .....

Som jag redan har berättat tidigare så räddade Påsklammets blod Israeliternas förstfödda söner för 4000 år sedan, samt befriade folket. Delningen av Röda Havet öppnade vägen för Israeliterna att påbörja sin resa till det Förlovade Landet. Och för 2000 år sedan och fram till idag befriar Yeshuas blod, Guds lamm, människor från slaveri av synd och öppnar vägen för varje person från varje stam och tunga att börja sin resa till det ultimata Förlovade Landet ... Evigt liv i Guds rike. I Nya testamentet lär aposteln Paulus oss att födas på nytt inte är slutet, utan bara början på vår resa mot riket. Han uppmuntrar oss att ”arbeta med fruktan och bävan på er frälsning”(Filipperbrevet 2:12) och hejar på oss för att avsluta loppet och vinna priset (1 Korintierbrevet 9:24)

På tal om priser, låt oss ta en ny titt på det osyrade Matzobrödet som är brutet, strimmat, och håligt och är en perfekt beskrivning av Yeshua under dagen för hans korsfästelse, perfekt profeterad Jesaja 53:5.. ..”Han var genomborrad och slagen för våra missgärningars skull”… ”och genom hans sår är vi helade”. Under berättandet av Påskberättelsen tas mittersta brödbladet ut från Matzaduken, av de 3 osyrade Matzos brödbitarna (kallad Unity/ Enigheten) och det bladet bryts på mitten. Den ena halvan återförs till Enigheten och den andra hälften, som kallas Afikomen och som många rabbiner undervisar representerar Messias, är insvept i en trasa eller i en servett och göms för barnen att söka efter. Barnet som hittar Afikomen vinner ett pris. Denna lite enkla, roliga tävling för barnen målar upp en mycket viktig bild .... Yeshuas kropp var bruten, insvept i begravningsdukar och gömd i graven i 3 dagar och 3 nätter. Den som finner Yeshua vinner ett pris - det bästa priset någon någonsin kan vinna .... löftet om Evigt liv i Guds rike.

Jag har också flera gånger berättat för er om läran om ersättningsteologi och annan teologi, där kyrkan har ersatt Israel och att dessa "Judiska högtider" inte längre skulle vara relevanta och något som Kristna inte bör fira. Men de är inte bara Judiska högtider, utan de är HERRENS högtider. I själva verket är de GUDS bestämda tider för att möta sitt folk på ett speciellt sätt.

Dessutom och något som är mycket viktigt, är att dessa bestämda tider lär oss om YHVH och om Hans rikes vägar. Och när det gäller Påsk, så ligger det till grund för vår frälsning. Troligtvis har du aldrig hört det förut, men tänk på det att; Om israeliterna inte hade befriats från slaveriet i Egypten, hade det inte blivit någon Påsk. Om det inte hade blivit någon Påsk, skulle det inte funnits något Israel. Om det inte funnits något Israel, skulle det inte heller funnits något Jerusalem eller Betlehem. Om det inte funnits något Jerusalem och Betlehem, skulle Yeshua inte ha kunnat fötts, korsfästs och återuppstått. Naturligtvis kunde GUD ha gjort det på ett annat sätt, men ser du min poäng .... vårt blodsförbund med HERREN och vår frälsning är helt kopplad till och beroende av vad som hände i Egypten under Nisan månad, för nästan 4000 år sedan. 


Med det som grund, tror du inte då att det skulle vara normalt och självklart att varje pånyttfödd troende skulle vilja fira Påsken med det Judiska folket? Men tyvärr är sanningen mer åt motsatsen. De flesta av de Kristna vill inte ha något att göra med Tora, HERRENS utsedda högtider, och de har ingen koppling eller intresse för Israel. Prisa YAH att du inte är en av dem. Jag har skrivit denna kommentar för att uppmuntra er att öka er förbön för Israel och det Judiska folket, när vi nu snabbt närmar oss tidens slut. Och ta gärna varje tillfälle att dela den information jag skickar till er varje vecka, med alla ni kan - både troende och de som ännu inte har ett förseglat blodförbund med Lammets förbundsförhållare och Israels GUD.

Påsk / Passion gåva: Om du inte är en regelbunden ekonomisk gåvogivare till Out of Sion, så ta det i bön om Ni kan tänka er att ge en speciellt högtidsgåva. Vi ber att HERREN ska välsigna Er och ge Er tillbaka flera gånger om. Du hittar bankuppgifter för ditt land här DONERA

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Påskveckan

 
 


Davids kommentar: Att koppla Påsk- och Passionsveckan                  3 Moses 23:4-7 ”Detta är Herrens högtider, de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider: I första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, ärHerrens påsk. Och på femtonde dagen i samma månad är Herrens osyrade bröds högtid. Då skall ni äta osyrat bröd i sju dagar. På den första dagen skall ni hålla en helig sammankomst. Ni skall då inte utföra något arbete”.


Idag firar den Kristna världen Långfredagen och ikväll firar den Judiska världen Påsk. Båda händelserna beaktar och är ett firande kopplat till ett Lamms död. Långfredagen är en åminnelse om GUDS Lamms död - Yeshua, som förblödde på korset i Jerusalem för över 2000 år sedan, vilket firar det faktum att Yeshuas blod tvättar oss och renar oss från all synd. Och Han förseglar Förbundet som vår himmelske Fader har bjudit in oss till och tillhandahållit, genom blodet från hans enfödde Son. 

Den Judiska världen firar Pesach eller Påsk som är en åminnelse av Israeliternas utvandring från Egypten, för cirka 3800 år sedan. GUD hörde ropen från sitt folk, som led under ett grymt slaveri i Egypten under ca 400 år och Han hade en plan att föra fram de förbundslöften Han hade gett till Abraham. Hans efterkommande skulle få ett land och Han skulle göra dem till ett stort folk (1 Mos 12.1-3). YHVH gav Mose specifika instruktioner för att förbereda folket för befrielse från deras lidande. De skulle ta ett fläckfritt lamm på Nisans 10:e dag, inspektera det för perfektion under 4 dagar och strax före solnedgången den 14:e Nisan skulle de offra lammet, steka och äta köttet och bestryka blodet på dörrposterna i sina bostäder. Senare samma kväll kom GUD ner och dödade de förstfödda sönerna och de förstfödda djuren i hela Egypten, inklusive Faraos son, vilket fick honom att till slut befria Israeliterna så de kunde lämna landet och påbörja sin resa till det Förlovade Landet.

Jag vet att majoriteten av er redan är införstådda med de Hebreiska rötterna i er tro, men för er som inte är det vill jag påvisa att båda ovanstående heliga dagar är mycket sammankopplade på många sätt. Faktum är att Kristendomen inte skulle existera utan Israel och det Judiska folket (Romarbrevet 11:18). Om YHVH inte hade befriat Israeliterna från Egypten, genom blodet från de lamm de offrade, skulle det inte funnits någon nation i Israel ej heller huvudstaden Jerusalem. Det skulle inte heller ha funnits ett Betlehem för Yeshua att födas i. Och om Yeshua inte hade fötts, skulle han inte ha korsfästs efter 33 år och inte heller återuppstått 3 dagar senare i Jerusalem. Om Yeshua inte hade korsfästs och återuppstått, skulle det inte funnits något fläckfritt blod att försegla det Nya Förbundet med, som vi är så privilegierade att vara del av. Visst, GUD kunde kanske gjort det på ett annat sätt, men du förstår vad jag menar.

Påsk- och Passionsveckan är inte bara kopplade - de är en spegelbild av varandra

* Påskförberedelserna börjar den 10:e i Nisans månad (2 Mos 12:3) - Yeshua red in i Jerusalem på åsnan den 10:e Nisan (Palm Sunday)
* De ursprungliga påskalammen hölls och inspekterades i 4 dagar - Yeshua GUDS Lamm inspekterades av de religiösa ledarna i Jerusalem i 4 dagar

* De ursprungliga påskalammen offrades klockan 15.00 på Nisan 14:e - Yeshua Guds Lamm dog kl 15.00 på Nisan 14:e.
* Blodet från de påskalammen i Egypten förde till befrielse från fysiskt slaveri - GUDS lamms blod ger befrielse från slaveri och synd.
* Påsken observeras i 7 dagar - Passionsveckan började på Palmsöndagens morgon och Yeshua uppstod igen i slutet av Sabbaten (7:e dagen)
* Påskkvällen följs av Det osyrade Brödets Högtid – Syrat /surdeg representerar synd och GUD instruerade Israeliterna att baka osyrat bröd natten före de befriades 
* I 1 Korintierbrevet 5:7 Uppmanar Paulus oss att avlägsna surdegen (synd) från våra liv ”Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat.


Prisat vare YAH att Passionsveckan och Påsken sammanfaller i år och firas samtidigt, vilket inte alltid är fallet. Vissa år är de två händelserna 3-4 veckor ifrån varandra, vilket också är en indikator på hur långt delar av Kristendomen har glidit ifrån Trons Bibliska rötter.

Vi tror att GUD håller på att upprätta Kyrkan till sina Bibliska rötter. Varje år börjar fler och fler kristna att fira den Bibliska Sabbaten, Påsken, Shavuot (pingst) och Lövhyddohögtiden. YHVH förbereder sig för att återupprätta sitt Kungarike på jorden med sin son Yeshua. Påskalammet återvänder till Jerusalem såsom Lejonet av Juda stam, för att sitta på Davids tron såsom Kungarnas Kung och Herrars Herre (läs gärna mitt häfte - The Restoration of the Church/Kyrkans upprättelse).

Under den här veckan, när vi alla firar Guds Lamm och firar kraften i Hans uppståndelse, så är det en perfekt tid att börja din resa tillbaka till rötterna.

Josie och jag ber att du ska få en mycket välsignad Påsk / Uppståndelsehelg och att du får möjlighet att dela sanningen om Yeshuas offerdöd och uppståndelseliv, när du tillbringar tid med din familj och vänner. Och att de människor som är dig mest kär, kommer att lära känna honom som sin Herre och sin personliga Frälsare.

Tacka HERREN för Han är God

 

Davids Kommentar: Hodu L'Adonai Ki Tov - Tacka HERREN för Han är God

Psalm 107:1 ”Tacka Herren, ty Han är god, ty Hans nåd varar i evighet”.

Som vi har delat med er i de senaste veckobreven, befinner vi oss nu i ett nytt Bibliskt Nyår - Rosh ha Shana på Hebreiska. Jag frågade HERREN vad jag skulle skriva om den här veckan och jag kände att det var rätt att uppmuntra oss alla, inklusive mig själv, att gå in i detta Nya år med Tacksägelse i våra hjärtan. Förutom versen ovanför i sången från Psaltaren 100:4 Gå in i Hans portar med tacksägelse, i Hans gårdar med lov. Tacka Honom, lova Hans namn!”

Faktum är att kung David tackade och prisade YHVH genom många av psalmerna, så jag anser att vi bör ta honom som ett bra exempel och försäkra oss om att vi är kvar i den attityden av tacksamhet mot HERREN. Både för allt det som Han har gjort för oss och som Han gett oss under de år som vi har vandrat med Honom och för Hans kärlek till oss, redan innan vi kom in i Förbundsförhållandet med Honom.

Jag är säker på att de flesta av er, liksom Josie och jag, har haft tuffa tider och mött utmaningar under de senaste 2 åren. Perioden med Covid känns inget vidare bra att tacka för, men jag har även hört ett antal predikningar som utmanar oss att tacka HERREN även när allt inte går så bra i våra liv. Det finns andra liknande verser som stöder detta, även i Nya testamentet. 1Tess 5:18..”och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus”.Vi har också exemplet med Paulus och Silas som blev inlåsta i ett Romerskt fängelse. När de sjöng sina lovsånger till HERREN i cellens mörker, kom befrielsen och fängelsedörrarna öppnades helt övernaturligt. Jag är säker på att den händelsen var en inspirationskälla till bokenFrån Fängelse genom Lovprisning (From Prison to Praise) skriven av Merlin Curruthers.

För att dela ett personligt vittnesbörd så kommer Josie och jag förmodligen aldrig att glömma natten vi anlände till Israel, när vi flyttade hit för att bo här. Vi anlände till Ben Gurion flygplats ca 23:00, efter att ha flugit i många timmar med våra 2 unga pojkar. Vi var tvungna att gå igenom den nya processen för invandrare på Ben Gurions flygplats, därefter en 2 timmar lång bilresa till migrationsboendet i Haifa. Klockan var 03.00 när vi kom fram och platsen vi skulle bo på såg verkligen ut som ett fängelse av den lägre graden. Den enda personen i sikte, var nattvakten. När vi gick in i det kala knappt inredda rummet (vilket vi senare skulle komma att älska under de kommande 7 månaderna)och vi var trötta efter flygresan, så blev jag chockad över vad jag såg och jag kunde se samma chock i Josie och pojkarnas ögon. Jag tänkte för mig själv; GUD vad har du gjort med oss! Och jag sa att Josie och pojkarna inte oroa sig, vi åker tillbaka till Nya Zeeland i morgon, och jag menade det!. Vi sov i 3 timmar innan solen gick upp och när vi tittade ut genom fönstret såg vi sanden och havet vid stranden som låg precis bredvid oss och vi såg att det fanns andra människor runt omkring. Så Josie och jag kände oss lite lyckligare och vi bestämde oss för att vi inte skulle återvända. Istället bad vi och tackade HERREN för Hans planer och syften för våra liv och vi sjöng några tacksägelsesånger och lovsånger. Missmodet lyfte från oss totalt och resten är historia.

Vi har nu varit i Israel i 30 år. Våra pojkar är båda gifta med underbara Israelfödda troende fruar och vi har 5 vackra barnbarn. Efter att ha bott i Israel i 5 år förlorade vi allt vi hade kommit hit med, förutom varandra och våra personliga tillhörigheter. Förutom att vara god är Israels GUD trofast. I Lukas 18:29 lovar Han att ge tillbaka för allt vi förlorar, när vi svarar på hans uppmaning att lämna vårt hem och vår familj bakom oss. Josie och jag kan vittna med 100% ärlighet, om GUDS trofasthet. I dag har vi mycket mer än vad vi kom med till Israel med. Våra familjemedlemmar växte från 4 till 11 personer. Vi äger återigen ett bekvämt hem att bo i och en bekväm bil att köra runt i. Vi står i det ämbete och det arbete som GUD har kallat oss till ..... och vi har Er - tusentals dyrbara bröder och systrar i Nationerna som älskar och bryr sig om oss, som troget står med oss och ber för Israel och vår familj, och som sänder ekonomiska välsignelser som gör det möjligt för oss att vara här för att uppfylla GUDS kallelse för våra liv att vara här i det land som han lovade våra förfäder. Och vi gör vårt bästa för att vara ett ljus och en välsignelse för Nationerna.

Jag ber att det jag har skrivit ovan har betjänat och uppmuntrat er, särskilt de av er som upplever svårigheter och är modfällda. Vi ber att ni i era hjärtan kan få bryta er ut ur ert fängelse genom att använda nyckeln Lovprisning och Tacksägelse. Oavsett hur lite ni känner för att göra det, men bara blunda, se Fadern och Yeshua, öppna ditt hjärta för den Helige Ande och öppna munnen och låt lovsång och ord av tacksägelse komma ut. Om du fortfarande tycker att det är svårt, be att den Helige Ande fyller ditt hjärta och ger dig orden - kanske en lovsång som du vet öppnar upp för frihet. 

För att avsluta min kommentar; Jag vill göra det jag själv predikar ..................

Hodu L' Adonai för att Han sände sin Son Yeshua, vår Messias, Återlösare och Vägen till Guds rike    

Hodu L' Adonai för löftet om ett Evigt liv i Hans närhet                                                                                  

Hodu L' Adonai för att Han kallade oss tillbaka till det land, som Han utlovade våra förfäder                        

Hodu L' Adonai för god hälsa och kraft för varje dagHodu L' Adonai för Hans skyddande hand och Hans rikliga försörjning för vårt dagliga behov i vår familj

Hodu L' Adonai för att ge oss privilegiet att få tjäna Honom och Hans rikes ändamål

Hodu L' Adonai för att Han mycket snart sänder Yeshua tillbaka till Jerusalem, för att vara Kungarnas Kung och Herrarnas HerreHodu L' Adonai för alla våra trogna partners i Nationerna

Nu är det din tur ........ 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

Gästkommentar: En Introduktion till Shmita- Peter Robertson
3 Mos 25:2-4 ”När ni kommer in i det land som Jag ger er, skall landet hålla sabbat åtHerren”. ... ”men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Herrens sabbat”.

I morgon är det Sabbat, det är också Rosh Chodesh (Nisans nymåne) och det är Rosh HaShanah (det Bibliska Nyåret). I Guds kalender är Sabbaten den 7:e dagen, det finns 11 speciella dagar i den 7:e månaden och vart 7:e år är också speciellt. 7 års cykler finns inkluderade i kalendern, av vilken den 7:e kallas ett Shmita år. Namnet Shmita kommer från 5 Moseboken 15:1-2, där det står skrivet; Vart sjunde år skall du låta vara ett friår (- sh’mitah) och detta är vad som gäller angående friåret (sh’mitah): Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa, skall då efterskänka sin fordran (“shamat” - samma rot). Han skall inte kräva det av sin nästa, sin broder, eftersom HERRENS frigivning ("shamat") har förkunnats."  Enligt denna befallning gavs förlåtelse och skulder frigavs av borgenärer, under Shmita-året. Traditionellt har detta gjorts på den allra sista dagen av det rabbinska året, eftersom budet säger "i slutet av de 7 åren". 

En annan viktig aspekt av Shmita-året är att det var en tid då slavar (indenturerade tjänare) blev fria. Det var personer som arbetade utan ersättning fram till frigivningsåret. Men när de frigavs var befallningen att de skulle avlönas generöst, av sina herrar i processen (se 5:12-15).
De fattiga tilläts äta av markens produkter. Vi finner det relevanta budet för detta i 2 Mosebok 23:10-11.

Ser du den röda tråden i dessa 3 Shmita-relaterade befallningar? Shmita var en befallning åtminstone delvis, för de fattiga i landet. På samma sätt var det ett test av jordbrukarnas, borgenärernas och slavägarnas hjärtan, för att se om de skulle lyda. Att ta hänsyn till de fattiga och deras välfärd var ett viktigt syfte för buden om Shmita-året. I ett omfattande avsnitt om Shmita förklarar Adonai att det inte borde finnas några fattiga bland hans folk, om de bara skulle följa buden om Sabbatsåret (se 5:4-5). 
Dessutom lästes Toran i Sukkot under Shmita-året för alla Pilgrimsvallfärdare vid den Heliga Helgedomen (se 55:10-12). 

Rabbinsk judendom observerar detta innevarande år som ett Shmita-år. Finns det något sätt att bekräfta att detta är korrekt från Skriften och den historiska dokumentationen? Jag anser att det är möjligt att göra det. De 70 åren av fångenskap var inte någon slumpmässig tidsperiod. De åren var faktiskt en ackumulering av de 490 år som Shmita åren hade försummats av Israel. Eftersom Israel inte hade observerat Shmita på 490 år, avlägsnade Adonai dem från landet för att se till att landet skulle få sin rätt till vila. I slutet av dessa sjuttio år skulle det följande året under Kyros påbud därför ha inneburit ett Jubelår, då Israels land återställdes till sina rättmätiga invånare. Detta representerade en återställning av Shmita – Jubelårets årscykel. Det har gått 2557 år sedan den här återställningen av kalendern, det motsvarar 51 jubileumscykler på femtio år (2550 år) plus 7 år. Om mina antaganden stämmer verkar detta verkligen vara ett verkligt Shmita-år. 

När börjar Shmita-året? I avsaknad av Skriften inte nämner något specifikt om motsatsen, så skulle man kunna anta att det startar i början av året. Vi vet dock att Jubileumsåret började vart 50:e år, under Yom Kippur (se 3 Moseboken 25:8-9). Men det betyder inte nödvändigtvis att Shmita börjar vid Yom Truah, enligt Skriften, även om det är den rabbinska traditionen. 

Shmita-året kan mycket väl börja på Nisan 1, på det Bibliska nyåret. Så det är möjligt att morgondagen också markerar början på det Bibliska Shmita-året. Det finns vissa bevis i Skriften på att de fattiga tilläts skörda av grödorna, under det 7:e året. Det är omöjligt att skörda en gröda som inte planterades. Så det är möjligt att Adonai avsåg att bönderna skulle så på hösten det 6:e året, men att inte skörda det själva på våren. Följande höst skulle de inte tillåtas att så spannmål, vilket innebär att det inte skulle bli någon skörd på våren det 8:e året. Detta innebär att de skulle behöva skörda tillräckligt mycket mängd under 5 år, för att kunna överleva under 2 år utan gröda. Finns det något i Skriften som tyder på att så var fallet? 

Tänk på orden i 3 Moseboken 25:19-22 som verkar stödja denna åsikt att Shmita börjar påNisan 1, ”Och landet kommer att ge sin frukt, så att ni har att äta i överflöd, och ni kan bo där i trygghet. Om ni frågar: "Vad skall vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller bärga vår gröda?" så må ni veta att jag skall befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för tre år.Och ännu när ni sår under det åttonde året, skall ni ha av den gamla grödan att äta. Ända till dess grödan har kommit in på det nionde året, skall ni ha gammal säd att äta”.

Jag säger dessa saker med försiktighet, för i avsaknad av något specifikt i Skriften måste vissa antaganden göras för att nå denna slutsats. Dessutom bortser jag från århundraden av rabbinsk tradition. Denna uppfattning är något som jag inte kommer att hålla för dogmatiskt, utan snarare ett försiktigt påstående om en distinkt möjlighet som verkar ha visst stöd från Skriften. Jag säger detta i ödmjukhet och mycket försiktigt, eftersom jag förstår att kalenderfrågor kan väcka stor debatt och till och med stridigheter i vissa kretsar. 

De flesta av dem som läser dessa ord är inte bönder i Israels land, men har ändå kärlek till Tora. Om detta verkligen är ett Shmita-år, finns det något sätt på hur vi kan tillämpa Shmitas principer i våra liv?

Här är några förslag för dig att noggrant och under bön begrunda ......

 1. Vi inser att Adonai fortfarande frammanar profetiska händelser enligt kalendern som finns i Hans ord  (i bägge testamentena). Det är viktigt att vara medveten om Hans kalender, eftersom den inte har upphävts. Den har nycklar för att förstå tider och årstider. Detta inkluderar Shmita.

   

 2. Vi förstår att Shmita fokuserade på befrielsen av dem som var i träldom, att ge mat till de fattiga och en eliminering av skulder. Vår himmelske Fader har inte förändrats. Det är fortfarande en viktig prioritering hos Honom att vi bryr oss om de fattiga i Israels land, särskilt i de troendes hushåll (se Romarbrevet 15:25-27) och de fattiga i våra egna nationer. Det finns många sätt på hur vi kan investera vår tid, ekonomi och våra ansträngningar i att göra detta som är så kärt i Guds hjärta.

   

 3. Skriften håller förlåtelse av synder likställt med förlåtelse av skulder. Har du oförlåtelse emot någon? Det är absolut nödvändigt att du förlåter andras skulder, även som Yeshua lärde oss att be. För vi som har lärt känna Guds Son, vi har blivit förlåtna från en enorm syndaskuld och så bör vi också förhålla oss emot dem som har förolämpat oss.

   

 4. Under Shmita läster man ur skrifterna; detta Nyår är ett bra tillfälle att börja läsa rakt igenom hela skriften.

   

 5. Om du är trädgårdsodlare eller lantbrukare, har du någonsin låtit din mark vila i träda?

   

 6. Efter tjänarna släppts fria av under Shmita och om de älskade sina herrar, så kunde de välja att stanna såsom tjänare hos sin herre för alltid (se 2Mos 25:5-6). Om de bestämde sig för att bli hans förbundsslav, skulle han genomborra deras öra vid hans dörr eller dörrpost. Detta förklarade symboliskt, "min herre har mitt öra och vad han säger, ska jag göra." Paulus, Petrus, Jakob, Judas och Johannes kallade sig alla Herrens förslavade. Är du Hans förbundsslav? Har Han ditt öra? Kommer du att lyda det du hör? Har du ett öra för att höra vad Anden talar?

Brådskande böneförfrågan:i morgon är inte bara det Bibliska Nyåret, det är också början på Ramadan i den Islamiska kalendern, som i allmänhet är en tid av mörk andlig aktivitet ofta åtföljd av en ökning av terrorism. Vi ser redan en dramatisk ökning av terrorattacker i Israel under de senaste dagarna. Be emot dessa demoniska attacker vid denna tidpunkt, när den Islamiska kalendern korsar Guds kalender. 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Denna månad skall vara den främsta hos er

 

David's Comment: Ännu ett Bibliskt År är Nästan slut
2 Mosebok 12:2 ”Denna månad skall vara den främsta hos er. Den skall hos er vara den första av årets månader” .....

Vid solnedgången på Fredag den 1april, börjar den Hebreiska månaden Nisan. Idag hänvisar de flesta Judar det Nya Året till i början av Hösthögtiderna i slutet av September eller början av Oktober. Men om vi läser öppningsversen (2Mos 12:2) så förklarar Israels GUD att Nisan 1 kommer att bli Starten på Året för det Judiska folket. Elul 29 kan mycket väl vara det datum då YHVH skapade universum, men Han instruerade Israel att observera det Nya Året (Rosh ha Shana) under Nisan 1. Han instruerade också Israel att observera Sabbaten och Nymånen.

Jag är ingen expert på detta ämne och jag är ingen teolog, men som jag har delat i tidigare budskap tror jag att både det Naturliga och det Andliga Universum synkroniserar med GUDS kalender. Det har aldrig förändrats eftersom GUD inte förändras (Malaki 3:6). Om det är sant anser jag också att vi (alla troende) borde leva efter den Bibliska kalendern. Om Grekerna och Romarna inte hade tagit över Kyrkan under det andra århundradet, skulle vi förmodligen fortfarande ha använt det i dag. I Daniel 7:25 ser vi att "Lilla Hornet" försöker ändra tiderna och lagen, det är precis vad Romarna gjorde när de började ersätta de Judiska ledarna inom Kyrkan och Ersättningsteologin" föddes, vilket fortfarande lever kvar än idag i stora delar inom kyrkan. Detta innebär att den större delen av världen och stora delar av Kyrkan är osynkroniserade med Skaparen.

Under de senaste 12 månaderna har stora förändringar skett på många platser i världen. När de olika arterna av Covid-19 spred sig över världen orsakade det nedstängningar, gränsstängningar och andra regler, orsakade företag att stänga, orsakade kaos i leverantörskedjor, höjde priserna och förändrade våra liv på många sätt. När Omicron-varianten började gå ner i antalet och det såg ut som att livet kunde återgå till det normala, gick Ryssland i krig och invaderade Ukraina. Vi har ännu inte sett konsekvenser av olje-, gas- och spannmålsbrist, men det kommer säkert att bli problem med tillgång och priser till följd av Putins beslut att gå i krig. Och ju längre kriget varar, desto allvarligare blir problemen. 

Eftersom det Gregorianska året 2022 är mindre än 3 månader gammalt och det nya Bibliska Året är på väg att starta så är ’miljonfrågan’: Vilka utmaningar kommer vi att möta under de kommande 12 månaderna? Ett hot om att Ukrainakriget kan förvandlas till det Tredje Världskriget med eventuella kärnvapen inblandade, vilket det talas om i media nästan varje dag. Det är klart att vi måste be. För att ytterligare lägga till dynamik till situationen, kan detta Nya År vara början på ett Shmitah-År och det kan också vara den sista cykeln kopplad till Daniels "70 veckors" profetia, i kapitel 9. Om det stämmer kan den Andliga aktiviteten under de kommande månaderna, bli mer intensiv än vi har sett på mycket länge - bara tiden kommer att visa det. Jag har bett Peter Robertson att berätta mer om Shmitah-cykeln under de kommande veckornas kommentarer.

Under tiden vill jag än en gång uppmuntra alla att bli kvar i HERRENS kalender. Låt oss åtminstone erkänna Hans fastställda Sabbatsdagar, Nymånarna och det Nya År som Han instruerade Israel att observera och leva efter. Jag tror att ju mer vi synkroniseras med Rikets kalender, desto mer kommer Kungariket att vara verksamt i våra liv. Pröva och se .........

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Purim

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

David's Kommentar: Purim 2022 - För en Tid som Denna - Ingenting har Förändrats  Ester 4:14 För om du tiger denna gång, skall Judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"


På onsdagskvällen firade det Judiska folket i Israel och runt om i världen återigen Purimfesten, vilket minner om historien om hur Ester räddar sitt folk från att förgöras av den demoninspirerade Haman. Haman var bara en i raden av många män som verkade för att försöka utplåna det Judiska folket och att förhindra uppfyllande av bibelprofetiorna. Ända från det att Israel blev en nation, för nästan 4000 år sedan, har satan försökt utplåna den. Historien berättar om en följd onda män som satan smorde för att försöka förgöra Israel. I den raden fanns Farao i Egypten, Haman i Persien, Antiochos Epifanes, Herodes, Titus och Hitler. Prisad vareYAH, alla de misslyckades och Purim firas fortfarande av det Judiska folket. Och sedan 1948 har vi dessutom ett eget land att fira Purim i.

Det sker inte något nytt under solen och ingenting har egentligen förändras i den andliga sfären, eller den naturliga sfären. Israel attackeras fortfarande av de som tjänar satans syften. Jag ska försöka att inte verka överdrivet pessimistisk, men även denna gång när vi ska fira Purim fortsätter Iran (antika Persien) att hota om att förgöra Israel. De har lidit många pinsamma förluster i sina militära anläggningar, som de oupphörligt försöker etablera i Syrien. Många Iranska militärer har skadats och dödats när Israel attackerat och förstört dessa Iranska baser och den radikala Islamiska regimen har agerat desperat för att slå tillbaka mot Israel. På ett sätt är den Israeliska/"Palestinska" fredsprocessen så gott som död och vi måste nog be att den förblir så. Utsikterna till ett fredsavtal är nästan lika med noll, efter att USA och andra nationer flyttat sina ambassader till Jerusalem. Och det fiktiva "Palestinska" folket har förlorat allt hopp om att ha en stat med Jerusalem som huvudstad, vilket har medfört våld och terror som deras enda alternativ. Den månadslånga muslimska festivalen Ramadan är cirka 3 veckor bort och de olika terrororganisationerna försöker hetsa upp sina medlemmar för att utföra terrorattacker i Israel och på olika Judiska platser i nationerna.

Antisemitismen fortsätter att öka i större delen av världen, till och med bland politiker har hatiska åsikter framstått som tydligare. Det bör inte förvåna eller chockera oss när Bibeln säger att för närvarande råder denna tidsålders gud (2 Kor 4:4) och hela världen ligger under hans inflytande (1 John 5:19). Satan hatar Israel och det Judiska folket för att han känner till profetiorna. Så de som följer med och bär på samma hat, medvetet eller omedvetet, är under hans inflytande. Det Judiska folket vet att den större delen av världen, i bästa fall, inte gillar oss och i värsta fall hatar och föraktar oss. Naturligtvis är orsaken till detta intensiva hat mot Judarna inte på grund av vilka vi är, utan på grund av för Vem vår existens som folk, vittnar om. Det rapporteras att den sista Ryske Tsaren bad en av sina rådgivare att bevisa GUDS existens.Mannen svarade med ett ord - JUDARNA! Det Judiska folket och Israels nation är ett baner för världen (Jesaja 11:12) att GUD är den som Bibeln säger att Han är och att de hatar oss för det. Detsamma gäller även för de kristna som har Guds eld, eftersom de också vittnar om samma Gud - Israels GUD. Snart kommer större delen av världen att komma under inflytande av den onde, för att ventilera sin demoniskt inspirerade vrede på ett sätt som aldrig tidigare skådats mot Israel, det Judiska folket och Messias kropp. 

Det här är en tid att arbeta med HERREN, när han för fram denna nuvarande onda tidsålder till sitt klimax. Josie och jag tror att vi och alla, liksom Ester, har kommit till riket "för en tid som denna". De som regelbundet får våra uppdateringar har hört mig säga det tidigare, men jag tror verkligen att det är sant och kommer att fortsätta att säga det. Jag känner en uppmaning att ständigt påminna och inspirera GUDS folk att engagera sig i Faderns verksamhet. Framför allt genom att återställa och skydda Israel och det Judiska folket, när som Fadern förbereder sig för att uppenbara sin Son, Yeshua Messias, för Israel (Sakarja 12:10), som en del i återställelsen av Hans rike på jorden i Jerusalem.

Under de senaste 2 åren har Covid-19-pandemin förändrat våra liv på många sätt, men kriget mot Ukraina har potential att förändra våra liv mycket mer dramatiskt än vad Covid gjorde. Spannmålsbrist kommer att orsaka stora prisökningar på många livsmedel, och när nationerna minskar sin import av rysk olja och gas har de högre transportkostnaderna potential att orsaka en härdsmälta i nationernas ekonomi. Hittills har FN och Nato-länderna bara gett begränsat stöd till Ukraina, som inte vill konfrontera Ryssland direkt och få Putin att vara mer aggressiv än han redan är. Men denna passivitet har gett Putin fritt styre att förstöra stora delar av Ukraina och orsakat oacceptabel död, skada och förstörelse. Det värsta scenariot är att USA och Natos styrkor direkt engagerar den ryska militären och potentiellt antänder andra världskriget, vilket skulle kunna betyda användning av kärnvapen.

Om det någonsin fanns en tid då en stor ökning av bönen krävdes, så är det nu. Jag vill upprepa min utmaning till varje kristen i denna tid av Purim att vara en Ester och att uppfylla det syfte och det öde, för vilket du har kommit till riket i denna strategiska tid. Världen närmar sig Israel och för den delen den sanna kyrkan. Nu är det definitivt dags att vara såsom Ester, att låta Härskarornas Ande som bor inom dig resa sig inom dig och ge dig möjlighet att gå inför "kungar" och vädja för Israels räkning. Det måste höras många profetiska röster som för GUDs talan, för Israels räkning. Det är faktiskt mycket lättare för oss än vad det var för Esther. Hon var tvungen att gå inför en riktig kung med risk för sitt eget liv. Vi känner alla till de berömda orden hon talade:"Därefter skall jag gå in till Kungen, även om det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad." (Ester 4:16

Nu är det inte rätt tid att tiga! Gud förbjude oss att vi kommer att vara bland dem som det sades om: "För om du tiger denna gång, skall Judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras.Om Josie och jag kan hjälpa dig på något sätt med information eller resurser, tveka inte att maila oss på  david@outofzion.org

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Stefans Kommentar: Att vara Världens Ljus pt.3 - Där Salt och Ljus möts

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Stefans Kommentar: Att vara Världens Ljus pt.3 - Där Salt och Ljus möts
Matteus 5:16: "Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader som är i himlen."

Under de senaste två veckorna har vi tittat på Yeshuas ord i Bergspredikan från Matteus 5:13-16 om att vara Jordens salt och Världens ljus. Under den första veckan tittade vi grundligare på innebörden av att vara Jordens salt och förra veckan tittade vi grundligare på att vara Världens ljus. Den här veckan får vi se hur saltet och ljuset hänger ihop.

Saltet och Ljuset (eller att vara salt och att vara ljus) korrensponderar genom den nödvändiga effekt de måste ha på sin omgivning. Den kemiska föreningen av salt är Natriumklorid – ett mineral som inte sönderfaller. Därför kan salt inte vara lågt salthaltig, för då fungerar det inte som ett salt. Det måste vara salthaltigt och ge effekten av sälta. Brist på salt blir en utspäd blandning, vilket inte skapats av sig själv. Jag tror inte att du har hittat en sådan kryddburk av utspätt eller smaklöst salt i kryddstället, i din lokala stormarknad!

Likaså kan ljus inte vara icke lysande, för då skulle det inte vara ljus. Mörker är frånvaron av ljus, precis som utspädd salt inte sältar och att kylan innebär frånvaro av värme. Mörker kan inte skapas eller tillverkas - det finns ingen "mörkerlampa" som du kan tända och att det plötsligt finns det mörker. Allt du kan göra är att släcka av (eller släcka ner) ljuset. Vi ser då att både salt och ljus inte kan existera utan att ge en effekt – sälta och belysning. Yeshua talade retoriskt när han sa, "men om saltet förlorar sin sälta, hur ska dess sälta återställas?" Precis som han sa att en stad som ligger på en kulle, kan inte kan döljas och en lampa sätts inte under skäppan. Det är inte logiskt och hör inte till det normala.

Vad Yeshua säger är att hans sanna efterföljare kommer att exemplifiera sitt lärjungeskap genom sina goda gärningar vilka kommer att ses av andra och i sin tur kommer påverka deras omgivning, precis som salt och ljus gör i sitt naturliga tillstånd (sälta och belysning). Dessa goda gärningar är möjliga genom den Helige Andes verk i oss och genom vårt nya naturliga tillstånd vi har fått, såsom nya skapelser i Messias.

Bibeln talar positivt om goda gärningar. Titus 3:8 säger ”Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna”. Dessa saker är utmärkta och nyttiga för människor och betonar att goda gärningar inte bara är en biprodukt, som är trevligt att ha i sitt liv. Det är snarare något som vi noggrant måste överväga, ägna oss åt och utföra – på grund av deras nytta för både oss (som är det salt och ljus vi ska vara) och för dem i våran omgivning. Paulus skriver i Efesierbrevet 2:10: ”Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem”. Gud har förberett dessa goda gärningar för oss redan innan vi föddes, redan före tidens begynnelse, så att vi kan utföra dem och ha en positiv och god effekt på dem omkring oss.

Det kan vara en fara för vissa, att man tenderar att fastna i goda gärningar och tror att de är våra medel till frälsning. Om gärningar tas på fel sätt, som många andra aspekter av vår tro, kan goda gärningar leda till legalism och religiositet. Men det är inte så Gud har tänkt med dem. Goda gärningar var aldrig ett medel till frälsning utan snarare ett genuint och nödvändigt uttryck för den frälsning vi redan har fått, precis som sälta och belysning är för salt och ljus. I själva verket menar Yeshua att det är paradoxalt för någon att vara hans efterföljare, men att inte påverka sin omgivning genom goda gärningar. Per definition måste en Messias lärjunge ha goda gärningar, precis som salt är salt i smaken och ljuset lyser upp så det blir synligt.

Det är intressant att betrakta det Stora Uppdraget (att gå ut i hela världen), i ljuset av Yeshuas kallelse att vara Salt och Ljus och vara rik på goda gärningar. Salt och ljus kan vara överväldigande när det ges i stora doser – för mycket salt blir osmakligt när det är koncentrerat, precis som för mycket ljus är förblindande för ögonen. Messias kropp är befalld att inte överge de gemensamma samlingarna (Hebr 10:25) och Yeshua bad att hans efterföljare skulle vara i världen, men inte av världen (Joh 17:14-16). Som beskrivet, är det en viktig aspekt att vara salt och ljus och att vi sprider det i våra samhällen så att våra goda gärningar kan påverka våra samhällen och nationer. Precis såsom saltet måste fördelas genom en maträtt och ljuset måste spridas i ett utrymme, så måste våra goda gärningar spridas över hela världen för att ge helande, beskydd, liv, rening och glädje.

Resultatet av Salt och Ljus syns i den sista delen av vers 16 - att ge ära åt Gud. Yeshua sa tydligt att vårt motiv för goda gärningar ska vara för att ge ära till vår himmelske Fader. Att vara rik på goda gärningar, kan göra det lätt att falla in i självrättfärdigande. Men om vi förblir ödmjuka och håller ögonen fästa på livgivaren, upphovsmannen och fulländaren av vår tro, kan vi löpa loppet utan att vackla. Vi kan vara salt och ljus, som vi är kallade att vara och ge ära åt vår Gud och Kung, precis som Psaltaren 115:1 säger: "Inte åt oss, Herre, inte åt oss utan åt Ditt namn ge äran, för Din nåds och Din sannings skull..”.

Vår värld faller djupare in i förfall och mörker, men Gud har kallat sitt folk – oss - att vara i världen som Jordens salt och Världens ljus för att bringa rening, stoppa förfallet och vara skinande ljus i mörkret. Så uppmuntra dig att vara salt mot alla du möter och fortsätta att lysa upp mörkret med Messias ljus, sanning och kärlek.

 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Världens Ljus

 

Stefan's Kommentar: Att vara Världens Ljus – Del 2
Matteus 5:14-15: "Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset."

Den här veckan fortsätter vi den andra delen i denna 3 delar serie med temat Salt och Ljus, från Matteus 5:13-16. Förra veckan studerade vi innebörden av att vara Jordens salt, och den här veckan kommer vi att diskutera innebörden av att vara Världens ljus. 

På samma sätt som hur vi ser på salt i modern tid jämfört med antiken, så är vår syn på ljus också på samma sätt mycket annorlunda. Generellt sett tar vi ljuset för givet, dag eller natt spelar ofta ingen roll för oss eller för de aktiviteter vi vill delta i, på grund av de kraftfulla ljus vi nu har. Belysning finns överallt – i våra hem, på gatorna, på fordonen, på arbetsplatserna, på kommersiella områden m.m. De finns till och med i våra Smartphones! Jag är säker på att du har märkt de höga nivåerna av ljusföroreningar som ses från luften, när du flyger över städer på natten. Men i antiken var ljuset mycket begränsat och bestod av små leroljelampor och brinnande facklor, som knappt lyser upp ett litet rum eller en hall.

På grund av dessa begränsningar maximerades dagsljuset i biblisk tid (och till och med långt efteråt). Arbetsdagsdagen började bokstavligen vid gryningen och slutade vid solnedgången, då alla gick till sina hem för en tidig middag och en god natts sömn. Utanför var det mörkt och farligt med vilda djur som strövade omkring, särskilt runt landsbygdens mörka vägar och i oskyddade städer, vilket var det vanliga scenariot.

Så ljus var och är viktigt för att kunna fungera och röra sig, men ljus har många ytterligare effekter förutom bara belysning: Det ger liv, särskilt till den botaniska världen men också till de flesta andra livsformer, det genererar värme och energi, verkar helande, främjar glädje och en positiv sinnesstämning. Man behöver bara titta på statistiken över depression och självmord i länder där det inte finns mer än några få timmars dagsljus under vintern, för att se hur oproportionerligt det är jämfört med mer "balanserade" länder. Ljus påverkar sinnesstämningen och en hel rad andra problem medan brist på ljus ger depression och sorg.

I bibelns inledande rader läser vi om ljuset. 1 Mosebok 1:1-5 säger: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och Han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen”.


Guds första ord som är nedtecknade i skrifterna, handlar om att skapa ljus: "Varde Ljus". Dessförinnan fanns det inget ljus, utan bara mörker. Och det var inte bara mörkt ute, utan jorden var också "utan form och tomrum". På hebreiska beskrivs detta som tohoo va'vohoo vilket betyder kaos eller oordning. Genom att skapa ljus separerade Gud inte bara ljuset från mörkret, utan han bringade också ordning i en kaotisk värld och bildade därmed dag och natt, som tillsammans blev den första dagen.

Inledningen av Johannes evangelium är ett starkt eko av 1Mosebok 1 och säger att: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”. I Ordet (Messias) är livet och att livet är människornas ljus. Att ljuset lyser i mörkret och mörkret kan inte övervinna ljuset. Detta utgör en mycket viktig princip: Där det finns ljus kan det inte finnas mörker. Mörkret måste försvinna från ljuset. Denna princip är sann i den fysiska världen och i den andliga världen.

Vi ser denna princip igen genom vad Jesaja skrev om det Judiska folket (9:2): "Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram". Här ser vi en parallellitet mellan mörker och dödsskugga, jämfört med ljuset och de som ljuset lyser på. Där det finns ljus, blir mörker och död ogiltiga. Jag är säker på att Jesajas ord ger resonans, när du tänker tillbaka på det stora ljus som lyste på dig när du gick i dödsskuggan av ditt tidigare liv. 

Vi prisar Herren för att vi i Hans ljus, ska få se ljus. Och precis som Paulus skrev i Efesierbrevet 5:8: "Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn (Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter). Och pröva vad som är Herren kärt” Så vi brukade inte bara vara i mörker, vi var faktiskt själva mörkret. Och vi har inte bara förts in i ljuset, utan vi är faktiskt ljus i Herren och är kallade att vandra i det ljuset.

Vi lever i en värld som är väldigt mörk och blir mörkare för varje dag som går. Det goda kallas ont och ont kallas gott, ljuset blir mörker och mörkret blir ljus precis som Jesaja skrev (5:20). Men när mörkret blir mörkare skiner ljuset allt ljusare, precis som varje liten stjärna tydligt kan ses en mörk och månfri natt. 

När dagarna blir mörkare och vi som världens ljus lyser allt ljusare och ger liv, värme, trygghet, hopp, helande och glädje med Messias kärlek och sanning, så kommer de som är i mörkret och ser ljuset (oss) vanligtvis att reagera två sätt: De kommer antingen att dras till ljuset för att de vilja vara nära det och i slutändan själva vilja ha ljuset. Eller så vill de släcka ljuset som blottlägger mörkrets gärningar (Ef 5:11-17). Vi måste vara beredda på båda alternativen – att ge ljuset till dem som vill ha det och inte låta dem som kommer att försöka släcka ljuset i oss, att lyckas.

Nu när vi har tittat på vad det innebär att vara Jordens salt och Världens ljus kan vi bättre förstå sambandet mellan dem och hur de förhåller sig till oss, som Yeshua förklarade. Det gör vi nästa gång i den tredje och sista delen av den här serien.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Special Carmel Alert - 2 e Mars 2022

  Special Carmel Alert - 2 e  Mars 2022

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse 

 

Davids specialkommentar: Ännu ett språng framåt för "End Times"
Lukas 21:28 När vi ser dessa saker ske, se upp för vår förlossning närmar sig.


Just när det såg ut som om livet återvände till någon form av normalitet när Omicron-vågen började minska i de flesta av våra nationer, drabbas världen av en annan, allvarligare situation. Jag är säker på att de flesta av oss ser på de fruktansvärda händelserna som äger rum i Ukraina med chock och fasa. Det finns ingen ursäkt på jorden för att rättfärdiga döden och förstörelsen vi ser äga rum i Ukraina, och händelserna den senaste veckan väcker frågan ... Varför skickade president Putin den ryska militären för att gå i krig med nationen och folket av Ukraina?

Svaret på ovanstående fråga är väldigt komplicerat och jag rekommenderar den här videon om du verkligen vill veta svaret - https://youtu.be/If61baWF4GE. Du kommer att lära dig att det finns ett antal frågor i hjärtat av konflikten mellan Ryssland och Ukraina - olja, gas, vatten och geopolitiska frågor spelar en stor roll i den. Det finns också förslaget att Putin, vars mentala tillstånd nu ifrågasätts, har en vision om att bygga upp något slags återuppstått sovjetiskt imperium, vilket är anledningen till att Putin är så emot att Ukraina går med i EU och Nato.

Det finns också ett antal kommentatorer som tyder på att det finns ett religiöst skäl bakom Putins beslut att ta Ryssland i krig mot Ukraina. Putin är medlem i den rysk-ortodoxa kyrkan, som är ett av ersättningsteologins stora fästen. Avner Boskey, en annan messiansk lärare baserad i Israel, skrev detta .... Enligt denna Ersättningsteologiska världsbild, finner Guds Messianska rike sitt största och sista uttryck inte i Jerusalem utan i Ryssland. Liksom Konstantin den Store ser Putin kristendomen som det andliga limmet som kommer att förena och stärka hans imperium. Sedan han blev president i Ryssland har Putin utsett sig själv som den sanna försvararen av kristna över hela världen, ledaren för det tredje Rom. Han vill att folk ska erkänna hans andliga kallelse som återuppbyggaren av en Moskvabaserad kristenhet.

