TANKAR OCH ORD

Miketz (I slutet)
Första Moseboken 41:1–44:17; Sakarja 2:10 (vers 14 i hebreiska biblar)–4:7; 4 Moseboken 28:9-15; Maftir: 4 Moseboken 7:42-47; Johannes 1:1–18

"Och det hände sig vid slutet av [miketz] två hela år att farao drömde en dröm, och se, han stod vid floden." (1 Mosebok 41:1)

I förra veckans studie blev Josephs bröder avundsjuka på honom och planerade mot honom för att hans far gynnade honom framför sina andra söner och för att hans profetiska drömmar avslöjade hans eget storslagna öde.

Så de kastade Josef i en grop och sålde honom sedan till slaveri. Medan han tjänade hederligt som slav, anklagades Josef falskt och skickades i fängelse för ett brott han inte begått.

I veckans läsning är Joseph äntligen på väg att komma till slutet av sina många prövningar och gå in i sitt storslagna öde. Faktum är att namnet på parashan, Miketz, som finns i den inledande versen av denna veckas Torahläsning, antyder detta eftersom detta hebreiska ord betyder i slutet av.

Josef förs ut ur mörkret i en egyptisk fängelsehåla för att tolka faraos konstiga drömmar. På bara en dag befordras Joseph från fängelse till palats, och hans liv förvandlades plötsligt från mörker till ljus.

02. Av de omedelbara nyheterna om Israel är nog Tempelberget i Jerusalem fortfarande det hetaste.

På onsdagen antog FN:s generalförsamling en resolution 129-11 (vars ordalydelse var emot av USA) som förbjöd judarnas tillträde till Tempelberget, där det står att berget är enbart muslimers egendom.

I uttalandet som motsätter sig den amerikanska resolutionen står det: "Jerusalemresolutionen är en del av de palestinska och arabiska ansträngningarna i hela FN-systemet för att ommärka det heliga målet judar som enbart islamiskt."

USA anser att FN-resolutionen är "en omfattande terminologisk strategi för att ta bort det heliga bergets betydelse för de tre ockuperande religionerna är ett verkligt och allvarligt problem". FN-resolutionen använder det arabiska namnet Al-Haram Al-Sharif.

"Det är moraliskt, historiskt och politiskt fel av medlemmar i denna del av FN att stödja ett uttalande som förnekar både judisk och kristen koppling till Tempelberget och Al-Haram Al-Sharif-regionen", heter det i ett uttalande i USA.

USA är inte det enda landet som tar upp allvarliga farhågor om terminologin i uttalandet. För att göra resolutionen lättare att anta vid UNGA-mötet 2018 tog dess författare bort det andra omnämnandet av namnet Al-Haram Al-Sharif. Dess omformulerade formulering godkändes vid UNGA-mötet 2018 med 148 -11 röster.

Den här gången nämns det arabiska namnet bara en gång, men antalet nedlagda steg från 14 till 31. För 3 år sedan röstade alla EU-länder för resolutionen, nu motsatte sig Ungern och Tjeckien uttalandet; Albanien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Slovenien avstod från att rösta.
Lilla Finland finns nog bland supportrarna.

England förkastade 2018 års resolution på grund av dess arabiska namn, men var beredd att acceptera sn utan den.
Nu tillbakavisar England uttalandet, men understryker att det inte beror på att judarnas rätt till Tempelberget avskaffats, utan på förbudet att erkänna kristnas rätt och tre monoteistiska erövringar till Tempelberget.
www.jpost.com/international/129-nations-ignore-jewish-ties-to-temple-mount-ca.

 

Kanal 10 Kveld med Elisabeth Mork med Lars Enarsson og Åke Samuelsson |

https://www.youtube.com/watch?v=WmjwneMZxGg

Shabbat Shalom,

Välkommen till Vayeshev (Och han levde), veckans Torah-del.

Vi är säkra på att du kommer att bli välsignad när du går igenom denna del som kommer att läsas i synagogor runt om i världen under veckans sabbatsgudstjänst (lördag). Njut av!


VAYESHEV (Och han levde)
Första Moseboken 37:1–40:23; Amos 2:6–3:8; Romarbrevet 8:18–39

"Jakob bodde [yeshev] i landet där hans far hade vistats, Kanaans land." (1 Mosebok 37:1)

I förra veckans Torah-studie, Vayishlach, återvände Jakob från Haran med hela sitt hushåll för att bosätta sig i Kanaans land. Efter alla vändningar i Jakobs liv längtade han efter att få slå sig ned i landet som Gud hade lovat.

Den inledande hebreiska skriften i denna parasha använder ordet yeshev, som betyder att bosätta sig.

I Israel kallas en bosättning för en yishuv, och de som bosätter sig i Israel, särskilt inom de omtvistade områdena Judéen och Samarien, gör det med stor risk från palestinska terrorister som ofta bor i närheten.

I denna parasha lär vi oss om prövningarna för Jakobs favoritson, Josef, som Gud hade gett drömmarnas gåva och deras tolkning. Många av dessa drömmar avslöjade Josefs framtida upphöjda position.

Men genom att relatera dessa drömmar till sina bröder, underblåste Josef deras svartsjuka, som redan hade väckts av deras fars favorisering av Josef, son till hans gynnade hustru, Rachel.

Senaste kommentarer

12.11 | 13:56

Hej!!! Är du intresserad av att gå med i det stora Illuminati-brödraskapet för att du ska bli rik och berömd i livet? Det här är förmånerna som ges till nya medlemmar *En kontant belöning på $500 000 US Dollar *En ny valfri bil *Ett drömhus köpt i det lan

...
17.01 | 16:26

Hej, jag är floria holm från Danmark 🇩🇰 lyckligt gift, jag är medlem i detta stora Illuminati-broderskap..Illuminati är ett hemligt samhälle som strävar efter

...
21.07 | 00:11
JAMES BOND har mottagit 16
15.08 | 07:09
Mitt fotoalbum har mottagit 3