TANKAR OCH ORD

SÖNDAG 24.01.2021

01. En artikel av Media Line och publicerad på ynetnews.com syftar till att ta reda på den nuvarande politiska situationen i Israel och dessutom USA: s president och utrikesdepartementets inflytande på Israel i de val till vilka världens enda judiska stat går den 23 mars 2021, för fjärde gången på fyra år. 

Som allmänt har rapporterats i media valdes den demokratiska kandidaten Joe Biden till USA: s 46: e president och avlade ed den 20 januari 2021.

En artikel i Media Line förklarar hur amerikanska presidenter traditionellt har försökt påverka det israeliska valet, vissa mer försiktigt, andra ännu mer framträdande, till och med att skicka sina egna valtekniker för att hjälpa det lokala, valda partiet och den potentiella premiärministern.

 

Det blev tydligast under president Donald Trumps tid, som hjälpsamt gav ”politiskt betydelsefulla gåvor” på valets sista meter. Hur viktigt de har varit att övertyga väljarna är alltså en fråga för närmare granskning.

 

Som USA: s president och hans vice president är stångparet Joe Biden / Kamala Harris en outforskad storlek som man har försökt att klargöra utifrån deras tidigare uttalanden.

www.ynetnews.com/magazine/article/B1ddPmvyu,

.4 Mos 7:84Detta var vad Israels ledare skänkte till altarets invigning när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar.

Veckans Torah-avsnitt är det bästa av Bo, 2 Mosebok 10: 1-13: 16. Det är det sista kapitlet som berättar om Israels avgång från Egypten (utvandring) efter mer än 200 års slaveri. Profeternas period läser  på sabbaten Jer 46: 13-46: 28. I Nya testamentet står Lukas 22: 7-30. Upp16:1-21

 

Världen har varit i greppet för denna plåga i nästan ett helt år. Denna pest är hemsk och grym och aktuell statistik visar att pesten som kallas ”Korona” har fått bibliska proportioner.

 

Gud, som skapade världen, skakar nu ordentligt och kallar att vakna, som en varning för oss att vi skulle veta att han fortfarande regerar och att han inte är nöjd med mänskligheten.

 

Budskapet handlar om ånger - hela den kristna världen måste flytta blicken från kyrkans tillväxt och strävan efter framgång och återigen fokusera på den sanna kyrkan och dess kallelse och trohet mot Gud och Hans Ord!

Men nej! Det så kallade andliga ledarskapet föreställer sig fortfarande att rikedom och rika församlingar fulla av människor är målet och representerar vinst!

2 Mos 10:1 Herren sade till Mose: ”Gå till farao, för jag har förhärdat hans och hans tjänares hjärtan för att göra dessa tecken mitt ibland dem, 2 så att du ska kunna berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni ska inse att jag är Herren.”

På hebreiska sägs det bokstavligen "Gå till farao." Vad betyder det, gå till farao?

 

Gud säger till Mose, både som ett bud och som vägledning, att han inte får vara nöjd med att bara gå till Farao och prata med honom. Gud säger till Mose: Du måste bryta dig in i Faraos hjärta, för jag är bekräftad i hans hjärta. Ty jag har härdat hans hjärta och hans tjänare.

Faktum är att Gud säger till Mose att han måste komma in i Faraos hjärta och tala till honom på ett sätt som Farao kunde förstå.

 

För mig lär den här texten att Herren förstår det mänskliga hjärtat och att utan faraens effekter skulle Farao och hans folk inte förstå.

 

Vi kan bara förstå Herren när våra sinnen och hjärtan arbetar tillsammans och tar emot det som Gud vill säga till oss, först genom ordet.

04. Kan det ses att president Trump på något sätt representerade ett gudomligt tecken under hans regeringstid?

 

Jesus berättade för sin tid för den judiska generationen att " (Matteus 12:40)

." 39 Han svarade dem: "Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.40 För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter."