Ett tredje förslag som i allt högre grad sprids på internet och sociala medieplattformar, att de sekulära nyhetsmedierna som är ökänt liberala och vänsterflygeln, och som är djupt under inflytande och kontroll av New World Order / Great Reset / Illuminati-organisationerna, håller på att används för att misskreditera Putin och avlägsna honom från Rysslands ledning. Ett växande antal kristna ministerier främjar detta 3:e perspektiv och hävdar att Putins religiösa övertygelse och politiska ambitioner är ett hot mot Klaus Schwabb, George Soros och andra elitister, som nu använder media för att föra ett propagandakrig mot Putin och Ryssland. Vissa går så långt som att antyda att bilderna och rapporterna om kriget manipuleras och överdrivs av mainstreammedia. Så mycket som jag totalt misstror CNN, SKY, BBC och andra, har jag problem med att tro det påståendet eftersom vi känner många israeliska messianska judar, ursprungligen från Ukraina, som är i kontakt med familj och vänner i Ukraina, som bekräftar att vad vi ser på nyheterna verkligen händer.

Så vilket perspektiv är det rätta? Det är inte möjligt att veta svaret på den frågan vid denna tidpunkt. Kanske är det en kombination av 2 eller till och med alla 3 scenarierna. Förhoppningsvis blir det tydligare med tiden. Vad den ryska attacken mot Ukraina har belyst är FN:s absoluta svaghet och impotens. Vilken löjlig situation det är - Ryssland är den nuvarande chefen för FN:s säkerhetsråd, och är samtidigt i krig med en medlemsnation i FN. Det pågår en hel del diskussioner i FN men inga åtgärder för att stoppa den ryska aggressionen mot Ukraina. Det verkar som att det enda FN verkligen är intresserad av att göra är att anklaga och fördöma Israel.

Det andra uppenbara resultatet från den nuvarande situationen i ukrainska är att Israel och andra nationer som hotas av attack inte längre kan lita på att USA:s väpnade styrkor kommer till deras hjälp om de attackeras. Den nuvarande demokratiska amerikanska regeringen har inte lusten eller modet att skicka den amerikanska försvarsmaktens makt och styrka att skydda det ukrainska folket från den massiva ryska militärmaskinen. En sak är säker att maktbalansen i världen inte är vad den brukade vara och det är USA:s rätt uppfattade svaghet som gav Putin grönt ljus att inleda attacken mot Ukraina. Nu måste vi vänta och se om Kina kommer att inleda en liknande attack mot Taiwan. Låt oss inte be!

Allt som jag har skrivit ovan tjänar till att förstärka känslan av att vi verkligen lever i de sista dagarna/sluttiderna, och att kriget mot Ukraina verkligen är ytterligare ett steg framåt i Herrens planer och syften som leder fram till Hans Sons snart återkomst. Yeshua ska vara kungarnas kung och herrarnas herre, som styr och regerar över sitt återställda kungarike från ett återställt tempel i Jerusalem .....

Är vi redo ?  

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 Shalom ..... David  

 

 

Jordens salt

 

Stefan's Kommentar: Att vara Jordens Salt
Matteus 5:13: ”Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor”.

Bergspredikan är Messias mest omfattande och grundligaste undervisning och förklaring av doktrin. I bergspredikan förklarade Yeshua i detalj den sanna innebörden av Guds bud som ges i Tora – Pentateuch, eller Guds instruktioner. Yeshua klargjorde Guds egentliga avsikt genom Tora buden till sina lyssnare, jämfört med de samtida generationstraditionerna ("du har hört att det sades"). Denna undervisning förblir alltid central för oss idag och lyser upp vägen för oss, så vi vet hur vi ska leva våra liv enligt Guds ord.

I denna serie i 3 delar, kommer vi att titta närmare på Yeshuas ord i Bergspredikan från Matteus evangelium kapitel 5 vers 13-16 och se vad det innebär att vara Jordens salt, vad det innebär att vara Världens ljus. Vad kopplingen är mellan saltet och ljuset och hur det talar till var och en av oss idag. Den här veckan ser vi på vad det innebär att vara Jordens salt. "Jordens salt" är ett vanligt talesätt på engelska och hebreiska. Det används för att beskriva människor som är exceptionella, lojala, sanningsenliga, osjälviska, etiska, hårt arbetande och som har liknande karaktärsdrag. I Israel används det ofta för att beskriva IDF-soldater som tjänstgör i stridsenheter, individer som personligen offrar sig för det större goda eller de som har gjort en betydande insats för Nationen Israel. Vad väldigt få i Israel vet är att det var Yeshua som myntade denna fras och att den är hämtad från Nya Testamentet – en överraskning för den genomsnittliga Israelen!

Men vad menade Yeshua när Han sa att vi är Jordens salt? Först måste vi förstå hur salt uppfattades i antiken. I vår moderna värld har salt inte mycket värde. Salt (natrium) av någon form finns i nästan allt, från maten vi äter till schampot vi använder. Idag kan vi köpa ett kilo bordssalt för bara några cent eller ett par Shekels i snabbköpet. Men i antiken var salt en sällsynt och extremt värdefull vara och värd cirka 400 gånger mer, än vad det är värt idag! Salt kallades ofta "det vita guldet" eftersom dess värde var i nivå med ädelmetallen. Det fördes till antikens Rom från Porto d'Ascoli-området, 242 km österut vid Adriatiska kusten, på en rutt som heter "Via Salaria" - Saltvägen, och är fortfarande Italiens statliga motorväg nummer 4.

Salt var värdefullt på grund av dess många användningsområden. Det användes för att stoppa blödning, för att desinficera sår och andra medicinska användningsområden. I den kulinariska världen användes den för kryddor men också för att bevara frukt, grönsaker och kött genom att torka ut dem, en viktig nödvändighet i en värld utan modernt kylskåp. Dessutom användes det faktiskt som en valuta. Romerska soldater bar saltbälten av läder och där skulle de lagra de saltbitar som de fick som betalning. Och vid frigivning från militären skulle de få en klumpsumma i form av en säck salt. Det är härifrån ordet "lön" kommer från (på engelska ’salary’), det härrör från det latinska ordet för salt - "salarium" och har fött andra ordspråk såsom "Han är värd sitt salt" eller den moderna anpassningen, "Han är värd sin lön".

Salt är också betydelsefullt i Bibeln på två sätt: För det första genom Saltförbund. Gud ingick saltavtal med Israels barn (4Mos 18:19) och med kung David (2Krönikeboken 13:5) Dessa var eviga förbund som saltet ratificerade, på grund av dess bestående egenskaper: " Alla heliga gåvor som Israels barn offrar åt Herren ger jag åt dig och dina söner och döttrar med dig som en evig rätt. Detta skall vara ett evigt saltförbund inför Herrens ansikte, för dig och för dina avkomlingar." (4Mos 18:19) " Skulle ni inte veta att det är Herren, Israels Gud, som har gett kungadömet över Israel åt David för evig tid, åt honom själv och hans söner, genom ettsaltförbund" (2 Krönikeboken 13:5)

För det andra spreds salt också på de offer som erbjöds i Tabernaklet / Templet som ses i 3 Mosebok 2:13: " Alla dina matoffer skall du beströ med salt. Du skall inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer skall du offra salt.." Saltet symboliserade vänskap och formidabiliteten i ett förhållande. Och det är meningen att det fortfarande ska vara en del av de uppoffringar som vi ger Gud genom de ord vi talar, som Paulus skrev i Kol 4:6: " Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en."

Med tanke på allt detta har vi nu mer klarhet om vad Yeshua menade när han sa "Du är jordens salt". Det finns tre punkter som vi kan förstå med Yeshuas ord.
För det första är du mycket dyrbar och värdefull i Guds ögon. Även om du vissa dagar kanske känner dig som ett mindre värt och nästan värdelöst paket salt i snabbköpet, men du är faktiskt mycket uppskattad av Gud och av enormt värde i hans ögon.

För det andra vill Gud verka genom ditt liv för att påverka andra. Detta kan innebära att föra helande till andras sår, krydda och ge smak (syfte och mening) till människors liv, eller att förhindra förfall av denna värld i din nära omgivning. Vance Havner, en Amerikansk evangelist och pastor, sade: "Vi är jordens salt, märk väl, inte sockret. Vår verksamhet är att verkligen renaoch inte bara att ändra smaken"

För det tredje kan du få andra att bli törstiga och önska det tillfredsställande levande vattnet som bara kommer från Yeshua Messias. När jag brukade äta på Domino's Pizza (numera gör min fru Keren hemlagade pizzor åt oss – mycket bättre!) ungefär en timme efter att ha ätit pizzan brukade jag bli mycket törstig. Det berodde på allt bl a natrium som användes i receptet. Detta kanske bara händer i Israels Domino's Pizza, men poängen är att salt orsakar törst, och en djup och stark törst kräver att man släcker den. På liknande sätt bör vi ha en djup och stark törst efter Guds kärlek, ljus och sanning som finns i Messias och hans ord.

Med detta avslutar vi den första delen i denna serie. Nästa vecka kommer vi att titta på innebörden av att vara världens ljus, och sedan på syftet med saltet och ljuset i deras anslutning till oss som Messias efterföljare.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

vecka 6 2022

 

David's Kommenntar: Den "Stora Återställningen" är Konspirationsfakta
Matteus 24:21” Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma”.

Jag har redan skrivit om "The Great Reset" flera gånger under de senaste 2 åren, vilket fick mycket positiv feedback och ett mycket litet antal negativa kommentarer. Saker och ting förändras och utvecklas så snabbt och jag kände att jag blev ledd att uppdatera för er som kanske inte är fullt medvetna om vad som händer bakom kulisserna, både inom det politiska och i den andliga världen. Och nu någon skulle bli upprörd och skulle vilja tänka "Konspirationsteori", måste jag informera om att det jag vill göra er uppmärksam på inte är någon knasig teori. Detta är väldokumenterade uttalanden av människor högst upp inom internationella grupper som anser sig vara mänsklighetens "elit", vilka tycker sig ha en kallelse och befogenhet att påverka och kontrollera andras liv. Det jag ska dela är inte teori utan verklighet, så håll i dig och håll i hatten.

För 34 år sedan när jag kom till tro på Israels GUD genom Hans Son Yeshua, kände många evangelikala troende till den Nya Världsordningen och dess associerade organisationer - Illuminati, Frimurarna, Romklubben, Bilderberggruppen och många fler. Men med tiden har den Nya Världsordningen refererats till den Stora Återställningen, vilket verkligen är exakt samma sak. Arkitekten bakom den Stora Återställningen är Klaus Schwab, som också är chef för World Economic Forum. Det är en privat organisation som vanligtvis träffas på Davos Resort i Schweiz i början av året och besöks av världspolitiska ledare, kungligheter, mediapersoner, liksom rika och kändisar inom underhållningsbranschen. Alla har antingen blivit betalda eller mutade för att acceptera Klaus Schwabs plan för den självutnämnda eliten, att de får makt att bestämma över hur resten av oss ska leva våra liv. Med andra ord att The Great Reset-människor tar full kontroll över världen och som framgår av Schwabs offentligt deklarerade ord, i flera av hans tal, att förbättra mänskligheten genom att skapa hybrider för mänsklig / Artificiell Intelligens. Om du fortfarande tror att detta bara är ännu en konspiration, kolla in Klaus Schwab eller Great Reset på Google eller i ditt sökprogram. Där kommer du säkert att hitta några av hans anföranden som han har hållit, under de senaste två åren.

Det påminner mig också om att nämna det mycket uppenbara faktumet att New World Order / Great Reset-människor har använt Covid-19-pandemin för att främja sina planer, för att använda som kontroll. Vi har ännu inte fått veta var Covid-19-viruset verkligen kom ifrån. Men det råder ingen tvekan om att sedan viruset kom på scenen har världen förändrats dramatiskt och våra liv kanske aldrig blir desamma, som innan Covid-19. Jag håller med andra ändetids kommentatorer om att under de senaste två åren har förberedelserna för Antikrists system påskyndats, vilket måste komma innan Yeshuas återkomst för att upprätta Guds rike i Jerusalem. Den falska Stora Återställningen måste komma före den verkliga Stora Återställningen, dvs Yeshuas andra ankomst, Han som är Kungarnas Kung och Herrarnas Herre kommer att göra den Största Återställningen världen någonsin har sett.

Australien, Österrike, Nya Zeeland och Kanada verkar ligga i framkant vad det gäller de Stora Återställningsplanerna. Det som händer i Ottawa med protester genom lastbilskonvojerna, förutom att det är rent odemokratiskt - bör det vara ett fönster in i framtiden för dem som känner till det bibliska slutdatumsscenariot, vilket kan ligga inom en snar framtid och inte så avlägset bort. Den okänsliga och provocerande retorik som Kanadas premiärminister använder, är också mycket oroande. Det som vi nyligen såg genom protesterna mot vaccinationsmandat i delar av Australien och samma sak, om inte värre, i Kanada börjar närma sig de metoder som användes av SS i Nazityskland. Det finns för närvarande ett liknande dödläge utanför NZ-parlamentsbyggnaden. Men i skrivande stund försöker den Nya Zeeländska polisen lugna ner situationen genom återhållsamhet.

Jag kan ha fel under de kommande veckorna och månaderna, men jag förutser att situationen fortsätter att försämras och den nivå av kontroll som kommer från Klaus Schwab och hans "Reseters" kommer att fortsätta att öka. Vi har redan sett rapporter om barn som tagits från sina föräldrar. Och i ett mycket uppenbart exempel om omotiverad polisvåld behandlades en diminutiv och ofarlig farfars far mycket våldsamt, helt enkelt för att han använde sitt bilhorn för att stödja lastbilschaufförerna i konvojen. Detta föranleder frågan: ..... Hur ska våra regeringar och polisen och armén behandla dem av oss som inte böjer sig för Anti-Kristi diktatur, när han uppenbaras och börjar utöva sin onda auktoritet för att tvinga oss att ta hans märke och dyrka honom. Detta är inte en konspirationsteori ..... Det står i Bibeln.

Dyrbara bröder och systrar ....... Allt jag kan rekommendera dig är PRESSA DIG IN I GUDS NÄRHET ....... läs Ordet och låt dig fyllas med Ruach ha Kodesh (den Helige Ande)

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Vecka 5 2022

 
 

 

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

Stefans kommentar: Jakobs liv   
1 Mosebok 32:10 ”Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som Du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror”.

Jacobs liv är fascinerande, det var fullt av många svårigheter och få men unika upplevelser. Jakob hade inget lätt liv, när han kom till Egypten och stod inför Farao såsom en bräcklig gammal man sade han till Farao: "Min vandringstid har varat i etthundratrettio år. Få och svåra har mina levnadsår varit. De når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid"(1Mos 47:9)

Vändpunkten i hans liv kom vid 77 års ålder, när han på ett listigt sätt stal förstfödslorättens välsignelse från sin tvilling och äldre bror, Esau. Fram till dess verkar det som om hans familj var ganska dysfunktionell och var uppdelad i två läger: Isak och Esau i det ena lägret och Rebecca och Jakob i det andra (1 Mos 25:28). När Esau växte upp föraktade han sin förstfödslorätt och sålde den till Jakob för lite soppa och bröd, en affär som gjordes över bord och som borde ha berättats för alla i familjen. Den förstföddes födslorätt och välsignelse gick hand i hand och kunde inte separeras. Så när välsignelsens tid kom, skedde det i offentlighet när en far kallade till sig alla sina barn för att välsigna dem och tillkännage deras arv.

Isak hade gjort stora ansträngningar för att i hemlighet ge Esau förstfödslorätten och välsignelserna, trots att Esau förverkade den och officiellt gav bort den till Jakob tillsammans med den förstföddes välsignelser. Även om Isak gick emot sedvänjor och även om Guds ord hade getts till Rebecca om barnen medan de fortfarande var i livmodern – att den äldre skulle tjäna den yngre (1 Mos 25:23) – så tog Jakob saken i egna händer i stället för att lita på Gud och vänta på att han skulle rulla ut sin plan, trots ett mänskligt ingripande. Märkligt nog lade sig Isak i Guds plan, medan han samtidigt tillskansade sig den. Och Jakob (tillsammans med Rakel) lade sig i Guds plan genom att försöka hjälpa honom på deras eget sätt, i timing och styrka.

Denna vändning skulle få allvarliga konsekvenser för Jakob, vilket följde honom under hela hans liv: om han lämnade sin familj i rädsla för att bli dödad av hans bror Esau, så skulle Jakob aldrig mer se sin älskade mor, Rebecca. Hon skulle dö när han var i Padan Aram. Jakobs förhållande till sin bror Esau, var allvarligt skadat igenom två decennier och kunde inte ens efter det återställas till hur det varit tidigare. Hans farbror Laban lurade honom med identiteten på bruden, vilket fick Jacob att arbeta för Laban i 14 år för både Lea, som han inte ville ha, och för Rakel som han älskade mycket. Striden och rivaliteten mellan de två systrarna blev ännu en tung sten som lades på Jakobs hjärta. Hans söner Simeon och Levi underminerade honom genom att mörda Hamor, son till Shekem, och alla andra män i staden. Jakob fortsatte den förödande inställningen till sin favoritson och bidrog avsevärt till rivaliteten mellan Josef och hans bröder, vilket kulminerade i att Josef blev såld till slaveri i Egypten och att han blev såsom död för Jakob under många år. Förvånansvärt nog hade den Allsmäktige en plan för gott, även i den svåra situationen.

Men Gud välsignade Jakob på många sätt. Han var trogen sina löften till Jakobs far och farfar och Gud utlovade också Kanaans land till arvedel till Jakob och att hans avkomlingar skulle bli många och genom honom skulle välsignelser föras med till hela mänskligheten.

När Jakob återvände till Kanaans land efter sin tjugoåriga vistelse i Padan Aram, var han tvungen att möta sin bror Esau efter många år och han var livrädd. Han planerade och lade upp en strategi för hur man bäst navigerar i det oundvikliga mötet. Han förväntade sig verkligen det värsta, eftersom Esau närmade sig med ett stort uppbåd. Mitt i sin djupa ångest vädjade Jakob till Gud att påminna honom om hans trofasthet och bad Gud rädda honom från sin broders vrede. Här yttrar Jakob orden i 32:10, att han korsade Jordanfloden med bara sin stav i handen (och klädnaden på ryggen) men när han går tillbaka över igen är han en mycket välsignad man efter att ha blivit två läger, full med boskap och välsignad med fruar, barn och tjänare.

Guds svar kom inte omedelbart, men den natten skulle vara den natt då Jakob för alltid förändrades och brottades med Gud i köttet (Yeshua, enligt min mening) vid Jabboks vad, där han fick ett nytt namn och en hälta som skulle påminna honom om det livsförändrade mötet för resten av hans liv.

Många gånger påminns jag om Jakobs ord: "Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som Du har visat din tjänare.." och identifierar mig starkt med dem. Till och med så att han mitt i sin djupa ångest och oro han befann sig i, pausade han och kunde finna frid i vetskap att eftersom Gud hade fört honom så långt hittills, så skulle han inte överge honom.

Jag är säker på att var och en av er också kan hålla med om Jacobs ord i era liv, som fortfarande är gäller än idag och kommer att fortsätta att göra det i framtiden. Och när vi står inför vågor av Covid och andra utmaningar, kan vi alltid hitta tröst och hopp med vetskapen om att även om vi inte är värdiga Guds kärlek, nåd och godhet, har han gett oss så mycket, han har älskat oss och stöttat oss fram till denna dag och kommer att fortsätta att älska och stödja oss oavsett vad vi står inför under de kommande dagarna.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 4 2022

 
 

 

Join our Prayer for IsraelZoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 
 

Gästkommentar: Att Övervinna Ändetiderna  av Petrus Robertson   Uppenbarelseboken 12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden”

De flesta av er som regelbundet läser Carmel Alert, har utan tvekan en växande övertygelse om att vi snabbt närmar oss slutet av tidsåldern. Vi har denna övertygelse eftersom vi ser att händelser som profeterades om för länge sedan och som nedtecknades i Skriften, uppfyllas nu. Dessa händelser tjänar som profetiska tecken, vilka vi fått i förväg för att vi skulle vara medvetna om tider och årstider när de sker. Dessa profetiska tecken är ungefär som vägskyltar uppsatta på sidan av en motorväg, som hjälper oss att hitta under resan.

Skrifterna visar på de tidiga tecknen på ändetiden såsom krig, rykten om krig, hungersnöd (matbrist), pest (pandemier), jordbävningar, spridning av andligt bedrägeri och förföljelse. Yeshua liknade dessa tecken till födslovåndorna vid en graviditet, som resulterar i födelsen av ett barn. Sådana födslovåndor förekommer med ökad frekvens och intensitet när barnets förlossning närmar sig. De är också smärtsamma, vilket tjänar till syfte att de inte ignoreras, utan att föräldrarna gör slutliga förberedelser inför den faktiska födseln. Födslovåndorna förbereder också livmodern och barnet inför födseln. De är ganska obehagliga i sig själva, men de tjänar ett viktigt och värdefullt syfte. När de är över och den unga mamman kramar sitt nyfödda barn, glömmer man snart bort dessa födslovåndor.

Före födslovåndorna kan en ung mamma uppleva vad som kallas falska sammandragningar, särskilt vid det första barnet. Dessa mindre sammandragningar är inte sanna födslovåndor. Men eftersom hon inte har upplevt verkliga sammandragningar tidigare, kan en ung mamma felaktigt tro att födelseprocessen faktiskt har börjat. Jag minns att det hände vid vårt första barns förlossning. Jag minns att vi till och med åkte till sjukhuset när de falska sammandragningar började men att vi sedan skickades hem, eftersom vårt besök var förhastat.

Men det finns ett annat mycket viktigt tecken som åtföljer verklig sammandragning och det är då ”vattnet går”, som det kallas. Verklig sammandragning följs vanligtvis av detta andra mycket betydande tecknet. Det finns de som hånar och ifrågasätter; vi har alltid haft jordbävningar, hungersnöd, pandemier, förföljelse, etc. Hur vet du att detta verkligen är de sista dagarna?? Tja, sådana människor och frågor är faktiskt ett tecken på de sista tiderna själva, för det är skrivet; hånare kommer i de sista dagarna med hån, efter sina egna syndiga önskningar. De kommer att säga; Var är löftet om hans ankomst? För ända sedan fäderna insomnade, fortsätter allt som de var från skapelsens begynnelse?! Hur ska vi svara på denna fråga? Tja, för det första verkar födslovåndorna förekomma oftare och de verkar också bli intensivare med tiden. Detta är ett tecken på att vi närmar oss slutet.

Men det finns också ett annat tecken, återupprättandet av landet, folket och staten Israel, med staden Jerusalem som huvudstad. Detta är analogt med att ”vattnet går” och tecken på förlossning. Det är det omisskännliga tecknet på att den faktiska tiden för slutet har börjat träda in och att denna tidsålder nu snabbt håller på att avslutas. I skrifterna finns tecken för sluttiderna som både berättar om det tidiga skeendet och det sena skeendet. Till exempel kommer en av dessa att vara förödelsens styggelse, som Daniel profeterades om. Denna händelse som utförs av Laglöshetens man, den som vanligtvis kallas Antikrist, har inte hänt ännu. Men när det inträffar, kommer det att markera att det är 3 ½ svåra år kvar till Herrens återkomst.

När vi undersöker alla de olika ändetidstecknen som ges i Skriften, så är det möjligt att fastställa att vi sannolikt är i den säsong som kallas början på födslovåndorna. Vi har också en god uppfattning om vad vi kan förvänta oss ska inträffa snart. Det kommer att bli fler födslovåndor och dessa kommer att vara ganska obehagliga. Tiden för slutet verkar ha börjat. Jag misstänker att det inte går att ställa tillbaka klockan nu. Det kommer sannolikt inte att bli någon återgång tillbaka till livet, såsom vi hade det före Covid. Om du är som jag, så finns det något i dig som bara vill återvända till livets komfort, lätthet och relativa välstånd före Covid. Men det finns ingen återvändo nu.

För det första har politiker och media sått så mycket hat och rädsla att de irreparabelt har förändrat den sociala strukturen omkring oss. Hat och rädsla har oåterkalleligt förändrat världens sociala landskap. Men även detta profeterades det om, det är ett av tecknen. Men det är mer än så, det är också en mycket verklig fara andligt, för trons familjer. Vi får inte bli bittra, kritiska, icke älskande och rädda, som de i världen omkring oss. Vi måste vara heliga och allt igenom annorlunda.

En sak är tydlig, när vi studerar skrifterna angående ändetiderna ser vi att mörka andliga krafter kommer att växa i kraft och inflytande i världen omkring oss. Dessa är illvilliga varelser som föraktar oss och krigar mot oss på olika sätt. Sluttiderna kommer att präglas av en andlig konflikt, liksom av svåra födslosmärtor. Det kommer att finnas andliga faror för oss, men som vi får förmåga att navigera oss igenom under de kommande dagarna. Vi måste vara andligt förberedda, så vi kan övervinna dessa. Vi kan finna uppmuntran i Skriftens ord, inför den strid som väntar. Skrifterna är en gåva från Gud för att rusta oss för sådana allvarliga tider. De ger oss instruktioner för sluttiderna och rustar oss för att övervinna igenom den svåra perioden framöver. Vi bör vara vaksam, omdömesrik och inte låta oss luras, även om villfarelse kommer att öka.

Vi uppmuntras också att framhärda i tron, oavsett omständigheter och de förföljelser, som kommer i vår väg. Det finns en stor belöning för dem som håller ut. Djävulen kommer obevekligt att försöka avskräcka oss och försöka trötta ut oss, men vi måste hålla ut och inte ge upp förrän sista andetaget. Dessutom kommer de kommande dagarna att präglas av laglöshet vilket kommer få mångas kärlek att kallna. Djävulen för krig mot våra känslor och strävar efter att lura oss bort från att älska Gud som nr 1 och älska andra. Satan vill att vi ska vara själviska, lockas bort från gudfruktiga känslor och istället lockas till njutning, genom materialism och genom narcissism. Men det får inte vara så. Herren vill vara vår första och främsta kärlek. Han är en svartsjuk Gud, vars namn är El-kana - Svartsjuk Gud och vi är föremål för hans stora kärlek.

Dessutom uppmanar skrifterna oss att undvika att bli oroliga och rädda i ändetiderna, oavsett vad som händer i världen omkring oss. Vi måste vara oaser av Shalom i en rasande tid av kaos och nöd. Vi måste visa på ett Fridens evangelium till dem omkring oss, vars hjärtan kommer att svikta. Vi måste lita på Gud och lägga våra bördor och bekymmer till honom i bön. Han är vår Shalom.
Innan slutet, kommer till och med de konspirerande härskarna på jorden, de stora generalerna och de rika och mäktiga, att försöka gömma sig i stor fruktan och förtvivlan, om än till ingen nytta. De kommer inte att hitta något gömställe.

Men Gud har skapat ett gömställe för oss - i Honom. Du kanske frågar hur du hittar det stället. Yeshua berättade för oss hur man hittar ett gömställe för att uthärda livets största stormar. Lyssna på hans ord; Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan”(Matt 7:24-25). Vårt stora gömställe, i slutet av tidsåldern, är en plats som kallas lydnad.

Slutligen, bröder och systrar, bli fyllda med Guds Ande och ta på dig hela rustningen som Gud har försett er med och framför allt stå fasta! Ge inte efter för fienden, även om han dräper dig. Uppmuntra och låt dig uppmuntras; sluttiderna kommer att kulminera i Yeshuas återkomst för att döma och härska över jorden från Sions berg. ”De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden”

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

Vecka 3 2022

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

David's Comment: GUDS ORD är fortfarande Levande och Mäktigt ...... Hebreerbrevet 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd”. Jes 55:11 ..”det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det”.

Veckans kommentar är inspirerad av den försämrade situationen i världen. Som ovanstående vers från Hebréerbrevet säger oss, så är Guds Ord levande och kraftfullt, inte att det var levande tidigare, utan är levande än idag! Vi bör ständigt prisa och tacka Herren för Hans Ord, som hjälper oss på så många sätt ......

Guds Ord berättar för oss hur himlarna och hur jorden kom till - genom Guds talade Ord
Guds Ord berättar om Guds natur och karaktär - hur stor och mäktig Han är!
Guds Ord talar om för oss hur vi blir frälsta – hur vi ingår ett Förbund med Honom
Guds Ord visar oss hur vår dagliga vandring bör vara- för att bli mer lik Yeshua för varje dag
Guds Ord berättar för oss hur vi blir helade, befriade och fyllda med kraft – genom den Helige Ande
Guds Ord säger oss att vi ska dela med oss av det till andra genom evangelisation och praktisk verksamhet
Guds Ord visar oss vad vi kan förvänta oss under de kommande dagarna - genom Guds löften, Yeshuas lärdomar, profetiorna nedtecknade av män som Jesaja, Jeremia, Daniel, Hesekiel, Hosea och Johannes


Det finns ingen annan bok som kan mäta sig med bibeln, det största litterära mästerverket kommer inte ens i närheten. Ingen annan bok har den övernaturliga kraften att hela de sjuka och uppväcka de döda. Ingen annan bok kan ge en människa evigt liv. Ingen annan bok kan med 100% säkerhet beskriva det som finns i framtiden. Vissa människor läser Nostradamus, men hans profetior är antingen mycket vaga eller tas från Bibeln ändå.

Vi kan tryggt stå på Guds Ord. Inte ens om det ser ut som om händelser omkring oss skulle verka motsätta oss Guds Ord, bör vi inte låta rädsla eller tvivel komma in i våra hjärtan eller sinnen. Om Gud har sagt det, kommer han att låta det ske. De löften Han gett till de naturliga grenarna Judarna och för de inympade grenarna hedningarna, är otroliga!

För Israel, Herren har lovat att vi en dag ska leva i fred i det land som Gud lovade Abraham. Vissa av oss har återvänt, men freden har ännu inte blivit en verklighet. Fred kommer när Fredsprinsen återvänder till planeten Jorden, för att härska från Davids tron i Jerusalem. Israel kommer då att vara huvudet och inte svansen, vilket hon verkar vara i större delen av världens ögon i dag. När vi talar med Israeler som lever mitt i hopplöshet och förtvivlan för nationens framtid, försöker jag uppmuntra dem med det hopp som finns i våra hjärtan, det hopp som blir en verklighet när Messias återvänder. Jag har sett ansikten förändras, när de tillåter hoppet att komma in i deras hjärtan också. Även om de inte säger det högt, så är jag säker på att de i deras hjärtan tänker "O Gud, låt det bli så".

För kyrkan, där finns löftet om att det en dag kommer att finnas en fläckfri brud, beredd att bokstavligen lyftas upp av hennes brudgum. "En Enda kropp"-brud, bestående av pånyttfödda Judar och hedningar som har fått sina klädnader tvättade genom Anden och Ordet. En brud redo och berättigad till det fantastiska arv, utlovat till dem som är "Israel" både i det naturliga och inympade.

Båda ovanstående kan verka som om det vore en dröm, som fortfarande verkar vara långt borta i framtiden. Men Gud har lovat oss, att det en dag kommer att bli verklighet. Och om vi tittar på några andra av de andra saker som Gud lovade kommer att äga rum på vägen, kommer vi att se att de har blivit verklighet precis såsom Han sa att de skulle göra. Vi kan också se att de ännu icke uppfyllda löftena, inte verkar vara alltför långt borta. Alla löften berör på något sätt Israel. Om vi vill veta vart i tiden vi är och hur saker och ting fortlöper, behöver vi bara hålla ögonen på Israel.

Inte bara våra ögon, utan också våra böner. GUD har sagt det – då kommer Han att göra det. Men han har kallat oss att vara hans medarbetare, vi alla har en del i det. Vilket otroligt privilegium att bli inbjuden att delta och få samarbeta med Universums Skapare när Han tillrättalägger de sista stadierna i sin eviga plan för mänsklighetens återlösning genom sina jordiska agenter, det naturliga Israel och de inympade troende i nationerna.

Bröder och systrar, nu är det dags som aldrig förr, att lära känna Guds Ord. Att stå på Guds Ord för din egen skull och för andras skull och att frimodigt förkunna Guds Ord. Tala ut det – och be ut det. Det är tröstande och kreativt. Det är LEVANDE och det är KRAFTFULLT och kommer aldrig att misslyckas.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Vecka 2 2022

 

Davids kommentar: Låt oss Möta Framtiden Tillsammans
2 Timoteusbrevet 1:7 ”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”.

Vi befinner oss redan i slutet av andra veckan av 2022 och för många ser kanske den omedelbara framtiden inte så ljus ut. Covid-varianten Omikron, sprider sig runt om i världen som löpeld, vilket många experter förutspådde att den skulle göra. Vi har ännu inte fått någon exponentiell tillväxt, men det kan ändå vara på väg i den riktningen. När jag såg på de Israeliska kvällsnyheterna, innehöll de en uppdatering av situationen av premiärminister Bennett och därefter tog han frågor från journalister och från allmänheten. De flesta vanliga frågor som ställdes till PM, gällde hur de människor vars jobb eller småföretag har gått i konkurs på grund av Covid-pandemin ska ekonomiskt kunna försörja sina familjer och betala sina räkningar. Dessa människor lever under mycket svåra omständigheter. Detta kan mycket väl bli situationen för ett växande antal människor i nästan varje nation, när Yeshuas återkomst kommer närmare. Sedan vänds mina tankar till de otaliga människor som har förlorat nära och kära, hem och företag genom bränder, översvämningar och andra katastrofer. Jag kan inte ens tänka på hur det måste kännas när det mesta som är värdefullt för dig, plötsligt bara är borta. Och vi tittar fortfarande bara på "början av sorgerna”!

Om du tror att de senaste 24 månaderna var utmanande, kan de kommande 12 månaderna mycket väl visa sig vara ännu mer utmanande. Även om vissa medicinska experter för närvarande optimistiskt säger att den mycket mer smittsamma, men mindre skadliga Omikron-varianten kan medföra ett slut på Covid-pandemin. Men bara HERREN vet vad som kan komma härnäst och vad som ligger längre fram i framtiden. Som jag har delat tidigare; om vi verkligen är i tiden för uppfyllandet av Matteus 24 och Lukas 21, som måste föregå Yeshuas återkomst, står det att situationen inte går i omvänd riktning och förbättras.

Om vi verkligen tror att vi närmar oss Yeshuas andra ankomst, bör vi förvänta oss och förbereda oss för några mycket allvarliga skakningar, under de kommande månaderna och åren. Bortsett från det virus som sprider sig som en löpeld, det extrema vädret som orsakar katastrofala översvämningar och bränder, tornados, orkaner etc. står vi just nu inför möjligheten att Ryssland invaderar Ukraina, att Kina invaderar Taiwan och att Iran bygger kärnvapen för att attackera Israel och kanske även USA om de är dumma nog att försöka med det. I det naturliga ser framtiden dyster ut, men vi har den välsignade försäkran om att Fredsprinsen snart kommer och tar kontrollen och helar vår sjuka värld. Det är dags att vända blicken tillbaka mot HERREN och vara det folk i tro han skapade oss till.

Vi är kallade att vara i världen, men inte av världen. Liksom i Noas dagar kan vi befinna oss mitt i flodvattnet, utan att bli övermannade av det. I dagens tid är det inte läge att låta oss övermannas, av det mörker som tillfälligt går fram i världen. Vi är inte mörkrets barn, utan vi är ljusets barn. Och vi uppmuntras i 2 Timoteusbrevet 1:7 att inte låta fruktans ande avskräcka, kontrollera eller förlama oss. Vi måste komma ihåg att vi har ett blodsförseglat förbund med Skaparen av allt som finns i hela universum. Och bortsett från det faktum att Han älskar oss som en god far älskar sina barn, bör vi veta att eftersom det är Gud som är den (omätligt) starkare partnern i förbundet, har Han en skyldighet att ta hand om oss, de svagare kärlen. Som jag ofta delar med icke-troende; När vi går in i det blodsförbunds-förhållandet med YHVH, är det som om vi ansluter oss till universums kraftnät. Vad mer behöver vi för att överleva och uppnå seger?

Därför, som titeln på denna kommentar säger .... Låt oss möta vad än framtiden har för oss och hålla ihop med varandra - och ännu viktigare tillsammans med Universums Skapare, Israels GUD. Vi har allt vi behöver! Vi har ett Blodsförbund; Vi har löftena och garantierna i Guds Ord; Vi har Hans Helige Ande, och vi har varandra. Vad mer behöver vi?

Josie och jag ser fram emot att kämpa tillsammans. Om du vill så lovar vi att göra vårt bästa för att hålla dig informerad om vad som händer i Israel och hur det förhåller sig till er i Nationerna, och att uppmuntra er att söka HERREN och låta er bli uppfylld i Anden och bli kvar i Ordet. De närmaste veckorna är en extra utmaning för oss när vi planerar för att flytta. Vi flyttar bara en kort sträcka, men vi väntar fortfarande på att den nya lägenheten ska vara klar och vi måste lämna vår nuvarande lägenhet den 31 januari. De säger att den nya lägenheten kommer att vara klar samma datum, men det finns ingen garanti för det. Om det inte är klart måste vi hitta en plats att lagra våra tillhörigheter och hitta en plats att bo tillfälligt. Kan ni stå med oss i bön om att den nya platsen kommer att vara klar den 31 januari eller tidigare och att vi kommer att få en smidig övergång.

Josie och jag har svårt att hitta de ord som på ett adekvat sätt uttrycker vår djupa tacksamhet till alla er som så troget står med vår familj och nationen Israel i bön och solidaritet. Och tack till er som stöder oss ekonomiskt, så att vi kan vara här och uppfylla den kallelse som GUD har på våra liv. Din kärlek, iver och generositet är en källa till stor uppmuntran och ger oss styrkan att möta vad framtiden än har för oss alla. Vi ber att 2022 ska bli ett år av full hälsa, glädje, framgång och välstånd för dig, dina nära och kära och för riket. I Yeshuas namn vi ber .... Amen och Amen.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom .....David & Josie

 

Vecka 2 2022

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Davids senaste videouppdateringar

 
 

 

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 
 

Davids kommentar: Vad Kan de Kommande 12 Månaderna ha i Beredskap för Oss? 

Min kommentar för den här veckan, är helt enkelt min egen åsikt. Den kanske inte passar alla, men mitt syfte är inte att störa eller skrämma människor. Utan som jag har sagt flera gånger tidigare; vi måste förbereda oss för vad som mycket sannolikt kan ligga framför. Vi måste vara redo fysiskt, känslomässigt och ännu viktigare -andligt. Som jag ofta brukar säga; en misslyckad förberedelse, är som att förbereda ett misslyckande. För den sanna Enda Kroppen, Judisk/ Kristen i Yeshua Messias kropp, ligger den mest spännande och fruktbärande tiden ännu framför oss. Notera; Jag säger inte att det kommer att bli lätt. Men Yeshua har redan säkrat segern för alla som åberopar Hans dyrbara blod, vilket ger oss en evig seger i Hans Faders Kungarike. 

När 2021 snabbt läggs bakom oss och när vi ser tillbaka på de utmaningar som varit under de senaste 24 månaderna av "Covid-världen", passar ett lämpligt utrop; Oi Va Voi!!! Kära nå´n! Vilket år!? I Israel härdade vi ut både den 3:e och 4:e vågen av Covid-19 Delta-varianten. Och under de sista dagarna av 2021 började Omikron sprida sig, vilket skapade en 5:e våg som hotade att ta oss tillbaka till de dagarna när vi hade 10 000 nya infektioner varje dag. Den 5 januari var det dagliga antalet 12 000, vilket slog alla tidigare dagliga rekord, och som bekräftade de pessimistiska prognoserna med minst 1 000 000 Omikronfall, i slutet av Januari. Vi ser samma exponentiella spridning av viruset i flera andra länder och nästa variant har redan spridit sig från Kambodja till Frankrike, där 12 fall redan har identifierats. Det finns inga rapporter om hur smittsam eller virulent den nya stammen är, men jag är säker på att medicinska experter redan studerar det. Om Omikronvågen nu skulle vara slutspurten på pandemin, som vissa hävdar, eller om det bara ger ett vilseledande lugn innan en mycket allvarligare sjukdom drabbar Nationerna, kan bara tiden utvisa. 

2021 innehöll också ett år av naturkatastrofer och många tragedier, som kostade tusentals människoliv, skadade många tusentals fler och orsakade skador för miljarder dollar. Accelerationen och intensiteten av dessa händelser, fick mig att tro att vi verkligen är in i de sista dagarna och att vi bevittnar uppfyllelsen av Matteus 24 - 25 och Lukas 21. Det vi läser i dessa kapitel är händelser utan ett återvändo, saker och ting som inte blir bättre utan fortsätter att närma sig varandra och intensifieras - exakt vad vi ser ske i världen i dag. Jag måste säga att jag inte förväntar mig att situationen kommer att förbättras, förrän Yeshua återvänder till Jerusalem för att bli Kungarnas Kung och Herrarnas Herre. 

En av de allvarligaste hoten som Israel och andra Nationer i Mellanöstern står inför nu, är den skurkaktiga Islamiska regimen som har varit involverad i Israel allt sedan den Islamiska revolutionen störtade Shahen 1978. 
Samtidigt som Irans ledare ljuger och försöker övertyga sina motparter inom FN att de inte har för avsikt att producera några kärnvapen, så arbetar deras forskare i rasande tempo för att utvinna Uran till en nivå som ligger långt över vad som kan räknas för fredliga ändamål. Bara Israel och några få Arabiska ledare är införstådda med Iraniernas verkliga planer. Det främsta skälet till Abrahamavtalet - att stå enade mot den Iranska regimen, som har för avsikt att förgöra Israel och de mer rationella Arabiska Nationerna. Israel och Iran har varit involverade i ett cyberkrig, under flera månaders tid. Och ett utbrott genom ett fullskaligt krig i Mellanöstern, verkar dra sig närmare för varje dag som går. Satan kommer att fortsätta att använda hatet mellan Isak och Ismael för att upprätthålla sitt styre över Tempelberget, den slutliga tronen för Messias 1000-åriga styre. Det kan bli en paus i den Arabiska / Israeliska konflikten, men en sann varaktig fred kan bara komma när Sar ShalomFredens Prins kommer in i Jerusalem för att ta sin rättmätiga plats på Davids tron, i ett återuppbyggt Tempel på Tempelberget. Jag tror tyvärr att vi kommer att få se mycket mer våld i Mellanöstern. Vid ett senare tillfälle längre fram, kommer förmodligen ett regionalt krig att bryta ut, kanske till och med mer utspritt än ett regionalt krig. Detta skulle kunna vara det perfekta tillfället för Anti-Krist att träda fram, genom att få ett slut på kriget och förhandla fram ett 7-årigt fredsavtal. Sedan kommer 7-års klockan för Herrens återkomst att ticka igång..

I världen kommer vi kommer sannolikt att fortsätta att se fler konflikter och konflikthantering genm Den Nya Världsordningens folk, som genomförs av FN:s "fredsbevarande" styrkor. Vi kommer också att fortsätta att se en dramatisk ökning avAntisemitismen, statistik från flera västländer visar redan en betydande ökning. Denna uråldriga ondska av omotiverat hat mot det Judiska folket kommer inte att försvinna, utan att öka tyvärr. Den Nya Världsordningen, som nu är under sken av Global Reset ellerWorld Economic Forum, kommer att fortsätta att utveckla sina planer för en Världsregering och en Världskyrkas dominans 

Kyrkan kommer att bli mer splittrad i doktrinära frågor. Israels plats kommer att vara det primära området som blir vattendelaren. Ledningen för den Romersk-Katolska kyrkan och många av de traditionella Protestantiska samfunden har redan beslutat att ansluta sig mot Israel, tillsammans med Guds fienders planer, inför Yeshuas andra tillkomst. De som med rätta bestämmer sig för att stå med Israel, kommer att utsättas för allt större påtryckningar och förföljelser inom den politiska arenan och inom den traditionella Kyrkan. Samma grupper kommer också att bli mer alienerade i frågorna om homo-sexualitet, abort och genteknik. De kommer att använda New Age, ockulta krafter och häxkonst för att öka sitt inflytande i Kyrkan och i världen (t.ex. Harry Potter). Inget av detta bör komma som en överraskning, eftersom Bibeln profeterar om det stora avfallet, i 2Tess kap 2. 

För att även ge en mer positiv kommentar, avslutar jag detta med 2 av mina favoritverser ......... 

Daniels bok 11: 32 ”men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut” (K.J. ”och göra storslagna bedrifter”).

Lukasevangeliet 21:28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

Må Herren rikligt välsigna och beskydda dig, ge dig smörjelse och auktoritet under det kommande året, till att bära frukt både personligen och för riket. AMEN. 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 1 2022

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Stefan's kommentar: Att Hålla sig Kvar på Spåret - Del 3    1 Timoteusbrevet 6:3-4 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord - vår Herres, Jesu Kristi, ord - och till den lära som hör gudsfruktan till, då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar”

Den här veckan fortsätter vi med temat falska lärare och den här gången tittar vi på 1 Timoteusbrevet 6:2-5. Paulus skrev två brev till sin andlige son Timoteus, som han hade lämnat i Efesos av ett primärt skäl – för att bringa ordning i den församling som han grundade där. Hans två brev till Timoteus fokuserar på hur man stabiliserar de troendes gemenskap i Efesos, som leder till ordning, sanning och liv. Huvudfrågan som plågade samhället i Efesos, liksom andra grupper av troende vid den tiden, var falska lärare (1 Tim 1:3-7). I Efesos, liksom i Kreta (som framgår av Paulus brev till Titus) hade några äldste i församlingarna fallit i falska läror och undervisade om "en annan lära" som inte överensstämde med Yeshuas undervisning, vilket orsakade mycket andlig sjukdom och splittring.

I denna tid av Covid är vi alla mer medvetna om personlig hygien, renlighet och orden om "hälsa", "sjukdom", "virus", "symtom", "långsiktiga effekter" etc. som har blivit en del av vår vardag. Men mer viktigt än fysisk hälsa, är andlig hälsa. Så var fallet i Efesos. Paulus insåg att de falska lärarna själva var andligt sjuka, med en mycket smittsam andlig sjukdom och han var orolig för samhällets andliga hälsa och arbetade hårt för att förhindra att de smittades.

Lägg märke till hur Paulus beskriver de falska lärarna i vs 4 och 5: ".. högmodiga... inte förstår... i sitt eget begär ... moraliskt fördärvade". Detta är inte en beskrivning av andligt friska människor eller lärare, utan snarare de med en svår andlig sjukdom. Människor som är fysiskt sjuka, sprider sjukdom när de samlas med andra – det är precis så världen fungerar. Andligt sjuka lärare sprider andlig sjukdom, eftersom de avsiktligt minglar med andra som utsätter dem för deras falska lärosatser.

Den falske lärarens andliga sjukdom började spridas, vilket fick andra att tro att det var förbjudet att gifta sig och att de var tvungna att avstå från vissa livsmedel, som Gud skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och vet sanningen (1 Tim 4:3). Frukten av en sådan sjukdom orsakade "avund, oenighet, förtal, onda misstankar, stridigheter och osanningar" (1 Tim 6:5) i församlingen. I 2 Tim 2:17 varnade Paulus för att "deras tal kommer att spridas som kallbrand" som för med sig röta och förfall och förstör vissa människors tro helt och hållet.

Paulus var också ganska specifik över vad dessa falska lärare spred i samhället: "fåfängligt tal människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå ens vad de själva tala om” (1 Tim 1:6-7), olika obibliska förbud som beskrivs i 1 Tim 4:3, "oandligt och tomt prat ... meningslösa dispyter som föder strider" (2 Tim 2:16, 23). Titus 1:13-14 kastar mer ljus och beskriver de falska lärarna såsom de som ägnar sig åt judiska myter och använder mänskliga stadgar (1:14). I Galatiern befallde några nya troende att de var tvungna att hålla Tora för att få frälsning och i Thessaloniki lärde de felaktigt att Herrens dag redan hade kommit.

Jag tror att du kan se sammanhanget och se att dessa ämnen alla är mycket marginella och spekulativa till sin natur, som inte på något sätt är huvudfokus i skrifterna. Yeshua tillrättavisade Fariséerna för att de inte fokuserade på lagens viktigaste frågor: nämligen rättvisa, barmhärtighet och tro istället för de mindre viktiga frågorna. Vid många tillfällen, har jag sett människor lägga sig i marginella och spekulativa frågor i skrifterna, för att de läste eller hörde något från en "bibellärare". Och inom kort är de långt borta från skrifterna, vissa har konverterat till judendomen, andra blev ateister eller hittat ett annat trossystem som slutligen förnekar Yeshua som Guds Son.

Många av de ämnen som Paulus varnade för finns fortfarande kvar, även om de har olika namn: Vad är den exakta tidpunkten för uppryckandet eller vedermödan? Vem är antikrist? Vad hände med förbundsarken och var ligger den? När föddes Yeshua? Var ligger det riktiga Sinaiberget? Vilka är Israels tio förlorade stammar? Är Covid-vaccinet vilddjurets märke? Medan några av dessa ämnen är mycket aktuella och kan ge bra grund för intressanta samtal (som jag också gillar att överväga då och då), måste vi vara försiktiga med dem som undervisar dem auktoritativt, som om de har alla svar (när det faktiskt inte finns några definitiva svar). Och vi måste vara försiktiga med att dessa ämnen, hur intressanta de än må vara, inte blir centrala frågor och särskilt inte på bekostnad av enighet med kroppen.

Många sådana falska lärare har kommit och gått. Många finns fortfarande kvar i dag och många kommer att resa sig i framtiden, som kan lura även de utvalda att bli vilseledda (Matt 24:24). Yeshua sade att vi kommer att känna dessa falska lärare genom deras frukt (Matt 7:15-20), precis såsom Paulus också skrev till Timoteus om resultatet av sådan undervisning. Varje dag som går är vi närmare Herrens återkomst och vi ser nya lärosatser uppstå som inte överensstämmer med Messias undervisning och hans vägar.

Så för att avsluta med Paulus ord till Timoteus i slutet av hans första brev till honom, ..”bevara det som har givits åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. (6:20-21).

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 51 2021

 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Gästkommentar: Att Hålla sig "På Rätt Spår" – Del 2 - Peter Robertson
1 Timoteusbrevet 4:1
”Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror”.

Jag skulle vilja inleda veckans kommentar med en frågesport med två korta frågor: Hur många vise män från öst, enligt evangelierna, förde gåvor till Yeshua i Betlehem efter att han föddes? Den andra frågan är: Varför bar inte den unge David kung Sauls rustning i strid, när han slogs mot Goliat? Varför tog han av den? Notera dina svar, för vi återkommer till denna frågesport senare.

Låt mig nu berätta om en dröm som jag hade för mer än tjugo år sedan. Jag drömde att jag var i en stor sal full av människor. Längst fram i rummet fanns ett band på en plattform, som spelade högljutt samtida lovsångsmusik. Publiken var mycket entusiastisk över de livliga sångerna. När lovsångsbandet fortsatte att spela, började ljusen i rummet att dämpas och det blev gradvis mörkare i rummet. Efter att det hade blivit ganska mörkt i rummet, närmade sig någon microfonen och bjöd in människor att komma fram för en speciell måltid med popcorn dränkt i en lila, sirapsaktig vätska, som jag förstod var mycket välsmakande. Människor fick skålar att gå framåt för att få ta del av detta, för ögat tilltalande mellanmål. För att kunna bära skålen med båda händerna, lade jag min bibel på ett bord och gick sedan framåt för att få min del. När jag fortsatte framåt i kön, insåg jag plötsligt att denna lila sirap var giftig. Då återvände jag omedelbart till bordet för att hämta min bibel, bara för att upptäcka att den hade tagits bort. Jag sökte och letade efter min bibel, men den hade blivit stulen.

Det finns några andra detaljer, som jag utelämnar, för att korta ner drömmen, men när jag insåg att jag inte skulle hitta min bibel i auditoriet vaknade jag. Jag förstod genast att denna dröm troligen var en varning till mig, från den Helige Ande. Jag tror inte att den här drömmen behöver någon förklaring.

Under de tjugo år som gått sedan jag drömde detta, har jag sett denna dröm långsamt spira i alltför många delar av Messias kropp. Jag har sett alltför många av mina vänner falla i allvarliga fel (som det andliga giftiga mellanmålet i drömmen) och vissa faller till och med helt bort från tron. Här är några av deras berättelser: En vän var pastor i en Foursquare Church, som senare blev "rabbin" i en Messiansk församling och han skrev en bok om trons Hebreiska rötter. Men nu är han och hans fru uttalade ateister. En annan vän som har engagerat sig i Hebreiska rötter rörelsen, har nu omfamnat dogmen att jorden är platt. Bland ett antal andra fel som han tror på, är till exempel ett förnekande av evig fördömelse.

Ännu en vän som omfamnade Sabbatens iakttagelse, tror nu på någon märklig kalender där sabbaten alltid faller den 7: e, 14: e, 21: a och 28: e datumet i varje månad. Han tror också att de flesta Judiska Israeler inte är sanna ättlingar till Jakob, utan snarare Khazarer, etniskt sett. Han tror att Nationen Israel är en satanisk stat som kontrolleras av Illuminati. Han sade till mig att om jag inte ångrar mig från mina åsikter om Israel, är jag bunden till helvetet och har oskyldiga Arabiska kvinnors och barns blod på mina händer. Naturligtvis är vi inte längre nära vänner.
Ännu en kär broder till mig omfamnade uppfattningen att alla som samlas för att tillbe på veckans första dag, har tagit odjurets märke och är fördömda.

När Yeshua tillfrågades om tecknen på hans ankomst och slutet på åldern, var de allra första orden ur hans mun: "Se till att ingen bedrar dig." Kanske mer än alla andra frågor, kommer sluttiderna att präglas av bedrägeri. Vi varnas för att det kommer att bli bedrägeri från falska profeter, falska lärare, den falska profeten, Odjuret, demoner och från Mystiska Babylon. På samma sätt såsom en syrad bröddeg, kommer bedrägerier att sprida sig i slutet av åldern. Faktum är att vi redan ser detta i stor skala, inom Messias kropp.

Om Adonai vill, planerar vi att följa upp dessa inledande kommentarer angående bedrägeri under de kommande månaderna, genom att ta itu med några av de specifika bedrägerier som utgör en allvarlig skada för Messias kropp i denna tid. Några fel som vi bör ta itu med är bland annat Ersättningsteologin, Anti-Sionism, Preterismen, Universalismen, upphörande och kanske den mest skadliga av alla - Laglösheten. Det finns många varningar i Skriften om faran och prevalensen av laglöshet, i slutet av tidsåldern.

Så låt oss nu se på svaren från frågesporten, med vilka vi inledde den här kommentaren. Om du svarade att "det fanns tre vise män", eller något annat svar annat än "mer än en" eller "vi vet inte", så hade du fel. Om du sa att "David tog av Sauls rustning för att den var för stor och att den inte passade honom", så hade du också fel. Dessa två fel är populära åsikter som hålls för sanningar av många troende. Människor tror på dessa fel eftersom de antingen har hört det i en låt eller en predikan, eller sett det i en sagobok eller en film. Men skrifterna visar något annat. Dessa är små fel och utan någon väsentlig sanning. Men när vi är slarviga i att hantera mindre sanningar i Skriften, kan det leda till slarv i viktigare saker. Liten syra tenderar att syra hela degen. Ingen av oss vill bli lurad, för att vi slarvigt hanterade sanningen. Okunnighet är bedrägeriets grogrund.

De två bästa sätten att förbereda oss mot bedrägeri, är att under bön och upprepade gånger läsa alla skrifter och att fyllas med och undervisas av den Helige Ande. Att läsa skrifterna är nyckeln till att förstå vad de säger. Det är oerhört viktigt att vi vet vad skrifterna säger innan vi fullt ut kan ta itu med frågorna, vad de betyder och dess tillämpning på våra liv. Du kan inte veta vad Bibeln betyder, förrän du först vet vad den säger. Läs Bibeln och läs den sedan lite mer!

Jag skall avsluta med apostelns inspirerade ord, när han tar upp denna fråga om bedrägeri kontra skrifternas betydelse. 2 Timoteus 3:12-17 " Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare skall göra framsteg - till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”.

Shabbat Shalom  &  säsongens välsignelser  ......   David & Josie

 

Vecka 50 2021

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Davids kommentar: Att hålla sig på rätt spår - (Intro)

1 Timoteusbrevet 4:1. ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror”

Jag har valt titeln på veckans kommentar utifrån min bok "A Slow Train Coming", som är baserad på tidslinjen för Bibeln och Världshistorien. När vi hastigt rusar in i "Ändetiderna" och ser Yeshuas ord från Matteus 24 och Lukas 21 uppfyllas när veckorna rullar på, kan man förvänta sig att människor som anser sig vara i Yeshuas kropp vara mycket försiktig så att fienden inte ska lura bort dem från Riket. Men det motsatta besannas istället när fler och fler människor, som en gång var på rätt spår, lämnar Nya Förbundets teologi bakom sig och istället tror på all slags nonsens som Bibeln kallar "demoners doktriner". Nästa vecka kommer vår företrädare för ministeriet i Kanada, Peter Robertson, att beskriva närmare de huvudområden där detta "stora bortfall” äger rum. Så min kommentar denna vecka är tänkt att vara grunden för vad Peter kommer att dela, nästa vecka.

Vi tror att för att trygga oss om att vi håller oss kvar "på rätt spår", är det absolut nödvändigt att vi har en balans mellan Ordet och Anden. Jag har delat detta ett antal gånger tidigare, men jag repeterar det här ..... Ordet utan Anden kan leda till lagiskhet och Anden utan Ordet kan leda till bedrägeri. HERRENS sanna Ande kommer aldrig att avvika från vad YHVH säger oss i de heliga skrifterna. Men om en person inte känner till Ordet, då har de ingen referensram för att veta om den andliga ledning de känner är HERRENS Ande eller en lögnaktig ande från det andra riket. Två bra exempel är Mohammed och Joseph Smith, som båda trodde att de hörde och följde GUDS röst. Idag är 25% av världens befolkning fångade i den falska religionen, som startades av Mohammed. Och Wikipedia påstår 2020 att det fanns 16 663 663 Mormoner eller ’Sista dagars heliga’ över hela världen. Om du lägger till Hinduer och Buddister till det antalet, bör det vara nära 2/3 av mänskligheten som har lurats bort från att tro på och tillbe sin Skapare - YHVH - Israels GUD.

Miljarder människor i dessa fyra trosuppfattningar är på väg mot evig separation från Gud vilket de uppriktigt tror att de följer, eftersom de väljer att tro på de lögner de har fått höra. För att inte tala om de många miljoner andra som följer andra falska religioner, filosofier, New Age, häxeri och satanism, och de som har blivit lurade av Darwins falska evolutionsteori över att det inte finns någon Skapare. Hur Fadern, Sonen och Den Helige Ande måste sörja över dem som avvisar eller ignorerar dem och hur hela himlen måste sörja när folkmassorna förgås.

Det finns bara ett motgift för dem som tror på lögner - att upptäcka sanningen och det finns bara en källa till sanning – en så exakt som möjlig kopia av Bibeln, hela Bibeln. Och som jag har sagt under en tid nu, måste vi läsa Bibeln med Hebreiska glasögon, inte Grekiska eller glasögon från 2000-talet. Ett växande antal människor ansluter sig till det som kallas "Den framväxande kyrkan", som antyder att Bibeln behöver anpassas för att passa livet på 2000-talet. Men vi tror att motsatsen är sann - det moderna livet måste återgå till det sätt som Universums Skapare instruerade sina barn att leva på.

De yngre människorna i kyrkan är särskilt mottagliga för felaktig undervisning. Eftersom så många under 30 års ålder tillbringar mycket av sin tid på Internet och sociala medier, har de blivit lurade att acceptera saker, vilket GUD kallar "styggelse". Många ungdomar som ser sig själva som kristna ser på abort, sex utanför äktenskapet och till och med samkönade relationer som acceptabla, även för troende. De har avvikit från spåret.

När det gäller Israel, så är stor del av "kyrkan" fortfarande på "sidospår" och blind för sanningen om GUDS utvalda Nation och förblindad av 1900 års lögn av Ersättningsteologin. Aposteln Paulus varnade de icke-Judiska konvertiterna mycket starkt för att ha en felaktig attityd till olivträdets naturliga grenar - det Judiska folket. Romarbrevet 11:1 ”Så frågar jag nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det!” och Romarbrevet 11:18- 21.... ”så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig. Nu säger du kanhända: Det var för att jag skulle bli inympad som en del grenar bröts bort. Visserligen. För sin otros skull blev de bortbrutna, och du får vara kvar genom din tro. Ha då inga högmodiga tankar, utan lev i fruktan. Ty har Gud icke skonat de naturliga grenarna, så skall han icke heller skona dig”.

Huvudpoängen för kartan som min Slow Train-bok är baserad på, är att det bara finns ett spår som leder till det eviga YHVH Kungarike. Det är GUDS ENDA spårväg för frälsning. Tyvärr är miljontals människor på olika fel spår, och miljontals, om inte miljarder fler, är inte ens på något spår alls. Slow Train rusar vidare och accelererar nu mot slutet av resan. Timmen är sen och tiden rinner ut för att nå ut till att få så många själar som möjligt på rätt spår och sedan hålla kvar dem på rätt spår.

Det finns bara ett sätt att se till att vi alla håller oss på rätt spår och inte blir lurade till en avvikelse – ha rätt balans mellan Ordet och Anden. Kontrollera att du har dina Hebreiska glasögon på dig och studera i Bibeln - och be varje morgon att HERREN ska fylla dig på nytt med Ruach ha Kodesh (den Helige Ande)

Om du inte har läst A Slow Train Coming och vill beställa en kopia, vänligen skriv till mig på david@outofzion.org Den finns på Engelska, Tyska, Svenska, Kinesiska, Spanska och Portugisiska.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 47 2021

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

David's Comment: Hanukkahs relevans 2021
1 Korintierbrevet 15:57 ”Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus”.

Hanukkah eller Invigningsfesten är nu mer än halvvägs igenom den 8 dagar långa festivalen. Så den här veckan vill jag dela de viktigaste punkterna ur det budskap jag gav under flera Zoom-möten, som jag blev inbjuden att tala på. Det finns tre huvudpunkter som jag vill fokusera på för att välsigna er och uppmuntra er med, särskilt mot bakgrund av utbrottet av den nya Omicrom-varianten av Covid-19, vilket kan leda till både förföljelse och undanhållande av dagliga nödvändigheter för dem som väljer att inte böja sig för de oupphörligt totalitära och globalt anpassade regeringarnas diktatur.

Som Stefan skrev förra veckan, är Hanukkah en hyllning till GUD som gav seger till den mycket underlägsna Judiska skaran av fanatiker, över den mycket större och mer välutbildade och utrustade Grekiska /Syriska armén. Det var helt övernaturligt och mirakulöst, vilket påminde om lille Davids seger över jätten Goliat och senare Israels militära seger över de mycket större arméerna från Egypten, Syrien och Jordanien, under sexdagarskriget 1967. Det andra stora miraklet i Hanukkah skedde efter rensningen och Återinvigningen av Templet, då mängden av den speciellt beredda oljan för bara en dags brinntid, istället räckte för att få den Eviga Lampan i det allra Heligaste att lysa under hela 8 dagar, lika länge som det tog att producera en ny sats olja. Det är därför vi firar Hanukkah i 8 dagar och tänder ytterligare ett ljus varje natt och äter oljefyllda livsmedel och kakor.

Det är dessa två mirakel som det Judiska folket firar varje år, vid denna tidpunkt. Men vi bör alla komma ihåg att fira dessa två mirakel, eftersom det finns två saker som borde vara mycket uppmuntrande för oss alla när vi står inför de utmaningar som ökar nästan dagligen. Det här är de 2 viktiga budskapen som vi kan hämta från Hanukkah ........

1/ SEGERN Att poängtera från Hanukkah-berättelsen, är att precis som i berättelsen om David och Goliat och sexdagarskriget, är att när YHVH är på din sida spelar storleken på fienden eller situationen som du står inför, inte så stor roll. YHVH, Universums Skapare, är större och mäktigare än dina problem. Med Israels GUD är ingenting omöjligt, så du behöver inte vara orolig. Kasta din oro och alla bekymmer på HERREN.

2/ HAN FÖRSER Det andra Hanukkah-miraklet inträffade efter att Judarna rengjort och återinvigt Bet Miqdash (Templet). Den eviga lågan som brann ovanför den allra Heligaste platsen, brann med en mycket speciell olja som tog 8 dagar att förbereda, men de hittade bara en burk olja vilket normalt borde bara ha räckt för 1 dag. Jag antar att de tände lampan i tro och HERREN förlöste miraklet, eftersom lampan brann i hela åtta dagar. Detta är inte inspelat i Bibeln, och det kan mycket väl bara vara en traditionell myt, men den typen av mirakel är inte en stor sak för HERREN. Han som delade Röda havet, Han som försåg med mat & vatten under de 40 år som Israeliterna var i öknen, Han som förvandlade vattnet till vin och som matade folkskarorna med bara några få fiskar och lite bröd. Israels GUD idag är samma GUD som han var för 2000 år sedan. Min poäng är att vad som än händer under de kommande dagarna - nedstängningar, brist på försörjningen, hungersnöd, vår GUD kan tillgodose alla våra behov. Han är GUDen ”som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss”(Efesierbrevet 3:20).

YMPATS IN
En av de främsta anledningarna till att det är viktigt att ha en djup förståelse av den sanna innebörden av Romarbrevet 11:17 och Efesierbrevet 2:11-19, är att om du ympas in i Olivträdet, som representerar Israels rike, så är du inte längre gäst eller främling utan medborgare, då har du ett jämlikt arv med det Judiska folket. Och vad YHVH lovar att göra för det Judiska Israel, kommer Han att göra för dig. Du har kungarikets rättigheter, men du måste vara 100% säker på din plats i Olivträdet.

När vi går längre in i de oroliga tiderna i Matteus 24, Lukas 21 och Uppenbarelseboken är den enda förvissning vi kommer att ha vara GUDS Ord, och kunskapen om vem Israels GUD verkligen är – en Förbundsgörare och en Förbundshållande Fader. När Hanukkah 2021 närmar sig sitt slut vill jag uppmuntra dig att be en bön om Återinvigning.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 46 2021

 

 

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Stefans Hanukkah Kommentar: En tid av Återinvigning
Johannesbrevet 8:12 ” Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Med alla dåliga nyheter som cirkulerar idag, så kommer här några goda nyheter: Även om inte julen kommer tidigare i år, så gjorde Hanukkah det! När större delen av västvärlden börjar dekorera och planera inför julen som börjar om fyra veckor, kommer Israel att fira början på en tidig Hanukkah redan på Söndag, även känd som den Judiska Tempelinvigningsfesten eller ”Ljusfesten”.

Även om Hanukkah inte är en av Herrens högtider som omnämns i 3 Moseboken 23, så är det bra att förstå dess historiska sammanhang och betydelse vilket är mycket relevant för oss idag som troende i Messias. Hanukkah firar minnet av Återinvigningen av templet i Jerusalem efter att det skändades av den ökända Hellenistiska Grekiska kungen Antiochos IV Epifanes 167 f.Kr. Hanukkah betyder ”invigning”, på Hebreiska.

Antiochos Epifanes gick in i Jerusalem efter att ha lidit nederlag i en militär kampanj i Egypten och rykten om hans död spreds över hela landet. Ett uppror var redan på gång efter att den Hellenistiska marionett prästen, som Antiochos tidigare hade installerat, störtades och avlägsnades. De grymheter som utfördes av Antiochos och hans soldater, när de stormade in i Jerusalem och de omgivande områdena, var brutala och motbjudande och därefter förbjöds alla Judiska traditioner och sedvänjor helt och hållet. Dyrkan av Zeus blev obligatorisk; Hans staty restes inne i templet och altaret förorenades av avgudar och orena offer, nämligen grisar och andra orena djur. Den som ertappades med att hålla några Judiska /Bibliska seder, eller som vägrade att delta i den Hellenistiska hedniska avgudadyrkan, mördades brutalt.

På grund av detta avskyvärda, gudlösa förtryck som försökte tvinga Judiska människor som i lydnad mot Israels Gud och hans föreskrifter fortfarande inte hade anpassat sig till den Hellenistiska livsstilen, där uppstod en grupp krigarpräster vid namn Mackabéerna, ledda ursprungligen av Mattathias Hasmoneanen (en präst eller ”Cohen”) och hans fem söner. Den mest kända av de fem är den tredje sonen, Mackabéen Juda (även känd som ”Hammare”) som fortsatte att leda upproret efter sin fars död 166 f.Kr. Mackabéerna vägrade att böja sina knän för hednisk avgudadyrkan och ledde en revolt som framgångsrikt befriade det Judiska folket, vilket ledde till rensning och Återinvigning av templet i Jerusalem och de införde åter en sann överstepräst och de Bibliska traditionerna och praxis som lagen i landet igen.

Idag har fokus på den helgdagen blivit mer utav ett folklore ”mirakel”, där en liten behållare med ren olja hittades i templet och användes för att hålla Menorah tänt, medan templet rengjordes. I stället för att bara räcka för en dag som det normalt skulle ha gjort med den lilla mängden olja, så varade det istället i åtta dagar tills mer ren olja kunde förberedas och templet kunde återinvigas. Även om det är en trevlig berättelse, visar den sig bara för första gången skriftligen runt slutet av det första århundradet, samtidigt som Fariseisk /rabbinsk Judendom tog kontroll. Många historiker och forskare ifrågasätter starkt händelsen av detta ”mirakel” som ägde rum, eftersom det inte nämns i andra samtida böcker (ex Mackabee boken) och det var inte heller anledningen för festivalen, utan det var Återinvigningen.

Med det sagt firade Yeshua Hanukkah och var faktiskt i Jerusalem vid tiden för invigningsfesten och undervisade om att vara världens ljus (se Johannesbrevet 10:22-23). Johannes berättar också i början av sitt evangelium hur? I honom fanns livet, och livet var människornas ljus. Ljuset skiner i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.?

I dag lever vi också i en tid då samma slags angrepp som Antiochos åstadkom mot Judarna, sker mot Messias sanna anhängare. Det goda kallas ont och det onda goda. Ljuset kallas mörker och mörkerljus. Trycket på oss ökar, för att överge de sätt som vi har blivit befallda att gå på. Sakta men säkert vänder sig de krafter som nu är och hela samhället bort från Gud och Hans vägar och vänder sig mot det som motsätter sig Honom.

Ändå är vi kallade att stå för det som är rätt, heligt, rättvist och rent och att lysa Messias ljus. Johannes skrev att mörkret inte kan övervinna ljuset och när mörkret blir mörkare kommer varje ljus, även det svagaste av dem, att lysa starkare. När människor är i mörker och de ser ett ljus, kommer en av två saker att hända; De kommer antingen att dras till det och vill att det ska belysa dem, eller så kommer de att vilja släcka det till varje pris eftersom det avslöjar och stör deras system.

När slutet på ännu ett instabilt och tufft år närmar sig sitt slut, är detta en perfekt tid att låta Messias ljus och kärlek fylla ditt liv på nytt. Ta tillfället i akt att låta Hans ljus lysa upp allt mörker i ditt liv och återinvig dig till honom. Kom ihåg vad vi kämpar för, vad vi står för och vems ljus vi reflekterar. Jag uppmuntrar er att hålla ögonen på den slutliga lönen, rättfärdighetens krona som Herren själv kommer att ge er när ni står inför honom. Hur mörkt det än är ute, ”De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. (Ps. 36:9-10).

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 46 2021

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

David's Comment : Varför & Var kommer Templet att Återuppbyggas? 2 Krönikeboken 7:16 ”Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats”.

I tiderna I.C. (Innan Covid) när jag var inbjuden till möten och det var tid för frågor, så var det en fråga som alltid kom upp: .... "Kommer templet att återuppbyggas?" Jag får ofta meddelanden, som det jag fick tidigare i veckan, vilket har fått mig att repetera det jag skrev för flera år sedan om templet. Någon i en bönegrupp, som jag just har gått med i, publicerade ett meddelande om att det inte finns något behov av ett tempel eftersom Herren nu bor i oss och att det är hädelse att ens tänka på ett nytt tempel. Denna typ av tänkande är baserat på en anti-semitisk, grekisk baserad förståelse av skrifterna och ett felaktigt perspektiv på Guds rike. Jag är säker på att det finns många av våra läsare som fortfarande undrar över templet, så jag ber att veckans kommentar kommer att klargöra saker för dig. Jag ska försöka att hålla min artikel så tydlig som möjligt ............

När vi har en kontroversiell fråga angående ett ämne i Bibeln, så kan vi bara få tag på sanningen om vi studerar det på originalspråket, oavsett om det är på Hebreiska för Gamla testamentet eller på Grekiska för Nya testamentet. På Hebreiska kallas Templet Beit ha Migdash eller bokstavligen Det Heliga huset. Israels GUD anser att Tempelberget är Hans adress på jorden. Det finns många verser i de Hebreiska Skrifterna, där Gud talar om att Sions berg är Hans boning på jorden. (Psalm 2:6, Psalm 9:1, Psalm 99:2, Psalm132:13) Sions berg eller Moria berg som det också kallas, är den plats där YHVH kallade Abraham att offra sin son Isak. Det är den plats där det första Judiska templet och det andra Judiska templet stod. YHVH instruerade Mose att bygga Honom ett hus, enligt Hans design och på sin utvalda plats, så att Han kunde komma och närvara med sitt folk Israel. Guds Ande bodde med Israeliterna genom Förbundsarken, som var placerat i hjärtat av templet. Sions berg är också den plats dit GUD sände sin Son, Yeshua, för att bli ett offer. Detta verkar vara den enda platsen på jorden där GUD har valt att interagera med sitt folk.

På grundval av detta tror jag också att Edens lustgård låg på samma plats - Jerusalem. Detta bekräftas av den inledande versen där GUD säger att Hans namn kommer att bo där för alltid. Ytterligare ett bevis gavs till mig av en syster från Kanada - Från Genesis vet vi att Livets träd var i Edens lustgård. I uppenbarelseboken läser vi att Livets träd är på båda sidor av floden, som visar sig när Yeshuas fötter landar på Olivberget och delar det itu. Olivberget ligger i Jerusalem. Edens lustgård, där YHVH skapade Adam och Eva, måste ha varit där Jerusalem ligger. Det finns också en plakett på tempelgården, plats av rabbinska forskare, som säger att det här är platsen där GUD skapade Adam & Eva. Därför är min punkt nummer 1 att Israels GUD har och kommer alltid att bo bland sitt folk utifrån Hans heliga hus (templet) i Jerusalem.

När vi formar vår förståelse av Bibeln måste vi ta hänsyn till hela Bibeln, från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Personligen tror jag att Bibeln från Första Mosebok till Uppenbarelseboken verkligen handlar om återupprättandet av GUDS rike på jorden. Jag tror också att de flesta av de strategiska händelserna i världshistorien verkligen handlar om kampen mellan GUD och hans ärkefiende, som alltid har försökt göra allt i hans makt att göra myteri (Jesaja14:1) - och avbryta GUDS plan, vilket är det som jag har nämnt ovan, att bo med sitt folk på jorden. Det är precis vad satan gör i dag genom den Muslimska Arabvärlden, genom FN, EU och sekulära regeringsledare, genom sekulära medier och till och med genom den stora delen av kyrkan som bedragits av ersättningsteologin. Därför ser vi ett ständigt ökande internationellt motstånd mot Israel och det Judiska folket, som sägs ockupera hela det land som GUD har lovat dem.

Min punkt nummer 2 är att återupprättandet av Israel 1948, det Judiska folkets pågående återvändande till sitt forntida hemland och det mirakulösa återupprättandet av Nationen Israel på världsscenen, är i själva verket en förberedelse för återupprättandet av GUDS rike på jorden, vilket enligt de många skrifterna, kan endast lokaliseras på Sions berg i Jerusalem.

Enligt vad jag förstår om Nya testamentet, är att när Guds rike återupprättas på jorden, kommer det att vara YHVH i form av hans Son Yeshua som kommer att regera och regera över riket i 1000 år, innan de nya himlarna och det nya Jerusalem frambringas. Jag litar på att jag har rätt när jag antar att vi alla ser fram emot Yeshuas andra tillkommelse (2 Petrus 3:12), denna gång för att bli kungarnas Kung och herrarnas Herre. Det är min uppfattning från skrifterna att Yeshua kommer tillbaka i sin nya förhärligade kropp. Det är en fysisk kropp och Bibeln säger att Messias kommer att sitta på Davids tron. Jag tror att detta inte bara är andligt utan det är bokstavligt,

Därför är min punkt nummer 3 att Yeshua kommer tillbaka för att bli kung av YHVH:s kungarike. Kungar bor i palats. Yeshua bär sin Faders namn, och Fadern har i sitt Ord sagt till oss att hans namn för alltid ska bo i hans heliga hus på Tempelberget. (2 Krönikor 7:16) Från min läsning av Bibeln finns det bara en plats på planeten där Guds Son kommer att regera och regera under millenium över hela jorden från - det heliga av heliga, i ett ombyggt tempel, på samma plats som de tidigare 2 templen stod, på toppen av Moriaberg i hjärtat av Jerusalem, den odelade huvudstaden Israel.

Jag litar på att det jag har skrivit har besvarat frågan ........ Varför & Var kommer templet att återuppbyggas - MARANATHA Yeshua !!!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 45 2021

 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Davids kommentar: Hur man Praktiskt Förbereder Sig när Trycket i Ändetiden ökar  Att inte förbereda sig är förberedelse för att misslyckas - (Joel Chernoff)

För två veckor sedan använde jag citatet ovan som titel för min kommentar, som var utformad för att väcka oss alla till den sena timmen som vi lever i. Jag avslutade kommentaren med att lova att dela mina tankar om hur vi bäst förbereder oss och de som står oss varmt om hjärtat. Hur vi kan uthärda och segra i dessa utmanande tider, som enligt Yeshuas ord i Matteus 24 kommer att bli mycket mer utmanande under de kommande dagarna. Så som utlovat, här är mina tankar och förslag ..........

Ända sen den nuvarande Covid-19-pandemin började i början av 2020, har vardagen förändrats dramatiskt för många människor runt om i världen. Nedstängningar, maskmandat och "gröna pass" som krävs för inträde på offentliga platser, har gjort många människor i dessa Nationer arga, deprimerade och till och med lett till självmord. För oss Yeshua troende, har många av våra möten församlingarna begränsats till ett litet antal människor, eller blivit tvungen att stängas helt i veckor eller månader. Det har hindrat oss från att umgås med varandra, medan aposteln Paulus uppmuntrar oss att umgås mer när dagarna blir mörkare. Att försörja sig, gå i skolan, gå till din församling och träffa andra bröder och systrar, familj och vänner kan bli ännu svårare och i ändetiderna kanske det blir mer omöjligt. Hur förbereder vi oss bäst för det här scenariot, när det blir verklighet?

1. Att vara beredd andligt är det viktigaste jag kan uppmuntra dig att vara. Vi måste ha båda fötterna fast förankrade i klippan och den klippan är Yeshua och det är hans dyrbara blod som förseglar vår Förbundsrelation med vår Himmelske Fader. Vi måste vara nära Yeshua och genom honom nära Fadern, så att Han kan leda oss och vägleda oss genom sin Helige Ande. En av mina favoritbibelverser är i Daniel 11:32 ”De som känner sin GUD ska vara stå fasta och hålla ut”. Nyckeln i den versen är att känna vår GUD och Hans Ruachs (Andes) tysta stilla röst.

2. Att vara beredd känslomässigt för att kunna hantera stressen i vår värld som kan falla isär runt omkring oss. Om människor faller isär nu för att de inte kan gå till köpcentret, gymmet, restaurangerna, barerna och nattklubbarna, hur kommer de då att handla känslomässigt om de inte kan köpa eller sälja alls (utan det accepterade märket) och inte kunna träffa sin familj eller vänner? Hur blir det för de unga mödrarna till spädbarn och små barn som skriker ut lungorna för att de svälter, utan att ha mat i sina hem att ge dem? Återigen är det enda svaret på den mycket pressade situationen att ”förströsta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”. (Ordspråk 3:5-6) Kom ihåg att de 3 miljoner Israeliter överlevde 40 år i öknen, utan stormarknader eller ens en hörnbutik i sikte. En av de mest förbisedda miraklerna i Bibeln, är att deras kläder och sandaler inte slets ut under alla dessa år. YHVH kan tillgodose alla våra behov om vi litar på honom.

3. Att vara beredd fysiskt .... Ända sedan jag blev troende och studerade Ändetiderna, insåg jag att vi alla måste upprätthålla en rimlig grad av fysisk kondition. Det kan vara nödvändigt eftersom vi kan behöva gå eller till och med springa långt när saker blir skrämmande, för att rädda vårt eget liv eller våra familjers och vänners liv, eller om vi måste uthärda någon annan fysisk utmaning för att överleva det som väntar. Jag talar inte om att bli Stålmannen eller Superkvinnan, utan bara att vi bör hålla våra fantastiska Gudagivna kroppar i rimlig form och kondition. Det betyder att vi måste äta hälsosamt och hålla vår vikt i ordning (jag predikar för mig själv här - har precis börjat Keto-dieten eftersom jag behöver gå ner 10 kg)

4. Att vara beredd praktiskt taget Finns det ett välkänt ordspråk på engelska, "GUD hjälper dem som hjälper sig själva". Jag har inte funnit det i Bibeln, men jag tror att det finns någon sanning i det. Jag har sett det fungera i mitt eget liv i flera situationer där jag bad GUD att göra något praktiskt för mig. Jag inte bara bad och lutade mig tillbaka och väntade på att GUD skulle göra det, utan jag vidtog själv några enkla åtgärder och GUD andades på min enkla handling och böneförfrågan besvarades. Vi kommer med största sannolikhet inte att kunna rädda oss själva fullt ut under de dagar av problem, som vi kommer att ställas inför under de kommande dagarna. Men jag tror att om vi gör vad vi kan för att se om vår överlevnad, kommer GUD att träda in (som han gjorde för Israel i sexdagarskriget 1967) och ge oss segern.

Här är några praktiska förberedelser .......

 • ett bra medicinskt kit och lager av medicinska förnödenheter på en praktisk och säker plats 
 • en förnuftig tillgång på icke-färskvara och dricksvatten som lagras på en praktisk och säker plats, och vissa behållare med vatten för tvättning 
 • ficklampor och en tillförsel av batterier 
 • en batteridriven radio för att övervaka nyhetsrapporter och offentliga meddelanden 
 • ett reservkroppsavfall & skräphanteringsplan 
 • en krisplan för att kunna kontakta familj, vänner och människor som du är i regelbunden gemenskap med - kraftfulla walkie-talkies är en bra idé 
 • för dem i kalla klimat behövs en värmekälla - bästa alternativet en vedstuva om tillgängligt 

Några andra förslag ........

 • ett system för att generera el eller ladda uppladdningsbara batterier - kanske sol- eller vinddrivna 
 • delta i en första hjälpen-kurs 
 • Om du är Jude och fortfarande lever i fångenskap i Nationerna, behöver du en nödplan för att komma till Israel 
 • Om du inte är Jude, gör planer på att hjälpa Judar i ditt område att fly och komma till Israel 

Det jag har delat ovan är specifikt relevant för att hjälpa oss att överleva ändetidsscenariot som vi ser i Matteus 24, Lukas 21 och Uppenbarelseboken. Men mycket av det jag har skrivit gäller också för alla typer av naturkatastrofer som kan drabba det område där vi bor, ex stormar, bränder, jordbävningar och till och med föremål från rymden kan slå till var som helst, ofta utan förvarning. Då ges ingen tid att förbereda ett överlevnadskit. Kom ihåg: "Att inte förbereda sig är förberedelse för att misslyckas." Dröj inte - börja dina förberedelser så snart du kan och Må HERREN leda dig, vägleda er och tillgodose alla era behov, i Yeshuas namn - AMEN!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 44 2021

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Stefans kommentar: Praktiska Punkter för Andlig Krigföring
Efesierbrevet 6:11-18 ”Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga”.

Som en uppföljning av min kommentar för två veckor sedan, vill jag ta upp några ytterligare aspekter som berör hela Guds rustning och andlig krigföring.

Jag minns att när jag växte upp hörde jag folk säga att vi måste förkunna Efesierbrevet 6:14-17 och "andligt" ta på hela Guds vapenutrustning och säga med våra läppar att vi tar på oss Sanningens bälte, att vi tar på oss Rättfärdighetens bröstplatta etc. och att detta kommer att skydda oss från fienden.

Även om det är bra att proklamera dessa verser för att påminna oss själva om den andliga strid som vi utkämpar, så är det inte tillräckligt för att få oss att "stå fasta" (vers 13) och inte heller för att fånga Paulus avsedda betydelse för Efesierna då eller för oss idag. Hur kan vi då skydda oss och stå fasta?

Att sätta på sig Sanningens bälte, Rättfärdighetens bröstplatta och Beredvillighetens skor kan sammanfattas i vad Paulus skrev till Romarna 13:14 – ”ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv”. När vi ikläder oss Messias betyder det att när vi går som han gick, följer Guds ord såsom han exemplifierade för oss i sitt liv, vi förnekar vårt kött och dess önskningar, så tar vi i huvudsak på oss Sanning, Rättfärdighet och Frid. Vi tar dessa element och gör dem till en del av vilka vi är, en del av vårt dagliga liv från de ord vi talar till hur vi handlar. När vi går i sanning, agerar i rättfärdighet och är fyllda med frid, så skyddas vi från fiendens attacker.

Det är en daglig kamp för oss alla och naturligtvis är ingen perfekt. Fienden letar alltid efter öppningar i vår rustning och små sprickor att bryta sig igenom. Men allt detta för att säga att Sanningens bälte, Rättfärdighetens bröstplatta och Beredvillighetens skor inte bara är en slogan eller ett mantra för oss att be eller förkunna, utan de är i själva verket hur vi ska leva våra liv enligt Guds ord och följa Messias exempel.

Å andra sidan, om vi inte går i sanning, om vi inte agerar i rättfärdighet och inte är fyllda med frid och om vi tillåter vårt kötts önskningar och lusta att ta över, kommer vi inte att skyddas från fiendens planer och kommer förmodligen att skadas av honom, oavsett hur många gånger vi proklamerar att vi sätter på oss dessa rustningar.

På så sätt kan vi skyddas med Guds fulla rustning. Men ska vi bara ha defensiva positioner i den andliga striden? Du har förmodligen hört talesättet "det bästa försvaret är ett starkt anfall" och det gäller även i den andliga krigföringen. När vi gör motstånd mot djävulen flyr han. Att stå emot har både en defensiv och en offensiv aspekt.

Paulus skrev till Korintierna att "även om vi vandrar i köttet för vi inte krig enligt köttet. ”Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus" (2 Kor 10:3–5). Att förstöra fästen, argument och ta tankar till fånga uppnås inte genom en defensiv handling, snarare i en offensiv handling. Så hur går vi till offensiven? – Med Trons sköld, Frälsningens hjälm och Andens svärd.

Trons sköld är inte något som vi "ikläder oss" utan snarare något vi måste "hålla upp". Trons sköld, ungefär som den Romerska skölden, kan användas både defensivt och offensivt. Romerska sköldar var 66 cm breda och 106 cm höga, vilket gav fullt skydd till en knästående soldat och skydd av alla vitala organ för en stående soldat. Dessa sköldar var gjorda av trä, läder och järn, väger cirka 10 kg, därav behovet av att lyfta den! De var utformade för att släcka eldiga pilar, som hade potential att orsaka direkta skador från pilens spets och sidoskador från elden. I en historisk berättelse, rapporterades en Romersk soldat ha träffats av mer än 220 pilar på sin sköld, i slutet av en intensiv strid - men han överlevde!

Mitt på utsidan av skölden hade de en utbuktning av järn, som användes för att avvisa och skada en överhängande fiende. Också när Romerska soldater grupperade sig tillsammans, bildade de genom det något som kallas "sköldpaddskalet". De placerade sina sköldar bredvid varandra, framför, på sidorna och ovanför och bildade ett nästan ogenomträngligt defensivt skal som skulle göra det möjligt för krigarna att tryggt stå fast eller avancera, även under tung fiendeattack.

Vår sköld är inte gjord av trä, läder och järn - den bildas av vår djupa tro på Israels Gud och Yeshua hans Son, ur vår ... ”förvissning om vad vi hoppas på, vår övertygelse om saker som inte setts", att vi är en ny skapelse utan fördömande och från vår vetskap om att döden bara är början på evigheten, i Guds närhet. Dessa sanningar (och mer) är det som hjälper oss att släcka fiendens eldiga pilar och som bröder och systrar i Messias, när vi samlas i tro bildar vi också ett "sköldpaddsskal" av vår kombinerade tro som skyddar oss och tillåter oss att avancera och attackera fienden med Andens svärd. Därav vikten av att inte överge vår församling, tillsammans och uppmaningen att bära varandras bördor och därmed uppfylla Messias lag.

Guds ord är vårt främsta attackvapen, som tillsammans med Frälsningens hjälm (eller hoppet om frälsning som beskrivs i 1Thess 5:8) som Paulus säger att vi måste ta tag i, vilket innebär att omfamna helhjärtat och innerligt koppla utan att släppa taget, oavsett vad.

När vi tar tag i och proklamerar ordet, drar vi vårt Andliga svärd. Vi behöver inte vässa vårt svärd för det är ständigt skarpt och allsmäktigt på egen hand, som Hebréerbrevet 4:12-13 säger: "Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”.

Men vad som behöver slipas och finslipas är vår urskiljningsförmåga och förmågan att använda vårt svärd när vi för Andlig krigföring. Jag tror att det mäktigaste vi kan göra, är att proklamera Guds ord och det görs vanligtvis genom bön. Därför fortsätter Paulus omedelbart i vers 18 för att tala om uthållig personlig bön i Anden och kollektiv bön för alla helgon – återigen genomförandet av "sköldpaddsskalet" formationen, i andlig krigföring.

Vi lever i tider av prövning, vilket kräver att vi håller oss alerta och framhärdar i att vara proaktiva. Och vi ska omgjorda oss själva, gå i sanning, i rättfärdighet och i frid. Vi behöver lyfta upp och till och med utvidga vår tro, fatta hoppet om vår frälsning och om Guds ord, lära oss att göra det på ett skickligt sätt så att vi kan gå till motattack mot fienden när han försöker attackera och sluka oss eller våra nära och kära.

Vi prisar Herren tillsammans att striden tillhör Herren och att det ska ske inte genom makt och inte med styrka, utan genom hans Ande, säger Herren!

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 43 2021

   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Davids kommentar: Att inte Förbereda Sig är Såsom Förberedelser för Att Misslyckas (citat från Joel Chernoff)    Jesaja 40:3 ”Bana väg för Herren”

Förra veckan skrev jag om det andliga kriget som rasar runt omkring oss och nästa vecka kommer Stefan att dela den andra delen av sitt budskap, angående andlig krigföring. Den här veckan kommer jag att fokusera på att förbereda sig inför livet i en värld som snabbt rör sig in i vad Bibeln kallar "Sluttiderna" eller "Ändetiden". Kanske någon tänker att "nu kör David sitt "ändetids snack” igen" .... Du har rätt, men jag tror att Herren är med i det. Så snart jag blev troende 1987 blev jag presenterad för "ändetider" av en Nya Zeeländsk evangelist, den framlidne Barry Smith. Evangelisation flödade i Barrys blod och han använde infon som han fann i media, för att bevisa för dem i mötena att vi verkligen levde i "Sluttiderna". Det blev som en motivation för dem att ge sina liv tillbaka till GUD och hitta tryggheten och löftet om evighet, i YHVH:s kungarike. Barrys metod för att nå människor fungerade och han kunde leda tusentals själar in i kungariket.


Liksom Barry, har jag också kallelsen som evangelist och jag har en iver att se människor hitta tillbaka till sin GUD och Messias- det Judiska folket främst och även Hedningarna. (Romarbrevet 1:16). Så från det att jag stötte på informationen om sluttidsplanerna, när han arbetade genom Illuminati- och New World Order-grupperna, kände jag att den Helige Ande ledde mig att följa i Barrys fotspår. Så jag samlade information från hans verksamhet, i många år. Tyvärr gick Barry in i evigheten för några år sedan. Jag var inbjuden talare till ett möte i Malaysia, när jag hörde att han hade gått bort. Så jag bad folket i mötet att be över mig, att HERREN skulle vidarebefordra en del av Barrys smörjelse över mig.

Jag tror också att HERREN har kallat mig att undervisa kyrkan om den bibliska sanningen om Israel. Men det skapar inget problem för mig, eftersom de två ämnena passar bra ihop. Sanningen är att man inte kan skilja Israel åt ifrån Sluttiderna. I de snabbt närmande Sluttiderna, kommer Yeshua att återvända för att styra världen från ett återuppbyggt tempel på Tempelberget, i hjärtat av Jerusalem och i Israels odelade huvudstad.

Med den information och kunskapen som jag har samlat in under de senaste 30 åren, är jag övertygad om att vi ser kommer att få se allt som Barry Smith predikade om i vår tid. Och sedan den tid då Covid-19 kom på världsscenen, i början av 2020, har jag sett en dramatisk acceleration i uppfyllandet av profetiorna som talar om slutet av tidsåldern. Det vi brukade kalla "Den Nya Världsordningen" (NWO) kallas nu "Den Stora Återställningen"(The Great Reset), enligt skaparen Klaus Schwab. Ni kanske har hört talas om "World Economic Forum"(Världsekonomiskt Forum) som anordnar en årlig konferens, som vanligtvis hålls i Davis i Schweiz. Konferansen besöks av "WHO- Världshälsoorganisationen”, av de mest förmögna, mäktiga och inflytelserika människorna från nästan alla Nationer - kungligheter, politiker, affärsmän och kändisar från underhållningsvärlden. Jag brukade tro att WEF var någon form av officiell statlig organisation, men det visar sig vara skapat och kontrollerat av Klaus Schwab.


Tro inte att det jag har skrivit ovan är i kategorin Konspirationsteorier – utan det är ett konspirations faktum - jag kommer att publicera några relevanta länkar i slutet av denna kommentar. Klaus Schwab har offentligt sagt på video att han arbetar för att återställa världen, till en värld där "ingen äger någonting och alla kommer att bli lyckliga". Befolkningsminskning är också ett av målen för WEF och jag såg och hörde Schwab uttala att ett ytterligare mål är att göra det möjligt för människor att interagera med Internet med ett WiFi-implantat i sina hjärnor. En av fördelarna med det säger han är att när en person vill lära sig ett nytt språk kommer de helt enkelt att ladda ner det i sin hjärna. Låter det långt bort? Det är redan här - Elon Musk, hjärnan bakom Tesla elbilsföretaget, har redan skapat en uppsättning chip som kan inplanteras i hjärnan och ansluta den hjärnan till Internet. Militära ledare är mycket intresserade av denna teknik, eftersom den kommer att göra det möjligt för dem att skapa hybrida supersoldater. Naturligtvis kan denna typ av teknik ha några stora fördelar, men samtidigt kommer den att vara extrem; Detta är Anti-Kristi ande!

Jag kommer att ställa några kontroversiella frågor och låta er själva överväga svaret. Kan Covid-19-pandemin och den oöverträffade drivkraften att vaccinera varje person i världen, ha något att göra med den Stora Återställningen? Varför vill någon där ute ha "en dos i varje arm?" Kan denne vara den onde, den som kallas djävulen i Bibeln? (Matt 4:1 - 1 Joh 5:19)

Som alltid har jag skrivit denna kommentar för att uppfylla min kallelse som Messiansk Jude att vara en välsignelse och ett ljus för Nationerna. Som titeln på kommentaren antyder, är min avsikt att uppmuntra er att förbereda er för vad jag tror kommer att drabba oss alla inom en snar framtid. Jag känner att vi är mycket nära något stort - kanske en Israelisk attack mot Iran, som har potential att påverka livet för många av oss. Vi måste vara förberedda så gott vi kan, innan det händer - inte efteråt. Kom ihåg.... Att inte förbereda sig är såsom förberedelser för att misslyckas. Vi vill inte misslyckas och vi vill inte se någon av våra värdefulla vänner i Nationerna misslyckas. Vi måste vara förberedda andligt, känslomässigt och praktiskt. I min nästa kommentar (om 2 veckor) kommer jag att dela mina tankar om hur man kan förbereda sig, inför de kommande dagarna.