 

Skulle president Trump kunna vara ett tecken för en generation av vår tid, även om han inte har verkat som religiöst väckt, men knappast kung Cyrus of Persia var ceremoniellt rent av sitt yttre uppförande heller.

 

Det ses i hur folk reagerar på honom. Folket i Nineve och dess härskare omvände sig och staden skonades för tillfället. förstörelsen skiftade.

 

Har det amerikanska folket visat någon önskan att ge upp sina synder och ångra sig? Har inte Trump avvisats som skamligt och avvisat, vars meriter och prestationer försöker raderas som pest?

 

05. Ett annat tecken kan vara en himmelsk anmärkning om dödligheten.

 

Med Joe Biden och Kamala Harris invigande av de högsta positionerna på världens ledande jord, omkörs jorden av så många som sex asteroider när deras bana kringgår jorden närmare än månen.

 

NASA identifierade dessa sex asteroider genom att märka dem ”Plethora of Space Objects” (NEO), vilket betyder att de måste följas noggrant.

 

Det största av dessa tre objekt var 93 meter (305 fot) långt, vilket, som ett utropstecken till en varning, är lika långt som Frihetsgudinnan. Titeln på artikeln frågar om det är ett tecken på potentiell förstörelse?

strangesounds.org/2021/01/six-asteroids-biden-inauguration-day-video.html


Matt 6:12
Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.
Matt 6:14 För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er.
Matt 6:15

Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

 

Hur svårt är det att förlåta av hela sitt hjärta!Jag har vänner och släktingar som ofta kommer ihåg hur de har lidit orättvisor  från sina föräldrar, vänner, makar och troende.

Eftersom vi människor inte kan veta varför vi behandlas på fel sätt, är det ganska meningslöst att söka en anledning till det.Det är bäst för oss att besluta inför Gud :- vi vill förlåta även om det finns ett ömt minne kvar.

Denna veckas Torah-kapitel passar mycket väl till den situation som råder just nu i världen och i Israel - plågorna och hur Gud slår både folket i Egypten och landet. Torakapitlet är 2 Mosebok 6: 2-9: 35, Vaera. Av profeterna är Haftara Hes. 28: 25-29: 21. I Nya testamentet står Rom. 9: 14-23.

Jag tror att den pandemi som världen upplever också är en demonstration av Guds kraft. Det är tänkt att påminna oss, judar och kristna och hela världen, om att vi har övergivit Herren och valt moderna avgudar för att ersätta Herrens Gud i universum! Kanske är det dags för mänskligheten, särskilt judar och kristna, att vakna och känna lukten av kaffe och inse att vi har gått för långt och djupt in i världen och distanserat oss från Israels allsmäktige Gud, vår Skapare och Frälsare.

 

Skulle det bästa vaccinet mot detta koronavirus vara att ta emot och sätta på oss huvudets livskrona som Gud har reserverat för oss alla genom sin Son Jeshua, vår Frälsare. Detta kan vara det mest effektiva och snabbaste botemedlet mot denna pest.

 

Jag fruktar att världens ledare redan har härdat sina hjärtan för hårt och att det enda de nu kan förstå är att deras världssystem, börser, företag, pengar och makt förstörs. Som på Hoseas och Amos tid - då ledare brukade be till Gud från templet (synagogen) efter att ha kommit för att sälja de fattiga ett par skor.

2Mos 9: 14 Annars ska jag den här gången sända alla mina plågor över dig själv, dina tjänare och ditt folk, så att du förstår att ingen är som jag på hela jorden.

Senaste kommentarer

17.01 | 16:26

Hej, jag är floria holm från Danmark 🇩🇰 lyckligt gift, jag är medlem i detta stora Illuminati-broderskap..Illuminati är ett hemligt samhälle som strävar efter

...
15.08 | 07:09
Mitt fotoalbum har mottagit 3
05.03 | 11:35
jag har kallat Besalel, har mottagit 1
12.02 | 05:31
ENSAM har mottagit 2