Video links: 

Know Time  this is one of the best - please pass on to Believers and unBelievers alike - powerful Gospel message at the end.
The Fourth Industrial Revolutuon 
 
Who runs the World 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecke 41 2021

 

 

Stefans kommentar: Andlig Krigföring
Efesierbrevet 6:10 ”Till sist, bli starka i HERREN och i Hans väldiga kraft”

Många av oss känner av den intensifierade andliga striden, som pågår runt omkring oss. Keren och jag både ser och känner det, våra partner i ämbetet känner det tillsammans med många andra av våra vänner och familjer runt om i världen. Det är inte så förvånande, eftersom Uppenbarelseboken 12:12 lär oss att djävulens dagar är numrerade och för varje dag som går kommer vi närmare hans slutliga död, men Herrens återkomst. Därför är han vred och rasande och söker på alla sätt att fortsätta sin uråldriga strävan över att stjäla, döda och förstöra Guds skapelse, särskilt mänskligheten. Men hans mest föraktade mål är vi, Guds söner och döttrar, vi som övervinner djävulen med Lammets blod och kraften i vårt vittnesbörd, som har fått våra liv förvandlade och fått en personlig relation med universums Skapare! Därav hans våldsamma och pågående attacker mot oss, som intensifieras för varje dag.

Efesierna kände också effekterna av djävulens planer, i den andlig krigföringen. I sitt brev till dem, beskriver Paulus i kapitlen 1-3 hur en Messias lärjunge bör förhålla sig. I kapitel 4-6 beskriver han hur man lever ett liv i tro, inklusive verkligheten i den andliga krigföringen som omnämns i 6:10-18, vilket är en oskiljaktig del av våra liv som anhängare till Messias.

Han börjar sin uppmaning med att "var stark i Herren och i Hans väldiga makt", vilket är vad vi behöver stå fasta på för att vara effektiva i striden. I de följande verserna ser jag att Paulus ger flera tips att uppnå detta. Så jag vill bara lite kort påminna oss om dem, för att ta med dem när vi engagerar oss i den andliga striden:

* Identifiera det andliga kriget som rasar. Detta kan tyckas självklart, men eftersom den andliga sfären inte är något som vi ser till vardags (eller inte ens ser alls) och vi har en tendens att glömma av det som inte hela tiden ser, eller åtminstone periodvist inte finns framför våra ögon, så måste vi ständigt påminnas om det. Dessutom är en av djävulens huvudstrategier, i hans krig mot oss, att förblinda hela världen för hans existens (som citerats tidigare i 2 Kor 4:4), eller åtminstone få oss att glömma den andliga verkligheten så länge som möjligt. C.S. Lewis avslöjade denna strategi i sin fantastiska och djupgående bok "Från helvetets brevskola" (som jag starkt rekommenderar att läsa för att förstå djävulens planer och strategier och kan hittas online skriftligt eller berättas på YouTube), i brev #7:

"Min kära Warmwood (Malört)

Jag undrar om du bör fråga mig om det är nödvändigt att hålla patienten ovetande om din egen existens. Den frågan, åtminstone i den nuvarande fasen av kampen, har besvarats oss av Högsta Ledningen: Vår politik är för tillfället att dölja oss själva.. Detta har naturligtvis inte alltid varit så. Vi står verkligen inför ett grymt dilemma. När människorna förnekar vår existens förlorar vi alla tillfredsställande resultat av en direkt terrorism. Å andra sidan, när de tror på oss, kan vi inte göra dem till materialister eller skeptiker"

Tvivel, materialism och skepsis angående djävulens existens men även angående det andliga riket i allmänhet – inklusive Gudsfruktan, änglarna, den andliga striden m.m. är vad han försöker så in. På Hebreiska har vi ett talesätt: "långt från ögat, avlägset från hjärtat", vilket säger att vi lätt glömmer vad vi inte ögat fysiskt ser regelbundet. Så det första är att alltid vara medveten om att det pågår en andlig strid. Det upphör aldrig, det bleknar aldrig, det pågår oavsett om vi ser det eller är medvetna om det, eller inte.

* Identifiera den verkliga fienden och hans planer korrekt. Vår verkliga och gemensamma fiende är djävulen och de onda krafter som verkar under hans ledning och kontroll. Den verkliga fienden är inte människorna omkring oss, inte omständigheterna i våra liv, inte någon organisation eller jordisk regering. Dessa kan verka som kärl i fiendens händer, men är ingen fiende i sig själv. Kom ihåg att när Paulus skrev ner dessa ord, var han fängslad i Rom. Varje dag mötte han de Romerska soldaterna som vaktade honom, han bevittnade Romarens hedniska ritualer och traditioner, han såg Roms enorma symboler för makt och auktoritet: Senaten, Colosseum, Caesars palats m.m. Jag tror att på grund av detta påminde Anden honom om att det inte är väsen av "kött och blod" som är den verkliga fienden, utan det är snarare de osynliga makterna, furstendömena, härskarna över denna tids mörker och andliga härskare av ondska på de himmelska platserna, som är de verkliga fienderna. Många gånger har vi den tendensen att rikta vår ammunition mot varandra, snarare än mot fienden. Det är precis vad han vill! Hur mycket bättre är det väl inte att få besättningen att skjuta på varandra, inifrån. Vi måste i varje omständighet tänka på vem vi möter, vem den verkliga fienden är, vad hans plan är och vad som blir slutresultatet om han vinner. Kom ihåg att våra bröder och systrar i Messias inte är den verkliga fienden, ingen icke-troende är den verkliga fienden, inte ens "Murphys lag", trots att det kan verka frustrerande och inte heller någon regering eller jordisk makt.

* Var alert, stå stark och stå emot. Dessa ord återkommer flera gånger i vers 10, 11, 14 och underförstått i vers 18. Petrus upprepar det vid ett liknande tillfälle och använder exakt samma Grekiska ord i 1Petrus 5:8-9: Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden." Först måste vi vara vakna, alerta, vaksamma, på vakt. Fienden är alltid på jakt efter hur han ska kunna så in frön av tvivel, splittring, ilska, stolthet, rädsla, skam, lust (och listan fortsätter) i våra sinnen och han kommer inte att missa ett tillfälle att försöka göra det. Men om vi är uppmärksamma, identifierar honom och hans plan, står fasta och gör motstånd, då utlovas vi bli de som ståndaktigt står kvar efter att ha fullgjort allt, eller med andra ord att ha segrat! Jakob skrev också: "Underordna dig därför Gud, gör motstånd mot djävulen och han kommer att fly från dig." (4:7). En annan viktig aspekt att tänka på är att attacker vanligtvis kommer i flera vågor, en följd av flera attacker blir en strid och flera strider mynnar ut i ett krig. Så när vi får en seger kan vi inte förvänta oss att det är slutet. Han kommer förmodligen att göra ytterligare försök från olika håll och på olika sätt. Men slutresultatet kommer att förbli detsamma om vi står fast och står emot, tills vi har nått fullständig seger.

* Stå emot och motangrepp med Guds fulla rustning. Ingen soldat går ut i strid med partiell utrustning. När jag tjänstgjorde i IDF handlade grundutbildningen om att det skulle sitta i ryggraden behovet av operativ beredskap. Allt behövde vara klart och förberett. Vapen som rengjorts och kalibrerats, ammunition full och räknad, hjälmar, stridsvästar och annan utrustning helt startklar, kamouflerad, säkrad och redo att användas med kort varsel. Om vi missade någon liten detalj, skulle vi bli hårt tillrättavisade och ofta få våra helgpass indragna. Usch! När jag senare själv blev stridsofficer, krävde även jag samma operativa beredskapsstandard från mina egna soldater. I den andliga striden måste vi vara redo med hela Guds rustning, för att föra ett effektivt krig mot djävulen och hans planer.

* Uthållig i bön. Paulus avslutar sin uppmaning med ihärdig och kontinuerlig bön i Anden och för våra bröder och systrar i tron, även för de som du finner mer utmanande. Det mesta som händer i denna värld, ligger utanför vår kontroll av fysiskt inflytande och det finns inte så mycket som vi kan åstadkomma i vår egen kraft. Men genom trofast bön och förbön kan vi lägga fram våra önskemål till vår gode Far i himlen, och så länge vi ber i enligt med Hans vilja lovar Han att höra och agera för vår räkning.

Jag tror att under de kommande veckorna och månaderna kommer vi att se striden fortsätta att rasa, kanske ännu mer intensivt. Men om vi tar dessa grundläggande sanningar och håller fast vid dem, kommer vi inte att ge djävulen något utrymme (Ef 4:27) och vi kommer att "kunna stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt" (Efe 6:13). 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalo


Ps 79:4 Vi föraktas av våra grannar, hånas av dem som bor omkring oss.
Israels premiärminister Naftali Bennett (mitten) under ett möte med Bahrains utrikesminister Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani (till vänster) och Förenade Arabemiratens inrikesminister Khalifa Shaheen Almarar (till höger) i New York, USA, den 26 september (foto: Avi Ohayon, GPO).

I måndags högtidlighöll Knesset (Israels parlament) ettårsjubileet av Abrahamavtalet, det normaliseringsavtal som slöts mellan Israel och de två gulfstaterna Förenade Arabemiraten och Bahrain i slutet av förra sommaren. Ytterligare två muslimska länder, Sudan och Marocko, anslöt sig några månader senare, och fler stater sägs vara på gång. Turister från Bahrain kan nu ses ströva omkring i Jerusalem, och i gulfstaternas överflöd flockar turister från Israel. Det som var otänkbart för bara ett par år sedan är nu vardag.

Normaliseringsavtalets namn, Abrahamavtalet, syftar på den bibliske patriarken Abraham, som ju både judar och muslimer vördar som sin anfader. Faktum är att Abraham genom historien ofta har figurerat som en förenande symbol när judar, muslimer och även kristna har strävat efter fredlig samexistens. Trots de stora skillnaderna som existerar mellan de monoteistiska världsreligionerna åkallar de alla Abrahams Gud. Att en fyratusenårig berättelse än idag kan inspirera människor från så vitt skilda kulturer och religioner visar hur relevant denna berättelse fortsätter att vara.

Berättelsen om Abraham råkar vara aktuell just denna vecka i den judiska bibelläsningscykeln. Den gångna sabbaten lästes Parashat Noach (1 Mosebok 6:9 - 11:32) i synagogor världen över, där Abram - ännu inte Abraham - dyker upp på slutet. Kommande sabbat läser man Parashat Lech Lecha (1 Mosebok 12:1–17:27), ett bibelstycke uppkallat efter Guds svåröversättliga uppmaning till Abram: Lech lecha. Gå din väg. Lämna ditt land, lämna din familj, lämna till och med ditt namn, och gå till det nya land som jag vill visa dig. Där ska du få en ny familj och ett nytt namn. De två orden lech lecha innehåller allt detta och markerar inte bara mänsklighetens övergång från polyteism till monoteism, utan också övergången från ett cykliskt till ett linjärt tänkande. Abraham påbörjade ett projekt vars slut han bara kunde ana: han var världens förste entreprenör.

Orden lech lecha innehåller dock även andra och betydligt mörkare konnotationer, för några kapitel senare (1 Mosebok 22:2) upprepar Gud samma uppmaning när han beordrar Abraham att gå sin väg, men denna gång för at offra sin son Isak. Abraham lyder Gud ordlöst och är sedan på vippen av skära halsen av pojken innan en ängel dyker upp i sista sekunden och stoppar honom. I kapitlet dessförinnan försöker Abraham även göra sig av med sin andre son Ismael genom att förvisa honom och hans mamma Hagar ut i öknen.

Vi är så vana vid att läsa dessa berättelser att vi ofta går miste om deras brutalitet. Ett barn skickas ut i öknen för att törsta ihjäl; det andra barnet bakbinds på ett altare och ser sin pappa lyfta kniven för det dödande snittet. Isak går lydigt i sin faders spår, men ändå är det den aggressiva "vildåsnan" Ismael som texten indikerar att Abraham favoriserar. Man kan lätt föreställa sig vilka djupa själsliga sår allt detta måste ha orsakat de båda pojkarna.

Att använda Abraham som en symbol för religiös samexistens är således ett tveeggat svärd. Berättelserna om honom präglas av Första Moseboks extrema moraliska ambivalens, och ättlingarna till hans två (rimligtvis) traumatiserade söner Isak och Ismael slåss än i dag om företräde. Vem är egentligen älskad? Och vem är utvald?

De bibliska berättelserna må vara brutala, men de förklarar ursprunget till denna fyratusenåriga och ständigt aktuella familjekonflikt. Och förmodligen är det bara genom att återvända till detta ursprung och lyssna till samtliga parters perspektiv som traumat kan börja läka. Riktigt så långt har parterna inte kommit bara för att de har uppkallat de nu aktuella normaliseringsavtalet efter Abraham, men det är ett viktigt steg i rätt riktning.

Paul Widen

Vecka 40 2021

 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

Gästkommentar: Varför bör Nya Förbundets Troende fira Nymånen?  Inledning: Jag tror att tidpunkten för Sabbaten och Bibliska högtiderna synkroniseras med urverket i det Fysiska Universumet och alla troende bör synkronisera sina liv med Guds timing. Detta inkluderar också de Nymånar som Gud befallde Israeliterna att observera.

De flesta som läser det här är kommer förstå att medan den större delen av världen följer en kalender efter solen som spåras tillbaka till Julius Caesars tid, så finns det en helt annan Gudomligt ordinerad kalender som finns nämnd på flera skriftställen i både Gamla och Nya testamentet. För några månader sedan uppmärksammade jag något i ett avsnitt i Nya testamentets skrift som jag tidigare till stor del ignorerat. Jag hade faktiskt aldrig tänkt så mycket på det. Stycket i fråga är ifrån Kolosserbrevet 2:16-17, som lyder: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller Nymånad eller Sabbat. Allt detta är bara en skugga (på grekiska är detta ord "soma" som betyder den kropp som kastar skuggan) av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus”.

Nymånen är omnämnd i denna passage, liksom högtiderna och Sabbaten. Jag hade aldrig tänkt så mycket på den här hänvisningen till Nymånen. Men texten visar att Nymånar är en profetisk skuggbild av Yeshua, lika mycket som högtiderna och Sabbaten. Enligt Paulus har Nymånen en profetisk betydelse, som pekar på något som ännu inte har kommit.

Runt om i världen har flera troende nu vaknat upp för iakttagandet av Herrens högtider och Hans Sabbater, men mycket få har uppmärksammat Nymånen. Nymånen är början på en månad. På Hebreiska kallas det Rosh Chodesh, bokstavligen översatt månadens huvud. Nymåne inträffar var 29,5:e dag när solen, månen och jorden är i perfekt ordning, i den sekventiella ordningen. Även om solen är 1,4 miljoner kilometer i diameter (870 000 miles), är månen bara 3 475 kilometer i diameter. Men på grund av månen är mycket närmare jorden, så ser månen ut att vara exakt lika stor som solen på himlen. Detta innebär att månen helt kan förmörka solen, men detta kan bara inträffa vid den astronomiska Nymånen.

När jag började söka i skrifterna angående Nymånen upptäckte jag att det finns över 45 referenser till nymånen i Skriften, även om de översattes på lite olika sätt. Det förekommer 12 eller 13 nymånar varje år och två av dem har ytterligare en betydelse. Den första dagen i den första månaden (Nyåret) och den första dagen i den sjunde månaden (Basunklangens dag). Det var ytterligare utsedda och bestämda offergåvor som offrades under Nymånarna. På två ställen i Skriften uppmanas att Shofaren ska blåsas eller att stöta i basunen, under Rosh Chodesh. Under hela de Bibliska berättelserna inträffade många viktiga händelser vid en Nymånar; såsom slutet på Noas översvämning, uppförandet av tabernaklet, folkets Gudomligt ordinerade folkräkning, Israels ankomst till Sinai, Moses sista tal till Israels barn, rensningen av templet m.m. Ezras resa hem från fångenskap började och slutade under en Nymåne. Ezra startade en offentlig församling under en Nymåne och dess mandat slutfördes av en Nymåne.

Dessutom finns det profeter som fick profetior på Nymånar, t ex Hesekiel profeterade vid minst fem olika tillfällen. Det finns flera fall i Skriften som hänvisar till firandet av Nymånar, i samma utsträckning som Sabbater och festhögtider. De är grupperade i samma kategori av särskilt utsedda dagar. Skriften tycks också tyda på att Nymånar kommer att observeras under årtusendet och i den nya himlen och den nya jorden. Där står det också i skriften att månen inte längre kommer behöva lysa, på grund av Herrens härlighet. Det står inte att månen kommer att upphöra att existera, utan bara att månljuset kommer att vara överflödigt.

Mot bakgrund av allt som Skrifterna säger om Nymåne, hur ska vi då reagera? Ska vi anpassa oss till YHVH:s heliga kalender genom att markera Nymånar med att blåsa i Shofaren, kungörelser och bön? Vad är den framtida profetiska innebörden av den Nymåne som Paulus var medveten om?

Psalm 81:4 ”Stöten i basun på Nymånaden”..(1917)   Klicka här för att se

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 39

 

 

David's Comment: Tider av Glädje och Tacksamhet
Psalm 136 ”Hodu L'Adonai Ki L'Olam Chasdo - Tacka HERREN för Han är god, ty Hans Nåd varar i evighet”.

Herrens sista Moedim ligger nu bakom oss, när vi just firade Suckot / Lövhyddofesten och Simchat Torah. En av instruktionerna för Suckot, är att glädjas inför HERREN och tacka för Hans godhet. I det gamla Israel och på högtidens sista datum, var sedvänjan att översteprästen skulle ta en stor guldkanna med vatten från Siloachs pool (Siloam) och hälla ut den vid tiden för morgonoffren. Hundratusentals Judar skulle samlas runt tempelområdet för att delta i denna händelse. Vid ett tillfälle sjöng åhörarna de orden från psalm 136 hodu L'Adonai Ki L'Olam Chasdo” – ”Tacka HERREN för han är god, ty Hans Nåd varar i evighet”. Låt oss pausa en stund och meditera över vad som händer här.

Bibeln säger oss att ord är kraftfullt och att vi har död eller liv på vår tunga. Och vi vet att musik också är mycket kraftfullt, så när du kombinerar GUDS Ord med musik finns det ännu mer makt i HERRENS Ord. I budskapet som Stefan delade, under det senaste Suckot Zoom-mötet, är det starka ljudet av en 100-manna kör i en stor kyrka eller katedral, mycket imponerande och kraftfullt. Så kan du ens börja föreställa dig ljudet av hundratusentals röster, som prisar Gud med dessa ord: Hodu L'Adonai Ki L'Olam Chasdo. Och det är en försmak av hur det kommer att bli när tusentals och åter tusentals samlas runt tronen i himlen och prisar HERREN, av hela sitt hjärta.

Veckan med Suckot / Lövhyddofesten blev mycket fullbokad med flera Zoom-möten, där jag delade om Moedim med kyrkor och grupper i ett antal länder. Det var en välsignelse att se så många människor från olika bakgrund, som hungrade efter att lära sig om hur man firar YHVH:s högtider. Det är mycket tydligt att HERREN "upprättar" många människor i Yeshuas kropp, tillbaka till Hans rikets sanna vägar. Det är också en stor välsignelse att jag fortfarande har rösten i behåll, eftersom jag har kämpat med problem i mina stämband i mer än ett år nu. Vädret var mycket behagligt under festveckan. Det var fint, soligt väder och svalare temperatur nu när sommaren ger plats för hösten. Och även om Israelerna är under mer press än vanligt, på grund av Covid-pandemin, fanns det en fantastisk känsla av lugn, tystnad och glädje över större delen av landet. Så vi gläder oss fortfarande och tackar HERREN för en av Lövhyddofestens mest välsignade högtid.

Josie och jag känner oss också mycket välsignade. Det var så många av er som svarade på vår önskan om att få ekonomisk hjälp, p g a flytten till lägenheten vi har köpt. Genom era generösa högtidsoffer har HERREN välsignat oss över våra förväntningar och vi har nått det totala belopp vi behövde. Så vi säger Hallelu YAH och Todah Rabah (ett stort tack) till alla som välsignade oss. Och vi ber att HERREN som bor i dig, ska välsigna din gåva tillbaka till dig och din familj i Hans stora överflöd. Vi står verkligen i vördnad för vad vår GUD har gjort för oss, under denna årstid av högtiderna. Och vi står i vördnad för er kärlek och trofasthet mot oss, och att ni står tillsammans med oss i kärlek och solidaritet, tillsammans med vår familj och den verksamhet som HERREN har kallat oss till.

Som jag ofta upprepar i mina meddelanden, så är Josie och jag engagerade i YHVH:s kallelse till Israel och det Judiska folket att vara ett ljus och en välsignelse för nationerna. Vårt sätt att mötas i Nationerna blev snabbt abrupt när Covid-19 avbröt internationella flygresor. Och istället för att "zooma" runt om i världen på flygplan, har jag istället under de senaste 18 månaderna begränsats till att mötas via Zoom-möten. Det har varit bra, men inte detsamma som att mötas ansikte mot ansikte. Vi kände oss alla riktigt välsignade av antalet av er som deltog i familjens Lövhyddo Zoom-möte, förra söndagen. Och vi får fortfarande e-postmeddelanden från människor som delar hur välsignade de blev av Kerens lovsång och av Stefans budskap.

Lövhyddo Zoom-mötet var så välsignad att vi vill gärna möta er alla igen och vara en välsignelse för varandra oftare och mer regelbundet. Vi planerar logistiken med Stefan och Keren och vi kommer att meddela dig när vi har detaljerna. Men konceptet är att tillbe mycket, ha lite undervisning och en tid för bön.

Hodu L'Adonai Ki L'Olam Chasdo - Tacka HERREN för Han är god, Hans nåd varar i evighet.

Och vi tackar HERREN för alla er ................

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 38 Lövhyddofesten fortsätter

 

 

 

 

 

 

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

David's Comment: "Simchat Torah" (Glädjen i Toran)
Psalm 19:7 ”HERRENS lag (Tora)är utan brist och vederkvicker själen”. (1917)


Vi är nu lite mer än halvvägs genom den sista av HERRENS högtider (Moedutsedda mötes tider) - Suckot eller Lövhyddohögtiden. Suckot slutar vid solnedgången den 7:e dagen, som är Måndag kväll, men Tisdagen är en annan speciell Sabbat eller Heligt dag. Skriften har inte namngett denna 8:e dag, men det har kommit att firas såsom Simchat Torah eller Glädjen i Toran. Bara namnet på denna festival säger oss att det Judiska folket som älskar YHVH, har en annan inställning till Tora än vad majoriteten av Kristna har. Tora är grunden för hela Bibeln, som är instruktionsboken för YHVH:s Kungarike. Men i nästan 2000 år har icke-Judiska Messiastroende (Yeshua / Jesus) förklarat att vi är inte under lagen, utan under nåden! och därmed förkastat "Skaparens" manual för det bästa tänkbara för oss, medan vi lever på planeten Jorden.

Grekisk orienterad kristendom kallar det "lagen", men det Hebreiska ordet är Tora, vilket mer exakt och betyder "instruktioner". Kung David sammanfattade det fint när han sa i Psalm 19:7 ”HERRENS (YHVH:s) lag (Tora) är utan brist och vederkvicker själen”. David fortsätter i hela Psalm 119 att uttrycka sin kärlek till YHVH:s Tora. Varje person som påstår sig älska GUD borde också ha Davids inställning till Tora, vilket återspeglas i det Judiska firandet av Simchat Torah. Anledningen till denna speciella dag är att Torarullarnas årliga läscykel har kommit till ända och rullen rullas tillbaka till början och läscykeln börjar om från början. Inte alla naturligtvis, men många av de religiösa Judarna älskar Guds Ord så mycket att det anser att det är värt att med glädje fira det.

Normalt på den dagen, i varje synagoga i Israel och runt om i världen på Simchat Torah, tas Tora-rullarna ut, rullas tillbaka till början och bärs sedan runt i helgedomen. Många människor kommer att sträcka ut händerna för att röra vid rullen och sedan kyssa sin hand som rörde vid Guds Ord. Om detta bara görs för traditionens skull, så är det bara en värdelös religiös handling. Men majoriteten av Judarna som älskar HERREN, gör detta för att de verkligen är mycket tacksamma och uppskattar att Universums Skapare, Israels Gud, hade nåden att ge oss sin Tora - instruktioner för att hjälpa oss att leva på bästa sätt. Jag har sett människor med glädjetårar i ögonen när Torarullen bärs runt i helgedomen. Vid västra muren i Jerusalem ser du ortodoxa judiska män som bär runt rullarna och dansar med stor glädje och glöd, under Simchat Torah .

Min poäng är detta - om det Judiska folket som inte har den Helige Ande på insidan, kan ha rätt inställning till Toran, varför vill då många kristna inte ha något med det att göra? Hur kommer det sig att många icke-Judar inte vill ha något att göra med Skaparhandboken, för vårt bästa? Tror vi att YHVH, genom att vara en nådens GUD, betyder att Han inte bryr om sig när Hans söner och döttrar väljer att ignorera Hans instruktioner, vilket många gånger orsakat sjukdom och sorg i deras liv och i deras familjers liv?

Om vi verkligen lever i Ändetiderna som många tror, i så fall måste upprättelsen av Israel fullbordas innan himlen släpper Yeshua för återkomsten till Jerusalem (Apg 3:21), vilket kommer åtföljas av "Kyrkans" upprättelse och tillbaka till tider av tecken, underverk och mirakel som borde vara "normen" snarare än undantaget.. I så fall måste det vara dags för varje på-nytt-född Kristen att återta sin uppskattning och kärlek till Toran. Faktum är att Tora är själva kärnan i det Nya Förbundet - Jeremia 31:31 ”Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund” .......”Jag skall lägga min lag (Tora)i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den”.

Jag tror att jag som Messiansk Levit är kallad att undervisa Nationerna om dessa saker såsom en tjänst inför Gud, i Ändetiderna. Jesaja 2:2-3 ”Och det skall ske i kommande dagar”…”Ty från Sion skall lag utgå”. Josie och jag, och ett stadigt växande antal troende runt om i världen, känner att HERREN önskar att hela Messias kropp skulle fira hela hans Moedim, liksom Simchat Torah, i Ande och sanning, och kunna proklamera tillsammans med kung David i Psalm 19:7 ”HERRENS lag (Tora)är utan brist och vederkvicker själen”. Vi ber att denna kommentar ska inspirera dig att se Tora i ett nytt ljus och att den Helige Ande ska tala till ditt hjärta och bekräfta det jag har skrivit kommer från vår Himmelske Fader.

Som jag delade i förra veckornas kommentar, så visar HERRENS högtider Hans planer för världens återlösning och upprättelsen av Hans Kungarike på jorden. Även om Simcha Torah inte är en biblisk HERRENS högtid, så har den en fantastisk profetisk relevans för framtiden. Precis när rullarna rullas tillbaka till början och läscykeln börjar igen, så kommer GUD att i slutet av millenium, rulla upp den nuvarande himlen och jorden, (avsluta den) och Han kommer att börja om med en Ny och Icke Korrupta Himlar och Jord. HERRENS Återlösningsplan kommer att vara perfekt! - Hallelu YAH.

Sukkot-Lövhyddofesten

 

 

Davids kommentar: Sukkot - Lövhyddohögtiden
3 Moseboken 23:33-36 ”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är Herrens Lövhyddohögtid, i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt Herren. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete skall ni då utföra”.

Herrens sista högtid eller bestämda mötestid, Sukkot eller Lövhyddohögtiden börjar denna Måndag vid solnedgången. Denna festival, eller Moed, varar i 7 nätter/ dagar och följs av en speciell Sabbat den 8:e natten/ dagen (mer om det nästa vecka). Det Hebreiska ordet Sukka (plural Sukkott), hänvisar till ett tält eller en tillfällig boning. Syftet med den bestämda tiden för Sukkot är att påminna oss om den tid då YHVH bodde bland Israeliterna, under deras tid i öknen. Han gav Mose detaljerna för tabernaklet och det allra heligaste, och när det var klart kom HERREN ner i form av sin Helige Ande och "tabernaklade" med sitt folk. Jag är mycket fascinerad över den berömda målningen av Eldpelaren ovanför Tabernaklet i öknen och alla tält med Israels 12 stammar som är uppställda runt omkring det. GUD bodde bokstavligen mitt bland sitt folk.

Var och en av de sju Moedim eller YHVH:s bestämda tider har också ett profetiskt syfte - att visa oss framtiden och var vi befinner oss i GUDS plan för återupprättelse av Hans rike på jorden - i Jerusalem. Sukkot är en profetisk bild av Millenium, den 7:e tusenårsperioden då Yeshua kommer att regera som Kungars Kung och Herrarnas Herre, regera i Israel utifrån ett ombyggt tempel på Tempelberget i hjärtat av Jerusalem, vilket kommer att stå på exakt den plats där Al Aksa-moskén står som har ockuperat platsen sedan 690 e.Kr. Från händelser som vi ser äga rum över hela världen - det civila våldet i Hongkong, i Irak och i Libanon, ett försämrat moraltillstånd, västvärlden som återvänder till sin gamla hedendom, Brexit i England, den politiska turbulensen i Israel, i Storbritannien, i USA och andra platser och kaoset med vädret – är alla indikatorer på att slutet på denna allt ondare tidsålder håller på att ta slut och att det slutliga fullbordande Sukkot är mycket nära. Maranatha Yeshua!

Som jag har delat ovan och många gånger tidigare, så skildrar YHVH:s moedim Hans plan för världens återlösning och upprättandet av Hans rike på jorden. Även om Simcha Torah inte räknas såsom en Biblisk HERRENS högtid, har den en fantastiskt profetisk relevans för framtiden. Mer om det nästa vecka.

Precis när Torarullarna rullas tillbaka till början igen och läscykeln börjar om i slutet av millenium, kommer GUD att rulla upp den nuvarande himlen och jorden (avsluta den) och Han kommer att börja om med nya och icke korrupta himlar och jord. HERRENS Återlösningsplan kommer att vara klar - Hallelu YAH.

Nu när vi förstår relevansen av denna sista Moedim, låt oss fira och glädjas över Sukkot med det Judiska folket. Gör dig själv till en Sukka och tillbringa tid i HERRENS närvaro och låt oss be att folkmassorna kommer att få en uppenbarelse om vad dessa underbara YHVH:S bestämda tider, Israels Gud verkligen representerar.

Om du inte har tagit tillfället i akt att välsigna och välsignas över Moedim, kan du skicka din Sukkot-gåva. Gå till vår webbplats för att hitta donationsinformationen för ditt land http://www.outofzion.org/partn... för PayPal  Click Here

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

 

 

David's Comment:  Varje dag är "Yom Kippur" i det Nya Förbundet  3 Moseboken 23:27-28 "Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. 

Då skall ni hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt Herren. På den dagen skall ni inte utföra något arbete, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för er inför Herren, er Gud”. Bara en kort kommentar den här veckan, eftersom vi är mitt i de Bibliska Högtiderna, eller Moedim på Hebreiska. I tisdags firade den Judiska världen Basunklangens högtid, som vi tror är en profetisk bild av dagen då Yeshua återvänder vid Shofarens sista ljudande. Nästa onsdagskväll börjar årets Heligaste dag för det Judiska folket - Yom Kippur eller Försoningsdagen. Här i Israel kommer hela landet, förutom polis, räddningstjänst, sjukhuspersonal och nödvändig militär personal, att stanna upp från Onsdag eftermiddag till solnedgången på Torsdag. Synagogor i Israel och runt om i världen är vanligtvis fullpackade på Yom Kippur med Judiska människor som försöker få sina synder utraderade och deras överträdelser utplånade ur boken. Men för andra året i rad, i Israel och i många andra länder där Covid-19-viruset härjar, är många synagogmöten antingen inställda eller begränsade till ett begränsat antal.

Som jag har delat med er tidigare finns det 7 HERRENS högtider eller Moedim, som börjar vid Påsk på våren och slutar med Sukkot eller Lövhyddofesten i slutet av sommaren. De första 4 Moedim har uppfyllts av Yeshuas död och uppståndelse och den Helige Andes utgjutelse i Shavuot eller Pingst för 2000 år sedan. De sista 3 högtiderna har ännu inte uppfyllts i det naturliga. Jag säger det eftersom Yeshua redan har uppfyllt dem, andligt sett. De människor som verkligen blivit Födda på Nytt i det Nya Förbundet under de senaste 2000 åren har fått full försoning genom Yeshuas blod, och GUD har "tabernaklat"(tältat) med sitt folk genom närvaron av Ruach ha Kodesh (Helige Ande) som bor inom oss - Hallelu YAH!

Poängen jag vill fokusera på i denna kommentar, är att när det Judiska folket försöker få sina synder förlåtna och rengjorda på Yom Kippur, finns det inget tempel eller altare för uppoffringar att göra, och de har inget försoningsblod. 3 Moseboken 17:11 säger: ”Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar” och Hebreerbrevet 9:22 förklarar att utan blodsutgjutelse finns det ingen förlåtelse för synden. Det framgår tydligt av dessa två verser att endast i det Nya Förbundet finns förlåtelse, försoning och frälsning, och att alla andra religioner helt enkelt är meningslösa, blodlösa religioner. Vi måste be för att de ska se och acceptera Yeshuas blodsoffer.

De människor som är i ett Förbundsförhållande med Israels Gud, förseglade av hans Son Yeshuas blod, har ständigt tillgång till Lammets dyrbara, renande blod. Vi kan utnyttja det varje dag och så många gånger på en dag som behövs. Hebreerbrevet 9:13-15 ”Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. För folket i det Nya Förbundet är Yom Kippur inte bara en dag om året, utan varje dag Yom Kippur, och vi måste ta vara på Israels Guds fantastiska barmhärtighet och nåd.

Låt denna Yom Kippur bli en dag av fasta och bön för att det Judiska folket ska få en övernaturlig uppenbarelse om vem den sanna Messias är. Be att när Shofaren ljuder i synagogorna runt om i Israel och runt om i världen, som brukligt på Yom Kippur, att slöjan som hindrar majoriteten av det Judiska folket att känna igen sin Messias lyftas av från deras ögon och att detta år verkligen kommer att vara Yom Kippur för massor av Judar. Och låt oss som redan ingår i det nya förbundet glädjas över att vi har 365 dagar Yom Kippur varje år. Hebreerbrevet 4:16 ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid”. Tack HERRE!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Ett Messiansk Judiskt Ministry, baserat på Karmelberget – i Israel webbplats:www.outofzion.org     E-post:david@outofzion.org

 

Familj och Ministry Nyhetsbrev - September 2021

 

Shalom och hälsningar än en gång från vårt hem, på Karmelberget 

 

Vi ber att ni ska må väl och glädjas över HERRENS godhet, oavsett den galenskap som går över hela världen just nu. Vi följer de Internationella nyheterna varje dag, så vi är medvetna om vad som händer i ert land likväl vad som händer här i Israel. Som jag ofta skriver i mina veckokommentarer bevittnar vi säkerligen utvecklingen av de händelserna som står omskrivet i Matteus 24 och Luke 21. Det är dags att se uppåt, för vår återlösning närmar sig. 

 

Här i Israel och runt om i världen förbereder sig det Judiska folket för att fira HERRENS tre sista högtider. De är inte "Judiska högtider" som många kallar dem, utan de anses som mycket speciella och utsedda tider för HERREN. Därför är det relevant för oss att dessa högtider, eller Moedim på Hebreiska, bör vara av intresse och firas av alla som är i HERRENS rike. Jag tar upp detta ämne i Carmel Alerts nyhetsbrev, som vi skickar till er varje Fredag. 

 

Även om Delta-varianten av Covid19-viruset härjar här i Israel, med ett nuvarande genomsnitt på 8000 nya fall varje dag, lovar regeringen att inte lagföra en ny nedstängning, åtminstone inte under Högtiderna. Vad som händer efter det, kommer sannolikt att bero på hur spridningen skett av viruset när vi firat med familj och vänner. Över 7 000 Israeler har dött av Covid sedan starten i Februari 2020. Be för oss att viruset ska minskas ner på ett betydande sätt och be att det inte uppstår några hot och fientligheter från Hamas, Hizbollah eller Iran under Högtiderna. 

 

På den politiska fronten har Israel äntligen en regering, om än en mycket bräcklig koalition av 8 olika politiska partier, däribland ett Muslimskt Arabiskt parti. Den nuvarande Premiärministern Naftali Bennett återvände för några dagar sedan från att ha träffat President Biden i Vita huset och hävdade att han uppnådde sitt främsta mål med ett Amerikanskt stöd för att förhindra Iran att producera kärnvapen. Be att koalitionsregeringen ska hålla ihop under hela mandatperioden och att alla partier ska ha landets bästa och folkets säkerhet som deras högsta prioritet. 

 

Vi tackar HERREN för helande i Davids knä och Josies rygg och att vi får njuta god hälsa båda två. Det största problemet har varit med Josies rygg, vilket nu är mycket bättre, men hon behöver fortfarande förbön. Josie vet att det är på grund av HERREN som har svarat på era böner, så fortsätt gärna att lyfta upp henne i bön. Mitt aktuella hälsobekymmer är för närvarande problemet med mina stämband, så be gärna att HERREN ska visa orsaken till problemet och att Han ska hela mig. 

 

Resor i tjänsten. På grund av den pågående Covid-19-pandemin har det inte varit möjligt för David att resa, sedan i slutet av 2019. Vi kan nu bara använda vårt mandat att vara ett ljus och en välsignelse för Nationerna genom vårt nyhetsbrev varje vecka, den månatliga förbönen för Israel bulletin och genom Zoom möten. Vi är mycket angelägna om att delta i tjänst via Zoom möten, så vänligen kontakta oss om du kan ordna en inbjudan till oss. Vi har vårt eget Zoom-möte, som är ett Q & A-forum, varje tisdag klockan 21.00 Israelisk tid. Vi vill gärna att du är med - mötes-ID är 823 5158 2826 - Lösenord: 146188 Tabernacles Zoom Meeting – 

 

Lövhyddohögtiden - "Tider av vederkvickelse". Åter igen, på grund av Covid-19 är det inte möjligt för pilgrimer att resa till Israel för att fira Lövhyddofesten i Jerusalem, som de har gjort i många årtionden nu. Därför tror vi att några av våra vänner till ministeriet, skulle bli välsignade om vi ordnade ett Lövhyddofest-evenemang via Zoom. Josie öppnar i bön, Keren välsignar oss med lite lovsång, och Stefan och jag delar var sitt budskap. Utmaningen är att hitta en tidslucka som passade så många människor som möjligt över tidszonerna – omöjligt uppdrag! Vi har valt det bästa alternativet vi kunde för att passa så många av er som möjligt - söndagen den 26 september klockan 9.00 Jerusalemtid. Mötet varar ca 1,5 timme. Mötes-ID är 823 5158 2826 - Lösenord: 146188. Vänligen hjälp oss genom att registrera ditt intresse för att vara en del av detta evenemang. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till david@outofzion.orgVi kan komma att justera tidpunkten och kommer att skicka ut ett flygblad med slutliga detaljer nästa vecka. 

 

Förbedjare för Israels återupprättande.  På grund av Covid-viruset och den fortsatta osäkerheten och om möjligheten för turister att komma in i landet, så har vi ännu inte kunnat fastställa ett datum för nästa IRI-bönekonferans. Vi ber att situationen ska förbättras i Israel och i era Nationer, så att vi kan gå vidare och planera för en bönekonferans 2023. Vi kommer att hålla dig uppdaterad. 

 

Stefan och Keren. Stefan, Keren och flickorna har haft några hektiska månader. I juni var deras skolavslutning på ett mycket ovanligt skolår för Abigail och Danielle, som båda fick mycket bra betyg. Under de första två veckorna i Juli deltog de båda i ett två veckor långt Messianskt sommardagsläger och njöt av det väldigt mycket. Sedan hade vi alla en välbehövlig semester under två veckor vid Döda havet, i Eilat. Och efter det gjorde vi dagsturer runt om på platser i landet som har naturliga källor och vattenställen. Stefan och Keren fortsätter att tjäna sin lokala församling, mitt i den ständigt föränderliga utvecklingen av Covid. Danielle firade sin 7-årsdag i början av Augusti och nu förbereder sig Stefan och Keren och alla tre flickorna sig för ett nytt skolår, och Selah som börjar dagis i år. Be för fortsatt hälsa, skydd och ekonomisk försörjning, när de troget tjänar Herren. 

 

 

Jordan och Limor mår bägge bra. Och som alla av oss, gör de sitt bästa för att försöka förbli friska i denna tid av Covid-pandemin. Jordan är fortfarande upptagen med att arbeta med Tree of Life videoproduktionsteam och ta hand om grafiken för Out of Zion. Limor har nu börjat ett nytt jobb inom redovisning och de kommer också att flytta till en annan lägenhet om några veckor. Be att HERREN välsignar deras äktenskap, deras arbete och deras flytt till den nya lägenheten i November. 

 

 

Till slut: Vi fortsätter att stå i tro, trots att världens skakande händelser blir allt vanligare och intensivare. Som jag sa i öppningsavsnittet är vi säkerligen i "Ändetiden", vilket betyder, såsom den gamla lovsången säger "Soon and very soon, we are going to see the King”(”Snart, ja mycket snart kommer vi att få möta Kungen”). Och den andra sången vi brukade sjunga, "No turning back"(”Ingen återvändo”).

 

 

Yom Teruah / Lövhyddo gåva. Josie och jag har en personlig önskan som vi vill be dig att i bön överväga, särskilt om du inte är en vanlig ekonomisk supporter. Vi har sålt vår nuvarande lägenhet där vi bott de senaste tjugo åren, och vi hoppas kunna flytta in i en ny lägenhet i December. Vi fick inte det priset på den nuvarande lägenheten som vi hade hoppats kunna få, på grund av Covid-pandemins inverkan på värdet på fastigheter, i Israel. Kan du tänka dig att välsigna Josie och mig med en Yom Teruah eller Lövhyddo gåva föratt hjälpa oss med vår flytt? Om det är möjligt, så kan du skriva till mig så kommer jag att ge dig relevanta bankkontouppgifter. 

Vi tackar GUD för var och en av er varje morgon, för er orubbliga kärlek och trofasthet. Och vi ber att HERREN ska fortsätta att beskydda er familj och släkt med god hälsa, fysiskt beskydd och förökning på alla områden av era liv. Heb 12:1 ”Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss”.

 

Med vår kärlek och Abrahams välsignelse ..... David & Josie 

Harvest of Asher <harvestofasher@hoamail.org>

Det finns tolv månader i det judiska kalenderåret och en gång vart tredje år finns det tretton månader. Elulmånaden, enligt judisk tradition, är en månads omvändelse som förberedelse för Trumpets högtid (Rosh Hashanah) som infaller den första i Tishrei. Tishrei -månaden är början på det judiska året och tre av de sju högtiderna i 3 Mosebok 23 inträffar under den månaden.

Enligt judisk kultur skapade Gud människan den dagen och det är dagen då han kommer att döma världen. Det är också under den tiden som Livets bok är öppen; vilket är anledningen till att Eluls månad tas som en tid för omvändelse; under vilken tid ytterligare böner om ånger läggs till.

Jag var i Jerusalem den senaste månaden och jag kunde höra bönerna varje morgon och kväll. Folk reste sig tidigt för att be och bad hela natten också. Allt detta för att förbereda sitt hjärta inför trumpetens dag som i judisk kultur är Rosh HaShanah; början på det judiska nyåret.

Från trumpeternas dag till den tionde i månaden intensifieras bönerna tills de når en höjdpunkt på Yom Kippur, då enligt judisk tradition är Livets bok stängd. Yom Kippur betyder bokstavligen försoningsdag. (3 Moseboken 23:27) Det är vanligt att hälsa varandra med ordspråket G’mar Chatimah Tovah, (må ni vara inskrivna i Livets bok för gott). Meningen med detta är att Gud har tittat på ditt hjärta och funnit att du är ångerfull och omvänd. Att han har gett dig det kommande året och förseglat dig i Livets bok.

Hänvisningar till Livets bok finns i hela Guds ord.

Mose i 2 Moseboken 32: 32-33
Sedan återvände Mose till Herren och sade: ”Ack, detta folk har begått en stor synd, och de har skapat en guldgud åt sig själva. Men nu, om Du vill, förlåt deras synd - och om inte, snälla utplåna mig från din bok som du har skrivit! ” Herren sade till Mose: ”Den som har syndat mot mig, jag kommer att utplåna honom ur min bok.

Kung David i Psalm 69: 27-28
Lägg till orättvisor till deras missgärning,
Och må de inte komma in i din rättfärdighet.
Må de raderas ur livets bok
Och må de inte registreras med de rättfärdiga.

Yeshua citeras i Lukas 10:20
Gläd dig ändå inte över att andarna är underkastade dig, men gläd dig över att dina namn är registrerade i himlen. ”

Sist men inte minst, Uppenbarelseboken 20:15
Och om någons namn inte hittades skrivet i livets bok, kastades han i eldsjön.

För att förstå det judiska konceptet och kulturen angående Livets bok på en ännu djupare nivå har jag inkluderat dessa ytterligare skriftställen.

Daniel 12: 1 ”Nu kommer Michael, den store prinsen som står vakt över ditt folks söner, att uppstå. Och det kommer att finnas en tid av nöd som aldrig inträffat eftersom det fanns en nation fram till den tiden; och då kommer ditt folk, alla som finns skrivna i boken, att räddas.

Psaltaren 56: 8 Du har tagit hänsyn till mina vandringar;
Lägg mina tårar i din flaska.
Finns de inte i din bok?

Psaltaren 139: 16 Dina ögon har sett min oformade substans;
Och i din bok var alla skrivna
De dagar som var ordinerade för mig,
När det ännu inte fanns en av dem.

Malaki 3:16 Då talade de som fruktade Herren till varandra, och Herren gav uppmärksamhet och hörde det, och en bok om erinring skrevs inför honom för dem som fruktar Herren och som uppskattar hans namn.

För att slutföra tankecykeln, låt oss titta på ytterligare referenser i Nya testamentet.

Hebreerbrevet 12: 22-23 Men ni har kommit till Sions berg och till den levande Guds stad, det himmelska Jerusalem och till otaliga änglar, till de förstfödda som är inskrivna i himlen och till kyrkan och till Gud , domaren över alla, och till de rättfärdigas andar fullkomnade,

Filipperna 4: 3 Ja, sann följeslagare, jag ber dig också att hjälpa dessa kvinnor som har delat min kamp för evangeliets sak, tillsammans med Clement också och resten av mina medarbetare, vars namn finns i livets bok.

Uppenbarelseboken 3: 5 Den som övervinner kommer således att vara klädd i vita kläder; och jag kommer inte att radera hans namn från livets bok, och jag kommer att bekänna hans namn inför min Fader och inför hans änglar.

Uppenbarelseboken 13: 8 Alla som bor på jorden kommer att tillbe honom, alla vars namn inte har skrivits från världens grundläggning i Lammets liv som har slagits.

Uppenbarelseboken 17: 8 ”Djuret som du såg var och är inte, och kommer att komma upp ur avgrunden och gå till undergång. Och de som bor på jorden, vars namn inte har skrivits i livets bok från världens grundläggning, kommer att undra när de ser vilddjuret att han var och inte är och kommer och kommer.

Uppenbarelseboken 21:27 och inget orent, och ingen som bedriver styggelse och lögn, kommer någonsin att komma in i det, utan bara de vars namn är skrivna i lammets livets bok.

Som en messiansk judisk, ser 

Vecka 34 2021

 

 

Davids kommentar: Förberedelser för att Fira Hösthögtiderna (Moedim)   3Moseboken 23:1 – ”Herren talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Herrens högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider”.........

Hösthögtiderna börjar på måndagen den 6 september, i Israel. Den Judiska kalendern kretsar kring de årliga Bibliska högtiderna, som är kopplad till den årliga skördecykeln. Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken handlar det om en skörd - YHVH:s plan för återlösning, där han förbereder sig för att skörda ett folk som kommer att leva i evighet med Honom i hans rike. GUD håller på att återställa allt inför sin Sons återkomst Yeshua (Apg 3:21) för att ta sig an sin profeterade roll som Messias, Frälsare och jordens Konung. I Psaltaren 102:16 säger Ordet att Herren ska bygga upp Sion och sedan kommer Han att framträda i sin härlighet. När Bibeln säger Sion, betyder det Israel, men om Kyrkan är i sin rätta bibliska position, ympad i det naturliga olivträdet (Romarbrevet 11:17), då är hon också en del av Sion / Israel och ingår därmed också i upprättelseprocessen. Men på grund av konsekvenserna av kyrkans 2:a århundradets separation från hennes Bibliska rötter och effekterna av Ersättningsteologin, har majoriteten av kristna ledare kallat dessa för Judiska högtider som de inte ville ha något att göra med. Därmed har HERRENS högtider ignorerats under större delen av de senaste 1900 åren. Men nu är vi i tiden för återställandet av allt för Israel och kyrkan (se mitt häfte om upprättelsen)

Josie och jag tar denna uppmaning på största allvar, att främja Israels återupprättande. Och vi gör vårt bästa för att undervisa våra icke-Judiska landsmän (Efesierbrevet 2:19) i Nationerna hur vi ska hålla högtiderna på ett Bibliskt sätt. När hösthögtiderna kommer, publicerar vi en enkel undervisning om hur du kan följa de Bibliska instruktionerna för varje högtid. Josie säger ofta att det finns en rikedom och skönhet i Herrens högtider, som de flesta kristna går miste om. Vi ber att du genom den undervisningen ska lära dig mer om Israels Gud och hans Smorde - Yeshua vår Messias och snart kommande Kung. Må du också upptäcka rikedomar och välsignelser från Herrens högtider.

Anledningen till att jag har gjort ordet Högtid med fetstil varje gång i denna kommentar, är att det Hebreiska ordet för högtid i Bibeln är Moed, vilket betyder Utsedd mötestid. Dessa Utsedda mötestider är de dagar som GUD själv har Utsett för att interagera med sitt folk. Naturligtvis kan vi träffa HERREN när som helst, men Moedim är de datum som Han har valt att träffa oss på ett mycket speciellt sätt. Från och med nu kommer jag att använda det ursprungliga hebreiska ordet Moed eller Moedim (plural).

Högtidernas betydelse och varför alla som älskar HERREN bör leva efter Hans kalender.


1/. Ett mycket viktigt syfte med Moedim är att lära oss själva och våra barn om GUDS natur och karaktär. YHVH i är trofast och Hans trofasthet kan tydligt ses i Moedim och det finns en tydlig profetisk bild av Messias i alla de sju högtiderna. Det faktum att det Judiska folket fortfarande existerar, trots att de har en 4000-årig historia av inspirerade män som har gjort sitt bästa för att försöka förgöra oss, är tydliga bevis på GUDS trofasthet och att Han håller sina löften. Det Judiska folket existerar fortfarande, till förtret för våra muslimska grannar och antisemiter över hela världen. Och Judarna kan åter igen fira de sju Moedim årligen i det förlovade landet, vilket är ett tydligt tecken på att Messias återkomst är mycket nära.

2/. Att hålla YHVH:s Moedim gör oss heliga eller helgade, vilket egentligen betyder att avskiljas. Att hålla HERRENS Moedim och inte några andra religiösa högtider, skiljer oss från resten av världen. Tyvärr skiljer det oss även från många andra i våra familjer och i våra församlingar, vilka väljer att INTE följa GUDS tider och årstider. Ja, det finns ett pris att betala för dem som väljer att tillbe Honom i ande och i sanning och det kan vara ett mycket högt pris för vissa människor.

3/. De sju Moedim (intressant nummer) visar en profetisk bild av GUDS återlösningsplan för världen och var vi befinner oss i den profetiska tiden. Biblisk historia visar att YHVH bara gör strategiska drag på dessa sju datum. De stora händelserna i Nya Testamentet har alla inträffat under Moedim och Numerologin är slående exakt. Påskens Moedim, Osyrat brödets högtid uppfylldes vid Yeshuas död och uppståndelse, och Shavuot uppfylldes genom utgjutandet av den Helige Ande på Pingst. Den sista Moedim handlar om Messias återkomst och en tusenårig regeringstid utifrån Jerusalem. Föreställ dig att du ber någon om vägbeskrivning från en punkt till en annan och de ger dig sju vägpunkter. Om de första fyra vägpunkterna stämde exakt med där personen sa att de skulle vara, så skulle du vara övertygad om att de sista tre kommer att visa dig till din destination. På samma sätt är det att om vi noterar de fyra första Moedim som har uppfyllts, så kan vi vara säkra på att de sista tre kommer att uppfyllas med precision, vilket för oss till vår förväntade slutdestination.

Låt oss därför avskilja oss från världen och lära oss att fira YHVH:s Moedim och genom att göra det lära våra barn om Israels GUD .......... Under de kommande två veckorna kommer jag att fokusera på var och en av de tre Höst Moedim när var och en närmar sig. Jag tror att vi kommer att uppleva HERREN på ett nytt och kraftfullare sätt, när vi synkroniserar våra liv med Hans kalender och avskiljer oss under Hans bestämda mötestider.

Det är Bibliskt att ge HERREN ett särskilt offer på Moedim. Josie och jag har en personlig önskan och vi ber er att överväga att ge en gåva, speciellet om ni inte är en regelbunden ekonomisk supporter. Vi har sålt vår nuvarande lägenhet där vi bott de senaste tjugo åren, och vi hoppas kunna flytta in i en ny lägenhet i december. Vi fick inte priset på den nuvarande lägenheten som vi beräknade på, på grund av Covid-pandemins inverkan på fastighetsvärden i Israel, därför har vi ett underskott. Kan ni vara snäll och överväga att välsigna Josie och mig med ett Moedim-offer för att hjälpa oss att bidra mot detta underskott. Om så är möjligt, vänligen skriv till mig så ger jag dig relevanta bankkontouppgifter.

Om din kyrka eller bönegrupp vill att jag ska ta med en undervisning på Moedim on Zoom, vänligen kontakta mig så kan vi ordna ett datum och tid. Må HERREN Israels Gud välsigna er rikligt på ett speciellt sätt under denna speciella årstid.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 33 2021

 

 

Davids kommentar: Vad Kommer efter Delta och Hur Skyddar vi Oss?  Matteus 24:7 - 8 ............. ”och det skall bli hungersnöd och jordbäv-ningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna”]

Som de flesta av er säkert är medvetna om, sprider sig Delta-varianten av Covid-19 viruset och ökar snabbt i många länder, inklusive Israel. För 6 veckor sedan verkade det som att Israel hade besegrat viruset, med mindre än 10 nya infektioner dagligen och totalt antalet svårt sjuka på sjukhus som låg under 50 personer. Regeringen hävdade framgång och lättade på reglerna, upphävde kravet med gröna vaccinpass och landet var tillbaka i livet, nästan som vanligt. Men för ungefär 6 veckor sedan hittade Delta-varianten in i landet, via Ben Gurions Internationella flygplats, och började sprida sig runt städerna. Sedan i början av Augusti har antalet nya infektioner i Israel ökat till cirka 8 000 om dagen och antalet svårt sjuka är nu över 560 personer, en statistik som inte setts sedan i Februari 2021. Redan sprider sig en ny variant som heter Lambda, runt Sydamerika, och rapporteras vara ännu farligare än Delta. Fortsatta Internationella flygresor kommer förmodligen att sprida Lambda till andra kontinenter, på kort tid.

När vi närmar oss höstfesterna med Basunklangens högtid, med start den 6 september och Lövhyddohögtiden den 20 september, står Israelerna möjligen inför ännu en nedstängning om siffrorna inte minskar nämnvärt. Regeringen pressar alla Israeler att vaccinera sig och ger redan den tredje boosten av vaccin, redan innan den godkänns av amerikanska FDA. De pressar också 12-18-åringar att vaccinera sig och tittar till och med på yngre än 12-åringarna, även mot FDA-råd. Det finns för närvarande omkring 1 miljon vuxna ovaccinerade, många av dem är Israeliska Araber och majoriteten av Beduinerna. Manipulationen och trycket att vaccinera sig ökar för varje dag, underblåst av ökningen av nya infektioner och möjligheten att Lambda hittar in i landet, genom Israeler som återvänder från sin sommarsemester.

Josie och jag fortsätter att övervaka effekterna av vaccinet, så att vi kan besluta oss för om vi ska ta det eller inte. Vi vill vara i en position där vi vet sanningen, innan vi ger andra råd om vad de ska göra när det gäller vaccinet. Vi ser en viss utveckling ju längre tiden går och mer information blir tillgänglig. Flera rapporter dyker upp nu om troliga vaccin-relaterade dödsfall och allvarliga biverkningar, rapporterar nu av vissa mediakanaler. Jerusalem Post publicerar rapporter om att viruset kan behandlas av Ivermectin för under 1 US-dollar per dag, men hälsoministeriet och regeringsledarna verkar inte lyssna eller vara intresserade av något annat än Big-Pharma-vaccinerna. Om de verkligen ville stoppa pandemin, rädda liv och få liv till någon form av normalitet, skulle det säkert vilja titta på alla möjliga alternativ.

Livet för Josie och jag skulle vara något lättare om vi vaccinerades, så länge vi inte fick allvarliga biverkningar. Det råder ingen tvekan om att mRNA-vaccinerna kan orsaka allvarliga hälsoproblem, till och med dödsfall, men riskprocenten för det är extremt låg. Vi är mycket mer oroade över de långsiktiga skador som vissa medicinska "experter" proklamerar kommer att vara fallet för ett stort antal människor, som har vaccinerats. Vi planerar att vänta så länge som möjligt innan vi fattar ett beslut, såvida vi inte tvingas för att träffa våra familjemedlemmar eller gå ut för att köpa viktiga förnödenheter. Då kommer vi att lita på att HERREN övernaturligt kommer att beskydda oss. Men under tiden kommer vi att be om beskydd och boosta vårt GUDs-designade immunförsvar med C- vitamin och D- och L-Lysene, som alla finns tillgängliga över disk i hälsobutiker och apotek.

Liksom vi är de flesta av er förmodligen överbelastade med videor från båda sidor av vaccinkontroversen. Många av anti-vax-kommentatorerna är involverade i alternativ medicin, vilket jag inte säger är dåligt, men vissa av dem verkar vara mycket starkt emot traditionell medicin. Ett mindre antal delar totalt nonsens, så vi måste vara mycket försiktiga med vem vi lyssnar på. När vi tänker på vaccinfrågan tillsammans med de öppet uttalade målen för World Economic Forum (The Great Reset) och Bill Gates och andra som kräver betydande befolkningsdepopulation, och det allmänna försämrade tillståndet i världen, måste vi, så gott vi kan, informeras om sanningen bakom vad vi ser och hör på nyheterna.

Nedanstående videor kommer från medicinska personer som har referenser, bakgrund och erfarenhet av virus och vacciner. De är värda att lyssna på och överväga deras information, för att hjälpa oss att komma fram till beslutet att vaccinera eller inte. Och om det finns läkemedel. Jag säger inte att jag håller med dem till 100%, men lyssna och försök så gott du kan att utvärdera deras information.

Dr Robert Malone - uppfinnaren av mRNA-vacciner
Dr Michael Yeardon - tidigare Vice President och Chief Scientist
Dr Zelenko - Ortodox judisk familjeläkare som framgångsrikt har behandlat över 6000 personer inklusive 

Dr Peter McCullogh  - Doktor i internmedicin & kardiolog - Varför "en nål i varje arm"?

Snälla, håll upp oss i era böner, mig och Josie. Och vi ber att den Helige Ande ska leda er och vägleda er i att besluta hur ni ska skydda er och era nära och kära från Delta och allt annat som ligger framför oss. Vi ber att när vi sätter vårt förtroende till YHVH Rapha ( HERREN vår Helare ) kommer han att hålla oss alla i perfekt hälsa och säkerhet. B Shem Yeshua - AMEN


Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rättatt existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och medalla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för allasoldater i den israeliska militären (IDF).


Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 32 2021

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188|)   

 

 

Gästkommentar: Tecken på Ändetiden - Pest, Hungersnöd och Brusande höga Vågor  av Errol Francis    Lukas 21:7-11 ”Då frågade de honom: Mästare, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren? 8 Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda…. Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända… 10 Vidare sade han till dem: "Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. 11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.”

Lukas 21:25 & 28 (förkortad)” 25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna”…” 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

De flesta författare som skriver om den ändetidens tecken, börjar ofta i Matteus kapitel 24. Men det finns tecken i Lukas (som inte nämns i Matteus) som jag tycker verkar mycket relevanta idag, oavsett hur nära eller hur långt vi är ifrån slutet av denna tidsålder. Först ska jag dock hänvisa till Daniel, Hebréerbrevet och Uppenbarelseboken. ”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid.” Daniel 12:4

Många har hävdat att de världsomfattande resorna med Jumbo Jets, var den exakta uppfyllelsen av ”kunna åka hit och dit”. Men Covid-19 har stoppat det, åtminstone för tillfället. När vi begrundar .......,”men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen” Hebréerbrevet 12:26 (förkortat), så kan man se att det har skakat flygbolagen ut ur himlen eller luftutrymmet. Och på grund av det har ekonomin vacklat i flera Nationer, då en minskad utbyteshandel gjort att priserna på livsmedel har ökat. Återigen kan vi anta att vi närmar oss den inflation som anges härnäst: ....”Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada." Uppenbarelseboken 6:5 & 6

Daniel nämnde om en ökad kunskap för den här sista tiden, och med Internet passar det väl in. All Internetkunskap är dock inte bra eftersom den är fylld med konspirationer, falska nyheter och försök att kväva yttrandefriheten. Om en ökad hackning gör intrång i stora delar av Internet, vad kommer dess "kunskapsmoln" att vara värt då? Ett sjukhus i Nya Zeeland fick nyligen sina data låst, och de underlät att betala lösensumman vilket gjorde att många patienters personuppgifter läckte ut på den svarta webben. Det är ingen positiv kunskapsökning. När vi prövar de profetiska förutsägelserna om ändetiden, bör vi inte vara rädda eller känna oss övervunnen. Yeshuas ord ger oss hopp: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” Lukas 21:28.

Nu återvänder jag till passagerna i Lukas som jag citerade först. Ordet pest nämns där och Covid-19 är verkligen en farsot. Men det har funnits andra pester; Fågel- och Svininfluensa, Aids, Ebola och Spanska sjukan. Även om Covid-19 kanske inte är Guds slutliga vredesdom, så bör vi ta det som en varning. Våra böner bör inte vara inriktade på att be att Nationerna kommer tillbaka till samma normala tillstånd som före Covid, utan snarare be om att vi får vara under Herrens beskydd: Visst kommer han att ”rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. 4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. 5 Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, 6 inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Psalm 91:3-6.

Vissa profetiska talare beskriver att själva Covid-19, hur mycket regeringen censurerar och responsen från Big Tech-företagen bevisar att det liknar en testkörning inför Antikrists vedermödor. Det kanske inte stämmer, men i alla fall måste vi se upp och inte ner. Vårt fokus är att vara på Yeshuas sida och inte på hans motståndares.

Klimatförändringarna är en sanning för vissa och en lögn för andra, det är verkligen kontroversiellt. I Lukas ovan nämns att ”havet och vågorna ryter”. Differentiella temperaturer i haven orsakar våra vädermönster och om de ökar kommer stormar, översvämningar och torka även att öka. Återigen får vi inte gripas av panik... ”Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Psalm 91:7.

Om ovanstående beskrivning innebär förestående tecken på slutet av tidsåldern, så bör vi även hålla konstant fokus på det andliga uppvaknandet, som kommer att bli såsom uppståndelsen ifrån de döda för hela Israel. Om någon frågar mig om något som är positivt i sluttidens tecken, så är det alltid det här jag citerar. ”Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?” Romarbrevet 11:11 & 15.

En fråga som är värd att be över, är att den nya regeringen i Israel (utan den ultraortodoxa kabinettens inflytande) kommer att ge Messianska Judar frihet att förklara det Nya Förbundet i Yeshua. Så att Messianska öppet kan uppfylla alla dessa roller. Det var han (Yeshua) …”som gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.” Efesierbrevet 4:11 & 12.

Fotnot. Det finns mer att diskutera angående ändetiden än vad som diskuterats här, som krig, förföljelse och en kommande stor/ond regering. I det här fallet har jag ett smalare fokus - Errol.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och medalla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för allasoldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 31 2021

Fortsättningen från sida BLOGG

 


Kontroverserna om vad det gäller säkerheten och effektiviteten hos mRNA-vaccinerna, vad det gäller abort eller rätten till liv för de ofödda, homosexualitetfrågan, klimatförändringarnas hot, konspirationsanspråken och i mindre utsträckning den medförande hälsorisken av 4G & 5G-mobilnät är de viktigaste områdena där extrema och motsatta åsikter finns i överflöd. Vi kanske till och med kan lägga till nationen Israel på den listan. Under tiden som livet går vidare, rör sig de motsatta fraktionerna längre ifrån varandra, vilket kan leda till eventuellt fysiskt våld när de motsatta sidorna kolliderar.

I Lukasevangeliet 8:18 varnade Yeshua folket för att vara försiktiga med vad de hör, vilket betyder att vara försiktiga med vad vi tillåter oss att utsättas för. Jag är säker på att Han skulle säga samma sak om Han var här nere med oss personligen idag. Den myriad av information, sann och falsk, som sprids på internet och på sociala medieplattformar har ett mycket kraftfullt inflytande på dem som lyssnar på det. När människor tror på vad de ser eller hör utan att kontrollera källan och den vetenskapliga bakgrunden bakom informationen, öppnar de sig för att tro på lögner och de blir lurade.

Miljondollarfrågan är hur vi ska kunna hitta och lära känna igen sanningen? Svaret på frågan är inte lätt. Till att börja med tar det mycket tid och ansträngning, men det är möjligt. Det första vi bör göra, är att be den Helige Ande att ge oss det inre vittnesbördet om huruvida vi lyssnar på sanning eller inte. För det andra publiceras nästan all oklassificerad information på Internet, så allt du behöver göra är att skriva in din fråga i din webbläsare och en oändlig tråd av information öppnas för dig. Nu kommer den svåra och tidskrävande delen - att kontrollera vem som är källan till den information som publicerades, bakgrunden till den personen eller organisationen som publicerat den och sedan dubbelkolla giltigheten av de fakta de presenterar.

Jag får många e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier varje dag om viruset, vacciner na och farorna med 5G. Om Anden vittnar om att få mig att vara misstänksam mot det jag läser, följer jag omedelbart ovanstående ordning. Och jag måste säga att mycket av det som skickas till mig är inte är sant - det är falska nyheter, som USA:s tidigare president kallade det. Så för att upprepa Yeshuas ord; Var mycket försiktig med vad du tittar på, läser eller lyssnar på - KOLLA UPP DET NOGA innan du accepterar det som sanning, även om det passar in med vad du redan tror.

Det fanns åtminstone en strimma av hopp i Israel den här veckan i vaccinkontroversen. Jerusalem Post, en krediterad mainstream-nyhetsmedia, publicerade en artikel om en ansedd Israelisk forskare som förklarade att Covid-19-patienter framgångsrikt kunde behandlas för 1 US-dollar per dag. Detta är ett stort avsteg från den vanliga mainstream-mediepositionen att bekräfta endast WHO- och CDC-godkända vacciner som legitim behandling för Covid -19. Förhoppningsvis är detta en vändpunkt och vi kommer att få se mer mainstreammedier rapportera sanningen.

Låt mig avsluta med en bön: Abrahams Gud, Isak & Jakob och Israels Gud .... Vi älskar dig, vi prisar dig och vi tillber dig. Abba, Du ser vad som händer i världen som Du skapade - lögner och bedrägeri överallt. Abba, det blir mörkare för varje vecka, om inte för varje dag. Abba, Ditt ord lovar oss att Ruach ha Kodesh (Helige Ande) kommer att leda oss till all sanning, så Fader vi ber dig att fylla oss alla på nytt med Din Ruach och leda oss in i all sanning, skydda ditt folk från lögner och bedrägeri när dagarna blir mörkare. Abba, vi ber Dig att avslöja lögnerna och avslöja sanningen när det gäller de frågor som berör oss just nu - i Yeshuas namn vi ber.... AMEN,

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rättatt existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och medalla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för allasoldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 27 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

David's Comment:  Uppdaterat perspektiv på Viruset och Vaccinet

Ett antal personer har kontaktat Josie och mig för att få råd om vaccinet och söker information om vad som händer med Covid-19 i Israel. Av olika skäl har Josie och jag inte vaccinerats ännu, men jag skriver inte för att föreslå att du gör det eller inte. Jag vill bara uppdatera dig på hur vi ser på situationen med viruset och vaccinerna efter 15 månaders bombardering varje dag med många e-postmeddelanden och videor från människor på båda sidor av den stora klyftan, och en stor klyfta är det sannerligen.

Låt oss titta på viruset först. Det ursprungliga Covid-19-viruset som började spridas runt om i världen i slutet av 2019 och början av 2020, kommer troligen från viruslaboratoriet i Wuhan i Kina. Om det släpptes ut oavsiktlig eller om det var en medveten handling, är vi fortfarande inte säkra på. Utredningen fortsätter av Världshälsoorganisationen (WHO) och Amerikanska Centret för Kontroll av Sjukdomar (US Center for Disease Control - CDC), utan att få någon större hjälp av Kina att avslöja sanningen i frågan. De extrema anti-vaxers försöker berätta för oss att Covid-19-pandemin är en bluff, men jag känner personligen ett antal troende som smittades av det och som kan vittna om att det inte bara var en vanlig influensa. Och jag vet med säkert att en broder som intervjuade mig på en kristen TV-kanal, dog på grund av det. Så det stämmer inte överens med vad anti-vax människorna säger. Nu är den vanligaste stammen av Covid den som härstammar från Indien och kallas nu Delta-varianten, som påstås vara 60% mer smittsam men mindre skadlig för dem som smittas med den. Ny Israeliska data visar att Pfizer-vaccinet är cirka 64% effektivt mot Delta-stammen , jämfört med 94% effektivt mot tidigare stammar. Deltaviruset sprider sig snabbt runt om i världen och den fjärde vågen av Covid-pandemin tornar upp sig, över ett antal nationer.

Nu ska vi titta på vaccinerna. De 4 viktigaste Covid-vaccinerna är föremål för de mest extrema ställningstaganden som någon av oss har sett, under vår livstid. På den positiva sidan är de flesta av våra politiska ledare (inte medicinska experter), de flesta konservativa medier (inte medicinska experter) och en stor andel av medicinska experter övertygade om att de 4 vaccinerna är säkra och mycket effektiva för att förhindra att de som har vaccinerats ska smittas. Dessa vaccinvänliga personer har i sin tur lyckats övertyga majoriteten av befolkningen i allmänhet att vaccinera sig så snart som möjligt.

På den negativa sidan producerar antivaccinfolket en enorm mängd artiklar och videor som försöker övertyga oss om att vaccinerna utgör en allvarlig fara för vår hälsa och kan döda miljontals människor på lång sikt. Här är några av deras argument .............

* mRNA-vaccinerna är egentligen inte vacciner i ordet vaccins sanna mening - det är sant, men de är avsedda att göra samma sak som en vaccin - skydda oss mot Covid-viruset.
* mRNA-vaccinerna är fortfarande experimentella och har inte testats fullt ut, icke godkända och licenserad av FDA - detta är också lagligt sant men den globala Covid-pandemin skapade behovet av att förkorta testtiden och snabbt få vaccinet till människor.
* Hydroxyklorokin och Ivermectin är säkra läkemedel som har funnits tillgängliga över disk i årtionden och är effektiva mot Covid-19. Dessa användes i början av Covid-pandemin, men av någon mystisk anledning blev det plötsligt förbjudet att använda dem i behandlingar i de flesta västländerna. De hävdade att de var ineffektiva och möjligen farliga. Bara under de senaste dagarna har en stor provins i Indien rapporterat att de gav Ivermectin till de flesta av befolkningen och viruset minskades med över 90%.
* mRNA-vaccinerna har potential att spridas till varje cell i våra kroppar och kommer att förstöra vårt eget GUDs skapade immunsystem, som lämnar oss utan det egna skyddet mot framtida infektioner. Detta har ännu inte visat sig vara fallet
* mRNA-vaccinerna kan göra både män och kvinnor infertila. Detta har inte heller ännu visat sig vara fallet.
* mRNA-vaccinerna gör människor magnetiska. Jag känner många människor som har vaccinerats och inte en enda av dem kan få metallföremål att hålla sig till sina kroppar.
* de mest extrema anti-vaxers hävdade att miljontals människor skulle börja dö 6 månader efter att ha vaccinerats. Detta har ännu inte blivit verklighet och vi ber att det aldrig gör det

Vad är min åsikt? Under hela perioden av kontroversen med viruset / vaccinet har jag försökt hålla ett öppet sinne. Jag har läst och tittat på det mesta som skickats till mig och har helt enkelt vilja veta mer och dela med av sanningen med våra värdefulla bönepartners. Eftersom jag inte är en medicinsk expert, har det visat sig vara ett "omöjligt uppdrag" att hitta sanningen. Som jag har sagt många gånger under de senaste 16 månaderna, så offentliggör högt kvalificerade medicinska experter helt motsatta åsikter och rekommendationer. Pfizers tidigare VD sa i en intervju att vaccinet kan skada immunsystemet, medan forskaren som uppfann mRNA-vaccinet sa i en intervju att konceptet radikalt kommer att förbättra medicinsk behandling i framtiden, men att dessa inte har testats under en acceptabel tid.

Regeringarna och medierna driver fortfarande på för att hela befolkningen, inklusive barn och till och med spädbarn, ska vaccineras. Men allt fler rapporter om allvarliga reaktioner rapporteras. CDC / VAERS, som är den officiella organisationen för rapportering av vaccinskador, publicerade i veckan statistik som visar att mer än 369 miljoner doser av Covid-vaccinerna har administrerats. Mellan den 14 december 2020 och den 25 juni 2021 har det totalt registrerats 411 931 biverkningar, 47 400 allvarliga reaktioner och 6985 dödsfall ökat med 872 dödsfall under föregående vecka. Flera ungdomar har dött kort efter vaccinationerna och det verkar som om vaccinets var orsaken. Vi kan dock se att procentsatserna är mycket låga. Totala biverkningar = 1,12% Allvarliga biverkningar = 0,013% Dödsfall = 0,0019% Påstådda dödsfall i Covid-19 621,561 = 0,2%

Att vaccinera eller att inte vaccinera? ... Fråga först och främst Ruach ha Kodesh (Helige Ande) vad du ska göra. Det är frågorna vi måste ställa oss själva .......

1) vems betänkande tror vi på? ..... och 2) överväger de påstådda fördelarna med vaccinets möjliga riskerna? 

Vad ska vi göra? Josie och jag bestämde oss i början av vaccinkampanjen för att vänta så länge som möjligt för att låta sanningen avslöjas och att observera de långsiktiga effekterna, om det blir några. Under tiden ber vi och äter Herrens måltid varje morgon (genom hans sår är vi helade (Jesaja 53:6). Vi håller oss borta från stora grupper, bär våra masker där det behövs och ökar vårt immunförsvar med C-vitamin och D och L-Lysin. Vi har också lite Ivermectin till hands, om (Gud förbjude) vi någonsin skulle behöva ta det.

Må HERREN ge dig visdom från höjden, att beskydda dig från viruset och hålla dig och alla dina nära i fullkomlig hälsa - i Yeshuas namn ..... amen.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 26 2021

 

 

Stefans Kommentar: Se till att få Dig en God Måltid 

Psalm 34:9 “Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom”.

När var det senast som du fick dig en riktigt god måltid? Då menar jag inte bara en smaklig måltid, utan även en näringsrik måltid, med eller utan tillsatser av konserveringsmedel, smaktillsatser, sodium, socker eller fett. Och hur var sällskapet som du inbjöd hem till dig för att dela måltiden med?

Maten, drycken och sällskapet man delar måltiden med har alltid haft en bytande del i den Judiska kulturen. Abraham förberedde fettet från kalven och valde smör för att bjuda de tre männen på, som besökte honom (där en av dem var Yeshua själv). Första århundradets troende gick kontinuerligt från hus till hus, för att bryta brödet tillsammans och studera Apostlarnas undervisning. Än idag så samlas de Judiska familjerna varje Fredagkväll (den Hebreiska Sabbaten). Och även fler och fler av icke-Judiska familjer väljer att samlas efter en lång arbetsvecka, för att söka Herren, komma in i Hans vila, reflektera över Guds ord, få vara tillsammans och dela en hjärtlig måltid.

Uppenbarelseboken 3:20 säger: “Se, Jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör Min röst och öppnar dörren, skall Jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med Mig”. Yeshua visar också att Han vill komma in till oss och dela måltid med oss. Vad är det för måltid han syftar på och hänvisar till, när han väl blivit inbjuden? Kan det vara maten av Hans Ord och den tid vi tillbringar med Honom i Ordet? I dagens värld, speciellt i de västerländska samhällena, handlar de flesta lunchrestaurangerna, snabbmatskedjorna och gatumaten bara om att servera maten så snabbt som möjligt, byta bordsgäster så snabbt som möjligt, få maten att se så god ut som möjligt och smaka bra, oavsett hur mycket kemikalier, socker, salt och fett de har tillsatts. Det är skadligt för vår hälsa och kan få stora negativa konsekvenser på lång sikt och även aspekten om att umgås och dela måltid tillsammans förändras.

Vår andliga hälsa är inte så mycket mer annorlunda. Aposteln Petrus ger oss en vink om det, i Psaltaren 34:9. I början av kapitlet 2 i hans första epistel, uppmanar han sin audiens och oss idag, att längta efter den rena andliga mjölken som leder till hälsa, när vi smakar och ser att HERREN är god. Petrus refererar till den kraft Guds ord har, som kan göra oss friska, hela och kompletta. Precis som Paulus undervisade sin andlige son Timotius att: “Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”. (2 Tim 3:16-17).

En nylig gjord studie vid en av Israels ledande centers övervakades två olika grupper av yngre möss, där vardera grupp fick olika diet under en sex veckors period. Till den första gruppen gavs rester av vegetabilier m.m medan den andra gruppen fick processad mat för människor (hamburgare, chips, soda m.m.) och de sammanställde resultaten. Den första gruppen växte bra. Men den andra gruppen led av en försämrad benstruktur, full av hål och som visade sig vara inledningsfasen till benskörhet (osteoporosis).

När vi ersätter det rena Guds ordet med andra källor, eller blandar upp det med andra källor, eller blandar in varierande tillsatser och smaktillsatser ur media, tidiga kulturer eller t o m uråldriga kulturer, filosofer, traditioner eller någonting annat som motsäger Guds ord – så invaggas vårt smaksinne i att acceptera dessa tillsatser. Vi sätter oss själva på en bana där konsekvenserna blir att tron försvagas och den blir mer mottaglig för ’sprickor och hål’. 

För snart tio år sedan bestämde jag mig för att ta bort sockertillsatser från min diet, inkluderat i dryck såsom kaffe, te, juicer och annan mat också. Till en början var det svårt att anpassa sig, eftersom jag hade vant mig vid höga halter av socker. Men med tiden fungerade det bättre och jag kände att jag inte bara blev friskare, utan upptäckte också den verkliga smaken av kaffe, te och annan mat som nästan helt maskerats och där sockret tagit över smaken.

I det Nya Testamentets epistlar, nämns det ofta om falska lärare som predikar ett annat evangelium. Dessa falska lärare blev identifierad och utmanad, men idag verkar allting vara mer svåråtkomligt. Vi har alla fått vår del av falska lärare än idag, men så många uttalade ord, åsikter och koncept som inte går i linje med Guds ord, är smart invävda i sånger, filmmanus, nya rapporter och även samtida lovsånger! 

Hur ska vi hålla vår andliga diet fri från alla dessa tillsatser? I 5Moseboken 8:3 säger Gud …”människan lever inte bara av bröd, utan allt som utgår från HERRENS mun”. Hans ord är tillräckligt för att förse oss med allt vi behöver, för att vara andligt hälsosamma och hela. Det är en komplett och hjärtlig måltid (Jer 15:16), det är mjölk för de som är ung och det är nyttig mat för de som är äldre (Heb 5:12-14), det är såsom utsökta rätter (Ps 63:5-6) och sötare än honung och honungskakor (Ps. 19:10, 119:103).

Och så, när vi regelbundet sitter ner vid HERRENs underbart dukade bord och äter av Hans rätter, så blir inte bara fyllda och nöjda utan vi kan också njuta av fullheten och godheten i Hans närvaro. Han längtar efter oss, att få dela måltid och umgås med oss. Han kallar oss att till att smaka och se att Han är god och Han inbjuder oss att ta vår tillflykt till Honom. “Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.” (Ps. 16:11)

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 25 2021

 

Davids kommentar: Lär Dina Barn Väl
Du som är på väg (till evigheten) måste ha ett rättesnöre som du kan leva efter ....... Lär dina barn väl (sång av Crosby, Stills & Nash 1968)


Ett stort antal av Israels trofasta evangelikala kristna anhängare bevittnade Israels mirakulösa återuppståndelse i maj 1948 och många fler bevittnade den mirakulösa Israeliska segern över tre stora Arabiska arméerna i Juni 1967. För dessa människor bekräftar de 2 händelserna sanningshalten i de Bibliska profetiorna och placerar oss direkt i Sluttiderna eller i slutet av denna tidsålder. Idag fortsätter många av dessa människor att noga övervaka världshändelser, särskilt de händelser som involverar Israel och Mellanöstern. Även det ständigt ökande inflytandet och kontrollen av människorna bakom den Nya Världsordningen, som har omprofilerats till Den Fjärde Industriella Revolutionen eller The Great Reset.

Sedan Covid-19 och vaccinkontroversen började har perspektiven och åsikterna hos människor i och ut ur Yeshuas kropp blivit mycket extrema, vilket underblåser lågor av hat och anklagelser om att vara en konspirationsteoretiker. Klyftan har uppstått p g a att perspektiv och åsikter mellan äldre och yngre generationer, ökat i en alarmerande takt. Det har varit uppenbart i några år nu att Yeshuas kropp (kyrkan) förlorar många ungdomar till världens vägar.

Följande rubrik är från Jewishpress.com under förra veckan ...... Dramatisk minskning av Israelstöd under 2019, av de unga evangelikala. Det unga evangelikala stödet för Israel minskade från 69 procent under 2018, ner till 33,6 procent under 2021. Samtidigt har stödet för en Palestinsk stat ökat. Om inte HERREN vänder på detta drag, när den äldre generationen går vidare, kommer Israel få ett minskat stöd från sina enda vänner - de Kristna Sionisterna.

Det är inte bara över stöd för Israel, som denna klyfta ökar mellan generationerna. Det gäller även sexualiteten, synen på äktenskap och de oföddas rättigheter som bör skyddas, eftersom den yngre generationen hjärntvättas bort från Biblisk rättfärdighet. Denna rubrik är från CNN .... Allt fler evangelikala ungdomar förkastar de äldres politik. Nästa generation av Kyrkans ledare hjärntvättas. Eller kan man säga att deras hjärnor smutsas ner av det sataniska inflytandet, från media och sociala medieplattformar. Om denna mycket uppenbara trend tillåts fortsätta, kommer splittringen i kyrkan att intensifieras till en punkt där Markus 13:12 kommer att uppfyllas ...”Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja och fadern sitt barn, och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och få dem att dödas”.

Inte särskilt trevliga utsikter för framtiden, men för att avsluta positivt anser jag att det finns ett botemedel; Guds ord. Vi måste omdirigera de yngre generationerna tillbaka till att läsa och tro på Bibeln, få dem att ändra sin attityd och beteende och att ställa sig i linje med den Bibliska livsstilen. Följande verser bör vara en källa till stor uppmuntran till alla som har "förlorade" i sina familjer, även om de aldrig har haft någon relation till HERREN. Han lovar att din insats i deras liv, dåtid, nutid och framtid kommer att belönas.

Jeremia 31:16-18 ”Men så säger HERREN: Hör upp med din högljudda gråt och låt dina ögon icke mer fälla tårar; ty ditt verk ska få sin lön, säger HERREN, och de skola vända tillbaka från sina fienders land. Ja, det finnes ett hopp för din framtid, säger HERREN; dina barn skola vända tillbaka till sitt land”(1917)

Lär dina barn väl .....

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 38 2021

 

 

Varför bör Judarnas Återkomst till Israel Vara en Nyckelfråga för Varje Kristen?
Apg 3:21 ”Han (Yeshua)måste stanna kvar i himlen tills den tid kommer då allt det blir upprättat som GUD för länge sedan talat om genom sina heliga profeter”
Hesekiel 36:10 ”Jag ska föra samman på er många människor, hela Israels hus.” (+84 fler liknande verser )

SLUTSATS: Majoriteten av det Judiska folket måste återvända till sina förfäders land innan Yeshua kan komma åter.


Josies kommentar: Återvänder till Framtidens Nation
  Jeremia 16:14-16 ”Se dagar skola komma, säger Herren, då man inte mer ska säga; Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land"; utan Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla länder, dit han hade drivit bort dem”

Tillströmningen av Aliyah har ökat under de senaste 1,5 åren på grund av Covid-viruspandemin, det senaste kriget mellan Israel och Gaza och en explosion av Antisemitism globalt, vilket också ökade på grund av det kriget. Giftet flödar och locket har blåsts av. Det Judiska folket har också insett att de kan arbeta självständigt hemifrån och från var som helst i världen. Det har förutspåtts att minst 250 000 Judar gör Aliyah inom de närmaste 3 till 5 åren. Det förutspås också att majoriteten av dessa invandrare kommer att vara ungdomar. Förra året ökade förfrågningar angående Aliyah enormt mycket. Detta har resulterat i en 91-procentig ökning av antalet nya ansökningar av invandring från västländer, inklusive en ökning på 40-procent från Nordamerika. Det är en 50-procentig ökning av förfrågningar från engelsktalande länder och en ökning med 70 procent från fransktalande länder.

Kopplat till dessa händelser som skett under de senaste 1,5 åren, är hotet om att bli utestängd från Israel, inte kunna resa hit inför Festdagar eller att få träffa sina familjemedlemmar och hotet om tider av framtida problem, som är avgörande som driver det Judiska folket att fatta beslutet att komma hem. Gud använder uppenbarligen alla dessa händelser för att skaka om och väcka sitt folk. Det är varningstecknen. Jabotinsky varnade det Judiska folket före andra Världskriget att det var dags att flytta, innan det var för sent. Vi vet vad som hände.

Jag vill utmana var och en av er i Nationerna att läsa den här bulletinen, var en modern "Jabotinksy" och var frimodig att berätta för alla Judar du möter att det är dags att flytta hem. Var beredd att beskriva varför. Många sekulära Judar vet inte vad Aliyah betyder, inte heller vad som står skrivet i deras Tanakh, som talas genom profeternas mun. Tungan har makt över liv och död (våra ord). Ordspråk 18:21 Tala liv.

Davids syster och hennes make landade på Ben Gurions flygplats förra veckan för Aliyah. Anledningen? Allt ovanstående uppräknat. Deras två söner bor redan här. De var fast i Australien och fick inte lämna landet och var utestängda från Israel, tills vi öppnade upp för några månader sedan för att ett fåtal människor skulle kunna komma in. De var tvungna att bevisa och visa upp alla officiella papper, bevis på invandringen, flyguppgifterna, ambassaduppgifterna för att komma ut ur Australien. Det var inte lätt, och ändå är det här fortfarande de ganska "lätta tider". Australiens gränser kommer tydligen att vara stängda till nästa år.

Fast - är ett ord som jag tror kommer att bli verklighet i framtiden. Vi vill inte att vårt folk ska bli utestängda från den här arken Israel, för det är vad det är och vad det kommer att bli. Israel blir en tillflyktsort och säkerhet för alla Judar, under de kommande dagarna. Och vi vill inte att de ska bli fast, i de länder där de bor nu. Situationer kan förändras över natten, medan vi sover. Psalm 137:4 "Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i ett främmande land?...” Vid Babylons floder satte vi oss ner och grät."

Vid floderna i Nationerna sitter vårt folk och gråter, på grund av vad som händer runt dem.

Be att Gud väcker den Sionistiska drömmen i dem, be att han lägger ner en djup hemlängtan och längtan och en medvetenhet om att flytta tillbaka till Israel permanent Be att Guds Ande öppnar deras ögon, för att se Herrens skrift på väggen.

Psalm 124 "Låt Israel nu säga: Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss då hade de slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss, då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljts över oss, ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss . . Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan såsom fångelfängarens snara”….”vår hjälp är i Herrens namn."

Gud har gett sitt folk i världen en plats att fly till. En blomstrande, framgångsrik, välsignad, stark Nation att komma och leva i och att vara trygg, även i stormens öga.

En del av Davids brev

 

Ett Messiansk Ministry stationerad på Karmelberget

Out of Zion Ministries står under det andliga beskyddet av ledarskapet för Carmel Assembly Leadership och Pastor Mike Fryer (Wales)

 The Carmel Alert - 11 e Juni  2021

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

Join our Prayer for Israel Zoom meeting 

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

 

Stefans kommentar: Israels Frälsning i Vågskålen: När Kristna Tappar Fokus på Målet  Romarbrevet 1:16: "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först Juden sedan Greken."

Tidigare i veckan började det cirkulera ett öppet brev hos stora Israeliska och internationella medier, författat av Mike Evans. Mike, som är en framstående, väl insatt och mycket inflytelserik evangelisk kristen ledare och som är ledare för Friends of Sion Heritage Center, tillsammans med flera andra organisationer. Brevet var riktat till den snart Israeliska premiärministern Naftali Bennett och hans politiska medpart Yair Lapid.

Brevet var hårt skrivet, även mätt med världsliga mått, för att inte nämna de normer som troende är kallade till och särskilt en kristen ledare med tiotals miljoner följare. Här är ett kort utdrag ur brevet: "Kalla dig inte en försvarare av Sion, för det är du inte", skrev Evans. "Du förrådde just de principer som en generation gav sitt blod för och dog för. Du går i säng med det Muslimska brödraskapet och vänstern. Må Gud vara nådig mot din själ. Du är en patetisk, bitter liten man som är så besatt av att avsätta Netanyahu, att du är villig att skada staten Israel för din värdelösa sak skull." Han sade att han skulle "kämpa [Bennett] för varje steg på vägen, men du har förlorat evangelikalernas stöd till 100 procent... Vi gav dig fyra år av mirakel under Donald Trump och det är så här du visar din uppskattning, rätt i ansiktet på oss. Hur vågar du!" (Hämtad från Jerusalem Posts webbplats).

Evans är en stark Kristen Sionistisk anhängare av Israel och är en personlig vän till Netanyahu, sedan flera år. Men tyvärr är hans inställning av att höja Netanyahu på en oåtkomlig piedestal och genom support och stöd för Israel överskuggar det syftet med Israels återetablering, vilket inte är ovanligt i den pro-israeliska kristna världen. Fenomenet där landet Israel får mycket fokus, gör att Israels frälsning och Guds suveränitet över Nationen kommer på andra plats (i bästa fall).

Evans släppte senare ett brev där han bad om ursäkt. Men det som oroar mig är att genom sin fixering av att försöka hålla Netanyahu vid makten och härmed "säkra" Israels framtid, räknar han inte med den verkliga mirakelgöraren, Han som upphöjer kungar och avsätter dem, Jakobs krigare. Han som ensam återsamlar det Judiska folket från hela jorden och planterar oss tillbaka i vårt eget land, för att aldrig ryckas upp igen (Amos 9:15).

Vecka 22 2021

                                   Every Tuesday 21.00 pm Israel time - 20.00 Sweden

                       https://us02web.zoom.us/j/82351582826 (Passcode: 146188)

 

 

David's Comment: Vad ligger Bakom Antisemitismens Dramatiska Uppgång?  Psalm 2:1-2 ”Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och Hans Smorde?”

Efter Ramadan och det 11 dagar långa Gaza kriget i Maj, har Antisemitismen ökat dramatiskt i många länder. Judar i Kanada, USA, Berlin och Storbritannien har hotats och flera har blivit fysiskt attackerade och allvarligt skadade. Detta är inget nytt eftersom det Judiska folket har upplevt hat och våld redan innan vi blev ett folk. Varför hatar så många människor fortfarande djupt det Judiska folket även på 2000-talet, när de mesta av de goda saker som gynnar deras liv - medicinska framsteg, vetenskapliga framsteg, kommunikationsteknik, konst, musik och filmer - kommer från det Judiska folket? Detta intensiva hat mot det Judiska folket är både uråldrigt och irrationellt. Den här veckan vill jag informera om vad jag tror ligger bakom fientligheten och hatet.

För det första är hat mot det Judiska folket egentligen inte Antisemitism. Ordet Semit kommer från namnet på Noahs son Shem. Abraham var en direkt ättling till Shem, vilket innebär att det Judiska folket och det Arabiska folket alla är ättlingar till Shem. Båda folkgrupperna är Semiter. Men människor som hatar Judarna har vanligtvis inte samma hat mot Araberna, så det är inte Antisemitismen vi tittar på. Jag tror att det vi verkligen diskuterar är hat mot den sanna GUDEN eller SKAPAREN, YHVH eller Israels Gud. Och genom samband är det mot Messias som var Faderns manifestation i mänsklig form. Därför är hatet mot det Judiska folket mest exakt Anti-Messias eller Anti-Kristus. Mer om detta senare .....

Vecka 21 2021

 

 

 

 

Ett Messiansk Ministry stationerad på Karmelberget

Out of Zion Ministries står under det andliga beskyddet av ledarskapet för Carmel Assembly Leadership och Pastor Mike Fryer (Wales)

 The Carmel Alert - 28 e May 2021

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

Join us to Pray for Israel on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time   -   Sweden 20.00 pm
Meeting ID #
823 5158 2826        Password 146188

 

 

David's Kommentart : Vad Ligger Egentligen Bakom den Arabiska / Israeliska konflikten?  Jesaja 14:12-13 "Hur har du inte fallit från himmelen, du (Lucifer) strålande morgonstjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sa i ditt hjärta: "Jag vill stiga upp till himlen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr”.

Det 11 dagar långa kriget mellan Israel och Hamas, är bara ett av de senaste våldsutbrotten mellan de Muslimska Araberna och Judarna, som har pågått sedan vi blev en Nation. Det är ett uråldrigt hat som har kostat mångas liv under de senaste 4000 åren och kommer förmodligen att fortsätta att kosta mer liv, tills Yeshua återvänder. Förra veckan delade jag med mig av vad som verkligen låg bakom kriget med Hamas. Och den här veckan vill jag än en gång titta på vad som verkligen ligger bakom den längsta pågående, den mest livstärande fejden genom tiderna. Jag har delat detta tidigare, men jag vill vara säker på att ni känner till fakta så att ni kan försvara Israel och det Judiska folket, när världen alltmer vänder sig mot oss. Som med allt i Universum, finns det ett naturligt hjärta och ett andligt hjärta i denna konflikt.

Den Arabiska / Judiska konfliktens Naturliga hjärta (som verkligen har rätt till landet?)

* Som jag skrev ovan är det en fejd - en familjefejd mellan ättlingarna till Isak och Ismael, den längsta pågående familjefejden genom tiderna.
* När Mohammed kom till platsen år 600 e.Kr. och senare blev fader till Islam, utvecklades denna familjefejd till ett Jihad eller ett heligt krig.
* Denna familjefejd som blev till ett heligt krig, handlar främst om rättigheterna till det land som GUD lovade vår gemensamma förfader, Abraham. I 1 Moseboken 21:12 ser vi att säden/ arvet är genom Isak inte Ismael

1 Mosebok 15:18 ”På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod till den stora floden, floden Eufrat”.
Psaltaren 105:7-11 ...”Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund”.

I början av 1900-talet bekräftade både den Brittiska delningen och San Remo-konventionen, att det Judiska folket var de rättmätiga invånarna i landet. Grunden för det första templet och det andra Judiska templet, ligger också direkt under Al Aksa-moskén – genom arkeologi kan du veta vem som var där först, vem som äger grunden som ligger på botten.

Till och med PLO:s exekutivkommittéledamot Zahir Muhsein, erkände att det så kallade "Palestinska folket" var en propagandauppfinning. I en intervju med den Nederländska tidningen Trouw 1977, sa han: "Det palestinska folket existerar inte. Skapandet av en palestinsk stat är bara ett sätt att fortsätta vår kamp mot staten Israel, för vår Arabiska enhet."

Den Arabiska /Judiska konfliktens Andliga hjärta (där problemet verkligen ligger)

En grundläggande förståelse av Bibeln, visar mycket tydligt att från Första Mosebok till Uppenbarelseboken är sammankopplade med de viktigaste händelserna i världshistorien. Bibeln är berättelsen om den urtida konflikten mellan YHVH och Lucifer och om återetableringen av GUDS rike på jorden. Bibeln är också mycket tydlig med att Guds rikes hjärta var, är och kommer alltid att vara Tempelberget, i hjärtat av Jerusalem.

2 Krönikeboken 7:12 ”Och Herren uppenbarade sig YHVH på natten och sade till honom: "Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig själv som en offerplats. 2 Krönikeboken 7:16 ”Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara skall vara där för evig tid”.
Joel 3:17 ”Och ni skall förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg”.
Psalm 2:6 ”Det är Jag som har insatt min Konung på mitt helga berg”.

Man ser mycket tydligt att Jerusalem, och speciellt Tempelberget, är i hög grad centrum för konflikten. Islam trotsar det inledande skriftstället från Jesaja 14:12-13. De skryter om Mohamed och hävdar att han besteg Tempelberget och därifrån steg upp till himlen, vilket återspeglar och uttrycker Lucifers skryt, att han kommer att sitta (ockupera) den heliga platsen.

När Yeshua återvänder till jorden för att bli Kungars Kung och Herrarnas Herre i sin Faders rike, så är platsen för ett återuppbyggt tempel på den exakta platsen där moskén står idag. Där är YHVH:s personliga adress på jorden. Det var där Han skapade Adam & Eva, det var där Han kallade Abraham att bygga altaret för att offra Isak och det var där det allra heligaste var beläget i 1:a och 2:a templet. Yeshua kommer att sitta på Davids tron på just den platsen ...... Och djävulen vet det! I själva verket visar den onde sin avsikt, genom att ockupera samma plats (Jesaja 14:12-13). Och han har ockuperat den allt sedan moskén byggdes, år 690 e.Kr.

Nu bör det vara mycket klart med ovanstående fakta, vad som verkligen står i centrum för konflikten. Det handlar om det Judiska folket Gudagivna rätt att bo i HELA det förlovade landet (Jeremia 30:3) och särskilt rätten till Jerusalem såsom en icke delad huvudstad i Israel. Och det är över VEM som slutligen kommer att härska och regera från den omtvistade marken, i 1000 år, och sedan i all Evighet när det Nya Jerusalem kommer ner till exakt samma plats.

Inte undra på att djävulen är upprörd. Inte undra på att större delen av världen står tillsammans med Israels fiender och inte undra på att nivån på antisemitiska attacker ökar igen. Även USA, som har varit en säker fristad för Judar att leva i - fram till nu. Inte undra på att de flesta sekulära medier skyller på Israel och dess supportrar, för anti-semitsmens flammor.

Det som förvånar mig är varför majoriteten av Pastorerna inte inser dessa fakta och undervisar sitt folk om sanningen om Israel och prioriterar bön och stöd för Israel, vilket bör vara naturligt för varje bibelkristen som ser fram emot Herrens återkomst. Men, det är egentligen inte så konstigt. Anledningen är att på de flesta bibelskolor och i olka seminarier där nästa generation pastorer och ledare förbereds för ämbetet, fortfarande är under inflytande av Ersättningsteologin.

Israel och det Judiska folket har utsatts för förföljelse, allt sedan den tid då Gud tilldelade Abraham & hans säd det utlovade landet.

Om vi verkligen lever i den tid som föregår Messias andra ankomst, bör vi inse att denna fråga är central för det slutliga uppfyllandet av alla profetior. De profetior som måste ske innan Herren kan släppas från himlen (Apg 3:21 ), för att komma för att hämta sin brud och regera i tusen år.

De sekulära världsledarna och de sekulära medierna har ingen möjlighet att någonsin förstå sanningen och roten till problemet, eftersom de inte ger någon plats åt Bibelns auktoritet.

Psalm 24:1 ”Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren” Det är Herrens land och Han gör med den som Han väljer
Psalm 115:16 ”Himlen är Herrens himmel och jorden har Han givit åt människors barn” Vi har ingen tillgång till himlen än - men Han har gett oss jorden
Apg 17:26 ”Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de bo”


Många kommer att säga "-Ja men, ... Israel bröt förbundet" - Nej det gjorde de inte. Abraham sov när Gud slöt detta landförbund - det är ett ovillkorligt förbund (1Mos 15:17)

"-Ja, men Israel lydde inte Gud" - Det gör inte vi heller nästan varje dag. Betyder det att Gud bryter sitt förbund med oss? Rom 11:29 ........ ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra”

"-Ja, men Gud skingrade dem". – Ja, men Han lovade också att Han skulle återsamla dem i slutet av tidsåldern. Jeremia 30:3 ”Ty se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land Jag gav åt deras fäder. Och de skall ta det i besittning”.

Så om du inte var säker förut, så kan du vara säker på nu att du vet vems land det är. Du vet något som 99,9% av världen inte verkar känna till, såsom CNN, BBC, UN & EC-politiker som inte verkar veta vems land det verkligen är.

Som söner och döttrar till Israels Gud som lever i dessa sista dagar i smörjelsen av Ruth, Esther och Elia, är vi kallade att vara Israels vänner, att gå inför kungar för Israels räkning, och att frimodigt och oförfärat predika Herrens Ord.

Det här är Elias Dagar - dags att förkunna Herrens Ord - det är källan till sanningen. Känn dig inte dum över att vara en ensam röst - det är Elias tjänst - en ensam röst som ropar i vildmarken ............ GÖR DIG REDO - FÖRBERED DIG PÅ HERRENS VÄG !!! Dela gärna denna kommentar med alla som inte vet vad kärnan i den Arabiska - Israeliska konflikten är.

För mer information om vems mark det verkligen är läs detta Vems land är det egentligen?   -  Ingen palestinsk stat.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rättatt existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utandela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och medalla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för allasoldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

dliga beskyddet av ledarskapet för Carmel Assembly Leadership och Pastor Mike Fryer (Wales)

 The Carmel Alert - 21 e May  2021

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

Davids kommentar: Vad ligger Bakom den SenasteIsrael / Hamaskonflikten?    BREAKING NYHETER: Vapenvila i Gazakriget (se Nyheter # 6)

Psaltaren 83:1-5 ”Gud var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! Ty se, Dina fiender larmar, och de som hatar Dig lyfter huvudet. Mot Ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som Du beskyddar”. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så ingen mer tänker på Israels namn!” ......

Den senaste striden mellan Israel och Hamas har åter igen kostat människoliv och många fler skadade på båda sidor. Dessutom har det kostat båda sidor enorma summor pengar, som istället kunde ha använts för att hjälpa de många familjerna i Israel och Gazaremsan som fortfarande lider ekonomiskt på grund av Coronakrisen. De flesta sekulära medier får som vanligt det att se ut som om att Israel orsakade detta våldsutbrott och förvärrade antisemitismen i flera Nationer. Jag vill förklara för er fakta bakom detta krig, så långt som jag förstår det, så att ni kan dela sanningen med er familj och vänner som har påverkats och vänt sig mot Israel genom mediernas partiskhet.

Den muslimska heliga månaden Ramadan började i april - en hel del hatisk anti-Israelisk bön bads ut i andevärlden. Många kristna böneministerier uppmanade också till intensifierad bön under Ramadan - båda sidorna av andevärlden pumpades upp med bön och redo att brista - vilket verkligen är vad som har hänt.

Under Ramadan hörde Israels högsta domstol de fall som gällde 7 hem i förorten Sheikh Jarrah vid östra Jerusalem, som har bebotts av Arabiska familjer sedan 1948. En Judisk organisation hade lämnat in dessa fall med krav på vräkning av dessa familjer av följande skäl:
1) Före staten Israels förklaring 1948, ägdes dessa hem lagligt och beboddes av Judiska familjer, som tvingades fly i säkerhet när Jordanien annekterade östra Jerusalem under kriget 1948.
2) Jordanien placerade Arabiska flyktingfamiljer i de hem som Judarna lämnade under de år som Jordanien annekterade den östra sidan av Jerusalem
3) De familjer som ockuperar dessa hem har ingen laglig rätt till dem och har aldrig betalat hyra - de ockuperar olagligt dessa hem som ägs
av det Judiska folket.

Högsta domstolen beslutade att skjuta upp sitt beslut med vetskapen om att det kunde skapa oro och våld under Ramadan. När Ramadan utspelade sig, började våld bryta ut vid Damaskusporten och på Tempelberget. Den Israeliska polisen känner till att stenar och andra våldsföremål förvaras inne i moskén. Det fanns en ökad polisnärvaro vid Damaskusporten och på Tempelberget, men bara för att upprätthålla fred och ordning. När Ramadans dagar var över, ökade oroligheterna och våldet och säkerhetsteamen var tvungen att agera mer kraftfullt för att hålla ordning och reda på bägge platserna. Vi kunde se att det blev mer spänt för varje dag. På måndagseftermiddagen, förra veckan, hotade Hamas Israel att inom en timme avlägsna säkerhetsteamen från Tempelberget, eller möta hotet om raketattacker. Hamas fullföljde sitt hot och började skjuta raketer in i Israel sent på måndagseftermiddagen och inledde därmed den senaste krigsrundan, som i skrivande stund fortsätter att eskalera.

I tidigare konflikter med Hamas, är skadorna och döds- och skadesiffran mycket högre på Hamas sida. Och än en gång anklagar sekulära medier Israel, för att använda oproportionerligt våld och göra sig skyldigt till krigsförbrytelser. De hävdar att Israel är ansvarigt för kriget, på grund av den eventuella vräkningen av dessa sju familjer som nämns ovan. Alla dessa anklagelser är falska och befängda av följande skäl ..........

1) Hamas startade kriget genom att avfyra missiler mot Israel. Även om situationen i rättsfallet och de eventuella vräkningarna var juridiskt fel, är det ingen anledning att starta ett krig och avfyra missiler mot civilbefolkningen i Israel.

2) Hamas officiella stadga kräver en total utplåning av staten Israel, det är anledningen till att Hamas terrororganisation skapades och etablerades i Gaza.

3) Hamas och alla andra terrororganisationer som attackerar Israel, inklusive Hizbollah i Libanon, kontrolleras, finansieras och tillhandahålls av Iran. Jag anser att Iran beordrade Hamas att inleda detta krig, för att hämnas mot Israel för de många attackerna mot Iranska tillgångar i Syrien och de senaste sabotagehandlingarna som allvarligt har skadat Irans kärnvapenprogram.

4) För att besvara påståenden om att Israel använder "oproportionerligt" våld som orsakar oproportionerliga dödsfall och skador? Israel attackerar specifika mål som de vet är terrorbaser eller hem och kontor med anknytning till Hamas, medan Hamas specifikt skjuter mot civilbefolkningens centra. Israel följer Internationell rätt och Hamas begår ett krigsbrott varje gång (4000) de avfyrar en raket mot civila.

5) Det Israeliska flygvapnet har släppt mer än 1000 bomber på Hamas terrorplatser och dödat mer än 240 personer, varav minst 160 var terrorister. Hamas har avfyrat mer än 4 000 raketer mot befolkningscentra. Om bara 10 procent av dessa Hamasraketer hade träffat hem i Israel, skulle dödssiffran vara mycket högre än i Gaza.

6) De som är oroliga för barnens välbefinnande i Gaza, visar ingen oro för de Judiska barnen i de områden som attackeras av raketer.

7. Om Israel går med på ett för tidigt eldupphör, innan Hamas är kraftigt försvagat, kommer de att återuppbygga och starta ett nytt krig om några år igen och ingenting har vunnits. Den enda långsiktiga lösningen är faktiskt att Israel återtar kontrollen inne på Gazaremsan, som är en Bibliskt legitim del av det förlovade landet. Naturligtvis skulle Nationerna och medierna korsfästa Israel om de gjorde det.

De sekulära medierna rapporterar först om attackerna mot Hamas, innan de nämner Hamas raketattacker mot Israel, vilket får det att se ut som om Israel initierade konflikten.
De sekulära medierna insinuerar också att Israel är ansvarigt för den fattigdom och de svåra levnadsförhållanden som många familjer i Gaza måste utstå. Det verkliga skälet till att dessa familjer i Gaza lever under dessa förhållanden är att de miljontals dollar och euro som internationella regeringar och hjälporganisationer ger för att förbättra levnadsvillkoren i Gaza, tas av Hamas för att betala för raketer och bygga det omfattande och sofistikerade tunnelsystemet enbart i syfte att attackera Israel!

Nu har ni några solida fakta för att försvara Israels agerande mot dem som anklagar Israel för oproportionerlig aggression i Gaza.

-Fortsätt att be för att GUD ska öppna ögonen på alla som motsätter sig Israels rätt till det land som GUD lovade Abraham och Israels rätt att försvara sin äganderätt av hela landet.
-Be att ett eldupphör endast ska ske när Israel har uppnått sitt mål att försvaga Hamas.
-Be för att det folk i Gaza som vet att de skulle ha det mycket bättre om de levde i fred med Israel, ska resa sig upp och kasta ut alla Hamasterrororer från Gaza.

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till försvar för dess rätt att existera, det land som är givet till det Judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel vänder tillbaka till deras Gud. Var inte tysta utan dela detta med dina kristna vänner, med dina pastorer och med dem som du har möjlighet att tala med. Låt oss också be för ett genombrott i muslimvärlden, och vänligen kom ihåg att be om Gudomligt beskydd för alla soldater inom IDF.


Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 19 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Stefans's Shavuot Message

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

Davids kommentar: Att Binda ihop Shavuot, Pingst och Rut   3Moseboken 23:15-16 ”Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten; Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren”.
   
Denna kommande söndagskväll är kvällen före den Bibliska festivalen Shavuot, eller Veckofesthögtiden. Det Hebreiska namnet Shavuot är plural av vecka, eller 7 x 7 dagar som är 49 dagar. En vecka senare firar den kristna världen Pingst, ett Grekiskt ord som betyder 50 dagar. Även om de två evenemangen är en vecka ifrån varandra i år, är jag säker på att ni redan ser sambandet. Här är lite mer dynamik som förbinder Shavuot och Pingst.

                    Shavuot                                                               Pingst

Gud kommer ner till Sinaiberget        Den Helige Ande kommer ner till Jerusalem (Moriaberget).
Åska - Blixt - Eld - Skakningar             Herrens buller - rök – eld.
Eldfingret skriver buden på tavlor      Tungor av eld - skriver Torah på deras hjärtan.
3000 människor dör (2 Mos 32:28)    3000 människor föds på nytt (Apg 2:41).

GUD kallar de Bibliska festmåltiderna "Mina högtider" eller på Hebreiska "Moedim" vilket betyder - Bestämda mötestider. YHVH har speciella datum där Han kommer ner för att möta med sitt folk. 7 av dessa Moedim finns i den årliga cykeln; Påsk, Osyrade brödets högtid, Förstlingsfrukten, Shavuot, Basunhögtiden, Yom Kippur och Suckot (Lövhyddofesten). Förutom att vara speciella möten med vår Skapare, har dessa 7 Moedim några andra mycket viktiga syften:

1/ . För att lära oss om Hans natur och karaktär
2/.  För att hjälpa oss att undervisa våra barn om vem GUD är
3/.  Festcykeln och deras relevans är en bild av den profetiska tidsklockan för att hjälpa oss att veta var vi befinner oss i GUDS planer och syften. Vi ser bakåt i historien för att se vad framtiden har för oss.


Med grundval av vad jag har skrivit ovan, bör väl alla som har ett förbundsförhållande med Israels GUD vara mycket intresserade av att lära sig om de speciella dagarna och synkronisera våra liv med vår Skapares kalender, snarare än kalendern för det andra riket.

Hur är Shavuot / Pingst personligen relevant för alla troende idag?

1/ Vi lever i mycket svåra tider – lögner och andar av bedrägeri överallt, därför måste vi alla vara ledda och fyllda av den Helige Ande

2/ Israels GUD vill välsigna sina barn, men det finns förutsättningar ........
     a)  1Mosebok 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig” - välsignar Abrahams säd
 
   b)  Ruth 2:11-12 ”Jag har hört allt du gjort mot din svärmor” Naomi.. ”må Israels GUD ge dig full lön för det”.


Naturligtvis vill vi alla bli välsignade av vår Far i himlen och ovanstående verser visar oss hur vi kan vara säkra på att vara i rätt inför GUD så Han kan förlösa välsignelserna över oss. Det är enkelt, vi måste välsigna Israel och det Judiska folket. Jag uppmanar inte att vi ska välsigna Israel såsom en metod för att bli välsignade. GUD lurar man inte – utan det måste komma från våra hjärtan. Vi älskar och välsignar Israel för att vi älskar HERREN och vi vill vara en välsignelse inför Honom. Därefter följer Hans välsignelser enligt Hans Ord.

Ett sätt att välsigna Israel, är att ekonomiskt välsigna det Judiska folket. Men det största sättet att välsigna Israel är att stå vid vår sida och be för oss, särskilt i denna mycket utmanande tid. Israel är inte bara under raketattack från Gazaremsan, utan våldsamheter mellan unga Judar och Araber har även brutit ut i många städer runt om i landet. Israel behöver dina böner just nu, så var en sann Rut och be som aldrig förr för:

* Att Hamas raketattacker stoppas och för att freden ska återställas
* Att Fred får återställas i de städer där dessa upplopp har ägt rum
* Ett helande av relationerna mellan Judar och Araber i alla åldrar men särskilt hos ungdomarna
* Att en ny regering ska bildas så snart som möjligt

Om du också vill vara en ekonomisk välsignelse och du inte är en regelbunden ekonomiskt stödjare för denna verksamhet, så är högtiderna en perfekt tid att ge en gåva. Om du vill ge en Shavuot-gåva till Out of Zion, vänligen gå till vår websida för att hitta detaljerna hur man gör det: www.outofzion.org/partner-with-us

Josie och jag ber att denna Shavuot / pingst ska bli den mest fantastiska du någonsin har upplevt och att HERREN kommer att möta dig på ett mycket speciellt och kraftfullt sätt – Amen!


För att ge en gåva från Sverige, som vidarebefordras till fam David Silver:
Nordea konto nr: 3300 1759 30 63844
Mottagare och kontaktperson: Darko Maric    Tel: 0700-615 340

Herren

välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt

att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt

oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan

dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med

alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott

för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla

soldater i den israeliska militären (IDF).

vecka 18 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

Davids kommentar: Att förstå Tragedin i 'Lag B'Omer'
Sakarja 13:1-3 ”På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen skall det ske, säger HERREN Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem”.


Jag är säker på att ni alla har hört talas om tragedin som inträffade på Torsdag kväll på toppen av berget Meron, i norra Israel. Som jag har delat under de senaste veckorna, så befinner vi oss i en 50-dagarsperiod efter påsk, i den så kallade 'Omerräkningen' och som slutar med Shavuot-festivalen, vilket är motsvarigheten till Nya Förbundets Pingsthelg. Under förra Torsdagskvällen firades det Judiska Lag B'Omer, vilket firas under den 33:e natten efter påsk. Varje år samlas tiotusentals ortodoxa Judar på toppen av berget Meron för att sjunga, dansa och be hela natten och tända eldar. De firar att pesten avslutades, vilket inträffade under slutet av det första århundradet e.Kristus. Pesten dödade 24 000 av studenterna till den berömde och vise Rabbi Akiva, men Rabbin Shimon bar Yochai överlevde pesten och blev senare blev en erkänd Judisk bibellärare. Han dog under den 33:e Omerdagen och hans grav ligger på Mt. Meron, som intressant nog är belägen på 33:e meridianen.

Området runt Rabbi Yochais grav är en av de mest vördade platserna i kabbalistisk Judendom, vilket är belägen på toppen av berget. Det har vuxit till att bli en mycket osammanhängande och oorganiserad by med synagogor och undervisningscentrum sammanknutna genom smala gångvägar, som enligt säkerhetsrekommendationer bara rymmer cirka 15 000 personer. Förra året avbröts Lag B'Omer-evenemanget på grund av den första Covid nedstängningen, så det förväntades att tiotusentals skulle delta i år. Men cirka 100.000 män, kvinnor och barn anlände till Mt. Meron förra torsdagen och överskred med råge säkerheten för anläggningens kapacitet.

I mer än 10 år har säkerhetsexperter varnat för den mycket höga risken av en katastrof och klockan 01.00 på fredag morgon blev det ett faktum! Efter de börjat tända båleldar, började tusentals män och grabbar ta sig mot utgången. När den täta folkmassan rörde sig som i en sardinburk, gled en del av folket och föll och nedtrampades av den ostoppbara folkmassan. Rörelsen orsakade en dominoeffekt och krävde 45 liv, både män och tonåringar. TV-nyheterna är fulla av videofilmer som visar den fruktansvärda händelsen och det fullständiga kaoset, som uppstod. Nu ser vi tårarna och den fullständiga förtvivlan hos de sörjande familjerna. Det som hände på Mt. Meron på morgonen på fredag morgon beskrivs med all rätt, såsom den värsta civila katastrofen i det moderna Israels historia!

Naturligtvis är förlusten av 45 personer en tragedi och våra hjärtan går ut till alla de som är personligen drabbade. Men tyvärr måste jag rapportera att denna katastrof har varit väntad under flera år tillbaka och tyvärr har den ultraortodoxa gemenskapen utsatt sig för riskerna för en sådan tragedi, som nu hände under Lag B'Omer. Det finns flera anledningar till varför jag tror det hände.....

1 / Lag B'Omer är ingen Biblisk festival, utan är i själva verket en ockult fest som är rotad i Kabbalah (Judisk mystisism) och liknas vid en avgudadyrkan / tillbedjan av en sedan långt tillbaka död rabbin. Ja, dessa ultra-ortodoxa Judar är fortfarande GUDs utvalda folk, men de kan inte förvänta sig att ha ett beskydd från sådana katastrofer, medan de utövar ockult avgudadyrkan.

2 / En av de ultraortodoxa regeringsmedlemmarna ansträngde sig till det yttersta för att se till att det inte fanns några begränsningar för folkmängd, under årets Lag B'Omer-festlighet.

3 / Regeringens säkerhetsinspektioner har varnat ledarna för de engagerade religiösa grupperna att risken fanns för en större katastrof, om de fortsatte att överbelasta platsen. Bara 8 dagar före evenemanget utfärdades en varning, men ignorerades som alltid.

4 / Närhelst de lokala myndigheterna som ansvarar för platsen har försökt göra säkerhetsförbättringar, har de religiösa ledarna i Jerusalem stoppat det omedelbart.

5 / Hälsoministeriet begärde att antalet deltagare skulle hållas nere p g a Covid-relaterade hälsoskäl, men det ignorerades.

6 / Många av deltagarna vägrade att följa instruktionerna från vaktmästarna, polisen och säkerhetspersonalen.

Men allt detta får vi lägga åt sidan och även tanken på att några av de skadade förbannade och vägrade ta emot hjälp från de kvinnliga IDF-soldater, som hade kommit för att hjälpa de skadade. Vi måste visa HERRENS medkänsla för dessa människor och familjer, som för alltid har påverkats av Lag B 'Omer-tragedin.

Under de senaste månaderna har jag känt att HERREN vill att Messias kropp väsentligt ska öka bönen för Judarnas frälsning i Israel och i Nationerna. Min främsta anledning till att skriva den här kommentaren är att uppmana dig att allvarligt be för det Judiska folkets frälsning, både de sekulära, religiösa och ultrareligiösa. GUDS ord förklarar att detta kommer att hända innan Yeshua återvänder Romarna 11:26 ”Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet”. Ty Herren kommer bara att återvända till jorden när Judarna i Jerusalem är redo att välkomna honom tillbaka Matteus 23:39 ”Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger Baruch ha Bah b Shem Adonai. (Välsignad är Han som kommer i Herrens namn)

Vi kan också be att HERREN snabbt gör vad han lovar och skalar bort avgudadyrkan och ockulta metoder, som har blivit en del av Judendomen. Sakarja 13:1-3 ”På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen skall det ske, säger HERREN Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem”.

En annan vers som vi kan proklamera inför HERREN är Sakarja 12:10 ”Men över Davids hus och Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja Honom så som man sörjer ende sonen”.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud.  Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin  Gud.  Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon,  dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet  att tala med.  Låt  oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF). 

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 17 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

Stefans Kommentar: Planterad i HERRENS Hus
Psalm 92:13-15: ”De rättfärdiga grönskar som palmer, som cedrar på Libanon växer de till. De är planterade i Herrens hus, de grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.”


Även om det kan vara svårt att tro, men Israel består av två tredjedelar öken där bara en tredjedel är "grön". Jag sätter grönt i citationstecken för när man kommer från det frodiga gröna Nya Zeeland, landet med oändliga skogar och vildbuskar, så bleknar Israels gröna i jämförelse. Men vi är tacksamma för den tredjedel grönt, som vi har i vårt torra ökenområde. Och för närvarande är Israel mitt i en av sina vackraste årstider, även ökendelen. Över hela landet blommar vildblommorna. Vallmo, Cyklamen, Irisblommor, Lupiner och andra blommor ses på varje icke brukat fält, omgivna av grönt gräs, lapande sol och som matas av den återstående fukten som fortfarande finns kvar i marken.

För att vara ärlig är jag inte särskilt kunnig inom botanik (förutom min frus favoritbukett), men att se Israel blomma och när det blommar under våren är en syn värd att uppleva. Min familj är välsignad att bo vid av de grönaste områdena, Karmelberget, som inte bara är grön på våren utan året runt. Skriften är fylld med analogier, metaforer och exempel från den botaniska världen. På Hebreiska finns det ett talesätt som säger "Människan är [såsom] ett träd på fältet". Det är första raden i en välkänd Israelisk sång, skriven av Natan Zach en berömd Israelisk kompositör och sången är kopplad till 5Moseboken kapitel 20:19-20. Resten av sången går så här:

"Liksom människan, växer trädet också.
Liksom trädet, huggs mannen ner och
Jag vet inte var
Jag har varit och var kommer jag att
Vara som fältets träd."

Yeshua liknade oss också vid träd, när han sa att vi kommer att känna sanna anhängare av Messias genom deras frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt och dåligt träd kan inte bära god frukt. Druvor växer inte på törnbuskar och tistlar (de växer också på fälten vid denna tidpunkt) kan inte bära fikon (Matt 7:16). Ett friskt träd trivs, växer och producerar sina blommor och frukter, oavsett vilken form de tar. Ett friskt träd tål också stormar, extremväder, skadedjur och sjukdomar även om det blir något skadat i processen. Ett ohälsosamt träd växer inte bra (eller inte alls), det är svagt, producerar lite frukt, viker lätt för sjukdom och skadedjur och kan inte motstå extremt väder. Vad avgör om ett träd kommer att vara starkt och producera bra frukt eller svag och inte producera någon frukt? Trädets omgivningar spelar förvisso en roll, men den viktigaste faktorn är jorden den planteras i; Är det en rik och fuktig jord, full av mineraler och näringsämnen som kan absorberas genom rötterna? Eller är jorden torr, hård och saknar godhet.

När vi flyttade in i vår tidigare lägenhet 2011, köpte vi ett litet olivträd och placerade i en relativt stor kruka på vår balkong. Trädet växte fint i ett år eller två och producerade till och med arton oliver på sin topp! Men sedan stagnerade dess tillväxt och trots att den vattnades regelbundet upphörde den att blomma och producera oliver. Förra sommaren flyttade vi in i ett eget hem (prisa Herren!). Jag bestämde mig för att ta med mig olivträdet och plantera det i vår trädgård för att se om det växer. Och "voila", inom 8 månader har den vuxit fenomenalt, nästan fördubblats i storlek och med våren här har tillväxttakten accelererat ännu mer. Det som förändrades, var jorden den planterades i. Att gå från en begränsad kruka till en större och en rik naturlig jord gjorde hela skillnaden. Var är era hjärtan rotade idag? Hur ser "trädet" ut i ditt liv? Växer blommorna och producerar det frukt, eller är det stillastående och fruktlöst?

Jeremia återger orden i Psalm 1:1-4 genom kapitel 17 och vers 5-8: ”Så säger Herren:
Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. 8 Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt”.

Båda passagerna visar två typer av växter: De torra taggiga ökenbuskar och agn som drivs av vinden å ena sidan, å andra sidan starka robusta träd som är planterade vid vatten och som ständigt producerar frukt och vars löv inte förtorkar även vid utmanande väder.

Världen har gått igenom en mycket utmanande säsong och många Nationer upplever fortfarande mycket död och svårigheter (Indien, Brasilien etc.). Guds ord säger oss att mer kommer och att det kommer bara att intensifieras. Därför måste vi vara fast förankrade i Herren och i Hans ord och sätta vår tillit, inte till människan eller materialet, utan enbart på Honom. Detta kommer att göra det möjligt för oss att alltid blomstra och kunna bära frukt och ge Herren ära med allt vi är och i allt vi gör.

Psalm 92:13-15: ”De rättfärdiga grönskar som palmer, som cedrar på Libanon växer de till. De är planterade i Herrens hus, de grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.”

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud.   Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 16 2021

r Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

David's Kommentar: Efter Påsk Räknar vi Omer   3Moseboken 23:15 ”Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren”

Den Årliga 8-dagars Påskfestival, avslutades för två veckor sedan. Nu är det Judiska folket i en nedräkning under 49 dagar, inför nästa Bibliska utsedda mötestid med YHVH. Denna 49-dagarsperiod, som började på Påskens andra dag, är känd som Omerräkningen och avslutas dagen före Shavuot (Pingst) eller Veckofesten (7 x 7 =49). På Israels gamla tid, var syftet med Omerräkningen att dela upp kornet. Under de 49 dagarna är frisering och rakning förbjudet, att lyssna på musik och att delta i bröllop och dans. Det är en tid av eftertanke och självrannsakan inför firandet av Shavuot, när Toran gavs till Mose på Sinaiberget.

För oss som är privilegierade att ha kommit in i det Nya Förbundet, Förbundet med YHVH - Universums Skapare, som är förseglad med det dyrbara blodet från GUDS påsklamm - Yeshua, så är det mycket viktigt att veta och förstå att händelsen känd som Pingstdagen uppstod samtidigt på Shavuots första dag – dvs den 50:e dagen efter Yeshua död på Golgatakors. Israels Gud är en Gud av mönsterbilder. Anledningen till att stora delar av kyrkan har gått vilse på många områden, är att icke-Judiska män övertagit Messias församling på 2000-talet. Av djupt hat mot allt "Judiskt", skar de bort Ecclesia (församlingen) från allt som de ansåg vara Judiskt, inklusive de Bibliska Högtiderna som YHVH kallar "Mina utsedda mötestider".

Som jag har delat många gånger tidigare gav YHVH oss dessa mycket speciella dagar av fler skäl:.....

1. Att undervisa våra barn om de underbara saker som GUD har gjort för oss.
2. För att påminna oss om Hans trofasthet
3. För att visa oss mönsterbilden från tidigare, så att vi bättre kan veta vad Han gör just nu, och vad Han har planerar för framtiden

Detta är skälen till att Josie och jag starkt tror (och fler troende med oss) att HERREN kallar Messias församling tillbaka till hur den var innan Romarna och Grekerna korrumperade den. Om du inte redan har läst den, har du möjlighet att läsa mer om Kyrkans Upprättelse i mitt kostnadsfria 35-sidiga häfte - Klicka här.

För att koppla ihop det jag har skrivit om till vår nuvarande världssituation, så är vi nu i tiden för Räkning av Omer. Vi räknar ner till firandet av Shavuot och Pingstdagen. Det Judiska folket kommer att fira givandet av Toran och Messias församling kommer att fira den Helige Andes utgjutande. Eftersom världen fortsätter att skakas av effekterna från COVID-19 och kommer sannolikt att göra det under ytterligare en tid, så behöver vi troende fyllas av den Helige Ande så mycket är möjligt. Jag är övertygad om att nästan alla vi har seriösa beslut att fatta, eftersom vi måste anpassa våra liv för att ta oss igenom Covid-19-krisen.

För att överleva och dessutom kunna blomstra, måste vi ledas av den Helige Ande. Vi måste betjäna andra genom den Helige Ande. Vi måste vittna om den Helige Ande för de icke-troende och vi måste be för dem som behöver helande och andra slags mirakel, under den Helige Andes smörjelse. Eftersom det Judiska folket räknar Omer och förbereder sig för att fira mottagandet av Toran, så vill jag uppmuntra alla, inklusive mig själv, att fira Pingstdagen och inte bara fira som en händelse som hände för 2000 år sedan, utan som något som vi alla kan, bör och behöver uppleva varje dag. Och särskilt mot bakgrund av de dagliga utmaningar, som är kopplade till viruset och andra utmaningar som vi står inför.

Och viktigt är de förberedelserna för de dagar och utmaningar som kan ligga precis framför oss. Även om Covid-19 försvinner, så enligt spegelbilden från påsken och profetiorna så kan det bli mycket värre innan Yeshua kommer tillbaka. När händelserna i Matteus 24, Lukas 21 och Uppenbarelseboken börjar utvecklas, så behöver vi alla den Helige Andes tillförsikt, visdom, vägledning och smörjelse för att vi ska kunna fungera och överleva dessa dramatiska och farliga tider.

Låt oss alla ropa i bön till Israels Helige mellan nu och Shavuot /Pingst, att Han fyller oss och vägleder oss dagligen genom Hans Ruach ha Kodesh (Helige Ande) och att detta kommer att bli ett år då vi upplever ett stort flöde av Ruach ha Kodesh på Shavuot-dagen, den 16 maj!

Vecka 15 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

View from Carmel Q & A Forum on Zoom
every Tuesday at 9 pm Israel time - UK 7 pm - New York 2 pm EST
Meeting ID #
823 5158 2826 Password 146188

 

 

David's Comment:  Från Sorg till Dans på Några Timmar - Rak b' Yisrael (Endast i Israel)  Psaltaren 30:11 ”Då förvandlade Du min klagan i fröjdesprång; Du klädde av mig sorgens dräkt och omgjordade mig med glädje” 


Om du har välsignats med att ha besökt Israel, kommer du sannolikt att ha märkt att det är en Nation fylld av ytterligheter och det Israeliska folket är också extremt på många sätt. Den senaste veckans händelser är ett tydligt bevis på att detta är sant. Låt mig berätta .... I onsdags var det Yom ha Zicharon (Minnesdagen) för Israels fallna soldater och offren för terrorattacker. Den moderna staten Israel har förlorat 23 928 av sina soldater i följden av krig, sedan landets mirakulösa pånyttfödelse den 14 maj 1948. Och mer än 3000 män, kvinnor och barn har mördats i terrorattacker mot civila mål sedan 1948.

Israeler har smeknamnet "Sabra" som är namnet på en lokal frukt som på utsidan har ett taggigt skal, men innanför skalet är den mjuk, den perfekta beskrivningen av den genomsnittliga Israelen. För dem som inte känner Israeler personligen kan vi fortfarande verka vara ett taggigt, arrogant och hårdhjärtade. Men även de mest "taggiga" Israeliska hjärtana mjukas upp 2 dagar om året; Förra veckan firade Israel Yom ha Shoar (Förintelsens minnesdag) och många hjärtan mjukades upp till tårar när Nationen stannade upp för att minnas de 6,5 miljoner Judiska män, kvinnor och barn som fick avsluta sina liv genom rök och aska i Nazisternas koncentrationsläger. Det finns fler än 180 000 överlevande från Förintelsen, som fortfarande lever i Israel och ett stort antal av Israeler som är 1:a eller 2:a generationens ättlingar till de överlevande. De fasor som det Judiska folket fick uthärda, är den mörkaste handlingen i mänsklighetens historia och ett mycket verkligt och smärtsamt minne.

En annan dag som återkommer varje år och som berör Israelers hjärtan, är Yom ha Zicharon. Med nästan 25 000 offer genom krig eller terror i en befolkning på 6,8 miljoner Judar, har återigen en stor andel av familjerna drabbats eller står nära en familj som har lidit en tragisk förlust, så Yom Ha Zicharon är en mycket speciell och mycket känslig dag för nästan hela landet. De flesta restauranger är stängda och radio- och TV-kanaler sänder lämplig musik och program. Det är brukligt att familjer och vänner besöker kyrkogårdarna där deras nära och kära lagts till vila. Förra året stängdes kyrkogårdarna för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset, men nu när viruset är under kontroll kommer människor återigen att kunna besöka sina nära och käras grav.

När Yom Zicharon började på tisdagskvällen stod Josie och jag utanför på vår balkong och lyssnade på den 2 minuter långa minnessirenen och tittade sedan på den officiella ceremonin vid Västra muren på vår TV. Vi är alltid djupt rörda när vi hör vittnesmålen från de familjer som har förlorat sina unga soldater och terroroffer, och vi påminns om hur HERREN har skonat våra söner Stefan och Jordan medan de var ute på farliga uppdrag under tiden som stridssoldater i IDF. Todah Rabah Abba - Tack fader! Och vi tackar och välsignar alla er som troget stod med oss och "höll upp våra armar" i bön under de år som våra två söner var inom IDF, och särskilt under de krigstider som de tjänstgjorde i.  Om du vill se hela ceremonin med engelsk översättning Klicka här

Som alltid vid denna tidpunkt varje år, förvandlas sorgen till dans från det att solen går ner under Yom Zicharon och när sen de flesta Israeler började firandet av Yom Ha'atzmaut (Självständighetsdagen). I år är det Israels 73-års jubileum efter hennes mirakulösa återuppståndelse den 14 maj 1948. Sorgen och högtidligheterna under de senaste 24 timmarna förvandlades till 24 timmar av glatt ätande, sång och dans när vi firade Israels födelsedag. Som jag skrev i titeln på denna kommentar är jag säker på att detta radikala känslomässiga skifte bara sker Rak b'Yisrael - bara i Israel.Klicka här för att se den officiella 73:e självständighetsdagen som hölls på onsdagskvällen i Jerusalem.

Jag har delat detta med er den här veckan, eftersom vi tror att varje kristen är kallad att be för Israel och det judiska folket. Och nyckeln till bön som förändrar, är att vi kan identifiera oss och ha en medkänsla för de människor vi ber för. Det Judiska folket har uthärdat hat, förföljelse och försök till folkmord sedan de blev ett folk, eftersom de är nyckeln till Messias återkomst och återetableringen av YHVH:s Kungarike på jorden. Därför försöker rikets fiende fortfarande förgöra Israel och det Judiska folket i dag.

På grund av förlusten av mer än 6 miljoner Judar genom Förintelsen, återuppstod Nationen Israel 1948. Och på grund av Israelernas uppoffrande militärtjänst under de senaste 73 åren, där många fått ge sina liv, finns det fortfarande ett Israel i dag. Varje kristen i världen bör vara tacksam för dessa två fakta. För om fallet vore så att det inte Israel fanns, så skulle det inte finnas någon plats för Herren Yeshua att återvända till. Varje troende som väntar på Messias återkomst och ser fram emot att tillbringa evigheten i YHVH:s närvaro, är skyldig det Judiska folket sin tacksamhet. Det bästa sättet att återgälda denna skuld, är genom bön och förbön för Israel och det Judiska folket.

Vi vet att många av er redan ber för Israel, men det är alltid bra att bli påmind och upplivad. Öka gärna din bön för det Judiska folkets frälsning, och mot bakgrund av de upptrappade spänningarna mellan Israel och Iran, öka din bön för Gudomligt beskydd över Israel och det Judiska folket i Nationerna,

I år intensifierades smärtan och sorgen under Yom Zicharon genom nyheten att en IDF-veteran som var inblandad i en av de värsta striderna under Gazakriget 2009, satte eld på sig själv som en protest mot hur han och andra IDF-veteraner behandlades av staten. Denna före detta krigare, som såg 13 av sina kamrater dödas i den striden, befinner sig nu själv i ett kritiskt tillstånd med 100% av hans kropp allvarligt brändskadad. Be att den Helige Ande ska fylla sjukhusrummet med YHVH Rafas helande kraft och att denne unge man ska bli mirakulöst helad. Och låt det bli ett vittnesbörd att familjen, läkarna och sjuksköterskorna får vittna för resten av Nationen om att Israels Gud är mäktig att göra mirakel. Mannen heter Detzhik Saidyan.

Må GUD välsigna dig för att du välsignar Israel genom att stå upp till försvar för dess rätt att existera, det land som är givet till det Judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel vänder tillbaka till deras Gud. Var inte tysta utan dela detta med dina kristna vänner, med dina pastorer och med dem som du har möjlighet att tala med. Låt oss också be för ett genombrott i muslimvärlden, och vänligen kom ihåg att be om Gudomligt beskydd för alla soldater inom IDF.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 13 2021

David's Kommentar: :Det är Dags att "Passera" Påsk
3 Moseboken 23:4 - 5 ”Detta är HERRENS högtider, de heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider: I den första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är HERRENS Påsk”.


Förra helgen firade den Judiska världen Pesach (Påsk) som påminnelse av deras mirakulösa befrielse från slaveriet i Egypten och nu till helgen kommer de flesta kristna runt om i världen att fira Påsk. Denna separation mellan det Judiska och kristna firandet av årets första högtidsvecka, påminner om hur det vi kallar "Kyrkan" idag har glidit bort från hennes ursprungliga Bibliska rötter. 1000-talets kyrka firade inte Påsken, utan följde den Bibliska cykeln av högtiderna, varav Påsken är årets första högtid. Ända sedan 2000-talet har Kyrkan till stor del varit avskuren från sina Bibliska rötter och kristendomen har drivit allt längre bort från de första troendes praxis och livsstil. Vilket påminner mig nu om att jag missat för 10 dagar sedan att be om att du ska få ett välsignat Nyår, eftersom den 1:a av Nisan är det Bibliska Nyåret, snarare än högtiden som kallas Rosh ha Shana (’årets huvud’) i September / Oktober.

Uttåget (Passover (eng.)) är grunden för den Påskens händelse. Uttåget är berättelsen om Israeliternas befrielse från slaveriet i Egypten. GUD sade till Mose att instruera varje familj att utvälja och offra ett felfritt lamm och applicerade dess blod på dörrposterna, till sina hus. Senare samma natt passerade en ängel sänt av YHVH, över hela Egypten och dräpte den förstfödde sonen i varje familj. När dödsängeln såg blodet på Israeliternas dörrar passerade han de Judiska familjernas hus och de förstfödda Judiska pojkarna skonades, därav namnet Passover (eng). Till och med Faraos son dödades, vilket fick Farao att sluta testa Gud och tillät slutligen Moses att leda Israeliterna ut i frihet.

Vid tiden för Påsken för ungefär 2000 år sedan, när det Judiska folket förberedde sig för att fira högtiden, förberedde sig Fadern i himlen för sin särskilda Påsk. När Judarna köpte sina lamm på den tionde dagen i månaden Nisan, så kom GUDS Lamm ridande in i Jerusalem på en åsna och uppfyllde därmed den Messianska profetian i Sakarja 9:9. Kristna firar denna dag som Palmsöndagen. I Egypten inspekterade Israeliterna sina lamm i 4 dagar och slaktade dem klockan 15.00 under den 14:e Nisan. Samma dag och tid, klockan 15.00 den 14:e Nisan, förblödde Guds heliga Lamm på ett kors vid Golgata i Jerusalem.

Utan tvekan är det mycket lätt att se likheterna mellan det Gamla Förbundets original och det Nya Förbundets uppfyllande, som båda sker exakt samtidigt på samma datum i den Hebreiska kalendern. Den viktigaste detaljen i händelserna den 14:e Nisan, är att det var blodet från familjens offerlamm som befriade Israeliterna från slaveriet i Egypten, och det är blodet från GUDS Lamm Yeshua, som befriar oss från syndens slaveri och från syndens lön - DÖDEN.

Den andra detaljen är att om "Påskveckan" ska kunna uppfylla typologin om Påsken, kan man inte ha både Palmsöndag och Långfredag, eftersom det bara är 4 dagar mellan den 10:e och 14:e i Nisan. Jag anser att Palmsöndagen är korrekt. Om korsfästelsen skedde på en fredag, skulle det i så fall bli under 6 dagar som Yeshua inspekterades. Jag tror att Yeshua korsfästes på onsdag eftermiddag och placerades i graven strax innan Sabbaten för Påsken började (det var inte en vanlig Fredagssabbat). Det är det enda sättet Yeshua kunde ha varit i graven i 3 dagar och 3 nätter, vilket var det enda tecknet Yeshua gav till folket som bevis att Han var Människosonen - läs Matteus 12:39 - 40.


Om jag har rätt så har Kristendomen firat på fel datum, sedan rådet i Nice 325 e.Kr. Det finns också funderingar över ordet Easter (eng)(Påsk). Det finns vissa bevis för att ordet är relaterat till Ishtar, en ockult gudinna. Oavsett om det är sant eller inte, så är det sorgliga faktumet det att eftersom Påsken har blivit bortkopplad från uttåget, så har firandet för de flesta människor reducerats till en helgdag som fokuserar på chokladägg och kaniner, trots den största offerhandling som någonsin gjorts i historien. För många har kopplingen gått förlorad om frälsning och löftet om evigt liv i Guds rike genom Yeshuas död och uppståndelse, Guds Son och Guds lamm. Iklädd min evangelisthatt tror jag på att berätta historien bakom Påsken och att fokusera på och förklara kraften i Lammets blod, har mycket större effekt för att nå de förlorade i familjen och vänskapskretsar. För flera år sedan ledde jag ett Påskfirande för 570 personer i Hongkong och till i slutet av mötet 40 personer fram för att ta emot Yeshuas offer.

Om 1900 år av denna icke-Judiska förståelse av Bibeln fick kyrkan att fira sin viktiga händelse på fel dag - det Nya Förbundet som initierade korsfästelsen av Guds Son, så måste man undra "vad har vi mer gjort fel"?

* Är Sabbaten på Lördag eller Söndag?
* Är de Bibliska högtiderna fortfarande viktiga för kristna?
* Gäller alla de tio budorden fortfarande?
* Kom Yeshua för att avskaffa Torah eller förkroppsliga Torah och visa hur man bor i Kungariket enligt sin Fars design och instruktioner?

Mina budskap fokuserar vanligtvis på relevansen av återupprättandet av det Judiska folket till deras land och till Messias. Men jag har under en tid insett att GUD också håller på att upprätta Kyrkan till sina Bibliska rötter. Varje år börjar fler och fler kristna fira den Bibliska sabbaten, Påsken, Shavuot (Pingst) och Lövhyddohögtiden. YHVH förbereder för att återupprätta Sitt rike på jorden med sin Son Yeshua, Påskalammet som återvänder till Jerusalem såsom Lejonet av Juda stam, för att regera utifrån Davids tron som Kungarnas Kung och Herrarnas Herre. (se mitt häfte - Kyrkans upprättelse)

Josie och jag ber att du ska få fina möjligheter att dela sanningen om Yeshuas offerdöd och hans uppståndelseliv, när du tillbringar tid med din familj och vänner i helgen. Och att de människor som ligger dig närmast kommer att få lära känna honom som sin Herre och personliga Frälsare.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

 

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

porter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Purim 2021 - För En Tid som Denna – Ingenting har Förändrats  Ester 4:14 "För om du tiger denna gång, ska Judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

På torsdagskvällen firade det Judiska folket i Israel och runt om i världen återigen Högtidsfesten Purim, för att minnas historien om hur Ester räddade sitt folk från att utplånas genom den demoniskt inspirerade Haman. Haman var bara en i raden av många män som gjorde sitt yttersta för att förgöra det Judiska folket, då satan försökte förhindra att Bibelprofetior skulle uppfyllas. Ända sedan Israel blev en Nation för nästan 4000 år sedan, har satan försökt utplåna Nationen. Historiskt kan det sammanfattas med att en tronföljd av demoniskt inspirerade onda män har brukats av satan för att försöka utplåna Israel; I listan finns Egyptens Farao, Haman i Persien, Antiochus Epifanes, Herodes, Titus och Hitler. Prisad vare YAH så misslyckades de alla och Purim firas fortfarande av Judarna. Och alltsedan 1948 har vi vårt eget land att fira Purim i.

Det finns inget nytt under solen och ingenting förändras egentligen i det andliga riket, eller i det naturliga riket. Israel attackeras fortfarande av dem som tjänar satans syften i dag. Jag ska försöka att inte vara onödigt pessimistisk, men vid årets Purim ser det fortfarande ut som om en stor upptrappning av situationen skulle vara på gång här. Iran (forntida Persien) fortsätter att hota att förgöra Israel och de har lidit många och pinsamma förluster av sina militära installationer, som de försökte etablera i Syrien. Många Iranska militärer har skadats och dödats, likaså Israeler. Den radikala Islamiska regimen verkar vara besatt av att slå tillbaka mot Israel. Den Israeliska / "Palestinska" fredsprocessen är så gott som död och vi måste be att den förblir så. PA:s ledning varnar för att utsikterna för ett fredsavtal är nästan lika med noll, efter att USA och andra Nationer flyttat sina ambassader till Jerusalem. Och det "Palestinska" folket har förlorat allt hopp om att ha en stat med Jerusalem som huvudstad, vilket har resulterat i våld och terror som enda alternativet.

Antisemitismen ökar än en gång i större delen av världen, även i Nationer som USA och England, där till och med politiker öppet framlägger sina åsikter. Det borde inte förvåna eller chockera oss eftersom Bibeln säger att för närvarande är satan guden i denna tidsålder (2 Kor 4:4) och hela världen ligger under hans inflytande (1 Joh 5:19). Satan hatar Israel och det Judiska folket, eftersom han känner till profetiorna. Och samma hat följer med dem som medvetet eller omedvetet är under hans inflytande. Det Judiska folket vet att världen, när den är som bäst, inte gillar oss. Och i värsta fall hatar den och föraktar oss.

Anledningen till det intensiva hatet mot Judarna är inte på grund av vilka vi är, utan på grund av Vem vår existens som folk, vittnar om. Det rapporteras att den sista Ryska Tsaren bad en av sina rådgivare att bevisa GUDS existens. Mannen svarade med ett ord - JUDARNA! Det Judiska folket och Nationen Israel är ett banér för den här världen (Jesaja 11:12), som den Bibliske GUDEN säger och de hatar oss för det. Under de senaste decennierna har djävulen varit mycket framgångsrik vad det gäller att vända nästan alla de tidigare kristna Nationerna, tillbaka till att återigen vara hedniska Nationer. Nu hatar större delen av världen också pånyttfödda Kristna, eftersom de vittnar om samma Gud - Israels Gud. Snart kommer större delen av världen, under inflytande av den onde, att ventilera sin demoniskt inspirerade vrede på ett sätt som aldrig tidigare skådats mot Israel, mot det Judiska folket och mot Messias kropp. Covid-19-pandemin har påskyndat dessa sluttidshändelser.

Men det här är inte en tid att vara rädd. Detta är en tid att arbeta med HERREN när han för fram denna nuvarande onda tidsålder till sitt klimax. Josie och jag tror att vi alla, precis som Ester, har kommit till riket "för en tid som denna". De som regelbundet får våra uppdateringar har hört mig säga det tidigare. Men jag tror verkligen att det är sant och jag kommer fortsätta att säga det. Jag känner en maning att ständigt påminna och inspirera GUDS folk att koppla ihop med Faderns intressen, d.v.s. återupprättande och beskyddet av Israel och det Judiska folket, när nu Fadern förbereder sig för att övernaturligt uppenbara sin Son Yeshua Messias för Israel (Sakarja 12:10), som förberedelse för upprättandet av Hans rike på jorden i Jerusalem.

Jag vill upprepa min utmaning till varje kristen vid denna tid av Purim, att vara en Ester, att uppfylla det syfte och den kallelse som du har kommit till riket för, i denna strategiska tid. Världen drar sig närmare Israel och även den sanna Kyrkan. Nu är det definitivt dags att vara såsom Ester, att låta Herrarnas Herre som bor inom dig, resa sig upp och ge dig frimodighet att träda inför "Kungarna" och vädja för Israels räkning. Det måste resas många profetiska röster som låter sig tala för GUDS och för Israels räkning. Det är faktiskt mycket lättare för oss idag, än vad det var för Ester. Hon var tvungen att träda inför en riktig Kung, med risk för sitt liv. Vi känner alla till de berömda orden hon sa "Därefter skall jag gå inför Kungen…Ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad” (Ester 4:16)

Nu är inte rätt tid att tiga! Gud förbjude att vi skulle vara bland dem som det profetiskt sades: "För om du tiger denna gång, ska Judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras"(Esther 4:14). Vänligen öka gärna din bön och förbön för det Judiska folkets Aliyah och för deras Frälsning, och låt oss också frimodigt tala närhelst det finns en möjlighet att dela med av vad vi vet och tror. Om Josie och jag på något sätt kan hjälpa dig med information eller resurser, tveka inte att maila oss.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & J

Vecka 6  2921

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

Davids kommentar: Är Mänskligheten på Väg att Överlista sig Själv?

Observera: Den här kommentaren är inspirerad av denna video och det är min tanke att uppmuntra för Evangelisation ......

Som jag skrev i en tidigare kommentar, var år 2020 ett år av förändring som ingen av oss någonsin har sett, under vår livstid. Och år 2021 kommer med stor sannolikhet innehålla ännu snabbare förändringar. På 1700-talet förändrades hela världen ständigt och i accelererande takt med den industriella revolutionen som initierades av uppfinningen av ångdrivna motorer. Ångdrivna maskiner kunde göra många människors arbete, vilket resulterade i många mekaniska och tekniska framsteg och med stora förändringar i människors vardag. Nackdelen var att denna nya ångkraft skapade föroreningar, den tog arbetstillfällen för mängder av människor och berövade dem deras enda inkomstkälla.

Därefter kom revolutionen inom el- och kommunikation med ytterligare avancerade maskiner och en teknik som gjorde flygresor möjliga, vilket ledde till många dramatiska förändringar i människornas livsstil och ännu mer av föroreningar. Detta var den 2:a industriella revolutionen som slutligen ledde till den 3:e revolutionen, när datorer och senare Internet och mobiltelefoner kom in på världsscenen. Då skedde ytterligare dramatiska förändringar i vår livsstil i en nära bländande takt och återigen så ökade föroreningarna.

Nu verkar det som om vi går in i vad vissa kallar "Den 4:e industriella revolutionen". Jag har inte tid eller expertis för att kunna berätta vad det handlar om, men detta väl presenterade dokumentär video kommer att chockera och skaka om dig, som det gjorde med mig. Jag håller med de flesta av vad videon hävdar - att Covid-19 pandemi, kaoset i den Amerikanska politiska scenen, frisläppandet av 5G-kommunikationen och den snabba utvecklingen av Artificiell Intelligens ( AI ) inte är separata delar utan i själva verket är de alla kopplade till Den 4:e industriella revolutionen eller The Great Reset eller den Nya Världsordningen som några tjänster (inklusive mig) med fokus på Ändetiderna har skrivit och talat om under en tid.

Jag behöver inte säga mycket mer eftersom allt finns i videon och jag uppmuntrar dig verkligen att titta på hela filmen till slutet, även om du är skeptisk till dessa saker. Detta är inte en konspirationsteori, det är konspirationsfakta. Det finns en plan redan i rörelse av människor som ser sig själva som en Elit eller anser sig bättre rustade än resten av oss, att forma denna värld vi lever i. Och naturligtvis är de tjänare av mörkrets rike, även om de flesta inte erkänner det och de vill forma en obiblisk, mycket ond framtid om de får sin väg. Bara för att ge dig en liten vink om innehållet i videon; Elon Musk, som är VD för Tesla elbilar och har ”många bollar i luften”, är en av världens rikaste, mest inflytelserika människor på planeten idag. Han är brilliant när det gäller digital teknik och ett av hans projekt är att ansluta människor till Internet genom att implantera ett chip i hjärnan. Om det låter som science fiction för dig läs detta, och titta på videon.

Jag tror att idén om att koppla Guds yttersta skapelse, mänskligheten, till Internet eller till maskiner är droppen. Det är människan som vill vara GUD, och att ta hans plats som de planerade att göra vid Babels torn, och vi vet alla vad som hände med Babels Torn. Som vi ser i videon, har överljudshastigheten av datorteknikens framsteg fört oss till en tidsålder av total digital samhörighet. Och nu kommer Artificiell Intelligens leda oss till den 4:e industriella revolutionen eller ’The Great Reset’ (Den stora återställningen) / NWO.

För att avsluta på ett positivt sätt; om videon bara skulle vara 50% sann, så är det fortfarande mycket illa. Men.....vi får se det som ett bevis på att Yeshuas återkomst är mycket nära. YHVH stoppade deras arbete med att bygga det ursprungliga Babels Torn, innan de nådde sina mål med att försöka ersätta Skaparen. Och jag är säker på att detta andra Babels Torn, som inte är gjort av tegelstenar, utan kiselchips, kommer att möta samma öde som det försöker uppnå samma mål. Mänskligheten är på väg att utplåna sig själv! Vi tävlar mot slutet av tidsåldern eller rättare sagt slutet av denna tidsålder och mot det kommande Kungariket i racerfart. Maranatha Yeshua !!!

Jag vill upprepa att syftet med denna kommentar är att skapa en brådska för ökad evangelisation till familj, vänner, grannar, arbetskollegor och de människor som vi möter varje dag. Här är länken igen Den fjärde industriella revolutionen Du kanske också är intresserad av den filmen här från Daystar TV -Rising Darkness

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Dags att ta Ställning för Sanning & Andlig Integritet Johannes 4:23 ”Men den tid skall komma, ja den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning, ty sådan tillbedjare vill Fadern ha” (1917)

Jag har väntat med att skriva denna kommentar tills efter sista minuten ifall HERREN gjorde en sista minuten vändning i situationen - men det skedde inte. Joe Biden har svurits in som USA:s 46:e president, vilket gör att man ställer sig frågan över många kristna ledare och "profeter" som försäkrade oss om att Donald Trump? Jag tänker inte nämna några namn här, men vi såg en mycket framstående Amerikansk predikant säga att han otvetydigt kunde säga att Donald Trump kommer att bli omvald i November. Några "profeter" insisterar fortfarande på att de hör rätt och att det fortfarande inte är över. Vems röst är de hör?

Hittills har bara pastor Jeremiah Johnson offentligt erkänt att han hört fel och ångrat sig. Som svar blev han fruktansvärt attackerad på sociala medier, fick många kränkande e-postmeddelanden och till och med dödshot - från människor som påstår sig vara kristna. Hemskt och skamligt är inte tillräckligt starka ord för att beskriva dessa attacker mot en broder, som hade ödmjukheten att erkänna att han hade fel. Det är en tydlig spegelbild på hur icke helgade många människorna är, som hävdar att de är medlemmar i Yeshua Kropp. Kan det vara så att HERREN blottlägger dessa ting och kallar kyrkan att omvända sig för att återgå till sanning och andlig redbarhet?

När jag reflekterade över det slutliga resultatet av valet och att Joe Biden nu är USA:s president, såg jag ett annat scenario, än de människor som ville se Trump fortsätta som president. Jag gillar inte Donald Trump som person, men vi är inte kallade att tycka om våra ledare, utan be för dem. Visst han har varit bra för Israel. Och den nya Administrationen kommer sannolikt inte att upprätthålla samma nivå av solidaritet som DT gjorde. Visst, DT drog USA ur det farliga kärnvapenavtalet med Iran medan Biden redan har antytt att han kommer att återuppta det, vilket i sin tur äventyrar livet för 9 miljoner Israeler. Visst, DT gjorde sitt bästa för att störta ”Roe v Wade” (abortlag) beslut och rädda livet på otaliga ofödda barn, som den nya duon istället kommer att avancera och finansiera. Visst, DT fick råd av många evangeliska ledare och han stödde kyrkan. Visst, DT var framgångsrik i att göra Amerika mer blomstrande på många sätt, än hur det var när han tog över som President för 4 år sedan. Visst, de kommande fyra åren i Amerika och även i Israel, kunde sannolikt ha blivit bättre under Donald Trump.

Om ni fortfarande undrar varför 'profeternas' ord och den massiva mängden bön för DT, verkar ha ignorerats av HERREN, har ni då tänkt på detta; Jag är säker på att de flesta av oss är överens om att under de senaste 10 månaderna, sedan pandemin drabbade Nationerna och det efter det Amerikanska valet, har världen gått snabbare och djupare in i tiden för uppfyllandet av ändetidernas händelser som vi ser i Matteus 24 och Lukas 21. Läs gärna igenom dessa kapitel igen - ser du om situationen har vänt eller har förbättrats? Nej, det har det inte. Bedrövelserna har bara intensifieras. Kan vi då tro på att situationen ska förbättras och att be för 4 år som gör Amerika blomstrande? Kan det vara att be mot GUDS ändetider med dess planering och timing.

I 2 Petrus 3:12 uppmanas vi att påskynda dagen för Herrens återkomst. Att bara be för vad vi personligen vill se ska hända och inte synkroniserat med HERREN, kommer att fördröja återkomsten av Yeshua. Jag måste erkänna att jag har gjort mig skyldig till detta emellanåt. Jag minns i valet som ledde till Obamas första mandatperiod som president, då ryktet började cirkulera om att han inte var född i Amerika och inte kvalificerade sig för att bli President. Jag visste inte något om Obama, jag hade bara en dålig känsla över att han var President. Så jag skickade ett mail till mina Amerikanerna vänner i min adressbok, uppmuntrade dem att kolla upp det och om det var sant, att göra något åt det. Några dagar senare när jag bad jag kände HERREN säga till mig "Hur kan du vara så säker på att Jag inte vill Barack Obama ska vara President." Jag bad genast om Hans förlåtelse.

När det gäller den andra frågan, som större delen av världen har stått inför sedan mars 2020, att många har bett HERREN att stoppa Covid-19 pandemi. Men Han kan mycket väl ha använt situationen till att få världen på knä i djup omvändelse. Åter, att be bort det kan det vara emot vad HERREN vill göra? Jag vill uppmuntra alla att verkligen tänka på vad vi ser och hör på nyheterna eller sociala medier, och att göra vårt bästa för att se det genom linsen av skrifterna. Och tänka på hur vi har bett i fråga om den Amerikanska politiska scenen och Covid-19 pandemin. Låt oss vara säkra på att våra böner verkligen hjälper till att påskynda dagen för HERRENS återkomst och inte motsatsen.

Jag känner att vi ska be ........ ABRAHAMS, Isak & Jakobs, ISRAELS GUD .... förlåt oss om vi har lyssnat på fel röster. Abba, förlåt oss om vi inte med rätta har kunna urskilja sanna profetiska ord ifrån falska. Abba, förlåt oss om vi har bett emot dina planer och dina syften. Abba, förlåt oss om vi har påverkats av falska nyhetsinslag. Abba, tvätta oss och rena oss med Blodet från Yeshua och fyll oss på nytt med din Ruach ha Kodesh. Helige Ande led oss och vägled oss in i all sanning och hjälp oss att leva och tjäna med integritet och rättfärdighet - B Shem Yeshua .... Amen.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

22 januari 2021

17/1 -21

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Om Du inte Märkt det…….men Det Börjar bli Galet där Ute!   
Lukas 21:28 ”Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft upp era huvuden, för er befrielse närmar sig”

När vi ser på de senaste veckornas händelser, förundras vi över hur snabbt situationen har utvecklats och accelererat. Vanligtvis är vår uppmärksamhet riktad mot Israel och Mellanöstern. Men sedan före valet i USA i November förra året, har vi sett utvecklingen av de händelser som ledde till upploppet i US Capitol i onsdags och saker som har hänt sedan dess och vi har ännu inte sett slutet på det.

När president Trump avslutade sitt tal och publiken började röra sig mot Capitol Building, började kaoset bryta ut. Och när världen såg på förändrades USA för alltid, på bara några timmar. Och det inte bara Amerika som har förändrats – utan miljontals liv i andra Nationer har påverkats genom de medieplattformar som de flesta av oss använder varje dag. Google, Facebook och Twitter reagerade mycket snabbt och började ändra sin politik.

Dessa gigantiska medieföretag hävdade att dessa förändringar är ett svar på den oupphörliga mängden falska nyheter och inflammatoriskt innehåll av videor som har översvämmat internet, särskilt i samband med det amerikanska valet. Tyvärr har ett stort antal av dessa kränkande videor cirkuleras av människor som påstår sig vara kristna. Ännu mer chockerande är nyheten om den Amerikanske pastorn Jeremiah Johnson som släppte åtminstone en profetia som uppenbarligen inte visade sig vara HERRENS Ord och efter att offentligt ha ångrat sig för att fått det fel, har han sen blivit brutalt attackerad och hotad på sociala medier och via e-post, av människor som påstår sig vara kristna.

Jag planerar att skriva en mer detaljerad kommentar om detta ämne, efter det visar sig vad som kommer att ske den 20 januari, dagen för inställelse av nästa Amerikanska president. I det naturliga är det uppenbart att Joe Biden kommer att sväras in, men YHVH är inte begränsas av det naturliga och med Israels Gud är allt möjligt.

Den senaste händelsen är att Google, Facebook och Twitter, de sociala mediers maffia, ökar sin kontroll över Internets innehåll. De stänger ner människors konton och censurerar vad som tillåts att läggas ut. Det innebär i princip att vi inte får berätta sanningen längre, men de galna demonbesatta människorna kan säga vad de vill. Jag tänker inte sluta säga sanningen, men jag tror att vi alla måste använda mycket mer diskretion i vad vi säger och hur vi säger det. Nivån på övervakningen har ökat dramatiskt, så var försiktig med vad du lägger ut eller vidarebefordrar till andra.

Till exempel fick jag detta i onsdags .... Vid kl 3.00 denna morgon Amerikansk tid, var varje vald demokrat i USA kongressen ARRESTERAD & är i fängelse inklusive Biden & Pelosi tillsammans med Demokratiska Guvernörer & ägare av sociala medier. Bara början, Undantagstillstånd i USA från kl 15.00 & Gen Flynn blir den nya Amerikanska Vicepresidenten. Inget av detta var sant och det är så galet att alla med bara en hjärnhalva omedelbart borde ha förstått det som falska nyheter. De människor som skickade ut det, borde hanteras av myndigheterna. Och de människor som vidarebefordrade det till andra, borde ångra sin dumhet att ljuga för andra. Ja det är starkt språk men jag har fått nog av människor som slösar bort min tid med sådant skräp.

Jag anser inte att vi bör förvänta oss att saker och ting förbättras. I Matteus 24 och Lukas 21, läser jag att saker och ting inte kommer bli bättre. Med de händelser som vi har bevittnat sedan den 6 januari, inser Josie och jag utan tvekan att vi går längre och längre in i ändetiderna. Jag har delat lite mer i videon som är knuten till denna Carmel Alert och jag uppdaterar min Powerpoint om Illuminati med den senaste informationen kopplat till Great Reset, som är det nya namnet för den Nya Världsordningen. Om du vill ha mer information just nu, så se gärna på en av de mest detaljerande avslöjanden över vad som ligger bakom turbulensen och galenskap som vi nu bevittnar:Video Clik here 

Josie och jag ber att HERREN ska beskydda dig och dina kära från bedrägeri och från personliga angrepp när du fortsätter att söka sanning och Faderns vilja för ditt liv ...... i Messias Namn Yeshua.

 

Vecka 2 2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment : :Så här Lågt har Den icke-Troende Världen Sjunkit – Det är Sjukt!  1Moseboken 5:1-2 Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade Han dem; och Han välsignade dem och gav dem namnet Människa, när de blev skapade”.   

USA är mitt uppe i en pandemi som dödar mer än 1000 amerikaner varje dag och mer än 320.000 under de senaste 10 månaderna. Att hantera Covid-19-pandemin borde prioriteras av den Amerikanska regeringen. Men det verkar som om jämställdheten är viktigare för Demokraterna i representanthuset, än att övervinna viruset och rädda livet på de människor de ska representera.

Tidigare i veckan var Demokraterna inriktade på att anta ett lagförslag i representationshuset, som förbjuder användning av traditionella pronomen!? Det innebär att ord som används för att beskriva vem en person är, kommer inte att bli tillåtet! Ord som far, mor, son, dotter, pojke, flicka, henne själv eller honom själv. Istället måste de säga förälder 1, förälder 2, barn 1, barn 2, de själv. Det är inte bara befängt löjligt, utan det är en skymf mot Skaparen, YHVH! Som vi läser i bibelvers ovan, säger Guds Ord mycket tydligt att Han skapade människor med ett specifikt förutbestämt kön - man eller kvinna och ingenting annat. Att förneka och utplåna mänskliga könsskillnader är att direkt motsätta sig GUDS auktoritet, eller att förneka att GUD ens existerar. Detta är konsekvenserna av att våra ledare och samhällen har blivit toleranta. De tolererar och böjer sig för de homosexuella lobbyisternas onda agenda. YHVH kallar dessa lurade människors beteende för en styggelse, så i förlängningen är de människor som utövar eller tolererar samkönade aktiviteter, utan ursäkt inför GUD.

Jo, GUD älskar dem fortfarande. Men Han har tydligt varnat för att om de inte vänder om kommer de att dömas till Eldsjön, i evigheternas evighet. Gay-lobbyn har inte för avsikt att omvända sig, utan de utkämpar ett krig mot den anständiga sektorn i våra samhällen, för att påtvinga sina onda vägar på resten av oss. En sak som satan ofta gör, är att han överspelar sin hand, och detta är definitivt fallet med detta könsneutrala nonsens! Jag är säker på att ni håller med mig om att hela denna fråga är helt onödig, och kostar bara skattebetalarnas pengar och statlig tid. Det är ett kriminellt slöseri! Du och jag kan se det, men dessa liberala vänsterpolitiker är så bedragna att de inte kan se den absoluta dårskapen i vad de gör. De gör faktiskt just det de påstår sig vilja förhindra - de tar bort legitimiteten och respekten för personen GUD skapade denne att vara. Jag hörde även någon avsluta bönen i den Amerikanska Senaten, genom att säga "A-men”(man) & ”A-women” (kvinna) för att vara könsneutral och korrekt. De är uppenbarligen inte medvetna om att Amen inte ens är ett Engelskt ord, utan ett Hebreiskt ord och betyder trogen och har ingenting att göra med män.

Jag tycker denna dumhet visar tydligt på hur långt ifrån GUD, de flesta människor i världen har drivit. Och det är också ett mycket tydligt tecken på att vi går längre och längre in i Ändetiderna. De fasansfulla scenerna av upploppet på US Capitol på onsdag är en bild av världens framtid som det profeterades om i händelserna i Matteus 24 och Lukas 21. Med Joe Biden, Karmala Harris och Demokraterna som ledare för USA, kan vi bara förvänta oss en acceleration och ökning av detta omoraliska och andliga jordskred. Vad som händer nu i Amerika kommer att upprepas i de flesta Västerländska Nationerna. Det framgår av de Heliga skrifterna att ogudaktighet, uppror, fördärv, våld och bedrägeri kommer att accelerera när den 2:a ankomsten för Messias, drar sig närmare. Det kommer att bli en trevlig överraskning om vi ser en förbättring, trots att jag inte ser att det ska ske någon förbättring i händelserna i Matteus 24 eller Lukas 21.

Världen är sjuk och blir alltmer sjuk för varje vecka som går, majoriteten av folket är under inflytande av den onde. (1 John 5:19) Är det konstigt att en nano-storlek, osynlig molekyl av protein har fört större delen av världen till en nästan stillastående. Det är mycket möjligt att GUD använder pandemin för att försöka fånga uppmärksamheten hos de miljarder av Hans barn, som inte längre tror att Han existerar, för att föra dem ner på knä i omvändelse.

Som alltid är mina avsikter när jag skriver dessa kommentarer, inte för att trycka ner dig eller skapa rädsla, utan för att inspirera Dig fortsätta söka GUD, fyllas med Ruach ha Kodesh (Helige Ande), tillbringa mer tid i Ordet och dela Evangeliet med alla så ofta Du kan. Josie och jag ber att du och alla dina nära och kära, ska förbli friska och trygga, och att de som ännu inte är i Kungariket, snart vaknar upp till sanningen och omvänder sig.

Vecka 1  2021

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment:  2021 är här – Spänn fast säkerhetsbältet och håll i hatten
Matteus 25: 4 - 8 ”Då svarade Jesus och sade till dem: Se till att ingen förvillar er. Ty många skall komma under Mitt namn och säga: Jag är Messias, och skola förvilla många. Och ni skolen höra krigslarm och rykten om krig; se då till att inte förlora besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu inte änden inne. Ja folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra, men allt detta är allenast begynnelsen på födslovåndorna. 

Även om jag försöker att inte bara följa den Gregorianska kalendern, eftersom det inte är rikets kalender, så är det svårt att inte tänka på det faktum att 2020 nu ligger bakom oss och 2021 är på ingång. 2020 var ett år i förändring och jag säker på att alla ni som läser denna kommentar, har livet förändrats förmodligen på olika sätt. För mig är en av de största förändringarna att jag, som i mer än 20 år har rest i tjänst till olika nationer varje månad, nu inte har suttit på ett flygplan eller tåg på 12 månader och 2 veckor. Naturligtvis saknar jag att möta med människor ansikte mot ansikte, men det har varit bra för mitt familjeliv och bra för min fysiska kropp. Här i Israel är vi nu inne på vår 3:e nedstängning, så vi får tacka YAH för Internet och för Zoom, som gör det möjligt att fortfarande kunna hålla kontakten med våra bröder i Nationerna.

När 2020 inleddes, kom ett antal "profetiska" budskap ut, mestadels med positiva utsikter för året, men för de flesta har var 2020 inte alls varit något speciellt bra år. Men som dagens rubrik säger, bättre att spänna fast sig inför 2021 som kan visa sig bli ännu ett svårare år. Jag finner ingen glädje i att vara en "Jeremia" - jag älskar goda nyheter - men sanningen är sanningen och vi måste vara realistiska. I Israel har antalet nya fall av Covid ökat från 700 dagligen för det var för en månad sedan, över till 5000 fall per dag. I USA, Storbritannien och många andra Nationer i Europa, har viruset ökar dramatiskt. Och den nya varianten som sprider sig nu, verkar vara mer smittsam än den ursprungliga. USA och Storbritannien slår för närvarande tidigare rekord. Och antalet kan komma att öka under nästa månad eftersom vi ser att fler och fler människor smittas genom att delta i Jul och Nyårsaftons händelser, och använder tåg och flygplan för att komma dit.

Ja vaccinerna görs nu tillgängliga, men det kan ta månader och till och med år att vaccinera de flesta av befolkningen, vilket är målet för WHO, CDC och Nationella regeringar. Det vaccin som människor får nu, skyddar inte helt förrän 10 dagar efter den 2:a injektionen. Så effekten av vaccinerna kommer inte att ses än på några veckor. Endast tiden får utvisa om vaccinerna är effektiva och säkra. Många människor kommer att motstå att injiceras med ett vaccin som inte har någon långsiktig historia. Vägran att vaccineras kommer att ses som anti-social i början, men kan bli ett brott om detta eller andra allvarligare virus kommer längre fram, vilket är mer än troligt.Titta på denna 20 minuters dokumentär på CNN.

Jag vill upprepa att dessa vacciner inte är Vilddjurets märke från Uppenbarelseboken 13. Men Josie och jag tror att Covid-19 / vaccin- situationen används för att allmänhetens hjärntvätt för att förbereda befolkningen att bli mer följsam en statlig kontroll för liknande situationer i framtiden. Och i slutändan förbereda de flesta människor som inte tar Uppenbarelseboken på allvar, att en dag acceptera Märket utan motstånd. De som gör det kommer att döma sig själva till helvetet för evigheten! Så de saker som äger rum när vi går in i 2021 bör tas på största allvar.

En av de största effekterna av Covid-19 / vaccin frågan, är den klyfta som skapas i familjer, mellan vänner och även i grupper av Bibel troende. Med tiden kommer klyftorna att öka allt mer. Ena sidan anser att pandemin är uppåt vägarna och att masker och sociala avståndstagande inte gör någon skillnad, utan bara är Läkemedelsföretagen och regeringarnas försök att kontrollera oss. Den andra sidan anser att all statistik som medierna rapporterar är sanning och många lever i total rädsla. Den ena sidan anser att vaccinerna är ett allvarligt hot mot vår hälsa och inte bör accepteras. Den andra sidan anser att vaccinerna är helt säkra och utgör inget långsiktigt hot mot deras hälsa. Internet är fullt av "experter" på båda sidor av dessa frågor som förklarar att det är de som har sanningen. Hela situationen är laddat för misstro, bedrägeri och splittring som skapar mer förvirring och rädsla. 

Om man inte är utbildad i Human biologi och genetik är det nästan omöjligt att veta vem som talar sanning, men det är möjligt att lära sig. Jag tillbringade förra helgen studera grundläggande genetik och humanbiologi på Internet. Det finns många kurser och videor tillgängliga. Jag lärde mig snabbt av en opartisk vetenskaplig källa att vissa människors påstående att dessa nya vacciner kan förändra vårt DNA och göra oss till "trans-mänskliga" är dumheter och lögner. Det finns ingen mekanism för mRNA att komma in i DNA så dessa påståenden är falskt. Jag vill uppmuntra dig att göra samma sak när det gäller de frågor som berör dig och din familj. INTE tro någon, inklusive mig ....... men använda Internetresurserna som är fritt tillgängliga och ta reda på det själv. Var bara säker på att källan till information inte har en dagordning, på ett eller annat sätt. Och var noga med att kolla information, innan du vidarebefordrar den till andra. Om vi skickar ut falska uppgifter nu, kommer folk inte att ta till sig när vi skickar ut legitima varningar i framtiden.

Den andra frågan som kan påverka många av oss under de närmaste veckorna är det slutliga resultatet av det Amerikanska valet. Det verkar som om det finns en möjlighet att det nuvarande resultatet av valet kan vändas den 6 januari genom någon form av valförfarande, som redan finns i det Amerikanska systemet. Titta på detta för mer information. Om detta är korrekt och Donald Trump säkrar presidentposten i ytterligare 4 år, kommer hela helvetet att bryta ut över HELA USA. Och det våld som bryter ut i Amerika kan snabbt sprida sig till andra Nationer.

Så .... var redo för en tuff resa 2021. Spänn på dig det enda säkra bältet ...... i Israels GUD - in i Hans Ord och in i Hans Helige Ande. 

Josie och jag vill än en gång tacka alla er som så troget har stått med oss i bön under 2020, och vi tackar er på förhand för att ni bett för oss inför det kommande året. Och tack till alla som har fortsatt att stödja oss ekonomiskt, trots de utmaningar som pandemin presenterade under de senaste 10 månaderna - Vi är ödmjuka och förvånade över hur HERREN har fyllt alla våra behov 2020, och det har ökat vår trosnivå att Han kommer att göra detsamma under 2021. 

Gåvoavslut för året: Om du inte var en ekonomisk gåvogivare under 2020, kanske vi kan be dig om att så in en ekonomisk välsignelse i tjänsten och i arbetet som HERREN har kallat Josie och mig till....... Klicka här för att donera

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 49  2020

e December 2020

En sammanställning av veckorapporter med de senaste nyheterna och information för dem som är överlåtna till bön för Israels återupprättelse

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Förbereder De Vägen för Vilddjurets Märke?
Uppenbarelseboken 13:16-18 ”Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, Vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.”

* Arutz 7 Nyheter 27 november "Regeringen kommer inte att tvinga dig att ta vaccin, det kommer Amazon att göra, det kommer flygbolagen att göra, bankerna kommer att göra det. Du kommer inte att kunna köpa, sälja, eller handla utan vaccinet."
* UK Daily Mail Newspaper - 1 december Front Page Headline: "Inte vaccinerad - Du är spärrad"


Denna kommentar kommer att bli längre än vanligt, eftersom det jag vill dela är av yttersta vikt. Flera gånger i år har jag nämnt den Nya Världsordningens / Illuminatis plan för att inrätta en Global Regering och en falsk Global Religion. Jag har studerat dessa 2 organisationer sedan jag blev Messiansk troende, för 32 år sedan 1987. Jag hjälpte den Nya Zeeländska ändetids-evangelisten Barry Smith, att producera sin första uppsättning videor med undervisning 1988. När jag senare invandrade till Israel 1992, lämnade jag ändetids-fokuset bakom mig, för att istället fokusera på att undervisa om Israel och Kyrkan. Men för ca 5 år sedan kände jag HERREN påminde om ändetiden igen och jag insåg snabbt att Israel och ändetiden är oskiljaktiga, eftersom alla ändetidens händelser kretsar kring Yeshua Messias återkomst till Jerusalem för att regera över Kungariket ifrån ett återuppbyggt Tempel på Tempelberget.

En stor del av HERRENS process när han förde mig till tro, var att låta mig höra om 666 och Vilddjurets märke, som vi läste om i Uppenbarelseboken 13. Efter bara några veckor träffade jag Barry Smith och blev djupt påverkad av den information och bevis som han presenterade angående Illuminati och den Nya Världsordningens planer för att åstadkomma En Världsregering och En enda Världsreligion. (du kan begära min power-point presentation med mer info angående dessa grupper). Åren efter Barry gick bort 2002, har mörkrets rikes ändetidsplaner ständigt accelererat. Och jag tror att 2020 har upplevt en sådan stor acceleration, till den grad att ovanstående ord nästan citerades direkt ur Uppenbarelseboken 13, vilket publicerades av den ortodoxa Judiska nyhetsmedia sidan, Arutz 7, i fredags.

När Josie upplyste mig om artikeln i Arutz 7, hade jag tyvärr redan skickat ut den veckans Carmel Alert med min kommentar angående Covid pandemin och kaoset kring det Amerikanska valet, (se punkt 1 i denna vecka nyheter) Jag blev chockad, trots att jag har väntat i 30 år på att detta skulle hända. Jag brukade tänka att kanske händelserna i Uppenbarelseboken 13 inte kan påverka Israel? Men denna nyhetsrapport har fått mig att tänka om. Nu tror jag att det kan kanske till och med hända först i Israel?

Titta igen på orden i Uppenbarelseboken 13:16-18 och sedan på nyhetsrapporten. Bibeltexten säger att utan Vilddjurets Märke kommer ingen att kunna köpa eller sälja. Israel hälsomyndighet föreslår att om en person inte tar vaccinet, kommer de inte att kunna resa, använda banken, köpa eller sälja. De säger att vaccinet inte kommer att vara obligatoriskt, men samtidigt säger de också att om inte en person vaccineras kommer de inte att kunna fungera i samhället. Israel är det första landet som offentligt tillkännager detta. Men jag tror att de flesta andra Nationerna kommer att följa Israels exempel.

Jag tror att detta tillkännagivande av den Israeliska hälsomyndigheten ger mycket starka bevis som backar upp uttalanden från de många läkare, virologer, Kristna ministerier och politiska kommentatorer, att det pågår en konspiration av WHO, CDC, Bill Gates, ID 2020 och andra. Det kan visa sig vara sant att Covid-19-viruset skapades eller ändrades, och sedan släpptes ut i Nationerna, för att i människor i slutändan ska acceptera ett vaccin, som antingen kan orsaka allvarliga sidoeffekter eller t o m innehålla en form av övervakningskod. Det kan vara sant att de människor som arbetar mot en Ny Världsordning eller att de ledare med en Global agenda ligger bakom detta scenario.

Den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair är en viktig aktör på den Globala dagordningen. För några månader sedan förklarade en annan tidigare brittisk PM, Gordon Brown, att världen behövde en Global regering för att övervinna Covid-viruset. Obama och flera av demokraterna är också starka anhängare av Globalism, medan president Trump är precis tvärtom - vilket kan förklara desperationen att producera en brottslig manipulation av röstningssystemet, för att säkerställa att Donald Trump inte vinner en andra mandatperiod i Vita huset. Vad jag här antyder, om det är sant, är att det är en symbol för det onda och det kan mycket väl ha infiltrerat det politiska etablissemanget i USA och många andra Nationer.

Den Nya Världsordningen / Iluminati människor är mycket smart och mycket bedrägliga. Nu har de en ny term för den Nya Världsordningen som de upprepar som ett mantra och hjärntvättar och förbereder människor - The Great Reset (Den stora Återställningen). Denna nya term främjas av Världsekonomiskt Forum, Klaus Shwabb, Kanadas Premiärminister Trudeau, prins Charles och många andra. De har redan gjort omslaget till Time Magazine. Här är 2 länkar till relevanta webbplatser ... . www.weforum.org - https://id2020.org/. Du kommer att se att några av deras offentligt uttalade mål är:
* omstrukturering av Nationella regeringar
* att sköta miljövården - en prioritet (i sig inte en dålig sak - men det är en fälla)
* USA kommer inte längre att vara den ledande Nationen i den fria världen
* större Högteknologisk digital övervakning för att säkerställa efterlevnad av sina regler och förordningar
* att ingen kommer att äga något eller skyldig någon något 2030

Den nuvarande Covid-19 pandemi används som en motivering för Den stora Återställningen. Men deras plan har ingenting att göra med hälsa, utan den innehåller en långsiktig plan för att övervaka och kontrollera världen genom Högteknologisk digital övervakning. Det är ett massivt finansierat, Internationellt samordnat projekt för att göra världen helt beroende av digital teknik. Det leds av de ledande Internationella företag och extremt rika elitister som Bill Gates, George Soros, Facebook, Twitter, Amazon etc. Det är ett maktgrepp av en aldrig tidigare skådad omfattning och innebär en omstrukturering av sociala klasser för att förstöra demokratin, radera Nationella gränser och möjliggöra styrning av samhällen av ledare som folket inte röstade på. Som jag skrev ovan, det som tidigare kallades "Ny Världsordning" kallas nu istället "Den stora Återställningen" och det styr dig genom ett elektroniskt ID kopplat till ditt bankkonto och patientjournal, men ger dig även en Social kredit-ID som kan användas i varje aspekt av ditt liv. Detta är inte en konspirationsteori, utan det är verkligt - och det händer just nu!

Allt detta låter för mig som absolut totalitarism och kommunism och kom ihåg att kommunismen också tar bort GUD från samhället. Som jag skrev i min kommentar för 2 veckor sedan, hur röstningsvanor förändrats genom åren allt sedan 1967. Och hur yngre generationer har hjärntvättats och indoktrinerats av musiken, såpoperor på TV, filmer och media. De har tyvärr fått en mycket skev världsbild, utan någon kunskap av Skaparen och Hans existens och auktoritet - YHVH. De är antingen förespråkare, eller så har de betingats att tro att Den stora Återställningen kommer att vara en god sak, och miljontals människor kommer att manipuleras till att tjäna satans planer och syften, helt omedvetna om detta faktum.

Jag tror att de 2 stora nyheter och frågor som jag skrev om förra veckan, är viktiga delar iden Stora Återställningen. Covid-19-pandemin används för att manipulera folket till att vaccineras, genom att vi hindras från att fungera i samhället. Vaccinerna kan möjligtvis eller inte, innehålla en identifieringsmetod. Och mitt i kaoset i det Amerikanska valet, försöker Återställningens / Nya Världsordningens elit att dra i alla trådar för att bli av med Donald Trump, eftersom han en av de få människor i världsledarskapet som de inte kan kontrollera! Han är ett hot och ett hot mot deras planer. De har infiltrerat och kontrollerar de Juridiska och Politiska systemen och kommer att inte stoppa för något, för att få igenom sin väg. Men jag har nyheter för dem - Vår GUD är större, vår GUD är högre och vår GUD är över alla varandra. YHVH vinner!!!

I ljuset av vad jag har delat, är frågan vad vi, Messias kropp, ska göra? Vaka och be och tala! Vi måste vaka över att Guds Ord kommer ske - Vi måste be som den Helige Ande leder oss - Vi måste tala (berätta) vad vi tror händer och varna vår familj, våra vänner, våra grannar och alla vi kommer i kontakt med. Berätta att de händelser som utspelar sig i vår värld i dag, är ett tecken på att vi är i de sista dagarna före Herrens återkomst. Och uppmana dem att få det rätt ställt med GUD genom att acceptera blodsoffret av Hans Son, Yeshua, och be dem inbjuda Honom att vara deras Herre och Frälsare!

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 48 2020  

Särskilt tack för svenska översättningen: Alice Reidarsson

Klicka här för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment:  Att Försöka Få ett Grepp om Allt och Ha en Balanserad Syn....
Joh 14:26 ”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er”.(1917)


I början av 2020 fanns det ett antal profetiska ord om vad året skulle innehålla. Några av de profetiska ord som nämns är en 20/20 vision. Nu när vi nästan är i slutet av 2020, så tvivlar jag på att någon av dessa profeter verkligen såg vad som väntade. Faktum är att 2020 har visat sig vara ett år som ingen kunde förutspå - och ändå är det inte riktigt över än. De två största frågorna som ännu inte gett svar än .......
1) Är Donald Trump god eller ond, var valresultatet ärlig och vem ska bli nästa president i USA?
2) Vad är sanningen bakom Covid-19 pandemin? Är Bill Gates och WHO / CDC att lita på och kommer de olika vacciner som nu förbereds för distribution, visa sig vara säker och effektiv?

Alla ovanstående frågor tänder en passionerad dialog mellan dem som tror att Donald Trump är den kandidat som står för rättfärdighet och är det bästa valet att leda Amerika under de kommande 4 åren och av de som hatar tanken på ytterligare 4 år med Trump i Vita huset. Och samma passionerade dialog har pågått i mer än 6 månader över Covid-19 viruset. På ena sidan av de två dialogerna, finns de som inte ser något illavarslande som pågår bakom kulisserna och som följer den tankeriktning som de flesta av de traditionella medierna presenterar. På andra sidan finns de människor som ser en mörk konspiration bakom dessa frågor och ständigt delar videor som främjar deras perspektiv, på sociala medier och plattformar.

Som jag har sagt från och med att Covid började sprida sig i Israel och Nationerna i Mars i år, så har jag försökt att rapportera fakta som jag tror är sant, utan att påtvinga mina läsare min personliga åsikt. Jag har studerat och trott i mer än 30 år nu att Illuminati verkligen existerar, och att ett antal individer och organisationer konspirerar och samarbetar för att skapa en Ny Världsordning som kontrolleras av en Global regering. Tidigare i år lade jag all information som jag har, i en Powerpoint presentation. Om du inte har sett denna, så maila mig eller skicka via WhatsApp, så skickar jag dig en kopia.

Det mesta av den information jag har insamlat kunde ses som irrelevant, om de följande verserna inte fanns i Bibeln. Uppenbarelseboken 13:16 - 18 ”Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom dem som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut att betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextio sex”.(1917) Dessa verser gör det mycket klart för mig att någon gång i framtiden kommer ett digitalt, kontantlöst system kommer att införas av Anti-Christ systemet och kommer att verkställas i större delen av världen. Tekniken för att kunna göra det och för att övervaka och kontrollera de flesta människor i världen finns nu, och används redan i ett antal länder.

Så hur ser jag personligen den nuvarande situationen och framtiden? Jag tror att Covid-pandemin och det Amerikanska valkaoset är kopplade till ändetiden. Det förefaller mig som att sedan början av 2020, har världen snabbt rört sig längre in i de tider som vi läser om i Matteus 24 och Lukas 21. Hela helvetet bryter lös och Mörkrets rike arbetar övertid för att implementera den onda plan för att lura hela världen, inklusive många i kyrkan. Satan menar allvar och han kommer aldrig att ge upp, inte förrän han blir fastkedjad i avgrunden. Mot bakgrund av detta, så är jag inte säker på ens Donald Trump kan stå upp mot mörkrets krafter som har invaderat den Amerikanska politiska arenan. Just nu ser det nästan omöjligt ut att sanningen och rättfärdigheten ska kunna överstyra de påstådda lögnerna och korruptionen i det senaste valet. Men jag tror också att GUD kan och fortfarande har möjlighet att göra just detta. De flesta av de engagerade bibeltroende vi är kopplade till, ber för att Donald Trump ska tjäna en 2:a mandatperiod. Men om inte GUD gör något spektakulärt, så ser inte Trumps chanser ut att lyckas.

Oavsett resultatet av det Amerikanska valet, står Amerika inför en mycket turbulent tid under de kommande månaderna. Situationen kompliceras ytterligare av den ökande Covid-pandemin. I många stater i USA och i många andra Nationer, sprider sig fortfarande viruset och ökar i antal varje dag. Chanserna för att livet ska återvända igen till en liknande grad av det normala i tiderna före Covid, anses som mycket små. Jag misstänker att båda dessa frågor är kopplade till denna sammandrabbning av Kungarikena. Vi lever alla mitt i denna andliga konflikt som har rasat mellan YHVH & Satan allt sedan tiden för Uppenbarelseboken 12:7, och jag tror att vi är mycket nära klimax.

Sammanfattnings, Illuminati / New World Orders personer kan ligga bakom förvirringen och kaoset bakom valfusket och de gör allt i sin makt för att bli av med Donald Trump. Och samma människor kan ligga bakom Covid pandemin, vilka planerar att göra det obligatoriskt för alla att acceptera ett vaccin som kan orsaka långsiktig påverkan, eller t o m innehålla någon form av högteknologisk övervakningsteknik? Eller så är båda dessa scenarier inget annat än ogrundade konspirationsteorier. Bara tiden kan avslöja sanningen.

Så vilket tillvägagångssätt bör vi ha? Svaret på den frågan är enkel ...... Be den Helige Ande om urskillning och visdom och vi behöver be för det bästa resultatet, men vara beredda på det värsta. Det är absolut nödvändigt att oavsett vad det slutliga resultatet är, måste vi alltid komma ihåg och acceptera att YHVH inte har förlorat kontrollen och aldrig kommer göra det heller.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

 

Vecka 42  2020

för att se Davids senaste videouppdateringar

 

 

David's Comment: Hur Mönstret hos Valröstare Förändrats
2 Timoteusbrevet 3:1-4 ”Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älskare sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning mer än GUD och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft”. 

Det har nu passerat 60 år sedan världen förändrades, under 1960-talet. En av de grekiska filosoferna uttryckte det klokt - När musiken förändras, förändras samhället i takt med det och det är precis vad som har hänt sedan 1960-talet. Det populära Amerikanska Rock 'N Roll musiker med Chuck Berry, Little Richard och Elvis Presley, togs över av unga Brittiska popgrupper som Beatles, Rolling Stones och många andra grupper. Influerad av den Amerikanska folket / rocksångaren Bob Dylan, började de ledande Brittiska grupperna att använda droger för att använda sin musik. Och några gjorde som Beatles, åkte till Indien för att sitta vid Hinduiska Maharishis fötter. Som Bob Dylan sjöng, The Times They Are Changing och faktiskt var det så. Hippierörelsen, som började runt 1967 och Woodstock musikfestivalen 1969, förändrades för alltid den yngre generationen i Amerika, i Europa och stora delar av världen. Jag tror att denna tid av stora förändringar var kopplad till den mirakulösa israeliska segern i sexdagskriget i juni 1967, och förändringarna har accelererat och förvärrats under årtiondena sedan 1960-talet.

Många av de politiska ledarna idag är en produkt av 1960-, 1970- och 1980-talet. De tänker och bättre sig mycket mer annorlunda än de tidigare generationerna. Oavsett om de deltog i drogmissbruk eller inte eller sexuell omoral, har de flesta av dem inte samma moraliska kod som tidigare generationer. Efter att ha utbildats i ett system som lär ut Darwins evolutionsteori som om det skulle vara fakta, så har inte många av dem någon tro på Gud eller håller sig till Guds normer och lever på ett rättfärdigt sätt, när de gör affärer och när de leder sina Nationer och sina medborgare.

Det får mig att tänka på den allmänna vardagsmänniskan i dag, som röstar för att dessa ogudaktiga och omoraliska människor ska vara ledare för sina Nationer. När den äldre generationens väljare går bort, eller helt enkelt slutar att lägga sin röst, intar de yngre generationerna sin plats, välja sina ledare och påverkar inriktningen på Nationen. De flesta av dessa yngre människor har blivit bedragna genom den musik de har lyssnat på och av filmen och TV-program som de har påverkat av och de har ingen aning om den bibliska moralen. Jag själva verket är de en uppföljning av Bibelns vers ur Jesaja 5:20 som säger att de kallar gott för ont och ont för gott. Eftersom de är under inflytande av den onde, så är de helt blinda för Biblisk sanning och politisk verklighet. Därför bör det inte komma som någon chock eller överraskning att de röstar på de politiska ledare som har samma förvrängda moraliska kod och världsbild, som de har.

Nu kan vi förstå, om valresultatet 2020 i USA visar sig vara något sånär ärligt genomfört, varför liberala politikern Joe Biden, Karmala Harris och det Demokratiska partiet fick den mängd väljarstöd som de fick. Den bedragna allmänheten röstade för dessa bedrägliga ledare att ta över ledarskapet över landet, kräver bara kan resultera i ytterligare bedrägeri och välja nedgången i USA. Allt sedan Nationen flyttar längre och längre bort från GUD, så försörjer Amerika närmare och närmare dagar för dom. Eftersom världen fortfarande påverkas av vad som har förändrats i Amerika, med samma mönster av förändring, kommer samma dom falla på Nationerna.

Finnar det något vi i Messias kropp kan göra för att påverka situationer och vända tillbaka strömmen av ondska som svämningar över, i världen vi lever i? Jag är säker på att ni tänker samma sak som jag håller på att skriva. VARA!!! Ja, vi tror på att bönens makt flyttar Guds hand och att bönens makt kan förändra förloppet i en Nation. Nu är det dags för Guds armé, vi bröder och systrar, att resa oss upp och låta våra röster höras i Himlarna. Var och en av våra böner förenas tillsammans med alla de andra och kommer att göra en skicklighet i våra Nationer och Internationellt. Och kom ihåg det mäktigaste sättet att vara, är att vara Guds Ord tillbaka till Honom. Och kom ihåg Första Mosebok 12: 3, vara för Israel först.

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Shabbat Shalom ..... David & Josie

Vecka 45 2020

s senaste videouppdateringar

 


David's Kommentar: Hur Kommer de Sista 2 Månaderna av 2020 Se Ut?

Det Amerikanska valet är över, så vad kan hända i vår värld innan 2020 avslutas? Valet är egentligen inte över, utan det är förvirring och kaos till följd av att ingen tydlig vinnare ännu finns. Det kan dra ut på tiden i flera veckor, tills Högsta domstolen fattar ett beslut om vem som har mandat att bli president. När jag skriver den här kommentaren ser det ut som att Trump kampanjen kommer att bestrida resultaten i minst 4 viktiga stater och hävda att rösträkningen har manipulerats. Detta kan ta lite tid, vilket innebär att det inte blir någon bekräftad vinnare förrän Högsta domstolen gör sitt beslut offentligt. Vänsterkanten, anti-Trump-grupper, demonstrerar redan på gatorna och de mer radikala grupperna hotar med våld. Vi såg just en ung kvinnlig demonstrant som intervjuas av en Israelisk rapportör. De antyder att Vita huset kan brännas ner om saker och ting inte blir som de vill. De antyder också möjligheten till inbördeskrig och en politisk kupp. Detta politiska uppror och våld har byggts upp under en tid nu. Och avsaknaden av ett starkt svar från myndigheterna, gör att framtiden ser mycket osäker ut för Förenta staterna och andra Nationer dit samma upproriska anda sannolikt kommer att sprida sig. Låt oss be för en ärlig rösträkning och för Shalom över städerna i USA

I Europa och Storbritannien härjar Covid-19 viruset och stiger till rekordantal. Och Frankrike, Tyskland och Storbritannien är nu inne på sin 2:a nedstängning. Men med den kyliga och fuktiga Europeiska vintern framför oss, kan viruset bli ännu mer utbrett. Det kan resultera i att många fler människor dör och att inte sjukhusens kapacitet kommer klara av att hantera alla med allvarliga symtom. Om viruset fortsätter att öka i större grad, kan regeringarna besluta att förlänga nedstängningen, vilket orsakar fler förlorade jobb och ytterligare ekonomiska svårigheter för många familjer. Om inte ett effektivt vaccin utan biverkningar kommer snart, kommer detta lilla och osynliga virus att fortsätta att vara en fiende till vår hälsa och vår dagliga livsstil. Vi har ännu inte sett någon form av Nationell omvändelse, vilket kanske skulle förhindra att denna Internationella pest fortsätter sin framfart, vilket kan vara eller inte kan vara Guds hand och som vars syfte kan vara att dra sina barn tillbaka till honom. Låt oss be för att omvändelsens Ande ska släppas på Jorden.

Här i Israel är sommaren nästan över och fick en försmak av vintern när en storm passerade över oss på onsdagen, med stark vind och regn. Vi är fortfarande på väg ut ur nedstängning, där små butiker håller öppet och förskola och årskurserna 1 - 4 som är tillbaka i sina klasser. Men de är begränsade till små kluster och masker krävs för både lärarna och barnen. Under de senaste 6 månaderna av Covid har hundratals småföretag tvingats lägga ned och tiotusentals arbetstagare har förlorat sina arbeten och sin inkomst, vilket gör det nästan omöjligt att försörja sina familjer. Förhoppningsvis kommer den 2:a nedstängningen att vara den sista. Men det är beroende av om infektionen håller sig kvar nere där den är nu, eller att den minskar ytterligare. Jag läste att den spanska influensaviruset som härjade i världen för 100 år sedan, hade 4 vågor innan den besegrades. Låt oss be att det inte är samma sak med Covid-19

Premiärminister Minister Netanyahu och Benny Gantz fortsätter att arbeta tillsammans för att behålla den nuvarande koalitionsregeringen. Men det är mycket skakigt i och med att ingen av ledarna litar på den andra. Gantz sade till och med i veckan, att han inte tror på att premiärminister Netanyahu kommer att lämna över premiärministerposten när det är dags att göra det i oktober nästa år. Chanserna för att koalitionen håller ihop är mycket små, och om den faller isär kommer resultatet att bli ännu ett allmänt val som sannolikt kommer att få samma dödläge. Låt oss be att den nuvarande koalitionen kommer att bestå till slutet av terminen

Det har just meddelats att Malawi flyttar sin ambassad till Jerusalem, och det är troligt att ytterligare 2 eller 3 muslimska Nationer kommer att normalisera förbindelserna med Israel före årets slut. Detta kommer att gynna Israel ekonomiskt, åtminstone på kort sikt, och lindra de skador på Israels ekonomi som orsakats av Covid-nedstängningen och den totala nedstängningen av turistnäringen. Förhoppningsvis kommer turisterna att börja återkomma inom kort. Resultatet av det Amerikanska valet kommer att påverka situationen i Mellanöstern. Joe Biden har redan förklarat att han kommer att återinföra Obamas Kärnvapen-överenskommelse med Iran, som både president Trump och PREMIÄRMINISTER Netanyahu beskrev som en "katastrof". En Biden/ Harris administration gynnar mycket sannolikt de s k Palestinierna, över Israel.

Sammanfattningsvis, de sista veckorna av 2020 ser ut att bli mycket orolig i USA, Mellanöstern och flera andra Nationer. Saker och ting kanske inte utvecklas som vi förväntade oss, eller som vi ville att de skulle utvecklas. Men vi måste alltid komma ihåg orden i låten "Han har hela världen i sin hand, han har hela världen i sin hand" - YHVH är fortfarande på tronen och Han har inte, eller kommer någonsin att förlora kontrollen över vad som sker i denna värld.

 

Herren välsigne dig då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

Sukkot-Lövhuddotiden

Vecka 40   2020

 

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

Davids kommentar: Sukkot - Lövhyddohögtiden

3 Mosebok 23:33-36 ”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är det HERRENS Lövhyddohögtid i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt HERREN. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt HERREN. Det är högtidsförsamling. Inget arbete ska ni då utföra”.  

 

Den sista Högtiden eller utsedda mötestid med HERREN, Sukkot eller Lövhyddohögtiden börjar denna Fredag vid solnedgången. Denna festival varar i 7 kvällar /dagar och följs av en speciell Sabbat den 8:e kvällen / dagen (mer om det nästa vecka). Det hebreiska ordet Sukkah (plural Sukkot) syftar på ett tält eller en tillfällig tältbostad. Syftet med Sukkot festivalen eller den av Gud bestämda tiden, är att påminna oss om när HERREN bodde bland Israeliterna under deras tid i öknen. Han gav Mose mönstret och detaljerna för Mötestältet och det Heligaste och när det var färdigt kom HERREN ned i sin Helige Andes gestalt och 'tabernaklade' med Sitt folk. Jag är mycket inspirerad av den berömda målningen med pelaren av eld ovanför Tabernaklet i öknen och alla tält av de 12 Israels stammar är inrättade runt omkring den. GUD var synlig mitt ibland Sitt folk.

 

Var och en av de 7 högtiderna eller utsedda tiderna av HERREN, har också ett profetiskt syfte - att visa oss framtiden och var vi är i GUDS plan att för återupprätta Sitt Rike på jorden - i Jerusalem. Sukkot är en profetisk bild av Millenium, det 7:e årtusendets period då Yeshua kommer att regera som Kung och Herrars Herre i ett ombyggt tempel på Tempelberget i hjärtat av Jerusalem, på den plats där Al Aksa moskén har ockuperat sedan 690 e Kr. De händelser som äger rum runt om i världen - det civila våldet i Hongkong, Irak och Libanon, det försämrade moraltillståndet, västvärlden som återvänder till sin gamla hedendom, brexit i Storbritannien, den politiska turbulensen i Israel, Storbritannien, USA och på andra platser, vädret - är alla indikatorer på att slutet på att denna onda tidsålder närmar sig sitt slut, och den slutliga fullbordade sukkot är mycket nära. Maranata Yeshua!

 

Som jag har delat ovan och många gånger tidigare, skildrar HERRENS högtider Hans plan för världens återlösning och återställelsen av Hans Rike på Jorden. Även om Simcha Torah inte är en Biblisk högtid av YHVH, har det en fantastisk profetisk relevans för framtiden. Precis som tora rullarna rullas tillbaka till början och läscykeln börjar om igen i slutet av Millenium, kommer GUD att rulla upp den nuvarande Himlen och Jorden (avsluta det) och Han kommer att börja igen med en ny och en icke korrupt Himmel och Jord. HERRENS plan för återlösning kommer att vara fullständig - Hallelu YAH.

 

Nu när vi förstår relevansen av dessa sista Festivaler, låt oss fira och glädjas över Sukkot med det Judiska folket och låt oss be att skaror kommer att få en uppenbarelse om vad dessa underbara Utsedda Tider av YHVH, Israels Gud, verkligen representerar.

Basun Högtiden börjar ikväll...

Vecka  38  2020

 

David's kommentar:  HERRENS "Hösthögtider"

Tredje Moseboken 23:1-2 ”Herren talade till Mose, Han sade: Säg till Israels barn: HERRENS Högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina Högtider”........

 

Inledning Hösthögtiderna börjar i Israel på fredag kväll. Den Judiska kalendern kretsar kring den årliga bibliska "Högtidscykel", som är kopplad till den årliga skördecykeln. Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, handlar bibeln om en skörd – d v s GUDS plan för återlösning och han förbereder sig för att skörda ett folk som ska leva för evigt med honom i Hans rike. YHVH är i färd med att förberedelse för återkomsten av hans Son, Yeshua (Apg 3:21) för att ta upp Hans profeterade roll som Messias, Frälsare och Jordens Konung. Psaltaren 102:16 berättar Ordet att Herren skall bygga upp Sion och sedan skall Han framträda i Sin härlighet. När Bibeln säger Sion, betyder det Israel, men om kyrkan är i sin korrekta bibliska position, ympade i den naturliga Olivträdet (Romarbrevet 11:17), då är hon också en del av Sion, och därmed också ingår i restaureringsprocessen. Men på grund av effekterna av 2:a århundradets separation av kyrkan från hennes sanna rötter och effekterna från Ersättningsteologin, så kallar majoriteten av de kristna ledare dem för Judiska högtider, som de inte ville ha något att göra med och därmed ignorerades "Herrens Högtider " av de flesta under de senaste 1900 åren. Men nu befinner vi oss i tiden för upprättelsen av allt för Israel och kyrkan (se mitt häfte om kyrkans upprättelse) och saker och ting förändras. Josie och jag tar denna uppmaning att påskynda upprättelsen, på stort allvar. Och vi gör vårt bästa för att lära våra icke-judiska 'medmänniskor' (Ep 2:19) i Nationerna hur man firar 'Högtiderna' på ett bibliskt sätt. Allt eftersom 'Högtiderna' inträffar, kommer vi att publicera en enkel undervisning om hur man kan följa de bibliska instruktionerna för varje 'Högtid.' Som Josie säger, så finns det en "rikedom" i "Herrens Högtider " som de flesta kristna går miste om. Vi ber att genom denna undervisning ska du få lära dig mer om Israels Gud och hans Ende Smorde - Yeshua vår Messias och blivande Kung. Må ni också upptäcka "Högtidernas rikedomar och välsignelser" eller HERRENS utsedda tider. Hag Sameach

 

'Högtiderna' relevans - Varför Alla som älskar HERREN bör leva efter Hans kalender.

 

1/. Anledningen till att jag har citattecken om ordet "Högtider", är för att det hebreiska ordet i Bibeln inte är ’Högtid’, utan ’Moed’, vilket betyder Herrens utvalda tider. Dessa fastställda datum är de dagar som GUD har suveränt Utsett att interagera med sitt folk. Naturligtvis kan vi möta HERREN när som helst, men Moedim är de datum som han har valt att möta med oss på ett mycket speciellt sätt.

 

2/. Det finns 7 Moedim (intressant tal) och de skildrar en profetisk bild av Guds tidsplan och förlossningsplanen för världen. Biblisk historia visar att YHVH bara gör strategiska drag på dessa 7 datum. De stora händelserna i Nya testamentet har alla inträffat på Moedim datum och siffror är slående exakt. Påskhögtiderna, det Osyrade Brödet, Förstlingsfrukterna och Pingst har uppfyllts genom Yeshuas död och uppståndelse och Pingst med den Helige Andes utgjutande.

Den sista 3 Moedim handlar om Messias återkomst och Milleniums regeringstid från Jerusalem. Föreställ dig att du frågar någon om vägbeskrivning från en plats till en annan och de ger dig 7 vägpunkter. Om de första 4 är exakt där personen beskrev de skulle vara, så skulle du vara övertygad om att de slutliga 3 kommer att få dig till din destination. På samma sätt, om vi noterar de första 4 Moedim, kan vi vara säkra på att de sista 3 kommer att uppfyllas exakt, vilket för oss till vårt hopp och vår slutdestination.

 

3/. Att hålla YHVH:s Moedim gör oss "heliga" eller "helgade", vilket egentligen betyder att vi blir avskiljda. Att hålla Herrens Moedim och inte de andra religiösa högtiderna skiljer oss från resten av världen. Och det skiljer oss sorgligt nog även från många andra i våra familjer och i våra församlingar, som väljer att inte anpassa sig till GUDS tider och årstider. Ja det finns ofta ett pris att betala för dem som väljer att dyrka HONOM i ande och i sanning. Och det kan vara ett för högt pris för vissa människor.

 

4/. Slutligen, ett annat mycket viktigt syfte med Moedim, är att undervisa nästa generation om GUDS natur och Messias återkomst. YHVHs trofasthet kan tydligt ses i Moedim och det finns en tydlig profetisk bild av Messias i alla de 7. Det faktum att det Judiska folket fortfarande existerar, trots att vi har en 4000 år historia inspirerade män att göra sitt bästa för att förstöra för oss tydliga bevis på GUDS trofasthet att hålla Han håller sina löften. Det Judiska folket är fortfarande här, till mycket missnöje för våra muslimska grannar och antisemiter över hela världen. Och återigen kan vi fira 7 Moedim varje år i det förlovade landet, vilket också är ett tydligt tecken på att Messias återkomst är mycket nära.

 

Så låt oss avskilja oss från världen och lära oss att fira HERRENS högtider och därigenom lära våra barn om Israels GUD..........

 

Denna Fredagnatt är den första av höstens Moedim ... Yom Ha Teruah – minneshögtid med Basunklangen. Tredje Mosebok 23: 24 "I den sjunde månaden, på den första dagen i månaden, skall ni hålla en Sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst”. De flesta judiska familjer firar med traditionella böner och en familjemåltid på kvällen då festivalen börjar. I Israel är de närmaste 2 dagarna helgdagar. Religiösa Judar tillbringar mycket av Yom ha Teruah att be i Synogogorna där Shofar blåses ett antal gånger. Sekulära Judar i Israel tillbringar dagarna på stranden eller i nationalparkerna. Eftersom de flesta judiska människor ser denna festival som det nya året, är traditionen att äta äpplen doppade i honung och önskar varandra ett sött år framåt. De flesta rabbiner lär att YHVH skapade Universum vid den här tiden på året.

 

Hur troende i Yeshua kan fira Yom ha Teruah

 

Som bäst bör vi åtminstone erkänna att denna 24 timmars period är en av HERRENS Utsedda Tider att möta med oss på ett speciellt sätt. Eftersom det är att vara en helig kallelse eller sammankomst, bör vi också ägna en tid av bön och beröm och njuta av gemenskap över en måltid med Troende familj och vänner på tröskeln till högtiden. Och om möjligt ta nästa dag ledigt från att göra vårt vanliga arbete.

 

Viktigare är den profetiska aspekten av Yom ha Teruah. Idag säger många Bibelkommentatorer att de tror Uppryckelsen av Guds folk kommer att inträffa ett år på dagen för Yom Ha Teruah (1 Kor 15;52 - vid den sista Basunen ).  Alla sanna troende bör se fram emot den dagen, som är nära, men ändå några år (minst 7) i framtiden. Det är säkert något att se fram emot, men vi kommer alla att vara här ett tag ännu, och vi är inblandade i ett krig - ett krig mellan de 2 andliga rikena. Liksom Ester har vi alla kallats till kungariket vid en sådan tidpunkt som denna, inte för att vara åskådare, utan att vara soldater i Guds armé.  (2 Tim 2:3 & 4 - Efe 6:12-18 - 2 Kor 10:4)

 

Trots den chock och sorg som många känner när vi bevittnar Covid-19 och andra frågor som skakar vår värld, så vill Josie och jag önska alla våra Judiska bröder Hag Sameach - en glad och välsignad Yom Ha Teruah och till alla våra "inympade-troende medmänniskor inbjuder vi att njuta av en försmak av evigheten och fira denna Basunklangens Högtid med det Judiska folket i Israel och i Nationerna.

 

Det är bibliskt att göra ett särskilt offer åt HERREN på Moedim. Om du inte är en regelbunden finansiell givare för Out of Zion, ber vi dig om du har möjlighet att styra ditt speciella erbjudande till detta ministerium.

 

Må Herren rikligt välsigna dig denna Yom ha Teruah när som du vaknar till Shofarljudet, och vänligen se till att VAKA, BE och hjälp till att FÖRBEREDA vägen för Herrens återkomst

                                             

Vecka 34  2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  21 e August    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:   kommentar: Är Fredsavtalet med UAE en Bra Sak?

 

Efter tillkännagivandet i slutet av förra veckan av president Trump, har USA bidragit till att säkra ett fredsavtal mellan Israel och Förenade Arabemiraten (UAE). Detta är det 3:e fredsavtalet som Israel har undertecknat med en muslimsk Arabisk Nation, sedan 1948. De andra 2 länderna som Israel har ett fredsavtal med, är Egypten och Jordanien. Fördraget omfattar full normalisering av förbindelserna mellan de 2 nationerna, för den första gången sedan Israels nations födelse 1948. Denna normalisering kommer att innebära ett utbyte av ambassader, varje nations flygbolag kommer att kunna flyga till varandras flygplatser, full tillgång till varandras affärs-, teknik- och finansmarknader och med-borgarna i varje nation kommer att kunna resa till den andra, plus annat. Både president Trump och premiärminister Netanyahu förväntar sig att andra Arabiska Nationer nu kommer att försöka normalisera förbindelserna med Israel under de kommande månaderna, vilket kommer att leda till en stor förändring i den nuvarande situationen i Mellanöstern

 

I det naturliga och med den sekulära synen, ser detta fredsavtal ut att vara mycket bra för Israel. Särskilt mot bakgrund av den ekonomiska påfrestningen på landet, som orsakats av Covid-19-krisen. Och löftet om en ökad chans till fred mellan Israel och hennes muslimska Arabiska grannar, har orsakat optimistisk glädje bland Internationella politiker och västerländska sekulära medier. Naturligtvis är Iran och de mytomspunna &quot;palestinierna&quot; absolut emot fredsavtalet. PA ledare förklarade det som att UAE har huggit dem i ryggen och förstört deras chanser till en 2-statslösning. Irans ledare uttalade att Förenade Arabemiraten har gjort ett allvarligt misstag i normaliseringen av förbin-delserna med Israel. Så är Israel /UAE fredsavtalet en bra sak ?

 

Som jag redan skrev i ovanstående punkt, kan detta fredsavtal visa sig att vara till fördel för alla berörda parter. Det kan hjälpa president Trumps chanser till omval i November, som säkert kan ha skadats för att USA inte har lyckats med att få Covid-19 under kontroll och på grund av den skada som den ekonomiska, affärsmässiga, utbildnings- och sociala sektorn har skadats. Det kan ta ge PM Netanyahu lite medvind, trots anklagelser om korruption mot honom, oenighet och missmod orsakat av den 2:a vågen av Covid-19. Israel är en mycket betryckt och splittrad nation för närvarande. Så avtalet med Förenade Arabemiraten är goda nyheter för många Israeler. Men hur är det med Israels GUD och hans planer och syften för denna lilla men mycket inflytelserika Nationen?

 

Den primära frågan som rör fredsavtalet med Förenade Arabemiraten, är det faktum att den Israeliska regeringen nu har gått med på att stoppa planerna på att återta delar av Judéen och Samarien, områden som gavs det Judiska folket genom Guds eviga Förbund med Abraham i Första Moseboken kapitel 12 och 15 och Psaltaren 105:6 - 11. Det finns många fler bibelverser som bekräftar att detta omtvistade land är en del av det

Förlovade Landet och ger det Judiska folket full rätt att ockupera hela landet från Nilen till Eufrat, inklusive Sinaihalvön, Gazaremsan, hela Judéen och Samarien, hela

 

Jordanien, de nedre delarna av Libanon och Syrien och halva Irak. Det är det Förlovade Landet. Vi läser också i Bibeln att YHVH är mycket beskyddande och vakar över Hans förbundslöften. HAN ger Israeliterna fullständiga rättigheter att leva i det Förlovade Landet, men HAN varnar dem att inte dela upp det, handla med det eller sälja det (Tredje Mosebok 25:23 - Hesekiel 48:14). Och i Joel 3:2 förklarar HAN genom profeten

att HAN skall döma nationerna på grund av det sätt som de har behandlat det Judiska folket OCH eftersom de delade Hans land. Ända sedan slutet av sexdagarskriget i juni 1967, har FN och EU, som omfattar de flesta av världens regeringar, drivit Israel att dela det land som GUD sa åt dem att inte dela. Om president Trumps utrikesdepartement har pressat premiärminister Netanyahu att hålla tillbaka återupprättandet av någon del av det förlovade landet– då är Trumps regering inte någon sann vän till Israel, och har istället utsätt båda Nationerna i riskzonen för Guds missnöje och de allvarliga konsekvenserna av att göra det.

 

Tiden får utvisa om Israel /UAE fredsavtalet är en bra sak för Israel, Förenade Arabemiraten och USA  .........  Må GUD välsigna dig för att du välsignar

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

  

Shabbat Shalom ...... David & Josie 

Vecka 32   2020

rna under kristider  7 e Augusti    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Vädjan om Bön för Staten Israel

Jakob 5:16 ”mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft”(1917)

 

När jag såg den situation som Israel befinner sig i just nu, kände jag mig manad att låta denna veckas kommentar bli en önskan om bön. Jag tvekade över att skriva nästkommande mening, men tyvärr är det sanningen ...... Staten Israel befinner sig i det värsta skick någonsin, sedan hennes mirakulösa återfödelse den 14 maj 1948, från att ha varit en "död nation". Från tiden för den moderna Staten Israels deklaration av den första premiärministern David Ben Gurion och under de årtionden som följde, dominerades en "pionjäranda" av de flesta nya invandrarna till den spirande nationen. Detta var mycket tydligt eftersom folket inom Kibbutzrörelsen arbetade tillsammans med socialistiska värderingar, för att bygga upp landet under svåra omständigheter. Och de lyckades (med Guds hjälp) att göra Israel världsledande inom vetenskap, medicin, kommunikation, Internet Teknologi och mycket mer. Samt att bli den 6:e starkaste militära makten i världen.

 

Tyvärr är dessa dagar nu historia och Israel är ett helt annat land i dag. Israel är inte en lätt plats att leva på, men som jag har delat många gånger är denna nation ett mirakel. Vi gör vårt bästa för att förbli positiva, men jag kommer försöka att vara realistisk så att du vet specifikt hur du bör be. Vår familj har bott i Israel i 28 år och vi har aldrig sett en sådan nivå av ilska, missnöje och oenighet. Denna exempellösa situation är främst ett resultat av det kaos och ekonomiska svårigheter som orsakats av nedstängningen p g a Covid-19 och den besvikelse och de ekonomiska svårigheter som orsakats av Netanyahus regerings poliser. Jag anser att samma anda av uppror och våld som ligger bakom de våldsamma demonstrationerna i USA och andra länder också påverkar folket i Israel. Sommarens hetta och det faktum att Israeler inte kan resa internationellt som de gör varje sommar bidrar också till stress, ilska och våldsamma reaktioner. Förbittringen mot premiärminister Benjamin Netanyahu har blivit så intensiv att det har förekommit allvarliga dödshot mot honom och hans familjemedlemmar.

 

Vi bör även lägga till behovet av ökad bön för Israel för det offentliga uttalandet från underrättelsetjänsten, att av Iran stödda Hizbollah förbereder sig för att genomföra någon form av större terrorattack mot Israel. Det har skett flera mindre incidenter vid den norra gränsen mot Syrien, under de senaste veckorna. Men ingen potentiell högnivåattack har ännu inträffat. Vid denna tidpunkt finns det inga bevis för att den tragiska explosionen i Beirut på tisdagen är kopplad till spänningarna mellan Israel/Hizbollah.

 

Här är några exempel för fokuserad bön och förbön ......

 

Be för den nya infektionen av Covid-19, att viruset ska minska dramatiskt

Be för dem som är svårt sjuka av viruset, att de tillfrisknar snabbt och till god hälsa

Be för alla dem som drabbats av nedstängningen, att de ekonomiska behoven uppfylls

Be för alla som drabbats av viruset, att de får en uppenbarelse av GUD & Yeshua

Be om visdom för regeringsledare och hälso-tjänstemän, som organiserar svaret på viruset

Be för premiärminister Netanyahu att leda landet med vishet och att han får behålla den positionen fram till slutet av 2021

Be om fortsatt enighet med alla koalitionsmedlemmar som utgör den nuvarande regeringen

Be mot den ande av uppror och våld som påverkar dem som är missnöjda med Premiärminister Netanyahu

Be för shalom och sheket (fred & lugn) att stiga ner på varje sektor av nationen

Be för den mängd änglar för att skydda den norra gränsen till Syrien och södra gränsen till Gaza

Be för Messias kropp här i Israel att göra det bästa av dessa svåra tider, för att nå ut till de förlorade och rädda dem med de goda nyheterna

 

Också en vädjan om be för att den Libanesiska regeringen ska acceptera Israels erbjudande om stöd efter den tragiska explosionen på tisdag, vilket kan leda till ett permanent fredsavtal mellan de två nationerna

 

Välsigne dig ar 2020 då du välsignar Israel genom att stå upp för hennes rätt att existera i landet som gavs åt det judiska folket av Israels Gud. Låt oss be att Israel kommer vända åter till sin Gud. Var inte tyst utan dela detta med dina kristna syskon, dela det med dina pastorer och med alla som du får en möjlighet att tala med. Låt oss be för ett genombrott för alla muslimer, och vänligen be om gudomligt beskydd för alla soldater i den israeliska militären (IDF).

  

Shabbat Shalom ...... David & Josie 

Vecka 29  2020

23 5158 2826        Password   146188

               För de senaste nyheterna under kristider  17 e July    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:   ’Skuggtåget’ - tiden rinner ut

Romarbrevet 10:14 ’Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?’

 

För två veckor sedan skrev jag om den insikt jag kommit till angående en justering av den karta med tågspår för Ett långsamt Tåg, som ligger till grund för den bok jag skrev för några år sedan nu. Det var ursprungligen en rak linje spår med dess första station i Edens lustgård och dess sista station i Kungariket. Dessa 2 punkter är fortfarande korrekta, men för några veckor sedan hade jag uppenbarelsen av att banan inte är en rak linje, utan en cirkulär linje. Tågresan slutar där det började – nämligen i YHVH:s Kungarike. Skaparen upprättar sina barn till att bli en enda ny människa -familj som bor tillsammans i Shalom (fullkomlighet) i Kungariket / trädgården, vars eviga centrum är Jerusalem.

 

Ni kanske har hört termen Skuggregering, som hänvisar till en annan uppsättning ministrar som verkar i bakgrunden som en back up till de valda ministrarna. För bara några dagar sedan fick jag en annan uppenbarelse om att det finns ett ’skuggtåg’ som går på ett ’skuggspår’. Det riktiga tåget är det som drivs av Israels Gud–medan skuggtåget drivs av denne som försöker sig på alla fula trick i boken för att spåra ur det riktiga tåget.

 

Naturligtvis handlar inte denna kommentar om tåg, det handlar om evangelisation. Som jag sa i ommentaren för ’Långsamt Tåg’ för 2 veckor sedan, är det inte längre ett Långsamt Tåg, utan ett Snabbtåg med fortkörning på spåret mot den sista stationen. Här är den punkt jag vill betona - Det verkliga tåget är fortkörning med den verkliga Messias Kropp ombord och racing mot Evigheten i Trädgården, medan Skuggtåget med alla dessa passagerare rusar mot avgrunden och skickar sina lurade passagerare in i mörkrets helvetiska grop, för att aldrig komma ut!

 

Jag vill inte göra någon upprörd, men jag är säker på att vi har familjemedlemmar, nära vänner, grannar, arbetskollegor och även människor som sitter i våra kyrkor som antingen är på Skuggtåget eller inte på tåget alls. Om de inte ändrar sin nuvarande status, så är de på väg till helvetet för evigt. Josie och jag har en djup, djup oro för vår egen krets av familj och vänner och jag är säker på att du har samma oro för din. Som Yeshua sa i Joh 14:6 ’Jag är vägen sanning och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig’. Yeshua sade också i Matteus 7:14 ’Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner det’. Men det finns hopp i Romarbrevet 10:13 ’Ty alla som åkallar Herrens namn skall bli räddad’.

 

Bröder och systrar i Yeshua, tiden är kort och det rinner snabbt ut. De två tågen är nästan i slutet av sina spår. Låt oss alla använda den korta tid som vi har kvar för att rädda så många människor som möjligt från den kommande "Tågolyckan”. Romarbrevet 10:14 ’Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?’

Vecka 28..2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  10 e July    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Två betydande offer för Coronaviruset

 

Naturligtvis är de allvarligaste och mest tragiska offren för Covid-19-viruset de mer än 500 000 liv som viruset har dödat sedan utbrottets start och de tiotusentals människor som har lidit av virusets olika effekter - några mindre effekter men några mycket allvarliga och plågsamma. Vi tar inte lätt på den svåra situationen. Våra hjärtan går ut till alla som har förlorat en nära anhörig, eller till de som har lidit av de olika symptomen av viruset.  Men det finns två andra mycket betydande offer för Covid-19 som jag vill fokusera på i denna kommentar .... Sanning och Lydnad.

 

Sanningen är i dessa dagar är en dyrbar handelsvara och mycket svårt att hitta, utom i Bibeln, och även där kan det skilja inom olika versioner av skrifterna. När det gäller virusutbrottet har sanningen varit ett offer sedan första dagen. Vi och allmänheten har bombarderats av Internets videor som har förklarat två olika scenarier. Båda har förklarats vara sanningen, av mycket högt kvalificerade människor inom det medicinska området. Uppenbarligen finns det bara en sanning, vilket innebär att den ena eller andra sidan medvetet eller omedvetet ljuger för allmänheten.

Här är de 2 motsatta påståenden.....

 

1 / att Covid-19 är inte farligare än den vanliga influensan, som sprider sig runt i Nationerna varje vinter. Och att virusfallen överrapporteras, som ett sätt att manipulera statistiken och att bedra allmänheten att acceptera ett vaccin som snart kommer att bli tillgängligt globalt. Detta vaccin, hävdar vissa, kommer att innehålla farliga kemikalier som är bärare av vaccinet, vilket kan döda miljontals oskyldiga människor och ge någon form av digital spårning och innehållande en avlyssnande enhet. Vissa endokronologer har hävdat att masker och socialt avståndstagande inte är en bra idé eftersom de kommer att försvaga våra autoimmuna system, som behöver virala utmaningar för att upprätthålla självimmunitet mot de miljontals osynliga virus som naturligt finns runt omkring oss. De flesta människor på denna sida tror också, och förkunnar, att det har rapporterats överdrifter av det verkliga antalet smittade. Och att bakom viruset finns en konspiration av den Nya VärldsOrdningen / Illuminati grupper, biokemi företag, Bill Gates, Dr Anthony Fauci, och George Soros. Deras mål är att tvinga större delen av världen att acceptera ett vaccin som kommer att innehålla någon form av digital ID-kod, för spårning och övervakning. (Kolla in ID2020 på Google)

 

2 / att Covid-1 är verkligen ett mycket allvarligt virus som kan producera en mängd olika symtom. Vissa kan vara mycket smärtsamt och långvarig, och även orsaka död. Människorna på denna sida av frågan tror absolut att ansiktsmasker och socialt avståndstagande har en dramatisk inverkan på överföringen av Covid-19, vilket helt klart är ett mycket lätt överförbart virus. De har välgjorda videor som visar hur långt droppar kan flyga när vi andas, sjunger eller skriker. De backar upp sina påståenden genom att citera den virusstatistik vi matas av nyhetsmedier varje dag, som kommer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Centrum för sjukdomskontroll (CDC). Dessa påståenden har de backat upp med videofilmer av hundratals nya gravar som har grävts för offren i Brasil och andra platser där pandemin rasat.

 

Om vi inte är fullt utbildade yrkesverksamma inom medicin och virologi, är det nästan omöjligt att veta vilken av de motsatta positionerna är sanningen.

 

Det andra offret för viruset som jag vill fokusera på är Lydnad. Viruset har avslöjat en fråga som har ökat i de flesta av våra samhällen sedan slutet av sexdagarskriget i juni 1967. Vid den tiden ändrades musikstilen, hippierörelsen startade och den yngre generationen hamnade allt snabbare under en ande av uppror. Femtio år av revolt är en accepterad norm i de tidigare kristna Västerländska Nationerna. Detta kan ses när vi tittar på åldern på de människor som inte bär sina masker eller följer det sociala avståndstagandets bestämmelser, som har införts av våra valda ledare. I en direkt upprorshandling, har vi sett på nyheterna att ungdomar vägrar sätta på sig sina masker när de konfronteras av polisen.

 

Ett stort segment av människor födda före 1967 och människor födda efter Millenium har vuxit in i ett samhälle under inflytande av upprorsanden. Och de gillar helt enkelt inte att bli tillsagda vad de ska göra, oavsett vad konsekvenserna kan bli för dem själva, eller sina nära och kära, eller de människor de möter under sin tid. Masker och socialt avståndstagande skyddar oss från andra människor som kan bära Covid-19, och ännu viktigare de skyddar andra från att smittas av oss. Att inte följa de direktiv som ges av våra ledare är själviskt, antisocialt och upproriskt, och kan mycket väl leda till att många fler människor blir offer för Covid-19-viruset.

Vecka 25   2020

26 e June    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Bön Rör Definitivt YHVH:s Hand

Jak 5:16 ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”.

 

Jag lärde mig en sanning av orden från titeln för denna veckas kommentar av min fru Josie, som är en erfaren bönekrigare och en fantastisk Gudskvinna. Faktum är att om vi inte tror på att orden i titeln är sann, så har vi stora problem eftersom världen vi lever i har stora problem. Kaoset fortsätter och eskalerar inom nästan alla områden - hälsomässigt, moraliskt, andligt, politiskt och ekonomiskt. Vi står alla inför olika utmaningar från tid till annan. Utmanande tider för oss ner på knä i bön till vår Skapare, den Helige av Israel - YHVH. Och vi fortsätter att komma inför honom i bön, tills situationerna löser sig på ett eller annat sätt – men det ger inte alltid det svar vi önskar. Vi måste tro att bönen får Guds hand att röra sig - på ett eller annat sätt.

 

Jag har några nyheter som du kanske har hört om redan, men det bekräftar detta och uppmuntrar dig att be mer. Förra veckan bad vi om hjälp i bön för att stoppa det möte som Israeliska satanister, New Ageare och globalister planerade att hålla i söndags, vid Kotel (västra muren) vid basen av Tempelberget. De skulle vara så nära som möjligt platsen nära det allra Heligaste, i marknivå. De erkände öppet att de planerade att erbjuda dyrkan till Lucifer, denne som de tjänar, och att förkunna och förklara en ny Världsordning som en förberedelse för att återuppbygga templet, vilket de märkligt nog hävdade skulle komma att ge fred i Mellanöstern. De erkände till och med att de försökte påskynda händelserna från Uppenbarelseboken och Vilddjurets finansiella system - en bekräftelse på det jag tidigare varnat om, när jag presenterade Illuminatis planer.

 

Om du undrar varför fiender till YHVH:s Kungariket vill återuppbygga templet, är svaret mycket enkelt och tydligt i Skriften. 2Tess 2:1-4 säger; ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos Honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

 

I ovanstående avsnitt ger aposteln Saul (Paulus) ett tydligt uttalande om att uppryckandet inte kommer att ske innan Syndaren uppenbarar sig och sitter i Guds tempel såsom Gud. Den mannen kommer säkerligen att vara Antikrist, och det måste byggas ett 3:e tempel för att han ska sätta sig där - inte i en moské. Det är därför mörkrets rike också vill att templet återuppbyggs.

 

Tillbaka till min huvudpunkt .....Bön flyttar Guds hand. Men de demoniskt inspirerade organisatörerna av den avskyvärda sammankomsten, ställde in evenemanget innan det ens började. Vi väljer att tro att detta beslut att avbryta sammankomsten, var ett resultat av en massiv mängd fokuserad bön från alla Nationerna för Israels räkning. Naturligtvis har vi hört talas om många liknande situationer i det förflutna, där omständigheterna har vänt i sista minuten. Återigen väljer vi att tro att GUD rörde sin hand som svar på de effektiva, fokuserade bönerna från Messias kropp.

 

Om du själv behöver ett mirakel eller svar på bön, håll fast, be utan att upphöra. Ha tro och var förväntansfull - ända fram till den allra sista minuten. Du kanske inte alltid får det svar du söker, men var säker på att vår Far i himlen hör, och att Yeshua sitter vid Guds högra sida och ber för vår räkning. Och glöm inte att be för Israel först. Be att mina knän ska bli helade, be för Josie att hennes nedre del av ryggen blir helad och be för alla de ekonomiska behov vi står inför som ett resultat av viruset. Vi ber att ditt personliga behov kommer att uppfyllas på ett sätt som överstiger din förväntan - i Yeshuas namn - AMEN.

Vecka 25  2020

 

               För de senaste nyheterna under kristider  19 e June    

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  : Vems Land är det? - I Linje med YHVH:s Löfte till Abraham

Psa 105:6 - 11 ”Ni Abrahams, hans tjänares säd, Ni Jakobs barn, Hans utvalda. Han är Herren vår Gud; över hela jorden går Hans domar. Han tänker evinnerligen på sitt Förbund, intill tusen släkten på vad Han har stadgat, på det Förbund Han slöt med Abraham och sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob för en stadga, för Israel ett evigt Förbund; Han sade: Åt dig vill Jag giva Kaanans land, det skall bliva er arvedelslott.”

 

Förra veckan skrev jag om att vara i linje med Gud och med varandra. Som bibeltroende har vi ingen verksamhet som bildar våra perspektiv och åsikter från var som helst, utan från Guds ord. Israel är inställd på att annektera stora delar av Judéen och Samarien den 1 juli. Jag gjorde ordet annektera i fetstil eftersom det är ordet som används, men det är inte det rätta ordet som nation kan inte annektera mark som redan är deras rättmätiga mark. Som ni kommer att läsa om nedan, utlovades det omtvistade landet till Abraham, Isak och Jakob till ett evigt förbund och för att ägas av det Judiska folket. (Jer 30:3) Jag gjorde Judéen och Samarien i fetstil eftersom dessa är de verkliga namnen på det territorium som Israels fiender och media kallar för Västbanken eller de ockuperade områdena. Vissa kallar till och med de för de ’olagligt ockuperade områdena’, som om de hade någon befogenhet att påstå vilka som är legitima eller icke legitima ockupanter, i det förlovade landet.

 

Roten till problemet är att majoriteten av världens politiker och sekulära medier inte ger någon trovärdighet till Bibeln och de gränser som Gud har satt för Nationerna. Vad som är ännu mer chockerande är att de flesta människor som påstår sig vara kristna, anpassar sig till den världsliga uppfattningen snarare än den bibliska uppfattningen. Detta beror på att de tillbringar mer tid i media än i Bibeln. Medierna upprepar ständigt de falska anklagelserna mot Israel. Det kan liknas som Joseph Goebels, den Nazistiska propagandaministern sa, att om du upprepar en lögn tillräckligt många gånger så kommer det att till slut bli accepterat som sanningen. Det är vad som har hänt med Israels legitima rätt till landet - större delen av världen och stora delar av kyrkan tror felaktigt att Israel ockuperar arabiska länder.

 

Budproblemet som började i Mellanöstern och har spridit sig till många andra nationer kommer inte att försvinna förrän Messias kommer tillbaka till Jerusalem för att lösa det. Det är en 4000 år gammal familjefejd över markkontrakt som gjordes av Gud med Abraham i 1Mos 15:17-21. Israel och det judiska folket har utsatts för förföljelse sedan den tid då Gud tilldelade det Förlovade landet till Abraham och hans säd. Om vi verkligen lever i tiden före Messias andra ankomst, så bör vi inse att denna fråga är central för det slutliga uppfyllandet av alla profetior som måste äga rum innan Herren släpps från Himlen (Apg 3:21), för att hämta sin brud och inrätta dess rätta innehavare.

 

De sekulära världsledarna och de sekulära medierna har ingen möjlighet att se sanningen och roten till problemet, eftersom de inte ger någon plats åt Bibelns auktoritet. Som söner och döttrar till Israels Gud, som lever i dessa sista dagar i smörjelsen av Ruth, Ester och Elia, är vi kallade att vara Israels vänner, att gå inför Kungar för Israels räkning, och att frimodigt och utan att skämmas förkunna Herrens Ord.

 

När jag studerade ämnet "Vems är Landet?", så ledde Herren mig till flera skrifter som för alltid satte stopp för de frågor och argument om vem som ska leva i det omtvistade territoriet. Jag vill dela dessa skriftställen med dig, så att du kommer att vara säker på hur man ber och kan förklara sanningen för andra, kristna eller icke-troende, som liksom majoriteten av världen inte har en aning om vems mark det verkligen är. Och för de som har valt att ta sida för de mytomspunna Palestinierna, i ett försök att ta marken tillbaka från sina rättmätiga ägare.

 

Psa 24:1 ”Jorden är Herrens och allt vad på den är” Det är HERRENS land som Han gör med vad han vill med.

Psa 115:16 Himmelen är Herrens himmel, och jorden har Han givit människors barn. Vi har ingen tillgång till Himlen ännu - men han har gett oss jorden.

Apg 17:26 ….”Han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser”… Psa 105:7-11 ....”Han fastställde det för Jakob för en stadga, för Israel ett evigt Förbund; Han sade: Åt dig vill Jag giva Kaanans land, det skall bliva er arvedelslott.”

 

Många kommer att säga "Ja men .....  Israel bröt förbundet" - Nej de gjorde de inte, eftersom Abraham sov när Gud gjorde detta landsförbund - det är ett ovillkorligt förbund 1 Mos 15:17.

 

"OK men Israel lydde inte Gud" - Det gör inte vi heller varje dag. Betyder det att Gud kommer att bryta sitt förbund? Rom 11:29 ...”Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra”.

 

"Ja, men Gud skingrade dem" - Ja, men han lovade också att Han skulle samla dem i slutet av tidsåldern. Jer 30:3 ”Ty se, dagarna skola komma säger Herren, då jag åter skall upprätta mitt folk, Israel och Juda, säger Herre, och låta dem komma tillbaka till det land som Jag givit åt deras fäder, och de skolla ta det i besittning.”  Om någon försöker berätta för dig att det handlade om återkomsten från Babylon, så läs 5Mos 30:3-5. Detta talar tydligt om en återgång från de mer längre delarna av jorden, inte från närliggande Babylon. Och Jes 11:11-12 gör det mycket klart att det hänvisar till vår tid.

 

Så om du inte var 100% säker innan, så kan du vara säker på att du vet vems mark det är nu. Detta är Elias dagar - dags att förkunna HERRENS Ord - det är den enda källan till sanningen.  Känn dig inte illa om att vara en ensam röst. Det är Elias tjänst - en ensam röst som gråter i vildmarken.

 

Jag har skrivit denna kommentar för att uppmuntra alla våra läsare i Nationerna att be från och med nu tills den så kallade annekteringen är verkställd. Detta är inte en politisk fråga, detta är en fråga som rör Kungariket. YHVH är mycket seriös när det kommer till Hans rykte som en Förbundsgivare. Och Yeshua kommer inte att släppas från himlen för att återupprätta Kungariket på jorden, förrän alla löften uppfyllts som givits genom profeterna. (Apg 3:21). Jag uppmuntrar er att uppfylla kallelsen i 2 Pet 3:12 att påskynda dagen för Herrens återkomst genom att be de ord som GUD talade genom profeterna om återlämnandet av deras Land (Jer 30:3) återvändande av de 12 Israeliska stammarna till deras forntida hemland (Hes 36:8-10) och för deras frälsning. (Rom 11:26)

erna under kristider  29 e May        

Speciellt tack för den svenska översättningen:  Alice Reidarssson

 

David's kommentar:  Shavuot - Veckohögtiden / Pingst

3 Moseboken 23:15-16 ”Sedan skall ni räkna sju hela veckor från dagen efter Sabbaten, från den dag då ni bar fram viftoffersskärven. Femtio dagar skall ni räkna, intill dagen efter den sjunde Sabbaten”; då skall ni bära fram ett offer av den nya grödan åt Herren”.

Apostlagärningarna 2:1-4 ”När sedan Pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra. Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm dragit fram, och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig på dem, en på var och en av dem. Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala”.

 

Denna kommentar är baserad på samma nyhetsbrev som jag skickade ut förra året vid den här tiden. Men ämnet är ännu viktigare, eftersom våra liv har förändrats radikalt på grund av COVID-19. Som jag skrev veckan efter Påsk när vi började räkna Omer, att om vi inte redan är medvetna så kommer vi snart att bli det om att enda sättet man kan fungera framgångsrikt och överleva i denna galna värld, är att vara övernaturligt ledd av Ruach ha Kodesh - den Helige Ande, i allt som vi gör.

 

Det Judiska folket firade Shavuot eller Veckohögtiden på torsdag kväll och fredag, och d